Archive | Uncategorized RSS feed for this section

DAVAM

16 Mar

https://onedrive.live.com/redir?resid=A8E04C2651B17563!116&authkey=!AKmWyaSe-cqt21I&ithint=file%2cdocx

Advertisements

AUTOBIOGRAPHY OF PRESIDENT RECAI ISKENDER: CUMHUR BAŞKANI RECAİ İSKENDER’İN HAYATI

7 Sep

CHAPTER 1 THE HOUSE WHERE I WAS BORN :

BÖLÜM 1 DOĞDUĞUM EV

This is my progressing autobiography as blacklisted hitman.

Bu benim mimli tetikçi olarak kendi yazdığım süregiden hayat hikayem.

I was born in 1963 in my grand father Osman Çavuş’s two-story wooden House.

Osman Çavuş Dedemin iki katli ahsap evinde 1963’de doğdum.

This house was in new Salikkaya neighborhood of Kuyumcullu Village of Karasu District of Sakarya Province in Turkey.

Bu ev Sakarya İlinin Karasu İlçesi’nin Kuyumcullu Köyü’nün Yeni Salikkaya Mahallesinde idi.

Later on my aunt Zeynep and her husband Zeki demolished it and built a new concrete house in its place.

Daha sonradan Zeynep halam ve kocasi Zeki o evi yıkıp yerine betondan bir ev yaptılar.

This old house had its main door with a front yard where you could see a gravel road coming from Kuyumcullu going to Kocaali town right by the front yard.

Bu eski evde ön bahçeye bakan bir dış kapı vardi ki burdan bahçeye bitişik Kuyumcullu’dan gelip Kocaali’ye giden cakıl yolu görürdünüz.

From there you could also see wast green hazel nuts fields and forests.

Oradan uçsuz bucaksız fındık bahçelerini ve ormanları görebilirdiniz.

I could also see tiny gravel road going to old Salikkaya neighbourhood and it’s few houses from there.

Oradan bakınca Eski Salıkkaya mahallesine giden çakıl kaplı küçük yolu ve o mahallenin yeşillikler içindeki birkac evini görebilirdim.

Old Salikkaya was on a higher hill than our new Salikkaya. Eski Salikkaya bizim yeni Salikkaya’dan daha yüksek bir tepe üzerindeydi.

On left of the front yard there was a big wooden shed on several high posts which had a tile covered top.

Ön bahçenin sol tarafında üstü kiremitle kaplı ağaç direkler uzerine yapılmış büyük bir serender vardı.

They used to cook food for workers during hazel nut picking season in summer under this shed.

Bu serenderin altında yazın findik toplama zamani işçiler için yemek pişirilirdi.

Behind the house was filled with hazel nuts fields and some fruit trees towards north, the black sea.

Evin arkası kuzeye denize bakıyordu ve fındık bahçeleri vardı.

West side was a fenced yard and barn for cows with a side door from house.

Batı tarafında inekler için bir ahır ve avlu içinde bahce ve eve giriş için bir kapı vardı.

There was another storage shed behind the barn a little behind a hay making space near a small wood by the gravel road.

Ahırın arkasında harman yerinin ve yolun kıtısındaki korunun yanında bir merek vardı.

I remember making hay with a tractor in that hay space. Bu harman yerinde traktorle buğday harmanı yaptığımızı hatırlıyorum.

I used to watch amazing views of Black Sea, woods and hazel nuts around there.

Oralardan Karadeniz’in, ormanlarin ve fındık bahçelerinin muhteşem manzarasını seyrederdim.

East side of the front yard was another little fruit field and house with yard belonged to neighbor Recep Kar.

Ön bahçenin doğu tarafında komşumuz Recep Kar’a ait küçük bir meyvalık ve bahçeli bir ev, ahır ve serender vardı.

Neighbor’s fruit field was tightly fenced and his house was covered by some hazel nut trees which blocked the view of neighbor’s house from road side.

Komşunun meyvalığında çitle örülmüş bir avlu vardı ve yol tarafında da komşunun evini görmeyi engelleyen fındık ağaçları vardı.

Further east of the neighbor’s house there was a little shed in the open by the road where neighbor’s son Musa Kar traded hazel nuts and sell some sugar coated crackers and candies during late summer.

Komşunun evinin daha da doğusunda yolun kıyısındaki meydanda komşunun oğlu Musa Kar’ın yaz sonunda fındık sarın aldığı ve şekerleme sattığı kulübeden dükkanı vardı.

I remember as a child I collected and sold some hazelnuts for sugary stuff upon calling from my family members but always felt cheated somehow.

Ailemin öteki fertlerinin çağrısına uyarak fındık başağı topladığımı ve şekerleme almak için sattığımı hatırlıyorum fakat hep dolandirildigimi hissettim.

CHAPTER 2 MY FATHER ALMOST KILLED ME IN LIME PIT! :

BOLUM 2 BABAM BENİ KİREÇ KUYUSUNDA ÖLDÜRÜYORDU!

There was a lime pit east of our front yard near neighbor Recep Kar’s fruit field.

Evin ön bahçesinin doğu tarafında komşumuz Recep Kar’ın meyvalığına yakın yerde bir kirec kuyusu vardı.

My father and uncles were painting the rooms with white lime from this pit. Babam ve amcamlar bu kuyudan kireç alarak evin odalarını beyaz kireçle boyuyorlardı.

When l was only two I fell in the lime pit due to total neglect.

Tamamen ihmal sonucu daha iki yaşındayken bu kireç kuyusuna düştüm.

I was almost drown to death in the hot lime pit.

Sıcak kireç kuyusunda nerdeyse boğularak ölüyordum.

Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Lime_(material)

My father carried lime and water barrels with tractor to the pit and he mixed them with my uncles.

Babam traktörle kireci ve su fıçılarını kuyuya taşıdı ve amcamlarla beraber kireçle suyu karıştırdı.

My father took me to his seat while he drove the tractor.

Babam traktörü sürerken beni de koltuğuna aldı.

As he stopped tractor he left me unattended by the lime pit where I fell down in the pit.

Traktörü durdurduktan sonra beni de kuyunun yanında serbest bıraktığı zaman ben kuyuya düştüm.

This was like intentional murder!

Bu kasten cinayet gibiydi!

I remember very well when I was in the bus with my father riding back and forth to hospital.

Otobüste babamla hastaneye gidip geldigimizi cok iyi hatirliyorum.

A lot of people used to show their pity to my blindness in the bus and spoke to me by showing their open affection to me.

Otobüste bircok kişi körlügüme acımıs ve bana karşı açık şefkatlerini göstererek benimle konuşmuşlardı.

I lived as total blind with terrible pains and fears for a year and from this I am still color blinded today!

Bir yıl kadar korkunç acılarla ve korkularla tamamen kör yaşadım ve bu nedenle hayatım boyunca renk körü kaldım.

As if it was not enough that my father almost killed me in the lime pit he always humiliated me for my color blindness!

Babam, kireç kuyusunda beni nerdeyse öldürdüğü yetmiyormuş gibi beni renk körü olduğum için hep aşağıladı!

My father intentionally humiliated me for my color blindness by constantly asking colors all the way from İstanbul military high schools to our village where they refused to admit me as military student for this!

Bu nedenle beni askeri öğrenci olarak kabul etmedikleri için babam beni İstanbul’dan köyümüze gelene kadar yolda bana sürekli renkleri sorarak beni sürekli kasten aşağıladı!

I always had some difficulties in some job exams from this color blindness.

Bazı meslek muayenelerinde bu renk körlüğünden dolayı bazı sorunlar yaşadım.

Moreover, this traumatic fall, its shock and pain, and fear of blindness caused me to have accidental bed wetting later on.

Üstelik bu travmatik düşme, onun şoku ve bir yıl süren körlüğümün acısı ve korkusu bende yatak ıslatma sorununa sebep oldu.

As he humiliated me for my color blindness my father also humiliated me for my accidental bed wetting!

Babam renk körlüğümü aşağıladığı gibi yatak ıslatma konusunda da beni aşağıladı!

CHAPTER 3 I WAS ALWAYS TIED TO A TREE :

BOLUM 3 BENİ HEP AĞACA BAĞLADILAR

My father used to force my mother to go to work wherever he wanted and he used to tie me to the trees in front of the house as he did not want anybody to watch me as soon as l began walking .

Ben yürümeye başlar başlamaz babam annemi kendi nereye isterse çalışmaya zorluyor ve babam bana başka kimsenin bakmasını da istemediği için beni evin önündeki ağaçlara iple belimden bağlıyordu.

Living as tied to a tree without a nanny all day with feces all over me had massive boost on my growth as a self-reliant man .

Heryanima dışkılar bulaşmiş halde bir bakıcı olmadan bütün gün bir agaca bağlı yaşamak kendi kendine yeterli bir insan olarak büyümemde çok olumlu etkisi oldu.

My father almost killed me in the lime pit and made me blind with great pains and fears and tied me to a tree without care for many years and mentally and physically abused my opposing mother all the time and inevitably drove my poor mother to mental breakdown.

Babam beni kireç kuyusunda nerdeyse öldürüyordu, beni büyük acılar ve korkular içinde bir yıl kör bıraktı, beni yıllarca bir ağaca bağlı bakıcısız olarak bağladı, bunlara karşı çıkan anneme ruhsal ve fiziksel çok kötü muamale yaptı ve kaçınılmaz olarak sonunda annemi sinir krizine soktu.

CHAPTER 4 I SAW MY MOTHER TRYING TO COMMIT SUICIDE :

BOLUM 4 ANNEMİ İNTİHARA TEŞEBBÜS EDERKEN GÖRDÜM

While my father almost killed me in the lime pit on one side he beat and tortured my mother to death before my eyes on the same time!

Babam bir taraftan beni kireç kuyusunda nerdeyse öldürürken aynı yıllarda annemi gözlerimin önünde öldüresiye dövüp işkence ediyordu!

My mother tried to kill herself to escape from my father’s beatings and tortures.

Annem babamın dayak ve işkencesinden kurtulabilmek için kendini oldürmeye çalıştı .

My mother did not have any thing to stop my father.

Annemin babamı durduracak hiçbir şeyi yoktu.

Our neighborhood condoned to my father’s unlimited abuse.

Mahallemiz babamın sınırsız kötü muamelesine göz yumuyordu.

My mother used to call me to rescue her while my father beat her mercilessly!

Babam annemi acımasızca döverken annem kendisini babamdan kurtarmak için beni yardıma çağırırdı.

My mother used to show her torture wounds to me and complained about it when I was 4.

Ben 4 yaşında iken annem bana işkence yaralarını gösterir ve babamı şikayet ederdi.

My father also used defend his torture as my mother was insane!

Babam da işkencesini savunmak için annemin deli olduğunu anlatırdı.

My mother treated me like I was her savour while my father saw me as a potential threat to stop his torture sooner or later.

Annem beni kendisinin bir kurtarıcısı olarak görürken babam er veya geç işkencesini durduracak bir gizil bir tehdit olarak görüyordu.

Therefore when l was 4 l wanted to play ball while we both laying in the bed and l started to kick between my mother’s legs and she did not know how to stop me out of her thought that I was her savor angel.

Bu nedenle ben 4 yaşında annemle birlikte yatakta yatarken yatakta top oynamak istedim ve annemin bacaklarının arasını tekmelemeye başladım ve annem beni kendisinin kurtarıcı meleği olarak gördüğü için bana engel olamadi.

This became like a habit and over time l felt like I am extremely dirty and sinful.

Bu sanki bir alışkanlık oldu ve zamanla ben kendimi aşırı derecede kirlenmiş ve günahkar hissettim.

My father almost killed me in the lime pit and almost killed my mother with his tortures and inevitably caused her to commit suicide by banging our windows with her naked hands before my eyes!

Babam beni kireç kuyusunda nerdeyse öldürüyordu ve annemi de işkenceleriyle nerdeyse öldürdü ve kaçınılmaz olarak gözlerimin önünde kanlar içinde kalana kadar çıplak elleriyle pencere camlarına şiddetle vurup intihara teşebbüs etmesine sebep oldu!

Around that time my father locked up my mother in the mental hospital again.

O siralar babam annemi yine timarhaneye kapatti.

My father almost killed me and my mother, locked her up in the mental hospital, humilated me by telling me my mother was insane and forced me to have accidental bed-wetting for many years by scaring me with a step mother .

Babam beni ve annemi nerdeyse öldürdü, annemi tımarhaneye attı, beni senin annen deli diyerek aşağıladı, beni üvey anne ile korkutarak beni senelerce yatak islatma derdine mahkum etti.

CHAPTER 5 IN MY GRANDFATHER’S WINTER HOUSE :

BÖLÜM 5 DEDEMİN KIŞLIK EVİNDE

After my father locked up my mother in the Bakırköy Mental Hospital he brought in my step mother despite all my protests.

Babam annemi Bakırköy akıl hastanesine kapattıktan sonra bütün protestolarıma rağmen üvey annemi getirdi.

As I started to go to elementary school l stayed in grandfather Osman Çavuş’s winter house in the Kuyumcullu village center and refused to stay with my new step mother and father who lived in new house in Salikkaya with all my siblings so my bed-wetting magically stopped!

İlkokula gitmeye başlayınca Osman Çavuş dedemin Kuyumcullu köyü çarşısındaki kışlık evinde kaldım ve diğer kardeşlerimle Salikkaya’da yeni evde duran babamın ve üvey annemin yanına gitmeyi reddettim ve yatak ıslatma derdim sihirli bir şekilde kesildi.

My bed-wetting stopped but my father and stepmother were very mad at me because of my resistance so my father used to beat me whenever he can get me in grandfather Osman Çavuş’s house!

Yatak ıslatmayı kesmiştim ama babam ve üvey annem direnişim için bana çok kızgındılar ve babam Osman Çavuş dedemin evinde her firsatta beni kıstırıp dövüyordu.

My father used to hurt me by pressing me over my home work even though I was always top student but he never bothered my elder sister who was happy with step mother’s arrival!

Her zaman en başarılı öğrenci olmama rağmen babam ve ödevlerim sırasında beni sıkıştırıp canımı yakıyordu ancak üvey Annm
My protest against step mother lasted one year in grandfather Osman Cavus’ house where I was living with an old resident lady in the same room.

Üvey anneme karşı protesto ettiğim bir yıl boyunca Osman Cavus dedemin evinde yaşayan yaşlı bir teyze ile aynı odada kalıyordum.

Contrary my old woman roommate’s obvious sweetness to me l experienced open enmity from my uncle Yunus Iskender living in the next room.

Oda arkadaşım olan yaşlı kadının açık dostluğuna karşılık yan odada yaşayan Yunus Iskender amcamın acık bir düşmanlığını yaşadım.

I used to call my old woman roommate oldmama and she would give me Turkish delight and take me to to her warm bed in the cold winter days and she would keep me warm by hugging me.

Oda arkadaşım olan yaşlı kadına haminne diyordum ve haminnem bana lokum verir ve soğuk kış günlerinde beni sıcak yatağına alıp sarılarak ısıtırdı.

Maybe uncle Yunus was not good at his high school and getting mad at me as l was very good at school.

Belki Yunus amcam lisedeki dersleri kötü oldugu için benim derslerimin cok iyi olması nedeniyle bana kızgındı.

Maybe as my father, uncle yunus too was mad at me as I resisted to the arrival of step mother.

Belki babam gibi Yunus amcam da üvey anneme karşı olduğum için bana kızgındı.

My father and Uncle Yunus always mutually loved each other very much.

Babam ve Yunus Amcam birbirlerini daima çok sevdiler.

Uncle Yunus dropped out of high school and never finished it.

Yunus amcam liseyi bitirmeden terk etti.

Like all family and friends Uncle Yunus also witnessed how my father almost killed me and locked up my mother in the Bakırköy mental hospital after abusing her to death.

Butun aile ve arkadaslar gibi Yunus amcam da babamın beni nerdeyse öldürdüğüne ve anneme öldürünceye kadar eziyet ettikten sonra onu Bakırköy tımarhanesine kapattığına şahit olmuştu.

As I refused to accept all domestic injustice this my family refused to accept me too!

Ben bütün bu aile içi haksızlığı kabullenmediğim için ailem de beni kabullenmemişti!

My aunt Binnaz Ak stopped at our house to give me a watch to reward me for my high achievements in the elementary and middle school she bought from Switzerland where she lived with her husband as guest workers but after she set the watch on my wrist she turned to my step brother Murat and said “you do not be bad like elder brother Recai , ok?”

İsvicre’de ailesiyle misafir işçi olarak yaşayan Binnaz halam yazın bizim yeni eve gelerek bana ilkokul ve ortaokuldaki yüksek başarılarımı ödüllendirmek için yanında getirdigi saatlerden birini koluma taktıktan sonra üvey kardeşim Murat’a dönerek “Sen Recai abin gibi kötü olma, tamam mı?” dedi.

So aunt Binnaz proved again whatever l succeed did not change the fact that l am worthless nobody because of my mother and my protest stand against step mother..

Yani Binnaz halam bu hareketiyle hayatta neyi başarırsam başarayım annemden dolayı ve uvey anneme protesto tavrı takındığım için ailemin gözünde hiçbir değeri olmayan birkimse olduğumu bir kere daha ispatladı.

CHAPTER 6 MEAN UNCLE YUNUS:

BÖLÜM 6 KÖTÜ KALPLİ YUNUS AMCAM

One day l entered from uncle Yunus’ ajar door in his room while he was doing a ballpen drawing on something.

Bir gün tükenmez kalemle resim yapan Yunus amcamın odasına açık olan kapısından girdim.

I happened to ask uncle Yunus “What is it you are drawing?”

Yunus amcama “Ne resmi çiziyorsun?” diye sormuş oldum.

Uncle Yunus said it is the bus outside in front of window by the mosque.

Yunus amcam dışarda pencerenin önünde caminin yanındaki otobüs dedi.

I looked at the bus and then at the drawing and said this never looks like a bus!

Bir otobüse bir de resme baktım bu hiç otobüse benzemiyor dedim!

He punched me in my face instantly to show his feeling to me.

Bana olan duygusunu göstermek için anında yüzüme bir yumruk vurdu.

I run out of his room with fear but in a few days when l was standing by the village fountain in the main square across tea houses he drove my grand father Osman Çavuş’s big farm tractor right to the fountain with high speed and crashed it to the fountain and got humiliated right in front of all fellow villagers.

Yunus amcamın odasından korkuyla kaçtım fakat bir kaç gün sonra çarşıdaki köy çeşmesinin yanında dikilirken Yunus amcam Osman Çavuş dedemin traktörüyle aşırı hız yaparak geldi ve çesmeye vurdu ve bütün köylünün önünde rezil oldu.

Uncle Yunus almost crashed and killed me with high speed instead of crashing fountain.

Yunus amcam çesme yerine azkalsin yüksek hızla bana çarpıp beni öldürecekti.

Uncle Yunus never drove vehicle after this all his life even though he owned a car.

Yunus amcam kendi arabasını almasına rağmen bu kazadan sonra bütün hayati boyunca hiçbir araç kullanmadı.

While l was in grandfather Osman Cavus’ winter house my Grandfather dropped his eyeglasses down the old style turkish toilet pipe and I watched my grandmother made my elder sister Nezahat Iskender pick them up from the crap with her hands.

Osman Çavuş dedemin evinde kalırken dedem gözlüklerini alaturka tuvaletin deliğine düşürdü ve baba annemin ablam Nezahat İskender’e gözlükleri dışkıdan elleriyle aldırmasını seyrettim.

They rather have my sister’s face on top of dirty toilet hole than using some tool.

Bu iş için bir alet kullanmaktansa ablamın yüzünü pis tuvalet deliğinin ağzına yapıstrmayı tercih ettiler.

My sister Nezahat Iskender preferred to stay with step mother and father and did not stay with us in the winter house.

Ablam Nezahat İskender üvey annem ve babamla kalmayı tercih ettigi için benimle dedemin kışlık evinde kalmadı.

I witnessed that aunt Pembe Cil’s son Orhan Cil came to get some faith healing for his back pains from my grandfather Osman Cavus.

Pembe Çil halamin oğlu Orhan Çil’in bel ağrısı derdine şifa bulmak için eve geldiğine ve Osman Çavuş dedemin ona okuyup üflediğine şahit oldum.

My grandfather Osman Cavus let my father almost kill me and my mother and lock her up in the mental house, but my same grand father also claimed he can heal people by chanting meaningless words and blowing his breath to people!

Babamın beni ve annemi nerdeyse öldürmesine ve annemi tımarhaneye kapatmasına göz yummuş olan Osman Çavuş dedem aynı zamanda anlamsız sözleri okuyup üfleyerek insanları iyileştirdiğini iddia ediyordu.

One of constant scary gossip I always heard from our visiting neighbours in my grandfather Osman Çavuş’s winter house was that some mysterious guy was shoving big wooden stick to women’s ass around the Kuyumcullu village during nights.

Osman Cavus dedemin kışlık evinde sürekli olarak duydugum korkunç bir dedikodu ise meçhul bir adamın geceleri tuvalete giden kadınların altına büyük odun soktuğu şeklindeydi.

This story proved the constant fear of violent sexual threat on the women in the Kuyumcullu village.

Bu hikaye Kuyumcullu köyündeki kadınlar üzerindeki vahsi cinsel tehditten duyulan daimi korkuyu ispatlıyordu.

Men of the village can lock up defenseless women in the mental house for their own crimes and men can also terrorize innocent women by threats of raping them with sticks in toilet!

Köyün erkekleri savunmasız kadınları kendi işledikleri suçlar için tımarhaneye kapatabilirler ve yine erkekler tuvalette odunlarla tecavüz etme tehditleriyle masum kadınları dehşete sokabilirler.

Old village toilets were inside house but the toilet openning was open in the air as droppings are falling in the open pit.

Eski köy tuvaletleri evin içindeydi ama tuvalet deliği havada açıktı ve dışkı üstü açık olan bir çukura düşerdi.

CHAPTER 7 MY FIRST MEETING WITH MY MEAN STEP MOTHER: BOLUM 7 KÖTÜ KALPLİ ÜVEY ANNEMLE İLK KARŞILAŞMAM

Unfortunately as I finished first year l was forced to live with my father and step mother and siblings.

Maalesef birinci sınıf bitince yazın babam, üvey annem ve kardeşlerimin oturduğu evde yaşamaya mecbur kaldim.

When l started to live with my step mother first thing she showed me to dominate me was her elementary school diploma.

Üvey annemle yaşamaya başladığım zaman üzerimde baskı kurabilmek için bana gösterdiği ilk şey kendisinin ilkokul diplomasıydı.

My mother was not even literate like half her female peers.

Annem yaşıtı kadınların yarısı gibi okuma yazma bile bilmiyordu

This action perfectly explains why my father and stepmother and Osman Çavuş’s household tried to sabotage my education.

Bu hareket babamın, üvey annemin ve Osman Cavus hane halkinin niçin benim okumamı sabote ettiklerini mukemmelen açıklar.

In order for them to continue to dominate me and prevent me to fight domestic injustice they had to prevent my education.

Beni baskı altına alabilmek ve babamın aile içindeki haksizliğına karşı mucadelemi önlemek için okumamı engellemeleri şarttı.

My siblings also joined my father to prevent my education.

Kardeşlerim okumamı engellemek için babamla birlik oldular.

After showing off her diploma my step mother continued her cruel play with a sneaky hard knock on my nose to make me bleed like a river and then my bed-wetting started again.

Diplomasıyla bana gösteriş yaparak başlayan üvey annem vahşi oyununu burnuma sinsi ve çok sert bir yumruk vurup burnumdan dere gibi kanlarımı boşaltarak sürdürdü ve ben de yine yatak ıslatmaya başladım.

Because of my step mother’s sneaky very hard knock on my nose when we met first time I still have a broken nose which can be seen even today.

Üvey annemin ilk karşılaşma günlerinde sinsice çok sert şekilde burnuma attığı yumruktan dolayı kırılan burnum bugün bile belli olur.

My father yelled at me when I complained him about my broken nose and never took me to hospital.

Babam ben kırılan burnumu şikayet ettiğim zaman bana kızdı ve beni asla hastaneye götürmedi.

My father knew it very well and later told me that I needed a surgery for my broken nose!

Babam durumumu biliyordu ve kırılan burnuma ameliyat yapmak lazım geldiğini sonradan bana söyledi.

That broken nose is still blocking my airway during my sleep therefore causing me breathing issues and snoring.

Üvey annemin yumruğundan kalan kırık kemik halen benim burnumda duruyor ve bu kırık kemik nefes alma ve horlama sorunları yaratıyor.

My father and step mother Hayriye Ozturk threw my mother’s wedding gifts like Singer brand sewing machine on the dirt in the basement which did not have any window, to destroy them by exposing them to rain, sun and wind and then also ordered me to crash them.

Babam ve üvey annem Hayriye Öztürk, annem Huriye İskender’in Singer marka dikis makinesi gibi düğün hediyelerini pencereleri takılmamış olan bodrum katinda toprağın içine attılar ve yağmur, güneş ve rüzgara açık şekilde bıraktılar ve bana da bunları parçalamam için emir verdiler.

I obeyed my father and step mother’s order and crashed them without knowing that would hurt my mother.
Ben babamın ve üvey annemin emrine uydum ve bunun annemi üzeceğini düşünmeden eşyaları parçaladım.

However, my grandmother explained to me that the reason of this order of destruction is to upset my mother with my own hand so they could use it to force her to commit suicide!

Ancak, anneannem bu tahribatın nedeninin benim kendi elimle annemi üzüntüye sokmak ve bunu kullanarak annemi intihara zorlamak olduğunu anlattı.

But later as my mother threatened me with putting worm into my nose while l was sleeping to kill me l decided to punish my father and step mother in the same way!

Fakat üvey annem ben uyurken burnuma solucan koyup beni öldürmekle tehdit etmeye başlayınca ben de babamı ve üvey annemi aynı şekilde cezalandırmak için karar verdim.

I found my step mother Hayriye Öztürk’s jewelry gifts like her Citizen brand watch and earrings etc in her chest and I crashed and buried them in some secret underground in the hazel nut field just to punish them in the same way.

Ben de babamı ve üvey annem Hayriye Öztürk’ü aynı şekilde cezalandırmak için üvey annemin Citizen marka kol saati ve altin küpe gibi çeyiz hediyelerini sandiktan bulup cikardim ve onlari kırıp fındık tarlasında gizli bir yere gömdüm.

When she found out about it she cried, threatened me and got my father to beat me up.

Durumu anladığı zaman ağladı, beni tehdit etti ve babama beni dövdürdü.

After this wedding gift burial incident my step mother Hayriye Ozturk started to harass me every day like “one who has dead cries one day but one who has insane cries everyday” referring to both me and my mother.

Bu düğün hediyesi olayindan sonra üvey annem Hayriye Öztürk “Ölüsü olan birgün, delisi olan hergün ağlar” diyerek beni ve annemi kastederek hergün beni taciz etmeye başladı.

My father joined her campaign calling me insane too.

Babam da üvey annemin deli çağırma kampanyasina katıldı ve bana delisin sen demeye başladı.

Both my father and step mother called me and my mother insane for years.

Hem babam hem de üvey annem beni ve annemi yıllarca deli diye çagırdılar.

It was horrible twist that whatever I do they would portray it as bad.

Korkunç bir çarpıtmaydı ne yaparsam yapayim kötü olarak tasvir edilyorlardı.

My father and step mother turned all my siblings against me!

Babam ve üvey annem bütün kardeşlerimi bana karşı çevirdi.

My siblings strongly opposed to my education.

Kardeşlerim okumama şiddetle karşı çıkıyorlardı.

My siblings also excluded me from the sharing of the land.

Kardeşlerim yer paylaşımından da beni dışladılar.

My family first tried to prevent my education then excluded me from land sharing by arguing that I lost my land right because I have education, skilled and self-sufficient!

Ailem önce okulumu engellemeye çalıştılar, sonra okuduğum için becerikli ve kendime yeterli olduğumu öne sürüp yer paylaşımından beni dışladı.

But my family refused to help me as I was blacklisted and fired from my job arguing that I was inept and it was my fault!

Fakat ailem fişlenip işten atıldığım zaman benim beceriksiz olduğumu ve hatanın bende olduğunu öne sürüp bana yardım etmeyi reddetti.

When I offered water melon treat to my aunt Ayşe’s sons Vahdet and Abdullah who came to our field while l watched over our water melon field my father and step mother portrayed this as my dumbness and insanity!

Ben karpuz tarlamıza bekçilik yaparken tarlaya gelen Ayşe halamın oğulları Vahdet ve Abdullah’a yemek için karpuz ikram ettiğim için babam ve üvey annem beni yıllarca herkese beyinsiz ve deli olarak gösterdiler.

I made it a habit running away from grandfather Osman Çavuş’s house as soon as l started to walk to escape oppression on myself and on my mother in the house.

Osman Çavuş dedemin evinde anneme ve bana uygulanan baskı yüzünden yürümeye başlar başlamaz evden kaçmayı alışkanlık haline getirdim.

I was running freely to my freedom.

Alıp başımı özgürlüğüme gidiyordum.

One day my paternal grandmother forced me and my brother Sezai to find the missing cows in the dark after sunset.

Bir aksam güneş battıktan sonra karanlıkta inekler eve gelmediği için baba annem beni kardeşim Sezai ile inekleri bulmaya yolladı.

As we failed to find the cows in an hour walk we climbed to a safe tree and waited for the morning but had to go back as three or four year old brother Sezai started crying.

İnekleri bulamayınca bir saatlik yolda güvenli bir ağaca tırmanıp sabah olmasını beklemeye başladık fakat üç veya dört yaşındaki Sezai ağlamaya başlayınca eve geri döndük.

I was trying to avoid the usual yelling and beating back in my grand father’s house.

Ben dedemin evindeki olağan bağırıp çağırma ve dayaktan kurtulmaya çalışıyordum.

For me school and reading were perfect opportunity to escape from oppressive reality.

Benim için okul ve okumak baskıcı ortamdan kaçmak için mukemmel bir fırsattı.

My escape to school was strengthening my position against oppression in the family.

Okula kaçışım ailemdeki zulme karşı benim durumumu güçlendiriyordu.

This is how I could resist their abuses.

İşte bu sayede baskılara direniyordum.

My father did not even take me to hospital when l crashed my head seriously by diving into a rock at the bottom of the brook.

Babam ben dereye daldığım zaman dipteki kayaya kazayla başımı çarpıp ciddi şekilde yaralandığım zaman beni hastaneye bile goturmedi!

My young neighbor friend Yakup Sofu was there in shock watching me how I survived with my crashed head.

Komşumuzun oğlu genç arkadaşım Yakup Sofu benim derede kafam kırıldıgında nasıl olup ta sağ kaldığımı şaşkınlıkla seyretti.

Even though my grandfather Osman Cavus lived in his winter house in the Kuyumcullu village square they forced me and my siblings to walk two hours everyday to our new house in Salikkaya in all kinds of weather to go to elementary school.

Osman Cavus dedem Kuyumcullu köy merkezinde kışlık evinde durmasına rağmen beni ve kardeşlerimi ilkokula gitmek için her türlü hava koşullarinda iki saatlik yol yürümeye mecbur ettiler.

But as soon as my stepbrother Murat Iskender came to school age my father moved from Salikkaya to Kuyumcullu village center so that Murat does not have to walk same roads.

Fakat üvey kardeşim Murat okul yaşına geldiği zaman bizim yürüdügümüz yolları yürümesin diye babam Salıkkaya’dan Kuyumcullu merkezine taşındı.

CHAPTER 8 MY MIDDLE SCHOOL YEARS :

BOLUM 8 ORTAOKUL YILLARIM

When I graduated elementary school from Kuyumcullu school with special recommendation letter written by the principle to my father urging him to continue my education in best schools, my father did not care as usual to use that recommendation letter to register me to a boarding school in Istanbul.

İlkokuldan okul müdürünün beni en iyi okullarda okutması için babama yazıp bana verip babama yolladığı özel tavsiye mektubu ile mezun oldum fakat babam herzamanki boşverdi ve beni bu tavsiye mektubu ile alıp Istanbul’daki parasız yatılı okullara götürmedi.

Instead he sent me to Kocaali middle school which is one of the worst schools in the country.

Aksine ülkedeki en kötü okullardan biri olan Kocaali Ortaokulu’na beni verdi.

I had to walk almost four hours everyday from Salikkaya to Kocaali and starve all day .

Hergün Salıkkaya’dan Kocaali’ye gidip gelirken dort saate yakın yol yuruyorduk ve ben aç kalıyordum.

Like some of my school friends stayed with their relatives in Kocaali l also wanted to stay with my mother’s sister Hayriye Ak .

Akrabalarının yanında kalan bazı öğrenciler gibi ben de annemin kız kardeşi olan Hayriye Ak teyzemin yanında kalmak istedim.

But my father did not like this and told me that my aunt Hayriye Ak was so mean grabbing all the money from my maternal grandparents and blocking them to give money to my father therefore causing my starvation etc and he ordered me not to see her again.

Fakat babam bundan hoşlanmadı ve Hayriye teyzemin çok kötü bir insan olduğunu ve dedemlerin bütün parasını aldığını, bize para vermesini engelledeklerini, bu yüzden benim aç kalmama sebep olduklarını söyleyerek teyzemle konuşmamamı emretti.

So l had my hours of walking and starving days for three years.

Böylece üc yıl boyunca saatlerce suren yürüyüş ve açlık dolu günler yaşadım.

Those long walking days were usually lonely because my step mother would prevent me to join other students by manipulating my preparation in the morning.

Bu uzun yürüyüşlerimde genellikle yalnızdım çünkü üvey annem sabah hazırlığımı manipüle ettiğinden öteki ogrencilere pek katılamıyordum.

My father and step mother prevented me to visit my aunt and they never ever gave me a single slice of bread for my lunch for these three years!

Babam ve üvey annem benim teyzemi ziyaretimi engellediler ve bu üç yıllık orta okul zamanında bana öğle yemeği için bir dilim ekmek bile vermediler.

Like it was not enough that they prevented me going to my aunt Hayriye Ak they did not even spare a single slice of bread for the lunch break.

Teyzemin yanına gitmemi engelledikleri yetmiyormuş gibi oğlen paydosunda yemek için benden bir dilim ekmeği bile esirgediler.

They continued brainwashing me against my caring aunt and maternal grandmother.

Sevecen teyzeme ve anneanneme karşi benim beynimi yıkadılar.

My father did not care the advise of the elementary school principle for sending me to best school and almost starved me to death while going to a worst school starving and walking long hours in all kinds of weather in lonely dirt roads!

Babam ilk okul müdürünün beni en iyi okula gönderme tavsiyesine kulak asmadı ve beni en kötü okula kaydettirip her türlü hava şartlarında aç bir şekilde saatlerce ıssız ve toprak yollarda yürüterek nerdeyse öldürüyordu!

CHAPTER 9 I WAS BEATEN FOR MY DIRTY AND TORN CLOTHS BY KORAN COURSE TEACHER:

BOLUM 9 KİRLİ VE YIRTIK GİYSİLERİM YÜZÜNDEN KURAN KURSU HOCASINDAN DAYAK YEDİM

My father and step mother did not change since summer mosque school in one hour walk in the old Salikkaya where I used to visit my mother living with my grandmother.

Bir saatlik yolda eski Salikkaya’da cami kuran kursuna giderken anneannemle kalan annemi görmeye gittigim zamanki gunlerden beri babam ve üvey annem hiç değişmemişti.

My father and step mother never ever gave me even a slice of bread for lunch break and beat me up for visiting my mother and grandmother for love and lunch!

Babam ve üvey annem bana asla ve kata oğle paydosu için bir dilim bile ekmek vermediler ve oğle yemeği ve ilgi için annemi ve anneannemi ziyaret ettigim için beni dövdüler.

Babam ve üvey annem sent me to mosque all stinking in some torn and dirty cloths to get me penalized by the Koran teacher who was imam at the mosque.

Babam ve üvey annem cami hocasının beni cezalandirması için pis korkan kirli ve paramparca giysilerle cami kuran kursuna yolladılar.

This mosque teacher imam finally scolded and beat me up one morning for coming to mosque with stinking dirty and torn cloths and sent me back home.

Bu cami hocası hep pis kokan kirli ve paramparça giysilerle geldiğim için en sonunda bir sabah beni herkesin içinde azarlayıp dövdükten sonra geri yolladı.

l went to my mother and grand mother to get a relief from my painful misery.

Acılı sefaletimden biraz kurtulmak için anneannemin yanına gittim.

My grand mother told me that even though our house belongs to my mother as her father paid all the money for its construction my mother cannot enter in our house and again even my mother’s father paid all the money for that mosque and the roads of old Salikkaya l cannot walk proudly on the same roads and cannot enter in the same mosque because of my father!

Anneannem bana babamin yüzünden evimizin bütün parasını annemin babasının vermesine rağmen annemin bizi görmek için evimize adım atamadığını ve aynı şekilde eski Salıkkaya camisinin ve yollarının parasını dedemin verdiğini ama buna ragmen babam yüzünden ne camiye ne de yollarda bile gururla yürüyemediğimi anlatıp ağladı.

My father almost killed me and my mother, locked up my mother in the mental hospital to bring an abusive step mother and stole my mother’s house for eight years never allowing her to stay with her children and let my mother move in her house only after he moved out to get closer to school for my step brother but never let any of my siblings live with my mother.

Babam beni ve annemi nerdeyse öldürdü ve annemi tımarhaneye kapatıp işkenceci bir üvey anne getirdi, annemi atarak özmalı olan evine tam sekiz yıl haksızca el koydu ve annemin altı çocuğuyla beraber olmasına hiç izin vermedi ve ancak üvey kardeşim Murat için okula daha yakin olmak amaciyla evden çıkınca annemin kendi evine yerleşmesine musaade etti fakat altı çocuğunun gelip annemle yaşamasına asla müsaade etmedi.

CHAPTER 10 MY FATHER THREW OUT MY MOTHER BUT WHY HE DID NOT DIVORCE HER?:

BOLUM 10 BABAM ANNEMİ EVDEN ATTI FAKAT NİÇİN BOŞAMADI?

My father never divorced my mother in order to keep my mother and her house always in his hand in case my step mother run away.

Babam, üvey annemin evden kaçmasi halinde hiç olmazsa annemi ve evini herzaman elinde tutabilmek için annemi hiç boşamadı.

My father knew that if he divorced my mother he would lose my mother and her house and her children forever and he would have no chance of fighting us and my siblings would easily take over all the fields with the help from my maternal grandparents and then my step mother would run away from my father too like she run away from her first husband while he was in his military service and emigrate to Germany or Australia with help from her brothers.

Babam eğer annemi boşarsa annemi, oturduğumuz annemin evini ve bizi tamamen kaybedecegini ve altı çocuğa karşı direnemeyeceğini ve dedemin de yardimiyla bizim bütün yerleri ondan alacagimızı ve o zaman uvey annemin aynen askerliğini yaparken bırakıp kaçtığı ilk kocasi gibi babamı da yüzüstü bırakıp abisinin yanına Almanya’ya kaçacağını çok iyi biliyordu.

If my father divorced my mother he had to vacate my mother’s house or pay back the grant he took from my grandfather.

Babam eğer annemi boşasaydı annemin evini boşaltmak veya dedemin ev için verdiği parayı dedeme geri iade etmek zorunda kalacakti.

If he showed open hostility by divorcing and vacating the house he knew he had no chance against six children.

Evi boşaltıp bize açıkça duşmanlık gosterirse altı çocuğa karşı tekbaşına hiçbir şansının olmadığını çok iyi biliyordu.

When I was 13 l found my father’s Beratta handgun under his bed and began secretly practicing sharp shooting.

13 yaşindayken babamın Beratta marka tabancasini yatağının altinda buldum ve gizlice nişan talimlerine başladim.

Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Beretta_Cheetah

My father’s main handgun was licensed Parabellum pistol and he kept this Beratta pistol as spare one so l finished two boxes of rounds until he noticed it.

Babamın esas tabancası ruhsatlı Barabelli marka tabancasi idi ve bu Berattayi yedekte tuttuğu için olayın farkına varana kadar ben iki kutu mermiyi bitirmiştim bile.

Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Pistol_Parabellum

One day as l heard noise in the back outside our house l noticed that lame Ahmet Ak was assaulting poor Yellow and shoving him into our thorny bush by roadside so l grabbed the Beratta and run outside close to the fight and fired two shots in the air.

Bir gün evimizin arkasında bir gürültü duydum ve topal Ahmet Ak’in zavalli Sarı’yı dövdüğünü ve yolun kıyısındaki dikenli ormana soktuğunu fark ettim ve Beratta tabancayi kaptım ve dışarı koşup kavganın yanına gelerek havaya iki el ateş ettim.

Lame Ahmet immediately stopped assaulting poor Yellow and run away without saying anything.

Topal Ahmet Ak anında Sarı’yı dövmeyi bıraktı ve hiçbirşey söylemeden koşup kaçtı.

Years later a young man came to me in the Kuyumcullu village square and said he was really grateful that I saved his father Sarı from lame Ahmet Ak.

Yıllar sonra Kuyumculu köyü meydanında genç bir adam yanıma geldi ve Sarı’ının oğlu olduğunu ve babasını topal Ahmet Ak’tan kurtardiğım için bana çok minnettar olduğunu söyledi.

My father and step mother started to be afraid as they saw l can use the handgun like this and start calling me insane.

Babam ve üvey annem benim böyle tabanca kullandiğımı görünce korkmaya ve beni deli diye çağırmaya başladılar.

My father repeated all my life that even if l become a governor l cannot be his man.

Babam hayatım boyunca vali olsam bile adam olamayacagimi tekrarladi durdu.

But my father and step mother do not understand that they cannot be human for what they did to me and my mother !

Fakat babam ve üvey annem bana ve anneme yaptıklarından dolayı insan olamayacaklarını anlamıyorlar!

My step mother repeated all my life that one who has a dead will cry only one day but one who has insane cries all his/her life.

Üvey annem bütün hayatım boyunca ölüsü olanın bir gün ağlayacağını fakat delisi olanın her gün ağlayacağını tekrar edip durdu.

They treated me like an unwanted child, a refugee and therefore tried to prevent my growth in life.

Bana bir sığınmacı, istenmeyen çocuk gibi davrandılar ve dolayısıyla hayatta büyümemi engellemeye çalıştılar.

They discredited me totally.

Beni tamamen itibarsızlaştırdılar.

My father almost killed me in the lime pit and made me worse than killing second time when he locked up my mother in the mental hospital just to get another wife!

Babam beni kireç kuyusunda nerdeyse öldürdü ve ikinci bir kadın almak için annemi tımarhaneye kapatarak beni ikinci defa öldürmekten beter yaptı!

CHAPTER 11 MY FATHER GOT BEDSTRICKEN:

BÖLÜM 11 BABAM YATAĞA DÜŞTÜ

My father pretends he is pious in order to cover his real personality .

Babam gerçek kişiliğini örtmek için dindar pozlarına girdi.

My father became sick due to his back pains and lied alone in the bed in the guest room for months.

Babam bel ağrılarından dolayı yatağa düştü ve misafir odasındaki yatakta aylarca yalnız başına yattı.

I was in the last year of my elementary school.

İlkokul son sınıfa gidiyordum.

Even in his crippled situation my father continued to keep my mother away from her own property house and did not allow her to be with her six children in her own house

Babam bu kötürüm halindeyken bile annemi kendi mülkü olan evine sokmadı ve alti çocuğu ile beraber kendi evinde yaşamasına izin vermedi.

My father’s younger brother Suleyman Iskender was acting as my father’s hitman to scare my mother with his beating and shooting.

Babamın kücük kardeşi Süleyman İskender babamın tetikçisi olarak annemi dövmekle ve vurmakla korkutuyordu.

Uncle Suleyman Iskender enjoyed a lot torturing me too.

Suleyman Iskender amcam bana iskence etmekten de cok zevk alirdi.

Uncle Suleyman Iskender’s most favorite torture was hanging me from my ears with his hands until they tear and bleed and meanwhile used to threaten me by nailing my ears to wall and hanging me from my genitals to ceiling.

Süleyman İskender amcamın en zevk aldığıı işkence elleriyle beni kulaklarımdan yırtıp kanatana kadar asmaktı ve bu sırada beni kulaklarımdan duvara çivilemek ve cinsel organımdan tavana asmakla korkuturdu.

Uncle Suleyman was known as very strong man and shed tears with his rage as l beat him in the wrist wrestling years later.

Süleyman amcam cok kuvvetli bir adam olarak bilinirdi ve yıllar sonra kendisini bilek güreşinde yendiğim zaman hırsından gözlerinden yaş akmıştı.

It was very strange that I never felt sorry for my father in his sick bed and l even wished he died and this all pain stops.

Çok acayiptir ama hasta yatağında olan babam için hiç üzüntü duymadım ve hatta olmesini ve bütün bu acının sona ermesini istedim.

After he saved himself from the bed he still continued to complain about his back pains.

Kendini yataktan kurtardıktan sonra yine bel ağrılarından şikayet etmeye devam etti.

He also got stomach ulcer problem.

Mide ülseri sorunu da vardi.

I always believed he is paying for his crimes.

Her zaman suçlarının cezasını çektiğine inandım.

As he never righted his wrongs I decided to write them in here for a payback.

Yanlışlarını hiç düzeltmediği için bir heşaplaşma için onları burda yazmaya karar verdim.

When Suleyman Iskender’s daughter Nermin was playing with the swing set it hit her elder sister Serpil’s face accidentally.

Bir gün Süleyman Amcamın kızı Nermin salıncakta oynarken kazayla salıncak ablası Serpil’in yüzüne vurdu.

Uncle Suleyman and his wife accused me and never let this go and beat and insulted me many times for this accident.

Süleyman amcam ve karısı Fadime yengem bu kazadan dolayı beni suçladılar ve bircok kez beni dövüp hakaret ettiler.

It was okey uncle Suleyman to beat my mother and tear my ears to bleed intentionally but my presence during an accidental hit by his younger daghter to his older daughter was never acceptable and seen as my deliberate revenge to his torture on me .

Süleyman amcamın annemi dövmesi ve kulaklarımı yırtıp kanatıncaya kadar asılıp bana işkence yapmasi iyiydi ama kazayla kendi kızının salıncakla ablasına vurduğu sırada benim orada olmam kabul edilemez birşeydi ve bana yaptığı kasti iskenceye karşı inadina yaptığım bir intikam hareketi olarak görüldü.

Uncle Suleyman and his wife Fadime called me insane for this.

Süleyman amcam ve Fadime yengem bunun için beni deli diye cagirdi.

Uncle Suleyman used me as a slave in his fields and in planting and watering vegetables for years in old Salikkaya on top of all this torture.

Butun bu işkencenin üstüne Suleyman amcam beni her işinde köle gibi çalıştırdı ve eski Salıkkaya’da sebze dikme ve sulama islerinde beni kole gibi kullandi.

They used me as a free child slave but never saw me as part of their family.

Beni bedava çocuk köle olarak kullandilar ama beni hiç bir zaman ailenin bir ferdi gibi görmediler.

For years Uncle Suleyman also used me as security in her house when he was away in the tea houses in Kuyumcullu village square.

Süleyman amcam Kuyumcullu meydanındaki kahvelere gittigi zaman beni yıllarca evinde güvenlik elemani olarak kullanırdı.

Uncle Suleyman had many daughters but never had a son so he used me as security in his house to feel safe.

Suleyman amcamın hiç oğlu olmadı fakat birçok kızı oldu ve daha guvenli hissettigi için beni evinde güvenlik elemanı olarak kullanırdı.

l witnessed Uncle Suleyman with a huge ax in his hand chasing aunt Mumine’s husband Ruhi Ozmen in the Kuyumcullu square.

Süleyman amcamı Kuyumcullu çarşısında elinde büyük bir baltayla Mümine halamın kocası Ruhi Özmen’i kovaladığına şahit oldum.

Uncle Suleyman run into my grandfather’s winter house in the Kuyumcullu square and grabbed a big ax under the stairs and run out like a raging bull and l saw what is going on as I run outside after him .

Süleyman amcam dedemin Kuyumcullu meydanındaki kışlık evine koşarak girdi ve baltayı kapıp dişarı fırlayınca ben de peşinden koşup ne oldugunu gördüm.

Uncle Süleyman started to chase Ruhi until some relatives stopped him.

Bazı akrabalar durdurana kadar Süleyman amcam Ruhi eniştemi kovaladı.

Strange enough Ruhi Ozmen was extremely friendly to me and many times he came to our house in new Salikkaya and secretly called me to go with him while he was hiding behind the hazelnuts bushes.

Ruhi Özmen eniştem bana karsi aşırı derecede arkadaşça davranıyor ve birçok kere yeni Salıkkaya’daki evimize gizlice gelip fındık ocaklarının arkasına saklanıyor ve beni yanına gitmem için çağırıyordu.

Ruhi Ozmen took me secretly to uncle Suleyman’s house all the time and handing his pistol to me to boost my courage and sent me to the house to see if uncle Suleyman was in the house.

Ruhi eniştem herzaman beni gizlice Süleyman amcamın evine götürüyor ve bana tabancasını verip cesaretlendiriyor sonra da beni amcamin evde olup olmadığını anlamam için beni eve casus olarak yolluyordu.

I thought doing something secret involving a gun against uncle Suleyman was so exciting.

Süleyman amcama karşı içinde tabancanın da olduğu gizli bir iş yapmayı
çok heyecanlı buluyordum.

When l told him how horrible my uncle Suleyman tortures me Ruhi Ozmen showed his shiny silver color handgun and let me hold it to boost my spirit against my torturer uncle Suleyman.

Ruhi Özmen enişteme Suleyman amcamın bana nasil işkence yaptığını anlatınca Ruhi enistem gümüs renkli tabancasini cıkarıp gosterir ve işkencecim Suleyman amcama karşı moralimi yükseltmek için tabancasını bana verirdi.

I did great job checking on torturer uncle Suleyman and watching for him around the house.

İşkenceci Süleyman amcamın evde olup olmadiğını kontrol etmek ve eve gelip gelmediğini gözetleyerek iyi iş yaptım.

I called uncle Suleyman’s wife Fadime out and asked her if she could spare a little slice of bread and also checked about uncle Suleyman.

Süleyman amcamın karısı Fadime yengemi kapıya çağırdım ve bana küçük bir dilim ekmek vermesini istedim ve bu arada Süleyman amcamın nerde olduğunu sorup öğrendim.

Another big supporter of my father was Iskender Iskender.

Babamın öteki en büyük destekçisi Uncle İskender İskender idi.

Iskender Iskender amca was so close to my father like they spent sometime everyday together.

İskender İskender babama o kadar yakındı ki hergün beraberdiler.

Iskender Iskender was a little older than my father and acting like his adviser.

İskender İskender babamdan biraz daha yaşlıydı ve babamın akıl hocası gibi hareket ediyordu.

My father was totally blessed by Iskender Iskender for creating the hell my mother and l lived through.

Babam annemi ve beni içinde yaşattığı cehennemi yaratırken İskender İskender tarafından tamamen kutsanmıştı.

While Iskender Iskender preached me to fight communism with pen not with fist he himself was praising violence on the contrary by beating his own son Hakkı Iskender right in front of my eyes and dearly sanctifying my father’s violence on my mother and on me.

İskender İskender bana komunizme karşı yumrukla degil kalemle mucadele et diye kışkırtırken kendisi gozlerimin önünde kendi oğlu Hakkı İskender’i döverek tam aksine şiddeti yüceltiyor ve babamin ve Süleyman amcamın da annem ve benim üstümde uyguladiğı şiddeti kutsuyordu.

One night I was on the roof fixing tv antenna I heard my father and İskender İskender on the road side agreed on violence on me as they both agreed that l was totally undesirable child even though I was top student in the elementary and middle schools .

Bir gün tavanda tv antenini ayarlarken yolda babamla İskender İskender’in ilk ve ortaokulda okul birincisi olmama rağmen tamamen istenmeyen bir çocuk olduğum ve üzerimde siddet uygulanmasi konusunda fikir birliğine vardıklarını duydum.

I stole and drove Iskender Iskender’s car when he walked with my father to the field all the way to old Salikkaya to punish these two.

Bu ikiliyi cezalandirmak için İskender İskender’in babamla beraber bizim tarlaya gittigi bir zamanda İskender İskender’in arabasını aldım ve eski Salıkkaya’ya sürdüm.

I took away their most precious property Anatolia model brand new car just for a payback for their wrongs .

Onlara yaptıkları yanlışların hesabını sormak için ben onların en kıymet verdiği şey olan gıcır gıcır Anadol arabasını alıp eski Salıkkaya’ya götürdüm.

I worked hard as I was stuck for a little while in a muddy road when I returned from old Salıkkaya.

Eski Salıkkaya’da dönüş yaparken çamurlu yola saplanınca biraz uğraştım.

But after a little back and forth I manager to escape from muddy road.

Fakat biraz ileri geri yaptıktan sonra çamurlu yoldan kurtuldum.

I saw my father and uncle İskender İskender blocking the road as I passed the brook bridge near Mehmet Ak’s house.

Mehmet Ak’ın evinin yanında derenin köprüsünü geçtikten sonra babamın ve İskender İskender yolu kapattıklarını gördüm.

I stopped the car and my father caught me started to beat me as I exited the car.

Arabayı durdurdum ve arabadan çıkarken beni yakalayan babam beni dövmeye başladı.

However as they started to inspect the car with the help of Mehmet Ak who was an amateur car mechanic and as they could not find a damage I rescued myself from their hands and run away!

Ancak amatör araba tamircisi olan Mehmet Ak’ın yardımıyla arabayı kontrol etmeye başladıkları ve bir hasar bulamadıkları için ben ellerinden kaçıp kendimi kendimi kurtardım.

CHAPTER 12 MY FATHER MAKES ME AN ENEMY AGAINST MY MOTHER:

BÖLÜM 12 BABAM BENİ ANNEME DÜŞMAN EDİYOR

My father brainwashed me and put big hate against my mother so that he can use me against my mother as his hitman and enjoy his second wife.

Babam beynimi yikayarak anneme karsi kalbime buyuk bir nefret koydu ki böylece beni anneme karşı tetikçi olarak kullanabilir ve ikinci karısıyla sefasını sürebilirdi .

As a children cannot seperate his identity from its own mother therefore my father’s hate campaign against my mother was directly to my own self.

Bir çocuk annesini kendi kimliğimden ayrı göremez o yüzden babamın anneme karşı yaptığı bu nefret kampanyası aslında doğrudan benim kimliğime yönelikti.

So my father’s constant attack on my mother was also constant attack on myself!

Yani babamın anneme karşı sürekli saldırısı bana karşı da sürekli bir saldırıydı!

This constant fear and insecurity of attack from my father was real reason lying under my bed-wetting problem.

Babamın saldırısından gelen bu sürekli korku ve güvensizlik yatak ıslatma sorunumun altında yatan gerçek sebepti.

Probably my all family suffered same feelings too.

Mümkündür ki tüm ailem de aynı duygulardan muzdaripti.

While l was going to elementary and middle school l was a loner and did not know how to trust my school mates.

İlk ve orta okula giderken okul arkadaşlarıma nasıl güveneceğimi bilemiyordum.

My middle school mates from yeni Salikkaya included Iskender Iskender’s sons Omer and his younger brother Ibrahim.

Yeni Salikkaya’dan Kocaali Ortaokulu’na yürüme giden gruba İskender İskender’in oğlu Ömer ve küçük kardeşi İbrahim de dahildi.

I had that mistrust to them as their father İskender İskender was my father’s best friend and adviser.

Babaları İskender İskender benim babamın eniyi arkadaşi ve akıl hocası olduğu için onlara karşı bir güvensizlik duygusu taşıyordum.

Other two fellow students were Ahmet Iskender and his younger brother Mehmet Iskender.

Diğer iki ortaokul arkadaşım Ahmet İskender ve küçük kardeşi Mehmet İskender idi.

Ahmet and Mehmet’s mother Zehra Iskender was very friendly with my terrible step mother Hayriye Ozturk and acting as her security whenever my mother comes to visit us while my father is not home .

Ahmet ve Mehmet’in anneleri Zehra Iskender korkunç üvey annem Hayriye Özturk ile cok yakın dosttu ve annem bizi görmeye geldiği zaman eğer babam evde değilse Zehra yenge üvey annemin özel koruması gibi hareket ediyordu.

My stepmother would send us to call Zehra to scare and beat my mother in her own property trying to be with her own six children and Zehra would even send her husband Niyazi Iskender or his brothers Suleyman or Sadik Iskender to call my father to beat my poor mother.

Üvey annem ablam bizi komşumuz Zehra İskender’i çağırmaya yollar ve Zehra ile bir olup altı çocuğunu kendi malı olan evinde görmek ve bakmaktan başka birsey istemeyen annemi korkutup doverler ve icabında babama da dövdürmek için Zehra yenge babamı çağırmaya kocası Niyazi İskender’i veya o yoksa Niyazi’nin kardeşleri Süleyman veya Sadik’ı yollardı.

Therefore I had this mistrust to Ahmet and Mehmet too.

Bu nedenle Ahmet ve Mehmet’e karşi da bu güvensizliğe sahiptim.

Another fellow middle school student was Hasan Ak but his father Mehmet Ak’s mother was my torturer uncle Suleyman Iskender’s wife Fadime’s elder sister and she was main perpetrator provoking my father to find second wife.

Diğer ortaokul arkadaşı Hasan Ak idi fakat onun babası olan Mehmet Ak’ın annesi de benim iskencecim olan Suleyman Iskender amcamın karısı Fadime’nin ablasıydı ve ikinci eş bulması için babamı en çok kışkırtan birisiydi.

This woman was not able to find a second wife to her own son Mehmet Ak as his wife Fikriye who was Hasan Ak’s mother was also depressed and having nervous breakdown.

Bu kadın nedense kendi oğlu Mehmet’in karısı yani Hasan Ak’in annesi Fikriye yenge depresyona girip sinir krizi geçirdiği halde ogluna ikinci eş bulmamıştı.

Hasan’s mother Fikriye was my mother’s friend and would chat with her whenever they see each other!

Hasan’ın annesi Fikriye yenge annemle arkadaştı ve ne zaman birbirlerini görseler sohbet ederlerdi.

However Fikriye yenge was openly against my step mother and even though my step mother went to her house to watch tv Fikriye would never show up to greet my step mother!

Ancak Fikriye yenge açıkça üvey anneme karşıydı ve üvey annem Fikriye yengenin evine tv seyretmek için çok gitmesine rağmen Fikriye yenge tavrını koyar yanına gelmez ve ona hoşgeldin bile demezdi!

Another fellow middle school student was Osman Aydinoglu whose father was away in Istanbul most times.

Diğer ortaokul arkadaşı da babası çoğu zaman Istanbul’da çalışan Osman Aydınoğlu idi.

Osman’s father is Iskender Iskender’s wife’s brother and I felt similar mistrust to him too.

Osman’in babası da İskender İskender’in karısı ile kardeş olduğundan ona da benzer bir güvensizlik duyuyordum.

Moreover all parents of these fellow middle school students were showing great respect and love to my grandfather Osman Cavus.

Üstelik bütün ortaokul arkadaşlarımın anne ve babaları Osman Çavuş dedeme karşı büyük bir saygı ve sevgi gösteriyorlardı.

Even worse was when I had my first wet dream when l was in the middle school and went to the brook to wash myself secretly according to Islamic ritual however l could not avoid my urge to masturbate in the middle of the water first time in my life and then l did my cleaning ritual peacefully.

Daha da kötüsü orta okuldayken hayatımda ilk kez uyurken cinsel ruya görmüstüm ve islami kurallara göre hayatımda ilk kez gizlice gusül abdesti almak için dereye gittim ancak kendimi tutamadığım için suyun ortasında hayatımda ilk kez mastürbasyon yaptım ve sonra iç huzuruyla gusül abdestimi aldım.

But while I was still in the water I was startled as a woman called my name Recai from over the bank under the hazelnuts trees which really caused great shame to me as l was not supposed to be masturbating in the life at all let alone to be seen naked by a woman in The brook like this according to my faith.

Fakat ben hala suyun içindeyken derenin hemen kıyısında fındık ağaçlarının tam altında bir kadının Recai dediğini duyarak irkildim ve gercekten büyük bir utanç duydum cunku inancıma göre derede böyle çıplak görülmeyi bırakın hayatta mastürbasyon da yapmamam gerekiyordu.

While l was worried about God would burn me in the hell for eternity l realized she was Osman Aydinoglu’s mother asking me what l am doing naked in the water.

Allah’ın beni sonsuza kadar cehennemde yakacağından korkarken suyun içinde çiplak ne yaptığımı soran bu kadının Osman Aydinoglu’nun annesi oldugunu farkettim.

So she turned my most innocent sin into a greatest fear of hell and shame.

Böylece bu kadın benim en masum günahımı en buyuk cehennem korkusuna ve utanca çevirdi.

Therefore I could not trust Osman a bit too.

İste bu nedenle Osman’a da hiç güvenemiyordum.

I was doomed to be a lone boy by my father.

Babam tarafından yalnız bir genç olmaya mahkum edilmiştim.

Even more disturbing was when l was in the first year of the elementary school l was scolded by my paternal grandmother for calling a bad nickname for my classmate Halis Iskender who was so friendly to invite me to his house to eat meals and study everyday when l used to live with my paternal grand father Osman Cavus in his winter house in Kuyumcullu.

Daha da rahatsız edici olan da ben ilkokul birinci sinifta Osman Çavuş dedemin Kuyumcullu’daki kışlık evinde kalırken beni hergun evlerine yemek yemege ve ders çalışmaya götüren ve bana cok dost olan Halis Iskender’e kötü bir isim takip cagirmam ve bu nedenle baba annemin beni usulca uyarmasıydı.

I called my best friend as thick head sounding like “gotgot”!

En iyi arkadaşım Mithat Iskender amcamın oğlu Halis Iskender’i kalın kafalı aptal, oduna vurunca duyulan küt küt sesleri gibi gotgot diye bir kelime uydurmuş ve gotgot diye çağırmıştım.

I was so self destructive child due to poison filled in my heart by my father to hate my mother.

Annemden nefret etmem için babamin kalbime doldurduğu zehir nedeniyle işte böyle kendi kendine zarar veren bir çocuktum.

Hate poison planted in me by father’s destroyed my hearth and forced me to be a rude or ashamed child against people around me!

Babamın içime ektiği nefret zehiri kalbimi mahvetti ve beni çevremdeki dostlara karşı kırıcı veya utangaç bir çocuk yaptı.

My father thought me to be hateful against my mother by brainwashing me that my mother was insane and did not care for us therefore she was not supposed to be near us!

Babam annemin deli olduğu ve bize bakmadığı ve bu nedenle bizim yakınımızda olmaması gerektiği şeklinde benim beynimi yıkayarak bana anneme karşı nefreti öğretmişti!

I defended my mother against my father by telling him my mother is not insane she is just ill, but my father yelled at me angrily you are insane like her too!

Annemin deli değil sadece hasta olduğunu söyleyerek annemi babama karşı savundum fakat babam sen de onun gibi delisin diye bana bağırdı!

One day old Salikkaya youth came to our new Salikkaya and challenged us at our home.

Bir gün eski Salıkkaya gençleri yeni Salikkaya’ya gelip bizi kendi evimizde dövmekle tehdit ettiler.

Old Salikkaya population was at least two times more crowded.

Eski Salıkkaya nüfusu en azından iki misli daha kalabalıktı.

Standing up against them was not so easy!

Onlara karşı durmak öyle kolay değildi.

Their leading guy was Mustafa Ak.

Onların önderi Mustafa Ak’ti.

As I knew Mustafa’s mother’s younger sister was my torturer uncle Suleyman’s wife Fadime and his mother was the main perpetrator to provoke my father to bring my step mother in our house l grabbed a big stick and hid it behind me and jumped on Mustafa while he was overconfident as l was his half age and hit him in the face so badly that all his group was in shock and dispersed immediately.

Mutafa’nın annesinin benim işkencecim olan Süleyman amcamın karısı Fadime yengemin ablasi olduğunu ve babamı ikinci kadın alarak annemi evden atması için kışkırttığını bildiğim için bir kalın sopa alıp arkama sakladım ve yaşça benden iki kat büyük olduğu için kendine aşırı güvenen Mustafa’nın üstüne atlayıp yüzüne öyle sert şekilde vurdum ki Mustafa’nın grubu şok oldu ve anında dağılıp kaçtı.

I never informed anybody as I never trusted any body and risked my life just to punish my own and my mother’s torturers.

Bana ve anneme işkence edenleri cezalandirmak için asla hiç kimseye guvenmedigimden hiç kimseye haber vermeden hayatımı tehlikeye attım.

Torturer band also spread even more the rumor that l was insane after this action.

İşkenceci takımı bu hareketten sonra deli olduğum dedikodusunu daha da yaydi.

The hate my father planted in me caused this justice attempt.

Babamin içime ektiği nefret bu adalet girişimine sebep oldu.

When l met the same Mustafa Ak soon on the road very close to his elder brother Mehmet Ak’s house he chatted with me very friendly and suggested that l grow a mustache as it will suit me when he noticed some hairs growing on my lip.

Ayni Mustafa Ak’a aradan cok geçmeden abisi Mehmet Ak’in evinin yakınında yolda rastlayınca benimle dostça sohbet etti ve dudağimda çıkan tüyleri görünce bana yakışacağını söyleyerek bıyık bırakmamı istedi.

As in Turkish culture mustache is symbol of manhood and power Mustafa thought l deserved wearing mustache even when I was child.

Türk kültüründe bıyık erkeklik ve iktidar sembolü olduğu için Mustafa ben daha cocukken bıyık bırakmayı hakettiğimi düşünmüştü.

Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Moustache; http://cendam.blogcu.com/biyigin-tarihi-biyik-cesitleri/8690240#

But Mustafa’s elder brother Mehmet Ak hit and insulted me to take revenge for what I did to his brother Mustafa when I was arguing with his son Hasan while watching tv in their house .

Fakat Mustafa’nın abisi olan Mehmet Ak ben oğlu Hasan ile evlerinde televizyon seyrederken tartıştığım için kardeşi Mustafa’nin intikamını benden almak için bana hakaret edip vurdu.

I complained Mehmet Ak to my father who also hit and cursed me for my complaint.

Mehmet Ak’ı yaptığından dolayı babama şikayet ettim ama o da şikayetimden dolayi bana vurup sövdü.

So I realized that I can never trust my father which planted more poison in me.

Böylece babama asla güvenemeyeceğimi farkettim bu da içime daha cok zehir ekti.

CHAPTER 13 THEY RIPPED MY SWEETHEART FROM ME!:

BOLUM 13 SEVDİĞİM KIZI KOPARDILAR BENDEN!

When l was in the last year of high school l loved a girl and got perfect reaction from her too.

Lise son sınıftayken bir kızı sevdim ve kızdan mukemmel karşılık aldım.

While l was dating with my sweetheart everyday and seriously getting close to marriage stage my aunt Rahime Gobel’s son Salim Gobel said my paternal grandmother is calling me in her house to speak with me in an evening in late summer season.

Ben her gün sevdiğim kızla anlaşıp ciddi olarak evlilik aşamasına yaklaşırken yaz mevsimi sonunda bir aksam üstü Rahime Göbel halamın oğlu Salim Göbel baba annemin beni konuşmak için evine çağırdığını söyledi.

Salim Gobel’s wife was close family member of my sweetheart and knew my dating very well.

Salim Göbel’in karısı benim sevdiğim kızın yakin akrabasıydı ve benim kızla anlaştığımı çok yakından biliyordu.

I believe Salim arranged something bad against me and put my grand mother in it too.

Salim’in bana karşı kötü bir şey ayarladığını ve bu oyunun içine baba annemi de soktuğuna inaniyorum.

Salim was always negative to me and made many bad moves against me.

Salim bana karşı daima olumsuzdu ve bana karsi bazi kötü hareketler yapmıştı.

When l went to see my grandmother l was expecting her to be my mother as l always missed one and encourage me for a marriage according our traditions.

Baba annemi görmeye giderken hiçbir zaman gerçek annem olmadığı için onun bana annelik yaparak beni evlenmeye teşvik edip geleneklerimize göre kızı bana alacağını umuyordum.

I was totally wrong!

Tamamen yanılmışım!

My grand mother said she knows how serious l am with my sweetheart exactly but my other aunt wanted to marry her son with the same girl.

Baba annem benim sevdiğim kızla ne kadar ciddi olduğumu çok iyi bildiğini ancak öteki halamın sevdiğim kızı oğluna almak istediğini söyledi.

I was in shock and I understood everything that my grand mother could even allow my aunt speak such a thing and then open it to me.

Baba annemin böyle bir şeyi konuşması için halama izin verdiğini ve sonra da bunu bana açabildiğini görünce şok oldum ve herşeyi anladım.

Instantly l realized that l had no chance of marriage as my only hope grand mother in the family openly violated all known customs that nobody separates two young people who love each other and agreed for marriage.

Aile içindeki tek umudum olan baba annemin birbirini seven iki genç insanın arasına girilmemesini emreden bilinen bütün yerleşik gelenekleri açıkça çiğnediğini görünce evlilik için hiçbir şanşımın olmadığını anında anladım.

It was shockingly obvious that in my grandmother’s eyes the God’s order and prophet’s word to unite the loving youths was not valid for me but for those who did not speak and did not love each other!!

Baba annemin gözünde Allahin emri ve peygamberin kavli ile seven gençleri evlendirme kuralı benim için değil tam tersine birbirleriyle hiç konuşmamış ve sevmemiş olanlar için geçerliydi!

In the meantime, l was totally certain my stepmother Hayriye Ozturk would do anything to prevent my marriage as she always told me she will do everything to prevent me to marry anybody from the beginning!

Üvey annem Hayriye Ozturk en başından beri herhangi birisiye evlenmemi engelleyeceğini söyleyip durduğu için zaten onun evlenmemi engellemek için herşeyi yapacağını biliyordum.

My father and my grandfather were totally negative and so cheap to me they would not even buy a pair of pajamas and would not even give me a penny to cross the Bosphorus once when l started Haydarpasa Free Boarding school in Istanbul which was best school in Turkey and did not even send me to another one when I was expelled from high school for my father’s provocation to me even though they built two apartment buildings in the village center!

Babam ve dedem köyün tam ortasına iki apartman binası dikmelerine rağmen bana karşı tamamen olumsuz ve oylesine cimriydiler ki Turkiye’nin en iyi okulu olan Istanbul’daki Haydarpasa Lisesi’nde parasiz yatılı okuduğum zaman bana bir pijama bile almamişlar ve İstanbul Boğazı’nı geçmem için bana bir kuruş bile vermemişler ve Karasu Lisesi’nde babamın beni kışkırtması sonucunda atıldığım zaman bile beni başka bir okula yollamamışlardı.

My father got free pajamas sewed by Ali Abali’s wife for free at the last minute as he did not want to pay for a ready pajamas or get it sewed by the professional male tailors in the village center for me.

Babam benim için hazır pijamaya veya köy çarşısındaki erkek terzilere dikiş parası vermemek için son dakikada Ali Abali’nin karısına bedavaya pijama diktirdi.

My grand mother was just following her old habit against me

Babaannem sadece bana karşı eski alışkanlığını sürdürüyordu!

My grand mother let and helped my father almost kill me in the lime pit and almost kill my mother with torture and lock her in the mental hospital just to steal my mother’s house and bring another wife to my mother’s house.

Baba annem, babamın beni kireç kuyusunda ve annemi de işkenceden nerdeyse öldürmesine ve annemin evini çalıp onun evine ikinci eş getirebilmek amacıyla annemi tımarhaneye atmasına izin verip yardımcı oldu.

I saw grand mother’s mean heart and told her “l will study college therefore cannot have marriage and you can get my sweetheart as you wish”.

Baba annemin kötü niyetini gördügüm için ona “universitede okuyacağım, bu nedenle evlilik yapamayacagım ve sevdigim kızı istediğin gibi alabilirsin ” dedim.

My words were like insane trash as nobody expected me to go to college after such turmoils within last three years.

Geçen üç yıl boyunca olan onca keşmekeşten sonra kimse benim üniversiteye gideceğimi ummadığı için sözlerim bir deli saçması gibiydi.

Moreover, Cavit İskender, who was my father’s best man, told me many times that even if I won College my father would not let me go to university and he repeated this after I won my college!

Üstelik, babamın en iyi adamı olan Cavit İskender birçok kere bana üniversite kazansam bile babamın beni okutmayacağını söyledi ve Ankara Siyasal’ı kazandığım zaman da bunları tekrarladı!

But still they loved it as I opened their way.

Fakat yine de yollarını açtığım için hoşlarına gitti.

My grand mother died within one year.

Baba annem bir yil içinde ölüp gitti.

My father sent police chief Kemal Ünal to The dormitory where I lived to force me to join her funeral.

Babam beni zorla cenazeye getirmek için Kemal Ünal’ı kaldığım yurda yolladı.

I mandatorily came from my college to join my heartless grand mother’s funeral but never cried for her and my sister Nezahat Iskender said l was so heartless as l was not crying for my grand mother!

Siyasal’dan mecburen gelip kalpsiz baba annemin cenazesine katıldım fakat hiç ağlamadim ve ablam Nezahat İskender baba annemin ölümüne ağlamadığım için bana çok kalpsiz olduğumu söyledi.

This is same Nezahat who almost made me a double murderer and rapist for her eloping only 3 years ago!

Bu sadece 3 yıl önce kocaya kaçtığı için beni nerdeyse çifte katil ve tecavüzcü yapacak olan aynı Nezahat ablamdı!

My aunt’s son who married my sweetheart knowingly also died from cancer some years ago.

Parasına güvenip sevdiğim kızla bile bile evlenen halamın oğlu da birkaç sene önce kanserden öldü.

CHAPTER 14 MY FATHER CONDEMNED ME INTO INSANE MASTURBATIONS:

BOLUM 14 BABAM BENI MANYAK MASTÜRBASYONLARA MAHKUM ETTİ
)))))
As my father brainwashed and isolated and turned me into an introvert and shy child I was struggling to find something useful to pass time in Haydarpaşa High School.

Babam benim beynimi yıkayarak ve tecrit ederek beni içine kapanık ve utangaç bir çocuk yaptığı için Haydarpaşa Lisesi’nde okurken zamanı geçirecek şeyler bulmak için çabalıyordum.

My father imprisoned me within walking vicinity of Haydarpaşa High School by never visiting me, never calling me, never giving me any penny to move around , and by especially scaring me and strickly forbidding me to move around Istanbul.

Babam beni hiç ziyaret etmeyerek, asla telefon açmayarak, gezmek için bir kuruş para vermeyerek, ve özellikle beni korkutup gezmemi kesinlikle yasaklayarak beni Haydarpaşa Lisesi’nin yürüme mesafesi içinde hapsetmişti.

In short, my father locked me in a mental and physicall cell!

Kısacası, babam beni ruhsal ve fiziksel olarak bir hücreye hapsetmişti!

I hurt myself trying to escape from this cell like a wild animal locked in a cell.

Bir hücrede hapsolunan yabani bir hayvan gibi hücremden kaçmak için çırpınırken kendime zarar veriyordum.

Like a wild animal bangs its head to cell walls I started to masturbate like banging my genitals!

Bir vahşi hayvanın kafasını hücresinin duvarlarına vurması gibi ben de kendi cinsel organıma vurur gibi mastürbasyon yapmaya başladım.

. I was in a terrible situation after l prayed to get clean from my sins but then I could not hold myself to run to masturbate again and then repeat the vicious cycle all day which my father forced in.

Çok feci bir durumdaydım yani günahlarımın affolması için namaz kıldıktan sonra kendimi tutamıyor ve yeniden mastürbasyona koşmaktan kendimi alıkoyamıyordum ve böylece babamın beni içine soktuğu bu kısır döngü sürüp gidiyordu.

I was not supposed to pray without Islamic ritual whole body washing after masturbation but there was no showers available so l would do ritual dry cleaning by using a piece of roof tile as a cleaning tool as a remedy according to Islam in order to get forgiveness by praying.

Mastürbasyondan sonra boy abdesti almam gerekiyordu ama yıkanma imkanı olmadığı için namaz kılarak kendimi affettirmek amacıyla islami kurallara gore bir kiremit parcasini temizlik aleti gibi kulanarak gusül (boy) abdesti alıyordum.

This masturbation and prayer vicious cycle became a habit and I began to feel extremely sinful and dirty because of my father.

Bu mastürbasyon ve namaz kısır döngüsü bir alışkanlık oldu ve ben son derece günahkar ve babam yüzünden ben kendi kendimi kirlenmiş hissetmeye başladım.

I felt like l deserved to be burning in the deepest bottom of hell for eternity.

Cehennem kuyusunun en dibinde sonsuza kadar kalmayı hakediyormuş gibi hissediyordum kendimi.

My situation was much worse than falling and dying in the burning lime pit by drowning in it or living with horrible pains as a total blind child for a year or growing up for years as tied up to a tree alone with pants full of feces and piss or watching my father torture my mother or watching my mother attempting to commit suicide to escape from all my father’s abuses, having my father lock up my mother in the mental hospital so that he can bring second wife to her house or my suffering all the abuses from my father and stepmother .

Durumum sıcak kireç kuyusuna düşüp boğularak ölmekten veya ölümden kurtulunca bir yil boyunca acilar içinde tümden kör yaşamaktan veya pantolonum dışkı ve idrar dolu bir ağaca bağlı yıllarca yalnız büyümekten veya babamın anneme bütün hayatim boyunca işkence etmesini seyretmekten veya annemin babamın işkencesinden kurtulmak için gözlerimin önünde kendi canına kıymaya teşebbüs etmesini seyretmekten veya babam ve uvey annem Hayriye Öztürk’ün beni nerdeyse öldürmelerinden ve bana onca eziyetleri yaşatmalarından çok daha feciydi.

Probably this was just a result of all abuses!

Belki bu bütün bu eziyetlerin sadece bir sonucuydu!

Allah the Almighty was testing me in this hellish difficulty.

Yüce Allah beni cehennemsi bu zorlukta imtihan ediyordu.

Because hell is supposed to be all burning alive for eternity for me!

Çünkü cehennemde tamamen canlı canlı sonsuza kadar yanmak sözkonusuydu benim için.

I was so desperate to clean my sins!

Günahlarımı affettirmek için yanıp tutuşuyordum.

I did not have anything except my youth life to sacrifice for a terrible sin which my father imposed on me! .

Babamın bana dayattığı bu berbat günah karşı Kurban olarak sunmak için gençlik hayatımdan başka bir şeyim yoktu.

In order to escape my extreme shame of sinfulness which my father imposed on me, l identified myself with my father followed my father’s political indoctrination to word by word as a child.

Bir çocuk olarak babamın bana dayattığı aşırı günahkarlık utancını çözemedim ve bundan kurtulabilmek için hayatımı kurban verip kurtulmak amacıyla babamın siyasi öğretisini harfiyen uygulamaya başladım.

As l never quit my prayers l devoted myself more fighting godless and oppressive communism to please my father, my state and Allah the Almighty .

Namazlarımı asla bırakmadım ve babamı, devleti ve Yüce Allah’ı memnun etmek için kendimi allahsiz ve zalim komünizme karşı mücadeleye adadım.

My full prayers continued until I was expelled from the Fethullah Gulen group’s boarding house in college in the end of first year.

Eksiksiz namazlarim Siyasal’da birinci yıl sonunda Fethullah Gülen Cemaati Grubu’nun ögrenci evlerinden atılana kadar sürdü.

I quit full prayers in reaction to my expell from the Fethullah Gulen group to suppress my questions in my head instead of giving me good answers

Fethullah Gülen Cemaati Grubu’nun kafamdaki sorulara cevap vermek yerine beni susturmaya calişıp beni evlerinden atmalarına tepki olarak namazdan soğudum.

Probably they did not want to risk to get me in contact with more intellectual members to discuss freely.

Belki daha serbest bir şekilde tartışmak için beni daha entellektuel üyeleri ile tanıştırma riskine girmek istemediler.

It was only the first year of 1980 military coup d’états.

1980 Askeri Darbesi’nin daha birinci yılıydı.

Actually no other group was allowed to operate like Gülen group then.

Aslinda o zaman Gülen grubu gibi hiçbir grubun faaliyetine izin verilmiyordu.

CHAPTER 15 MY FATHER MADE ME A RELIGIOUS GRAY WOLF:

BOLUM 15 BABAM BENİ DİNDAR BİR ÜLKÜCÜ YAPTI

I was already praying full time in Haydarpasa High School Free Boarding before I even thought about becoming a gray wolf.

My father brought me books by Necip Fazıl Kısakürek when I was in the middle school and had me read them!

Babam ben orta okuldayken bana Necip Fazıl Kısakürek’in kitaplarını getirip okutmuştu!

My father molded my mindset when I was even like 12-13!

Babam ben daha 12-13 yaşlarındayken benim zihniyetimi şekillendirmişti!

Daha ülkücü olmayi düsünmeden önce Haydarpasa Lisesi Parasiz Yatılı’da namazlarımı tam kılıyordum.

I found myself serving to global war on communism according to CIA propaganda and my father’s orders and could not see that secret Galdio of NATO created a false flag operation of a civil war between left and right.

CIA propagandasına ve babamın emirlerine uygun olarak komünizme karsi küresel savaşa hizmet etmeye başladım ve NATO’nun gizli ordusu GLADYO’nun Turkiye’de sahte bir sağ-sol savaşı çıkarttığını göremedim.

My father had me swallow opium pills of Necip Fazıl who did ideological struggle of The power!

Babam, para için iktidarın ideolojisinin mücadelesini yapan Necip Fazıl’ın afyonunu bana yutturmuştu işte!

My father got me Necip Fazıl’s ideological propaganda books but refused to get me test preparation books as he never wished me to study and become an elite career man!

Babam Necip Fazıl’ın ideolojik propaganda kitaplarını bana okutturdu ama okuyup seçkin bir meslek sahibi olmamı önlemek için bana test hazırlık kitapları almayı reddetti.

My father was a propaganda master like Hitler or CIA and brainwashed my mind and filled my heart with poison of hate against my mother and myself and anybody like my maternal grandparents, like maternal aunt Hayriye Ak, like neighbour Zekiye Iskender who criticized my father’s cruelty!

Babam Hitler ve CIA gibi bir propagada ustası olarak anneannem ve dedem, teyzem Hayriye Ak, komsumuz Zekiye Iskender teyze gibi acımasızlıgından dolayı kendisini kinayan herkese ve anneme ve kendi kendime karşı benim beynimi yikayarak kalbimi nefret zehiriyle doldurdu.

But I know very well that he was also a victim of this capitalist NATO Gladio propaganda.

Fakat babamin da kapitalist NATO GLADYO’nun propagandasının bir kurbanı olduğunu cok iyi biliyorum.

My father Reşat İskender and step mother Hayriye Öztürk’s filling poison of hate against my mother in my heart fired all my struggles of love and care through my life and turned me into a lifetime protester against oppression.

Babam Reşat İskender ve üvey annem Hayriye Öztürk’ün anneme karşı kalbime doldurdukları nefret zehiri hayatım boyunca yaptığım sevgi ve bağlanma cabalarimi ateşledi ve beni hiçbirseye guvenmeyen ve
zulme karşıt bir insan haline getirdi.

As my father got me robbed of my career and always backstabbed my resistance against robbery of my career he is the man who caused my on going resistance today!

Babam mesleğimin gaspedilmesine sebep olduğu ve bu gaspa karşı yaptığım direnişimi hep arkadan bıçakladığı için bugün halen devam eden direnişimin asıl müsebbibidir!

I was a full time prayer and anti-oppressive child who was manipulated to be a part in a wrong war of brothers.

Beş vakit namazını kılan ve zulüm karşıtı bir çocuk olarak yanlış bir kardeş kavgasında taraf olmak için kandırıldım.

So l was used as hitman like my country Turkey was used as hitman against peoples in the world .

Yani ülkem Turkiye’nin dünyada halklara karşı tetikçi olarak kullanılması gibi ben de tetikçi olarak kullanıldım.

You will see similarity in how I was burned as the millions of peoples, animals and the earth are burned by illimunati’s Gladio.

Dünyanin karanlik efendileri olan İlimünati’nin gizli ordusu Gladyo’nun beni yaktığı gibi milyarlarca masum insanı, hayvanları ve yeryüzünü benzer şekilde yaktığını göreceksiniz.

Dark masters of the world are working for a nuclear World War 3 and establish a global world state and impose a global martial law around the world.

Dunyanın karanlık efendileri İllimünati, nukleer bir uçuncu dünya savaşı çıkarmak ve tüm dunyada tek bir küresel devlet kurmak ve askeri sıkıyonetim ilan etmek icin calisiyor.

Actually CIA and its network run the world state for the secret masters.

Gercekten CIA ve şebekesi gizli efendiler için dünya devletini idare ediyor.

Here: Burda: http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=20090.0 Here: Burda: http://www.serendipity.li/cia.html

Gladio means sword in Latin.

Gladyo, Latince’de kılıç demektir.

Gladiator also comes from same root.

Gladyatör de ayni kökten gelir.

CIA established secret armies of death squads around the world.

CIA tüm dünyada ölüm mangalarından oluşan gizli ordular kurdu.

This is also true for NATO countries.

Bu NATO ülkeleri için de geçerlidir.

CIA controls the world with death squads.

CIA dunyayı ölüm mangalariyla kontrol altında tutuyor.

CIA: World’s biggest terrorist organization.

CIA: Dunyanin en buyuk terorist orgutudur.

Here: Burda: http://m.youtube.com/watch?v=CEfYgz0Amo4&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DCEfYgz0Amo4

NATO calls its secret black operation army Gladio.

NATO gizli yasadışı ölüm ordusuna Gladyo adını verdi.

NATO countries were run by death squads against the will of peoples.

NATO ülkeleri halkların iradesine rağmen ölüm mangalarıyla idare edildi.

They marketed this tragicomic truth as democracy.

Bu trajikomik gerçeği de demokrasi diye pazarladılar.

Gladio is imperialist secret army formed by death squads.

Gladyo ölüm mangalarından oluşan emperyalist gizli ordudur.

Here: Burda: http://willyloman.wordpress.com/2013/01/19/american-gladio-part-1-it-is-an-ideology-not-a-conspiracy/

CHAPTER 16 TURKES WAS CIA AGENT:

BOLUM 16 TÜRKEŞ BIR CIA AJANIYDI

Like Zionism destroyed Ottoman Empire it also kept Turkey under constant control.

Siyonizm Osmanli İmparatorluğunu yıktığı gibi Turkiye’yi de sürekli kontrolu altında tuttu.

Zionism always used domestic forces to do its bid in full coordination.

Siyonizm işini görecek içerdeki guçleri tam bir eşgüdüm içinde kullandı.

CIA established Gladio gray wolves commando youth organization in Turkey with the help of Alpaslan Turkes.

CİA, Alpaslan Turkeş’in yardımıyla Türkiye’de Gladyo ülkücü komando gençlik teşkilatını kurdu.

Here: Burda:
http://blog.milliyet.com.tr/cia–ergenekon-ve-komando-kamplarindan-bugune—/Blog/?BlogNo=104428

CIA was using Turkes directly.

CİA, Turkeş’i doğrudan kullanıyordu.

I was used by this paramilitary commando gray wolves thanks to my fascist racist father Resat Iskender.

Fasist ırkcı babam Reşat İskender sağolsun bu faşist komando ülkücüler tarafından kullanıldım.

Therefore I unfortunately served to CIA’s goal as fascist commando gray wolf too .

Bu şekilde, CİA’ya maalesef bir ülkücü faşist komando olarak hizmet etmiş oldum.

Turkeş was trained by CİA so many years and divided Turkish youth and played CIA part in counter guerilla warfare to bring 1980 coup d’etats!

Türkeş CIA tarafından yıllarca eğitildi, Türk gençliğini böldü ve 1980 darbesini getirmek için kontur gerilla savaşında CİA’nın verdiği rolü oynadı.

Nobody who was trained by CIA or any foreign service can be a nationalist leader or hero!

CİA veya herhangi yabancı istihbarat servisi tarafından eğitilen hiçkimse milliyetçi bir lider veya kahraman olamaz!

Thousands of imprisoned gray wolves and their families suffered misery while Türkeş enjoyed tons of money in his secret swiss accounts which came to national attention only as his children started a fight for the money after his death!

Hapisteki binlerce ülkücü ve aileleri sefalet çekerken Türkeş’in İsviçredeki gizli hesaplarında yatan tonlarca paranın sürdüğü ancak ölümünden sonra çoçukları arasında çıkan miras kavgasında Türkiye’nin dikkatini çekti!

I was given the medal for my fascist graywolf commando service to the CIA by getting fired from my career diplomat job in the Foreign Ministry by the CIA/Gladio puppet undersecretary Ambassador Ozceri in 1989.

CİA/Gladyo’ya ülkücü faşist komando olarak yaptığım bu hizmetimin karşılığında CİA/Gladyo kuklası Müsteşar Büyükelçi Özçeri
tarafından 1989′da Disisleri Bakanligi meslek memurlugumdan atilarak madalyamı aldım.

I was targetted by a great mobbing campaign to cut me out of my career from a little after my entrance to my career in December 1986 during tenure of Ambassador Undersecretay Nüzhet Kandemir before Özçeri.

1986 Aralık ayında mesleğe girişimden az sonra Müsteşar Büyükelçi Nüzhet Kandemir döneminde mesleğimden beni koparmayı amaçlayan büyük bir baskı kampanyasına hedef oldum.

Nüzhet Kandemir was very loyal man of Süleyman Demirel who robbed chair of Prime Minister and President of Turkey by dividing Turkey between right and left for his life time!

Nüzhet Kandemir, Türkiye’yi sağ sol diye bölüp yılllarca başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı koltuğunu gasp eden Süleyman Demirel’in Sadık adamıydı.

Here: Burda: http://gundem.milliyet.com.tr/-rocky-recai-diplomat-cikti-/gundem/gundemdetay/06.11.2011/1459777/default.htm.

As you see from the news I was misrepresented as a student attacking the school principle whereas l was only using my freedom of speech writing my defense paper as a student against the principle.

Haberde görüldüğü gibi okul müdürüne karşı sadece düsünce özgürlüğümü kullanarak yazılı savunma verdiğim halde sanki ona saldıran bir oğrenci gibi gerçeğe aykırı şekilde tanıtılıyorum.

I am still misrepresented as hitman on the school principle after so many years.

Bunca yıldan sonra halen okul müdürüne karşı bir tetikçiymişim gibi yanlış tanıtılıyorum.

I hope to clear these lies with my autobiography I am writing here.

Yazdığım bu otobiyografim ile bu yalanlari temizleyecegime inaniyorum.

But CIA/Gladio worked hard since and used all Turkey as hitman against Iraq and Libya, now is using it against Syria.

Fakat CİA/Gladyo o zamandan beri çok çalıştı ve Türkiye’yi Irak’a, Libya’ya karşı tetikçi olarak kullandı ve şimdi de Suriye’ye karşı kullanıyor.

Gladio Undersecretary Ozceri who was picked by Turgut Özal at the Foreign Ministry of Turkey made everything to destroy Irak.

Özal tarafından atanan Gladyo Müsteşarı Özçeri Türkiye’nin Dişişleri Bakanliğı’nda Irak’ı mahvetmek için gereken herşeyi yapti.

CHAPTER 17 NUCLEER WAR AND ONE WORLD STATE:

BÖLÜM 17 NÜKLEER SAVAŞ VE TEK DÜNYA DEVLETİ

Next is Iran involving nuclear Israel.

Sırada Israil’in ve Amerika’nın salıirmayı planladigi İran var.

Then an ethnic civil war is coming.

Sonra etnik bir büyük savaş geliyor.

That will be world war 3.

Bu 3.cu Dünya Savaşı olacak.

Millions will die and global dollar economy will collapse.

Milyonlarca insan ölecek ve dolara dayanan küresel ekonomi çökecek.

Naturally as people starve, super riots will break out and Gladio will establish global military martial law over the world under the guise of controlling these super riots.

Doğal olarak insanlar aç kalınca süper isyanlar patlayacak ve Gladyo bunları bastırmak bahanesiyle askeri sıkıyonetim kurarak bütün dünyaya hakim olacak.

As you see all mankind is blacklisted already!

Gördügünüz gibi bütün dünya çoktan mimlenmiş.

CHAPTER 18 INTERNET IS SOLUTION

BÖLÜM 18 İNTERNET ÇÖZÜMDÜR

However one world state will disappear because of new Internet.

Ancak yeni İnternet nedeniyle tek dünya devleti silinecek.

Hierarchical state concept will be gone forever!

Hiyerarşik devlet kavramı ebediyyen kaybolacak!

In the new Internet age activists like Bradley Manning and Edward Snowden will be able to steal all the secret info from this one world state to the last bit daily and spread it to billions of people around the world on a daily basis.

Yeni Internet caginda Bradley Manning and Edward Snowden gibi eylemciler hergün tek dünya devletinin bütün gizli bilgileri son kırıntısına kadar çalacak ve tüm dünyadaki milyarlarca kullanıcıya günlük olarak yayacak.

Here: Burda: http://www.defenseone.com/ideas/2013/07/goodbye-anti-war-hello-anti-secrecy/67139/

In the new internet age every body and everything will be all internet and connected!

Yeni internet çağında herkes ve herşey tamamen internet olacak ve birbirine bağlı olacak.

Mankind will transform from warmongering hitman culture into all sharing and caring communitarian culture.

İnsanlik savaş çığırtkanı tetikçi bir kulturden herşeyi paylaşan ve birbirini seven bir kuresel paylaşımcı ortaklaşaci toplum kültürüne dönüşecek.

We will find ways to stop all cruelty on each other, on animals and nature.

Biz birbirimize karşı, hayvanlara karşı, doğaya karşı vahşilik yapmaya son vereceğiz.

New internet will empower people against state secrecy, violence and corruption beyond imagination.

Yeni İnternet halkı, devletin gizliligine, şiddetine ve yozluğuna karşı hayalin otesinde güçlendirecek.

State wants total control and does not allow privacy of personal communication at all.

Devlet topyekün hakimiyet istiyor ve özel haberleşmenin gizliligine izin vermiyor.

Here: Burda :
http://blog.patternbuilders.com/2013/07/19/privacy-v-security-transparency-v-secrecy-nsa-prism-others/

Internet will work in the same way on state secrecy and will eliminate state concept with its secrecy.

İnternet de devlet sırları üzerinde aynı şekilde işleyecek ve
sırlariyla birlikte devlet kavramını da ortadan kaldıracak.

Once public has totally unlimited access to unlimited super-internet every bit of public space as 24/7 around the world everybody will know what is going on instantly around the world freely.

Halk tüm dunyada 24/7 hergün her saniye kamuya açık alanlarda yapılan sınırsız süper internete erişim imkanına tümden kavuşunca dünyada olup biteni anında bedavadan oğrenecek.

It will be human right like air.

Bu hava gibi insan hakki olacak.

Once the state concept is eliminated all hierarchy will be eliminated in the worl.

Birkere devlet kavramı ortadan kalkınca dünyadaki tüm hiyerarşi kalkacak.

No man will be able to hurt women like my father and no woman will be able to hurt children like my step mother.

Everything will be connected as internet!

Herşey internet olarak birbirine bağlanacak!

Everything will be shared instantly!

Herşey anında paylaşılacak!

If quantum computer can eliminate astronauts I can safely claim that this stupid and cruel hierarchical system has zero chance to survive!

Eğer Kuantum bilgisayarları astronotları ortadan kaldıracaksa bu aptal ve vahşi hiyerarşik sistemin hayatta kalmak için hiçbir şansı yok.

Here: Burda: http://t.co/25Bst1O07K

CHAPTER 19 I AM DIRECT DEMOCRAT:

BÖLÜM 19 DOĞRUDAN DEMOKRATIM

I am direct democrat as I live what I believe and I never have any expectation from anybody for anything!

Ben doğrudan demokratım çünkü inandığım gibi yaşıyorum ve asla hiçkimseden hiçbir beklentim yok!

I am totally alone!

Tamamen yalnızım!

Tortures in my life baked me.

Hayatımdaki işkenceler beni pişirdi.

My first torturer is my father.

İlk işkencecim babamdır.

My father Resat Iskender’s racist, fascist, misogynistic, anti-liberty, anti-life, anti-animal, and anti-nature mind-set blacklisted me all my life.

Babam Resat Iskender’in ırkçı, faşist, kadın düşmanı, özgürlük düşmanı, hayat düşmanı, hayvan ve doğa düşmanı geri kafali zihniyeti beni bütün hayatım boyunca mimledi.

This is how this capitalist fascist system works.

Kapitalist faşist sistem işte böyle işliyor.

I will show that once my torturers blacklisted me they want to keep me blacklisted forever.

Beni bir kere mimleyen işkencecilerimin beni ebediyyen mimli tutmak istediğini ispatlayacagim.

You will see that you are not even allowed to protest and speak out against blacklisting!

Mimlemeye karşı protesto ve konuşmaya bile izin verilmediğini göreceksiniz!

But you will do direct action without permission like my autobiography I am writing here.

Fakat benim işte bu yazdığım hayat hikayem gibi izin almadan doğrudan eylem yapacaksiniz.

They will starve you, they will assasinate your character, they will target your life, they will threaten you, they oppress you, they will murder you!

İnsani açlığa mahkum ederler, şerefine çamur atarlar, canına kastederler, tehdit ederler, baski yaparlar, katlederler!

Right now l already got many warnings not to go to my village Kuyumcullu just because of speaking out the truth!

Şuan itibarıyla doğruyu söylediğim için köyüm Kuyumculluya gitmemem yolunda bircok uyarı aldım.

They do emotional blackmail to me like my father is already sick old man and this whole autobiography is meaningless effort to produce anything positive and they openly warn me like l risk my life pointlessly.

Babamın hasta bir ihtiyar adam olduğunu ve tüm bu hayat hikayesinin olumlu herhangi bir sonuç veremeyecek bir çaba olduğunu söyleyerek bana duygusal baskı yapiyorlar ve hayatımı anlamsız bir şekilde tehlikeye attığımı söyleyip beni açıkça uyarıyorlar.

Even though my father is responsible mean people in my case actually real root reason of this blacklisting oppression is the global capitalist fascist imperialism.

Babam burada kötü adam olarak rol alsa da bu mimleme zulmünün derindeki asıl sebebi küresel kapitalist faşist emperyalizmdir.

Blacklisting that is targetting is punishment without crime!

Fişleme yani mimleme suç olmadan verilen cezadır!

My father Resat Iskender was a monster.

Babam Reşat İskender bir canavardı.

His father, that is my grandfather Osman Cavus was a monster too.

Babamın babası yani Osman Çavuş dedem de bir canavardı.

But they are imitator victims of this monster system too.

Fakat onlar bu canavar sistemin taklitçi kurbanlarıdır da.

As soon as my mother married with my father my grand father Osman Cavus let my father torture my poor angel mother.

Annem babamla evlenir evlenmez Osman Cavus dedem babamın zavalli melek anneme işkence yapmasına izin verdi.

CHAPTER 20 GRANDFATHER SETS BAD EXAMPLE TO MY FATHER:

BÖLÜM 20 DEDEM BABAMA KÖTÜ ÖRNEK OLDU

Grandfather Osman Cavus was a cruel abusive misogynist man.

Dedem Osman Çavuş acımasız kötü kalpli kadın düşmanı bir adamdı.

My grandfather loved his children from his second wife and became enemy to his children from his first wife.

Dedem ikinci eşinden olan çocuklarını sevdi ancak ilk eşinden olan çocuklarına duşman oldu.

Grandfather Osman Cavus divided and kicked out his children from his first wife.

Osman Cavus dedem ilk cocuklarini ayırdı ve attı.

He divided his own children and put them against each other.

Kendi çocuklarını böldü ve birbirlerine düşman etti.

As my grandfather Osman Cavus and my grandmother learned this domestic abuse from their parents they brainwashed all their children to do the same abuse.

Osman Çavuş dedem ve baba annem bu kötü muameleyi kendi aile büyüklerinden ögrendiler ve aynı şekilde kendi cocuklarının beynini yıkadılar.

So my father internalized this domestic abuse like my step mother and they did it to my mother and us.

Bu şekilde babam da üvey annem gibi bu aile içi kötü muamele kültürünü içsellestirdiler yani bu onlarin içine işledi ve böylece bunu anneme ve bize uyguladılar.

Continuity of this vicious cycle totally depends on its secrecy because it is impossible to continue it if it is open.

Bu kısır döngünün sürmesi mutlaka gizli yapılmasına bağlıdır çünkü ortaya çıkması halinde sürdürülmesi asla mümkün değildir.

This is why I write it openly.

Bu nedenle bunu açıkça yazıyorum.

I try to change it for better.

Bunu iyiye çevirmek için uğraşıyorum.

Like my grandfather, my father Resat Iskender was a polygamist and always wanted to have more than one wife at the same time and believed he can prey on my mother with the help of his own parents.

Babam Resat Iskender aynen dedem gibi çok eşliliğe inanan ve her zaman birden fazla eş sahibi olmak isteyen ve kendi anne babasının ve çevresinin yardımıyla annemi avlayabilecegine inanan bir adamdı.

Their culture was totally patriarchal culture fed by sistorted religious fantasies.

Kültürleri çarpık dinsel fantazilerle beslenen tamamen erkek egemenliğine dayalı bir kültürdü.

My father Resat Iskender rortured my mother Huriye Iskender until she escapes from pain to suicide and then locked her up in the mental hospital to be free to get his second wife!

Babam Reşat İskender annem Huriye İskender’i işkence ederek onu acıdan kurtulmak için intihara zorladı ve sonra annemden kurtulup ikinci eş alabilmek için onu tımarhaneye kapattı.

He went out to search second wife as soon as he married with my mother.

Babam annemle evlenir evlenmez ikinci eş aramaya çıktı.

He secretly did his search for second wife with his polygamist and misogynist buddy like himself.

Babam bu ikinci eş araştirmasını kendisi gibi çokeşliliğe inanan kadın düşmanı bir arkadaşıyla gizlice yaptı.

While my grand father forced my mother to slave in the fields and to leave us unattended and abused at home he encouraged my father to secretly look for a second wife.

Dedem annemi tarlalarında kölelik yapmaya ve annemden olan bizi de evde kimsesizliğe ve kötü muameleye mahkum ediyor ve babami da gizlice ikinci bir eş bulması için teşvik ediyordu.

Second wife was his religious right too even though he had noting to do with religion according to his wrong religion.

İnandığı yanlış dine göre üstelik bu dinle hiçbir alakası olmasa da ikinci eş onun hakkiydi.

As my mother had mental breakdown due to my father’s tortures he locked her in the hospital in order to be free from her to bring second wife instead of ending tortures on her.

Babam annemi işkenceleriyle sinir krizine sokunca anneme işkenceye son vermek yerine ondan kurtulup ikinci eş alabilmek için onu timarhaneye kapattı.

So he doubled his torture on my mother.

Boylece babam anneme yaptığı işkenceyi iki misline katladı.

If there is hell the oppressors should go there immediately but on the contrary my father turned my mother’s life into to a hell unfortunately.

Eğer bir cehennem olsa bu zalimlerin derhal bu cehnneme gitmesi gerekirken maalesef tam aksine babam zavalli masum annemin hayatını ceheneme çevirdi.

My father acted as a fake god who feel poweful by throwing innocent people, animals and earth into hells in this life.

Babam masum insanları, hayvanları ve yeryuzunu cehenneme atarak kendisini guclu hisseden sahte tanrı gibidir.

My father burns my mother alive just to enjoy his second wife!

Babam sadece ikinci karısının sefasını sürmek için annemi diri diri yaktı!

I am not exagerating, I have a lot of proof!

Abartmıyorum, elimde çok ispat var!

All his life my father burns state’s forests with all animals inside just to become rich on the expense of the state and he enjoys his money while our country becomes a desert!

Babam bütün hayatı boyunca sadece devletin sırtından zengin olmak için içindeki tüm hayvanlarla beraber devletin ormanlarını yaktı ve vatanımız çölleşirken o parasının sefasını sürdü.

All my life my father used his money to cut my resistance against robbery of my career.

Bütün hayatım boyunca babam parasını benim mesleğimin gaspedilmesine karşı yaptığım direnişi baltalamak için kullandı.

I am not exagerating at all, I have a lot of proof!

Hiç abartmıyorum, elimde çok ispat var!

When I told my father I was fired unjustly and need to sue the Foreign Ministry my father said he is very happy and refused to give me any penny and ordered me to burn forest like himself!

Babama Dışişleri Bakanlığı’ndan haksızca atıldığımı ve dava açmam gerektiğini söylediğim zaman babam çok mutlu olduğunu söyledi ve bir kuruş yardım etmedi ve bana kendisi gibi orman yakmamı emretti.

If I burned forest as my father ordered I would go to prison and be banned from any public service as a convict!

Eğer babamın emrettiği gibi orman yakmış olsaydım hapse girecektim ve bir mahkum olarak kamu hizmetinden men edilecektim.

My father was kicking me in my bed early morning and screaming while he ordered me to force me to burn forest like himself!

Babam kendisi gibi beni orman yakmaya zorlarken sabah erkenden yatağımda beni tekmeliyor ve bağırıyordu!

He was screaming to insult me as wake up political scientist lets go to burn some forest!

Haydi kalk Siyasallı haydi orman yakmaya diye bağırıp aşağılıyordu!

He forced me to walk with him into his terrible trap!

Beni korkunç tuzağına düşürmek için kendisiyle yürümeye zorluyordu!

My father forced me to use me as his real hitman two times besides brainwashing me all my childhood to be his hitman!

Babam bütün çocukluğum boyunca beni tetikçisi yapmak için benim beynimi yıkamasından başka iki kez beni tetikçi olarak kullanmak için zorladı!

His first attemp was to get me to kill my sister and her husband and rape a relative girl when I was only 14!

Babamın ilk işi ben daha 14 yaşında iken bana kız kardeşimi, kocasını öldürtmek ve bir akraba kızına tecavüz ettirmek içindi.

My father used his money to bring me with a taxi from my free boarding school in Istanbul for something so murderous to destroy my life not to ease my life!

Babam benim hayatımı kolaylaştırmak için değil böyle korkunç bir vahşet için parasını harcayıp beni parasız yatılı okuduğum liseye taksi yollayıp beni ayağına getirtmişti!

My father forced me second time to start a war of brothers to shoot to kill my real brothers just to send me to prison and get his land back from my brothers!

Babam sadece kardeşlerimden kendi verdiği tarlaları geri almak ve beni hapse yollamak için onları bana vurdurtarak bir kardeş kavgası başlatmak için beni zorladı.

He used his wealth to make me a murderer and prisoner or a dead Body when I was 35!

Ben 35 yaşındayken babam servetini kullanarak beni ya bir kardeş katili cani ve mahkum veya ölü birisi yapmak için zorladı.

My father used his money to lock my mother in the mental hospital to bring his second wife who tortured me with the help of my father.

Babam parasını bana işkence yapan ikinci eşini almak amacıyla annemi tımarhaneye kapatmakta kullandı.

My father used his money to kill my high school education by transfering me 3 schools in 3 years!

Babam benim lise hayatımı öldürmek için bana üç yılda üç lise değiştirtti.

CAHPTER 21 MY FATHER IS NOT ALONE!

BÖLÜM 21 BABAM YALNIZ DEĞİL!

Daughter of my father’s best buddy who is a misogynist polygamist complained to me that her father and my father two misogynist polygamist men were ready to destroy anybody in their way to get a second wife.

Babamın bu suç ortağının özkızı bana bu cokeşliliğe inanan kadın düşmanı iki suç ortağının ikinci eş almak için önlerindeki herkesi mahvetmeye hazır olduklarını söyledi.

She is Refik Iskender’s wife.

Kendisi Refik Iskender’in hanımıdır.

Refik Iskender is brother of Mehmet Iskender and Seref Iskender.

Refik Iskender, Mehmet ve Şeref İskender ile kardeştir.

Their father’s name is Halil lbrahim Iskender.

Babalarının ismi Halil İbrahim İskender’dir.

Refik Iskender’s wife told me about her father and my father venturing out to find second wife while her husband Refik was listening in disbelief.

Refik Iskender’in hanımı bana benim babam Resat Iskender ile kendi babasının ikinci eş bulmak için nasıl birlikte gizli maceralara çıktıklarını anlatırken kocası Refik inanamıyordu.

I stopped by in Refik Iskender’s house in Karasu.

Refik Iskender’in Karasu’daki evine uğramıştım.

Refik and his wife were very nice to give me dinner.

Refik abi ve esi bana aksam yemegi vererek güzellik yaptılar.

Refik Iskender was former Prime Minister Bulent Ecevit’s long time political supporter and l came to speak with Refik abi to get his support to get my blacklisting problem solved by Bulent Ecevit who was prime minister at that time.

Refik Iskender çok uzun zaman Bülent Ecevit’in siyasi yandaşıydı ve Bülent Ecevit o zaman Başbakan olduğu için benim fişlenme sorunumu Basbakan Ecevit’e cözdürmek için Refik abiyle konuşmaya gelmiştim.

Refik Iskender was Karasu Chairman of Ecevit’s Democratic Left Party.

Refik İskender Ecevit’in partisi Demokratik Sol Parti’nin Karasu ilçe başkanıydı.

Refik abi had lucrative construction gravel business with heavy trucks and loaders extracting a lot of gravels from Maden Deresi Brook in Kuyumcullu.

Refik abi Kuyumcullu’da Maden Deresinden ağır kamyonları ve yükleyicileriyle çok büyük inşaat çakılı çekerek kazançlı iş yapıyordu.

Maden Deresi brook is dead today because of gravel extraction as main reason for years.

Maden Deresi bugün en başta işte bu çakıl çekme yüzünden yok olmuştur.

Here: Burda: https://www.facebook.com/madenderemiz

Refik’s brother Seref Iskender is also operating trout restaurant in Maden Deresi Brook and he advertizes öner internet.

Refik İskender’in kardeşi olan Şeref İskender Maden Deresi’nde alabalik restoranı işletiyor ve internette reklamını yapıyor.

Seref also participates in massacre of Maden Deresi brook by murdering poor defenseless innocent animals living in the brook water for money.

Şeref para kazanmak için suda yaşayan zavallı savunmasız masum hayvanları oldurerek Maden Deresi katliamina katiliyor.

Seref Iskender’s trout slavery, torture and slaughter farming and restaurant became an internet news.

Seref Iskender’in alabalik esaret, işkence ve katletme çiftliği ve restoranı internet haberi olmuştur.

Here: Burda: http://www.karasu.gen.tr/index.php?go=5,3&id=8

Maden Deresi brook is in Wikipedia and you can click a link in it to see beautiful pics.

Maden Deresi Wikipedia’da ve içinde güzel resimlere giden bir de link var.

Here: Burda: http://tr.wikipedia.org/wiki/Maden_Deresi

Ruling party Democratic Left Party Karasu Town Chairman Refik Iskender told me “l cannot help you because you are former gray wolfe”!

İktidarda olan Demokratik Sol Parti’nin Karasu ilçe Başkanı Refik Iskender “Sen eski ulkucusun ben sana yardim edemem”! diyerek beni reddetti.

But after a few days Refik Iskender quit from his life long Democratic Left Party and joined Motherland Party which had biggest gray wolves mafia god fathers in the country!

Fakat birkac gün sonra Refik İskender hayatını verdiği Demokratik Sol Parti’den istifa ederek ayrıldı ve memlekette en büyük ülkücü mafya babalarının yer aldığı Anavatan Partisi’ne katıldı!

What a hypocrisy!

Ne iki yuzluluk!

Typical dirty politician.

Tipik pis siyasetçi.

Shortly after both Democratic Left Party and Motherland Party vanished from political life!

Kısa zaman sonra hem Demokratik Sol Parti hem de Anavatan Partisi siyasal hayattan kayboldu gitti!

My father married my mother just because he knew he could easily oppress her.

Babam annemi kolayca ezebilecegini bildiği için annemle evlendi.

He was a total predator and she was his perfect prey.

Babam tam bir vahşi avcı ve annem de onun için mukemmel bir avdı.

My mother’s father and mother were both physically disabled from birth.

Hem anneannem ve hem de dedem bedensel özürlüydü.

Both of my maternal grandparents had limping leg problems.

Hem anneannem ve hem de dedemin topallık sorunu vardi.

Even my maternal granfather’s nick name was Lame Mehmet.

Hatta annemin babasının takma adı bile Topal Mehmetti.

My mother’s both parents and all of her brothers and sisters were most mellow and timid people in the village.

Annemin anne ve babası ve tüm kardeşleri köydeki en yumuşak huylu ve ürkek insanlardı.

My maternal uncles were never seen in all their life times socializing in the tea houses in the village.

Dayımların bütün hayatları boyunca hiçbir zaman kahvede insanlarla oturup sohbet ettiği görülmedi.

My maternal side family was into working hard and staying away from public.

Anne tarafım aşırı çalışma ve toplumdan uzak durma taraftarıydı.

My maternal grandfather was building mosques , roads and giving considerable donations to Karasu Head of Town but never supported my mother enough to fight my father’s oppression

Annemin babası camiler,kuran kurslari, yollar yaptırıyor, evine gelen kaymakamlara büyük bağışlar yapıyor ancak babamın baskısına karşı annemi desteklemiyordu.

Both my maternal and paternal grandparents were typical showy charity champions who would not care if l starved to death but would spend all of their wealth to religious charities to claim fame.

Her iki dedem de ben okurken veya mesleğimin gaspına karşı direnirken açlıktan ölsem de hiç umarsamayan ancak göşteriş için bütün zenginliklerini dinsel bağışlara harcayan adamlardi.

You can find so many such people who burn all forests and animals inside alive but would spend their weath to showy religious causes like my retired teacher Erdal Bicakci says it all in this video.

Emekli öğretmen Erdal Bicakcı’nın bu videoda dediği gibi ormanları içindeki hayvanlarla beraber canlı canlı yakan ve zenginliklerini dinsel gösteriş için harcayan çok sayıda insan bulabilirsiniz.

Here: Burda: http://www.dailymotion.com/video/xr65d5_odalar-ve-baskanlari-erdal-bicakci-3-bolum_shortfilms

CAHPTER 22 MY MASTER RESEARCH:

BÖLÜM 22 MASTER ARAŞTIRMAM

However, I cannot pass without mentioning that my maternal uncle Mustafa Yilmaz owned and drove his Java motorcycle and travelled to Germany for a very short time and used his Mercedes car after his return while my mother was oppressed under such tortures.

Ancak annem bunca işkenceler altında ezilirken Mutafa Yılmaz dayımın kendine ait olan Java marka bir motorsiklet kullandıgını ve çok kısa süreliğine işçi olarak Almanya’ya gittiğini ve dönüsünde kendine ait Mersedes marka bir araba kullandığını anmadan geçemem.

Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Jawa_Motors

My father had his passport under his bed but could not realize his dream of going to Germany too.

Babam pasaportunu hazırlayıp yatağının altında sakladı ama Almanya’ya gitme rüyasını gerçekleştiremedi.

I never knew the story about my father’s passport until aunt Ayse’s husband Şadi Unal explained it to me years later during my research interview for my master study with him that doctors spotted some tiny black dot in my father’s exray film which killed my father’s Germany dream.

Ayşe Halamın kocası Şadi Unal yıllar sonra ben master okurken yaptığım bir araştirma görüşmesinde bana doktorların babamın akciğer filminde çok kücük bir nokta gördükleri için babamın Almanya rüyasının öldüğünü söyleyene kadar babamın pasaportunun hikayesini hiç bilmiyordum.

My interview with Sadi Unal was part of my research project about Turkish guest workers abroad in the class of Prof. Nermin Abadan Unat during my master studies.

Şadi Ünal ile yaptığım araştırma görüşmesi master okudugum donemde Prof. Nermin Abadan Unat’ın okuttuğu derste yurtdışındaki Türk işçiler konusundaki araştırma projemin bir parçasıydı.

Here: Burda:https://eksisozluk.com/nermin-abadan-unat–472455; http://en.wikipedia.org/wiki/Nermin_Abadan_Unat

Şadi Ünal told me his contradicting feelings about his life as guest worker in Germany.

Şadi Ünal misafir işçi olarak Almanyada geçen hayatıyla ilgili çelişkili duygular anlattı.

While Şadi Ünal was proud that he passed tough exams to work in Germany he was upset that he lost his health for some work accident and that he suffered big cultural clash which turned his dreams into nightmare.

Şadi Ünal çok zor muayeneleri geçtiği için gurur duyduğu halde iş kazası geçirdigi için sağlığını kaybetmekten üzüntülü oldugunu ve büyük kulturel çatişma yaşadığı için rüyalarının kabusa döndüğünü anlatti.

Şadi Ünal’s most disturbing experience was that his German girlfriend was hosting him in her house while her German husband stayed in the same house.

Şadi Ünal’ı en rahatsiz eden deneyimi de Alman kız arkadaşının onu kendi evinde kocasııin yanına götürüp aynı evde ağırlamasıydı.

Şadi Ünal called Germans as pigs without family value while he was womanizing himself as his wife Ayse suffering back in Turkey.

Şadi Ünal kendi karısı Ayşe Turkiye’de çile çekerken Almanyada kadınlarla eğleniyor ve Almanlara aile kavramı olmayan domuzlar diye hakaret ediyordu.

Sadi Unal’s trauma was to see personally German women as sexually equal to men.

Şadi Ünal’ın travması Alman kadınlarının cinsellikte erkeklere eşit olduğunu şahsen görmekti.

Part of this research project was to interview a woman whose husband was a guest worker in Denmark.

Bu arastirma projemin bir bölümü de kocası Danimarka’da misafir işçi olan bir kadınla görüşme yapmaktı.

This proved very difficult as Kuyumcullu culture strictly banned any woman to speak in private with a man outside close family.

Bunun çok zor oldugu belli oldu çünkü Kuyumcullu kültüründe bir kadının yakın ailesi dışında bir adamla özel olarak görüşmesi kesinlikle yasaktı.

Finally l found a half-way solution to this ban by keeping the door open between interview room and hall filled with family members because goal of privacy was to encourage the woman interviewee to answer questions of oppression fearlessly.

Sonunda bu yasağa karşı görüşme odası ve aile fertleri ile dolu oturma salonu arasındakı kapıyı açık tutarak bir orta yol çözümü buldum çünkü burdaki görüşmenin özel olmasının amaci kadın görüşmecinin baskilara karşı sorulara korkusuzca cevap vermesini sağlamaktı.

I realized that the interviewee woman was totally left alone in the village in caring for her children and farm business by her guest worker husband in Denmak.

Görüşmeci kadının çocukların bakımı ve çiftlik işlerinin idaresinde Danimarka’da misafir işçi olan kocası tarafından tamamen yalnız başına bırakıldığını farkettim.

I noted in my report that she was oppressed by patriarchical culture and overwhelming physical work.

Kadının erkek egemen kültür ve bunaltıcı iş yükü altında ezildiğini raporuma yazdım.

CHAPTER 23 MY FATHER IS MONSTER!:

BÖLÜM 23 BABAM BİR CANAVARDIR!

My paternal side family members never had any physical disability and men were always in the tea houses.

Baba tarafı sülalemde hiçbir fiziksel engel yoktu ve erkekler hergün kahvelerdeydiler.

My mother never went to any school and was unable to read and write at all.

Annem hiç okula gitmedi ve hiçbir okur yazarlığı yoktu.

My mother was totally defenseless prey and her father Lame Mehmet had no will power to protect her from my father in his quest for second wife.

Annem tümden korumasız bir avdı ve Topal Mehmet dedemin onu babamın ikinci eş almasına karsi koruyacak hiçbir irade gücü yoktu.

Maternal Granfather Osman Cavus and my father always abused my mother’s father Lame Mehmet as he tried to speak in defense for my mother.

Babam ve babamın babası Osman Çavuş, Topal Mehmet dedem annemi korumak için gelip konuşmak istediği her zaman benim yanimda bağırıp hakaret etmişlerdir.

My father Resat Iskender used to run towards my little laming maternal grandfather Lame Mehmet as if he will assault to the poor little lame man who would only beg to stop my father after he finished beating and torturing my poor defenseless angel hearted mother Huriye.

I must remind you that my maternal grandfather was not opposing to my father’s second wife according to Islam but he was defending my mother against my father who tortured her and denied her motherhood and her right to live with her six children.

Size annemin babasi topal Mehmet Yilmaz dedemin babamin Islama gore ikinci bir eş almasına değil fakat babamın anneme işkence etmesine ve annemin annelik hakkını ve altı çocuğuyla beraber yaşama hakkını reddeden babama karşı annemi savunduğunu hatırlatmak isterim.

My father poisoned my heart against my mother which in turn poisoned my feelings against himself and his family.

Babam kalbimi anneme karsi zehirledi ki bu zehir babama ve onun ailesine karşı duygularımı zehirledi.

As a result my father condemned me burn in the hell because according to Islam heaven is under the feet of mother.

Sonuçta babam İslam’a göre beni ebediyyen cehennemde yanmaya mahkum etti çünkü İslam’a göre cennet annenin ayakları altındadır.

Here: Burda : http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/11549/evladin-anne-baba-uzerinde-hakki-var-mi-ve-evlat-anne-babasina-hakkini-helal-etmeyebilir-mi.html

My father would walk to beat my mother’s father lame Mehmet as he begged my father “do not beat her she has right of motherhood” after he destroyed my poor angel hearted defenseless mother by beating in front of my eyes.

Babam Resat Iskender zavallı savunmasiz melek kalpli annemi gözlerimin önünde iyice dövüp mahvettikten sonra “dövme onun da annelik hakkı var” diye gelip yalvaran ihtiyar zavalli Topal Mehmet dedemi de dövmek için üstüne yürürdü.

l know perfectly well that education was most favorite thing for my father from his own words but still for some reason he married my mother, a poor illiterate girl!

Eğitimin babamın en taktir ettği şey olduğunu kendi konuşmalarından çok iyi biliyorum ancak buna rağmen babam nedense okuma yazma bilmeyen zavalli bir kız olan annemle evlenmişti!

My father used to brainwash me to love school until he brought step mother wrath to us, but then all of sudden he shifted to brainwash me to be his hitman and tried to cut my education all my life!

Babam bize üvey anne belasını bize getirene kadar okulu sevmem için beynimi yıkardı fakat üvey anne geldikten sonra benim kendisine tetikçi olmam için beynimi yıkamaya başladı ve bütün hayatım boyunca eğitimimi kesmek için uğraştı.

Moreover he always ridiculed timidness of my maternal uncles and maternal grand father and tried to hide the fact that our House was funded as grant by maternal father by brainwashing me that my maternal father is a cheap man and causing me to starve in the school .

Babam sadece annemi deli diyerek kötülemekle kalmadı özellikle dayımların ve dedemin ürkekliğiyle hep alay etti ve dedemin bize karşı çok cimri olduğunu anlatarak okulda açlık çekmemden onu sorumlu tuttu ve oturduğumuz evin dedemin parasıyla yapıldığını benden hep sakladı.

My father Resat Iskender was also a body fascist and had contempt about my maternal grandparents’ physical disabilities.

Babam Reşat İskender bedensel sakatlığa karşı son derece faşist birisiydi ve anneannemin ve dedemin sakatlığını hakir görüyordu.

He could never find anything good to mention in my mother and her family.

Annemde ve ailesinde hiçbir zaman konuşacak iyi birşey bulamazdı.

Then why did he marry my mother?

O zaman neden annemle evlendi?

Because my father Resat Iskender was polygamist misogynist old fashioned man.

Çünkü babam Resat Iskender çok eşliliğe inanan kadın düşmanı eski kafalı bir adamdı.

My father easily crushed my mother’s rightful struggle to live with her six children so that he can live with his second wife.

Böylece ikinci eşiyle yaşayabilmek için annemin altı çocuğu ile beraber yaşamak için yapacağı haklı mücadeleyi şiddet ve yalanla bastırdı.

My father pretends he is so pious and sent us to mosque koran course and forced me to pray all the time but always brainwashed and poisoned me against my mother who holds the key to heaven according to Islam.

Babam çok dindarmış gibi gösteriş yapıyor, bizi cami kuran kursuna yolluyor ve kendi namaza başladıktan sonra bana namaz kilmam için hep baski yaptı fakat cennetin anahtarını elinde tutan anneme karşı benim beynimi yıkayıp kalbimi zehirliyordu.

Therefore, my father condemned me to hell forever.

Boylece babam beni ebediyyen cehenneme mahkum etti.

I still have to struggle to detox from the poison that my father planted in my heart.

Halen babamın kalbime ektiği zehiri temizlemeye çalışıyorum.

This poison is so deeply rooted so detoxing seems impossible task but I am not a quitter.

Bu zehir o kadar derine işlemiş ki temizleyip atması imkansız bir iş gibi görünüyor ama ben öyle pes eden birisi değilim.

This progressing autobiography is my main struggle to detox and heal from my father’s poison.

Bu süregiden hayat hikayem babamın zehirini temizlemek ve iyileşmek için benim harcadığım enbüyük çabadır.

If l died while l listened to my father and hated my mother I was supposed to go directly and eternally to hell because heaven is under my mother’s feet according to İslam.

Eğer babamı dinleyip annemden nefret ettiğim bir zamanda ölmüş olsaydım babam yüzünden doğrudan ve ebediyyen cehenneme gitmiş olacaktım çünkü İslam’a göre cennet annemin ayaklarının altındadır.

But then l am still doomed to burn eternally in the hells because heaven is also father’s feet according to Islam.

Fakat yine İslam’a göre cennet babanın da ayakları altında olduğu için ben sonsuza kadar cehennemlerde yanmaya mahkumum.

I know he knew very well Islam’s rule on mother and father so he knowingly made me hate my mother so I cannot go to heaven, so mean is not it?.

Babamin islamin anne ve baba konusundaki hukmunu cok iyi bildigini ve beni cennete gidemeyeyim diye bile bile annemden nefret ettirdigini biliyorum, çok haince, öyle değil mi?. Here: Burda: http://annebabahakki.com/etiket/cennet/

My father ordered me to murder my innocent sister and her husband and rape her girl friend when I was 15 and then again murder my 3 real brothers for my father’s own wrongdoing when l was 35 which would condemn me to eternal hell as murderers of siblings will be condemned to be burned in the eternal hell according to Islam.

Babam ben 15 yasimdayken günahsız ablamı ve kocasını öldürmemi ve ablamin kız arkadaşına tecavüz edip atmamı ve yine 35 yasimdayken babam kendi yaptığı işin suçunu üç erkek kardeşimin üstüne atıp onları vurup öldürmemi emretti ki Islama göre kardeş katilleri ebediyyen cehennemlik oldukları için beni ebediyyen cehennemde yanmaya mahkum etti.

As l already know from these evidences my father condemned me to burn in the eternal hell so l was born to be burned in the hell eternally.

Bu delillerden zaten biliyorum ki babam beni sonsuza kadar cehennemde yanmak için mahkum etmiş yani sonsuza kadar cehennemde yanmak icin doğmuşum.

Therefore my father condemned me to burn in the hell but I aborted his plans with God’s support.

Bu nedenle babam beni cehenneme mahkum etti fakat ben Allah’ın yardımıyla onun planlarını boşa çıkardım.

Here: Burda: http://tr.wikipedia.org/wiki/Habil_ve_Kabil

My father did not give me any opportunity to be happy in this world and go to heaven in the afterlife but God aborted his plan .

Babam bu dünyada mutlu olmak için ve öteki dunyada cennete gitmek için bana hiç firsat vermedi ama Allah onun planını boşa çıkardı.

CHAPTER 24 MY ANGEL MOTHER:

BÖLÜM 24 MELEK ANNEM

My father Resat Iskender forced my angel hearted mother Huriye Iskender to attempt suicide as last resort to escape his unbearable tortures with constant degrading name calling, verbal abuse and beatings.

Babam Resat İskender annemi Huriye İskender’i hakaretler ederek, dayanılmaz işkenceler altında döve döve son kurtulus yolu olan
intihara mecbur etti.

Under this insane unbearable misogynist poligamist fascist torture of my father, my poor mother attempted suicide as last resort.

Bu manyakça dayanılmaz kadın düşmanı çokeşliliğe inanan babamın işkencesiyle melek kalpli annem enson care olarak intihara tesebbus etti.

My mother Huriye was angel in my father’s insanely abusive world.

Annem Huriye, babamın manyak korkunç dünyasında bir melekti.

My father was violent and powerful and tortured my mother till she tried to commit suicide then he lock her up for good to get his second wife.

Babam şiddet ve güce sahip bir kişi olarak anneme iskence yaparak onu intihara teşebbüse kadar götürdü ve ikinci karı almak için annemi timarhaneye kapattı.

In the world of my father, normalcy was fascist misogyny, polygamy, lies, exploitation, oppression and violence.

Babamın dünyasında faşist kadin dusmanligi, çok evlilik, yalan, sömürü, zulüm ve şiddet normal durumdur.

Not fitting in my father’s normalcy, my defenseless angel mother becomes abnormal, insane and cannot claim any right!

Babamın normaline uymayan korumasiz melek annem normal dışıdır, delidir ve hiçbir hak iddia edemez!

My father invented all false excuses to beat and abuse my mother to destroy her resistance against separating from her children and her struggle to stay and care for her children.

Babam çocuklarindan ayrilip gitmek yerine onlarla yaşayıp onlara bakmak isteyen annemin direnişini yok etmek amacıyla annemi dövmek ve işkence etmek için hertürlü yalancı bahaneyi yaratti.

My father forced my mother by torture knowingly and willingly to suicide.

Babam bile bile isteyerek annemi iskenceyle intihara zorladı.

My father hurt my mother so badly that death was better than his oppression.

Babam annemin canını o kadar yaktı ki annem için ölmek onun işkencesinden daha iyiydi.

My mother Huriye could not kill herself only because she cared for her children.

Annem Huriye sadece cocuklarını düşündüğü için kendini öldüremedi.

But suicide attempt is automatic reason to get locked up and undergo electroshocks tortures.

Fakat intihar teşebbüsü tımarhaneye kapatmak ve EKT elektroşok işkencesi için yeterli otomatik bahaneydi.

Here: Burda: http://www-rp0a.bianet.org/bianet/insan-haklari/67924-psikiyatride-ekt-iskencesi–2

This was absolute punishment torture to my innocent angel mother while a total reward for the real torturer monster father at home.

Bu masum melek annem icin tam bir haksız ceza işkencesi olurken evdeki gercek iskenceci canavar babam için de bir mükafat oluyordu.

That was exactly what monster was eagerly waiting for.

Bu da aynen canavarın sevinçle beklediği şeydi.

Now my monster father could call her insane officially and bring a second wife and refuse her right to live with her children in her own property.

Canavar babam artik annemi resmen deli diye çağırabilir ve ikinci eş getirebilir ve anneme çocuklarıyla kendi mülkü olan evinde yaşama hakkı tanımayabilirdi.

Millions of oppressed people around the world commit suicide to escape the unbearable oppression as a last resort.

Dayanılmaz eziyetlerden kurtulmak için milyonlarca insan son çare olarak intihar etmektedir.

As mankind is responsible for all these murders because we let this cruel oppression going.

Bu vahsi zulmün sürmesine musaade ettiğimiz için insanlık olarak biz sorumluyuz.

I am gratefull to all of my oppressors in my life because they made me the president in the hearts!

Hayatım boyunca bana zulmeden tüm zalimlere minnettarım çünkü beni onlar halkın gönlündeki cumhurbaşkanı yaptılar.

My oppressors caused me to protest and earn all the love from the people!

Bana zulmedenler protesto etmeme ve halkın bütün muhabbetini kazanmama neden oldular.

I wish rest of my life becomes like my days in Güven Park of Ankara.

Keşke hayatımın geriye kalanı Güven Park’ta geçen günlerim gibi olsa.

I really enjoy receiving intensive love from people in the park.

Park’ta yoğun halk muhabbetinden gerçekten çok memnunum.

CHAPTER 25 ROOT OF OPPRESSION IN KUYMCULLU:

BÖLÜM 25 KUYUMCULLU’DA ZULMÜN KÖKENİ

Root of this misogyny is also so deep in the Kuyumcullu village community like all country and the world.

Bu kadın düşmanlığının kökü bütün ülkede ve dünyada olduğu gibi Kuyumcullu köyü halkında da çok derindir.

Autoritarianism and cruelty against life, animals and nature are national and global problem.

Kadına, hayata, hayvanlara ve doğaya karşı otoriteryenlik ve vahşet ulusal ve küresel bir sorundur.

I hope my writing, protest and hunger strike help to fight this horrible system and build another humane world.

Ümidim benim yazmam, protestom ve açlık grevim bu korkunc sistemle savaşmak ve insancıl bir dünya kurmak için yararlı olur.

All my life no village woman could pass walking on main street between teahouses through the Kuyumcullu village center.

Butun hayatım boyunca hiçbir köylü kadın Kuyumcullu merkezinde kahvelerin arasındaki ana yoldan yürüyerek geçememistir.

That includes a brave woman teacher Nuran from our village Kuyumcullu.

Buna köyümüz Kuyumcullu halkından olan yürekli öğretmen Nuran Hanım da dahildir.

Even though she had much higher education and much more respected job as teacher than almost all men in the village the cruel misonynist authoritarian patriarchal culture did not let her break this misogynist ban and walk in a village square.

Bir öğretmen olarak köydeki hemen her erkekten çok daha eğitimli ve çok daha saygin bir işi olmasina rağmen kadın düşmanı acımasız otoriter erkek egemen kültür onun kadın düşmanı yasağı çiğnemesine ve köy meydanından yürümesine musaade etmemiştir.

It did not matter Teacher Nuran Çiftçi’s father owned the teahouse building right by the village square and she lived in the upstairs.

Öğretmen Nuran Çiftci hanımın babasının köy meydanındaki kahvehanenin de olduğu binanın mülk sahibi olması ve üst katında oturması da birşey değiştirmemiştir.

Nuran Çiftci was brave enough to wear blue jeans and not cover her hair in the village.

Nuran Çiftci köyde kot pantolon giyecek ve başı açık dolaşacak kadar cesurdu.

Village center was always a forbidden zone to village women.

Köy merkezi köy kadınlarına her zaman yasak bölgeydi.

I think this is general rule in Turkey and Muslim countries except luxury and touristic city centers that women are not supposed to be in public places where men hang out unless there is an absolute necessity.

Zannedersem islam ülkelerinde lüks kent merkezleri ve turistik sahiller haricinde erkeklerin olduğu halka açık yerlerde mecbur kalmadıkça kadınların bulunması yanlış kabul ediliyor.

But professional women from other places could enter inside the tea houses only to do their job in Kuyumcullu village.

Ancak başka yerlerden gelen meslek sahibi kadınlar Kuyumcullu köyü kahvelerine sadece iş icabı girebilirler.

I lived in the USA from 2000 till 2014 and still did not visit my village security reasons but I heard that this patriarchal misogynist ban still same even today.

2000 yilindan 2014’e kadar ABD’de yaşadım ve can güvenliğim nedeniyle halen köyümü ziyaret etmedim fakat bugun bile bu kadın düşmanı erkek egemen yasağın aynı kaldığını duydum.

If this cruel misogynist oppressive patriarchal village culture can bind such powerful and courageous woman teacher Nuran Çiftci Hanım it can easily destroy any poor powerless woman like my golden hearted but my powerless illeterate mother.

Eğer bu kadın düşmanı baskıcı vahşi erkek egemen köy kültürü öğretmen Nuran Hanım gibi güçlü ve yürekli bir kadını böyle kısıtlıyorsa, annem gibi altın kalpli fakat güçsüz okuma yazma bilmeyen bir kadını çok rahatlıkla mahvedebilir.

Misogynist patriarchal men of the village use gossip machine to assassinate any different person.

Köyün kadın düşmanı erkek egemenliğine inanan erkekleri farkli olan herkesi dedikodu makinesi ile yokeder.

If you oppose powers like my mother Huriye did against my father Resat Iskender the same gossip machine and violence will destroy you.

Eğer annem Huriye İskeder’in babam Resat Iskender’in zulmune karşı çıktığı gibi zalimlere karşı çıkarsanız aynı dedikodu makinesi ve şiddet sizi mahveder.

If you are different in any way or defending different values the same gossip and violence machine mows you.

Herherhangi bir şekilde farklıysanız veya farklı değerleri savunuyorsanız ayni dedikodu ve şiddet makinesi sizi de biçer.

My poor mother gave 6 healthy children to my father who tortured her for this and locked herup in mental hospital just to get a second wife!

Zavallı annem babama 6 sağlıklı çocuk verdi babam da bunun için anneme işkence yaptı ve sadece ikinci hanım alabilmek için onu tımarhaneye kapattı.

Goodness and success never stays without punshment in Turkey!

Türkiye’de iyilik ve başarı asla cezasız kalmaz.

Misogynist patriarchal anti-life culture is common in turkey and the world.

Kadın düşmanı erkek egemen hayat düşmanı kültür Türkiye’de ve dünyada yaygındır.

Here: Burda: http://www.haberturk.com/gundem/haber/872731-ayibinizi-temizleyin-ve-kizinizi-oldurun

This very fresh news shows rapist supporting monsters pressure a poor mother to murder her own rape victim young poor daughter and all society and state are behind the rapist and his supporting monsters.

Bu çok taze haber tecavüzcüyü destekleyen canavarların kızı tecavüze uğrayan zavallı anneyi toplumdan tecrit ettiklerini ve kendi kızını kendi elleriyle öldürmesi için baskı yaptıklarını ve toplumun ve devletin tecavüzcüyü ve onu destekleyen canavar yandaşlarini koruduğunu göstermektedir.

But again rape and misogynist culture is so widespread in the USA where I lived for 14 years you will be surprised.

Fakat yine 14 yil yaşadığım Amerika’da tecavuz ve kadın düşmanı kültür o kadar yaygın ki şaşıp kalırsınız.

It is reported that one in three women in us military and one in six women in civilian is raped but roughly 70 percent rape goes unreported!

Amerikan ordusunda üç kadından birisi, sivilde altı kadından
birisi tecavüz şikayetinde bulunuyor ancak tecavüzlerin yaklaşık yüzde yetmişi sikayetsiz kaliyor.

Here: Burda: http://inthesetimes.com/article/3848/why_soldiers_rape

And remember again this American empire is based on Indian genocide, black slavery, all kinds of discriminations and all kinds of racism and imperialist wars!

Ve yine hatirlayin bu Amerikan imparatorluğu, yerli halkların soykırımla yok edilmesine, zenci köleliğine, hertürlü ayrımcılığa, ve hertürlü ırkçılığa ve emperyalist savaşa dayanıyor!

Actually this 10,000 years of cruel civilization risen on oppressing, exploiting and destroying any different people, animals and earth.

Esasında 10 bin yıllık bu medeniyet herhangi bir şekilde farklı olan insanlara,
hayvanlara ve yerküreye zulüm, sömürü ve yoketme ilkeleri üzerine yükselmiştir.

My father rortured my mother as soon as she stepped in his house as bride. Babam annem gelin olarak evine ilk ayak bastığı andan itibaren ona işkence etti.

He tortured my mother because she was defenseless.

Babam annem savunmasız olduğu için ona işkence etti.

Nobody stopped my father.

Hiçkimse babamı durdurmadı.

Here: Burda: http://www.antoloji.com/kaynana-gelinine-turlu-eziyet-eder-siiri/

My father was all violent and abusive and nobody restricted him.

Babam tamamen vahsi ve istismarciydi ve hiçkimse onu kısıtlamadı.

Here: Burda: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20122522.asp# ;

http://www.haberturk.com/yasam/haber/724743-cocuk-geline-iskence-ve-cinsel-taciz

My mother was a totally peaceful and mellow golden hearted mother.

Annem tümden mülayim sakin tabiatli altin kalpli bir anneydi.

My mother never hurt anybody while she was tortured all her life.

Annem bütün hayatı boyunca işkence görmesine rağmen asla hiçkimseyi incitmedi.

My mother’s family was also totally peaceful and timid.

Annemin ailesi de tamamen barışçı ve ürkekti.

My mother’s father also spent big money for showy charity instead of helping my mother.

Annemin babası anneme yardım etmek yerine gösterişçi yardım için çok büyük para harcadı.

Grandfather Osman Cavus family had contempt against my maternal grandparents for their lameness.

Osman Çavuş dedemin ailesi anneannem ve dedemi topallıklarından ve dayımları da ürkekliklerinden dolayı hakir görüyorlardı.

My mother was totally outside their violent and deceptive culture. Annem onların vahşi ve yalancı kültürlerinin tamemen dışındaydı.

They saw her as a space alien.

Annemi uzaylı yabancı gibi gördüler.

Osman Çavuş household attacked on my mother for her difference like an enemy.

Osman Çavuş hanesi farklı olan anneme farklı olmasından dolayı sanki düşman gibi saldırdı.

They alienated her as undesirable because of her own parents!.

Anne babasından dolayı istenmeyen bir insan olarak annemi dışladılar.

Grandfather Osman Cavus household blacklisted her.

Osman Çavuş Dedemin hanesi annemi mimledi.

She was not normal in their normal culture of violence and
deception.

Onların normal şiddet ve yalancı kültürleri içinde annem normal değildi.

My mother was abnormal in their insane normalcy.

Onlarin manyak normalleri içinde annem anormal sayılıyordu.

They sunk in so much violence and deception and moreover they knew well my mother’s family would not defend her in any way.

O kadar şiddet ve yalana batmışlardı ve üstelik annemin ailesinin annemi hiçbir şekilde korumayacağını biliyorlardı.

They also knew village culture is totally misogynist and patriarchal and will ignore their destruction on my mother.

Köy kültürünün de kadın düşmanı olduğunu ve annemi mahvetmelerine göz yumacağını biliyorlardı.

They destroyed my mother as my mother resisted against my father’s push for a second wife.

Babamın ikinci eş almak ve annemi çocuklarından ayırmak için yaptığı baskıya karşı direnen annemi mahvettiler.

They hurt her so badly that she tried to kill herself to escape from torture.

Annemin canını o kadar yaktilar ki annem kurtulmak için kendini
öldürmeye çalıştı.

Then they use her suicide attempt against her.

Sonra annemin intihar teşebbüsünü kendisine karşı kullandılar.

Altogether they isolated her away from her children.

Hep beraber annemi yavrularından tamamen ayırdılar.

They locked her and subjected her EKT electroshock tortures in the extremely abusive Bakirkoy mental hospital conditions.

Annemi son derece kötü Bakirkoy Akıl Hastanesi’ne kapattılar ve o şartlarda EKT elektroşok işkencelerine mahkum ettiler.

My father forced my golden hearted mother to extremely painful electroshock tortures just to destroy her health and assassinate her angel personality.

Babam annemin sağlığını mahvetmek ve tertemiz ismine çamur atmak için onu korkunç elektroşok işkencelerine mecbur etti.

My maternal grandfather Lame Mehmet tried to save my mother by giving the money to buy a nice piece of land and to build a house on it.

Annemin babasi Topal Mehmet dedem kızını kurtarmak düşüncesiyle iyi bir arsa almak ve buraya yeni bir ev yapmak için gereken bütün parayı babam Reşat İskender’e verdi.

While my father lockedup my mother and tortured her with electroshocks he brought in a monster step mother to torture her children and then never let my mother come back and stay with us!

Babam annemi kapatıp elektrik şokuyla işkence ettirirken annemin çocuklarına yani bize de işkence etmek için eve canavar bir üvey anne getirdi ve annemin geri gelip bizle yani yavrularıyla birgün bile kalmasına müsaade etmedi.

A monstrous father, a monster step mother and their monster supporters!

Canavar bir baba, canavar bir üvey anne ve onların canavar destekçileri!

But my father continued to beat and abuse my mother in front of my eyes all the time in the new house.

Babam yeni evde annemi gözümün önünde sürekli dövmeye ve hakaretlere devam etti.

My mother still does not know how to read and write.

Annem halen okuma ve yazmayi bilmiyor.

My mother was a total angel.

Annem tam bir melekti.

My mother never ever hit any slap or insulted anybody.

Annem asla hiçkimseye bir fiske vurmadı veya incitecek bir laf soylemedi.

As a result my mother tried to commit suicide by banging her hands to windows of our house bleeding all over in front of my eyes.

Bunun sonucunda annem benim gözlerimin önünde heryeri kanlara bulandirana kadar elleriyle evimizin camlarina vurup intihar etmek istedi.

She was with me crying, screaming and banging and crashing windows with her bare hands and did not care about flowing blood on the balkony while my father was torturing her by beating her with a wood in his hand!

Annem ağlarken, feryatlar ederken ve pencerelere çıplak elleriyle vurup camları kırarken ve boşalan kanlara hiç aldırmazken babam benim önümde anneme hala elinde odunla döverek işkence ediyordu.

I am not sure how many times she attempted to kill herself to escape from oppression and torture.

Annemin ezilmekten ve mahvolmaktan kurtulmak için kaç kere intihara
teşebbus ettiğini bilmiyorum.

My father forced her to be taken to Bakirkoy Mental Hospital and undergo painful electroshock tortures instead of ending his abuse on her as if his torture was not enough.

Babam anneme eziyete son vermek yerine sanki anneme işkencesi yetmiyormuş gibi onu zorla Bakirköy Akıl Hastanesi’ne kapattırıp korkunç elektroşok işkencelerine tabi tutturdu.

My father used to tell me that my mother was insane therefore she did not care for us and he would bring a new mother to care for us when I was only four/five-year old

Babam, ben daha 4/5 yaşındayken annemin deli olduğunu onun için bize bakmadığını, bize cici anne getirecegini bana söylüyordu.

My father worsened Grandfather Osman Cavus tradition to tortured her angel kindness and mellowness.

Babam Osman Cavus dedemin zulüm geleneğini devralıp annemin bu melek gibi yumuşaklığını ve güzel huyluluğuna hep işkence etti.

My father sharpened this cruel tradition even more.

Babam bu vahşi geleneği daha da şiddetlendirdi.

My monster father portrayed my angel mother as a super dangerous bloodthirsty monstrous horrible murderer!

Canavar babam, melek kalpli zavallı annemi son derece tehlikeli, kana susamış, korkunç canavar bir katil gibi gösterdi.

As he got new wife he turned against us automatically.

Yeni kadın alınca otomatikman bize karşı da cephe aldı.

So my father blacklisted me even before l was born.

Yani babam beni daha ben doğmadan mimlemiş.

As I was very good at school they singled me out at home and turned all their wrath on me.

Ben okulda çok iyi olduğum için beni hedef seçtiler ve bütün gazaplarını bana yönelttiler.

My father also brainwashed and turned my siblings against
me too.

Kardeşlerimin beynini yikayarak onlari da bana karsi cevirdi.

My father and stepmother made me an undesirable child of the family as I was very good at school.

Babam ve üvey annem okulda çok iyi olduğum için beni ailenin istenmeyen evladı yaptılar.

They both blacklisted and put me on target board as I used to say my mother is not insane but she has just got sick.

Annemin deli değil sadece hastalandığını söylediğim için babam ve üvey annem birlikte beni mimleyip hedef tahtasına koydular.

They banned my visits to my mother and grandmother.

Annemi ve anneanneme yaptığım ziyaretlere kesin yasak koydular.

I defied them and visited my mother and grandmother and heard from my grandmother how mean were my father and stepmother.

Onların emirlerine karşı geldim ve annemi ve anneannemi çok ziyaret ettim ve anneannemden babamın ve üvey annemin yaptıkları kötülükleri dinledim.

My mother was all under drug and was so afraid of my father due to his tortures and horrible electroshock pains .

Annem ilaçların etkisi altındaydı ve babamın işkencelerinden ve korkunç elektroşok acılarından dolayı babamdan çok korkardı.

My siblings were also so afraid of this ban on visit and never joined me and always reported me at home!

Kardeşlerim bu ziyaret yasağından çok korkuyorlardı ve beni ziyaretlerimde hep yalnız bıraktılar ve beni evde ispiyonladılar!

My father always rewarded my siblings for reporting on me all his life and always excluded me from his secret sharing of his lands!

Babam beni ispiyonlayan kardeşlerimi hayatı boyunca daima ödüllendirdi ve yerlerini benden gizli paylaştırırken beni daima dışlayıp habersiz bıraktı!

My mother Huriye could never criticize my father Resat, she was terrified.

Annem Huriye babam Resat’i asla eleştiremez, çok korkardı.

All my mother could say was that other people made my father do mean stuff under force.

Annemin tüm söyleyebildiği şey başkalarının babama zorla kötülük yaptırdığı idi.

My mother could not criticize my father.

Annem babamı eleştiremezdi.

CHAPTER 26 BROKEN BONE, WORM AND WORKERS:

BÖLÜM 26 KIRIK KEMİK, SOLUCAN VE İŞÇİLER

My step mother Hayriye Ozturk broke my nose by sneakily punching my nose for nothing.

Üvey annem Hayriye Özturk sebepsiz yere sinsice yumruk vurarak burnumu kırdı.

My blood was flowing all over and some farm workers saved me from my stepmother Hayriye.

Heryer kanla doldu ve fındik işçileri beni üvey annem Hayriye’nin elinden çekip kurtardılar.

My father never took me to hospital for my broken nose but later told me that there is a broken bone piece in my nose which needed a surgery when l became 15.

Babam kırık burnum için beni hiç hastaneye götürmedi fakat sonradan burnumdaki kırık kemigi aldirmak için 15 yaşına gelince ameliyat olmam lazım geldiğini söyledi.

This broken bone piece inside my nose affected my breathing, sleeping and speaking quality all my life!

Bu burnumun içindeki kırık kemik parçası bütün hayatım boyunca benim nefes alma, uyuma ve konuşma kalitemi etkiledi!

My step mother broke my nose treacherouly and also always ridiculed me as loaf nosed to crush my self confidence!

Üvey annem hem haince burnumu kırdı hem de benim öz güvenimi yıkmak için beni daima somun burun diye çağırdı!

This broken nose along with slight color blindness caused me to fail in the military high school entrance interview too.

My slight color blindness comes from my fall in the lime pit when I was 2 because of my father!

Hafif renk körlüğümde 2 yaşında babamın yüzünden kireç kuyusuna düşmemden bana kaldı.

I should be considered lucky to save my eyes from my father and my nose from my step mother.

Babamdan gözlerimi üvey annemden burnumu kurtardığım için şanslı sayılırım.

My father never paid attention to it later and scolded me for being kind to farm workers who saved me from domestic abuse in general.

Babam burnumdaki kırık kemiği sonradan boş verdi ve genel olarak beni evdeki baskıdan kurtaran fındık işçilerine iyi davrandığım için beni hep azarladı.

Our farm workers protected me from domestic abuse as much as they could and l helped them in any way l could in exchange.

Bizim fındık işçilerimiz güçlerinin yettiğince beni evdeki şiddetten korudular ve ben de bunun karşılığında onlara gücümün yettigince yardımcı oldum.

My step mother threatened to kill me by putting worms into my nose while I sleep.

Üvey annem ben uyurken burnuma solucan koyarak beni öldürmekle tehdit etti, korkutmaya uğraştı.

My father and stepmother beat me up for complaining about it.

Şikayet ettiğim için babam ve üvey annem beraber beni dövduler.

Worms can be deadly in the nose.

Solucanlar burunda ölümcül olabilir.

Here: Burda:

http://www.theblaze.com/stories/2012/07/02/doctors-remove-wiggling-five-inch-parasitic-worm-from-mans-eye-graphic-footage/

When I told my father that my step mother is starving me he admitted my starvation and ordered me to swallow raw egg by stealing under hens.

Babama üvey annem Hayriye Öztürk’ün beni aç bıraktığını söylediğim zaman açlığımı kabul etti ve bana yeni yumurtlayan tavukların altından çig yumurta çalıp yutmayı emretti.

However my father never mentioned any hygiene rules in stealing and swallowing hot eggs under hens while they still sit on them.

Ancak babam hiçbir zaman tavukların altından sıcak yumurtaları çalarken ve yutarken gereken temizlik kurallarını anlatmadı.

I am very lucky I did not die from salmonella disease coming from the raw eggs.

Çiğ yumurtalardan gelen salmonella hastalığına yakalanıp ölmediğim için çok şanslıyım.

Here: Burda:

http://www.cdc.gov/features/salmonellaeggs/

Again I am very lucky that I am still alive because my step mother constantly beat me up and threw wood logs to my head from balcony for swallowing hot raw eggs under hens as she wanted to sell the same eggs.

Yine ölmediğim için çok şanslıyım çünkü üvey annem para sahibi olma hırsından dolayı satmak istediği yumurtaları sıcakken çiğ yuttuğumu anlayınca beni sürekli dövdü ve balkondan aşağı kafama nişan alarak odunlar attı.

I am really lucky l survived from their abuses like my mother.

Eziyetlerinden dolayi annem gibi ben de ölmediğimiz için çok şanslıyız.

My step mother Hayriye Ozturk kept for herself and sold all the food stuffs like eggs, butter, and home made green cheese we had in the house.

Üvey annem Hayriye Öztürk evimizde olan yumurta, tereyağı ve kesik peyniri gibi yiyecekleri para hırsından dolayı satmak için kendine saklardı.

My step mother used my paternal uncle Suleyman Iskender as her secret salesman to sell food stuff she steals from our mouths at home.

Üvey annem evdeki yiyecekleri boğazımızdan kesip gizlice satmak için amcam Suleyman Iskender’i gizli satıcı olarak kullanırdı.

As if uncle Suleyman did not get it enough to starve us by selling our food he would sneak and grab me behind and torture me from my ears until they bleed for his sadist fun for my swallowing eggs and terrorize me with threats like “l will hang you to nail at the ceiling from your ears and your genitals”.

Vahşi Süleyman amcam bizim boğazımızdan kestiği yiyecekleri gizlice sattığı yetmiyormuş gibi yumurta yuttuğum için sinsice arkadan gelip kulağımı yakalar yırtılıncaya kadar zevk için işkence eder ve beni korkutmak için “kulağından ve cinsel organlarından asacam seni tavandaki çiviye” diyerek tehditler ederdi.

I think uncle Suleyman is perfect material for torturing innocent people in American secret torture centers!

Galiba Suleyman amcam gizli Amerikan işkence merkezlerinde masum insanlara işkence işi için biçilmiş kaftan!

I really wonder if there is an American secret torture center near Kuyumcullu koyu?

Kuyumcullu köyü yakınlarında gizli Amerikan işkence merkezi var mıdır, cok merak ediyorum.

His hands were very strong and it was well known in the village too.

Elleri de çok güçlüdür and köyde çok iyi bilinirdi.

Uncle Suleyman was always a security hitman to beat me and my poor mother to protect my step mother especially when my father was sick in the bed or away from home.

Suleyman amcam ozellkle babamin hasta yatakta olduğu zaman veya evden uzakta olduğu zaman üvey annemi korumak, beni ve annemi dövmek için daima tetikçi koruma olmuştur.

Years later uncle Suleyman dropped tears as he could not beat me in the wrist wrestling in Kuyumcullu square.

Yıllar sonra Süleyman amcam Kuyumcullu çarşısında bilek güreşinde beni yenemeyince gözlerinden yaş geldi.

In those days when l was 7 or 8 I witnessed uncle Suleyman grabbing biggest wood chopping ax and assaulting his sister Mümine Özmen’s husband Ruhi Ozmen in the middle of Kuyumcullu village.

O günlerde ben 7 veya sekiz yaşındayken Süleyman amcamı büyük odun baltasını kaptığı gibi Mümine halamın kocası Ruhi Özmen eniştemi Kuyumcullu köyünün ortasında doğramak için kovaladığını
hatırlıyorum.

Ruhi Ozmen was very friendly to me but unfortunately he was shot by his own younger brother for land dispute.

Ruhi Özmen bana karşı çok yakındı ama maalesef kendi özkardeşi tarafından yer davasından dolayı vurularak öldürüldü.

My stepmother bought knitting wools and stuff only for herself and her own kids and my father.

Üvey annem bizim boğazımızdan çalıp sattığı yiyeceklerin parasıyla adece kendisi, kendi çocukları ve babam için örgü yünleri ve başka şeyler alırdı.

My step mother Hayriye Ozturk knitted so many things all her life to her own family but nothing to me.

CHAPTER 27 STEPMOTHER AIMS GUN TO MY CHEST AND THREATENS TO SHOOT ME!:

BÖLÜM 27 ÜVEY ANNEM KALBİME TABANCAYI DOĞRULTUP BENİ VURMAK İSTEDİ!

Üvey annem Hayriye bütün hayatı boyunca kendi ailesi için o kadar örgü ördü ama bana asla birşey örmedi.

She would kill me by throwing a wood log if she caught me swallowing egg or eating green cheese.

Beni yumurta yutarken, tereyağı veya peynir yerken yakalayabilse kafama bir odun atıp öldürürdü.

I constantly had only 3 options hunger or risk of beating or getting hit by a wood log!.

Sürekli olarak sadece 3 seçeneğim oldu: açlık veya dayak riski veya bir odunla kafamdan vurulmak!

She threw big fire woods in very close range stacked in the balcony
down on me to hit me in the head.

Beni kafamdan vurmak için çok yakın mesafeden balkonda istifli yakacak odunlari bana atardı.

My father Resat Iskender and stepmother Hayriye Ozturk both threatened to shoot me in my mouth to stop me defending my mother.

Babam ve üvey annem her ikisi de annemi savunduğum için beni ağzımdan vurmakla tehdit ettiler.

My step mother Hayriye Ozturk actually pulled the gun on my chest and threatened that she will shoot me for fun.

Üvey annem Hayriye Ozturk aniden tabanca cekti ve göğsüme nişan alarak beni zevk için öldürmekle tehdit etti.

My step mother suddenly pulled my father’s parabellum and aimed it to my chest on wooden stairs in our house owned by Hasan Göbel!

Hasan Göbel’e ait olan evde otururken tahta merdivenlerde üvey annem aniden babamın Barabelli tabancasını çıkarttı ve göğsüme nişan aldı.

By the way I never touched my step mother in my life but only gave her some good answers she hated!

Sırası gelmişken ben hayatım boyunca üvey anneme asla dokunmadım fakat sadece ona nefret ettiği güzel cevaplar verdim!

My father and mother sneakily hit heavy stuff to my head when I eat my food.

Babam ve üvey annem ikisi de yemek yerken sinsice ağır cisimlerle başıma çok vurdular.

I guess they wanted to kill or disable me!

Sanırım beni öldürmek veya sakatlamak istiyorlardı.

They would love to get rid of me or use me as a disabled slave!

Benden kurtulmak veya beni sakat bir köle gibi kullanmak için can atarlardı!

They became my enemies especially as l was very good at the school and visited my maternal grandmother.

Okulda çok iyi olduğum ve anneannemi ziyaret ettiğim icin ozellikle bana düşman oldular.

CHAPTER 28 MY BROTHERS BACKSTABB ME!:

BÖLÜM 28 KARDEŞLERİM BENI ARKADAN BIÇAKLIYOR!

None of my siblings was very good at school and none dared to defy orders not to see our grandmother.

Kardeşlerimin hiçbirisi okulda çok iyi değildi ve anneannemi ziyaret yasağını çiğnemeye cesaret edemezdi.

All of my siblings obeyed fully to orders to cut contacts with my mother which meant burrying her alive!

Kardeşlerimin hepsi annemi canlı canlı mezara gömmek demek olan annemle tüm ilişkileri kesme emrine tümden uydular!

My mother and grandmother always asked me why my siblings refused to come along to visit them!

Annem ve anneannem kardeşlerimin benimle birlikte neden ziyarete gelmediklerini daima sordular!

My siblings were all very obedient and sided with my father and step mother then!

Kardeşlerim çok itaatkardilar ve babamla üvey annemin tarafındaydılar o zaman!

They got good benedits and land sharing and other financial support for their obedience secretly while l was blacklisted all my life.

Ben bütün hayatım boyunca mimli olarak çile çekerken onlar itaatlerinin karşılığını gizlice avantajlar alarak, güzel yerleri aralarında paylaşarak ve parasal destekler alarak gördüler.

They always defended this unfair treatment by claiming that l lost my family right as l went to college and did not work at home living with my father and they covered up the real reason!

Bu hakkaniyetsiz muameleyi evde babamla yaşayip çalışmadığımı ve üniversiteye giderek aile hakkımı kaybettiğimi öne sürerek savundular ve işin asıl sebebini gizlediler!

Honestly my gray wolf siblings’ sense of family justice cannot be found anywhere around the world.

Doğrusu, ülkücü kardeşlerimin aile hukuku duygusu dunyanin hiçbir yerinde bulunamaz.

On the surface they said they secretly shared land between themselves to punish me for going to College but the real enmity originated from these old visits .

Görünüşte beni unversiteye gittigim icin cezalandirmak amaciyla gizlice aralarinda yer paylastıklarını söylediler, ancak asıl düşmanlık işte bu eski ziyaretlerden kaynaklanıyordu.

This is open punishment of my family and this strike clearly proves that they hated me for my visits to my father and for going to school from the first beginning.

Bu ailemin beni acikca cezalandirmasidir ve bu darbe hem anneme yaptığım ziyaretler hem de okula gittigim için benden nefret ettiklerini ispatlar.

This land sharing strike also proves that my axman gray wolf father and family did not only fought against my study but also fought to ax my justice struggle against donme ambassador undersecretaries in the Foreign Ministry of Turkey.

Bu yer paylaşma darbesi, baltacı ülkücü babamın ve ailemin sadece okumama karşı değil özellikle Dışişleri Bakanlıgı’na karşı verdiğim adalet mücadelesini baltalamak için de savaştığını ispatlar.

My family secretly shared land between themselves after l was discharged by the Gladio undersecretary Bilderberg puppet Tugay Ozceri in August 1989 instead of backing me in my most difficult time proving that they did not consider me as part of their family.

Ailem once dönme Mustesar Buyukelci Nuzhet Kandemir’in beni meslek memurlugundan cıkartması ve sonra da Gladyo ve Bilderberg kuklası Müsteşar Tugay Ozceri’nin beni memuriyetten Agustos 1989’da atmasının ardından hayatımın en zor zamanında beni desteklemek yerine beni kendilerinden kabul etmediklerini ispatlayarak benden gizli kendi aralarinda gizlice mal paylasimi yaptilar.

My own blood family backstabbed me after my Diplomatik foreign ministry family backstabbed me.

Diplomatik Disisleri bakanlığı ailem beni arkamdan bıçakladıktan sonra kendi kanımdan olan ailem de beni arkamdan bıçakladı.

Even my step grandmother told me that if I oppose to or complain about my step mother Hayriye my step uncle Mustafa Öztürk and Hüseyin Öztürk and other step uncles would kill me.

Üvey annemin annesi bile eğer uvey anneme itiraz edersem veya onu şikayet edersem üvey dayım Mustafa ve Hüseyin Öztürk ve diğer üvey akrabalarımın beni öldüreceğini söylerdi.

My father and step mother never allowed my mother enjoy a peacefull visit to her six children let alone living with us.

Babam ve üvey annem annemin kendi altı çocuğu ile beraber yaşamasını bir yana bırakın annemin huzurlu bir şekilde kendi çocuklarını ziyaret etmesine asla musaade etmediler.

My real brothers and sisters are here from older to younger: Oldest sister Nezahat Iskender, me, Sezai Iskender, younger sister Kadriye Yildiz, Tural Iskender, Sezgin Iskender.

Öz kardeşlerim en büyüğünden en küçüğüne doğru şöyledir : Nezahat İskender, ben Recai , Sezai Iskender, Kadriye Yıldız, Tural İskender, Sezgin İskender.

My half brothers and sisters from my step mother Hayriye Ozturk are from oldest to youngest are here: Murat İskender, Öznur İskender(marriage name is different), Özcan Iskender.

Üvey annem Hayriye Ozturk’ten olan üvey kardeşlerim en buyugunden en küçügüne şöyledir: Murat İskender, Öznur İskender (evlilik soyadı değişik),
Özcan Iskender.

Each time my mother Huriye Iskender came to see her children she risked beating and death.

Her seferinde annem Huriye Iskender kendi çocuklarını görmek için geldiğinde dayak ve ölüm riskini göze aldı.

She could never take us for a visit to our maternal grandparents Lame Mehmet and Hava.

Annem Huriye İskender bizi hiçbir zaman anneannem Hava ile Topal Mehmet dedemi ziyarete götüremedi.

She was never allowed to take us for a very short walk or stay with us alone without my father or step mother.

Annem bizimle bir dakika bile yalnız oturmaya veya bizi bir dakika bile gezmeye götürmeye fırsat bulamadı.

She had lived all battered wife syndrome.

Annem ezilen kadın ruh halini tam olarak yaşadı.

The more she was beaten and tortured the more she loved my father.

Annem dayak yiyip işkence gördükçe babama daha fazla aşık oldu.

This is all because of terror my father created.

Bu tamemen babamın yarattığı terör yüzündendi.

This is same for all dictators.

Bu tüm diktatörler için aynıdır.

Even my step mother used to call my father in his absence as Mud Şevket and then Gaddafi.

Hatta üvey annem bile gıyabında babamı ilk önce Çamur Şevket ve sonra da Kaddafi diye çağırırdı.

Mud Şevket is a character who is well known to be nasty and betray his promises and friends.

Çamur Şevket vaatlerine ve dostlarına ihanet etmesiyle, çirkefliği ile tanınan bir karakterdi.

Here: Burda: http://www.kurdinfo.com/arsiv/basin/sahin_03.htm ; https://www.facebook.com/bensevketcamursevket

Even some of his buddies called my father in his absence the Colonel meaning Gaddafi.

Hatta babamın bazı yakın arkadaşları bile gıyabında babami Kaddafi anlamında Albay diye çağırırlardı.

His toughness did not work for my step mother and her family and children.

Babamın sertliği üvey anneme, onun ailesine ve çocuklarına karşı geçerli değildi.

Again my father’s mercilessness was never seen on my younger step brother Ozcan Iskender who also went to college to study business management in the night shift in Bursa.

Yine babamın bana karşı acımasızlığı Bursa’da gece bölümünde işletme okumak için üniversiteye giden üvey kardeşim Özcan İskender için asla geçerli değildi.

The reason why I report my abused terrible childhood life is my belief that a person’s homeland is his/her childhood.

İstismar edilmiş feci çocukluk hayatımı anlatmamın sebebi bir insanın anavatanının onun çocukluğu olduğuna inanmamdır.

If your childhood was bad you have to write it to have a good adult life.

Eğer çocukluğunuz kötü geçti ise yetiskin hayatinizin iyi olmasi için onu yazmanız gerekir.

Here: Burda: http://annelerevecocuklarinaozel.blogspot.com/2012/02/cocuklugunu-doya-doya-yasamams-bir.html

All your adult life should be all total struggle to regain your childhood and writing is the best.

Tüm yetişkin hayatınız çocukluğunuzu geri kazanmak için yani topluma faydaıi bir iş yaparak kötüyü iyiyle telafi etmek şeklinde topyekün bir mücadele olması gerekir ki yazmak en iyisidir.

Here: Burda: http://www.radikal.com.tr/yazarlar/tayfun_atay/cocuklugumuz_anavatanimizdir-1092271

Let’s say someone dropped out of elementary school because he was really bad in the school now he should help people around him/her to beome literate.

Diyelim ki okulda çok kötü olduğu için daha ilk okuldayken okuldan atılan birisi çevresinde okuma yazmayı bilmeyelere okuryazarlık öğretmeye yardımcı oluyor.

I see my past pains become happiness as I fight for a total liberation.

Topyekün kurtuluş için mucadele ettikçe geçmis acilarımın mutluluk haline geldiğini görüyorum.

Total liberation is possible only with a mobilization to motivate everybody to make inventions!

Topyekün kurtuluş ancak herkesi icat yapmaya teşvik eden bir seferberlik yapmakla mümkün.

However while they abused my mother and her children my father and step mother never failed to take her own kids to her own parents many times a year even though they were 100 times further away in Akyazi.

Ancak canavar babam ve uvey annem annemi bizimle beraber ezerken nasıl kendi çocuklarını hep el üstünde tuttuysalar yılda birkaç kere kendi çocuklarını alıp 100 misli daha uzakta Akyazı’da oturan anne ve babasına ziyaretleri hiç aksatmadılar.

CHAPTER 29 WHAT A STATE!

BÖLÜM 29 NE YAMAN DEVLET!

The misogynist, polygamist, patriarchal totalitarian state and the community overlords never helped my golden hearted poor mother against these abuses.

Kadın düşmanı, çokeşliliğe inanan erkek egemen totaliter devlet ve toplum kodamanları bu zulümlere karşı altın kalpli anneme hiçbir şekilde yardım etmediler.

State and society supported my oppressor monster father.

Devlet ve toplum daima zalim canavar babamı destekledi.

Nobody confronted my father and grandfather to help my mother for her natural motherhood right to live with her six children.

Anneme doğal annelik hakkı olan altı çocuğu ile beraber yaşama hakkı için hiç kimse yardımcı olmadı.

Even my mother’s own father did not believe it is worth to make a noise about it.

Hatta annemin öz babası bile bunun için gürültü yapmaya değecegine inanmıyordu.

If my maternal grandfather wanted to support my mother’s basic motherhood right he could bring all his family and friends together with my mother to unite with us in the house where we lived with father and stepmother in all holidays and other days when they go to weekly town markets etc.

Eğer annemin babası annemin temel hakkı olan annelik hakkını destekleseydi bütün bayram tatillerinde ve her hafta kurulan kasaba pazarına alışverişe gittikleri diğer günlerde bütün ailesini ve komşularını ve annemi getirerek hep beraber altı çocukla kaldigimiz eve bizi ziyarete getirirdi.

My maternal grandparents and uncles found shopping in the Kocaali town market was more exciting than paying a visit with a crowded group to support their grandchildren.

Annemin babası ve dayımlar bizi yani altı torununa düzenli olarak kalabalık grubuyla destek ziyaretine gitmektense Kocaali pazarına alışverişe gitmeyi daha heyecanlı buldular.

So they abandoned my mother and her six children to a total neglect.

Yani dedem ve dayımlar annemi ve altı çocuğunu tamamen ihmal edip attılar.

When l was walking to and from the middle school l would protest their neglect to my mother and six children by refusing to get on my maternal uncle’s farm tractor.

Orta okula yaya gidip gelirken onların ihmalini protesto etmek için dayımın traktörüne binmeyi kabul etmezdim.

When I visited my maternal grandparents during my college years they were so very scared that my maternal uncles and his wife would find out about my visit!

Siyasal bilgilere giderken annemin annesi ve babasını ziyarete gittiğim zaman dayımların ve hanımlarının benim ziyaretimi öğrenecekler diye çok korkarlardı.

My maternal grand parents were not scared of spending all their annual income of tones of hazel nuts for charities like building mosques, koran courses and roads but terribly scared that I get a tiny help of few pounds of hazel nuts!

Annemin babası ve annesi her yıl tonlarca fındık gelirlerinin hepsini hayır için cami, Kur’an kursu ve yol yapmaya harcar ve bunun reklamını her yerde yaparlar ancak bana birkaç kilo değerinde az bir fındık parasını verdiklerinin duyulmasından müthiş korkarlardı!

Same thing was true for my paternal grand father!

Aynı şey babamın babası Osman Çavuş dedem için de geçerliydi!

My paternal grand father Osman Çavuş built 5 story building for koran course but terribly scared that my aunt Mümine would find out about a tiny help to my study!

Babamın babası Osman Çavuş dedem beş katlı Kur’an kursu yaptırdı ve reklamını yaptı fakat bana okumam için verdiği azıcık bir yardımı Mümine halam duyacak diye müthiş korkardı!

My aunt Mümine really attacked me for coming to see my grand father like why your father is sending you to disturb your grand father!

Mümine halam senin baban niye seni buraya yollayıp dedeni rahatsız ettiriyor diye bana kızıp fırça atıyordu!

For some reason they acted like giving a tiny charity to me was against their faith!

Nedense bana azıcık yardım etmenin imanlarına aykırı bir şeymiş gibi hareket ediyorlardı!

State and society always sided with the oppressor.

Devlet ve toplum her zaman ezenin yanında yer aldi.

This is universal truth of this oppressive hierarchical system.

Bu baskıcı hiyerarşik sistemin evrensel gerçeğidir.

I will show you that my father deliberately destroyed my life just to get second wife and to prevent me to end his cruelty.

Canavar babamın ikinci eş almak ve yanlışına dur dememi engellemek için bile bile hayatımı yaktığını göstereceğim.

My father Resat Iskender is very successful in this oppressive totalitarian misogynist hierarchical system.

Babam Reşat İskender bu baskıcı totaliter kadın düşmanı hiyerarşik sistemde çok başarılı.

My father is only a little imitator pawn in this cruel hierarchical totalitarian system.

Babam bu vahsi totaliter hiyerarsik sistemde sadece bir kücük taklitçi kukladır.

My father realized in first year that I was very good in school and always forced me to be his personal hitman to distract me from school.

CHAPTER 30 MY FATHER FORCED ME TO HITLER:

BÖLÜM 30 BABAM BENİ HITLER’E ZORLADI

Babam okulda çok iyi olduğumu daha ilk yilda farketti ve beni okuldan kopartmak ve beni özel tetikçisi yapmak için daima zorladı.

He had to burn my future.

Geleceğimi yakmak zorundaydı.

Otherwise l could smash his evil plan.

Yoksa onun hain planını yokedebilirdim.

He always ordered me to be ready to hit anybody he wanted.

Bana daima istediği herhangi bir kişiyi vurmaya hazır olmaıi emretti.

He wanted to raise me as a robotic heartless hitman.

Beni bir kalpsiz robot tetikci gibi yetiştirmek istedi.

He brought gray wolf fliers to me to read even when I was in the elementary school.

Bana okumam icin daha ilkokuldayken bana ülkücü bildiriler getirirdi.

These fliers came from racist National Action Party leader CIA agent Alpaslan Turkes.

Bu bildiriler ırkçı Milliyetci Hareket Partisi lideri CIA ajani Alpaslan Turkeş’ten geliyordu.

In those days, Alpaslan Turkes established anti-communist paramilitary commando training camp in Maden Deresi Brook Tourism Club building in our Kuyumcullu village.

O günlerde, Alpaslan Turkes köyümüz Kuyumcullu’da Maden Deresi Turizm
Kulüp binasında komünistlere karşı askeri komando egitim kampı kurmuştu.

It was attended by 40 people training in the commando camp and its date is 29.7.1969.

Komando kampına 40 kişi katılmıştı ve tarihi 29.7.1969 idi.

It was run by Ilyas Aslanturk who was the Sakarya Chairman of National Action Party of Alparslan Türkeş.

Bu kamp, Alpaslan Turkeş’in partisi MHP’nin Sakarya İl Başkani İlyas Aslantürk tarafından yönetilmiştir.

Its program was similar to Nazi SS and Stormtroopers.

Programı Nazi SS ve Fırtına Birlikleri’ne benzer.

Nazi SA, SS and Brownshirts put Hitler in power.

Nazi SA, SS ve Kahverengi gömlekliler Hitleri iktidar yapan güctü.

Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung.

Hitler was idolized by anti-communist commando Gray Wolfs.

Hitler, komünist karşıtı komando ülkücüler tarafından kutsallastırılmıştır.

I was shocked when l saw Hitler’s book Mein Kampf being exhibited constantly first time in my life at Gray Wolf center in Adapazari when I was at my second year at my high School in Adapazarı .

Adapazarı’nda lise ikinci sinifa giderken Adapazarı Ülkü Ocakları merkezinde Hitler’in Kavgam adlı kitabının sürekli teşhir edildiğini ilk gördüğüm zaman şok olmuştum.

I thought German nationalism and xenophobia cannot be good for any other people especially Turks!

Alman milliyetçiliğinin ve yabancı düşmanlığının herhangi başka halk için, özellikle Türkler için iyi olamayacağını düşünüyordum.

After l finished first year I passed the free boarding high school test to continue my second year and lived in the student dormitory in the same yard with the Adapazari Central high school.

Birinci sınıfı geçince parasiz yatılı sinavlarına girdim ve Adapazari Merkez Lisesi’nde ikinci sınıfı parasız yatılı olarak lise ile ayni bahçe içinde olan yurtta kalmaya başladım.

My father pulled me from free boarding Istanbul Haydarpasa High School in my first year saying there was leftist students there and brought me to Adapazari Central High School and changed my place from aunt Fadime Erturk as he said her son Yusuf Erturk is leftist to aunt Binnaz Ak.

Babam parasız yatılı olarak okuduğum İstanbul’daki Haydarpaşa Lisesi’nden beni burda solcular var diye birinci sinifta alıp Adapazari Merkez Lisesi’ne getirdi ve burda beni önce Fadime Halamın yanına biraktı fakat halamın oğlu Yusuf solcu diyerek beni buradan alıp Binnaz halamın yanına bıraktı.

My father deprived me of these opportunities apparantly for his own ideology by pulling me from Haydarpasa and then Aunt Fadime’s house even though Haydarpasa free boarding was still best high school and aunt Fadime’s house was super quiet and prefect right by the high school.

Haydarpasa parasiz Lisesi halen en iyi lise olmasina ragmen ve Fadime halamın evi okulun hemen yanıbaşında sessiz ve mukemmel şartlarda olmasına rağmen babam görünüşte kendi ideolojisi nedeniyle beni bu imkanlardan mahrum etti.

My father left me to aunt Binnaz forcing me to walk all the way to the other side of city.

Babam beni kentin öteki ucunda oturan Binnaz halamın yanına birakıi ve buradan beni okula yürümeye mecbur etti.

Then my father forced me suddenly to take test and move back in the free boarding dormitory as he complained that my aunt wanted him to get my basic cloths and shoes.

Ondan sonra babam halamın benim için üstbaş ve ayakkabı gibi temel ihtiyaçlarımı almasını istediginden şikayet edip beni yeniden parasiz yatılıya girmem için aniden imtihana soktu.

My aunt Binnaz complained to me that my father always refused to get me anything arguing “these are all fantasy not a necessity” for me.

Binnaz halam babamin “bunlar ihtiyaç değil fantazi” diye şikayet ederek benim ihtiyaçlarımı almayı daima reddettiğini bana açıkladı.

As I lived in the free boarding dormitory nobody would bother him for anything like that.

Parasız yatılı yurtta kalmaya başlayınca böyle şeyler için hiçkimse babamı rahatsız edemeyecekti.

Now my father got me alone in the dormitory and brainwashing me into his anti communism.

Artik babam beni yurtta yalniz bırakıyor ve benim beynimi kendi komünizm karşıtlığı ile yıkıyordu.

Apparantly at first it looks like he made these moves for his ideology but in reality he was trying to cut my education opportunıty which will prove true later on with many moves by cheating and putting me in sleep!

Ilk bakışta görünüşte babam bu hareketleri ideolojisi için yapmış gibi görünüyordu fakat gerçekte sonradan yaptığı birçok hareketle de ispatlandığı gibi beni aldatıp uyutarak benim eğitimimi kesmek için uğraşıyordu.

My father became gray wolf as they fought against the left.

Babam sola karşı savaştıkları için ülkücü oldu.

My father himself was assaulting aunt Fadime’s son Yusuf Erturk near me as he was leftist.

Babam kendisi Fadime halamın oğlu Yusuf Ertürk’e saldırıp benim yanımda onu dövüyordu.

Uncle Iskender who was best friend of my father, also beat his own son Hakkı near me for his leftist ideas too!

Babamın en iyi arkadaşı olan İskender amcam da benim yanımda kendi oğlunu sol fikirleri yüzünden dövüyordu!

From this dormitory where my father forced me to live l was walking to visit gray wolves center in the city center because my father told me so!

Babamın beni yaşamay mecbur ettiği bu yurttan yürüyerek babamın dediği gibi şehir merkezinde olan ülkü ocağını ziyarete gidiyordum.

Leaders in the gray wolf center would train me how to fight left in a comando fashion.

Ülkü ocağındaki reisler beni sola karşı komando gibi savaşmak için eğitime aldılar.

Gray wolf leaders would suddenly order me while l was silently sitting and drinking tea to join their group in a line and run outside to the streets day or night and roam the city streets like pack of wolves and watch when they assault leftist youth that they were targetting.

Ülkü ocağı reisleri ben sessizce oturup çayımı içerken aniden kendilerine yürüyüş kolunda katılmamı emrederler ve dışarı sokaklara koşarak çıkıp gece veya gündüz olsun kurt sürüsü gibi bütün kenti koşar gibi süratle dolaşırken hedefledikleri solculara saldırdıklarında ben de seyrederdim.

One time as l was watching a mother of the beaten youth was crying and screaming for help l was totally frozen and could move only after gray wolves ordered to escape from police dispatched to the scene.

Bir keresinde seyrederken dayak yiyen bir solcu gencin annesi acıyla ağlayıp cığlıklar atmaya başlayınca donup kaldım ve ancak ülkücülerin dağılın polis geliyor demesiyle şoktan çıkabildim.

But one day when l went to see my aunt Fadime her son Yusuf Erturk told me that his comrades already took control of the dormitory management and they want to be friends with me.

Fakat birgün Fadime halamı ziyarete gidince halamın oğlu Yusuf Erturk bana yakın arkadaşlarının çoktan yurt idaresine hakim olduklarını ve benimle arkadaslik kurmak istediklerini söyledi.

Indeed Yusuf Erturk’s comrade dormitory director spoke with me and told me their comrades are following me everywhere and they wanted me to join them.

Gerçekten Yusuf Erturk’ün yoldasi yurt Müdürü benimle konustu ve yoldaslarinin beni heryerde takip ettiklerini ve benim de kendilerine katilmami istedi.

As I told my father about this he pulled me from Adapazari to Karasu to prevent me to join the left.

Bunu babama söylediğim zaman babam da benim sola katilmami önlemek için beni Adapazari’ndan alip Karasu’ya getirdi.

Even tough I was in training with gray wolves to roam the city to hunt down the leftists and this was known by Yusuf and the leftist dormitory director I was never hurt or directly threatened by any leftist.

Ülkücüler tarafından şehirde firtına birlikleri gibi solcu avında koşarak egitim gördüğüm ve bu da Yusuf ve solcu yurt müdürü tarafindan bilindigi halde hiçbir solcu tarafından saldırıya uğramadım veya tehdit edilmedim.

My aunt Fadime’s son Yusuf Erturk and his comrade dormitory director tried to win my mind and heart instead of hurting me which would put Yusuf into trouble.

Fadime halamın oğlu Yusuf ve yoldaşı Yurt Müdürü benim canımı yakmak yerine beni düşüncemden ve kalbimden kazanmaya çalıştılar.

Yusuf Erturk was telling me how powerful Soviet Russia was and dormitory director was telling me how policemen tortured his comrade girl friend by raping her genital with baton.

Yusuf Erturk Sovyet Rusya’nin ne kadar güçlü olduğunu anlatırken yoldaşı olan Yurt Müdürü de polislerin bir kız arkadaşına copla tecavüz edip işkence yaptığını anlatıyordu.

My father pulled me from Adapazari and put me in Karasu high school as he was apparantly so scared that I lived in dormitory run by a leftist director and my aunt’s leftist son Yusuf Erturk lived right by the dormitory.

Babam solcu bir müdürün idare ettiği yurtta kalmamdan ve halamın solcu oğlu Yusuf Ertürk’ün hemen yakindaki evde yaşamasından görünüşte çok korktuğu için beni Adapazari’ndaki liseden alıp Karasu Lisesi’ne götürdü.

But my father’s real goal was only to prevent my success in life!

Fakat babamın gerçek amacı benim hayatta başarılı olmamı önlemekti!

My father acted only to make me his hitman since he threw away my mother and took his second wife and never cared about my own well-being and used political circumstances.

Babam annemi evden atıp ikinci karısını aldıktan sonra benim iyiligimi hicbir zaman düşünmeden sadece beni kendisinin tetikçisi yapmak istedi ve beni uyutmak için siyasi ortamı kullandı.

My father knew that if he allowed my mother live with us and care for us he would not be able to abuse and brainwash me to be his unschooled hitman as he wished.

Babam eğer annemin bizimle yaşamasına ve bize bakmasına musaade etseydi beni istediği gibi istismar edip eğitimsiz bir tetikci yapmak için beynimi yikayamaycagını biliyordu.

If I had mother care and love in our house l would never listen to my father ordering me to join cruel gray wolves to become a hitman knocking down innocent people only for their opinions.

Eğer evde anne bakımı ve şevkati almiş olsaydım sadece düşünceleri yüzünden asla insanları vurup deviren bir tetikci olmak için acımasız ülkücülere katilmamı emreden babamı dinlemezdim.

CHAPTER 31 COMMANDO CAMP AND GRAY WOLF CLUB IN OUR VILLAGE:

BÖLÜM 31 KÖYÜMÜZDEKİ KOMANDO KAMPI VE ÜLKÜ OCAĞI

Hitler was idolized by the gray wolves even though Hitler was not a Turkish hero and was so infamous in the history!

Hitler bir Türk kahramanı değildi ve tarihte çok kötü bir şöhreti vardı fakat buna rağmen ülkücüler tarafından kutsaniyordu!

But again MHP’s history is bloody too like Hitler and CIA .

Fakat yine MHP’nin tarihi de Hitler ve CIA gibi kanlıdır.

Here: Burda: http://www.ozgurluk.info/kitaplik/webarsiv/kurtulus/www/kurtulus200004/255.html

Right wing Suleyman Demirel’s Jjustice Party government made a secret report titled MHP Report in 1970.

Sağcı Süleyman Demirel hükümeti 1970 yılında MHP Raporu adında gizli bir rapor hazırlamıştır.

Gray wolf commando camp in Kuyumcullu was listed in article 9 in this report.

Kuyumcullu’daki bu ülkücü komando kampı bu raporda 9.cu maddede yer almıştır.

Here: Burda: http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=32&t=5313

CIA established MHP.

MHP’yi CIA kurdu.

Here: Burda: http://m.youtube.com/watch?v=YS82W6jcDrY&feature=relmfu

Commando gray wolf camps were established by CIA.

Ülkücü komando kampları CIA tarafından kurdurulmuştur.

Here: Burda: http://www.kurtulusyolu.org/gazete/tam_goster.php?fid=108&yt=2

American Ambassador confirms Alpaslan Turkes is a CIA agent!

Amerikan Büyükelcisi Alpaslan Türkeş’in bir CIA ajanı oldugunu teyit ediyor!

Here: Burda: http://haber.sol.org.tr/yazarlar/mlam-tarih-komisyonu/tarih-gecmiste-kalmamali-43775

My gray wolf father and granfather also established a branch of gray wolves in my Grandfather Osman Cavus’ building right across the village mosque together with Turkes supporter gray wolf Osman Kocmar who is son of Salih Hoja

Ülkücü babam ve Osman Cavus Dedem köy camisinin tam karşısında olan kendi binamızda ülku ocaklarının bir şubesini Tukeşçi Salih Hocanin oğlu Osman Koçmar’la birlikte kurdular.

Osman Kocmar was popular as Kuyumculluspor soccer club captain and never had money problem.

Osman Kocmar was Kuyumculluspor Futbol kulubunun kaptanıydı ve hiçbir zaman para sorunu yaşamamıştı.

Here: Burda: http://www.kuyumculu.org/index.php option=com_content&task=view&id=485&Itemid=125

This gray wolf youth club was right behind my paternal half uncle Hakki Iskender’s bread bakery.

Bu ülkü ocağı şubesi üvey Hakki Iskender amcamın işlettiği ekmek fırınının tam arkasındaydı.

You had to walk in the narow alley between the village mosque and the village bakery to see this gray wolf club.

Bu ülkü ocağını görmek için köy camisi ile köy fırını arasındaki dar geçitten yürümeniz gerekirdi.

Of course my gray wolf father brought me many fliers from this gray wolf club.

Tabi ülkücü babam bu ülkü ocağından bana bir sürü bildiri getirip okuttu.

Many paramilitary commandos used to go around and brainwash villagers.

Turkes commandos spread fliers, books and made teahouse meetings and showed comando propaganda films in the Maden deresi brook clubhouse, village square and tea house.

Turkes komandolari kahvelerde bildiri, kitap dağıttılar ve toplantılar yaptılar ve hem köy meydanında ve kahvesinde, hem de maden deresi kulüp binasında propaganda filmleri gosterdiler.

I believe dividing our country into two sides as right and left is sionist imperialist plan which Türkeş played a great part!

Ülkemizi sağ ve sol diye ikiye ayırmanın Türkeş’in büyük bir rol oynadığı siyonist emperyalist bir plan olduğuna inanıyorum!

CHAPTER 32 MY FATHER DESTROYS MY PRESS OFFICE TO PREVENT MY JUSTICE STRUGLE!

BÖLÜM 32 BABAM HAK ARAMA MÜCADELEMİ ÖNLEMEK İÇİN BASIN BÜROMU MAHVETTİ!

Years later in 1990 during our village beach struggle I used this same building as my press office but my father beat me up and threatened me and expelled me from the building to destroy my justice struggle against the NATO Gladio Undersecretary Tugay Ozceri.

Yıllar sonra 1990’da köyümüzün plaj mucadelesi sırasında ben dedemin bu binasının zemin katındaki dükkanın yazıhanesini birkaç gün basın bürosu olarak kullandım ama babam NATO terör örgütü Gladyo Müsteşarı Özceri’ye karşı hak aramamı engellemek için beni orda dövdü, tehdit etti ve binadan attiı.

I lost my hard labor spent to paint this office and got badly humiliated by my father in the village!

Bu yazıhaneyi boyamak için harcadığım onca emek boşa gitti ve köyde babam tarafından küçük düşürüldüm!

My father used this place as depot for some old water pump engines for many years.

Babam burayı bazı eski su motorları için yıllarca depo olarak kullanıyordu.

My father spent fortunes for these water pump engines and pvc pipes to sprinkle hazel nut fields!

Babam fındık bahçelerini damlama yoluyla sulamak için bu su motorlarına ve pvc borulara servet harcamıştı.

But this stupid Project never worked and he kept useless engines in that place for years.

Fakat bu aptal proje asla işe yaramamış ve babam işe yaramayın bu motorları yıllarca burda tutmuştu.

My father starved me while he wasted fortunes like this and attacked me to destroy me near these water pump engines as I tried to gain support for my struggle in Ankara!

Babam böyle boşa servet harcarken beni beş parasız aç bırakarak yok etmeye çalışıyor ve Ankara’daki mücadelem için destek bulmaya çalışırken bu su motorlarının yanında beni yok etmek için saldırıyordu.

My father showed his real face by tearing down before everybody all of my press clippings from news about my Justice struggle against 12 September coup d’etats mentality.

Babam benim 12 Eylül darbe zihniyetine karşı verdiğim hak mücadelemi anlatan haberlerin basın küpürlerini herkesin önünde yırtarak gerçek yüzünü bir kere daha gösterdi.

My father also threatened my life and ordered me to leave the village immediately!

Babam hayatımı tehdit etti ve derhal köyü terketmemi emretti!

Remember that I had no job, a place to go or money to support myself.

Bir işimin, gidecek bir yerimin ve yaşayacak paramın olmadığını unutmayın.

Meanwhile my father and my brothers secretly shared land while threatening my life!

O sırada babam ve kardeşlerim benim hayatımı tehdit ederken kendi aralarında gizlice yer paylaşımı yapmışlar!

My father spent fortunes for water pump engines and pipes which never proved useful while starving me in my school.

Babam beni okulda aç bırakırken asla bir işe yaramayın su motorlarına ve borularına servet harcamıştı.

My father didi not want to see me in the depot where he kept these wasted pump engines and pipes and attacked and expelled me while tearing my press news!

İşte bu motorları ve boruları tuttuğu depoda beni tutmak istemiyor ve bana saldırıp kovuyor ve gazete haberlerini yırtıyordu!

He chose wastedul engines over me.

Babam su motorlarını bana tercih etmişti.

My father did not want anybody to see his preference!

Köyde hiç kimsenin onun bu tercihini görmesini istemiyordu!

CHAPTER 33 FOREIGN MINISTRY BECOMES GLADIO!

BÖLÜM 33 DIŞIŞLERİ BAKANLIĞI GLADYO OLDU!

Do not forget that NATO Gladio established all these secret armies around the world to use them to create false flag terrorism to scare people away from their unity and friendship and leave it to military under American control.

Unutmayin ki NATO Gladyo, halkı birlikten ve dostluktan kopartıp siyaseti Amerikancı orduya terketmek için sahte terorizm yaratmak amacıyla bütün dünyada bunun gibi gizli ordular kurdurmustu.

I was roaming the Adapazari city with gray wolves to train how to knock down innocent people just for their leftist opinion to terrorize the city as part of the same CIA scenario during my high school years according to my father’s wishes and his exemplary actions.

Babamin isteği ve örnek hareketleri doğrultusunda lise yillarımda ayni CIA senaryosunun bir parçası olarak Adapazarı kentini terorize etmek için önümüze çıkan masum insanları sadece sol görüşleri yüzünden vurup indirmek amacıyla ülkücülerden eğitim görmek için Adapazarında fırtına gibi esiyordum.

My father Resat Iskender took a part as fascist pawn in this grand CIA/NATO Gladio plan and brainwashed me to be a fascist hitman and backstabbed me with rightist and leftist groups in my fight for justice against NATO Gladyo undersecretary when l needed most solidarity.

Babam Resat Iskender bu büyük NATO Gladyo planında faşist piyon olarak yer aldı ve kendisinin faşist tetikçisi olmam için beynimi yikadı ve NATO Gladyo Müsteşarı Özceri’ye karşı hak arama mücadelemde dayanışmaya ençok ihtiyacım olduğu anda beni sağ ve sol kesimlerle arkadan vurdu.

Violence and betrayal are my father Resat Iskender’s and Foreign Ministry’s acceptible norm.

Şiddet ve ihanet babamın evinde ve çalıştığım Dışişleri Bakanlığı’nda geçerli kanundur.

Forcing a career diplomat to hunger by blacklisting and mobbing is a violence and betrayel.

Meslek memuru bir diplomatı fişleyerek ve hertürlü baskıyı yaparak açlığa zorlamak şiddet ve ihanettir!

CHAPTER 33 MY STEP MOTHER USED TO CALL MY FATHER MUD ŞEVKET!

BÖLÜM 33 ÜVEY ANNEM BABAMA ÇAMUR ŞEVKET DERDİ

My step mother used call my father as Mud Sevket for years to mock his treacherous personality and then she used Gaddafi for his cruel iron hand lifestyle.

Üvey annem babamIn hain kişiliği ile alay etmek için onu yıllarca Çamur Şevket diye çağırdı ve daha sonraları acımasız diktatörce hayat tarzı yüzünden babama Kaddafi derdi.

lf you are against their insane normal you will be branded as abnormal, insane.

Eğer onların bu delice normaline karşı isen anormal, deli olarak damgalanırsın.

If slaughter and blood-shedding is normal and you are against it they will call you insane.

Eger kesim ve kan dökmek normalse ve sen buna karşıysan seni deli diye çağırırlar.

If you oppose their normalcy of slaughter and blood-shedding they will lock you up for insanity.

Eger onların kesim ve kan dökmek olan normallerine karsi koyuyorsan seni deli diye tımarhaneye kapatirlar.

If war and destruction is normal and you oppose to it they lock you you up for disorderly conduct and insanity.

Eger savaş ve yok etme normalse buna karsi koyduğun için düzeni bozmaktan ve delilikten seni tımarhaneye kapatirlar.

Because they have the power to do it.

Çünkü bunu yapmaya güçleri vardır.

My father and stepmother like the 12 September mentality never wanted a bright future for me.

12 Eylül zihniyeti gibi Babam ve üveyannem benim için hiçbir zaman parlak bir gelecek istemediler.

12 September mentality is a pawn of NATO GLADYO; Foreign Ministry and my father are their servants.

12 Eylül zihniyeti NATO Gladyonun çıkardığı bir piyondur, Dışişleri ve babam da onların hizmetkarları.

CHAPTER 34 MY FATHER PROVOKED ME AGAINST UNCLE ZIYA!:

BÖLÜM 34 BABAM BENİ ZİYA AMCAYA KARŞI KIŞKIRTTI!

My father always provoked me against people he hated as a gray wolf.

Babam her zaman beni bir ülkücü olarak nefret ettiği insanlara karşı kışkırttı.

My father provoked me especially against my mother, maternal grandparents, maternal aunts and relative uncle Ziya Iskender.

Babam beni ozellikle anneme, annemin annesine ve babasına ve kardeşlerime ve Ziya Iskender amcama karşı kışkırttı.

My father ordered me to beat uncle Ziya in a political debate when l was only 16.

Babam ben daha 16 yasindayken Ziya Amcamı siyasi tartışmada yenmemi
emretti.

Uncle Ziya graduated from Istanbul Halkali Agricultural High School and was Director of State Agricultural Equipments in Karasu at the time.

Ziya Amca Istanbul Halkalı Ziraat Yüksek Okulundan mezundu ve o zaman Karasu Zirai Donatim Kurumu Müdürü idi.

My father Resat Iskender hated Uncle Ziya and brainwashed me against uncle Ziya and his leftist sons Mujdat and Murat because uncle Ziya was educated and leftist and his mother Aunt Zekiye always criticized my father, Grandfater Osman Cavus and stepmother Hayriye for violence and deception against my poor mother Huriye.

Babam, Ziya amcadan nefret ediyordu ve Ziya amcaya karşı benim beynimi yıkıyordu çünkü Ziya Amca okumuş ve solcu olmuştu ve Ziya amcamın annesi Zekiye teyze Osman Cavus dedemin, babam Resat Iskender’in ve
uvey annem Hayriye’nin oz annem Huriyeye uyguladıkları şiddet ve iftiraları sürekli elestiriyordu.

My father always complained to me that my grandfather did not send him to schools after five years of elementary school while uncle Ziya enjoyed privilege of education.

Babam Ziya amcamın okuma ayrıcalıgından yararlanırken dedemin kendisini beş yıllık ilk okuldan yukarı okula göndermediğini bana şikayet ederdi.

My father complained so much to portray himself so poor and unprivilaged man while uncle Ziya’s father sent his son to school to make him a very privilaged man!

My father brainwashed me by portraying himself as he was the oppressed and unfortunate poor man who was not allowed to go to schools and forced to marry with my insane mother!.

Babam kendini bana okula gitme hakkı elinden alınmış ve benim deli annemle evlenmekten başka çaresi kalmamış ezilmiş ve talihsiz birisi olarak tanıtıp beynimi yıkadı!

So my father made me hate uncle Ziya for his privilege of education, profession and his leftist opinion.

Yani babam okul, meslek ve sol düşüncesinden dolayi beni Ziya amcadan nefret ettirdi.

Now my father brainwashed me so I had to act to hurt uncle Ziya for his leftist privileges.

Babam artık beynimi yıkamış ve ben Ziya amcamı solcu ayrıcalıklarından dolayı canını yakmak için harekete geçmeliydim.

My father’s provocation got me into fist fight with uncle Ziya’s son Mujdat in Kuyumcullu inside Adil Kaymak’s store which unfortunately estranged me from my mother’s biggest supporter aunt Zekiye .

Babamın provakosyonu sonucunda Ziya amcamın oğlu Müjdat İskender’le Kuyumcullu’da Adil Kaymak’ın dukkanında dövüştüm bu da anneme ve bana en büyük desteği veren Zekiye teyzeden ve kocası Halilibrahim Amca’dan kopmama neden oldu.

Now my father was very happy.

Artik babam cok mutluydu.

My gray wolf father used me to attack my own people just to burn me and it is exactly same thing what Gladio did in the past and what it does today in Turkey and in the Middle East.

Ülkücü babam beni yakmak için beni destekleyen insanlara karşı saldırtarak kullandi ve bu Gladyonun geçmişte ve bugün Türkiyede, Orta Doğuda ve dünyada yaptığı şeyin aynısıdır.

CHAPTER 35 MIND CONTROL TO DIVIDE AND MANAGE:

BÖLÜM 35 BÖLÜP YÖNETMEK İÇİN ZİHİN KONTROLÜ

Divide and swallow!

Böl ve yut!

My father especially and always spoke ill against my mother and her family to prove as if she deserved his tortures.

Babam annemin bu işkenceleri hak ettigini ispatlamak için ozellikle anneme ve ailesine karşı her zaman kötü konuşurdu.

My father brainwashed me against my own mother portraying himself as helpless unfortunate man who was forced to marry my insane mother who did not know how to live with her six children and their father and care for them.

Babam kendini altı çocuğu ile yaşamasını ve babalarıyla birlikte onlarla oturmasını bilmeyen deli olan annemle evlenmeye mecbur edilen çaresiz ve talihsiz bir adam olarak tanıtarak beynimi yıkadı.

Because my mother was totally powerless and helpless against my all powerful father l had to accept all my father’s claims about her with an instinct to survive.

Annem, tümden güçlü olan babama karşı tümden güçsüz ve çaresiz olduğu için ben hayatta kalma içgüdüsüyle babamın annem hakkındaki tüm iddialarını benimsemek zorunda kaldim.

I had a cold heart to my mother and her family and leftists like uncle Ziya to survive as my father brainwashed me.

Babamın beynimi yıkadığı gibi hayatta kalma içgüdüsüyle annemden, ailesinden ve Ziya amca gibi solculardan soğudum.

So my father poisened my thinking process like GLADIO poisened Turkey .

Yani Gladyonun Türkiye’yi zehirlediği gibi babam da benim düşünce şeklimi zehirledi.

Because l started thinking black as white due to pressure and terror that my father created because of survival instinct .

Çünkü babamin baskısı ve yarattığı terör nedeniyle hayatta kalma içgüdüsüyle ben onun dediği gibi siyahı beyaz olarak düşünmeye başlamıştım.

I was thinking friends as enemies and enemies as friends and usually ignoring all of them and condemning myself to lonesomeness as my father brainwashed me.

Babamın arzuladığı şekilde dostları düşman ve düşmanları dost olarak düşünüyor ve buradaki çarpıklığı hissettiğim için genelllikle çoğunu ihmal ederek kendimi yalnızlığa vuruyordum.

This twisted thinking is mind control from my father which made me to trust the mind control of my professors in the college and authority in the Foreign Ministry and courts etc.

Bu çarpık düşünce babamın yerleştirdiği zihin kontroludur ki Siyasal’daki, Askerlikteki, Dışişleri’ndeki ve Danıştay’daki otoriteye güvenmemi ve onların yani 12 Eylül zihniyetinin benim üzerimde zihin kontrolü yapmalarını sağlamıştır.

However l realized that mind control is so wide spread everyone is effected by it in the capitalist system.

Ancak akıl kontrolunun bütün dünyada son derece yaygın olduğunu ve kapitalizm içinde herkesi etkilediğini farkettim.

Global mind control is massive mind arrest which is why our planet is silently speeding into sixth extinction stage.

Küresel zihin kontrolu çok büyük akil tutulmasıdır ki bu yüzden gezegenimiz sessizce altıncı yokolma evresine hızla ilerliyor.

My father also filled me against relatives who defended social justice, equality and peace.

Babam ayrıca özellikle sosyal adalet, eşitlik ve barış isteyen akrabalara karşı beni kışkırttı.

He was so scared from any idea against oppression.

Zulme karşı çıkan hertürlü fikirden çok korkardı.

Because he knew he was a misogynist authoritarian oppressor.

Çünkü kendisinin kadın ve çocuk düşmanı otoriter bir zalim olduğunu biliyordu.

Apparantly He was so afraid that I would become a revolutionary and smash his oppression.

Görünüşte bir devrimci olacağımdan ve zulmunu yikacagımdan çok korkmuştu.

In reality he was dead afraid that I would be an elite professional as son of my mother who he destroyed!

Gerçekte ise mahvettiği annemin bir oğlu olarak seçkin bir meslek sahibi olacağımdan aşırı korkardı.

This fear is exactly true for 12 September mentality!

Bu korku 12 Eylül zihniyeti için aynen doğrudur!

Typical oppressor mind-set!

Tipik zalim kafa yapısı!

CHAPTER LIKE MY FATHER LIKE MY GRANDFATHER:

BÖLÜM BABAM HIK DEMİŞ DEDEMIN BURNUNDAN DÜŞMÜŞ

My father was conditioned to be like this by his own parents.

Babam kendi anne ve babasI VE çevresi tarafından böyle olması için şartlandırılmıştı.

My grand father had made similar abuses to his children from his his wife too.

Dedem de ilk eşinden olan çocuklarına benzer eziyetleri yapmisti.

My grand father and grand mother abused and evicted his children uncle Yusuf and Hakkı from their home after their mother died.

Dedem ve babaannem anneleri ölen çocuklara kötü muamele yapmışlar ve Yusuf ile Hakkı amcamları evden atmışlardı.

So my father was already conditioned to abuse woman and children from his birth at home.

Yani babam kadın ve çocuk istismarina ve evden atmaya doğuştan evinde şartlanmıştı.

My father increased his comditioning rather than deconditioning!

Babam bu şartlanmasını atacağına daha çok artırdı.

Moreover extremely misogynist society conditioned my father very much.

Ayrica aşırı kadın düşmanı toplum babamın beynini iyice şartlamisti.

In Kuyumcullu village women cannot walk through the village square let alone walking into village tea houses or showing their hair or wearing pants at any time like city women.

Kuyumcullu köyünde kadınlar kahvehanelere girmeyi veya saçlarını göstermeyi veya herhangi bir zamanda pantolon giymeyi bir tarafa birakin koy meydanından bile geçemezler.

Kuyumcullu village women are considered as slaves and their rights can be easily taken away by their male masters.

Kuyumcullu köyü kadinları köle olarak görülür ve yasal hakları erkek efendileri tarafindan kolaylıkla alınabilir.

This is all the same in all villages in Turkey and in most Müslim countries.

Bu Turkiye’de ve tüm Müslüman ülkelerin bütün köylerinde hep böyledir.

But then in western society treat women as a Sezai’ye object too!

Fakat batı toplumu da kadına cinsel madde gibi davranır.

Capitalism wants to regard every life as a means of gain.

Kapitalizm her hayatı bir kazanç aracı olarak görür.

If poor woman’s male family members cannot protect her she cannot get any protection from the state for her written legal rights because state is always there to protect the oppressor.

Eğer zavallı kadının ailesinin erkek fertleri kadını korumuyorlarsa kadın kanunda yazılı hakları için devletten hiçbir koruma alamaz çünkü devlet daima zalimi korumak için ordadır.

Because state officials are also conditioned in the same way.

Çünkü devlet yetkilileri de aynı şekilde şartlanmışlardır.

In the towns and cities too the state works to protect the oppressor against the oppressed in more hidden ways.

Kasaba ve şehirlerde de devlet daha örtülü şekilde ezilene karsi zalimi korur.

State’s function is to protect the oppressing powers under capitalism around the world.

Dünyanın heryerinde kapitalizm altında devletin görevi zalim güçleri korumaktır.

In the developed rich countries state does its job in more hidden ways.

Gelişmiş zengin ülkelerde devlet bu işi daha kapalı yollardan yapar.

Then my father witnessed atrocities and he was further conditioned for oppression in his military service in the Kurdish villages in the border area in Mardin province.

Daha sonra babam Mardin ilinin sınır bölgesindeki kürt köylerinde askerlik yaparken vahşetlere tanık olmuş ve zulüm için daha da şartlanmıştı.

He witnessed extreme misogyny and racism in the
area.

Bölgede aşırı kadın düşmanlığına ve ırkçılığa şahit oldu.

He was a gendarmery jeep driver.

Jandarmada askeri jip şöförü idi.

He participated in the gendarmery oppressions on the contraband peasants at the border.

Sınırda kaçakçı köylülere yapılan jandarma eziyetlerine katildi.

Gendarmery opressed me too while I was in my mandatory military service.

Jandarma ben askerlik hizmetimi yaparken bana da zulm etti.

Army banned me to use my sergant rank which I earned with highest grade and physically attacked me many times and wrongfully and intentionally jailed me many times too.

Ordu en yüksek dereceyle aldığım çavuş rütbemi takmamı yasakladı ve bana fiziksel olarak birçok saldırıda bulundu ve birçok kere de adaletsiz olarak kasten hapsetti.

I was persecuted even though I was graduated from best college and officially was a career diplomat in The Foreign Ministry !

En iyi fakülteden mezun olmama ve Dışişleri Bakanlığında meslek memuru diplomat olmama rağmen ben bu zulme maruz kaldım!

So my father used to order me to immediately turn off Turkish official radio as they announce a song from eastern Turkey.

İşte babam Doğu bölgesinden bir türkü çalınacağı anons edilince resmi Türk radyosunu bana derhal kapattırırdı.

He used to yell “are you a Kurd to listen to this”.

“Sen Kürt müsün de bunu dinliyorsun?” diye bağırırdı.

It did not matter to my father that they all have to sing only in Turkish!

Sadece hep Turkce türkü okuyor olmalari da önemli degildi babam için!

It was enough that radio announces those area names.

Radyonun bu bölge isimlerini anons etmesi yeterliydi.

He started these racist propaganda even when l was in the elementary school.

Babam ben daha ilkokulda iken bu ırkçı propagandalara başladı.

My father’s capitalist social conditioning says might is always right.

Babamin kapitalist sosyal şartlanmasi güçlü olan her zaman haklıdır der.

He never tolerates any otherness, anything different.

Hicbir otekilige, farkli olana asla musamaha etmez.

This is capitalist imperialist slogan.

Bu kapitalist emperyalist slogandir.

This is global kapitalist brainwashing everywhere!

Bu heryerdeki küresel kapitalist beyin yıkamadır!

His past in grandfather Osman Cavus’ house, in Kuyumcullu, Kocaali and military service made him full capitalist.

Babamin Osman Cavus dedemin evindeki, Kuyumculluda, Kocaalide ve askerlikteki hayati onu tam kapitalist yapti.

CHAPTER POOR UNCLE ZEKI!:

BÖLÜM ZAVALLI ZEKİ ENİŞTE!

Grandfather Osman Cavus ordered my aunt Zekiye’s poor husband Zeki Engin to quit his well paying union job in world famous Pasabahce Glass Factory in Istanbul because my granfather Osman Cavus yelled that people use those Pasabahce glasses to drink alcoholic beverages!

Osman Cavus dedem Zekiye halamın zavallı kocası Zeki Engin enişteye Paşabahçe bardakları içki içmekte kullanılıyor diye kızarak sendikalı ve dolgun ücretle çalışmakta olduğu Istanbul’daki dünyaca ünlü Paşabahce Şişe ve Cam fabrikasındaki işini bırakmasını emretti.

My grandfather used to yell for glasses at poor uncle Zeki upstairs in the old wooden house.

Dedem Zeki enişteye eski tahta evin üst katında bardaklar için bağırıyordu.

Finally uncle Zeki Engin had to quit his union job and went to work in Germany!

Sonunda Zeki Engin eniste mecburen sendikalı işini bırakıp Almanyaya çalışmaya gitti.

When l reminded this incident to my uncle Zeki Engin in Kuyumcullu teahouse while my brother Tural Iskender present in the table Zeki Engin eniste was extremely surprised that l could remember this story.

Kuyumcullu koy kahvehanesinde masada kardeşim Tural İskender varken bu olayı Zeki Engin enişteye hatırlatınca Zeki eniştem bu olayı hatırlamama son derece şaşırdı.

Zeki Engin enişte repeated so many times “but you were so little then, I cannot believe you can remember it.”

Zeki Engin enişte bircok kere “ama sen o zaman öyle küçüktün ki, bunu hatırlayabilmene inanamıyorum” dedi.

But my same fascist grandfather always backed up my uncle Yunus İskender who was fired from his short police job for bribing terrorists in Istanbul while he was gambling in a hole and nothing but a lifetime illegal gambling operator and loving fan for big mafia boss Alaattin Cakici.

Ama ayni faşist Osman Çavuş dedem, çok kısa polislik mesleginden bir kahvehanede kaçak kumar oynarken teroristlere ruşvet verdiği için polislik mesleginden atılan ve hayatı boyunca kaçak kumarhane işletmeciliği yapan ve ülkücü mafya patronu Alaattin Çakıcı’nın acik hayrani olan Yunus Iskender amcamı büyük yerler, ev ve paralar vererek hep açikca desteklemistir.

While grandfather Osman Cavus yelled to poor uncle Zeki Engin in front of my eyes for working in world famous glass factory he strongly supported his son Yunus Iskender operating illegal gambling hole all his lifetime.

Osman Cavus dedem, Zeki Engin enişteye dunyaca meshur Pasabahce cam fabrikasinda calistigi icin gözümün önünde bağırırken oğlu Yunus Iskender’in hayati boyunca kaçak kumarhane işletmesini kuvvetle destekledi.

My grandfather Osman Cavus died in 1992.

Osman Cavus dedem 1992 yılında öldü.

My brother Sezai announces from Denmark his love for my grandfather Osman Cavus in its 18th anniversary in Kuyumcullu village website in 2010.

Kardeşim Sezai Osman Çavuş dedemin ölümünün 18.ci yildönümünde dedeme olan sevgisini 2010’da Kuyumcullu web siteinde ilan ediyor.

Here: Burda: http://www.kuyumculu.org/index.php option=com_kaybettiklerimiz&task=kb_detay&kid=253

Do not forget my father and grandfather Osman Cavus enjoyed to torture me with their money and hunger in their lifetimes.

Babamın ve Osman Çavuş dedemin hayatları boyunca bana paralarıyla ve açlıkla işkence etmekten zevk aldıklarını unutmayın.

Grandfather Osman Çavuş also approved my father’s exclusion of me from his secret land sharing and ordered me to quit from my diplomatic career and to find a simple job and always supported my father in his atrocities on me to cut my justice struggle against donme ambassador undersecretary Nuzhet Kandemir and Gladio undersecretary Tugay Ozceri.

Osman Çavuş dedem babamın gizli yer paylaşma işinden beni dişlamasına da destek vermiş ve Diplomatik meslek memurluğundan istifa edip basit bir işe girmemi emretmis ve dönme Buyukelci Mustesar Nüzhet Kandemir and Gladyo Mustesari Tugay Özceri’ye karşı verdiğim hak mucadelesini kesmek için bana karşı yaptigi haksiz saldırıları da daima desteklemiştir.

If Grandfather Osman Cavus did not help my father to torture my mother and help him marty second time with his own money my life would be very different today.

Eğer Osman Çavuş dedem babamın anneme işkence etmesine yardım etmeseydi ve onu parasıyla evlendirmeseydi bugun benim hayatim baska turlu olurdu.

My grandfather did not help me to study a millionth that he helped my father to mary my step mother!

Dedem babamın üvey annemle evlenmesi için yaptığı yardımın milyonda birini benim okumam için yapmadı!

It is similar to the fact that while US government finds trillions every year to go to wars it enjoys starving millions of children here in America.

Bu, Amerikan hukumetinin her yil trilyonlarca dolari savaşlar için harcarken milyonlarca çocuğu ac birakmaktan zevk almasina benzer.

This is similar that because of wrong american policies tens of millions of innocent people have to die in hunger and brutalities every year.

Bu, yanlış Amerikan siyaseti yüzünden her yıl on milyonlarca suçsuz insanın açlıktan ve şiddetten dolayı ölmesine benzer.

My father just robotically follows this imperialist rule.

Babam sadece bir robot gibi bu emperyalist kurala uyar.

And fascist state took up the job of blacklisting from my monster father.

Ve faşist sistem mimleme işini babamdan devraldı.

My father and state both collaborated all the time in blacklisting.

Babam ve devlet her zaman mimlemede işbirliği yaptılar.

It is the fact that capitalists and state always help each other and complete each other’s job.

Şu bir gerçektir ki kapitalistler ve devlet her zaman birbirlerine yardım eder ve bir diğerinin işini tamamlar.

As I was the best at elementary and middle schools I was admitted in Haydarpasa Boys High School in Istanbul as Free Boarding student when I was 14 year-old.

İlk ve ortaokulda okul birincisi olduğum için 14 yaşında İstanbul’daki Haydarpasa Erkek Lisesi’ne Parasiz Yatılı öğrenci olarak kabul edildim.

Haydarpasa high school was one of best high schools with amazing history and massive architecture to win best colleges with highest scores and scholarships.

Haydarpaşa Erkek Lisesi en iyi üniversitelere yüksek puanlarla burslu olarak girmek için müthis tarihiyle ve muazzam mimarisiyle beraber Turkiye’nin en iyi liselerinden birisiydi.

My cousine Rahmi İskender who graduated from this school registered me in the school.

Bu okuldan mezun olan amcaoğlu Rahmi İskender beni okula kaydetti.

There was nobody else besides my cousine Rahmi İskender in those days.

Amcaoğlu Rahmi İskender’den başka yanımda başka kimse yoktu.

Rahmi İskender was son of uncle Ali Iskender and was a teacher of religion in a High school in Derince, İzmit at that time.

Rahmi İskender Ali İskender amcamın oğluydu ve o zaman İzmit Derince’de bir lisede din bilgisi öğretmeniydi.

Rahmi İskender took me with him to introduce me to his wife’s family in İstanbul and also his own House and his school in Derince to introduce me to his students in the class.

Rahmi İskender beni tanıştırmak için karısının ailesinin İstanbul’da yaşadığı eve ve Derince’deki kendi evine ve ordan da çalıştığı liseye götürüp sınıfta öğrencileri ile tanıştırdı.

Same day we returned to Haydarpaşa Boys High School and Rahmi İskender left me there where I never had any real visitor until my father came to terminate my stay there!

Aynı gün içinde Haydarpaşa Erkek Lisesine geri döndük ve Rahmi İskender beni okula teslim etti ve babam benim kaydımı almaya gelene kadar hiçbir gerçek ziyaretçim olmadı.

CHAPTER UNCLE YUNUS TOOK ME FROM SCHOOL TO HITMANSHIP!

BÖLÜM YUNUS AMCAM BENİ OKULDAN ALIP TETİKÇİLİĞE GÖTÜRDÜ!

Only person who came there was there just to rush me to see my father!

Yanıma gelen tek kişi beni okuldan alıp acele babamı görmeye götüren Yunus amcamdı!

One day suddenly, my uncle Yunus Iskender and my aunt Rahime Gobel’s son Salim Gobel picked me up with Salim Gobel’s car and rushed me back to my village Salikkaya to meet my father.

Bir gün ansızın, amcam Yunus İskender ve Rahime Göbel halamın oğlu Salim Göbel beni okuldan Salimin arabasiyla alip köyümüz Salikkaya’da babamla buluşmak için getirdiler.

Even though my father left the house in Salıkkaya to my mother and he lived in Kuyumcullu, he still met me in Salıkkaya home!

Babam Salıkkaya’daki evi anneme terk ettiği ve kuyumcullada oturduğu halde beni Salıkkaya’daki evde karşıladı!

Uncle Yunus and Salim never said anything to me in all the way.

Yunus amcam ve Salim tüm yol boyunca bana hiçbirşey söylemediler.

They took me to Salıkkaya without stop!

Beni yolda hiç durmadan doğrudan Salıkkaya’ya götürdüler!

After I saw my father very mad on the balcony they left with the car and my father was so angry and yelling in commanding voice.

Babamı balkonda cok kizgin olarak gördükten sonra ikisi arabayla gittiler ve babam emredici tonda bağırıyordu.

He said they stole my 15 year-old sister Nezahat Iskender and ordered and brainwashed me to shoot with a gun to kill her and her husband Resat Iskender together.

15 yaşındaki Nezahat ablamı kaçırdıklarını söyledi ve bu yüzden onunla beraber kocasi Resat İskender de silahla vurup öldürmem için beynimi yıkayıp emir verdi.

My father Resat Iskender also brainwashed and ordered me to rape and dump my sister’s girl friend Aliye Iskender to take revenge for stealing my sister.

Nezahat İskender ablamın kaçırılmasına yardım eden genç kız arkadaşı Aliye Iskender’i de kaçırıp tecavuz ettikten sonra atarak intikam almamı emretti.

Aliye is daughter of Idris Iskender.

Aliye Iskender, İdris İskender’in kızıdır.

My father brainwashed me that they cheated my elder sister Nezahat against her will but neverthless she has to pay for her carelessness and falling in their trap!

Babam Nezahat ablamın arzusuna rağmen aldatıldığını fakat herşeye rağmen dikkatsizliğinin ve tuzağa düşmesinin bedelini ödemesi gerektiği şeklinde beynimi yıkadı!

My father Resat Iskender said my uncle Yunus Iskender would facilitate everything for this honor killing and rape.

Babam Reşat İskender, Yunus amcamın bu cinayet ve tecavüzün gerçekleşmesi için gereken herşeyi ayarlayacağını söyledi.

My father ordered and brainwashed me to be the hitman to murder both my sister Nezahat and her husband Reşat.

Babam, hem Nezahat ablamı ve hem de kocası Reşat’ı katletmek amacıyla tetikçi olmam için bana emir verip beynimi yıkadı.

He ordered and brainwashed me to kidnap, rape and dump to street an innocent girl for just being my sister’s friend .

Tek suçu ablamın arkadaşı olmak olan masum bir kızı zorla kaçırıp tecavüz ettikten sonra sokağa atmam için de emir verip beynimi yıkadı.

My father perfectly proved with this action that he wanted to burn my life in the prison and then in the hell instead of bright education and career opportunities.

Babam bu hareketiyle benim hayatımı parlak bir eğitim ve meslek icra ederek değil ama hapislerde ve cehennemde yanarak geçirmemi istediğini ispatladı.

This is my father’s totally destructive usual attitude to me from my birth as he cannot accept my mother’s children escape his yoke.

Bu babamın bana karşı herzamanki tamamen yok edici olağan hareketidir çünkü annemden olan cocukların kendisinin boyunduruğundan kurtulmasina razı gelemez.

That is why my father’s favorite threat to me was “l set you to yoke like an ox” and uncle Süleyman would love to threat me as “I pin you from your balls to the ceiling”

Bu yüzden babamın bana yapmayı en çok sevdigi tehditi “seni okuz gibi boyunduruga kosarim” şeklindeyken Süleyman amcam da “Seni cinsel organlarından tavana çakarım” şeklinde tehdit etmeye bayılırdı.

Uncle Suleyman Iskender also loved very much to threat me fantasizing to yoke me as an ox.

Süleyman Iskender amcam beni öküz gibi boyunduruğa koşma fantazisi olan tehditi çok severdi.

My father and uncle Suleyman saw me as subhuman creature due to my mother and punish me to keep me in my place.

Babam ve Suleyman amcam beni annem nedeniyle insan altı bir yaratık olarak görüyorlar ve beni o insan altı yerde tutmak için cezalandırıyorlardı.

CHAPTER HOW I ESCAPED MY FATHER’S TRAP OF HITMANSHIP:

BÖLÜM. BABAMIN TETİKÇİLİK TUZAĞINDAN NASIL KURTULDUM

My father forgave my sister and her husband as he accepted the sum of money from my sister Nezahat’s new family.

Ancak babam Nezahat ablamın kocasının ailesinin ödediği parayi kabul ederek onları affetti.

I escaped my father’s trap of hitmanship he set for me by chance.

Babamın bana kurduğu tetikçilik tuzağından şans eseri kurtuldum.

I heard years later that Kamil Gobel interfered immediately and paid the ransom.

Kamil Göbel’in o zaman derhal devreye girip fidye parasını ödediğini yıllar sonra duydum.

Of course neither my father nor uncle Yunus ever informed me on this development.

Tabiki ne babam Reşat ne de Yunus amcam bana bu konudaki gelişmeyi asla soylemediler.

Nobody ever mentioned about the ransom money until years passed .

Fidye parasından yıllar geçene kadar asla kimse sözetmedi.

They kept me ready robotic hitman in their hands all the time.

Beni herzaman hazır robot bir tetikçi olarak ellerinde tuttular.

My father always brainwashed me to be his tototally worthless subhuman hitman all my life but this time he was really close to it.

Babam bütün hayatım boyunca beni kendinin tamamen değersiz insandan aşağı değeri olan bir tetikçisi olmam için beynimi yıkamıştı fakat bu sefer ablam nedeniyle amacına çok yaklaşmıştı.

MY FATHER WOULD MAKE ME A HITMAN WHEN I WAS ONLY FIFTH GRADE:

BÖLÜM. BABAM BENİ DAHA BEŞİNCİ SINIFTA TETİKÇİ YAPACAKTI

When I was in the last year of the elementary school rehearsing for my role of the ottoman sultan at the school theater my teacher hurriedly sent me to see my father with some cousine.

Ilkokul beşinci sınıfta okul piyesi için Osmanlı padişahı rolümün provasını sahnede yaparken ögretmenim acele olarak beni babamı görmek için çarşıya yolladı.

On the way they told me that my aunt Fadime’s son yellow Mehmet Erturk shot several times at my my father while he was with uncle Iskender Iskender eating some food in the village produce store.

Yolda giderken kuzenimden babamin Iskender Iskender amcam ile manavda yemek yediği sırada Fadime halamın oğlu Sarı lakaplı Mehmet Ertürk’ün babami vurmak için birkaç kez ates ettigini oğrendim.

Later I saw bullet holes in my father’s jacket.

Daha sonra babamin ceketindeki kurşun deliklerini gördüm.

My father called me from my school just to brainwash me to shoot anybody he pointed.

Babam gosterdiği adamı vurmam için beynimi yıkamak amacıyla beni okuldan çağirtmıştı.

He brainwashed me on the spot to shoot anybody like this!

Bunun gibi herkesi vurmam için olay yerinde beynimi yıkadı!

But he finfished the job already and delivered Sarı Mehet to Gendarmery.

Fakat bu işi çoktan bitirmiş ve Sarı Mehmet’i jandarmaya teslim etmişti.

As Sarı Mehmet missed his shots due to his high head my father beat him up terribly before he made him speak with Gendarmery on the phone in the post office to pick him up.

Sarı Mehmet kafası kıyak olduğu için kurşunları babama isabet ettiremeyince babam onu tutup çok feci dövmüş ve sonra köyün postanesinde beni gelip alın diye telefon ettirmişti.

CHAPTER MY FATHER TRIES AGAIN TO MAKE ME A HITMAN ON UNCLE YELLOWHEAD HUSEYIN:

BÖLÜM BABAM BANA SARIBAŞ HÜSEYIN AMCAYI DA VURDURTMAĞA UĞRAŞTI

Another time when l was in the high school my father fought a political fight with uncle yellowhead Huseyin Iskender and forced me to be his hitman to murder yellowhead Huseyin Iskender.

Birbaşka seferinde ben lisedeyken babam Sarıbas Hüseyin İskender amca ile dövüşmüs ve beni Sarıbaş Hüseyin İskender’i öldürmem için tetikçi olmaya zorlamıştı.

My father was racist capitalist pawn and brainwashing me that Sarıbaş Hüseyin Iskender a Islamist “green communist”.

Babam ırkçı kapitalist piyondu ve Sarıbaş Huseyin Iskender’e islamci “yesil komunist” diyerek benim beynimi yıkıyordu.

Right after his fight my father sent aunt Pembe Cil’s son Orhan Cil to find me and then brought me by the village fountain right across Mumin Kocmar’s tailor shop.

Babam kavga eder etmez derhal Pembe halamın oğlu Orhan Çil’i gönderip beni hemen buldurmuş ve onunla birlikte çeşmenin yanına Mümin Koçmar’in terzi dükkanının önüne beni getirtmişti.

Yellowhead Huseyin Iskender is standing inside tailor shop a few feet away and Orhan Cil was brainwashing me to shoot Saribas Huseyin Iskender for fighting with my father.

Sarıbaş Huseyin birkac metre önümde terzi dükkanında ayakta duruyor ve Orhan Cil babamla kavga etti diyerek Sarıbaş Huseyin’i vurmam için beynimi yıkıyordu.

My father was watching us from other side of square.

Babam çarşının öte yanından bizi seyrediyordu.

Orhan was handing a gun to me and repeating that I can use it right there.

Orhan belindeki tabancayı bana uzatıyor ve hemen orda alıp kullanabileceğimi tekrarlayıp duruyordu!

As l remained unprovoked Orhan Cil walked me away to my father.

Ben sukünetimi koruduğum için sonunda Orhan Cil beni bırakıp babamın yanına gitti.

So I escaped this hitman job too.

Yani bu tetikçilik işinden de kurtuldum.

But these constant hitmanship pressure weakened and lowered my self esteem and self confidence and increased my helplessness and powerlessness dangerously and made me to copy my abusive father’s capitalist ideology as a survival strategy.

Fakat bu ardı arkası kesilmeyen tetikçilik baskisi benim öz saygımı ve kendime guvenimi zayiflatip azaltti ve bir hayatta kalma statejisi olarak bana körü davranan babamın kapitalist ideolojiini aynen kopyalayip bana yaşattırdı.

I became like my father in order to survive as one who falls in the water grabs snake!

Ben denize düşen adamın yılana sarılması gibi sanki hayatta kalmak için babam gibi oldum.

l became sometimes a nasty Mud Sevket and sometimes a nasty dictator like him to avoid my father’s wrath!

Babamın belasını savusturmak için onun gibi bazen bir Çamur Şevket ve bazen de bir diktator oldum!

My father allowed my sister Nezahat’s visit after some years of banishment

Bir kaç yıl ziyaret yasağından sonra babam Nezahat ablamın ziyarete gelmesine musaade etti.

This case is closed except my sister Nezahat’s husband Reşat İskender kept complaining about the money they paid to my father.

Nezahat ablamın kocası Resat’ın babama ödedikleri ceza parasıyla ilgili devam eden şikayeti hariç bu mesele kapandı.

My sister’s husband and his family would never pay anything as punishment if my father Resat Iskender did not use me as a robotic hitman threat!

Eğer babam Reşat Iskender beni robot bir tetikçi olarak bir tehdit olarak kullanmamış olsa Nezahat ablamın kocası Reşat Iskender ve Resat’ın ailesi ceza olarak asla hiçbir sey ödemezlerdi.

It was ransom money to save their lives!

Hayatlarını kurtarmak için fidye parasıydı!

My father Resat Iskender proved once more with this murder and rape plan that he never cared for his family members or any human after he destroyed my mother Huriye.

Babam Reşat İskender böylece hiçbir aile ferdine veya insana değer vermediğini annem Huriyeyi mahvettikten sonra bir kere daha bu katliam ve tecavuz planıyla ispatlamış oldu.

He proved that he never valued my education or my future either.

Benim eğitimime veya geleceğime de asla hiçbir değer vermediğini ispatladı.

He tried to burn me in this way.

Beni bu şekilde yakmaya çalıştı.

My father repeated his destructive attitude many times thoughout my life.

Babam hayatım boyunca yıkıcı tutumunu birçok kere tekrar etti.

It was only about his money and his happiness and security with his second wife.

Babam için sadece kendi parası ve ikinci karısı ile olan mutluluğu ve güvenliği önemliydi.

He was very determined to send me to jail and then to the hell for double murders and rape.
Çifte cinayet ve tecavuzden beni önce hapse sonra cehenneme yollamaya çok kararlıydı.

I could easily get killed too in his plan.

Onun planında ben de kolaylıkla ölebilirdim.

I was only 14 year-old child without much sharp-shooting and hunting experience while my sister’s husband Resat was like 20 and a champion wrestler, a known hunter and shooter.

Ben fazla keskin nişancılık ve avcılık tecrübesi olmayan sadece 14 yaşında bir çocukken Nezahat ablamın kocası Reşat 20 yaşlarında bir güreş şampiyonu, bilinen bir avcı ve nişancıydı.

My father Resat Iskender and uncle Yunus were sending me to a suicide mission.

Babam Reşat Iskender ve Yunus amcam beni bir intihar görevine yolluyordu.

They could not dare anything like this big without my grandfather Osman Cavus’ approval.

Bunun gibi büyük hiçbirşeyi Osman Çavuş dedemden onay almadan yapmaları mümkün değil.

I believe my grandfather Osman Cavus would not send to this kind of bloody mission his beloved youngest son uncle Yunus without conferring with his other sons real uncle Fahri Iskender and Suleyman Iskender in a secret family meeting.

Osman Çavuş dedemin çok sevdigi en genc oğlu olan Yunus Iskender amcamı bu derece kanlı bir göreve gizli bir aile meclisinde diğer öz amcamlar olan Fahri İskender ve Süleyman İskender’e bildirmeden göndermeyecegine inanıyorum.

My father and real uncles are all alive and should speak the truth.

Babam ve özamcamların hepsi sağdır ve gerçeği konuşmaları gerekir.

Kamil and Kerimkızı Fatma Göbel’s family who interfered and paid the ransom should also speak the truth.

Kamil ve kerimkizi Fatma Göbel ve ailesi gerçeği konuşsunlar.

My father had another reason for his maniac murder plan.

Babamın manyak cinayet planı için başka bir nedeni daha vardı.

He realized that he could not keep torturing my mother in front of her own six children as we grow up.

Aslında biz büyüyünce anneme altı çocuğunun önünde işkenceyi sürdüremeyeceğini anladı.

CHAPTER MY FATHER TREATS US AS HIS WORTHLESS CHILD SLAVES!:
BÖLÜM BABAM BIZE DEĞERSİZ ÇOCUK KÖLELER GİBİ DAVRANDI!

He used to torture my mother blaming her insane but he knew he could not continue his lie as we grow up.

Babam deli suçlamasıyla anneme işkence ediyordu ancak biz büyüyünce buna devam edemeyeceğini biliyordu.

My step brother Murat Iskender also came to school age and my father wanted to live near the school for him.

Üvey kardeşim Murat İskender de ilk okul yaşina gelmişti ve babam onun için okula yakın oturmak istiyordu.

So he emptied our house in Salikkaya and moved away so my mother could not even come to see us down in Kuyumcullu village Center and risk my father’s happiness.

Bu nedenle Salıkkaya’daki evi boşaltıp annemden uzağa Kuyumcullu köyü
merkezine taşındı ki artık annem bizi görmeye gelemez ve babamın mutluluğunu tehlikeye atamazdı.

Immediately my mother moved into her house which is just emptyied in Salikkaya.

Derhal Annem Salıkkaya’da boşalan evine yerleşti.

My sister Nezahat started to help my mother and we all wanted to stay with my mother.

Ablam anneme yardım etmeye başladı ve hepimiz annemin yanında kalmak istedik.

Then my father got panicked as he was afraid that his six children riot against his new household with stepmother.

O zaman babam altı kardeşin yeni evdeki üvey anneye karşı çıkmasından korktuğu için panikledi.

My father was afraid of losing his child slaves.

Babam çocuk kölelerini ve yerlerini kaybetmekten korktu.

So my father and stepmother wanted to get rid of me and my sister who might unite six siblings with their own mother.

Babam ve üvey annem alti kardesi anemle bir arada toplayabilecek olan benden ve ablamdan kurtulmak istediler.

Their plan was hitting two birds with one stone!

Planları bir taşla iki kuş vurmaktı!

My father and stepmother wanted to sell my underage sister.

Babam ve üvey annem ablamı çocuk yaşta satmak istedi.

So they would punish and gain money from her by selling her to Refik Kar in Kuyumcullu she never wanted.

Böylece ablamı hiç istemedigi Refik Kar’a Kuyumcullu’da zorla satıp hem onu anneme yardım ettiği cezalandırmış hem de ondan para kazanacaklardı.

If anything goes wrong they would use me as hitman and destroy us altogether in one shot!

Eğer herhangi birşey yolunda gitmezse beni tetikçi olarak kullanıp tüm ailemizi mahvedeceklerdi!

Selling female children is widespread in Turkey with 181,000 female children which is only second after Georgia in European countries.

181 bin kız çocuğunun oldugu Turkiye’de kız çocuğu satmak yayginlasiyor, bu iste Gurcistan’dan sonra Avrupada ikinci gelen bir ulkeyiz.

Here: Burda: http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/08/01/girls-are-the-worlds-forgotten-population-nine-facts-about-child-brides/ ; http://www.avrupa-postasi.com/turkiye/cocuk-gelinler-artiyor-h79651.html

As my sister Nezahat broke my father’s authority by eloping to Resat Iskender then they put me in action!

Nezahat ablam Resat Iskender ile kaçarak babamın otoritesini yıkınca beni devreye soktular!

My father realized that my sister Nezahat’s riot will encourage a union between six children against him.

Babam, ablamın bu isyanının kendisine karşı altı kardeş tarafından bir birlik kurulmasını teşvik edeceğini farketti.

My sister Nezahat could not even imagine to challenge my father’s selling her to Refik Kar if she did not find the freedom in my mother’s house away from the control of my father and step mother.

Nezahat ablam eğer babamın ve üvey annemin kontrolunden uzak annemin evindeki özgürlüğü bulmamış olsaydı babamın kendisini bir cocuk gelin olarak Refik Kar’a satmasına karşı çıkmayı hayal bile edemezdi.

My mother provided freedom to my sister Nezahat to freely chose her own husband by escaping to instead of becoming a property.

Annem Nezahat ablamın bir mal olmaktan kurtularak serbestçe kendi istediği kocasını seçmesi için gereken özgürlüğü sağladı.

But unfortunately my sister visited and stayed with my step mother all the time betraying to our mother’s giving birth to her and contribution to her freedom!

Fakat maalesef benim ablam daima üvey annemin yanına gidip hep onunla kalarak kendisini doğuran ve özgürlük ortamını sağlayan anneme hep ihanet etti!

Even though my sister somehow involved me in this most horrid situation by eloping she always spoke evil against me in the same way like my step mother.

Ablam kocaya kaçarak bir şekilde beni bu korkunç duruma sokmasına rağmen babam ve üvey annem gibi daima aleyhime konuştu.

My father, stepmother and my sister Nezahat united to force me to starve all my life in school and my Justice struggle!

Babam, üvey annem ve Nezahat ablam beni okulda ve hak arama mücadelemde açlığa zorlamak için birlik kurdular!

They strengthed their union with participation of other siblings.

Bu üçlü öteki kardeşlerimin de katılımıyla birliklerini güçlendirdiler.

Then they immediately backstabbed me by making a secret land sharing as soon as I was fired by the Foreign Ministry.

Sonra da Dışişleri Bakanlığı tarafından meslekten atılır atılmaz hemen aralarında gizli bir yer paylaşımı yaparak beni arkadan vurdular.

My mother took so many tortures and abuses for 7 years from my father to get her house back.

Annem evini geri almak icin 7 yıl boyunca babamdan ve üvey annemden çok büyük işkenceler ve eziyetler gördü.

However, my sister Nezahat spent most of her visiting time with my father and step mother while she spent a little time with my mother.

Ancak Nezahat ablam ziyaret zamanının büyük kısmını babam ve üvey annemle geçirirken anneme cok az zaman ayırmıştır.

Sister Nezahat’s brain is so washed she cannot even understand who gave her life.

Nezahat ablamın beyni öyle yıkanmış ki hayatını kime borçlu olduğunu anlayamıyor bile.

In my stay of 9 months from summer to summer with my mother during the beach struggle for Kuyumcullu village and my English teaching job in Kocaali Lisesi and signature collection to return to my diplomatic career period, all my family, my father, my sisters and brothers excommunicated me and my mother!

Kuyumcullu köyünün plaj mücadelesi, Kocaali lisesinde İngilizce öğretmenliği ve diplomatik mesleğime dönüş için imza kampanyası yaptığım bir yaz mevsimine kadar geçen 9 aylık uzun bir dönemde tüm ailem, babam ve kardeşlerim hem beni hem annemi tamamen dışlayıp afaroz etmişlerdi!

Do not forget that my father with my brother Sezgin raided to assault and threatened me for just using a wood log in my tent in the beach and in a month my father raided and attacked and tore up all my press news clippings in my tiny press office and ordered me to leave the region dor good!

Bir ağaç parçasını plajdaki çadırda kullandım diye babamın kardeşim Sezai’yi de yanına alarak plajdaki çadırıma baskın yaparak bana saldırıp tehdit ettiğini ve bir ay kadar sonra da basın büromu basarak bana saldırdığını ve gazete haber küpürlerimi parçalayıp yırttığını ve beni tehdit ederek bölgeden kesinlikle kovduğunu unutmayın!

My father’s such actions were only his lifetime plan to destroy my success in any way he can!

Babamın bu hareketleri sadece benim başarımı yok etmek için elinden geleni yaptığı hayat boyu planın bir parçasıydı!

That is why my sister Nezahat hates me to remind her that it was my father who wanted to burn her life by selling her as a property and by murdering her for challenging it!

Işte bu yüzden Nezahat ablam kendisini mal gibi satarak ve buna karşı çıktığı için canını almak suretiyle hayatını yakmak isteyen kişinin babam olduğunu hatirlattigim için benden nefret ediyor.

CHAPTER MY FATHER LOVES HIS COLONEL NICKNAME:

BÖLÜM BABAM ALBAY LAKABINI SEVDİ

My father made so murderous and dirty plan to to scare and brainwash us and society.

Bizi ve toplumu korkutup beyin yıkamak amacıyla bu kadar kanlı ve pis plan yaptı.

With his plan he succeeded to disrupt our staying with our mother.

Babam plani ile bizim annemle kalmamizi engellemeyi basardi.

My father’s terror plan prevented my siblings to unite!

Babamın terör planı bizim birliğimizi önledi.

My father used me as hitman against our own unity.

Babam kendi birliğimize karsi beni tetikçi olarak kullandı!

He terrorized us all with his horrific murder plan on my sister Nezahat and her husband.

Babam ablama ve kocasına karşı vahşi cinayet planıyla hepimizi korkuya boğdu.

My father created this fear by using me upon us and society!

Babam beni kullanarak bizim ve toplumun üstünde bu korkuyu yarattı!

What if he murders us like this?

Ya bizi de böyle katlederse?

Therefore, he made sure that my mother Huriye too heard his violent plan sitting behind the open window.

Bu nedenle, açık pencerenin arkasında oturan annem Huriye’nin de bu vahşi planı duymasını temin etti.

He made his capitalist terrorist propaganda.

Kapitalist terorist propagandasını yaptı.

My father Reşat Iskender is a misopedist and misogynist kapitalist terrorist.

Babam Resat Iskender çocuk ve kadın düşmani kapitalist bir teröristtir.

My father Resat Iskender terrorized us with neighbors alike with his bloody terrorist propaganda.

Babam Resat Iskender kanlı terörist propagandasıyla bizi ve tüm komşuları terörize etti.

Everybody in the house became zombi, a living dead.

Evdeki herkes yaşayan ölü yani zombi oldu.

We followed whatever my father ordered without thinking.

Babamın emirlerini düşünmeden yaptık.

After this bloody murder plan and getting his ransom reward secretly from me, my stepmother and others increased his title from nasty Mud Sevket to higher and more pampering Gaddafi or the Colonel.

Bu kanlı cinayet planından ve ödül olarak benden gizli fidye almasından sonra üvey annem ve diğerleri babam Resat Iskender’in Çamur Şevket lakabını yukari yükseltip daha gururlandırıcı olan Kaddafi veya Albay diye çağırmaya başladılar.

My father loved it as it showed how powerful he is.

Ne kadar güçlü oldugunu gösterdiği için babam bu lakabını sevdi.

Our house was like a military garrison.

Evimiz bir askeri kışla gibiydi.

My father ordered me to be gray wolf hitman while brainwashing all of his children against my own mother and me.

Babam bana ülkücü tetikci olmamı emrederken özanneme ve bana karşı tüm cocuklarının beynini yıkadı.

My father’s brainwashing was really extreme.

Babamın beyin yıkaması gerçekten aşırıydı.

One day neighbour Musa Kar cursed and beat my mother apparently for a reason that our cows were stuck in Musa Kar’s backyard.

Birgün komşumuz Musa Kar bizim ineklerin kendi bahçesine girdiğini bahane ederek anneme kufur edip dövüyor.

My father and my step mother and cousine Salim Göbel openly sided with Musa Kar.

Babam ve uvey annem ve Halaoğlu Salim Göbel, açıkça Musa Kar’in tarafini tutuyor.

My mother is crying with pain but my father together with my step mother and Salim are supporting Musa.

Annem acısından ağlıyor fakat babam, uvey annem ve salim hep beraber Musa’dan yana.

Salim always acts with his marital uncles that are my father and uncle Yunus who he loves dearly !

Salim daima çok sevdiği dayıları olan babam ve yunus amcamla beraber hareket eder!

Musa Kar is elder brother of Refik Kar.

Musa Kar, Refik Kar’ın ağabeyi olur.

Refik Kar was the guy to whom my father wanted to sell my sister Nezahat.

Refik Kar, babamın Nezahat ablamı satmak istediği zengin adamdı.

As my sister refused this deal and eloped to his husband Reşat, Refik lost his reputation.

Ablam bu işi reddettiği ve kocası olan Reşat’a kaçtığı için Refik itibarını kaybetmişti!

Refik’s elder brother Musa cursed and assaulted my mother for a revenge!

Refiğin abisi Musa ablamdan intikam almak için anneme sövmüş ve onu dövmüştü!

My father and stepmother too are sisine with this Musa.

Babam ve üvey annem de işte bu Musa’dan yana çıkıyorlardı.

My elder sister Nezahat spent all her free visit time with step mother who supported this attack on my mother and tried hard to get my father starve me in School and work with same mouth like my step mother!

Ablam Nezahat tüm ziyaret zamanını işte anneme yapılan bu alçakça saldırıyı destekleyen üvey annemin yanında geçiriyor ve onun ağzıyla babamın beni aç bırakması için uğraşıyordu!

I spoke with my brothers and we decided to punish Musa Kar for fencing our cows and beating my mother together with cursing her .

Erkek kardeşlerimle konuştum ve Musa Kar’ı ineklerimizi hapsettiği ve annemi hakaret ederek dövdüğü için cezalandırmaya karar verdik.

I caught Musa Kar in the Kuyumcullu village square and beat him up in front of everybody while my brothers helping for security.

Kardeşlerim çevre guvenliği sagladi ve ben Musa Kar’ı Kuyumcullu köyü meydanında yakaladım ve herkesin içinde dövdüm.

CHAPTER. SALIM BOXES WITH ME FOR MUSA:

BÖLÜM. SALİM MUSA İÇİN BENLE BOKS YAPTI

My father and step mother was furious at me.

Babam ve üvey annem bana çok kızdılar.

My father and step mother spoke to my aunt Rahime’s son Salim Gobel who started to harass me for this incidence.

Babam ve üvey annem Rahime halamin oğlu Salim Göbel ile konuştular ki o da bu olay yüzünden beni sıkıştırmaya başladı.

I told Salim that Musa is mean hearted useless and lifetime wife beater and gambler but Salim got even angrier.

Salime Musanın hayatı boyunca karısını dövmüş ve kumarcı işe yaramaz kötü kalpli bir adam olduğunu söyleyince Salim bana daha da kızdı.

I was only 14 and Salim was around 25 and he did not care Musa confined our cows and cursed and beat my mother.

Ben sadece 14 yaşındaydım ve salim 25 civarındaydı ve Musa’nın bizim inekleri hapsetmiş olmasına ve annemi söverek dövmesine aldırış etmiyordu.

Salim pressured me to pay for the unreal damages to his Renault car from our fight and then as I refused any damage Salim challenged me for boxing match duel at the soccer field of Kuyumculu village

Salim Renault marka arabasına dövüşürken zarar verdiğimi yalandan uydurup zararı ödemem için beni sıkıştırınca ben reddettim ve Salim de beni düello icin Kuyumcullu köyünün top sahasında boks maçı yapmaya davet etti.

Here: Burda : http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_12

I accepted his duel offer and Salim drove me from Kuyumcullu village square to soccer field and parked his car and we came out and started to dance like boxers to hit and knock each other.

Ben düelloyu kabul ettim ve Salim beni arabasıyla top sahasına götürdü, arabasını park etti ve biz dişarı çıkıp birbirimizi vurup yıkmak için boksörler gibi dans etmeye basladik.

We were in the football field right across the gambling hole and everybody came out to watch our duel.

Biz top sahsında kaçak kumarhanenin tam karşısındaydık ve herkes dışarı çıkıp bizim düellomuzu seyretmeye başladı.

After a while some relatives interfered and stopped our duel.

Bir müddet sonra bazı akrabalar araya girdi ve düellomuzu durdurdu.

CHAPTER MY RELATIVES FORCED ME TO RAPE AN UGLY GYPSY!:

BÖLÜM. AKRABALARIM BENİ ÇİRKİN ÇINGENEYE TECAVÜZE ZORLADILAR!

This gambling hole belonged to farmer Hasan Ak and has some more nasty life experience for me.

Bu kaçak kumarhane çiftçi Hasan Ak’a aitti ve benim için çok kötü başka anıları da hatırlatıyor.

Hasan Ak who was around my father’s age, used to live with his family in upstairs of the gambling hole!

Babamın yaşında olan Hasan Ak, bu kaçak kumarhanenin üst katında ailesiyle yaşardı.

As I started in the college l had to visit Kuyumcullu village every weekend wasting my study time on terrible buses 24 hours round trip instead of reading and writing because my father forced me by starving me in Ankara to come to him to beg for money.

Ankara Siyasal Bilgiler’e başladığım zaman babam beni aç bırakarak para alabilmek için beni her hafta sonu köye gitmeye mecbur ediyor ve böylece çok kıymetli bu zamanı okuma yazma yerine gidis dönüş toplam 24 saati berbat otobüslerde geçiriyordum.

My father never called or sent me any remittance in my life in Turkey but forced to go back to him to beg meal money!

Babam Türkiye’de tüm hayatım boyunca bana asla telefon açmadı veya para havalesi yollamadı.

But as soon as I emigrated to USA my father started to call me insistantly to demand money order for my step brother Özcan to buy a gas station!

Fakat ben ABD’ye göçer göçmez üvey kardeşim Özcan için benzin istasyonu almak için derhal beni ısrarla aramaya başladı.

As My father never sent me money order he tortured me with his money and forced me to ask money for my meal and other basic needs from my grandfather Osman Cavus where my aunt Mumine Ozmen was caretaker and would harass me for coming.

Babam bana asla para havalesi yollamadığı gibi parasıyla bana işkence yapar ve yiyecek vesaire gibi temel ihtiaçlarım için Osman Cavus dedeme para istemeye beni zorla yollar ve evde dedemin hizmetine bakan Mumine Özmen halam geldiğim için beni azarlardı.

As if this is not enough one day Cavit Iskender who already heard from my father and warned me beforehand to demoralize me that my father will not help me to study, cheated me for chatting a little and took me from the village down to illegal gambling hole in the soccer field and put me in a terrible situation.

Sanki bu yetmiyormuş gibi babamın beni okutmayacağını babamdan duyup moralimi bozmak için baştan bana haber vermiş olan Cavit Iskender birgün beni biraz konuşalım diye kandırıp köy çarşısından alıp top sahasındaki kaçak kumarhaneye getirdi.

Cavit Iskender and Orhan Çil showed me one young ugly gypsy whore sitting alone at the table inside the gambling hole by the wall and told me I definitely need to speak with her.

Cavit İskender ve Orhan Çil kaçak kumarhanenin içinde duvarın kıyısında bir masada yalnız oturan genç fakat çirkin bir çingene fahişesini bana göstererek bana mutlaka bu çirkin fahişeyle konuşmam lazım geldiğini söylediler.

I was shocked to see a woman first time in village gambling house in my life especially drinking beers and sat to see what is going on upon pressure on me.

Kaçak köy kumarhanesinde hayatımda ilk kez bir kadını hem de bira içerken görmenin şokunu yaşadım ve üstümdeki baskı nedeniyle ne oldugunu anlamak için masaya oturdum.

I realized that men are giving her beers to get her drunk and then having sex with her and they forced me a lot to have sex with her even though I refused it.

Köyün erkeklerinin fahişenin masasına bira getirdiklerini ve onu içirip sarhos ettikten sonra cinsel ilişki kurduklarını anladim ve ancak reddetmeme ragmen beni kadinla cinsel iliskiye girmem için çok zorladilar.

The group led by Cavit Iskender and Orhan Çil forced me and woman outside and further forced both of us to have sex in the hazelnut field.

Cavit İskender ve Orhan Çil’in başında olduğu grup beni zorlayarak dışarı çıkardı ve beni kadinla cinsel ilişkide bulunmak icin fındık bahçesine girmeye zorladı.

By the way, I never ever spoke with Cavit Iskender, Orhan Çil or their buddies about women or sex and moreover Cavit Iskender always seemed very serious man so I could not believe how they could force me to rape a drunk whore.

Sırası gelmişken Cavit Iskender, Orhan Çil ve arkadas çevresine hiçbir zaman kadın veya cinsel ilişki konusunda konuşmamıştık ve ustelik Cavit Iskender herzaman cok ciddi görünen bir adamdı, bu yüzden sarhoş ettikleri bir kadına tecavuz etmem için baski yapmalarına inanamiyordum.

I could get arrested in a gendarmery operation in any moment which would be a career killer!

Heran kariyerimi yokedecek bir jandarma operasyonu ile yakalanabilirdim

Another danger was getting a drunk gypsy whore pregnant!

Başka bir tehlike sarhoş çingene fahişeyi hamile bırakmaktı!

This would be a total career killer too!

Bu da tümden kariyerimi yok ederdi!

CHAPTER ORHAN PROVOKES ME FOR RAPE!:

BÖLÜM ORHAN BIR TECAVÜZ İÇİN BENİ ZORLUYOR!

But Orhan Cil is a different story.

Fakat Orhan Çil ayrı bir hikayedir.

One day after Orhan Çil learned l won the college Orhan took me from village to a bank branch in the Karasu downtown.

Orhan Çil Siyasal’ı kazandığımı öğredikten sonra beni köyden alıp Karasuya bir bankaya götürdü.

On the way Orhan Cil really begged me to make him my personal serviceman when l become a Head of Town.

Orhan Çil yolda bana kaymakam olunca kendisini odacım yapmam için yalvardı.

It was hot summer time and one young woman clerk seemed to be very attractive with very light dress working in the bank.

Sıcak bir yaz günüydü ve bankadaki bayan elemanlardan birisi çok güzeldi ve fazlasiyla açık giyinmişti.

Orhan Çil just spoke with her about his account and started to brainwash me to rape this girl even before we walked outside.

Orhan Çil hesabıyla ilgili kızla birşey konuştu ve daha dişarı çıkmadan bu kıza tecavuz etmem için beynimi yıkamaya başladı.

Do not forget that I was only 17 year old willage boy with my blood boiling and had almost no dating experinece !

Sadece 17 yaşında kanı kaynayan bir köylü çocuğu olduğumu ve kızlarla hemen hemen hiçbir arkadaşlık tecrübem olmadığını unutmayın.

Orhan inflated my ego with his flattering about a future imaginary power as head of town and then provoked me to rape a pretty bank clerk by using that imaginary power!

Orhan gelecekte hayali bir kaymakam olarak bana yağ çekerek önce benim nefsimi şişirdi sonra da bu hayali gücü kullanarak güzel banka memuruna tecavüz etmem için beni kışkırttı!

Orhan never took me anywhere before or after!

Orhan daha önce veya sonra beni başka hiçbir yere götürmedi!

CHAPTER FATIH INCLUDED ME TO GANG TORTURE A POOR MAN!

BÖLÜM FATIH BENİ ZAVALLI ADAMA YAPTIKLARI İŞKENCEYE DAHİL ETTİ!

More village visits also meant less humanity and more brainwashing for rape and misogyny.

Daha cok köy ziyareti daha az insanlık ve tecavuz ve kadin düşmanlığı için daha çok beyin yıkama demekti.

Again in around same time when l started my college my uncle Fahri Iskender’s son Fatih Iskender cheated me to go with him to the same gambling hole in the soccer field.

Yine Siyasal’a başladığım aynı zamanlarda Fahri amcamın oğlu Fatih iskender beni sohbet edelim diye kandırıp top sahasındakı aynı kaçak kumarhaneye götürdü.

Fatih Iskender with other fellow villagers got a poor Kurdish young farm worker man tied up lying down in their custody around the Magaza Bridge.

Fatih Iskender ile bir grup arkadaşının elinde Magaza köprüsü yakınlarında doğulu zavallı perişan genç bir kürt tarım işçisi bağlı olarak yerde yatiyordu.

Fatih did not let me understand what is going on for long time!

Fatih uzun süre ne olduğunu anlamam izin vermedi!

Finally l realized that they were torturing and beating poor man for he tried to speak with one of village women.

Sonunda Farihin çetesinin köyden yerli bir kadınla konuşmaya çalıştığı için zavallı kürt işçiyi işkence edip dövdüklerini farkettim.

All his crime was to be a poor kurdish farm worker who wanted to be friendly with a local woman.

Adamın bütün suçu yerli köylü bir kadınla arkadaşlık teklifi yapan zavallı bir dogulu kürt tarım işçisi olmaktı.

Fatih Iskender who got me into this horrible torture and now scared me go away if ever something happens my future would be burned in the priso and warned me not to tell anyone.

Beni bu korkunç işkenceye zorla sokan Fatih Iskender şimdi bana ters birşey olursa geleceğimin hapiste yanacağını ve kimseye anlatmamamı söyleyip beni korkutarak köyün çarşısına geri gönderdi.

Another horrible rape and torture training by a gang of my great relatives and fellow villagers ended with a stern warning of prison.

Benim muhteşem akrabalarım ve köylülerimin oluşturduğu bir çete tarafından verilen başka bir korkunc tecavuz ve iskence egitimi sert bir hapis uyarısıyla sona erdi.

I do not know what happenned to this poor unfortunate guy but if gendarmery pulled the gang to the station they would tell my name under some gendarmery torture.

Bu zavallı talihsiz adama ne oldu hiç bilmiyorum ama eğer jandarma çeteyi karakola çekseydi biraz jandarma işkencesi altında benim ismimi verirlerdi.

This would destroy my career future easily!

Bu benim mesleki geleceğimi rahatlıkla yok ederdi!

That result was what the gang desired!

Bu da çetenin arzu ettiği sonuçtu!

CHAPTER FATIH YELLED AND WANTED TO BEAT US!:

BÖLÜM FATİH BAĞIRDI VE BİZİ DÖVMEK İSTEDİ!

I was terribly brainwashed with horrible misogyny, racism and violence from my birth.

Doğuştan korkunç kadın düşmanlığı , ırkçılık ve şiddetle beynim korkunç bir şekilde yıkanmış.

Threfore l am writing everyday to throw out this horrible poisen from my self, re-program it in the best way and reclaim my mind from controllers.

Bu nedenle kendimden bu zehiri kusup çıkarmak, beynimi kontrol edenlerden onu geri kazanmak ve yeniden en iyi şekilde programlamak için hergün yazıyorum.

This incidence was around 1998 when I was fired last time by the Ministry.

Bu olay 1999 yılında Bakanlıktan en son kez atıldığım zamandı.

As I was also in the divorce process besides my life time blacklisting I was stressed out and was looking for some support.

Hayatım boyu yaşadığım fişlemenin yanında boşanma sürecinde olduğum için de yorulmuştum ve biraz desteğe ihtiyacım vardı.

When I was sitting in the village teahouse in a night when I was in the village for a visit my uncle Ali Iskender’s son Ahmet Iskender said hello and sat in my table and ordered tea for us and we started to chat.

Köye ziyarete geldiğim bir günün gecesinde kahvede otururken Ali Iskender amcamin oğlu Ahmet Iskender selam verip masama oturdu, çay ismarlayıp sohbete basladi.

Ahmet Iskender was a functionary working in the Sakarya University and complained to me that he was getting troubles in his job from 28 february 1997 military coup d’etats.

Ahmet İskender Sakarya Üniversitesi’nde memur olarak çalışıyordu ve bana 28 Şubat 1997 askeri darbesinden dolayı işinde sıkıntılar yaşadığını anlatıyor ben de ona kendi sorunlarımı anlatıyordum.

We were exchanging similar feelings to confort each other.

Birbirimizi rahatlatmak için benzeri duyguları paylaşıyorduk.

But suddenly my uncle Fahri Iskender’s son Fatih Iskender came to our table out of nowhere and started threatening loudly to beat us up for sitting and chatting!

Fakat aniden Fahri İskender amcamın oğlu Fatih İskender masamıza hızla geldi ve bağırarak bizi dövmekle tehdit etmeye başladi.

While l was in shock for Fatih Iskender’s insane action Ahmet Iskender calmly told Fatih Iskender that we are all very closely related and there is nothing to fight and closed it.

Ben Fatih İskender’in deli hareketine şok olup bakarken Ahmet Iskender sakin bir şekilde hepimizin yakın akraba oldugumuzu ve dövüşmenin anlamsız olduğunu söyleyip olayı kapattı.

Ahmet Iskender is younger brother of teacher and mufti Rahmi Iskender who registered me to Haydarpasa high school and an Erbakan supporter like Huseyin Iskender with whom my father had a fight and later sent me with Orhan Çil who brainwashed me to shoot and murder him.

Ahmet Iskender beni Haydarpaşa Lisesi’ne kaydeden öğretmen ve Müftü olan Rahmi Iskender’in genç kardeşiydi ve babamın kavga ettiği ve sonra Orhan Cil’i gönderip benden vurup öldürmemi istediği Sarıbas Hüseyin İskender gibi Erbakancıydı.

CHAPTER NAFİ THREATENS TO BEAT ME UP FOR MY FATHER!:

BÖLÜM NAFİ BABAM İÇİN BENİ DÖVMEKLE TEHDİT ETTİ!

When l complained about my father who already cursed loudly and beat me up to humiliate and expel me from village in front of everybody many times in the village during beach struggle and my justice struggle for my diplomatic career uncle Fahri Iskender’s oldest son Nafi Iskender who is older brother to Fatih, threatened me to beat me if l continue to complain about my father .

Köyden beni atmak için herkesin içinde bana söven ve beni döven babamdan sonra Fahri Iskender amcamin en büyük oğlu Nafi Iskender eğer babama karsi şikayete devam edersem beni dövmekle tehdit etti.

I responded to him he better kill me because I would kill him after such a thing.

Ben de Nafi’ye beni oldürsen senin için daha iyi olur çünkü öyle bir seyden sonra ben seni öldürürüm diyerek cevap verdim.

CHAPTER COUSINE ABDULLAH KEEPS HIS PAKISTANI BUDDY BUT KICKS ME OUT OF HIS HOME!:

BÖLÜM AMCAOĞLU ABDULLAH PAKİSTANLI ARKADAŞINI TUTTU AMA BENİ EVİNDEN ATTI!

A month or so after I was shot with my brothers I won the exams and started to work as an official English language host in ınternational press center in Istanbul for state guests from mewspapers in foreign countries.

Kardeşlerimle vurulduktan bir ay kadar sonra İstanbul’daki Uluslararası Basın Merkezi’nde yabancı ülkelerdeki gazetelerden devlet misafiri olarak gelen gazetecilere İngilizce dilinde resmi mihmandar olarak görev yapmak için sınavları kazandım ve göreve başladım.

Friends told me that my cousine Abdullah lives in an apartment which belonged to his maternal uncle Emrullah.

Arkadaşlar bana amcaoğlu Abdullah’ın dayısı Emrullah’ın evinde kaldığını söylediler.

As I told Abdullah he said okey go and stay there with another guest painter from Pakistan.

Abdullah’a söylediğim zaman tamam evde kalan pakistanlı misafir bir ressam var git evde onunla kal dedi.

Abdullah stayed in the village during summer time until schools open.

Abdullah yaz tatilinde okullar açılana kadar köyde kalıyordu.

Of course uncle Fahri Iskender’s son Abdullah Iskender did not allow me to live in his home in Istanbul as roommate as he returned back to school claiming his other friends will come to 4 bedroom apartment.

Tabi Fahri amcamin oğlu Abdullah İskender Istanbul’daki 4 yatak odalı evinde kalmama izin vermedi ve okullar açılınca geri dönüp arkadaslarım gelecek diyerek beni evden attı.

My cousine Abdullah kept his Pakistanlı painter buddy while he kicked me out in 1991!

Amcaoğlu Abdullah pakistanlı ressam arkadaşını evde tutarken beni yer yok diye 1991’de evden attı!

Abdullah did not even care I just survived from deadly shooting just that summer!

Amcaoğlu Abdullah daha o yazın kurşunlanıp ölümden döndüğüme hiç aldırmadı bile!

By the way I got along very well with the pakistanlı painter

Sırası gelmişken söyleyeyim ben o Pakistanlı ressam ile çok iyi anlaşmıştım.

After my cousine Abdullah kicked me out of his home he never called or visited me in the ınternational Press Center where I worked 1 year until I returned to Foreign Ministry by winning my court case.

Amcaoğlu Abdullah beni evinden attıktan sonra mahkemeyi kazanıp Dışişleri Bakanlığı’na dönene kadar bir yıl boyunca çalıştığım Uluslararası Basın Merkezine ne bir telefon açtı ne de birkere uğradı.

Even though I just survived murderous shooting because of my brother Sezai and my family and had no place to live with my salary my brother Sezai left Turkey for Denmark without stopping by and never made a phone call!

Sezai ve ailem yüzünden katliam gibi bir silahlı saldırıdan yaralanarak hayatımı kurtarmama rağmen kardeşim Sezai bana uğramadan Danimarkaya döndü.

Neither my father nor my family members never made a phone call or visit to me in my work after this shooting attack !

Bu silahlı saldırıdan sonra ne babam ne de aile fertlerim beni bir kere telefonla aramadılar ve ziyaretime gelmediler.

I survived by living in a slumhouse everyday commuting far far away from my work!

Hergün işime gitmek için çok çok uzak yollardan dolmuşa binerek bir gecekonduda yaşamak suretiyle hayatımı kurtardım.

Forget about my father but my brother Sezai always lies that he he helped me a lot.

Babamı boşverin fakat kardeşim Sezai bana çok yardım ettiği şeklinde çok yalan söyler.

Even though Sezai almost caused my death from the shooting he did not even visit, call or send me money order in Istanbul!

Sezai bu silahlı saldırıya sebep olarak nerdeyse benim ölümüme sebep olmasına rağmen beni ne ziyaret etti, ne telefonla aradı ne de para havalesi yolladı!

By the way Sezai sent me two money orders in my life.

Sırası gelmişken söyleyeyim Sezai hayatım boyunca bana sadece iki para havalesi yaptı.

Consideing my father never made a phone call or money order all my life in Turkey Sezai seems like a helping angel.

Babamın Türkiye’de hayatım boyunca hiçbir zaman telefon açmadığını ve para havalesi yollamadığını düşünürsek Sezai haklı olarak bir yardım meleği gibi görünür!

Sezai’s first one was so little and came around my first termination which I just handed to my host Gülümser so that she can buy some a little gift to her children from the street market !

Sezai’nin ilk havalesi çok küçüktü ve ilk meslekten atıldığım zaman geldi ve paranın hepsini beni evinde misafir eden Gülümser ablaya pazardan çocuklarına küçük bir hediye alırsın diyerek verdim.

Sezai’s second money order was to recover the seizure on my car installed by my ex wife!

Sezai’nin ikinci havalesi eski karımın arabamın üstüne koyduğu hacizi kaldırma parasıydı.

My brother Sezgin said if he did not convince Sezai he would not send this money to recover car therefore he deserved to take my recovered car for himself!

Küçük kardeşim Sezgin eğer Sezai ike telefonla konuşup onu ikna etmese Sezai’nin arabanın üstündeki hacizi kaldırmak için parayı yollamayacağını ve bu nedenle benim kurtardığım arabayı kendisine vermemi istiyordu.

Sezgin took my car while I was struggling with my divorce and mobbing in the Ministry and he gave me very hard time to return my car to me to sell it before I went to USA!

Ben boşanma ve Bakanlıkta baskılarla cebelleşirken Sezgin arabamı aldı ve ABD’ye gitmeden önce satmak için bana iade etmemek için çok büyük zorluklar çıkardı.

Sezgin sent me many rude text messages to me in USA that I owed him the amount of that car and demanded his money!

Sezgin ben Amerikadayken bana birçok kaba mesaj çekerek o arabanın parası kadar kendisine borçlu olduğumu ve borcumu ödemem gerektiğini iddia etti.

Sezgin acted as a domestic loan shark against me!

Sezgin bana karşı aile içi tefeci gibi hareket etti.

Sezai also told me in his house in Denmark he worked as a loan shark against our villagers living in Frederiksund town in Denmark.

Sezai de Danimarka’da evindeyken bana Danimarka’nın Frederiksund kasabasında oturan köylülerimize karşı tefecilik yaptığını anlatmıştı.

My family tried to block my education and getting a select career with many actions including loan sharking like this.

Ailem benim eğitimimi ve seçkin bir meslek sahibi olmamı bunun gibi tefecilik dahil birçok yoldan engelledi.

They secretly shared land between themselves and later argued that I lost my land right because of my education which they did everything to prevent!

Aralarında gizlice yer paylaştılar ve sonra da benim okuduğum için yer hakkımı kaybettiğimi iddia ettiler ki okumamı engellemek için herseyi yapmışlardı!

My Family had typical loan shark mentality from the beginning.

Ailem başlangıçtan beri tefeci zihniyetine sahipti.

My father taught them loan sharking from birth by stealing everything from my mother as he accused her to clear himself.

Babam annemin evini, yerini, çocuklarını, sağlığını ve mutluluğunu yani herşeyini çalarak onlara doğuştan tefefeciliği öğretti.

I throw out and detox from this poison and reprogram myself by writing it all!

Ben herşeyi yazarak kendimi yeniden kurguluyorum ve bu zehiri kusarak ve içimden atarak kendimi temizliyorum.

CHAPTER NAFI AND FATIH THREATENS ME AGAIN!:

BÖLÜM NAFİ VE FATİH BENİ TEKRAR TEHDIT ETTİ!

In 2000, as my uncle Fahri Iskender was harassing me I cannot get a visa after my 3 marches to Ankara and pay my plane tickets to USA and l told him “why do not you pay my plane tickets as you are my uncle?”

Fahri Iskender amcam Ankaraya üç yürüyüş yaptığım için vize alamayacağımı ve vize alsam bile param olmadığı için uçak bileti alamayacağımı söyleyip beni taciz edince ben de “sen amcam değil misin sen niye biletlerimi alip hediye etmiyorsun” diye cevap verdim.

Immediately same day his son Fatih Iskender and Nafi Iskender came to me threatened me with bad things if I speak same way with their father.

Anında aynı gün Fahri amcamın oğulları Fatih Iskender ve Nafi Iskender bana gelip babalari ile aynı şekilde konuşursam benim için kötü olacağını soyleyip beni tehdit ettiler.

But when I was about to leave turkey in Istanbul my phone rung and Fatih Iskender was wishing me a nice flight with a note that he knew he would be last person to call me like this.

Fakat Türkiyeden Amerika’ya gitmek için Istanbul’a gelince telefonum çaldı ve Fatih Iskender bana kendisinin beni arayacak en son insan olduğunu bildigini kaydederek bana iyi yolculuklar diledi.

As Fatih was in hazelnut trading and asked my car money before so I knew it was his money thing again.

Fatih daha once benden findik ticareti için arabamın parasını benden istemiş olduğu için bunun yine para için yapılan bir telefon olduğunu biliyordum.

Fatih previously tried hard to grab my money that I got from selling my car.

Fatih arabami satmaktan gelen parami kapmak icin daha önce çok uğraşmıştı.

CHAPTER COUSINE NAFI THREATENS MY LIFE FOR MY SWEETHEART!:

BÖLÜM. SEVDIĞIM KIZ YÜZÜNDEN AMCAOĞLU NAFİ HAYATIMI TEHDİT ETTI!

During hazelnut harvest time when I finished my high school l saw and mingled with a girl who was part of workers picking up hazelnuts for my uncle Suleyman Iskender.

Findık toplama zamanı liseyi bitirdigim sene Süleyman amcama fındık toplayan isçilerin içinden bir kızı gördüm ve konuşmaya başladım.

My girl’s group was from ihsaniye village of Karasu town and l saw them first on the farm tractor pulling semi trailer while my uncle Suleyman Iskender was driving them on the dirt road by our field to Ihsaniye village.

Benim kızın grubu Karasu’nun İhsaniye köyündendi ve onları ilk kez bizim bahcenin kıyısındaki toprak yoldan Suleyman Iskender amcam onları aksam iş bitiminde İhsaniye’ye geri götürürken traktor römorkunun üstünde gördüm.

As I got welcome from my girl and her fellow villagers I climbed the semi trailer loaded with freshly picked hazelnuts and workers sitting atop and chatted with my girl until Ihsaniye village.

Benim kızdan ve arkadaşlarından davetnalınca yeni toplanan fındık yükünün üstünde işçilerin oturduğu römorka tırmandim ve İhsaniye köyüne gidene kadar benim kızla konuştum.

I visited my girl as she invited me following day while they pick hazel nuts.

Benim kız fındık toplarken gelmemi istediğji için ertesi gün yanlarına gittim.

My uncle Suleyman Iskender forced me like a slave to work picking hazelnuts in order to speak with the girl.

Süleyman İskender amcam sevdiğim kizla konuşmak için beni köle gibi fındık toplayıp bedava çalışmaya mecbur etti.

I did not mind pretending to carry loaded sacks and pick up hazelnuts to speak with my girl but the problem was we had no privacy between so many people.

Benim kızla konuşabilmek için çuval taşıyıp fındık topluyormuş gibi yapmayi sorun etmedim ancak onca insanın içinde hiçbir ozel konuşma imkanımız yoktu.

After his field is finished my uncle Suleyman Iskender took the workers to pick hazelnuts for uncle Fahri Iskender where I run into trouble with cousine Nafi Iskender.

Süleyman Iskender amcamın kendi bahçeleri bitince işçileri fındık toplamak için Fahri Iskender amcamın bahçesine götürdü ki orda Fahri’nin oglu Nafi Iskender ile başım belaya girdi.

First day Nafi Iskender called me away from people and he ordered me to give up my 14-shot browning pistol to him because it was his maternal uncle Emrullah Kocmar’s gun .

Ilk gün Nafi Iskender beni insanlardan uzak bir yere çağırdı ve 14’lü tabamcamın dayısı Emrullah Kocmar’a ait olduğunu söyleyip tabancamı kendisine vermemi istedi.

I was bigger than him so I responded him “come and take my gun if you can”.

Ben Nafi’den daha yapiliydim ve ona “gelebiliyorsan gel tabancami al” dedim.

Emrullah gave me his gun to me just to use me as his hitman with the knowledge of my father!

Emrullah babamın bilgisi dahilinde beni tetikçi olarak kullanabilmek için tabancasını bana vermişti!

Nafi gave up grabbing my gun but wanted me to leave their territory, and threatened me as “I will shoot you if I see you here again”.

Nafi tabancami almaktan vazgeçti fakat yerlerinden çıkmamı istedi ve “bir daha seni burda görürsem vururum” diyerek beni tehdit etti.

Feeling that Nafi can shoot me from my back without warning l gave up my girl without even saying goodbye.

Nafinin beni habersiz arkamdan vuracağını hissettiğim için benim kıza hoşçakal bile demeden ayrıldım.

CHAPTER UNCLE FAHRI ORDERS ME TO SHOOT AT WEDDING PARTY!:

BÖLÜM FAHRİ AMCAM DÜĞÜNE ATEŞ ETMEMİ EMRETTİ!

Soon after Nafi incident while I was hanging outside a wedding party at a house behind Mumin Kocmar’s house and between Muhsin Kocmar’s family house and my aunt Fadime’s family house Nafi’s father my uncle Fahri Iskender showed up talking to me from behind me.

Nafi olayından çok geçmeden ben terzi Mümin Kocmar’ın evinin arkasında ve Muhsin Koçmarların evi ile Fadime Erturk halamın evi arasındaki bir evde yapılan düğün şenliğini seyrederken Nafi’nin babasi Fahri Iskender amcam arkamdan bana doğru konuşarak çıktı.

Uncle Fahri was trying to provoke me to destroy this wedding with my pistol arguing that they allowed music and men to see women in the same garden.

Fahri amcam muzik çaldığı ve erkeklerle kadınlar birbirlerini aynı bahçe içinde görebildiklerini anlatarak bu düğünü tabancamla dağıtmam amacıyla beni kışkırtmaya çalışıyordu.

I was in shock thinking why uncle Fahri was not provoking his own sons who always enjoy even more fancy wedding parties!

Fahri amcamın neden bundan çok daha şaaşalı düğünlere gidip eğlenen kendi oğullarını kışkırtmadığını duşunerek şok olmuştum.

Moreover, uncle Fahri was not a religous man and rumored to have extramarital affair!

Üstelik, Fahri amcam dindar bir adam değildi ve evlilik dışı ilişkisi dedikodusu vardı.

None of Uncle Fahri’s sons were religous and they were actually against Erbakan supporters!

Fahri amcamın çocuklarından hiçbirisi dindar değildi ve gerçekten Erbakan taraftarlarına karşıydılar.

CHAPTER MY FATHER BRAINWASHES MY SIBLINGS AGAINST ME AND BROTHER SEZAI LEAVES ME ALONE IN ISTANBUL!:

BÖLÜM BABAM KARDEŞLERİMİN BEYNİNİ BANA KARŞI YIKIYOR VE KARDEŞIM SEZAİ BENİ İSTANBULDA YALNIZ BIRAKIYOR!

When l was home with my siblings I was able to prevent my father and step mother to brainwash my siblings against me and even could get my brothers to beat Musa Kar for justice to my mother.

Evde kardeşlerimle beraberken babamın ve üvey annemin kardeşlerimin beynini bana karsi yıkamasını önleyebiliyordum ve hatta anneme adalet için Musa Kar’ı dövmek amacıyla kardeşlerimi yanıma alabiliyordum.

Then I could bring my brother Sezai Iskender to Istanbul to live together for the summer but unfortunately he abandoned me while I was interviewing to get a busboy job in a restaurant in the grand bazaar in Istanbul.

Sonra kardesim Sezai Iskender’i yanima alip yazın Istanbul’da yaşamak için götürdüm ama maalesef Sezai ben Kapalı Çarşı’daki bir restorana garson yardimcısı busboy olarak işe girmek icin mülakat yaparken beni Istanbul’da yalnız bırakıp kaçtı.

Later I found out that Sezai fooled me just to secretly go to houses of prostitutes in Karaköy area!

Sonradan Sezai’nin Karaköydeki keranelere gizlice gitmek için beni kandırdığını öğrendim.

Even though I started to work as busboy l could not continue one more day because of my brother’s betrayal.

Garson yardımcısı olarak o gün hemen işe başlamama rağmen kardeşim Sezai’nin beni yüzüstü bırakıp ihanet etmesini kaldiramadığım için orada bir gün daha çalişamadım.

My brother Sezai’s betrayel drained all my energy then.

Kardeşim Sezai’nin ihaneti o zaman bütün enerjimi tüketti.

Here: Burda: http://www.havuzlurestaurant.com

Sezai’s this betrayal in the summer of my first year in college must be the turning point for my situation in our family.

Siyasal’daki ilk sene sonunda yazın Sezai’nin bana yaptığı bu ihanet aile içi durumumla ilgili dönüm noktasıdır.

Like father like son, my father the Mud Şevket raised my brother to backstab me!

Babasının burnundan düşmüş dedikleri gibi Çamur Şevket denilen babam kardeşimi beni arkadan vurmak için yetiştirmiş!

After Sezai’s open betrayal my father turned all of them against me too in secret ways.

Sezai’nin bu ihanetten sonra babam tüm kardeşlerimi benim aleyhime çevirdi.

My father forced my poor mother who overwhelmed and attempted to commit suicide due to my father’s cruelties, to live alone in Salikkaya for 20 years.

Babam baskilarindan bunalip intihara tesebbus etmis olan zavalli annemi Salikkaya’da 20 yil yalniz yasamaya mecbur etti.

My father succeeded this with cooperation and betrayal of my siblings.

Babam bunu kardeşlerimin isbirliği ve ihanetiyle başardı.

He made sure that we never live with my mother.

Bizim annemizin yaninda kalmamamiz icin herseyi yapti.

My father and step mother attacked me specially as I used to live with my mother during summer times!

Babam ve üvey annem yaz tatillerinde annemle kaldığım için bana saldırdılar!

My father beat me and cursed me many times as he caught me living with my mother!

Babam annemin yanında beni yakaladığı zaman beni döver ve bana söverdi.

My father also threatened to shoot me in my mouth and my stepmother encouraged by my father, drew a gun and pointed it to my chest and threatened to kill me!

Babam beni ağzımdan vurmakla tehdit etti ve bundan cesaret alan üvey annem bana tabanca çekip kalbime nişan alıp beni öldürmekle tehdit etti!

This way my father and step mother destroyed our honor terribly in front of all village all my lifetime by dishonoring our mother.

Babam ve üvey annem bütün köyün önünde annemizi küçük düşürerek hepimizin şerefini ömrüm boyunca küçük düşürdü.

My siblings still support my stepmother and father even after this just because they care about their interest not about their honor.

Kardeşlerim onurlarını değil çıkarlarını düşündükleri için halen üvey annemi ve babamı destekliyorlar.

The secret land share and brainwashing are the real reasons.

Gizli yer paylaşımı ve beyin yıkama asıl nedenlerdir.

CHAPTER MY SISTER NEZAHAT FORCED TO STARVE ME TO DEATH!:

BÖLÜM NEZAHAT ABLAM AÇLIKTAN ÖLMEYE ZORLADI!

My sister Nezahat betrayed my mother by spending most of her free time with my father and step mother instead of my mother who gave birth to her and actually made my sister to escape to her freedom from property status.

Nezahat Ablam serbest ziyaret zamanının çoğunu kendisini doğuran ve mal statüsünden kurtarıp özgürlüğünü sağlayan annem yerine babam ve üvey annemle geçirip anneme ihanet etti.

Sister Nezahat condemned me death in starvation by accusing me like my father and step mother to break my father’s back by being burden on him with my education.

Nezahat ablam babam ve uvey annem gibi beni okuduğum için babamın üstüne yük olup onun belini kirmakla suçlayarak beni açlığa mahkum etti.

My sister Nezahat acted like my step mother never informed me or criticized my father and brothers for secret land sharing.

Nezahat ablam, üvey annem gibi babamin kardeslerimle gizlice yer paylaşmasını hiçbir zaman bana haber vermedi veya bu işi hiç eleştirmedi.

Because of sister Nezahat’s destructive attitude to me in return for my naive love , her husband Reşat kicked me out of his house and wanted to beat me!

Benim saf muhabbetime karşılık Nezahat ablamın bana karşı yıkıcı tutumu nedeniyle kocası Reşat beni evinden kovdu ve dövmekle tehdit etti.

CHAPTER I SLAPPED MY SISTER KADRIYE FOR HER PROVOKATION!:
BÖLÜM KIZKARDEŞIM KADRİYE’Yİ PROVAKOSYON YAPTIĞI İÇİN TOKATLADIM

l had to shut up my sister Kadriye by slapping her during a breakfast in my mother house for relentlessly urging me like sister Nezahat and my Father to press my brothers for my share not my father.

Kız kardeşim Kadriye, ablam Nezahat ve babam gibi yer hakkım için babamı değil kardeşlerimi sıkıştırmam için durduk yerde hiç sebep yokken beni hiç durmadan sıkıştırınca bir kahvaltı sırasında kendisini tokatla susturmaya mecbur kaldım.

Secret land sharing was real the reason why sister Nezahat and her husband Reşat kicked me out of their house and threatened to beat me.

Gizli yer paylaşımı işte Nezahat ablamın ve kocası Reşat’ın beni evden kovma ve dövmekle tehdit etmeleirinin asıl nedeniydi.

In this time my father was ordering and brainwashing me to hit my all of three real brothers and my brother Tural was making all kinds of threats to me in the same house.

Bu sırada babam ve kız karseşlerim üç öz erkek kardesimi de vurmamı emredip beynimi yikiyorlar ve kardeşim Tural da ayni evde bana hertürlü ölüm tehditini acık ve kapalı yapıyordu.

CHAPTER COUSINE ORHAN TOOK ME TO BARBER ŞEVKET :

BÖLÜM HALA OĞLU ORHAN BENİ BERBER ŞEVKET’E GÖTÜRÜYOR

As l speak about brainwashing I must mention Barber Sevket incident with my father in Kuyumcullu village.

Beyin yıkamaktan bahsederken babamın Berber Şevket ile olayını anlatmam lazım.

We had a few barber shops working in the village square and one of them was Barber Sevket.

Köy meydanında birkaç berber dukkanı vardı ve bunlardan birisi de Berber Sevket’e aitti.

My aunt Pembe’s son Orhan Cil used to hang out in barber Sevket’s shop a lot and Orhan Cil took me to barber Sevket’s shop to get shaved when I was in my at the high school.

Pembe halamın oğlu Orhan Cil Berber Sevket’in dukkaninda cok takılırdı ve ben lisedeyken beni traş olmak için Berber Sevket’e götüren de Orhan Cil idi.

In fact, Orhan Cil was shot and hit seriously and survived his life but had some disablity from it by yellow Mehmet Erturk at barber Sevket’s shop some years back.

Aslında, Orhan Çil daha önceki yıllarda Sari Mehmet Erturk tarafından Berber sevketin dukkaninda vurulmuş ancak ölümden dönmüştü, sakatlığı kalmıştı.

Yellow Mehmet first shot to kill my father then cousin Orhan who was closest cousine to my father!

Sarı Mehmet önce babamı öldürmek için kurşunlamış sonra da babama en yakın bir insan olan Halaoğlu Orhan’ı kurşunlamıştı.

Later I found out that Barber Sevket used to vote and support for left wing Prime Minister Bulent Ecevit.

Sonradan Berber Sevketin solcu Basbakan Bulent Ecevit’i desteklediğini ve oyunu ona verdiğini öğrendim.

If there Barber Şevket was bad guy, why did Orhan Cil who was my father’s best man, take me to barber Sevket’s shop?.

Madem Berber Sevket kötü bir adamdı babamın en iyi adamı olan Orhan Çil beni onun dukkanına neden götürdü?.

But my father started to order me not to get shaved by barber Sevket and to brainwash and scare me that barber Sevket would slit my throat while he was shaving me.

Fakat Babam Berber Sevket’e traş olmamı yasakladı ve Berber Sevket’in traş ederken beni boğazımdan kesip öldüreceğini soyleyip beni korkutup beynimi yikadı.

So my father’s best man cousin Orhan throws me to fire and then my father pretends he is protecting me from that fire!

Yani babamın en iyi adamı olan Halaoğlu Orhan beni ateşe atıyor sonra babam güya beni ateşten kurtarıyor!

My father was brainwashing me violently against his leftist opponents with his lies that they are out there to cut my throat in most cruel style.

Babam solcu rakiplerine karşı onların boğazımı en vahşi bir şekilde kesmek için fırsat bekledikleri yalanıyla benim beynimi şiddetle yıkıyordu.

In fact I was never hurt by my father’s opponents but I was always massively hurt by my father himself.

Aslında hiçbir zaman babamın solcu rakiplerinden zarar görmedim ama herzaman bizzat babamın kendinden çok büyük zarar gördüm.

I never mean that all of the leftist people are perfect people because leftist barber Sevket raped his young apprentice ten years later and was imprisoned for it.

Asla solcularin hepsi mükemmel insanlardır demek istemiyorum çünkü solcu Berber Şevket bu olaydan 10 yil kadar sonra genç çırağına tecavuz etmekten hapse girdi.

CHAPTER MY FATHER PROVOKES ME WITH COMMUNIST RADIO MOSCOW!:

BÖLÜM BABAM KOMÜNİST MOSKOVA RADYOSU İLE BENİ KIŞKIRTIRDI!

My father used to listen to the “our radio” by the Communist Party of Turkey broadcasting in Turkish from Moscow almost everyday and provoke me against leftists by cursing obscenely to the our radio news.

Babam Turkiye Komünist Partisi’nin Moskova üzerinden yapılan “Bizim Radyo” yayinlarını surekli dinler ve bizim radyo haberlerine çok müstehcen söverek beni de solculara karşı kışkırtırdı.

My father listened Radio Moskov in our house during evenings before he goes out to tea house.

Babam akşamları kahveye çıkmadan önce evde Moskova Radyosu’nu dinlerdi.

I was astonished how a gray wolf like him could listen to a communist peopaganda and then curse at it and brainwash me!

Onun gibi bir ülkücünün nasıl komünist propaganda dinlediğine ve ona söverek beynimi yıkamasına şaşırırdım!

This was part of his plan to to agitate me against the left and get eliminated!

Bu onun beni sola karşı kışkırtıp harcama planının parçasıydı!

In those days there was a civil war between right and left in Turkey!

O günlerde Türkiye’de sağ ve sol arasında iç savaş vardı!

Then my father would provoke me to psychological warfare against leftists by scaring me that they will hunt me down like “leftists will shoot you and knock your carrion because you are not aware of your surroundings, you should walk on the snow but hide your footprints like a fox!”

Ondan sonra babam “solcular seni vurup leşini serecekler, çünkü senin etrafindan haberin yok, tilki gibi karda yürüyüp izini belli etmemen lazım” gibi sözlerle solcuların beni avlayacaklarını söyleyip korkutarak beni solculara karşı sürekli bir psikolojik savaşa kışkırtıyordu.

CHAPTER MY FATHER PUSHED ME TO CONFISCATION, SIGN AND SHOOTING!
BÖLÜM BABAM BENI ELKOYMA, YAZILAMA VE KURŞUNLAMAYA İTTİ!

My father’s propaganda was so powerful that l would regularly visit the village post office and fearlessly confiscate and tear all leftist publications in front of postman Çömez Alaattin as if I was looking for a fight with leftists.

Babamın propagandası o kadar kuvvetliydi ki düzenli olarak köyün postanesine gidip postacı Çömez Alaattin’in gözü önünde gelen bütün sol yayinları korkusuzca yırtıp sanki kavga etmek için bana herhangi bir solcunun karşı çıkmasını istiyordum.

I was going out alone and painting gray wolfe slogans all over the village walls and fountains while carrying a browning 14-shot pistol in my belt.

Belimde 14lü Browning tabanca ile tek başıma çıkıp köyün bütün duvarlarını ve çeşmelerini sabaha kadar ülkücü sloganlarla dolduruyordum.

When uncle Fahri Iskender’s son Nafi Iskender told me that Kurdish Ahmet’s son Yahya Bozyigit defaced my sign and shot fire in the air on village fountain by the highway at the soccer field l would shoot at their storage house with my pistol in front of everybody.

Fahri Iskender amcamın oğlu Nafi Iskender bana top sahasında yol kıyısındaki köy çeşmesine yazdığım sloganın Kürt Ahmet’in oğlu Yahya Bozyiğit tarafından bozulduğunu söyleyince herkesin içinde Kürt Ahmet’in serenderine tabanca ile atmaya başladım.

Cousine Nafi provoked me like my my father!

Amcaoğlu Nafi babam gibi beni kışkırttı!

CHAPTER I BEAT MUSTAFA TÜYLÜ IN A FAIR FIGHT!

BÖLÜM DÜRÜST BIR KAVGADA MUSTAFA TÜYLÜYÜ DÖVDÜM!

One day I saw leftist Mustafa Tüylü, who would receive regular left publications, walking to village square and stood up in front of him to learn his opinion about my actions.

Birgün düzenli olarak sol yayınlara abone olan solcu Mustafa Tüylü’nün evinden köy çarşısına yürüyerek geldiğini görünce hareketlerimle ilgili düşüncesini ögrenmek için karşısında durdum.

I was 17 and Tuylu was around 22 and fit.

Ben 17 yaşında ve Mustafa Tuylu de 22 yaşlarında ve atletikti.

We started to fight and I knocked leftist Mustafa Tuylu down fast and left him as some other leftists ready around like Zafer Iskender run to save Mustafa from my kicks.

Solcu Mustafa Tüylü’yü hızla indirdim ve Zafer İskender gibi orda bulunan bazı öteki solcuların tekmelemeye başladigim Mustafa’yı kurtarmak için koşmaları üzerine onu bıraktım.

First person l spoke immediately was very respected old man Osman Bayramoglu who congratulated me for the clean face-to-face fight like a man and ordered tea for me and chatted very friendly.

Olaydan hemen sonra ilk rastlayıp konuştuğum kişi köyde çok sayılan Osman Bayramoglu idi ki beni yüz yüze bir erkek gibi dövüştüğüm için tebrik edip bana çay ısmarladı ve sohbet etti.

I remember like today that when Osman Bayramoglu walked in the tea house back in those days all villagers sitting inside would immediately rise up for respect and offer their tables and get whatever he wishes.

Bugün gibi hatırlıyorum ki Osman Bayramoğlu köy kahvesine girdiği zaman oturan bütün köylüler saygıdan derhal ayağa kalkar ve yerlerini ona teklif eder ve ne istiyorsa ikram ederlerdi.

Osman Bayramoglu told me he used to be master contractor in the Kuyumcullu village for the logging businesses which shipped logs from maden brook mouth to Istanbul and other places.

Osman Bayramoğlu bana eskiden tomruk tüccarları için Kuyumcullu’daki en büyük müteahhitin kendisi olduğunu ve öümaden deresi ağzından istanbula ve başka yerlere tomruk sevkettiğini anlattı.

This respect comes from those lodging days!

Bu saygı işte o tomruk günlerinden geliyordu!

His fellow villagers showed respect for his past life.

Koyluleri onun gecmis hayati icin saygı gosteriyorlardi.

Osman Bayramoglu told me that he is related to me from both my maternal and paternal grandparents.

Osman Bayramoglu bana hem anne hem de baba tarafindan bana cok yakin akraba oldugunu soyledi.

Then he took me to his truck and drove me to my maternal grandparents to show me that he is real.

Sonra beni pikap kamyonuna bindirip ciddiyetini göstermek için anneannemle dedemin yanına götürdü.

Most villagers respected this old man who organized a business where villagers earn money in the old days.

Çoğu köylü zamanında kendilerine para kazandıran bir işi organize eden bu yaşlı adama saygı duyardı.

But in the meantime most villagers also resisted against the corrupt power when it wanted to take away our village beach.

Fakat ayni zamanda çoğu köylü yoz iktidar köyümüzün plajını almak istediği zaman yoz iktidara karşı direndi.

I helped them in their fight!

Kavgalarında onlara yardım ettim.

CHAPTER LEFTIST MUSTAFA TÜYLÜ TRIED TO SHOOT ME FROM MY BACK!:

BÖLÜM SOLCU MUSTAFA TÜYLÜ BENİ SIRTIMDAN VURMAYA ÇALIŞTI!

Very soon after this fight while everybody was picking hazelnuts l came to village square in the evening and uncle Mithat Iskender’s son Tayyip Iskender engaged me in an intense discussion in front of Hasan and Huseyin Çiftçi brothers’ tea house.

Bu kavgadan fazla zaman geçmeden herkesin fındık topladığı günlerde aksam olmuş ve köy çarşısında Hasan ve Huseyin Çiftçi kardeşlere ait kahvehanenin önünde Mithat İskender amcamın oğlu Tayyip İskender beni yoğun bir tartışmayla meşgul ediyordu.

Tayyip Iskender was never a gray Wolfe and even more suspicious he was very close to leftist relatives like Iskender Iskender’s sons Hakki Iskender and Omer Iskender but he was so friendly to me first time in my life.

Tayyip Iskender asla bir ülkücü değildi ve dahası İskender İskender amcamın oğullari solcu Hakki İskender ve Ömer İskender gibi solcularla çok samimiydi fakat hayatımda ilk kez bana böyle çok yakınlık gösteriyordu.

Yes l was going to uncle Mithat Iskender’s house and field but l went to spend time with a woman worker who I spoke but not Tayyip himself and Tayyip was away from me in another world.

Evet Mithat amcamın evine ve tarlasına gidiyordum ama ben onunla değil hoşlandığım bir bayan işçi ile konuşmaya gidiyordum ve Tayyip benden uzak ayrı bir alemdeydi.

While Tayyip standing, chatting to keep me busy facing me I heard a pistol cock click and then big bang to my head from behind.

Tayyip beni önümde yüÜme bakar şekilde konuşup lafa tutarken arkamdan bir tabanca horozunun sesini duydum ve sonra arkadan başıma çok sert bir darbe geldi.

I turned and l saw Mustafa Tuylu with a gun in his hand and tackled him down.

Arkama dönünce Mustafa Tüylü’yü elinde tabancasıyla karşımda buldum ve üstüne atlayıp altıma aldım.

While l knocked leftist Mustafa down and tried to take his pistol some people like Nuri Kaymak hit me from behind to save their comrade Mustafa but Tayyip Iskender already run away.

Ben solcu Mustafa’yı yere yıkıp elindeki tabancasını almaya uğraşırken yoldaşı Nuri Kaymak arkadan yaralı başıma bastonla vurarak altımdaki Mustafa’yı kurtardı ve bu arada Tayyip Iskender de çoktan kaçmıstı.

By the way, Nuri Kaymak’s son Hayati Kaymak was related to me as his wife is my maternal uncle Huseyin Yilmaz’s daughter as Tayyip Iskender was related to me.

Yeri gelmişken, aynen Tayyip Iskender gibi Nuri Kaymak oğlu Hayati Kaymak, Hüseyin dayımın kızı ile evli olduğu için benim akrabamdı .

Tayyip never explained to me what happened there.

Tayyip orada neler olduğunu hiçbir zaman bana açiklamadı.

My father took me home with my very serious head injury instead of hospital but later neighbors sent me to hospital in Karasu.

Babam başımdaki çok ciddi yaraya rağmen beni hastane yerine eve götürdü fakat sonra komşular beni Karasu Hastanesine yolladılar.

My relatıves Tayyip, Nuri and my father almost completed the wish of leftist Mustafa!

Akrabalarım Tayyip, Nuri ve Babam solcu Mustafa’nın arzusunu tamamlıyorlardı.

Mustafa Tuylu took the flight that night to Denmark and came to visit his family only secretly .

Mustafa Tüylü o gece uçağa atladığı gibi Danimarka’ya gitti ve köye ailesini ziyarete gizlice geldi.

Nobody from my family questioned Tayyip about his part in this murder attempt!

Benim ailemden hiç kimse bana karşı cinayet girişiminde Tayyip’in rolünü sorgulamadı.

CHAPTER MY BROTHER SEZAI SOLD ME OUT WITH MUSTAFA WHO PULLED TRIGGER FROM MY BACK!:

BÖLÜM KARDEŞIM SEZAİ BANA ARKADAN TETİK ÇEKEN MUSTAFAYLA DOST OLUP BENİ SATTI!

My brother Sezai and Yilmaz Bas together beat up old man Nuri Kaymak for hitting my wounded head with his cane that night but when my brother went to Denmark 7 years later he became friendly with Mustafa Tuylu betraying me again.

Kardeşim Sezai İskender ile Yilmaz Baş beraber yaralı başıma bastonlar vurduğu için o gece Nuri Kaymak’ı dövdüler ama Sezai 7 yil kadar sonra Danimarka’ya gidince bana yine ihanet ederek gizlice Mustafa Tüylü ile arkadaş olmuş.

While l was still looking for justice for Mustafa’s cowardly pulling trigger from my back my brother Sezai was secretly hanging out with him in Denmark.

Ben Mustafa’nın kalleşçe arkadan bana tetik çekmesine karşı adalet ararken kardeşim Sezai Danimarka’da Mustafa ile gizlice arkadaş olmuş.

Sezai sold me in Denmark like he sold me and escaped in Grand Bazaar!

Sezai, Kapali Çarşı’da beni satıp kaçtığı gibi Danimarka’da da beni satti!

CHAPTER RIGHTIST SYSTEM PROTECTS MY ATTACKER WHO PULLED TRIGGER FROM MY BACK!:

BÖLÜM SAĞCI SISTEM ARKADAN BANA TETIK ÇEKENİ KORUYOR!

Meanwhile l was in Karasu crimal court trying to follow this case and Hook Mehmet Iskender was there and warned me that the military government can make trouble for me if l stir this political case.

Bu arada ben Karasu ceza Mahkemesinde bu davayi takip ederken beni gören Kanca Mehmet İskender warned me that bu siyasi davayı karıştırısam askeri yönetimin bana sorun çıkaracağını söyledi.

Leftist Mustafa pulled trigger from my back in a cowardly way but still enjoyed his passport and privileges travelling Denmark by the same military government and motherland party while l was denied my passport in 1984 and my rank in my military service in 1987 and my right to have diplomatic career!

Solcu Mustafa sırtımdan korkakça tetik çekti ama yine 12 Eylül askeri rejiminin ve Anavatan Partisi’nin sağladığı pasaport kullanma ve Danimarka’ya gidip gelme haklarindan yararlanirken ben 1984 yilinda pasaport alamadim, 1987 yilinda askerlik yaparken rutbemi takamadım ve kazandığım Diplomatik meslek memurlugunda çalışma hakkını alamadım.

My gray wolf family sold me out all the time and starved me in my school and justice struggle, secretly shared land between them!

Benim ülkücü ailem beni her zaman sattı ve okulda ve adalet mücadelemde beni açlığa mahkum etti, aralarında benden gizli yer paylaşımı yaptı!

Where is justice in this ?

Adalet bunun neresinde?

Even though Mustafa Tüylü was supposed to be extradited back to Turkey for trial according to the convention between Turkey and Denmark, the same Karasu first instance criminal court which sentenced me to 6 months prison for using my protected freedom of expression for legal defense by writing “you are protecting communists” in my defense petition to Karasu high school principle Resat Sirin , threw this extradiction case of Mustafa Tuylu into the shelve and my gray wolf father and family never cared about it.

Turkiye ile Danimarka o zaman var olan anlaşmaya göre Mustafa Tüylü’nün yargilamasi icin geri alinmasi gerekirken Karasu asliye ceza Mahkemesi ki bana disiplin savunmamda korunan ifade özgürlüğümü kullanarak Karasu Lisesi müdürü Resat Şirin’e “komunistleri tutuyorsun” diye savunma dilekçemde yazdığım icin 6 ay hapis cezası verirken Mustafa Tüylü’nün iadesi dosyasını sümen altına atmış ve ülkücü babam ve ailem de her zamanki gibi bunu hic umursamamış ve beni satmıştır.

Here: Burda: https://eksisozluk.com/entry/5539248

As Tayyip Iskender run away while old man Nuri Kaymak hit my wounded head from behind to get Mustafa Tuylu escape, Tayyip’s brother attorney Tahir Iskender also never cared for this case.

İhtiyar Nuri Kaymak Mustafa Tüylü’nün kaçması için bana arkadan bastonuyla saldırırken Tayyip Iskender’in önce beni lafa tutup sonra kaçması gibi abisi avukat Tahir İskender de bu davanın üstüne yatıp hiçbirşey yapmamıştır.

CHAPTER MY FATHER AXES MY LIFE STRUGGLE!

BÖLÜM BABAM HAYAT MÜCADELEMİ BALTALIYOR!

When I was in my master class I needed a criminal record so l asked my father who involuntarily got it from the Karasu prosecutor’s office and mailed it to me.

Master kaydım için sabıka kaydı gerekince babamdan yardım istedim ancak yardıma gönülsüz duran babam zoraki olarak Karasu Cumhuriyet Savcılığı’ndan sabıka kaydımı alıp bana postaladı.

When I looked at my criminal record I could not believe my eyes.

Sabıka kaydıma bakınca gözlerime inanamadım.

Even though more than 5 years passed since my criminal verdict the Karasu prosecutor’s office and my father together did not care about legally clearing the records according the law.

Sabıkamın üzerinden 5 yildan fazla zaman geçmesine rağmen Karasu Cumhuriyet Savciligi ve babam kanuna göre sabıkamın silinmesi konusunu boş vermişlerdi.

So both Karasu Prosecutor’s office and my father cooperated to oppress me.

Yani hem Karasu Savciligi hem de babam beraberce beni magdur etmek icin isbirligi yapmışlardı.

Again I saw same action like the state and my father cooperated to expel me from my high school and punish me in court for my honest expression when I was 16 while they let Mustafa Tüylü run free after he pulled trigger from my back!

Babamın ve devletin ben 16 yaşındayken dürüstçe yaptığım bir ifadeden dolayı beni liseden atıp mahkemede cezalandırırken bana arkadan tetik çeken Mustafa Tüylü’yü serbest bıraktıkmak için işbirliği yaptıkları gibi yine aynı hareketi gördüm!

I had to spend days to clear my records in Ankara in order not to miss my masters because of cooperation between state and my father.

Devlet ile babamın arasındaki işbirligi yüzünden mastıra kaçırmamak amaciyla sabika kaydimi temizlemek icin Ankara’da günlerimi harcadım.

http://www.ankarahaber.com/haber/Ankara-da-bitmeyen-sıra-Adli-sicil-cilesi-/82802

But same state renewed passport of Mustafa Tuylu without problem even though he was supposed to be caught and tried for attempting murder by pulling trigger from back, assaulting and gravely wounding me from my head.

Fakat ayni devlet bana arkadan tetik çekerek cinayete tesebbus, arkadan saldiri ve başımdan beni agır yaralamadan dolayı Mustafa Tüylü’yü yakalayıp yargılaması gerekirken pasaportunu sorunsuzca yenilemiştir.

Same state also did not even call old man Nuri Kaymak for assaulting me with his cane hitting my wounded head from my back to help Mustafa Tüylü to escape.

Ayni devlet Mustafa Tüylü’nün kaçmasına yardım etmek için arkamdan bastonuyla yaralı başıma vuran Nuri Kaymak’ı sorguya bile çagırmamıştır.

My father who spied and harassed me all my life for his capitalist ideology, cooperated with state on these discriminations.

Hayatim boyunca kapitalist ideolojisi için peşimde casusluk yapıp beni ezen babam bu ayrimcılıklar konusunda devletle işbirliği yapmıştır.

CHAPTER MY BROTHER SEZAI BACKSTABS ME IN DENMARK!:

BÖLÜM KARDEŞIM SEZAİ DANİMARKADA BENİ ARKADAN HANÇERLİYOR!

My brother Sezai who pretended helping me for justice by beating Nuri Kaymak with the help of Yilmaz Bas in the village, also cooperated with my father in these discriminations and he showed his true colors by secretly becoming friends with Mustafa Tuylu as soon as he arrived in Denmark.

Köyde Yılmaz Baş’ın yardımıyla yaşlı Nuri Kaymak’ı döverek adalet için bana yardımcı oluyormuş gibi görünen kardeşim Sezai İskender de bu ayrımcılıklar konusunda babamla işbirliği yapmış ve Danimarka’ya varır varmaz Mustafa Tüylü ile gizlice arkadaş olarak gerçek yüzünü göstermistir.

My brother Sezai prevented my travel to Denmark 11 years from 1988 till 1999 as he was afraid that I would find out about his backstabbing me with Mustafa Tüylü!

Kardeşim Sezai Mustafa Tüylü ile beni arkadan vurduklarını öğrenmeyelim diye 1988’den 1999’a kadar tam 11 yıl benim Danimarka’ya gidişimi engellemiştir!

Same brothers Sezai, Tural and Sezgin, Murat and Ozcan still impose a ban on Sadi Unal and his sons Vahdet, Abdullah and Mehmet on different occasion not to enter Kuyumcullu after 23 years since their gun fire attack on us in the village!

Ayni kardeşleiim Sezai, Tural, Sezgin, Murat ve Özcan ayrı olaydan dolayı Şadi Ünal ve oğulları Vahdet, Abdullah ve Mehmete karşı köyde bize silahla ateş edip saldırdıkları için 23 yildan beri halen köye girme yasağı uyguluyorlar.

When it comes to their life it is so precious but when it comes to my life it is worthless!

Onların hayatına gelince paha biçilmez fakat benim hayatıma gelince hiçbir kıymeti yoktur!

CHAPTER MY BROTHERS’ PERVERTED JUSTICE!

BÖLÜM KARDEŞLERIMIN YOLDAN SAPAN ADALETİ!

Meanwhile, my brothers Tural and Sezgin who always got orders from my brother Sezai as his hitmen, tortured and almost killed by beating so badly our sister Kadriye’s mentally ill husband Mehmet Yildiz for only his telling to my sister Kadriye “do not look out from window”.

Ayni sIrada tetikçi olarak emirleri daima kardeşim Sezai’den alan kardeşlerim Tural ve Sezgin, sadece kızkardeşim Kadriye’ye “camdan bakma” dediği için psikolojik hasta kocası Mehmet Yıldız’ı işkence ederek döve döve neredeyse öldürüyorlardı.

When my hero brothers want they can torture, almost murder, impose village ban with death threat and get away free from punishment but they will also easily be friends with someone who almost killed me by pulling trigger from my back and went free!

Benim kahraman kardeşlerim istedikleri zaman işkence yapabilirler, nerdeyse öldürebilirler, ölüm tehdidiyle köye giriş yasağı uygulayabilirler ve cezasız serbest kalabilirler ama beni arkadan tetik çekip nerdeyse öldüren ve yargıdan kaçıp kurtulan birisiyle de rahatca dost olup bana ihanet edebilirler!

My father and brothers became so hypocrites !

Benim babam ve kardeşlerim bukadar iki yüzlü olmuşlar!

CHAPTER MY FATHER DESTROYED MY ESUCATION WITH A FAKE REASON!:

BÖLÜM BABAM SAHTE BIR BAHANE ILE EĞİTİMİMİ MAHVETTİ!

My father killed my opportunities to enter in the universities with highest marks and scholarships because he did not care for me at all and without a blink he cancelled my study in Istanbul Haydarpasa free boarding high school fearing that l might get close and friendly with leftists who gained some domination in the school and then he cancelled my study in Adapazari Central High School fearing my aunt Fadime’s leftist son Yusuf Erturk and he condemned me to study in lowest quality Karasu High School with starving and misery .

Babam Istanbul Haydarpasa Lisesinde parasIz yatılı okurken okulda solcuların olmasını bahane ederek beni ordan aldığı gibi Adapazari Merkez Lisesinde Fadime halamın oğlu solcu Yusuf Erturk ile yakınlaşıp arkadaş olabileceğimi bahane edip ordan da beni alarak Türkiyenin en dandik lisesi olan Karasu lisesine verdi ve böylece benim en yuksek puanlarla üniversiteye burslu girme imkanlarımı beni engellemek için gözünü kırpmadan yoketti ve beni aclık ve sefalet içinde okumaya mahkum etti.

My father’s real goal was to prevent my education and future with an elite career but his fake reason was to cut my mingling with leftists!

Babamın gerçek amacı eğitimimi ve seçkin bir meslekle gelecek sahibi olmamı engellemekti fakat sahte bahanesi benim solcularla kaynaşmamı engellemekti!

While my father was showing a fake extreme jealousy about my getting close with leftists he himself always enjoyed hosting and visiting my step mother Hayriye’s dear leftist brothers Mustafa and Huseyin Ozturk and having long conversations with them but always badmouthed and always showed hostility to my conservative maternal grandfather and uncles.

Benim solcularla yakinlasmam konusunda sahte bir kiskançlık gösteren babam üvey annem Hayriye’nin kardeşleri solcu Mustafa ve Huseyin’i misafir etmeyi veya onları ziyaret etmeyi ve onlarla kalıp uzun uzun sohbet etmeyi çok severdi ama benim muhafazakar dedem ve dayimlari hep kötüler ve onlara hep duşmanlık gösterirdi.

As my father was playing extremely tough on leftists around me but he was so soft with leftists in my step mother’s family?

Babam benim çevremdeki solculara yalandan ateş püskürüyor ama üvey annemin ailesindeki solcularla yağlı ballı oluyordu?

Why did my father get his second wife from a leftist family and enjoyed his constant sweet relationship with them and why he was so cruel to my mother’s politically conservative family if he was honest with his super tough position to keep me disconnected from the left?

Babam beni solculardan uzak tutup kopartma konusunda bu aşırı sertliginde dürüst olmuş olsa neden ikinci eşini solcu bir aileden alıp onlarla kesintisiz sıcak ilişkiler kurdu, neden benim annemin siyasal olarak muhafazakar olan ailesine çok acımasız davrandı?

While my father acted hypocritically to enjoy his marriage life he cut my education and mercilessly condemned me to starve in the schools.

Babam kendi evlilik hayatının tadını çıkarmak için ikiyüzlülü davranırken benim eğitimimi engelledi ve beni okullarda acımasız bir şekilde açlığa mahkum etti.

My father became so hypocrite!

Benim babam bu kadar iki yüzlü olmuş!

CHAPTER REASONS TO WRITE MY AUTOBIOGRAPHY:

BÖLÜM HAYAT HİKAYEMİ YAZMA NEDENLERİM:

My goal to write my autobiography is to make a careful analysis of negative effects of social conditioning on my conscience and clean up my conscience from these negative effects and rebuild my conscience in a positive way.

Benim hayat hikayemi yazmaktaki amacım sosyal şartlandırmaların bilincim üzerindeki olumsuz etkilerini dikkatli bir şekilde analiz etmek ve bilincimi bu kötü etkilerden temizlemek ve bilincimi olumlu bir şekilde yeniden kurmaktır.

My autobiography is like a detox program!

Hayat hikayem bir bünyeye giren bir zehirden kurtulma programı gibidir,

As our personality is based on the childhood foundation we should always reinforce this foundation.

Kişiliğimiz çocukluk temeline dayandığı için bu temeli herzaman güçlendirmemiz gerekir.

Instead of building more levels on the top of building we should reinforce the bad foundation of our building.

Binanın üstüne daha fazla kat cıkmak yerine bozuk temeli güçlendirmeliyiz.

My goal here is never to hurt other people mentioned here but to show that we need to revolutionize our thinking and do similar
foundation reinforcements.

Buradaki amacım burada adı geçen insanlara zarar vermek değil tam tersine herkese düşüncemizde devrim yapma ve benimkine benzer temel güçlendirmesi yapma ihtiyacinda olduğumuzu göstermektir.

If some people drop trash in your garden you have to clean them and tell perpetrators stop trashing your garden.

Eger bazı insanlar sizin bahçenize çöplerini atıyorlarsa siz bu cöpleri temizlersiniz ve cöp atanlara atmayin artık dersiniz.

You will not quit to clean and stop them because they will get embarassed!

Onlar utanacaklar diye temizlik yapmayı ve onları durdurmayı bırakmazsınız!

CHAPTER RAPE AND TORTURE ON COWS DURING MY CHILDHOOD !:

BÖLÜM ÇOCUKLUĞUMDA YAŞADIĞIM İNEKLERE TECAVÜZ VE İŞKENCE!

Until my step mother came when I was 7, I mostly lived with my grandfather Osman Cavus household and was mostly under merciless care of my paternal grandmother and still unmarried aunt Mumine as my mother was taken away to slave in the fields or to mental hospital as she was abused and tortured by my father and his family forcing her to suicide and driving her insane.

6 yaşında üvey annem gelene kadar babam ve ailesi tarafından annem tarlalarda köle gibi çalışmaya zorlandığı ve kötü muamele ve işkenceyle delirmeye ve intihar etmeye zorlandığı için coğunlukla Osman Çavus dedemin evinde yaşadım ve çoğunlukla baba annemin ve halen bekar olan Mümine halamın acımasız ellerinde kaldım.

My aunt Mumine was abusing and beating me for splashing water to my face when l was washing my face at my age of 3 or 4.

Mumine halam ben 3-4 yaşında yüzümü yıkarken yüzüme suçcarptığımı bahane edip bana kızıp beni döverdi.

My paternal grandmother forced me alone to take their bunch of cows from their home in new Salikkaya to old Salikkaya and also various fields in Kuyumcullu everyday like a child slave.

Baba annem bir köle çocuk gibi hergün beni inek sürüsünü yeni Salıkkayadaki veya Kuyumcullu’daki değişik tarlalara tek başıma götürmeye zorlardı.

My grand mother trained me to confine a young cow and a bull together inside the fenced area and beat with a stick and terrorize the unwilling young cow to get raped by the raging bull while she or other woman chanted “halim le le le” to facilitate raging bull’s rape to the young cow.

Baba annem bir dana ile bir boğayı birlikte avlu icine kapatıp azgın boğanın isteksiz danaya tecavüz etmesi için beni çok eğitti ve ben danayı sopayla dövüp terörize ederek tecavüze zorlarken baba annem veya başka bir kadın “halim le le le” şeklinde azgın boğanin danaya tecavuz etmesi için tezahürat yaparlardı.

Different neighbor women brought in their unwilling young cows to my grand mother for forced rape with my expert help.

Değşik komşu kadınlar isteksiz danalarını benim uzman yardımımla zorla tecavuz ettirmek için baba anneme getirirlerdi.

So l lived horrible experience of growing up in the same house while my mother was destroyed by abuse , torture and mental house then I had early on hands on with a stick training for forced rape and animal torture from my paternal grandmother.

Yani annem eziyet, işkence ve tımarhane ile mahvedilirken ayni evde büyümenin korkunç deneyimini yaşarken elde sopa tecavuz ve hayvanlara işkence konusunda erken yaşta baba annemin fiili eğitiminden geçtim.

When my grand mother died my father cried in her funeral complaining that she was died early for over-working.

Babaannem öldüğü zaman cenazesinde babam aglayarak onun aşırı çalışma yüzünden öldüğünden dert yandı.

My father turned my mother to a living dead!

Babam annemi yaşayan ölüye çevirdi!

This must be a family tradition!

Bu bir aile geleneği olmalı!

On the contrary to my grandmother, my grandfather Osman Cavus never worked except to rescue hazelnuts by husking them while sitting around a mound of wet hazelnuts which l also accompanied him almost every night whenever pouring rain wetted and messed the hazelnuts which were hand-picked, layered for drying in the front yard .

Babaannemin tam tersine Osman Cavus dedem de, elle toplanıp kuruması için kapının önünde harmana serildiğinde sağanaktan boşanan yağmurun islatıp mahvettiği fındıkları kurtarmak için fındık yığınının kıyısında bir mindere oturup her gece benim de onunla beraber yaptığım gibi yaş fındık kabuklarını soymak haricinde asla çalışmamıştır.

I never saw my paternal grand father do any work except sitting on a cushion to husk wet hazel nuts!

Dedemi minderin üstüne oturup ıslak fındıkları ayıklama dışında çalışırken asla görmedim!

Never!

Asla!

It was authority hierarchy going down from Grandfather Osman Cavus to my grand mother, sons, daughters, brides, children, animals.

Bu dedemden aşağı doğru baba anneme, oğullarina, kızlarına ve gelinlere, çocuklara ve hayvanlara doğru inen bir otorite hiyerarsisiydi.

http://aitc.oregonstate.edu/grown/comm_nuts.htm; http://tr.wikipedia.org/wiki/Fındık

CHAPTER PECKING ORDER IN MY CHILDHOOD!:

BÖLÜM ÇOCUKLUĞUMDAKİ GÜÇ HİYERARŞİSİ!

I was repeating what I learned from my family and picking on defenseless animals to release my frustration from the unbearable cruelty l was born into and living through.

İçine doğduğum ve yaşadığım dayanılmaz işkencenin içime doldurduğu acıyı atip rahatlayabilmek icin ailemden öğrendiğimi tekrarlayarak savunmasız hayvanlarla uğraşıyordum.

When I was really young like 3 or 4 and on l was throwing big stones straight to the heads of the young cows and bulls which were difficult to control.

Gerçekten 3 veya 4 yaşında çok küçükken bile idaresi zor olan dana ve tosunların doğrudan doğruya başına nişan alarak büyük taşlar atıyordum.

When my victim animal got dizzy by my hit of my stone I would get to beat their butt badly like I wanted to kill those who challenge my authority.

Sanki otoriteme kafa tutanları öldürmek istiyormuşum gibi hedef aldığım hayvan attığım taşla sersemleyip kalırsa koşup kıçlarını sopayla çok kötü döverdim.

I was so merciless over animals’ defenseless position which would quickly subdue them to my total authority.

Hayvanların savunmasız durumu üzerinde o kadar acımasızdım ki onları çok kısa zamanda tamamen kontrolum altına alıyordum.

I was practicing and advancing what I learned from my family!

Ailemden öğrendiğimi uyguluyor ve geliştiriyordum.

CHAPTER MY FATHER TRAINED ME AS HITMAN AGAINST MY UNCLE’S COW!

BÖLÜM BABAM BENI AMCAMIN İNEĞİNE KARŞI TETİKÇİ OLARAK EĞİTTİ!

My father used cows to train me as his hitman!

Babam beni tetikci olarak eğitmek için inekleri kullandı.

As spring came my father told me that some cows are coming from my half uncle Hakki Iskender’s field, who was village baker and very nice to me, and are eating our hazelnut buds and ordered me to stop them when I was in the elementary school!

Ben ilk okuldayken babam fırıncılık yapan ve bana cok iyi davranan üvey Hakki Iskender amcamın tarlasından gelen ineklerin tarlamıza girip fındık tomorcuklarını yediğini anlatıp ineklere engel olmamı emretti.

I could never imagined that these cows belonged to my good hearted baker uncle Hakkı.

Bu ineklerin iyi kalpli fırıncı Hakkı amcama ait olduğunu asla hayal edemezdim.

First of all my father brainwashed me that they were eating our hazel nut buds so uncle Hakkı would let any any cow to eat hazel nuts in his fields therefore they cannot be his!

Öncelikle babam ineklerin fındık tomurcuklarını yediği şeklinde beynimi yıkadığı için hakkı amcamın kendi fındığını kendi ineğine yedirmeyeceğini bildiğimden bu ineklerin onun olması mümkün değildi!

Normally my father was supposed to fix our fences to avoid this problem but as he wanted to train and use me as hitman and hurt my own good relationship with my uncle and his family he forced me to do something impossible for me about innocent cows.

Normal olarak babamın bu sorunu önlemek icin avlularimızı tamir etmesi gerekiyordu fakat beni hem kendi tetikcisi olarak eğitmek ve kullanmak için hem de benim amcamla ve ailesiyle iyi ilişkilerimi yıkmak için masum inekler konusunda benim icin imkansız olan birşeyi yapmam amacıyla beni zorladı.

My father cheated me by lying to me that cows are eating hazel nut buds instead of green grass all over!

Babam ineklerin heryerdeki yeşil otlar yerine fındıkları yediği şeklinde bana yalan söyleyerek beni kandırdı!

What can l do except hurting the cows if I can ever get close to very agile cows?

Çok hızlı olan inekleri yaklaşsam bile onlara zarar vermek dışında ne yapabilirdim?

I took the light weight ax frommy father and walked in the fields and finally saw the cow in our field and threw the ax to cow from distance and hit and cut its butt.

Babamdan grebi denilen hafif baltayı aldım ve tarlaya girdim ve sonunda bizim tarlada ineği gördüm ve baltayı ineğe fırlattım ve isabet ettirip ineğin kıçını kestim.

In the dollowing day my father called me as l was released out of elementary school inside the village tea house where l saw my father is sitting with my uncle Hakki Iskender.

Ertesi gün babam ilkokuldan paydos olunca beni iceri kahvehaneye çağırdı ve girince Hakki Iskender amcamla oturduğunu gördüm.

While l was surprised to find out that cow belonged to my uncle he was also equally very surprised that l could cut cow’s butt from distance as this cow was extremely smart and flighty.

Ben inegin amcama ait oldugunu öğrenip şaşırırken amcam da benim baltayla uzaktan bu ineğin kıçını kesebilmiş olmama aynı derecede şaşırmıştı.

I hit with an ax and almost killed my best uncle’s cow because of my father’s manipulation.

Babamin kandırması sonucunda en iyi amcamın ineğini baltayla vurdum ve nerdeyse öldürdüm.

My father was laughing with joy as my uncle showed his surprise.

Amcam şaşkınlığını belli ettikçe babam keyifle gülüyordu.

This was my father’s dream come true!

Bu işte benim babamın rüyasının gerçekleşmesiydi!

CHAPTER RIFAT AIMED HIS GUN AT OUR DOG!

BÖLÜM RIFAT TABANCASINI KÖPEĞIMIZE ÇEKİYOR!

When I was like 3 or 4 my grandfather Osman Cavus household in new Salikkaya we had two dogs.

Ben 3 veya 4 yaşındayken Osman Cavus dedemin yeni Salıkkaya’daki hanesinde iki tane köpeğimiz vardı.

Older dog was white and his name was Whitebird.

Yaşlıca olan beyazdı ve adı da Akkuş idi.

Younger was brown and his name was Arab.

Genç olan kahverenkliydi ve onun adı da Arap’tı.

Of course dogs were never allowed to get in the house in rural Turkey according to Islam.

Tabi Islam dinine göre kopekler asla eve alınmazdı.

Nobody really made them any dog house too.

Hiç kimse onlara köpek kulubesi de yapmadı.

They slept wherever they could to survive.

Hayatta kalabilmek için nerede uyuyabilirlerse orda uyurlardi.

They get dog slush if they are lucky.

Eger sanslıysalar kopek yalı yerlerdi.

Dog slush was made by boiling grains available in the house.

Kopek yalı evde bulunan bulgur ve arpa ve unlardan kaynatılarak yapılır.

One day during summer time our dog Arab did not know rules like Whitebird and was getting close and barking at Rifat Iskender while he was walking to Kuyumcullu and Rifat drew his pistol and pointed it to Arab ready to shoot poor dog who never bit anybody instead of using a stick.

Arap genç olduğundan Akkuş gibi kurallari bilmiyordu ve yoldan Kuyumculluya dogru yürüyerek giden Rıfat Iskender’e doğru yaklasıp havlamaya başlayınca Rifat eline bir sopa almak yerine belinden tabancasını çekip hiç bir kimseyi ısırmamış olan zavallı Arap’a doğrulttu.

I was so scared as a child that Rifat would shoot Arab for doing no harm except trying to protect his territory.

Bir çocuk olarak Rıfatın bizim evi kollamaktan baska birsey bilmeyen Arap’ı vuracağını düşünüp çok korktum.

Witnessing Rıfat to point a gun to a poor dog who was only doing his everyday common job impacted me badly that animal life is worthless however the do their job loyally.

Herzamanki olağan işini yapan zavallı bir kopeğe karşı eline bir sopa almak yerine silah dogrultan Rıfat’ı görmek hayvanların görevlerine ne kadar Sadık olsalar da canlarının değersiz olduğu şeklinde beni çok etkiledi.

Nobody in the house seemed they would really care if Arab was shot .

Evdeki hiçkimse eğer Arap’ın vurulsa hiç umursayacakmış gibi görünmüyordu.

Arab was considered so worthless and would not even get a decent funeral for dying unjustly to protect everybody in the house.

Arap o kadar değersiz görülüyordu ki evdeki herkesi korumak için pisipisine ölse bile adam gibi bir cenazesi ve mezarı bile yapılmayacaktı.

Nobody ever spoke with Rifat why he draws his gun to innocent Arab like a madman instead of walking with a stick like everybody else.

Hiçkimse Rifat’a neden herkes gibi bir sopayla yürümek yerine masum köpek Arap’a deli gibi tabanca çektigini sormadı.

CHAPTER MY FATHER, MY STEPMOTHER AND UNCLE SULEYMAN WERE SO CRUEL AGAINST MY STRAY PUPPY AND ME!

BÖLÜM BABAM, ÜVEY ANNEM VE SÜLEYMAN AMMCAM SAHİPSİZ KÖPEK YAVRUSUNA VE BANA KARŞI ÇOK ACIMASIZDI!

When I was in the first year in my middle school in Kocaali a homeless puppy started to follow me as l was walking home in the evening from right by the brook bridge area in new neighborhood of Kocaali and all the way to my home in new Salikkaya.

Kocaali Ortaokulunda birinci sınıftayken Kocaali’nin Yenimahalle semtinden geçen derenin köprüne çok yakın bir yerde evsiz yavru bir köpek peşime takılıp onca yolu benim peşimde yürüyüp yeni Salıkkaya’daki evimize geldi.

Here: Burda: http://medyabar.com/haber/54599/kocaalide-kepce-vuruldu.aspx

Even though I loved the poor puppy and was feeding him my father and step mother yelled at me to throw him to somewhere to punish me for caring and feeding to poor homeless puppy.

ZavallI yavruyu sevmeme ve yedirmeme rağmen babam ve üvey annem evsiz zavallı bir yavru köpeğe sahip çıktığım için bana bağırıp kızdılar ve evsiz zavalli yavruyu götürüp bir yere atmamı emrettiler.

I refused to listen to them for a day or two but eventually I had to obey their pressure!

Bir iki gün onları dinlemeyi reddettim ama sonunda baskıya boyun eğmek zorunda kaldım.

I did not trust anybody, I could not just throw my poor puppy away so l kept the puppy underneath my grandfather Osman Cavus’ home while I went to school

Kimseye guvenemedigim , zavallı yavruyu atmaya kıyamadığım için yavru kopeği Osman Cavus dedemin evinin altına bırakıp okula gittim.

Uncle Suleyman Iskender was living upstairs with his family and downstairs where my grandfather Osman Cavus lived in the summers, was empty as he moved to winter house in Kuyumcullu center for the season.

Süleyman İskender amcam ailesiyle evin üst katında oturuyor ve Kuyumcullu merkezindeki kışlık evine geçen dedemin yazın kullandığı alt kat boş duruyordu.

When returned back from school and tried to get my puppy in the evening my uncle Suleyman Iskender who was waiting for me, trapped me and tortured me by hanging me from ears until they bleed and threatened me to hang me to the ceiling from my genitals for leaving the poor puppy to his house as he got the info from my father and step mother.

Aksam okuldan dönünce yavru köpeğe ararken beni bekleyen Süleyman İskender amcamın tuzağına düşüp yakalandım ve babamdan ve üvey annemden olayı öğrenen amcam zavalli yavruyu evine sakladığım için kanatana kadar kulaklarimdan yukarı astı ve beni cinsel organlarimdan tavana asmakla tehdit etti.

CHAPTER MY FATHER TORTURES ME WITH HIS MONEY IN HAYDARPAŞA!

BÖLÜM BABAM HAYDARPAŞADA PARASIYLA BANA İŞKENCE YAPTI!

As l started to study in the Istanbul Haydarpasa free boarding high school l was fascinated with the outstanding architecture of the school and secretly started to investigate our building and other historic buildings during weekends as l had no family member to visit me or nobody visited me or I had no money to even get a bus or cross the Bosphorus .

Istanbul’da Haydarpasa Lisesi’nde parasız okumaya başladığım zaman okulun muhteşem binasına hayran oldum ve ailemden hiç kimse beni ziyarete gelmediği ve ziyarete gidecegim hiçkimsem de olmadığı için ve üstelik otobüse veya Boğazi geçmeye param olmadığı için hafta sonları kendi binamızı ve çevredeki binaları gizlice incelemeye basladim.

I stayed with one of my boarding student friends overnight only one night in his family house in a very poor neighborhood .

Yatili ogrenci arkadaşlardan birisinin Fatih’in çok fakir bir mahallesindeki evinde ancak bir gece misafir kaldım.

I think I met my fellow student in the little mosque in the basement of our school.

Sanırım bu okul arkadaşımı okulun bodrum katında bulunan mescitte tanımıştım.

He was one of a few students praying in the mosque after night study.

Gece etüdünden sonra mescitte namaz kılan birkaç öğrenciden birisiydi.

CHAPTER FELLOW VİLLAGER LUCKY STUDENT HUSEYIN

BÖLÜM KÖYLÜM VE OKUL ARKADAŞIM ŞANSLI HÜSEYİN

Meanwhile my fellow villager and school mate Huseyin Erol was staying out almost every weekend with his relatives.

Bu sirada köylüm ve okul arkadaşım Hüseyin Erol hemen hemen her hafta sonu akrabalarında geçiriyordu.

Huseyin Erol’s family paid his boarding in Haydarpasa and bought a house for him to study in Adapazari while my father and grandfather built big 3 apartment buildings and killed my free boarding opportunity in Haydarpasa and tortured me between places all my life .

Hüseyin Erol’un ailesi onu özel okutmak için Haydarpasa’da paralı yatılı ücreti ödedi ve Hüseyin okusun diye Adapazari’nda ev alırken benim babam ve dedemler 3 apartman binası dikerken beni Haydarpasadaki parasiz yatilidan çıkarıp evsiz ve parasız perişan ettiler.

CHAPTER TROUBLE WITH PIGEONS IN THE ATTIC

BÖLÜM ÇATIDA GÜVERCİNLERLE YAŞADIĞIM SORUN

http://en.wikipedia.org/wiki/Haydarpaşa; http://en.wikipedia.org/wiki/Bosphorus

While investigating our amazing school building l found a pigeon family in an empty attic room.

Muhteşem okul binamızı incelerken çatı katında boş bir odada yaşayan bir güvercin ailesi buldum.

Even though l was very soft and kind to puppy back in my village I felt terrible here and mad at pigeons as l watched totally independent and carefree pigeons living together happily without caring or depending on me.

Köyde yavru köpeğe karşı yumuşak ve şefkatlı olmama rağmen burda güvercinlerin benden tamamen bagimsiz ve serbest be beni hiç umursamadan mutlu bir sekilde kendi hayatlarını yaşadıklarını seyrederken kendimi berbat hissettim ve onlara kızdım.

I was so angry at myself thinking birds make it much better than I did!

Kuşların benden çok daha iyi yaşadıklarını düşünerek kendime çok kızdım.

I was stuck as my hands were all tied up like a helples prisoner in a bottomless pit to which my father threw me in to torture me while these birds were totally free.

Ben babam beni attığı dipsiz kuyuda ben ellerim kollarım bağlı bir mahpus gibi caresiz dururken bana işkence ederken bu kuşlar tamamen ozgurdu.

While l had nobody to contact birds were chirping, singing and playing happily with each other constantly.

Benim görüşecek hiçkimsem yokken bu kuşlar cıvıl cıvıl ötüp şarkı söyleyerek birbirleriyle mutlu durmadan oynuyorlardi.

I felt like they were mocking with my misery.

Benim sefil durumumla alay ettiklerini hissettim.

Those pigeons were not like helpless homeless poor puppy who needed my care and friendship.

Bu güvercinler benim ilgime ve arkadaşlığıma muhtac olan caresiz yuvasiz annesiz zavalıi köpek yavrusu gibi değillerdi.

I saw myself in that poor puppy.

O zavallı köpek yavrusunda ben kendi kendimi görmüştüm.

But now l saw my father and stepmother in pigeons who always mock my helplessness.

Fakat simdi guvercinlere bakinca herzaman caresizligimle alay edip eglenen babamı ve üvey annemi gördüm.

Pigeon family was like my father and step mother and step siblings who are living happy a life of a happy family on my misery!

Mutlu güvercin ailesi benim mutsuzluğum üzerine kendi mutlu aile düzenini kurmuş olan babama, üvey anneme ve üvey kardeşlerime benziyordu!

I could not bear my helplessness and feel like my step mother is mocking my helplessness any more I needed to feel sense of power so l threw sticks to them and beat them until I felt that were totally equal in misery.

Çaresizliğime ve üvey annemin çaresizligimle alay etmesini düşünmeye daha fazla dayanamadım, kendimi çaresizlik duygusundan kurtarıp rahatlamam lazımdı bu nedenle sefalette eşitlik kurana kadar kaptığım sopaları odadaki kuşlara atıp denk getirdiklerimi dövdüm.

I felt powerful and relaxed like l punished my my father and stepmother.

Sanki babamı ve üvey annemi cezalandırmış gibi kendimi güçlü hissettim ve rahatladım.

I wish l found a pigeon who was pushed around and wounded by its own father like myself who totally needed my help.

Keşke babasının ve üvey annesinin yaraladığı ve yardımıma ihtiyacı olan yani kendim gibi yaralı ve muhtaç bir güvercin bulsaydım.

I wish I never had such a terrible experience my school Haydarpasa but had a wonderful experience like my puppy back in my village!

Keske okulum Haydarpasa’da boylesine korkunç bir deneyim yerine köydeki yavru köpeğim gibi harika bir deneyim yaşasaydım.

CHAPTER I SHOT A DOG IN ITS HEAD WITH MY FATHERS GUN

BÖLÜM BABAMIN TABANCASI İLE BİR KÖPEĞİ BAŞINDAN VURDUM

Sadly but when l about to graduate from high school I mercilessly shot a German Shepard dog while he was eating feces from our open sewage under our bathroom window in the house which belonged to Hasan Gobel.

Üzücü fakat liseyi bitirmek üzereyken oturduğumuz Hasan Gobel’e ait olan evin banyo penceresinin altinda açık lağımdan dışkı yerken bir kurt köpeğini acımasızca vurdum.

When l saw the German Shepard by chance l run and grabbed my father’s Parabellum pistol and marked on the top of head of the poor dog and fired one shot which killed him instantly.

Kurt köpeğiini tesadüfen gördüğüm zaman koşup babamın Barabelli tabancasını yatağın altından kaptım ve yukardan aşağı zavallı köpeğin başına nişan alıp tek kurşun sıkarak anında öldürdüm.

Immediately everybody around the house started to run around trying to see who shot who.

Evde derhal kim kimi vurdu diye anlayabilmek için herkes bir panikle koşuşturmaya başladı.

A few days ago my stepmother drew the same gun and pointed it to my chest threatening to shoot me.

Birkaç gün önce üvey annem aynı tabancayı evin iç merdivenlerinde bana çekerek göğsüme nişan alarak beni vurmakla tehdit etmişti.

I deterred my stepmother by responding “if you shoot me you will go to prison then what will happen to your three children .

Üvey annemi “beni vurursan hapse gideceksin, üç çocuğuna ne olacak?” diyerek caydırmıştım.

Now l mercilessly shot the shit eating poor German Shepard dog as a symbol and response to armed threat of my step mother.

Şimdi dışkı yiyen zavallı kurt köpeğini bir sembol olarak ve üvey annemin tabancalı tehdidine cevap olarak acımadan vurmuştum.

My father and step mother were so panicked and running into house to see if l shot their beloved children.

Babam ve üvey annem büyük bir panikle sevgili üvey kardeşlerimi vurup vurmadığımı anlamak için eve koştular.

My father was so mad and yelled at me why I used his gun and ordered me to drag away the poor dead dog alone and did not allow my brothers help me in an effort to cut down my newly acquired sense of power over my brothers.

Babam bana cok kizmisti ve bagirarak tabancasını niye kullandığımı sordu ve zavallı ölü köpeği yalnız başıma sürükleyerek götürüp gömmemi emretti ve kardeşlerim üzerinde o anda kazandığım etkiyi kırmak için benimle gelip yardım etmelerine engel oldu.

My father was shaken and so angry because l symbolically showed my brothers that we can stop my father’s oppression by gun power.

Babam ve üvey annem sarsılmış ve cok kizmışlardı çünkü ben babamın ve üvey annemin zulmünü silah gücüyle durdurabilecegimizi göstermiştim.

Animal torture is a practice before crime on humans.

Hayvanlara işkence insanlara karşı işlenen suçlardan önce yapılan bir alıştırmadır.

Whenever l found opportunity I would act For revenge against anybody who hurt me like shooting this dog if I did not go to school.

Eger okula gitmemis olsaydim böyle bu köpeği vurduğum gibi fırsatını bulduğum anda bana kötülük yapanlara karşı intikam için hareket edecektim.

Here: Burda: http://www.animalliberationfront.com/Philosophy/AbuseLinked/Abuse-serialkillers.htm

CHAPTER I YELLED AT A LADY WALKING HER DOG IN ANKARA!:

BÖLÜM ANKARA’DA KÖPEĞİNİ GEZDİREN BIR BAYANA BAĞIRDIM!

When l started to study in the college l was so mad at seeing a lady walking her poodle dog with a leash near my college and I yelled at her

Siyasal’da okumaya başlayinca fakültenin yakınında ana caddede hayatımda ilk kez kaniş köpeğini gezdiren bir bayan görünce çok kızdım ve kendisine bağırdım.

I thought that I myself was the oppressed one wounded by my father deserving her kindness not that spoiled poodle.

Babam tarafından yaralanan mazlumun benim kendimin oldugunu, bayanın ilgisine şımarık kaniş kopeğinin değil benim layık olduğumu düşünüyordum.

I never heard anything about total liberation and that animals are better than humans.

Topyekun kurtuluş ve hayvanların insanlardan daha iyi oldukları konularında hiç birşey duymamıştım.

Poodle walking lady believed that her poodle is her property, her toy!

Kaniş gezdiren hanım kanişin kendi mülkiyeti, oyuncağı olduğuna inanıyordu.

CHAPTER MY EFFORT TO SAVE MY MOTHER’S SICK PUPPY WAS DISASTER!:

BÖLÜM ANNEMİN HASTA KÖPEK YAVRUSUNA YARDIM ÇABAM FELAKETLE SONUÇLANDI!

While I was making my marches to Ankara in 1999 my mother informed me that her little puppy in her house in new Salikkaya was sick with constipation and wanted me to help him.

Ankara’ya yürüyüşler yaptığım 1999’da annem yeni Salikkaya’daki evinde baktığı yavru köpeğin kabızlıktan rahatsız olduğunu anlatıp yavruya yardımcı olmamı istedi.

I tried to help the poor puppy to move his bowels by giving cotton oil but it did not work and instead of trying to enema l gave him more oil as it did not help.

Zavallı köpek yavrusuna rahat dışkılaması için biraz pamuk yağı içirdim ancak bunun bir faydası olmayınca lavman yapmak yerine biraz daha yağ içirdim ve bundan sonra yavruyu öldü.

I wish I found a better way in those days instead of following my wrong opinion.

Keşke kendi yanlış fikrimi takip etmek yerine daha iyi bir yol bulsaydım.

It was so obvious that my brother Tural harvests my mother’s hazel nuts but did not listen to my mother and pay attention to the life of this poor puppy.

Kardeşim Tural annemin fındığını toplayıp yediği halde annemi dinlemiyor ve zavallı yavru köpeğin hayatına hiç önem vermiyordu.

Puppy was my mother’s baby and my brothers Tural and Sezgin did not even look once.

Yavru annemin bebeği sayılırdı ama kardeşlerim Tural ve Sezgin hiç dönüp bakmadılar bile.

When it comes to their own baby they go to doctor everyday but when it comes to my mother’s puppy they never care.

Kendi bebekleri olursa hergün doktora giderler ama annemin yavrusu olunca hiç dönüp bakmazlar.

My brothers live like a king with my mother’s hazelnut fields and house but never cared for her puppy.

Kardeşlerim annemin dındıkları ve evi sayesinde krallar gibi yaşıyorlar ama annemin yavrusuna asla bakmıyorlar bile.

CHAPTER MY FAMILY’S EXECUTION WITHOUT TRIAL ON ALL MY LIFE!

BÖLÜM AILEMIN BANA KARŞI HAYAT BOYU YARGISIZ İNFAZI !

This misogynist society and capitalist state acted like it is perfect and never said anything to stop this madness.

Bu kadın düşmanı toplum ve kapitalist devlet bu sanki mukemmel bir şeymis gibi hareket etti ve bu manyaklığa karşı tek kelime söylemedi.

This same Kuyumcullu village group in Facebook banned me for writing plain truth.

Bu ayni Kuyumcullu köyü Facebook grubu sadece gerceği yazdığım için beni atti.

They call the truth an insult!

Doğruya hakaret diyorlar!

My brother Sezai Iskender complains that my autobiography is execution without trial as if they are not allowed to write their version as a response.

Kardeşim Sezai Iskender sanki kendisine cevap hakkı verilmiyormuş gibi hayat hikayemin yargısız infaz olduğundan şikayet ediyor.

He is the one who gets me banned in the Kuyumcullu group.

Kuyumcullu grubunda beni yasaklattıran Sezai’nin kendisi.

My father and brothers are the ones always spoke and acted between themselves in secrecy to exclude and starve me, never allowing me to speak and threatened me with violence covertly which is execution without trial.

Babam ve kardeslerim kendileri hep benim hic konusmama izin vermeden aralarinda gizlice konusup beni dışlamak ve aç bırakmak için hareket ettiler ve yargısız infaz şeklinde açık ve kapalı şekilde beni şiddetle tehdit ettiler.

As my brothers collectively already imposed violence on my father who already brainwashed and ordered me to shoot them in response It is obvious that everybody is operating for execution without trial in terms of violence and deception.

Kardeşlerim beraberce zaten babama karşı şiddet uyguladıkları için ve babam da cevaben benden onları tetikçi gibi vurmam için beynimi yıkayıp bana emir verdiği için zaten benim ailem şiddet ve aldatma kurallarına göre hareket edip yargısız infaz yapıyor.

Writing to report their execution without trial is only to serve sense of justice.

Onların yargısız infazlarını yazıp haber vermek sadece adalet duygusuna hizmet etmektir.

Other two options are acting like them or keeping silence are no justice to mankind.

Öteki iki seçenek onlar gibi hareket etmek veya sessiz kalmak insanlığa karşı haksızlık olur.

Members of society have every right to know what is happening and what is to be done for justice and peace.

Toplum fertlerinin olup bitenleri, adalet ve barış için yapılması gerekenleri bilme hakkı vardır.

By the way all of the people mentioned in this autobiography should investigate my details as they are living in the source and write their answers online .

Sırası gelmişken bu otobiyografide adı geçen insanların olay yerinde yaşadıkları için verdiğim ayrıntıları inceleyip internette cevap yazmaları gerekir.

Instead of yelling, threatening and banning these mentioned people should convince society with their evidences in writing that I am wrong.

Adı geçen bu insanların bana bağırmak, beni tehdit etmek ve gruplardan yasaklamak yerine delillerini yazarak benim yanlış oldugum konusunda toplumu ikna etmeleri gerekir.

This society must demand from those people in question to come with a good explanation.

Bu toplumun burada sozkonusu olan insanların iyi bir açıklama ile çıkıp gelmelerini talep etmesi lazim.

CHAPTER GOLDEN HEARTED WOMEN LIKE AUNT ZEKİYE:

ZEKIYE TEYZE GİBİ ALTIN KALPLİ KADINLAR VAR!

However, I want to thank here to those golden hearted women like aunt Zekiye who always told me to end this madness.

Ancak bu manyaklığı durdurmam gerektigini daima hatırlatan Zekiye teyze gibi altın kalpli kadınlara burda teşekkur etmek istiyorum.

My father and step mother were afraid so much from the critics of those golden hearted women.

Babam ve üvey annem işte bu altın kalpli kadınların yaptığı eleştirilerden çok korkuyordu.

My father turned my siblings against me to stop me.

Babam beni durdurmak için öz kardeşlerimi bana karşı çevirdi.

My father tried to kill my study and my career to reduce me to a loser insane status like my mother.

Babam beni annem gibi bir beceriksiz deli durumuna düşürmek için eğitimimi ve seçkin bir meslek sahibi olmamı engellemeye çalıştı.

My father burned me so he could call me loser insane and punish me as he wanted.

Babam bana beceriksiz deli diyebilmek ve istediği gibi cezalandirabilmek için beni yaktı.

I was bolder than my other siblings because I was oldest son at home and was very good in school.

Okulda çok iyi olduğum ve evde en büyük erkek çocuk olduğum için diğer kardeşlerimden daha cesurdum.

Therefore my father and step mother abused me much more to make me an example to other siblings .

Bu nedenle babam ve üvey annem diğer kardeşlerime ibret olsun diye beni daha çok ezdiler.

My father always complained my grand father did not send him to study higher than elementary school.

Babam her zaman kendisini ilkokuldan yukarı okula yollamadığı için dedemden şikayet ederdi.

However he never let any of my own 5 siblings finfish high school education.

Ancak 5 öz kardeşimin hiçbirine liseyi bitirtmedi.

He also tortured me with his money and hunger pressure while I studied.

Ben okurken de parasıyla ve açlık baskısıyla bana işkence etti.

He provoked and and made all my siblings an enemy against me too.

Bütün kardeşlerimi de bana karşı kışkırtıp düşman etti.

My paternal uncles and aunts always supported my father in his torture to destroy our dignity from the beginning.

Amcamlar ve halamlar babamın bize yaptığı bu işkenceye en başından
beri destek verdiler.

This was Grandfather Osman Cavus’ misogynist tradition.

Bu Osman Cavus Dedemin kadın düşmanı geleneğidir.

CHAPTER AUNT AYŞE WAS AT FOREFRONT LIKE MY FATHER’S LAWYER!:

BÖLÜM AYŞE HALAM BABAMIN AVUKATI GİBİ ÖNDEYDİ!

But my aunt Ayse Unal was outgoing to blame the oppressed victims.

Fakat Ayşe halam masumu suçlama konusunda son derece aşırı gidiyordu.

This aunt Ayse was always accusing me and my real brothers for everything she could think.

Bu Ayşe halam düşünebildiği her şeyde beni ve öz kardeşlerimi suçluyordu.

She always kept complaining that my real brothers are
causing many troubles and putting my father into a lot of health issues and making him old in his young age.

Bu halam benim öz erkek kardeslerimin babamı dertlere sokarak birçok sağlık sorunu yarattıklarını ve bu yüzden babamı erken ihtiyarlattıklarını söyleyip dururdu.

She was repeating all of my father’s first hand complaints.

Ayse halam babamın kendisine doğrudan anlattığı şikayetlerini bana tekrar ediyordu.

She repeated to me whatever she heard from my father.

Halam babamdan duydugunu aynen bana tekrar ediyordu.

So my father fills everybody and then they pass it to others.

Yani babam çevresini dolduruyor ve onlar da ötekilere aktarıyor.

Aunt Ayse always tried to turn me against my own brothers.

Ayşe Halam daima beni kendi kardeşlerime karşı döndürmeye çalıştı.

This is because my father was using his family to divide and destroy us.

Bu böyle çünkü babam bizi bölüp parçalamak için ailesini kullanıyordu.

Aunt Ayse’s effort to fill me up was useless during all my life.

Ayşe halamın hayat boyu beni doldurmak için yaptığı çalışma boşa gitti.

CHAPTER MY FATHER AND AUNT AYŞE GOT US SHOT!:

BÖLÜM BABAM VE AYŞE HALAM BIZI VURDURDU!

But it worked on her own children.

Fakat kendi cocukları üstünde etkili oldu.

My father and step mother destroyed my mother and us first.

Babam ve üvey annem önce annemi ve bizi mahvediyorlar.

Then they go around to blame the victims.

Sonra gidip suçlarını masumların üstüne yıkıyorlar.

And his friends and family repeat same.

Ve dostlari ve ailesi aynı yalanı tekrarlıyor.

This is same what US and NATO does to stage coup d’etats and start wars with lies.

Bu yalanlarla darbe yapan ve savaş çıkartan Amerika ve NATO’nun yaptığı şeyin aynısıdır.

This aunt Ayse was so aggressive about insulting us that she brainwashed her kids and gradually her kids followed her evil example.

Bu Ayşe hala bize hakarette öyle aşırıydı ki kendi çocuklarının beynini yıkadı ve cocuklarına da kötü örnek oldu.

CHAPTER MY STEP MOTHER CALLS ME INSANE fOR A WATER MELON!:

BÖLÜM ÜVEY ANNEM BİR KARPUZ İÇİN BANA DELİ DEDİ

My step mother Hayriye Ozturk used to call me insane because l let my aunt Ayse’s sons Vahdet Unal and Abdullah Unal eat one or two melons in our family melon farm.

Üvey annem Hayriye ÖztÜrk karpuz tarlamIzdan Ayşe halamın oğulları Vahdet Ünal and Abdullah Ünal’a bir veya iki karpuz yedirdiğim için bana deli derdi.

My stepmother kept spreading for years to everybody that l was insane because aunt Ayse and her sons Vahdet and Abdullah ridiculed my
melon treat and called me insane for it.

Üvey annem Hayriye Özturk, Ayşe Halamın ve oğulları Vahdet ve Abdullah’ın benim kendilerine karpuz ikram etmeme delilik deyip alay ettiklerini
anlatıp yillarca herkese deli olduğumu anlatıp durdu.

According to my stepmother, my watermelon treat was madness and aunt Ayşe’s Family also said so!

Üvey anneme göre karpuz ikramım delilikte ve Ayşe halamın ailesi de böyle diyordu!

CHAPTER IS MY FAMILY ISLAMIC AS THEY CLAIM?

BÖLÜM AİLEM İDDİA ETTİĞİ GİBİ İSLAMA UYGUN MU?

All of my paternal and maternal grand parents and their families say and act like they are Muslims.

Hem anne ve hem de baba tarafımdan tüm ailem müsluman olduğunu söyler ve öyle davranır.

However according to Islam heaven is under your mother’s feet.

Ancak İslam’a göre cennet annenizin ayakları altındadır.

Here: Burda: http://www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/gul-yuzlu-peygamber-insanliga-rehber/6467?getEnglish=

While this was Islam nobody openly challenged my father for his torturing and separating my mother from us.

İslamda durum böyleyken hiçkimse babamın anneme işkence etmesine ve annemi zorla bizden ayırmasına açıkça karşı çıkmamıştır.

Civil laws also forbids my father from separating her from her children.

Medeni Kanun da babamın annemi çocuklarından ayırmasını yasaklar.

So now I write this to remind everybody that if you want to go to heaven and also be good citizen you should never abuse woman, or separate a mother from her children.

Yani şimdi bunları yazmamın nedeni eğer cennete gitmek ve iyi vatandaş olmak istiyorsaniz kadınlara eziyet etmeyin ve anneleri çocuklarından ayırmayın.

This is very important point but unfortunately none of my family members paid attention.

Bu çok önemli bir nokta fakat maalesef benim aile fertlerimin hiçbirisi buna dikkat etmedi.

I write my autobiography to show what happens if you allow such horrible things to women, mothers and children.

Eğer kadinlara, annelere ve çocuklara böyle korkunç bir şeyin yapılmasına izin verirseniz ne olacağını göstermek için bu hayat hikayemi yazıyorum.

My goal is not to hurt people but on the contrary to show them the right way to go.

Amacım insanlara zarar vermek değil fakat tam tersine onlara gidilecek doğru yolu göstermektir.

My father always forced me to deny my real mother and accept my step mother as real.

Babam daima kendi öz annemi inkar etmem ve üvey annemi özmüş gibi kabul etmem için beni zorladı.

From the first beginning my father always asked me “did you kiss your mother’s and paternal grandfather’s hand” when I kissed his hand during the religious holidays and brainwashed and ordered me to go home to kiss my grandfather’s and step mother’s hand and always ignored my real mother and maternal grandparents.

Daha ilk başından beri dini bayramlarda elini öptüğüm zaman babam bana hep “annenin elini öptün mü, dedenin elini öptün mü” diye sorar ve beni dedemin evine ve üvey annemin olduğu eve gitmem için beynimi yıkayıp emir verir ve özannemi, annemin anne ve babasını yok sayardı.

My father did this to all my siblings and created a false imagined reality and brainwashed me to ignore Islam and civil law in the same time.

Babam bunu bütün kardeşlerime yaptı ve yanlış hayali bir gerçeklik yarattı ve benim islami ve medeni kanunu yok saymam için beynimi yıkadı.

In my lifetime we never bothered to see our mother and even if she herself came to see us in my father’s house we never kissed our own mother’s hand in any holiday occasion thanks to my father!

Babamın sayesinde, biz hiçbir Bayram zamanı annemi görmeye gitmedik ve eğer annem kendisi bizi görmeye gelse bile biz hiçbir zaman onun elini öpmedik!

My father’s family reduced my real mother’s status to zero while upgrading my step mother’s status to real mother!

Babamın ailesi öz annemin derecesini sıfıra indirirken üvey annemin derecesini gerçek anneliğe yükseltti.

CHAPTER MY BROTHER SEZAI REFUSED TO HELP AND FORCED ME TO BEG HELP FROM A LOCAL MAFIA BOSS!

BÖLÜM KARDEŞIM SEZAİ BANA YARDIM ETMEYİ REDDETTİ VE BENİ KÖYDEKİ BİR MAFYA PATRONUNDAN YARDIM DİLENMEYE ZORLADI!

While this madness machine worked with full speed like this I was busy in the winter to collect signatures in the Parliament in 1991 in order to return my career in the Foreign Ministry and came back to village in the summer instead of Foreign Ministry and met my brother Sezai who just came from Denmark for summer vacation too.

Bu delilik makinesi böyle tam gaz calışırken ben 1991 yılının kış mevsimini Dışişleri’ne dönebilmek için Meclisteki imza kampanyam ile geçirdim ve maalesef Dişişleri yerine yazın köye döndüm ve Danimarka’dan yaz tatili için dönen kardeşim Sezai ile konuştum.

My brother Sezai told me to stop signature campaign as he argued it is useless and he will not waste his money helping me for signatures or my legal struggle just like my father.

Kardeşim Sezai imza kampanyama aynen babam gibi boş iş diyerek karşı çıktı ve imza veya mahkeme mücadelesi için boşa harcayacak parası olmadığını söyleyip yardıma yanaşmadı.

Sezai did everything to avoid meeting me!

Sezai benimle karşılaşmamak için herşeyi yaptı.

Instead he advised me to beg a mafia boss living in a super big house in nearby Kirazli village to help me to return to my career diplomat job!

Bunun yerine komşu Kirazlı köyünde çok lüks bir evde oturan bir mafya babasından Dışişleri meslek memurluğuma dönmek için yardım dilenmemi tavsiye etti.

Brother Sezai also refused to help me to go to Denmark for a change and told me l should get there with my own means which did not exist.

Kardeşim Sezai değişiklik olsun diye Danimarka’ya gitmek için bana yardım etmeyi de reddetti ve olmayan kendi imkanlarımla kendi kendime gitmem gerektigini savundu.

My step mother was also mocking me like “you cannot travel outside turkey with your own means or with the Foreign Ministry career!”

Üvey annem de ister kendi imkanlarımla ister Dışişleri Bakanligi mesleği ile olsun hiçbir şekilde yurtdışına çıkamadığım” şeklinde benimle alay ediyordu.

My father also mocked me obscenely about traveling outside Turkey as “you will go to whit”!

Babam “moka gidecen” diyerek müstehcen küfürlerle Turkiye dışına seyahat konusunda benimle alay ediyordu.

Sezai was avoiding me those days because he did not want to be bothered from my solidarity requests against 12 September mentality and Gladio undersecretary Ozceri.

Sezai o gunlerde 12 Eylül zihniyetine ve Gladyo müsteşarı Özceriye karşı yaptığım hak mücadelesinde destek taleplerimden rahatsiz olmak istemedigi için benden sürekli kaçıyordu.

In fact all my family, Iskender clan and so called friends were running away from me to avoid my solidarity calls.

Aslında tüm ailem, İskender sülalesi ve sözde arkadaşlarım dayanışma çağrılarımı duymamak için benden kaçıyorlardı.

My family developed their defense against my solidarity drive by claiming that I am insane for asking something impossible because getting my career diplomat position is impossible and therefore l am insane and not worth to help.

Ailem benim dayanışma kampanyama karşı geliştirdiği savunma taktiği ile benim Disisleri meslek memurluğuna dönmemin imkansız olduğunu ve benim de imkansız olan birşeyi istediğim için deli olduğumu ve dolayısıyla yardım etmeye değmediğimi iddia ediyordu.

My father and his family run this insane propaganda.

Babam ve ailesi bu manyak propagandayı yürüttüler.

CHAPTER MY BROTHER SEZAI GOT ME SHOT BY AUNT AYŞE’S CHILDREN WHILE AVOIDING HELP!:

BÖLÜM KARDEŞIM SEZAİ YARDIMDAN KAÇARKEN BENİ AYŞE HALAMIN ÇOCUKLARINA VURDURDU!

So while my brother running away from me he got in trouble with aunt Ayse’s son Vahdet as he fought with him one night in a wedding in Karasu Holiday Site.

Yani benden kaçan kardeşim Sezai, Ayse halamın oğlu Vahdet ile Karasu Tatil Sitesinde bir düğün eğlencesinde kavga ederek başını derde soktu.

Suddenly Sezai changed his mind as he got into fight.

Sezai kavga edince aniden degisti.

Now he wanted me together with him all the time!

Şimdi beni hep yanında istiyordu!

He needed hitman now!

Tetikçiye ihtiyacı vardı şimdi!

However I immediately visited my aunt Ayse Unal and her husband Sadi Unal to end this fight.

Ancak derhal Ayşe halama ve Sadi Enişteme gidip bu kavgaya son vermelerini istedim.

Aunt Ayse and her husband Sadi did not consider me serious due to my father’s propaganda campaign calling me insane.

Babamin beni deli gösteren kampanyası yüzünden Ayşe halam ve kocası Şadi beni ciddiye almadılar.

However contrary to my request my aunt Ayse’s sons Vahdet, Abdullah and Mehmet came back in a car and started shooting to murder us altogether in the middle of the Kuyumcullu village we were all sitting on the chairs in front of village tea houses.

Ancak benim ricamın tam tersine Ayse halamın oğulları Vahdet, Abdullah ve Mehmet arabalarıyla gelip Kuyumcullu köyünün orta yerinde biz köy kahvehanesinin sandalyelerinde otururken bizi katletmek için kurşun yağdırdılar.

It was around midnight and very quiet in the Kuyumcullu village square.

Gece yarısı gibiydi ve Kuyumcullu köy meydanı çok sessizdi.

I was shot and injured together with all of my brothers.

Bütün kardeslerimle birlikte ben de yaralandim.

This shooting happened less than a year after Kuyumcullu village beach struggle, substitute teacher work at Kocaali High School and signature campaign to return to my career diplomat job in Ankara.

Bu vurgun olayı, Kuyumcullu köyü plajı mücadelesi, Kocaali Lisesindeki vekil ogretmenlik işi, ve Ankaradaki meslek memurluğuna dönmek için yaptığım imza kampanyam üzerinden bir yıl geçmeden oldu.

None of the attackers were injured at all.

Saldırganların hiçbiri yaralanmadı.

According to my brother Sezgin it was because of my brother Sezai who made us defenseless while we were under gun fires from Unal brothers’ car.

Kardesim Sezgin’e göre Ünal Kardeşlerin arabasından yağan kurşunlar karşısında bizi savunmasız bırakan kardeşim Sezai idi.

Sezai who started the fight in the wedding party also grabbed the only pistol from brother Sezgin once Unal brothers start firing on us.

Karasu’daki düğünde kavgayı başlatan Sezai köyde Ünal kardeşler ateşe başlayınca bizdeki tek tabancayı Sezgin’in elinden kapmış.

But like Sezai did not know how to control himself in the wedding in Karasu he also did not know how to control Sezgin’s pistol therefore he almost got all of us killed at once.

Fakat Sezai Karasu’da düğünde kendine hakim olamadığı gibi köyde Sezgin’den kaptığı tabancaya da hakim olamadı ve bu nedenle nerdeyse hepimizin birden ölümune sebep oluyordu.

Sezai could not even prevent my father , my uncle Yunus Iskender and his friend prosecutor Arif Karabaş from charging us as attackers and my father to grab money from Unals to sell out the case!

Sezai, babamın, Yunus Iskender amcamın ve Savci Arif Karabas’in bizi suçlu göstermesine ve babamın davayı kapatmak icin Ünallardan para alıp bizi satmasına da engel olamadi.

CHAPTER MY FATHER CURSED, BEAT ME UP AND TRIED TO KICK ME OUT AT MY HOSPITAL BED!:

BÖLÜM BABAM BENİ HASTANEDE YATARKEN SÖVÜP DÖVDÜ VE KOVDU!

Following day in the hospital bed my father cursed, beat me up and tried to kick me out of hospital.

Ertesi gün babam ben Hastane yatağımda yatarken gelip beni dövdü ve dışarı atmaya çalıştı.

He laid his crime on me.

Kendi suçunu bana yükledi.

His destructive propaganda with his cruel sister Ayse against us and my brother Tural Iskender’s greed for aunt Ayşe’s son Mehmet Unal’s pistol and my brother Sezai’s inability for self-control altogether and picking a fight with aunt Ayşe’s oldest son Vahdet and my brother Sezai’s grabbing gun from Sezgin almost murdered us but my father still scapegoated me for his own crime.

Babamın acımasız Ayşe halamla beraber bize karşı yaptığı yıkıcı propaganda ve kardeşim Tural Iskender’in halamın oğlu Mehmet Ünal’ın tabancasını alabilmek için yaptığı açgözlülük ve kardeşim Sezai’nin kendisini kontrol edemeyip düğünde halamın oğlu Vahdet Ünal’la kavga çıkarması , beceriksiz Sezai’nin Sezginden tabancayı alması hepsi bir arada nerdeyse bizi katletti ama babam yine beni kendi suçunu bana atıp beni günah keçisi olarak kullandı.

He accused me that my demand for peace for children from my aunt Ayse and her husband was weakness.

Babam benim halama ve enişteme gidip yaptığım çocukları barıştırma talebimin zayıflık olduğunu söyleyerek suçladı.

He told everybody that I caused this shooting with this weakness show.

Bu zayıflık gösterisiyle benim bu vurguna sebep olduğumu herkese anlattı.

In the culture of violence peace is considered to be show of weakness.

Siddet kültüründe barış zayıflık gösterisi olarak değerlendirilir.

Instead of acting as peace dove I was expected to do fight-mongering.

Benden, barış güvercini olmam değil savaş kışkırtıcılığı yapmam beklendi.

Here: Burda: http://www.bianet.org/bianet/toplum/148000-guvenlik-ve-siddet-devletin-gucunu-degil-zayifligini-gosterir

My father was covering up his lifetime destructive propaganda on my mother and my siblings.

Anneme ve kardeşlerime karşı hayat boyu yaptığı yıkıcı propagandayı gizlemeye çalışıyor.

My father Resat Iskender hides his lifetime destructive propaganda with all grandfather Osman Cavus family targeting my mother and us.

Babam hayatı boyunca dedem Osman Cavuşun tüm ailesiyle birlikte benim annemi ve bizi hedef alan propagandasını örtbas ediyor.

CHAPTER MY FATHER WAS SELLOUT IN SHOOTING CASE!:

BÖLÜM VURGUN DAVASINDA BABAM BİZİ SATTI

According to my brothers Sezgin and Tural my father secretly took money from my aunt Ayse’s family to sell out our case in the court.

Kardeşlerim Sezgin ve Tural’a göre, babam Ayse halamin tarafından gizlice para alarak mahkemedeki davayı sattı.

Therefore in the court we were tried as the perpetrators not the victims who did self defense thanks to my father’s betrayal.

Babamın bu satış ihaneti yüzünden mahkemede biz meşru mudafaa yapan suç kurbanı olarak değil saldırgan olarak yargılandık.

My paternal uncle Yunus was gambling buddy with the then Karasu prosecuter Arif Karabas who was on the case.

Yunus amcam, o zaman davaya bakan Karasu savcısı Arif Karabas ile kumar arkadaşı idi.

My aunt Ayse’s sons were rich businessmen doing construction contract work for the state highways.

Ayşe halamın cocukları devletin karayollarında muteahhitlik yapan zengin işadamlarıdır.

When I point out this at the court which tried this shooting case I was persecuted in a separate case for years for insulting to prosecuter Arif Karabas who was my uncle Yunus’ gambling buddy.

Bu vurgun davasının görüldüğü ağır ceza mahkemesinde bunu söyleyince Yunus amcamın kumar arkadaşı olan bu savci Arif Karabaş’a hakaretten hakkımda ayrı bir hakaret davası açıldı ve yıllarca sürdü.

I was abandoned on this insult case by my family!

Ailem tarafından bu hakaret davasında terkedildim.

My father who took money to make us perpetrators and and other side innocent , beat me up for my objection against this prosecuter Arif Karabas too.

Bu vurgun davasında bizi biz suçlu karşı tarafı masum çıkarmak için para alan Babam savci Arif Karabaş’a yaptığım itirazım için de beni dövdü.

But my aunt Ayse’s family money could not buy everything so they were banned to come to Kuyumcullu village.

Fakat halamin ailesinin parasi herseyi satin alamadi ve bu yüzden Kuyumcullu Köyü’ne gelmeleri kardeşlerim tarafindan yasaklandi.

My aunt Ayse tried to lift this ban by sending me some relatives and friends but l said you dishonored me in the beginning which discredited me before my family.

Ayşe halam bana bazı akrabalar ve arkadaşlar göndererek bu yasağı kaldırmaya çalışt fakat ben en baştan beni küçük düşürerek ailem önünde bütün itibarımı bitirdiniz diyerek haber yolladım.

I had no power to lift the ban due to my father and my aunt Ayse’ attitude in the outset.

Babamin ve Ayse halamin bastaki tavri ve bizi satmaları yüzünden bu yasağı kaldırmaya benim gücüm yetmez.

Aunt Ayse and her husband dug her own hole from outset by dishonoring my peace initiative and twisting whole shape of the case by bribery!

Ayşe halam ve kocası baştan benim barış girişimimi reddetmekle ve rüşvet vererek davanın şeklini bile tam tersine değiştirerek kendi kuyusunu kendi kazdı.

CHAPTER MY BROTHERS INSULTED ABOUT VILLAGE BAN TO AUNT AYŞE!:

BÖLÜM AYŞE HALAMA KÖY YASAĞI KONUSUNDA BANA HAKARET ETTİLER!:

When l passed aunt Ayse’s message and my answer to my brothers Tural and Sezgin they told me to stay out of this affair!

Ayse halamın haberini ve benim cevabımı kardeşlerim Tural ve Sezgin’e söyledigim zaman bana bu işe karışmamamı söylediler.

My brother Sezai told me in Denmark that he is the elder brother over me because he is the winner and I am the loser and explained that he is the one keeping this ban on aunt Ayse’s family.

Kardesim Sezai Danimarka’da bana kendisinin kazanan taraf benim de kaybeden taraf oldugumu ve bundan dolayı benim ağbi olmadığımı kendisinin benim ağbim olduğunu söyleyerek bana hakaret etti ve Ayse halamin cocuklarina karşı köye gelme yasağını kendisinin uygulattığını anlattı.

My brother Sezai made everything to see and insult me as loser in his home in Denmark.

Kardeşim Sezai Danimarka’daki evinde beni beceriksiz olarak görmek ve hakaret etmek için herşeyi yaptı.

Sezai who caused this shooting incident and almost got me killed and executed it with my father so badly, did not even let me speak my opinion about it.

Bu vurgun olayina sebep olan ve beni bu olayda nerdeyse oldurten ve babamla beraber olayı mahveden Sezai bana olayla ilgili soz hakki bile vermiyordu.

CHAPTER MY BROTHERS BOSS ME AROUND!:

KARDEŞLERIM BANA PATRONLUK TASLIYORLAR!

My brothers Tural and Sezgin said if l stay with my mother and work for them l can benefit from my mother’s hazelnut field.

Kardeşlerim Tural ve Sezgin eğer köyde kalirsam ve onlarla çalışırsam annemin fındıklarından yararlanabileceğimi söylediler.

But I do not accept them to be my elder brothers to boss me around as they already did.

Fakat ben küçük kardeşlerimin yaptıkları gibi bana abilik taslayıp başıma patron kesilmelerine razı olmadım.

My brother Sezai threatened me over Facebook messanger in 2014 by telling me do not fall in our hands !

Kardeşim Sezai 2014 yılında Facebook messanger üzerinden elimize düşme diyerek beni tehdit etti.

Who are you to tell me not to speak with my aunt Ayse as she begged for peace and died from cancer?

Barış için yalvaran ve kanserden ölen Ayşe halamla konuşma diyecek kimsin sen?

How dare can you insult me by calling me your are my elder brother and I have to take orders from you because you are winner and I am loser?

Hangi cesaretle ben kazandim sen kaybettin diyerek benim abim olduğunu söylüyorsun ve emirleri ben veriyorum diye bana hakaret ediyorsun.

Is this a mafia family?

Bu bir mafya ailesi mi?

Why are you acting like hostile brothers against me who fought each other all the time?

Neden sanki bana karşı hep birbirine karşı savaşan duşman kardeşler gibi hareket ediyorsunuz?

I never accepted any defeat against any injustice on personal or political levels!

Kişisel veya siyasal düzeylerde asla herhangi bir yenilgi kabul etmedim ben.

You are not defeated unless you accept it!

Yenilgiyi kabullenmedikce yenilmiş sayılmazsın!

My autobiography is resistance against injustice by itself.

Bu hayat hikayem kendi başına haksızlığa direniştir.

This struggle for total liberation will last until I die.

Topyekun kurtuluş için bu mucadele ölene kadar sürecek.

CHAPTER MY FAMILY AND PROSECUTER ARIF KARABAŞ COOPERATED AGAINST ME!

BÖLÜM AILEM VE SAVCI ARİF KARABAŞ BANA KARŞI İŞBİRLİĞİ YAPTILAR!

Prosecuter Arif Karabas who was best gambling friend of my uncle Yunus Iskender tried to send me to jail by pursuing his fake insult complaint for years.

Yunus İskender amcamın candan kumar arkadaşı Savci Arif Karabas yıllarca sürdürdüğü sahte hakaret davasıyla beni hapse atmaya uğraştı.

When I was in the high school in same Karasu I wrote “you protect communists and oppress nationalists” in my defense paper against charging high school principle Resat Sirin as protected freedom of expression but he still got me expelled from the high school outside the province and also 6 months prison sentence.

Aynı Karasu’da Lisedeyken Müdür Reşat Şirin’e karşı yazdığım disiplin savunmasinda “kömünistleri tutuyorsun, milliyetçileri eziyorsun” dediğim için yasal olarak korunan ifade özgürlüğü içinde olmasına rağmen sözde hakaretten liseden vilayet dışına atıldım ve de 6 ay hapis cezası aldım.

This is done in the same Karasu High School and court during nationalist front government of Demirel, Erbakan and Türkeş.

Bu iş Demirel, Erbakan ve Türkeş’in ortak kurduğu milliyetçi cephe hükümeti sırasında aynı karasu lisesinde ve mahkemesinde oldu.

All 12 September regime governments blacklisted me on this and even all press news distorted this like l assaulted the principle in order to justify this oppression.

Bütün 12 Eylül rejimi yönetimleri beni bunun üzerine mimledi ve hatta tüm basın haberleri bu zulmü haklı gösterebilmek için bu gerçeği benim Müdürü dövdüğüm şeklinde çarpıttılar.

My freedom of expression and universal defense rights are still denied by both right and left!

İfade özgürlüğüm ve evrensel savunma hakkım bugune kadar israrla hem sağ hem de sol tarafından inkar edildi.

I know by experinece that right is left and left is right

Tecrübemle biliyorum sağ soldur ve sol sağdır!

This time same attack on my defense right and freedom of expression came from Arif Karabas which was fortunately dismissed as I wrote all quotes from a law book on defense right.

Bu kez savunma hakkıma ve ifade özgürlüğüme aynı saldırı savcı Arif Karabaş’tan geldi.

My family caused this and cooperated with the state mentality!

Ailem buna sebep oldu ve devlet zihniyetiyle işbirliği yaptı!

The reason why I write these here in my autobiography is the same freedom of expression, right of defense and critique.

Burda bunlari otobiyografimde yazmamin nedeni yine ayni ifade ozgurlugu, savunma ve elestiri hakkidir.

So I was surrounded in another front thanks to my uncle Yunus.

Yunus amcam sayesinde bir başka cephede daha kuşatılmıştım.

My father and my uncle Yunus were very happy with this persecution.

Babam ve Yunus amcam bu baskıdan çok mutluydu.

When my uncle Yunus saw me fighting injustice in the village he used to ridicule me to his friends and to my face as saying loudly “Recai is doing his doctorate here”.

Yunus amcam köyde beni hak arama mücadelesi yaparken gördüğü zaman arkadaşlarına karşı beni alaya alarak yüksek sesle “Recai burda doktorasını yapıyor” diyerek bana da laf atardı.

When l wanted to ask solidarity in Kuyumcullu each time my uncle Yunus would always avoid speaking with me claiming he is too busy doing his business and run to his gambling hole in Karasu.

Yunus amcama dayanışma icin yanaşıp konuşmak istediğim her seferinde çok işi oldugunu ileri sürer ve Karasu’ya kaçak kumarhanesine koşardı.

When l catch him in his illegal gambling operation hole in Karasu uncle Yunus starts bragging about his political power and money by speaking about his close relationships with the officials like Karasu prosecutor Arif Karabas and State Minister Eyup Asik and big mafia boss Alaattin Çakici.

Karasu’da Yunus amcamı kaçak kumarhanesinde yakaladığım zaman bana Karasu Savcısı Arif Karabas, Devlet Bakanı Eyüp Aşık ve büyük mafya patronu Alaattin Çakıcı ile olan yakın ilişkilerini anlatıp siyasi gücüyle ve parasıyla hava atardı.

Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Alaattin_Çakıcı.

Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Eyüp_Aşık

When l pressed uncle Yunus for solidarity for my fight against injustice from Gladio Undersecretary Tugay Ozceri my uncle Yunus would yell at me that his contact State Minister Eyup Asik insists this is totally mission impossible and l am insane because l want something impossible.

Yunus amcamı dayanışma için sıkıştırınca bana adamı Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın benim işimin kesinlikle imkansız olduğunda israr ettiğini ve benim imkansız olan bir şeyi istedigim için deli oldugumu bağırarak söylerdi.

He brainwashed other family members in the same line.

Öteki aile fertlerinin de aynı çizgide beynini yıkadı.

My uncle Yunus Iskender, uncle Suleyman Iskender, uncle Fahri Iskender and his sons Nafi and Fati and my father and my grandfather Osman Cavus, and my brothers all repeated singing this same impossible song like a chorus and yelling at me that l must be insane like my mother and must be locked up like my mother in Istanbul Bakirkoy Mental Hospital for insisting and bothering them on an impossible mission.

Yunus Iskender amcam, Suleyman Iskender amcam, Fahri Iskender amcam ve oğullari Nafi and Fatih, babam, kardeşlerim ve Osman Cavus dedem hep birlikte aynı bu imkansız şarkısını koro gibi okuyorlar ve bana bu imkansız işte ısrar edip onları rahatsız ettiğim için benim de annen gibi deli oldugumu ve benim de annem gibi Istanbuldaki Bakırkoy tımarhanesine kapatılmam lazım geldiğini bağırıyorlardı.

Unfortunately their lifetime mission was all impossible crime to burn forest and operate illegal gambling hole and to do other crimes like stealing my my mother’s children and house from her.

Maalesef hayatlarinin misyonu tamamen imkansız olan orman yakmak ve kaçak kumarhane işletmek ve annemin elinden çocuklarını ve evini çalmak gibi suçlardir.

Do not forget their impossible crimes against my poor angel mother and my father using me as hitman on my brothers and my brother Sezai’s impossible illegal loansharking and beating and oppressing his wife Mercan to death in Denmark.

Zavalli melek anneme karşı işledikleri imkansız suçlari ve babamin beni kardeslerime karsi tetikci olarak kullanmasi ve kardeşim Sezai’nin imkansiz tefecilik işini ve karısı Mercani Danimarka’da döve döve eze eze öldürmesini de unutmayın.

It is absolutely okey for them to spend all their lives for impossible crimes but it is insane and good reason to be locked up in the asylum to speak against injustice from Gladio Özçeri and 12 September mentality!

Onlar için bütün hayatlarını imkansız suçlar için harcamaları tamamen akıllıcadır ama benim Gladyo Ozceri’nin kanunsuzluguna ve 12 Eylül zihniyetine karşı konuşmam tamamen delilik ve tımarhaneye kapatma sebebiydi.

My torturer uncle Suleyman threatened me in the village square many times that if I do not quit complaining about injustice and justice struggle they will get me locked up like my mother!

İşkenceci Süleyman amcam köy meydanında birçok kez beni tehdit ederek eğer şikayetlerimden ve hak davamdan vazgeçmezsem annem gibi beni tımarhaneye kapattıracaklarını söyleyip beni tehdit ederdi.

Uncle Fahri Iskender’s son Nafi iskender also called me insane many times and threatened me in the village square for beating me up if I do not quit complaining about injustice.

Fahri amcamın oğlu Nafi Iskender bana birçok kez deli dedi ve köy çarşısında beni tehdit etti ve eger haksızlığa karsi şikayetlerimden vazgeçmezsem beni döveceğini soyledi.

I told him he better kill me than beating me up because I would definitely shoot him!

Ben de kendisine beni döveceğine öldürmesinin daha iyi olacağını çünkü benim onu mutlaka vuracağımı soyledim!

Will Nafi and my uncle Suleyman deny these now?

Nafi ve Suleyman amcam bunları inkar mı ediyorlar şimdi?

They would never speak like this without consent from my father and grandfather Osman Cavus.

Babamin ve Osman Cavus dedemin onayı olmadan asla böyle konuşamazlar.

My brother Sezai sent me messanger over Facebook messanger in 2014 urging me to go to mental hospital and not to fall in their hands in The Kuyumcullu village for penning my authobiography!

Kardeşim Sezai 2014’de Facebook messanger üzerinden mesaj yazarak hayat hikayemi yazdığım için akıl hastanesine gitmemi ve Kuyumcullu köyünde ellerine düşmememi söyledi.

Sezai 2014’teki mesajıyla hayat boyu yaşadığım ihanetleri teyit etmiş oldu.

CHAPTER UNCLE YUNUS AND ISKENDER CLAN SOLIDARITY!:

BÖLÜM YUNUS AMCAM VE İSKENDER SÜLALESİNİN DAYANIŞMASI

My uncle Yunus was also so called big shot leading the solidarity association of Iskender clan and always excluding me from clan solidarity meetings, dinners and amusement events he organized when l needed most solidarity.

Yunus amcam İskenderliler sülalesi dayanışma derneğinin başını çeken sözde büyük adamdı ve hak arama mücadelemde en çok desteğe ihtiyacım olduğu anda beni düzenlediği dayanışma toplantılarından, yemeklerinden ve eğlencelerinden dışlıyordu.

l used to hear strange succes of excluding me from this solidarity movement of my Iskender clan when l was in need of solidarity in Kuyumcullu.

Ben Kuyumculludayken ençok dayanışmaya muhtaç olduğum anda İskenderliler dayanışma hareketinin beni acayip dışlama basarısına şahit oluyordum.

I guess lskender clan decided that l was totally insane and not worth even to see and hear a second!

Sanırım İskenderliler sülalesi hep birlikte benim
deliliğime ve bir saniye bile beni görmeye ve dinlemeye değmeyeceğine karar vermişti!

So my Iskender clan decided to exclude me from clan solidarity based on their conviction that l am totally insane as asking my legal right against illegal action of 12 September mentality and Gladio Undersecretary Ozceri.

Bu şekilde 12 Eylül zihniyetinin ve Gladyo Müsteşar Ozcerinin yasadışı eylemine karşı hakkımı savunduğum için benim sülalem tamamen deli olduğum hükmünü vererek sülale dayanışmasından beni dışlamaya karar verdi.

MY GRAY WOLF FATHER AND NATIONALIST FRONT GOVERNMENT TRAPPED ME WHEN I WAS 16 IN KARASU!:

BÖLÜM ÜLKÜCÜ BABAM VE MİLLİYETÇİ CEPHE HÜKÜMETİ 16 YAŞINDA BENİ KARASUDA TUZAĞA DÜŞÜRDÜ!

It is an always repeating ridiculous story.

Bu her zaman tekrarlanan saçma bir hikayedir.

My father denied us enjoying mother care and abusively alienated us from our mother.

Babam bizi anne şevkat ve bakımından mahrum etti ve kötü bir şekilde bizi annemize karşı yabancı haline getirdi.

My father set an abusive example and guided our step mother Hayriye to abuse us too.

Babam kendisi üvey annem Hayriye için kötü bir örnek olusturdu ve onu bize karşı kötü yönlendirdi.

Then my father guided my family, clan and state against me!

Sonra babam ailemi, sülalemi ve devleti bana karşı yönlendirdi!

My father who is a gray wolf for 50 years sold me to nationalist front government by getting me blacklisted as gray wolf just to gain favor from my step mother who is from a left wing family!

50 yıllık bir ülkücü olan babam solcu bir aileden gelen üvey anneme yaranmak için beni milliyetçi cephe hükümetine ülkücü olarak fişletip sattı.

It was that my father made me a political target for the nationalist front government then leaving me all alone defenseless and got me blacklisted by the Turk Islam syntesis state mentality and made his constant attacks on me and starved all my life just to gain favor from my step mother!

CHAPTER MY FATHER USES RELIGION AND NATIONALISM!

BÖLÜM BABAM DİNİ VE MİLLİYETÇİLİĞİ KULLANDI!

Bu şöyle oldu , babam sadece üvey anneme yaranmak için beni Milliyetçi Cephe Hükümetine hedef gösterdikten sonra beni tamamen yalnız savunmasız bıraktı ve beni Türk İslam Sentezi zihniyetine sahip devlete fişletti ve BaMa karşı ve beni hayatım boyunca aç bıraktı.

My father is a typical hazel nut capitalist who made his wealth by burning state forests and stealing backs of my mother and me!

Babam servetini devletin ormanlarını yakarak ve annemle benim sırtımızdan çalarak yapan tipik bir fındık kapitalistidir.

In reality my father does not know and recognize anything other than money and woman but he uses religion and nationalism for these interests otherwise he cannot even show up in the willage square.

Babam gerçekte para ve kadından başka birşey bilmez ve tanımaz ama bu çıkarları için dini ve milliyetçiliği kullanır aksi taktirde köyde insan içine çıkamaz bile.

This is typical system ideology in Turkey!

Bu Türkiye’de tipik düzen ideolojisidir!

This deception and pillage are all same in my lifetime.

Bu yalan ve talan benim hayatım boyunca hep aynıdır.

CHAPTER MY FATHER BURNS FORESTS TO GET RICH WHILE STARVING MY MOTHER AND ME!

BABAM SERVET İÇİN ORMAN YAKARKEN ANNNEMİ VE BENİ AÇ BIRAKTI!

Both my father and my step mother confiscated all children, house and hazelnut fields from my mother to enjoy them with my step mother as they both pleased!

Babam üvey annemle beraber annemin çocuklarına, evine ve fındık bahçelerine el koydular ve keyiflerine göre sefasını sürdüler!

My father’s family and my siblings sided with my father against my mother!

Babamın ailesi ve kardeşlerim anneme karşı babamla birlik oldular!

My siblings never joined me to visit my mother and her family and reported my visits to my father to get favors for themselves and punishment for me!

Kardeşlerim benim anneme ve ailesine yaptığım ziyaretlere asla katılmadılar ve kendilerine çıkar sağlamak ve benim cezalandırılmam için bu ziyaretlerimi babama ispiyon ettiler!

Their biggest reward was to exclude me from their many secret land shares and economic benefits!

En büyük ödülleri beni birçok gizli yer paylaşımından ve ekonomik menfaatlerden dışlamak olmuştur!

This is like my father and step mother excluded me and my siblings from my step mother’s lifetime hand knitting favors.

Bu babamIn ve üvey annemin beni ve kardeşlerimi üvey annemin hayatı boyunca yaptığı el örgülerinden mahrum etmesi gibidir.

This is like my grandfather Osman Cavus tortured me with starvation in my school while he built one 3-story building and another 5-story building and a 5-story koran school!

Bu, Osman Cavus dedemin ben okuldayken bana açlık işkencesi yaparken birisi 3 katlı, ötekisi 5 katlı apartman ve ayrıca 5 katlı bir kuran kursu yaptırması gibidir.

My grandfather Osman Cavus donated koran school to cover up his crimes against forests and his children from his first wife and complaints in my father’s crimes against my mother and us.

Osman Cavus dedem, ormanlara ve ilk karısından olan çocuklarına karşı suçlarını ve babamın anneme ve bize karşı işlediği suçlardaki kendi payını örtbas edip halkın gözünü boyamak için kuran kursu bağışladı.

CHAPTER MY FATHER BOUGHT MY BROTHER SEZGIN!

BÖLÜM BABAM KARDEŞİM SEZGİNİ SATIN ALDI!

This is like when my father and brother Sezgin destroyed my tent in the beach struggle while they built 2-story luxury house, 59-head capacity factory farm and its addendum building, and bought new farm tractor and luxury brand new Opel car.

Bu, Babamla kardeşim Sezgin’in plaj mucadelesinde üçbeş odun parçasını aldığımı bahane ederek onları benden almak için çadırımı yıkarken kendilerine iki katli luks ev, 50 başlık modern ahır ve ekli bina yaptirip, yeni traktor, sıfır kilometre lüks Opel araba almaları gibidir.

Brother Sezgin came to see me in my tent at the beach just after the beach struggle against the state railcar industries showed his fake support to me against threats of a mobile produce vendor who was married with Nafi’s sister Suna.

Kardeşim Sezgin Adapazarı Vagon Sanayi’sinin köyün plajina el koymasına karşı verdiğimiz plaj mücadelesinden hemen sonra beni plajdaki çadırımda ziyaret edip amcaoğlu Nafi’nin kızkardşi Suna ile evli olan seyyar manavin bana karşı yaptığı tehditlere karşı bana yalandan moral vermişti.

But in a few days my brother Sezgin showed his real face by showing up with my father to destroy my tent.

Fakat birkaç gün içinde kardeşim Sezgin babamla gelerek çadırımı yıkınca gerçek yüzünü gösterdi.

My brother Sezgin supported me to save my tipo brand car from my Turkish ex-wife Hurriyet Yaşar Korkmaz Kocoglu but then he wanted to confiscate my car and turned his back to me and became an enemy to me as I sold my car for its safety.

Kardesim Sezgin tipo marka arabami bosandigim eski esim Hürriyet Yasar Korkmaz Kocoglu’ndan kurtarmak için yardım etti ancak bu yardımın karşılığında arabama elkoymak istedi ve arabamın güvenliği için arabamı satinca bana sırtını döndü, düşman oldu.

That means Sezgin would never help me if he knew he would not be able use my car for free!

Bu da kardeşim Sezgin’in eğer arabamdan faydalanamayacağını bilseydi bana asla yardım etmeyecegini ispatlar.

Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Tofaş

CHAPTER DIVORCE WAR FOR MY TIPO CAR!:

BÖLÜM TİPO ARABAM İÇİN BOŞANMA SAVAŞI!

This tipo car caused a lot of trouble with my ex wife Hürriyet who turned our divorce into a war just to grab my car which was my only property while she took 3 apartments and one plot.

Bu tipo arabam eski eşim Hürriyet’ten benim başıma çok dert getirdi ki Hürriyet sahip olduğu öğretmen maaşına, üç evine ve bir arsasının yanında benim tek malım olan arabamı kapabilmek için boşanma davası açtı ve boşanmayı meydan savaşına çevirdi.

But I say I wish I left it to Hürriyet though.

Ama yine de keşke arabamı Hürriyet’e bağışlasaydım diyorum.

First it caused a lot of trouble with first wife and her brothers, my real brother Sezgin and my second American wife in America !

Önce ilk karımla ve karımın kardeşleriyle ve öz kardeşim Sezginle ve Amerikan ikinci karımla Amerika’da başıma çok dert açtı.

Because when I came to America my American ex wife Marilee Roberson accused me of stealing my own car from my ex Turkish wife in order to garb my money which I brought to USA from its sale in Turkey.

Çünkü eski Amerikan eşim Marilee Roberson arabamı Türkiye’de satıp Amerika’ya getirdiğim araba parama el koyabilmek için beni kendi arabami eski Türk eşimden çalmakla suçladı.

American wife Marilee was a impulse ahopper shopaholic racist with mysterious credit card debt who grabbed my car money instantly!

Miktarı belirsiz gizemli kredi kartı borçlusu bir ırkçı olan Amerikalı karım Marilee araba paramı anında kaptı.

In the meantime for 10 years in America , my brother Sezgin always harassed me for the same money and indentured me for this car money because I would not be able save my car from my ex wife without his help!

Aynı zamanda Amerikadayken 10 yıl boyunca kardesim Sezgin bana yardim etmeseydi arabami eski eşimden kurtaramayacagimi iddia edip arabamın parasını kendisine borçlu olduğumu söyleyip bana borç çıkardı ve beni mesajlarıyla daima taciz etti.

This is like Sezai refused to give even a cent to my justice struggle against Gladio undersecretary Ozceri and Turk Islam State mentality while he got the money to burn and clear Saricaali forests, to buy a new apartment house in Karasu, to buy a brand new luxury Opel car to our brothers Tural and Sezgin , to chase another woman everyday, and to share between brothers secretly all the lands which they forcefully grabbed from my father and maternal uncle Hasan.

Bu, Sezai’nin Gladyo Özceriye ve Türk İslam Sentezcisi devlet zihniyetine karsi hak arama mücadelesi etmek için bir kuruşu bile bana çok görürken, Sarıcaali ormanlarını yakıp açmaya, Karasu’da kendine yeni bir daire almaya, Turala ve Sezgine lüks sıfır Opel araba almaya ve hergün başka bir kadının peşinden koşmaya yetecek para bulabilmesi ve bu arada hem Hasan sayımlardan hem de babamdan zorla yer alıp bütün yerleri kendi aralarında gizlice paylaştırması gibidir.

Nothing changed.

Hiçbirşey değişmedi.

Today Sezai got same fake facebook Kuyumcullu solidarity group threw me out.

Bugun Sezai ayni sahte Facebook Kuyumcullu dayanisma grubundan beni attırıyor.

Here: Burda: https://www.facebook.com/recai.iskender/posts/405274039578068:1

Another strange situation is that some facebook friends constantly click reject to my feacebook event invitation to read my autobiography!

Bir başka acayip durum da Facebook’taki bazı sahte arkadaşların hayat hikayemi okumak için Facebook’ta yaptığım davetlere hep red cevabı vermeleridir!

So they reject my life but still stay as my friends on Facebook!

Yani benim hayatımı reddediyorlarlar ama yine de Facebook’ta arkadaşım olarak kalıyorlar.

I think if you do not like somebody’s real life you should not stay in that person’s page except you are a spy.

Eğer birisinin yaşadığı gerçek hayatını ini sevmiyorsaniz ve bir ajan değilseniz onun Facebook sayfasında da kalmamanız gerekir sanırım.

My question to those fake friends is If you do not like my life
and my justice struggle why are you still my Facebook friend?

Bu kişilere benim sorum şudur eğer benim hayatımı ve benim hak mücadelemi sevmiyorsaniz niye hala benim Facebook arkadaşımaınız?

I wonder why do not they unfriend me on Facebook with a single click as I cannot change my real life?

Ben gerçek hayatımı değiştiremeyeceğime göre neden onlar beni arkadaş listesinden tek bir tıklama ile çıkartmıyorlar acaba?

CHAPTER MY FATHER KILLS MY MY EDUCATION!:

BÖLÜM BABAM EĞITİMİMİ ÖLDÜRÜYOR!

As you probably know l was the best in Kuyumcullu village elementary school and Kocaali middle school so I was accepted as Free Boarding Student in the Istanbul Haydarpasa Boys High School.

Belki biliyorsunuz Kuyumcullu Ilkokulu’nda ve Kocaali Ortaokulu’nda birinci olduğum için İstanbul Haydarpaşa Erkek Lisesi’ne Parasız Yatılı ögrenci olarak kabul edildim.

But my father transferred me from Istanbul to Adapazari without any conversation with me as leftist groups became active in the school in Istanbul.

Solcu gruplar Istanbul’daki okulda etkin hale gelince babam sorgusuz sualsiz beni Adapazari’na transfer etti.

So my father killed my totally free boarding school chance in the best school.

Boylece babam eniyi okulda tamamen parasız yatılı okuma şansımı öldürdü.

Haydarpaşa Boys High School was leader in education with the deepest root in history and its magnificent building.

Haydarpasa Erkek Lisesi, tarihteki derin kökü ve muhteşem binası ile eğitimde liderdi.

Here: Burda: http://www.hplmezunlari.org.tr/AltSayfa.aspx?ID=81

Haydarpasa High School free boarding was still leader many years after me.

Haydarpasa Lisesi parasiz yatili ben ayrildiktan sonraki yillarda da hala liderdi.

Here: Burda: http://www.hplmezunlari.org.tr/AltSayfa.aspx?ID=65

My father was apparantly so scared of the ideas siding with the oppressed in the school.

Babam, görünüşte okulda ezilenlerden yana cıkan fikirlerden çok korkuyordu.

My father’s apparant fake excuse was that he protected me from troubles in the school.

Babamin görünüşteki sahte bahanesi, beni okuldaki sorunlardan korumaktı.

But school stayed as leader in education so I lost my best free boarding and best college scholarship opportunity due to my father’s sick mindset.

Fakat okul egitimde lider olarak kalmaya devam etti ve böylece ben hem eniyi lisede parasiz yatili hem de burslu universite okuma imkanımı babamin hasta kafası yüzünden kaybettim.

His real agenda was to kill my Education in order to please my step mother and to hurt my mother!

Onun gerçek planı annemi üzmek ve üvey anneme yaranmak amacıyla benim eğitimimi öldürmekti!

Moreover my father’s proven starvation, sick brainwash and provocation against the left and the islamists, made me a target of left and right and state all my life.

Üstelik babamın ispatlanmış şekilde beni aç bırakması ve hastalıklı beyin yikamasi ve sola ve islamcılara karşı kışkırtması beni hayatım boyunca solun, sağın ve devletin hedefi yaptı.

This was his real agenda!

Bu onun gerçek planıydı!

This was perfect chance for him to hurt my mother and please my step mother!

Bu onun için annemi üzmek ve üvey annemi sevindirmek amacıyla mükemmel bir fırsattı!

As my father’s abuse on my mother invited and encouraged abuse from his family and second wife his political provocation against left also invited and encouraged all kinds of abuses from every sides and state.

Babamın anneme karşı kötü muamelesi nasıl ailesinin ve üvey annemin kötü muamelesini davet ve teşvik ettiyse, beni sola karşı kışkırtması da her taraftan ve devletten bana karşı kötü muameleyi davet ve teşvik etti.

As my father separated us from our mother only for his lust to a second wife under the guise of caring for us, he killed my best education opportunities only for his sick mindset under the guise of caring for my wellness.

Babam bize bakmak için diyerek aslında ikinci eş için duyduğu şehvet yüzünden bizi annemizden ayırdığı gibi, hasta kafası nedeniyle sanki beni koruyormuş gibi yaparak benim en iyi okuma imkanlarımı tek kalemde yok etti.

My father never cared anything about me or our well being at all because he was not able to care for us as he was raised to act like this like a robot.

Babam benim veya bizim iyiligimizi hiçbir zaman düşünmedi çünkü böyle yetiştiği için robot gibi zaten bizim iyiliğimizi düşünmesi mümkün değildir.

This is how my father was raised and he never knew how to question anything about it!

Babam böyle yetişmişti ve bu konuyu sorgulamayı asla öğrenmemişti.

All my family suffers from this epidemic like most of mankind.

İnsanlığın büyük çoğunluğu gibi benim ailemin hepsi bu salgın hastalıktan muzdariptir.

CHAPTER MY FATHER WAS NOT A RELIGIOUS MAN HIMSELF BUT FORCED ME TO PRAY FIVE TIMES A DAY AND STAY AWAY FROM LEFTISTS!

BÖLÜM BABAM KENDISI DINDAR DEĞİLDİ AMA BENİ GÜNDE BEŞ VAKIT NAMAZ KILMAM VE SOLCULARDAN UZAK DURMAM İÇİN ZORLADI?

Even though my father himself or my step mother was not religous and never prayed in those days he forced me to pray five times a day in the mosque of the school.

Babam kendisi veya üvey annem o zaman hiç namaz kilmadıkları halde babam bana okulun mescidinde beş vakit namaz kılma emri verdi.

My father made me the only regular fulltime prayer in the Haydarpasa boarding school.

Babam beni Haydarpaşa yatılı lisesinde beş vakit sürekli namaz kılan tek ögrenci yaptı.

My father never gave me money or took me to see important sights while I was at school in Istanbul, Adapazarı and Ankara!

Babam ben İstanbul’da, Adapazari’nda ve Ankara’da okurken önemli yerleri görmek için asla bana para vermedi veya kendi alıp gezdirmedi.

My father was a dictator and l had no choice.

Babam bir diktatördü ve benim başka hiçbir seçeneğim yoktu.

I grabbed my father as one grabs the snake when one falls in the sea!

Denize düşenin yılana sarılmasi gibi ben de babama sarıldım.

My father also ordered me to stay away from any leftist.

Babam hertürlü solcudan da uzak durmamı emretti.

He also forced me not to go to Kadikoy neighbourhood of Istanbul.

Istanbul’un Kadıköy semtine gitmemem için de beni zorladı.

He said Kadikoy is bad because it is leftist

Kadıköy semtinin solcu olduğu için kötü oldugunu söyledi.

He ordered me to walk to Uskudar neighborhood of Istanbul if I had to walk.

Eğer gezmek zorundaysam Istanbul Üsküdar semtine yürümemi emretti.

He said Uskudar is good because it is rightist.

Üsküdar semtinin sağcı olduğu için iyi olduğunu söyledi.

So he ordered me to be graywolf against leftists like uncle Ziya Iskender and cousin Yusuf Erturk.

Ziya Amca ve hala oglu Yusuf Erturk gibi solculara karsi ülkücü olmamı emretti.

My father killed my future for his own agenda.

Babam kendi gizli planı gereği beni yaktı.

CHAPTER MY FATHER KILLED MY FREE BOARDING EDUCATION IN HAYDARPAŞA AND THREW ME IN HOUSE OF SOCIALIST COUSINE YUSUF!

BÖLÜM BABAM HAYDARPAŞADAKİ PARASIZ YATILI EĞİTİMİMİ ÖLDÜRDÜ VE BENİ SOSYALIST YUSUF’UN EVINE ATTI!

As my father killed my best free boarding opportunity in Haydarpasa he threw me in the House of my socialist cousine in Adapazari.

Haydarpaşa’da mükemmel yatılı okul imkanımı yok eden babam beni Adapazari’nda sosyalist halaoğlu Yusuf Erturk’un evine attı.

This House was was bought only for education of socialist Yusuf and was located right by my new high school.

Bu ev sadece sosyalist Yusuf’un eğitimi için alınmıştı ve benim yeni lisemin tam başındaydı.

Yusuf was a socialist militant member of Socialist Workers Party of Turkey!

Yusuf, Turkiye Sosyalist Isci Partisi’ne (TSIP) bağlı sosyalist bir militandı.

However, my father did not like at all the fact that my aunt Fadime’s socialist son Yusuf getting friendly with me in the house.

Ancak babam Fadime halamın sosyalist oğlu Yusuf’un evde benimle arkadaşlık başlatmasından hiç memnun kalmadı.

My father killed my best opportunity in Haydarpasa just to prevent me getting friendly with the leftists and then he did exactly same to kill my second best school opportunity in Adapazari as apparantly he realized my socialist cousin Yusuf is getting friendly with me also.

Babam Haydarpaşa’daki en iyi parasız yatılı eğitim firsatımı görünüşe göre solcularla arkadaşlık yapmamı önlemek için yoketti ve sonra görünüşe göre Adapazari’nda hala oglu sosyalist Yusuf”un benimle konuştuğunu anladığı zaman aynı şeyi yaparak yine iyi okulda okuma şansımı yok etti.

My father immediately took me out of this socialist house.

Babam beni derhal bu sosyalist evden çıkardı.

He also beat my aunt Fadime’s socialist son Yusuf in front of me while he was walking to their field in front of our house just because of his socialist ideas.

Gozlerimin önünde halamın oğlu Yusuf Ertürk’u bizim evin önündeki yoldan bahçelerine giderken sadece sosyalist fikirlerinden dolayı dövdü.

He grabbed my aunt Fadime’s socialist son Yusuf as he came out of his house walking to their field in the village and began cursing and hitting him like interrogation.

Babam, Fadime Halamın sosyalist oğlu Yusuf’u evlerinden çıkıp bahçelerine giderken yakaladı ve sanki sorgulama yapıyormus gibi bağırarak sövüp dövdü.

Socialist Yusuf was member of Socialist Workers Party of Turkey and worked there all his life and became a member in its Central Executive Board.

Sosyalist Yusuf Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) üyesi idi ve hayatı boyunca partide çalışmıştı ve Merkez Yönetim Kurulunda görev almıştı.

Here: Burda: http://halkgazetesi.net/?sf=b1&islem=detay&kayitbag=5w1rqe3xkv48t18g2b66q3csm91nh6acs1s33jpc3g9j57px8

CHAPTER MY FATHER SET AN EXTREMELY BAD EXAMPLE TO ME!

BÖLÜM BABAM BANA SON DERECE KÖTÜ ÖRNEK OLDU!

My father loves to set example for people.

Babam insanlar için örnek olmayı sever.

My father became example to my step mother to abuse us by abusing my real mother.

Babam özanneme işkence ederek bizi ezmesi için üvey anneme örnek oldu.

His torture to my mother also set bad example our family and neighbors to abuse my mother.

Babamın anneme yaptığı işkence ailemize ve komşulara da anneme eziyet etmeleri için örnek oldu.

His bad example poisened minds of my siblings against my mother.

Babamın kötü örneği kardeşlerimin zihnini anneme karşı zehirledi.

My father was training me and setting a political hitman example for me by abusing and assaulting socialist cousin Yusuf.

Babam beni siyasi tetikçi olarak yetiştirmek için beni böyle eğitiyor ve hala oğlu sosyalist Yusufa hakaret ederek ve vurarak bana siyasi tetikçi örneği oluyordu.

I was never hurt by any leftist while living in Haydarpasa high school or in the house of my socialist cousin Yusuf.

Haydarpasa Lisesindeki solculardan veya sosyalist hala oğlu Yusuf’un evinde yaşarken asla herhangi bir kötü bir muamele görmedim.

However my father himself extracted me from my school and killed my opportunity and brainwashed me that leftists caused my losses like he exactracted me from my mother and provoked me against her!

Ancak babam beni okulumdan koparıp aldı ve eğitim fırsatımı yoketti ve kayıplarıma solcuların neden oldugunu anlatıp solculara karşı beynimi yıkayıp beni annemden koparıp anneme karşı kışkırttığı gibi kışkırttı.

My father started to practice his evil work on me from very early age.

Babam bu kötü işini benim üstümde çok erken yaşımda uygulamaya başladı.

His goal always was to please my stepmother and to hurt my real mother which is still same!

Babamın hala değişmeyen amacı daima üvey annemi sevindirmek ve öz annemi üzmekti!

Like his work about my mother, my father falsely charged leftists for his own crime and provoked me against leftists.

Babam annemle ilgili yaptığı gibi kendi suçunu solcuların üstüne attı ve beni solculara karşı kışkırttı.

Likewise, my father abused my mother from the beginning to the extent to cause her mental crises and then falsely charged her for uncaring for us and provoked me against my own innocent mother.

Ayni sekilde, babam anneme eziyet ederek onu ruh hastası yaptı ve sonra onu bize bakmamakla suçladı ve özanneme karşı beni kışkırttı.

When I asked for my mother he put his own crime on my innocent mother and brainwashed me that she is insane!

Özannemi sorduğum zaman kendi suçunu masum annemin üstüne attı ve onun deli olduğunu anlatarak beynimi yıkadı.

But actually my mother was so innocent that she never ever hurt anybody especially my horrible step mother Hayriye.

Fakat gerçekten özannem Huriye o kadar masumdu ki hiçkimsenin ve ozellikle korkunç üvey annem Hayriye’nin canını hic yakmadı.

Violence, abuse and neglect always came from my father, his family and my step mother.

Şiddet, kötü muamele ve ihmal daima babamdan, ailesinden ve üvey annemden geldi.

But my father always provoked me against my mother like leftists.

Fakat babam daima beni solculara karşı yaptığı gibi anneme karşı kışkırttı.

Once he got me blacklisted by the Turk Islam Syntesis regime because of his reckless brainwashing and provocation then he always put his crime on me or on leftists or on my siblings and spread false news that I am insane for fighting the injustice.

Babam beyin yıkaması ve kışkırtması sonucunda beni Turk Islam Sentezi rejimine beni fişletip mimlettikten sonra kendi suçunu benim, solcuların, veya öz kardeşlerimin uzerine attı ve haksızlığa karşı savaştığım için deli olduğum yalanını yaydı.

My father was a brutal capitalist himself as he displayed it to me all my life and discarded me after he used me as Gladio does to its hitmen all the time.

Babam bütün hayatım boyunca bana sergilediği gibi kendisi vahşi bir kapitalist idi ve Gladyonun kullandığı kendi tetikçilerine herzaman yaptığı gibi beni kullandiktan sonra attı.

He also yelled at me to stay away from those leftists like aunt Fadime’s son Yusuf Ertürk

Bana da hala oğlu Yusuf Ertürk gibi solculardan uzak durmam için bağırdı.

He dislodged me from house of Yusuf and forced me to live with aunt Binnaz Ak in the other end of the city by walking more than two hours everyday.

Beni Yusuf’un evinden çıkardı ve hergün enaz iki saat yürüyerek şehrin öteki ucunda oturan halam Binnaz Ak’ın yanında kalmaya beni mecbur etti.

He burned me for his monstrous agenda.

Canavarca gizli planı için beni yaktı.

He ordered me to visit Turkeş supporters like himself.

Kendisi gibi Türkeşçileri ziyaret etmemi emretti.

My father is still same Turkes follower MHP party member.

Babam hala aynı Turkeşçi MHP üyesidir.

When l was in his house which he built by burning forests my capitalist father had huge Alpaslan Turkes portrait in a most visible corner in his luxury house.

Ben evinde iken kapitalist babam orman yakarak yaptırdığı lüks evinin en görünür köşesinde Alpaslan Turkeş’in çok büyük bir portresini sergiliyordu.

My father loves Türkeş and MHP as Türkeş Party newspaper Ortadoğu used my story as Drama of Gray Wolf but Turkeş and MHP always refused to help my justice struggle in reality.

Türkeş’in partisi MHP’nin Ortadoğu gazetesi benim olayımı Ülkücünün Dramı başlığı ile kullanmasına rağmen gerçekte Türkeş ve MHP hak arama mücadeleme yardımcı olmayı reddettiği için babam Türkeş’i ve MHP’yi çok sever.

CHAPTER MY FATHER TRANSFERRED ME TO KARASU HIGH SHOOL

BÖLÜM BABAM BENİ KARASU LİSESİNE ATTI

But again my father transferred me to Karasu high school as leftist comrades of socialist Yusuf were assigned to in the school and dormitory in Adapazari.

Ancak sosyalist Yusuf’un solcu arkadaşları Adapazari’ndaki okula ve pansiyona tayin olunca babam beni Adapazarı’ndan alıp Karasu’ya attı.

No friend of socialist Yusuf beat me up or yelled at me in Adapazarı but they had management influence on me.

Sosyalist Yusuf’un hiçbir arkadaşı Adapazarı’nda beni dövüp bana bağırmadı ama benim üstümde idari etkileri vardı.

My father provoked leftists against me by beating and insulting socialist Yusuf and by forcing me to participate in gray wolf community which tracked, beat and insulted friends of socialist Yusuf.

Babam sosyalist Yusuf’u döverek ve ona söverek ve beni sosyalist Yusuf’un arkadaşlarını takip eden, döven ve onlara söven ülkücü camiaya katılmaya zorlayarak solcuları bana karşı kışkırttı.

During my elementary school years my father brainwashed me with racist slurs against kurds and with his curses against leftist leaders and ideas!

Ilkokul yıllarımda kürtlere karşı ırkçı hakaretler ederek ve solcu liderlere ve fikirlere karşı söverek beynimi yıkadı!

My father praised the gray wolf commando camp in our village and brought fliers to me and had me read them from the gray wolf branch that he helped to establish behind Uncle Hakkı’s baker in my grand father’s building across the village mosque.

Babam köyümüzdeki ülkücü komando kampını övdü ve caminin karşısındaki dedemin binasında Hakkı Amcamın fırınının arkasında açılmasına yardım ettiği ülkü ocağından bana bildiriler getirip okuttu.

During middle School years my father brought books in the house opposing the left mainly written by Necip Fazıl and had me read them.

Ortaokul yıllarında babam bana başta Necip Fazıl olmak üzere sola karşı çıkan kitapları eve getirip okuttu.

CHAPTER MY FATHER FORCED ME TO FOLLOW LEADING GRAY WOLF CONTRACTOR MUSTAFA!

BÖLÜM BABAM BENİ İLERİ GELEN ÜLKÜCÜ MÜTEAHHİT MUSTAFAYI TAKIBE ZORLADI!

My father forced me to find and follow Contractor Mustafa in Adapazarı Gray wolf branch who was son-in law of Forest ranger Ali Abalı and a leading gray wolf figure in Adapazarı.

My father would respect hugely to Forest Ranger Ali Abalı who would help my father to avoid punishment from burning forest

Babam orman yakmaktan ceza almasını önlemeye yardım eden Ali Abalı’ya çok büyük saygı gösterirdi.

Babam adapzarında önde gelen ülkücü şahsiyetlerden birisi ve Ormancı Ali Abalının damadı olan Müteahhit Mustafa’yı Adapazarı Ülkü Ocağında bulup takip etmem için beni zorladı.

Contractor Mustafa would take me from gray wolf branch and use me as a free child laborer to load and unload his truck with wood chips and parts for his business.

Müteahhit Mustafa beni ülkü ocağından alır ve işi için kamyonetine çıta ve odun parçaları yüklemek ve boşaltmak için Adapazarı’nda bedava çocuk işçi olarak kullanırdı.

So my father made me to join some gray Wolfe training to attack leftists to follow my father’s foot steps but was never hurt by any leftist in Adapazarı!

Yani babam beni kendi izinden gidip solculara saldırmam için ülkücü eğitimine soktu ama Adapazarı’nda asla solcular tarafından dövülmedim.

As comrades of my cousin Yusuf Erturk became dormitory director and got very close to me in the dormitory which maddened my father again.

Hala oğlu Yusuf’un yoldaşlari kaldığım pansiyonda idareci olup bana yaklaşınca babam yine delirdi.

Therefore he hit last nail to my coffin.

Böylece babam tabutuma son çiviyi de çaktı .

He smashed my university chance from 100 percent in Haydarpaşa as best school of Turkey to zero percent in Karasu by throwing me there.

Böylece üniversiteyi kazanma şansımı Türkiyenin en iyi okulu olan
Haydarpaşa’da yüzde yüzken beni Karasu’ya atarak yüzde sıfıra düşürdü.

He burned me and brainwashed me to be his gray wolf hitman

Babam beni yaktı ve ülkücü tetikci olmam icin bunun suçunu solculara atarak beynimi yikadı.

He played same game to me as he did against my mother!

Anneme karşı oynadığı aynı oyunu bana oynadı!

As my father drove my mother insane and forced her to suicide attempts by his physical torture and his threats of bringing second wife on her, he drove me crazy against leftists and made me target for the Turk Islam state!

Babam fiziki işkenceleri ve üstüne kuma getirme tehditleriyle annemi delirtmiş onu intihara teşebbüs etmeye zorladığı gibi beni de solculara karşı delirtti ve Türk İslam devletine beni fişletti!

He pretended he cared for my education and future.

Eğitimime ve geleceğime önem veriyormuş gibi yalandan rol yaptı.

He constantly accused leftists for killing my education chance.

Egitim şanşımı öldürme suçunu sürekli solcuların üstüne attı.

He put his own crime on the left.

Kendi suçunu solun üstüne yıktı.

My father who almost killed me in the lime pit, tied me to a tree during my childhood and starved me all my life to please my step mother mother and hurt my real mother, always blamed my poor mother to cause all this by not caring for us!

Üvey anneme yaranmak ve öz annemi üzmek amacıyla beni kireç kuyusunda nerdeyse öldüren, çocukluğum boyunca bir ağaca bağlayan, hayatım boyunca dövüp aç bırakan babam, öz annemi bize bakmayarak bütün bunlara yol açmakla suçladı!

My father lies because she never left us alone uncared but he almost killed her with his physical and mental tortures and prevented her with beatings and death threats from contacting with us just to get a second wife and give all my mother’s stuff to his new woman by stealing all of my mother’s stuff !

Babam yalan söylüyor çünkü öz annem biz hiçbir zaman bakımsız yalnız başına bırakıp kaçmadı fakat babam yeni bir kadın alabilmek ve annemin her şeyini çalıp yeni kadına verebilmek amacıyla annemi bedensel ve duygusal işkencelerle nerdeyse öldürdü ve bizimle temas kurmasını dayak ve ölüm tehditleriyle engelledi!

CHAPTER GLADIO ESTABLISHED POLITICAL PARTIES TO HAVE ITS COUP D’ETAS IN TURKEY!

BÖLÜM GLADYO TÜRKİYE’DE DARBE YAPMAK İÇİN SİYASAL PARTİLER KURDU

In fact, Gladio established National Action Party (MHP), gray wolves and leftist organizations to bring Turkey into a civil war just to make its own military coup d’état.

Gerçekte Gladyo sadece Türkiye’de iç savaş çıkartmak ve kendi askeri darbesini yapmak için Miliyetci Hareket Partisi’ni (MHP), ülkü ocaklarını ve solcu örgütleri kurmuştu.

This is divide and conquere tactic to win Turkey in American global containment policy against the then USRR.

Bu, o zamanki SSCB’ye karşı Türkiye’yi Amerika’nın küresel çevreleme siyasetine kazanmak için yapılan böl ve yönet taktiğiydi.

CHAPTER MY FATHER MADE ME TARGET WITH MHP CHAIRMAN KARABULUT!

BÖLÜM BABAM BENİ MHP BAŞKANI İLE TUTUP HEDEF YAPTI!

Then my father took me to the MHP Karasu chairman Cevat Karabulut and ordered me to visit his office everyday like leading gray wolf Contractor Mustafa in Adapazarı .

Adapazarı’nda ileri gelen ülkücü müteahhit Mustafa gibi, babam beni MHP Karasu ilçe başkanı Cevat Karabulut’un bürosuna götürdü ve hergün ziyaret edip birlikte oturmamı emretti.

CHAPTER MY FATHER IS A FAKE NATIONALIST!

BÖLÜM BABAM SAHTE BİR MİLLİYETÇİDİR!

My father made so called fake war against socialist Yusuf while forced me to follow gray wolf Mustafa!

Babam sosyalist Yusuf’la sözde sahte bir savaş yaparken beni ülkücü Mustafa’yı takibe zorladı!

My father made a fake war with leftist state title office director uncle in-Law Enver while he put me together with MHP Karasu chairman Cevat Karabulut!

Babam solcu tapu müdürü Enver enişte ile sahte bir savaş yaparken beni MHP Karasu chairman Cevat Karabulut ile görünmeye zorluyordu!

My father’s such wars were all fake just to cheat and drive me to get me expended in a civil war!

Babamın bu savaşları, beni kandırıp iç savaşa sürükleyip harcamak için yaptığı tümden yalandı!

My father cannot be real in this picture because he tortured and robbed my mother who is from a very conservative rightist family, all her stuff just to give them to a new woman who is from a leftist family!

Babam bu resimde gerçek olamaz çünkü solcu bir aileden gelen yeni bir kadına verebilmek için çok muhafazakar bir ailenin kızı olan anneme işkence edip elindeki herşeyi çaldı!

He cannot be real as he totally abandoned me in my justice struggle in this war from start till today he drove me, he gladly gave everything to a new women from leftist family, everything that he stole from my mother who is daughter of a rightist conservative family!

Babam gerçek olamaz çünkü beni sürüklediği bu savaştaki hak arama mücadelemde en başından bugüne kadar yüzüstü bırakıp terkederken sağcı muhafazakar bir ailenin kızı olan annemden çaldığı herşeyi solcu bir aileden gelen yeni bir kadına memnuniyetle verdi!

Chairman Karabulut’s accounting office was in the most visible corner with window in all sides in the street level in the Main Street in Karasu.

Başkan Karabulut’un muhasebe bürosu Karasu’nun ana caddesinde giriş katında en görünen başköşede her tarafı camla kaplıydı.

Karasu court and prosecutor’s office was right across the street.

Karasu Mahkemesi ve Savci’cının bürosu hemen tam karşıdaydı.

My father provoked me from my childhood against left and put me with MHP chairman to make me an easy target for the prosecutor during a civil war!

Babam bir iç savaş döneminde beni çocukluğumdanbeei sola kışkırtarak ve MHP başkanı ile beni beraber tutarak savcı için beni kolay bir hedef yaptı.

CHAPTER LEFTIST DIREECTOR UNCLE INLAW ENVER

BÖLÜM SOLCU MÜDÜR ENVER ENİŞTE

My father and chairman ordered me to refrain from visiting my leftist uncle in-law Enver Salman in the same building.

Babam ve MHP başkanı aynı binada çalışan sol fikirli eniştem Enver Salman’ı ziyaret etmemi yasakladılar.

Uncle in-law Enver was from Şavşat town of Artvin, and was married with daughter of my mother’s real sister Fadime living in Karasu.

Enver Enişte Artvin’in Şavşat ilçesindendi ve Karasu’da yasayan öz teyzem Fadime’nin kızıyla evliydi.

Uncle in-law Enver was director of Karasu Deed Titles Office.

Enver Enişte Karasu Tapu Müdürüydü.

Enver Salman was active in political life in Karasu

Enver Enişte Karasu’nun siyasi hayatında aktif birisidir.

Here: Burda:
http://www.karasununsesi.com/haber/2964/chp-heyeti-karasuda-bulustu.html

My father and MHP chairman Cevat constantly brainwashed me against my super friendly uncle in-law Enver.

Babam ve MHP baskanı bana karsi çok yakın davranan Enver Enişteye karşı sürekli benim beynimi yıkadılar.

My father burned me just like this.

Babam beni işte böyle yaktı.

My father and MHP chairman Cevat were very close.

MHP Baskanı Cevat ve babam birbirleriyle çok yakındılar.

They both provoked me against the leftist bureaucrats , leftist high school principal and leftist Ecevit.

Birlikte beni solcu bürokratlara, solcu lise müdürüne ve solcu Ecevit’e karşı kışkırttılar.

They intensely brainwashed me with lies that the left burned my education chance since Istanbul.

İstanbul’dan beri eğitim şansımı solun yaktığı yalanlarıyla sürekli beynimi yıkadılar.

As if it was the left not my own father Resat who took me away from my best schools in Istanbul and in Adapazari.

Sanki İstanbul ve Adapazarı’ndaki en iyi okullardan beni alan benim kendi babam Resat değildi de soldu.

They ordered me to criticize the Ecevit government openly in the school.

Okulda Ecevit hükümetini açıktan elestirmemi emrettiler.

They burned me by driving me to the civil war and by provocation with lies.

Yalanlarla kışkırtarak beni iç savaşa sürüp yaktılar.

My father’s provocation skill was extraordinary because he got a lot of experience from provoking my mother with his physical and mental tortures to commit suicide attempt for fear of my mother of him bringinging a second wife and turning me against my mother.

Babamin kışkırtma kabiliyeti olağanüstüydü çünkü annemi fiziksel ve ruhsal işkencelerle ve üstüne kuma getirme korkusuyla intihara teşebbüs etmeye tahrik etmekten ve beni anneme karsi kiskirtmaktan dolayi cok tecrube sahibi olmuştu.

He destroyed my mother to force her into suicide attempt after giving birth to six children and locked her up in the mental hospital just to steal everything from her and give them to his second wife.

Annemi altı çocuk doğurduktan sonra intihar teşebbüsüne zorlayacak kadar mahvetti ve sahip olduğu herşeyini annemden alıp ikinci karısına vermek için onu tımarhaneye kapattı.

CHAPTER MY FATHER STARVED ME AND BEAT ME UP FOR MY SAYING IT!

BÖLÜM BABAM BENİ AÇ BIRAKTI VE AÇIM DEYİNCE BENİ DÖVDÜ!

I went to schools and worked away from home almost all my life but my father never came to take me out for sight-seeing or enjoying meal together with a relaxing conversation.

Hemen hemen bütün hayatım boyunca evden uzakta gurbette okula veya işe gittim fakat babam bir kere gelip beni alıp gezilecek güzel bir yere veya güzel bir sohbetle bir yemek yemeğe götürmedi.

My father starved me all day and cursed and beat me up when I said I am hungry as our bus stopped for rest on the way to Ankara to register me to my college in front of cousin Muhsin Iskender who was with us to help me registration and lodging.

Babam Ankara’ya Siyasal’a kaydımı yaptırmaya giderken bütün gün beni aç bıraktı ve otobüs yolda mola için durunca karnım aç dediğim için akrabamız olarak bize kayıtta ve yurt işinde yardıma gelen Muhsin İskender’in yanında bana sövdü ve beni dövdü.

My step mother hated to feed me in that day as usual and and my father beat me as I said I am starving around afternoon at rest stop after as tiring day.

Üvey annem her zaman olduğu gibi o gün de bana yemek vermekten nefret ettiği için kaçındı ve sabah çok erken başlayan ve yorucu geçen bir günün öğleden sonraki bir saatinde açım dediğim için babam beni dövdü.

My father made it open to people that he he did not want to spend any money for my school from beginning to please my step mother and to hurt my mother.

Babam başından beri üvey anneme yaranmak ve öz annemi üzmek için okulum için para harcamayacağını herkese belli etmişti.

He cursed and dismissed me as I asked for test book or bus ticket to take the university entrance exam.

Üniversite sınavı test kitabı veya otobüs bileti istediğim için bana sövüp beni kovmuştu.

He got very upset as he saw me with the notice of my winning of college!

Siyasal’ı kazandığım tebligatla beni görünce çok kızmıştı!

He got very sad and shed tears as I told him I got scholarship from dean’s office!

Dekanlıktan burs kazandığımı öğrenince çok üzüldü ve gözlerinden yaş döküldü!

He never called me or sent me money order in my all life except in the usa where he called me non -stop to grab my hard earned us dollars!

Amerika’da zorlukla kazandığım dolarları benden çarparak üvey kardeşim Özcan’a benzinlik almak için beni hiç durmadan araması hariç hayatım boyunca bana asla hiç telefon açmamış ve bir kuruş bile havale yollamamıştır.

He robbed my hard earned money during my masters study in 1986 which made me homeless.

1986’da master yaparken zor bela kazandığım paramı soyarak beni evsiz bırakmıştır.

CHAPTER MY RICH FATHER MADE ME GRAY WOLF TARGET IN NIĞDE DORMITORY AND TORTURED ME WITH JACKET REHEARSAL IN THE BAZAAR!

BÖLÜM ZENGİN BABAM BANA PAZARDA CEKET PROVASI İŞKENCESİ YAPTI!

After my father threw me in Niğde dormitory known for gray wolf commandos in Kurtuluş area both to make me an ideal target for the leftist students in my college and for the just established military coup d’etats, he took me to Ulus Bazaar right by Anafartalar Shopping Center and in front of Ankara Produce Mall to do his jacket rehearsal torture to me there.

Babam, hem Siyasal’daki solcu öğrencilere ve hem de yeni yapılan 12 Eylül askeri darbesi için beni ideal bir hedef yapmak için ülkücü komandoların kaldığı Niğde yurduna attıktan sonra beni Ankara Sebze Hali’nin karşısında ve Anafartalar Çarşısının yanında olan Ulus Pazarı’na götürdü ve orada bana ceket prova işkencesi yaptı.

It was within month of September of 1980 and only a few few days passed since 12 September military takeover.

1980 yılının Eylül ayı içindeydik ve 12 Eylül askeri darbesinden sadece birkaç gün geçmişti.

I immediately found out that I cannot be alone around my college without gray wolf commandos to protect me as I became a well known target since I lived in Niğde dormitory!

Niğde yurdunda yaşadığım için yanımda ülkücü komandoların koruması olmadan Siyasal’a yaklaşamayacağımı derhal anladım.

I became an open target both for leftist students who always outnumbered us in the collge and coup d’etats regime!

Siyasal’da sayıları herzaman bizden çok fazla olan solcu öğrencilerin ve darbe yönetiminin açık bir hedefi olmuştum.

This was great stress cutting my motivation to focus on my classes!

Bu derslerime yoğunlaşmamı engelleyen çok büyük bir stresti.

I had to deal with constant group pressure to serve the group which prevented me to focus on classes.

Derslerime engel olacak şekilde gruba hizmet etmem için sürekli yapılan grup baskısıyla uğraşmak zorundaydım.

My father dumped me in this Niğde dormitory trouble with police liutenant Kemal Ünal who is our fellow villager and brother of my uncle in-Law Şadi Ünal.

Babam beni bu Niğde Yurdu belasına köylümüz ve Şadi Ünal eniştenin kardeşi olan Başkomser Kemal Ünal ile beraber attı.

Liutenant Kemal was a dispatcher in Command Center of police headquarters.

Başkomser Kemal Emniyet Genel Müdürlüğü Haber Merkezinde görevliydi ve belayı iyi biliyordu.

Cousine Muhsin İskender is also responsible in this trouble.

Amcaoğlu Muhsin İskender de bu beladan sorumludur.

Our fellow villager noncommisioned officer Davut Cengiz who visited me there with his uniform is also responsible.

Üniformasıyla burada beni ziyaret eden köylümüz Astsubay Davut Cengiz de sorumludur.

Our fellow villager Sezgin Kocabacak was also on duty as military police right by the Niğde Dormitory!

Köylümüz Sezgin Kocabacak inzibat askeri olarak Niğde Yurdu’nun hemen yanında görev yapıyordu.

Military police Sezgin was very afraid of speaking with me because of notariety of Niğde dormitory!

Askeri inzibat Sezgin Niğde yurdunun korkunç şöhretinden dolayı benimle konuşmaya korkuyordu!

Niğde dormitory was Command Center of gray wolf commandos for years!

Niğde Yurdu yıllarca ülkücü komandoların karargahı olmuştu!

Here: Burda: http://www.solkitap.net/turkiyede-kontrgerilla/795-ali-yurtaslan-itiraflar.html

My father spoke to me like he would get me a pair of pants and a jacket, etc and actually tried them on me to wear in the college but after he paid he took them with him and said he bought them for my brother Sezai who was about to drop out from second year in high school.

Babam bana Siyasal’da okumak için bir pantolon, ceket vesaire alacakmış gibi konuştu ve bunları bilfiil benim üstümde prova yaptı fakat parayı ödeyip gitme zamanı gelince bu eşyaları kendisi aldı ve bunları liseyi ikinci siniftan terk eden kardeşim Sezai Iskender için aldığını söyledi.

He burned forests and stole my mother’s stuff to give his second wife and tortured me like this to please his second wife.

Ormanları yaktı ve ikinci karısına vermek için öz annemin herşeyini çaldı ve ikinci karısına yaranmak için bana böyle işkence yaptı.

Like they ignored my father’s destruction of my mother they also ignore his burning of my life.

Babamın annemi mahvetmesini boşverdikleri gibi onun benim hayatımı yakmasını da boşveriyorlar!

If I could have mind and courage to report my situation to the dean’s office family my life would be saved!

Eğer durumumu dekanlığa anlatacak aklım ve cesaretim olsaydı hayatım kurtulacaktı.

He began cheating and using Sezai against me by getting cloths for Sezai and by depriving me.

Beni bırakıp Sezai’ye giysiler alarak Sezai’yi kandırmaya ve bana karşı kullanmaya başladı.

CHAPTER MY RICH FATHER FORCED ME TO WORK IN A HOTEL!

BÖLÜM ZENGIN BABAM BENİ BİR OTELDE ÇALIŞMAYA ZORLADI!

My father ordered me to get a night job in a hotel and buy cheap pants and sweaters for myself and come back to village every weekend to beg him meal money!

Babam bana bir otelde gece işi bulmamı ve kendime ucuz pantolon ve kazak alarak okumamı ve her hafta sonu yemek parası dilenmek için köye gelmemi emretti.

My college is most elite college in its field in Turkey, not a community college where you can work full time while you study and spend your free time travelling to village by bus every weekend!

Siyasal Bilgiler Fakultesi kendi alanında en seckin okuldur ve tam gün gece işinde çalışıp tek boş zaman olarak kalan hafta sonlarını da köye otobüsle gidip harcayabilecegin bir meslek okulu değildir.

The reality imposed on me by my father was so painful that l always developed a false reality to protect my sanity.

Babamın bana dayattığı gerçeklik o kadar acıydı ki bütün hayatım boyunca ruh sağlığımı koruya bilmek için sahte bir gerçeklik geliştirdim.

This false reality that my father is a real father prevented me to recrify my situation by reporting it to dean’s office!

Instead I served to my father’s agenda to destroy my own life by believing him and his men like Revenue Officer Muhsin, Captain Kemal and Master Seargent Davut .

Aksine babama ve onun adamları olan Maliyeci Muhsine, Başkomser Kemal’e ve Başçavuş Davut’a inanarak babamın hayatımı mahvetmek için yaptığı gizli plana hizmet ettim.

CHAPTER MY COUSINE PAPERMAN HIZIR OSMAN MISGUIDES ME!

BÖLÜM AMCAOĞLU KAĞITÇI HIZIR OSMAN BENİ YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR!

When my cousin paperman Hızır Osman Iskender constantly pressed me to confront my father and grandfather on my starvation l immediately sensed and feared that such confrontation will be futile and get me into worse troubles!

Amca oglu Kağıtçı Hızır Osman İskender açlığım konusunda babam ve dedeme karşı açıkça tepki göstermem için sürekli beni sıkıştırınca böyle bir cepheleşmenin beni çok daha kötü dertlere sokacağını derhal hissettim ve korktum.

Out of my unbearable fear I instinctively helped my father impose his control on my mind to avoid confrontation let alone oppose him.

Dayanılmaz korkum nedeniyle babamla karsi karsiya gelmemek icin içgüdüsel olarak babamın zihnim üzerinde kontrol kurmasına karşı çıkmak bir yana aksine ona yardımcı oldum.

My helplessness to think of reporting him to dean’s office made me his slave.

Babamı dekanlığa şikayet etmeyi akıl edememenin çaresizliği beni onun kölesi yaptı.

Paperman Hızır tried to drive me into massive troubles with my father instead of guiding me to a real solution with dean’s office.

Kağıtçı Hızır beni Dekanlıkla gerçek bir çözüme yönlendirmek yerine babamla püsküllü belaya sokmak istedi.

I myself suffered alone directly and individually my father’s destructive power killing my best opportunities in Haydarpasa and Adapazari and in Ankara but my father pleased my siblings to cheat and use them against me like he rehearsed cloths on me but took them to Sezai to deprive me.

Babamin Haydarpasa’da, Adapazari’nda ve Ankara’da kazandığım en iyi fırsatları mahveden gücünü ben sadece kendim doğrudan ve bireysel olarak yasadım fakat babamın benim üstümde denediğim elbiseleri beni orda elim koynumda bırakıp Sezai’ye götürmesi gibi babam onları bana karşı kandırıp kullandığı için kardeşlerimi kardeşlerimi memnun etti.

The reason for this dis discrimination is my success in study pleased my own mother but caused pain to my step mother!

Bu ayrımcıliğın sebebi okumaktaki başarımın öz annemi sevindirmesi fakat üvey anneme acı vermesidir!

So all of my family and Iskender clan is united to reverse my natural succes to please my step mother.

Yani tüm ailem ve İskender sülalesi üvey annemi sevindirmek amacıyla doğal başarımı tersine çevirmek için birleştiler.

CHAPTER NOT MY BROTHER SEZAI BUT I WAS CHOSEN HITMAN ON MY SISTER

BÖLÜM KIZKARDEŞİME KARŞI KARDEŞİM SEZAİ DEĞİL BEN TETİKÇİ OLARAK SEÇİLDİM!

Not my brother Sezai but I was the chosen hitman on my sister, her husband and her girl friend cousine!

Kizkardesime, kocasına ve amcamın kızına karşı tetikçi olarak seçilen de bendim!

Because I had the school success not my brother Sezai that my step mother hated terribly.

Çünkü üvey annemin korkunç nefret ettiği okul başarısı kardeşim Sezai’de değil bendeydi.

Therefore my father decided to eliminate me by assigning only me as hitman to punish me for my school success and to reward my brother Sezai for his school failure!

Bu nedenle kardeşim Sezai’nin okul başarısızlığını ödüllendirmek ve benim okul başarımı cezalandırmak için babam sadece beni tetikçi olarak görevlendirdi.

Hitmanship would be a total disaster for my bright future!

Tetikçilik benim parlak geleceğim için tam bir felaket olacaktı!

The more blow you receive the more slave you become!

Ne kadar darbe alırsan o kadar köle olursun!

I received most the traumas and had all reason to fear for more!

Travmanın çoğunu ben yaşadım ve gelecek travmadan korunmak için hertürlü nedenim vardı.

Mind control worked effectively not only on me but on all humanity!

Zihin kontrolu sadece benim üstümde değil rüm insanlık üstünde etkili oldu.

Here: Burda: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mindcon02.htm

CHAPTER MY FATHER USED ME AGAINST THE LEFT AND BLAMED ME FOR IT!

BÖLÜM BABAM BENİ SOLA KARŞI KULLANDI VE SUÇU BANA ATTI!

My father always pretended he rescued me from the left in Istanbul and Adapazari but the left did not even tell me a bad word.

Babam bana tek bir laf etmeyen soldan beni İstanbul ve Adapazarı’nda kurtarmış gibi yalandan rol yaptı.

My father actually proved to me how he could kill my best school opportunities in Istanbul, Adapazari and Ankara for his own capitalist secret agenda.

Babam gerçekte kendi gizli kapitalist planı için benim İstanbul, Adapazarı ve Ankara’da en iyi okul imkanlarımı nasıl yok edebileceğini bana ispatladı.

My father and MHP Chairman Cevat Karabulut brainwashed and used me accusing the left for everything and they abandoned me totally helpless when I needed most help for my defense in in court and in high school in Karasu.

Babam ve dostu MHP baskanı Cevat Karabulut her şeyde solu suçlayarak beynimi yıkadılar, beni kullandılar ve Karasu’dayken mahkemede ve lisede savunmam için en fazla yardıma ihtiyacım olduğu anda beni tamamen çaresiz bıraktılar.

They put their own crimes on the left and me.

Kendi suçlarını sola ve bana yüklediler.

While Chairman Cevat Karabulut was putting me defenseless on the target he always hid his son Cevdet Karabulut.

MHP başkanı Cevat Karabulut beni savunmasız hedef yaparken oğlu Cevdet Karabulut’u hep saklıyordu.

His then invisible son Cevdet Karabulut is now MHP chairman in
Karasu like his father.

Onun o zaman hiç görünmeyen oğlu Cevdet Karabulut babası gibi Karasu’da MHP başkanı şimdi.

Here: Burda: http://www.karasununsesi.com/haber/207/cevdet-kenan-karabulut-babasini-kaybetti.html

My father, my brothers and gray wolf community always blamed me for my losses!

Babam , kardeşlerim ve ülkücü camia yaşadığım kayıplardan beni sorumlu tuttular.

My father who forced me to live in the gray wolf commando headquarters Niğde dormitory, even told me I should side with left instead of right to avoid my losses!

Beni ülkücü komando karargahı Niğde yurduna zorla sokup kalmaya mecbur eden babam, bana kayıplarını önlemek için sağı değil solu tutman lazımdı bile dedi.

My brothers blamed only me for believing gray wolf brainwash hoagwash of my father as he could be only a shame for nationalism for he is an enemy to his own family from beginning.

Kardeşlerim en başından beri kendi ailesine düşman olan babamın ancak milliyetçiliğin yüz karası olabileceği için onun ülkücü beyin yıkama palavrasına inandığım için sadece beni suçladılar.

I had no choise to refuse Niğde yurdu as I was penniless and all society sided with him to prevent me from complaining him to dean’s office!

Beş parasız olduğum ve onu dekanlığa şikayet etmemi önlemek için bütün toplum onun tarafını tutuyordu.

CHAPTER MY BROTHER SEZAI SIDES WITH MY FATHER AND ATTACKS ME!

BÖLÜM KARDEŞİM SEZAİ BABAMI TUTUYOR VE BANA SALDIRIYOR!

Even today after years most ignorant people like especially my brother Sezai side with my father!

Yıllar sonra bugün bile özellikle kardeşim Sezai gibi çoğu cahil insan babamın tarafında yer alıyor.

In the meantime my brother Sezai got me removed and attacks me in the Kuyumcullu group on Facebook.

Bu arada kardeşim Sezai Facebook’taki Kuyumcullu
grubundan beni attırdıktan sonra hertürlü saldırıyı yapıyor.

Brother Sezai attacks freedom of expression!.

Kardeşim Sezai ifade özgürlüğüne saldırıyor!

Here: Burda: http://t.co/z7VfP6lvqW

Sezai is imitating my father in suppressing my rights.

Sezai, haklarımı bastırmakta babamı aynen taklit ediyor.

Instead of answering to facts in my writing Sezai labeling me mentally sick and lier and false charger and threatens people with both emotions and violence who liked my writing.

Sezai yazdığım gerçeklere cevap vermek yerine beni ruh hastasi, yalancı ve iftiracı olmakla suçluyor ve yazımı beğenenleri hem duygusal açıdan aşağılıyor hem de şiddet uygulamakla tehdit ediyor.

Brother Sezai follows my capitalist father and grandfather as his idol.

Kardesim Sezai kapitalist babamı ve dedemi kendi idolu olarak takip ediyor.

Let’s look at what his idols did actually.

Haydi onun idollerinin gerçekten ne yaptığına bakalım.

CHAPTER MY FATHER HAD NATIONALIST FRONT GOVERNMENT TO BLACKLIST ME AS GRAY WOLF!

BÖLÜM BABAM BENI MİLLİYETÇİ CEPHE HÜKÜMETINE FİŞLETTİ!

I did act in high school exactly as my father and MHP chairman Karabulut who hid his own son, ordered me.

Babamin ve kendi oğlunu saklayan MHP Başkanı Karabulut’un bana emrettiklerini okulda aynen yaptım.

Nobody in gray wolf community even knew MHP chairman Cevat had a son named Cevdet !

Ülkücü camiada hiç kimse MHP başkanı Cevat’ın Cevdet adında bir oğlu olduğunu bile bilmiyordu!

In response to my father’s and MHP Chairman’s campaign, High School Principle Resat Sirin turned on me ordered me to write my defense in a disciplinary self-defense paper as he saw me going to drink water in an empty class.

Buna karşılık, Lise Müdürü Reşat Şirin bana karşı harekete geçti ve boş bir derste su içmeye tuvalete gittiğimi görüp savunmamı disiplin savunma kağıdına yazmamı emretti.

This was during the Nationalist Front Government headed by Süleyman Demirel.

Bu olay Süleyman Demirel’in başkanlığındaki milliyetçi cephe hükümeti zamanında oldu.

I wrote “you protect communists and persecute nationalists”.

“Komunistleri koruyorsun milliyetcileri eziyorsun” diye yazdim.

That was exactly what my father and MHP chairman brainwashed me.

Bu bana babamin ve MHP Baskanının aynen yaptığı beyin yıkamaydı.

Actually my father and Karabulut liked my writing and defended it was true in the parents meeting!

Babam ve Karabulut yazımı beğendiler ve veli toplantısında yazımın doğru olduğunu savundular.

Because it was exactly what they told me!

Çünkü bu bana söylediklerinin aynısıydı.

If my father really wanted to save me from any trouble he should not use me as hitman on my sister and should not kill my best school opportunities in Haydarpasa, Adapazari and Ankara and should not bring me Karasu and give me to Karabulut’s hands and set me against the leftists and also should not throw me in gray wolf commando headquarters Niğde dormitory in Ankara .

Eğer babam gerçekten beni hertürlü belaya atmak istemeseydi beni kızkardeşime karsi tetikci olarak kullanmaz, benim Haydarpasa’daki, Adapazarindaki ve Ankara’daki mükemmel okul imkanlarımı mahvetmez ve beni Karasu’ya getirip Karabulut’un eline verip solculara karşı asla tahrik etmez ve de beni Ankara’da ülkücü komandoların karargahı olan Niğde yurduna atmazdı.

My father provoked me as a potential hitman against my sister and Principle Reşat Şirin and and leftists in the college in order to kill my best school opportunities that I won despite all his obstructions to please my step mother.

Babam üvey anneme yaranmak amacıyla kendisinin tüm engellemelerine rağmen kazandığım mükemmel okul imkanlarımı yok etmek için beni ablama, Lise Müdürü Reşat Şirin’e ve Siyasal’daki solculara karşı potansiyel tetikci olarak kışkırttı.

My father’s use of me as potential hitman was just to please my step mother!

Babamın beni potansiyel tetikçi olarak kullanması sadece üvey annemi memnun etmek içindi.

Murdering own sister, her husband and raping her girlfriend are enough to destroy life of any 14 year old child especially if you are in the best high school Haydarpasa free boarding!

Özellikle en iyi lise olan Haydarpasa’da parasız yatılı iseniz kendi kızkardeşini, onun kocasını katletmek ve kızkardeşinin kız arkadaşına tecavüz etmek 14 yaşındahangi çocuk olursa olsun hayatını mahveder.

My cruel father obstructed my best school and diplomatic career chances just to please my step mother!

Zalim babam en iyi okul ve diplomatik meslek şansımı sadece üvey annemi sevindirmek için engelledi.

CHAPTER MY FATHER GRABBED HUGE RANSOM MONEY FROM MY BACK TO BURN FORESTS !

BÖLÜM BABAM ORMAN YAKMAK İÇİN SIRTIMDAN MUAZZAM FİDYE PARASI KAPTI!

My father got ransom money worth at least 10 tones of good hazelnuts by using me as potential hitman.

Babam beni potansiyel tetikçi olarak kullanarak en az 10 ton fındık parasına denk fidye parası aldı.

But my father always starved me in the schools, killed my best school opportunities and abandoned me in my justice struggles in the court cases or in my diplomatic career.

Fakat babam okullarda daima beni ac birakti, en iyi okul imkanlarımı yok etti ve mahkemelerimde ve diplomatik kariyerimde verdigim hak mucadelelerinde beni hep ama hep yalnız bıraktı.

My father used everything in his hand to please and to keep my step mother then somewhat for my brothers to buy their loyalty .

Babam elindeki herşeyi üvey anneme yaranmak onu elinden kaçırmamak için biraz da kardeşlerimin sadakatini satın almak için kullandı.

My father spent that ransom fortune to burn forests and also excluded me from secret sharing of the land he cleared from forest!

Babam bu 10 tonluk fidye servetini benim okumam için değil orman yakmak için harcadı ve ormandan açtığı yerlerin gizli paylaşımından da beni dışladı.

So my father used me as his potential hitman and took his fortune from this and backstabbed me all my life!

Yani babam beni tetikçisi olarak kullandı ve bundan servet kazandı ve bütün hayatım boyunca beni arkadan vurdu.

My father tried to use me as his hitman again on my three real brothers to retake his lost land for my half brothers and to send me to jail which initiated my 3 marches and then immigration to America.

Babam kaybettiği yerleri üvey annem ve üvey kardeşlerim çin geri alabilmek ve beni hapse yollayabilmek için üç öz kardeşime karşı beni yine tetikci kullanmak istedi ve bu da üç yürüyüş eylemi yapmama ve sonra da Amerika’ya göç etmeme neden oldu.

My father tried to use me as his hitman on my own real mother, her family and then leftists and Foreign Ministry top bureucrats and lastly on my own real brothers.

Babam kendi öz anneme, annemin ailesine, sonra solculara ve Dışişleri’nin yüksek bürokratlarına, son olarak ta öz kardeşlerime karşı tetikçi olarak kullandı.

He was tearing up himself to get me to murder my own brothers when he was in prison!

Babam hapisteyken bana öz kardeşlerimi öldürtmek için kendini parçalıyordu!

CHAPTER MY FATHER WHO NEVER CALLED ME IN MY LIFE DROWNED ME WITH CALLS TO GRAB MY MONEY IN USA

BÖLÜM HAYATIM BOYUNCA BENI ARAMAYAN BABAM AMERİKADA PARAMI KAPMAK İÇİN BENİ TELEFONA BOĞDU

As soon as I arrived in America my father started to call me and pressured me for money for my half brother Ozcan Iskender every month up until 2010 when I lost my bus then he never called again!

Amerika’ya gelir gelmez babam beni aramaya basladı ve her ay beni arayıp üvey kardeşim Özcan İskender için para yollamam amacıyla 2010 yilinda otobusumu kaybedene kadar 10 yıl beni sıkıştırdı ve ben otobüsümü kaybedince beni asla arayıp sormadı!

CHAPTER MY FATHER BEATS SOCIALIST YUSUF IN FRONT OF ME TO MAKE ME HIS HITMAN ON LEFTISTS!

BÖLÜM BABAM BENI SOLCULARA KARŞI TETİKÇİ YAPMAK İÇİN SOSYALİST YUSUF’U ÖNÜMDE DÖVDÜ!

My father beat aunt Fadime’s socialist son Yusuf Ertürk who was then around 25 year-old in front of me to make me his hitman on leftists!.

Babam beni solculara karşı tetikçi yapmak için Fadime halamın o zaman 25 yaş civarında olan oğlu sosyalist Yusuf Ertürk’ü önümde dövdü!

Yusuf never hurt anybody.

Yusuf asla kimseyi incitmedi.

His only difference was his thought.

Onun tek farkı düşüncesiydi.

I was walking a little behind my father when he grabbed Yusuf on the road passing by our house to his hazelnut field in front of his front yard gate.

Babam Yusufu kendi evinin bahçe kapısının dışında bizim evin önünden geçip fındık bahçesine giden yolda yakaladığı zaman ben babamın hemen peşinden geliyordum.

My father immediately started to interrogate Yusuf’s thought like a thought police!

Babam bir düşünce polisi gibi derhal Yusuf’un düşüncesini sorgulamaya başladı!

My father was yelling loud curses as he was famous curser and punching Yusuf right in front of me!

Babam sövmesiyle meşhurdu ve tam önümde Yusuf’a bağırarak sövüyor ve onu yumrukluyordu!

My father was real gray wolf commando doing his violent propaganda action there.

My father had me read gray wolf leaflets, anti-left Necip Fazıl books in the past.

Babam bana geçmişte ülkücü bildiriler ve sol düşmanı Necip Fazıl kitapları okutmuştu.

My father supported gray wolf commando camp in our village and gray wolf branch office in our building right accross village mosque.

Babam köyümüzdeki ülkücü komando kampını ve caminin karşısındaki binamızdaki ülkü ocağını desteklemişti.

My father was displaying a huge portrait of Alpaslan Türkeş in his big luxury house he built for my step mother by stealing every stuff from my real mother and by burning forests.

Babam annemin herşeyini çalarak ve ormanları yakarak üvey annem için yaptığı lüks büyük evinde Alpaslan Türkeş’in büyük bir portresini sergiliyordu.

My father always loudly cursed to me, my mother, her family and leftists but never to my step mother and her leftist family who he loved and visited all his life.

Babam bana , öz anneme, annemin ailesine ve solculara daima bağıra bağıra sövdü ve dövdü ama üvey anneme ve hayatı boyunca sevdiği ve ziyaret ettiği üvey annemin solcu ailesine asla bağırmadı bile.

My father provoked me against leftist uncle Ziya because his mother aunt Zekiye was always against my father’s oppression on my mother like “can you beat leftist uncle Ziya in a political argument” but never let me even open my mouth anything against my step mother’s leftist family whom he loved to visit all his life!

Babam özanneme yaptığı zulme daima karşı çıkan Zekiye Teyzemin oğlu Ziya amcama karşı “Solcu Ziya amcani siyasi tartismada yenebilir misin” şeklinde beni kışkırttı ama hayatı boyunca severek ziyaret ettiği üvey annemin solcu ailesine karşı ağzımı bile açmama izin vermedi.

He took me to MHP Chairman Cevat Karabulut to make me open target for the regime.

MHP başkanı Cevat Karabulut’a beni goturup beni rejim için açık hedef yaptı.

He took me from Turkey’s best free boarding school in Istanbul himself and accused falsely the left for his responsibility for it.

Istanbul’da parasız okuduğum Turkiyenin en iyi yatılı okulundan çıkarıp beni getirmesinin suçunu yalandan yere solun üstüne attı.

He badmouthed and ban me to see leftist relative Director of Titles Enver Salman.

Tapu Muduru Enver Salman eniştemi kötüleyip konuşmamı yasakladı.

But my father loved to visit and chat with my step mother’s leftist family in every holiday.

Fakat babam üvey annemin solcu ailesini her bayramda ziyaret edip konuşmayı severdi.

He never missed these holiday visits!

Bu bayram ziyaretlerini asla kaçırmazdı.

CHAPTER RIGHT AND LEFT UNITES TO DESTROY ME!

BÖLÜM SAĞ VE SOL BENİ MAHVETMEK İÇİN BİRLEŞİYOR!

My father together with MHP Chairman Karabulut made me
an open target in his accountant offce contantly in front of prosecutor’s office in a civil war!

Babam MHP Başkanı Karabulut’la birlikte beni savcının dairesinin karşısındaki muhasebe bürosunda beni sürekli tutarak iç savaşta hedef gosterdiler.

In this civil war , my father provoked and made me an open target to maddening degrees and then spread the gossip that they target me because l am insane like my poor mother.

Bu iç savaşta, babam beni delirtecek kadar tahrik ettikten ve beni açık hedef haline getirdikten sonra etrafta benim zavallı annem gibi deli olduğum için böyle harcandığım dedikodusunu yayıyordu.

He covered his crime with insane gossip.

Suçunu deli dedikodusu ile kapatti.

As a result, principles got me banned from any school in my Sakarya province because of my writing in defense statement.

Sonuç olarak, müdürler yazdığım savunma ifademden dolayi benim Sakarya Vilayetindeki okullarda okumamı yasaklattı.

This happenned during nationalist front government!

Bu milliyetçi cephe hükümeti zamanında oldu!

It was not decided only by one principle!

Sadece bir müdür tarafından karar verilmedi!

It was consecutively decided by Karasu High School disciplinary board, then Karasu District disciplinary board and then Sakarya province disciplinary board!

Karasu lisesi disiplin kurulu, Karasu ilçe disiplin kurulu, Sakarya il disiplin kurulu tarafından peşpeşe karar verilmişti!

I stated that principle is protecting communists and oppressing nationalists as I trusted nationalist front government and my rights for free expression, defense and criticism as I was taught by my father together with MHP Chairman Karabulut.

Babamın ve MHP başkanının bana beraber öğrettiği gibi milliyetçi cephe hükümetine ve ifade özgürlüğü, savunma ve eleştiri hakkına güvenerek müdürün komunistleri tuttuğunu ve milliyetçileri ezdiğini yazdım.

In the same time during nationalist front government, they got me sentenced for same statement to 4 months jail time in a single hearing.

Aynı milliyetçi cephe hükümeti zamanında, aynı ifademden beni tek celsede 4 aylık hapis cezasına mahkum ettirdiler.

My father, his buddy chairman Karabulut and nationalist front government provoked me but never helped me to fight back for justice.

Babam, dostu MHP başkanı Karabulut ve milliyetçi cephe hükümeti beni tahrik ettiler fakat hak arama mucadelem için bana hiçbir şekilde yardımcı olmadılar.

Right and left united to destroy me like my gray wolf father’s rightist family and my step mother’s leftist family united to destroy my real mother!

Ülkücü babamın sağcı ailesiyle üvey annemin solcu ailesinin öz annemi mahvetmek için birleştiği gibi sağ ve sol beni mahvetmek için birleşti!

Right and left are only different in saying but in action they are all same.

Sağ ve sol sadece söylemde farklıdır fakat eylemde hepsi aynıdır.

In short right is left and left is right!

Kısaca sağ soldur ve sol sağdır!

My father and MHP chairman Karabulut who made me target by showing me to prosecutor everyday in his accountant office abandoned me in the courtroom all alone.

Babam ve hergün bürosunda beni tutup savcıya hedef gösteren MHP Baskanı Karabulut mahkeme günü beni tamamen yalnız bıraktılar.

They never wanted to reach an attorney, a bureucrat or a politician during nationalist front government to save me.

. Milliyetçi cephe hükümeti zamanında beni kurtarmak için hiçbir şekilde bir avukata, bürokrata veya bir siyasetçiye ulaşmak istemediler.

They even ignored an appeals against this absurd court decision.

Bu akıl almaz mahkeme kararına karşı temyiz yolunu bile boşverdiler.

CHAPTER THEY ENDED MY EDUCATION

BÖLÜM EĞİTİMİMİ KESTİLER

They also never wanted another school for me.

HiÇbir Şekilde benim için başka okul istemediler.

They never raised a finger and asked anybody to help me.

Parmaklarını bile kıpırdatmadılar ve hiçkimseye yardım için başvurmadılar.

My father and MHP chairman always used me but never showed any solidarity.

Babam ve MHP baskanı Cevat Karabulut beni daima kullandılar ama hiçbir zaman dayanışma göstermediler.

So my father killed my all education chances since Istanbul finally totally during nationalist front government .

Babam Istanbul’dan beri tüm eğitim şansımı milliyetçi cephe hükümeti zamanında nihayet tamamen yok etti.

My father together with MHP chairman Karabulut intentionally threw me on fire in Karasu during nationalist front government.

Babam MHP baskani Cevat Karabulut ile birlikte Karasu’da milliyetçi cephe hükümeti zamanında beni kasten ateşe attı.

Right united with left to burn me like it did to my real mother!

Öz anneme yaptığı gibi beni yakmak için sağ solla birleşti!

After months of struggle , Nationalist Front government unwillingly allowed me to take final summer exams to graduate my school.

Aylar süren mücadelem sonucunda gönülsüzce milliyetci cephe hukumeti yazın bitirme girerek liseden mezun olmama musaade etti.

My father and chairman Karabulut tried to cover up their betrayal.

Babam ve Başkan Karabulut ihanetlerini örtbas etmek için uğraştılar.

They constantly lied that they tried to reverse my education ban to save me.

Beni kurtarmak için kendileri çalışıp okuma yasağını kaldırmış gibi durmadan yalan soylediler.

In fact Nationalist Front government united right and left on agreement to burn me as long as it could .

Ancak gercekte Milliyetci Cephe hukumeti beni yakabildiği kadar yakabilmek için sağı ve solu anlaştırıp birleştirdi.

If my father and MHP chairman Cevat Karabulut did not want to burn me together only thing they needed to do was to refrain from brainwashing and provocation!

Eger babam ve MHP baskanı Cevat Karabulut birlikte beni yakmak istemeseydiler yapmalari gereken tek şey bana karşı beyin yıkama ve provakosyandan uzak durmaktı!

But instead they conspired to keep it secret from everyone to burn me
secretly.

Fakat bunun yerine beni gizlice yakmak icin bunu herkesten gizlediler.

Like my court hearing my prison term decision stayed open secret for years.

Benim duruşmam gibi bu hapis kararı da yıllarca açık bir sır olarak kaldı.

If they did not conspire to burn me they would not brainwash and provoke me against left in a civil war during Nationalist Front Government.

Eger beni yakmak için gizlice anlaşmamış olsalar o Milliyetci Cephe Hukumeti zamanında bir iç savaşta sola karşı benim beynimi yıkayıp kışkırtmazlardı.

CHAPTER I WAS CAUGHT AND BURNT IN A SECRET CIA COUP D’ETATS GAME

BÖLÜM CİANIN GİZLİ DARBE OYUNUNA DÜŞTÜM VE YANDIM

Secret goal of Nationalist Front Government which was planned by USA was to foster a civil war to make a pro-American coup d’etats .

ABD tarafından planlanan Milliyetci Cephe Hükümetinin gizli hedefi Amerika yanlısı bir darbe yapabilmek için iç savaş çıkartmaktı.

Here: Burda:
http://tr.wikipedia.org/wiki/Milliyetçi_Cephe_Hükûmetleri

http://en.m.wikipedia.org/wiki/1980_Turkish_coup_d%27état

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Covert_United_States_foreign_regime_change_actions

CIA/Gladio established nationalist front governments to foment terrorism and civil war with death squads who they
trained and staged a military coup d’état in 1980 to control the world.

CIA/Gladyo dünyayı kontrol etmek için yetiştirdiği ölüm mangalarıyla Türkiye’de terörizmi ve iç savaşı kışkırtmak ve 1980 askeri darbesini yapabilmek için Milliyetci Cephe hükümetlerini kurdu.

Here: Burda: http://www.kontrgerilla.com/OHD_teknikbilgiler.asp

My father pulled me back from lstanbul and Adapazari by killing all my chances of education so that he can provoke me for my loss against left.

Babam benim kaybımdan solu sorumlu tutup beni kışkırtmak için bütün eğitim şansımı öldürerek İstanbul ve Adapazarı’ndaki okullardan
beni aldırıp geri çekmişti.

Finally he provoked me into the super trouble in the Karasu Court during the Nationalist Front Government.

Nihayet başıma Karasu Mahkemesi’ndeki püskül belayı Milliyetci Cephe Hukumeti döneminde sardı.

I never had any educational or political threats in Istanbul or in
Adapazari.

İstanbul ve Adapazarı’nda herhangi bir ders veya siyasi hiçbir tehdit almadım.

My father pulled me from these free boarding schools just because as a capitalist himself he wanted to provoke me against the left.

Babam kendisi bir kapitalist olarak beni sola karşı kışkırtmak için beni bu
Parasiz yatılı okullardan aldi.

My father himself again threw me in Niğde dormitory which was gray wolf commando headquarters in Ankara in September 1980 for the same reason.

Yine babam kendisi aynı nedenle beni Eylül 1980’de Ankara’da ülkücü komando karargahı olan Niğde yurduna attı

But with this action alone he made me an open target to all leftist people!

Fakat babamın bu hareketi bile tek başına beni tüm solcuların açık hedefi haline getirdi.

My father destroyed me to make me open target countless times all my life that he wanted to kill my education to please my step mother!

Babam üvey anneme yaranmak için hayatım boyunca sayısız kere beni hedef göstermek için perisan etti ve benim eğitimimi yok etmek istedi.

My father or chairman Karabulut wanted to kill my future and to keep me as their hitman in their hand whenever they can use as they wished in the civil war!

Babam ve başkan Karabulut iç savaşta beni onların emrinde istedikleri zaman kullanabilecekleri bir tetikçi olarak tutmak ve geleceğimi yok etmek istediler.

The more I was targeted and sentenced me the happier they felt!

Ne kadar beni atsalar ve mahkum etseler onlar da o kadar mutlu oluyorlardı!

This is why they never asked anybody to help me during nationalist front government.

Bu nedenle beni iç savaş ateşine attılar ve milliyetçi cephe hükümeti zamanında bana yardım için hiç kimseye başvurmadılar.

This is why they threw me firstly into gray wolf commando headquarters Niğde dormitory and then the cemaat house and then leftist headquarters cumhuriyet dormitory during most dangerous first days of 12 September military coup d’etats!

Bu nedenle beni 12 Eylül’ün en tehlikeli ilk günlerinde beni önce ülkücü komandoların karargahı Niğde yurduna, sonra nurcuların karargahı cemaat evine ve son olarak solcuların karargahı cumhuriyet yurduna attılar!

When my future is shot they provoked me more to use me as a weapon against left.

Gelecegim kapandığı zaman beni sola karşı silah olarak kullanmak için daha çok tahrik ettiler.

This is my father’s consistent strategy at home, Kuyumcullu, Kocaali, Istanbul, Adapazari, Karasu, Ankara and in the foreign ministry all the way in my life!

Bu babamin evde, Kuyumcullu’da, Kocaali’de, İstanbul’da, Adapazarı’nda, Karasu’da, Ankara’da, Siyasal’da, Dışişleri’nde ve köyde hayatım boyunca uyguladığı stratejiydi.

I did not fall in trouble by myself but my father himself and his gray wolf buddies forced me in trouble so that he can always keep using me as his worthless hitman!

Ben kendiliğimden başımı belaya sokmadım ama babam beni hep hiçbir değeri olmayan bir tetikçi olarak kullanmaya devam edebilmek için benim başımı kendisi yakın arkadaşlarıyla beraber belaya soktu.

If l am higher up he could not use me as his hitman but if I am helpless he could use me as hitman on anybody like my sister or brothers and so MY FATHER can please my stepmother forever!

Eger yükselirsem beni tetikçi köle olarak kullanamaz ama çaresizsem beni kardeşlerim dahil herkese karşı tetikçi köle olarak kullanabilir ve babam böylece sonsuza kadar üvey anneme yaranabilir!

This is my father’s fascist mindset!

Bu babamın kapitalist zihniyetidir!

They created an impression that l was an ultra fascist student who cannot stand living in the same place with leftists with no future as sacrificed by his father like this..

Solcularla bir arada yaşayamayan ve geleceği babası tarafından kurban edilmiş hiç bir geleceği olmayan aşırı faşist bir öğrenci olduğum şeklinde bir algı yaratmışlardı.

They worked on mind control!

Zihin kontrolü üzerinde çalıştılar!

My father reduced my status to an obvious gray wolf sacrifice which made me an open target and encouraged the left to attack me and brainwashed me by putting his crime on left and provoked me against the left!

Babam benim durumumu açıkça ülkücü kurban durumuna indirgeyerek beni açık hedef yapmış ve solun bana saldirmasını teşvik etmiştir ve beynimi yıkayarak kendi suçunu sola atıp beni kışkırttı.

CHAPTER FELLOW STUDENT AND VILLAGER HÜSEYIN EROL

BÖLÜM OKUL ARKADAŞIM VE KÖYLÜM HÜSEYIN EROL

Another fellow student and fellow villager named Huseyin Erol from Kuyumcullu village was also studying in Haydarpasa High School as boarding student.

Kuyumcullu köyünden Hüseyin Erol da Haydarpaşa Lisesi’nde benimle beraber yatılı öğrenci olarak okuyordu.

Huseyin’s family was paying his cost for boarding and registration etc contrary to my total free boarding status.

Benim tümden parasız yatılı statüme karşılık Hüseyin’in ailesi onun okuldaki kayıt ve pansiyon ücretlerini odüyorlardı.

Huseyin’s father transfered Huseyin as his grades were not so great to avoid excessively high boarding fees.

Hüseyinin ders notları düşük gelince babası ve Mustafa abisi boşuna çok aşırı pansiyon parası ödememek için onu Haydarpaşadan aldılar.

Huseyin’s family always took care of him and he had relatives to visit every weekend in rich neighborhood of Erenköy, Istanbul .

Hüseyin’in ailesi ona çok iyi baktı ve Hüseyin her hafta sonu İstanbul’un zengin semti Erenköy’de yaşayan akrabalarının yanında kaldı.

One day I was with Huseyin in the local train in Kadikoy, Istanbul going to his relatives in Erenköy and we saw some political graffiti with hammer and sickel like “Ibrahim Kaypakkaya is immortal” and Hüseyin insisted to me it is Kalpakkaya not Kaypakkaya.

Birgün İstanbul Kadikoy’de Huseyinle beraber Erenköy’deki akrabalarının yanına trenle giderken duvarda yazılı “İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür” şeklinde orak çekiçli bir slogan gorduk ve Huseyin onun Kaypakkaya degil Kalpakkaya oldugunu soyledi.

Kaypakkaya means slippery rock and Kalpakkaya means kalpak rock.

Kaypakkaya kaygan özelliği olan kaya ve Kalpakkaya da kalpak gibi olan kaya demektir.

Kaypak also means treacherous.

Kaypak güvenilmez anlamında gelir.

Huseyin did not care and insisted on his opinion.

Hüseyin aldırış etmedi ve görüşünde ısrar etti.

But l was risking to get in trouble as Kadikoy was leftist neighborhood while trying to tell the truth of Slippery not Kalpak to Huseyin .

Fakat Kadikoy solcu bir semt olduğu için ben Hüseyin’e gerçeğin Kalpak değil Kaypak olduğunu anlatırken başımın belaya girmesini göze aliyordum.

Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/İbrahim_Kaypakkaya

Military regime murdered Kaypakkaya by torture in 1973 and banned to visit his graveyard even to his mother today!

Askeri rejim 1973’te Kaypakkaya’yı işkenceyle katletti ve bugün annesinin bile oğlunun mezarını ziyaret etmesini yasaklıyor.

This is fascist capitalist advanced democracy!

Bu faşist kapitalist ileri demokrasidir!

Where are NATO-Gladio-CIA-MIT counter-guerrilla torturers after 40 years?

40 yil sonra NATO-Gladyo-CIA-MİT kontur gerilla iskencecileri nerde?

http://www.odatv.com/n.php?n=ibrahim-kaypakkayanin-olum-emrini-halil-berktay-mi-verdi-0905121200

His family got a house for Huseyin Erol in Adapazari while my father pulled me from Haydarpaşa together with by grabbing opportunity and threw me around from place to place to kill my education.

Babam benim eğitimimi öldürmek için fırsattan istifade ederek beni Hüseyin’ler beraber Haydarpaşa’dan çıkardı ancak Ailesi Huseyin Erol’a Adapazari’nda bir ev tutarken babam beni ordan oraya attı durdu.

Huseyin Erol finished high school but did not go to any college.

Huseyin Erol liseyi bitirdi fakat hiçbir yüksek okula gitmedi.

CHAPTER LEFTIST HÜSEYIN’S ELDER BROTHER MUSTAFA

BÖLÜM SOLCU HÜSEYİNİN ABİSİ MUSTAFA

Years later around village beach movement Huseyin’s elder brother Mustafa Erol clearly told me in the village square that l deserved all suffering I got.

Yıllar sonra köydeki plaj hareketi sırasında Hüseyin’in abisi Mustafa Erol bana açıkça başıma gelenlerin hepsini hakettiğimi söyledi.

We were both standing under the poplar trees in front of tea house of Hasan and Hüseyin as Mustafa threw out his poison at me.

Mustafa bana zehirini atarken ikimiz Hasan ve Hüseyin’in kahvesinin önünde kavak ağaçlarının altında dikiliyorduk.

The reason why Mustafa attacked me was that he and his father were leftists but both he and his father would sit on the same table, drink tea and chat very friendly with my gray wolf father!

Mustafa’nın bana böyle saldırmasının medeni babası gibi solcu olmasıydı fakat babasıyla beraber benim ülkücü babamla aynı masaya otururlar, çay içerler ve çok dostça sohbet ederlerdi!

Even though Mustafa and his father were leftists they were very friendly with my gray wolf father.

Mustafa ve babası solcu olmalarına rağmen benim ülkücü babamla çok iyi dosttular.

This is perfect proof showing that left and right united to destroy my life!

Bu solun ve sağın hayatımı mahvetmek için birleştiğini gösteren mükemmel bir ispattır!

During Mustafa’s attack my gray wolf father already bought loyalty of my gray wolf brothers by secret land sharing.

Mustafa’nın saldırısı sırasında kardeşlerime gizli yer paylaşımı yaparak çoktan ülkücü babam ülkücü kardeşlerimin sadakatini satın almıştı.

My gray wolf father was directly attacking me, beating me in the house or in the village square, tearing up my press clippings, evicting me from my press office and village.

Ülkücü babam bana doğrudan saldırıyor, evde ve köy meydanında beni dövüyor, basın büromdan ve köyden beni kovuyordu.

My father was confident on loyalty of my family, İskender clan and society in general which worship power.

Babam genel olarak güce tapan ailemin, İskender sülalesinin ve toplumun sadakatinden emindi.

CHAPTER GUNSMITH ALI’S SON GRAY WOLF İSMAİL OF LITTLE KARASU ATTACKS ME TOO

BÖLÜM KÜÇÜK KARASUDAN TÜFEKÇİ ALİNİN OĞLU ÜLKÜCÜ İSMAİL DE BANA SALDIRDI

İsmail’s father was Ali the gunsmith living in Little Karasu next to our village.

İsmail’in babası Tüfekçi Ali köyümüze komşu Küçük Karasu köyünde silah tamirciliği yapan birisiydi.

İsmail was very friendly to me gray wolf in the hot days of pre-12 September era.

İsmail 12 Eylül öncesi dönemin sıcak günlerinde bana çok yakındı.

He was older than me, completed his military service, married with children.

Benden yaşlıydı, askerliğini yapmıştı, karısı ve çocukları vardı.

İsmail would often come and get me to treat with tea and chat and get me to village weddings in Kuyumcullu or Little Karasu.

İsmail sık sık gelir bana çay ısmarlar, benle sohbet eder ve beni Kuyumcullu ve Küçük Karasu’daki düğünlere götürürdü.

He was uneducated but smart gray wolf who was very close to my father.

Eğitimsiz ama babama çok yakın uyanık bir ülkücüydü.

A few years later one morning he showed up at the entrance of my college in Ankara!

Birkaç yıl sonra bir sabah Siyasal’ın kapısında karşıma çıktı.

After a little chat he complained that he could not return to his construction machine operator job in Libya and took me for a walking city tour with him before I took him to the national assembly to talk to members of parliament to find a similar job.

Kısa bir hoşbeşten sonra bana Libya’daki iş makinesi operatörlüğü işine geri dönemediğinden şikayet etti ve benzer bir iş bulmak için mecliste milletvekilleriyle konuşmaya yürüyerek giderken epey bir şehir turu yaptırdı.

I spent all day helping him missing my classes upon his insistance.

Onun ısrarı ile derslerimi bırakarak bütün günümü ona harcadım.

It was all to return İsmail to his old job.

Herşey ismaili eski işine geri döndürmek içindi.

He even took out his uncomfortable shoes and socks and walked with bare feet next to me up to national assembly.

Hatta ayağına rahatsızlık veren ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarıp yalın ayak meclise kadar yanımda yürüdü.

On the way he was in shock as I pointed at and told him daily room rates of grand Ankara hotel which was like his monthly income.

Yolumuzda Büyük Ankara Hotelini işaret edip günlük oda ücretlerinin onun bir aylığı kadar olduğunu söylediğim zaman çok şaşırmıştı.

He was convinced only after I suggested to walk inside and check the posted hotel room rates.

Ancak ben içeri girip tabelada yazılı otelin oda fiyatlarına bakalım dedikten sonra ikna oldu

But years later during Kuyumcullu beach struggle this same gray wolf İsmail was too oppressive to me suggesting that I was worth to return to my diplomatic career because I did not help anybody!

Fakat yıllar sonra Kuyumcullu plaj mücadelesi sürerken aynı bu ülkücü İsmail kimseye yardım etmediğim için diplomatlık mesleğime dönmeyi hak etmediğimi söyleyerek bana karşı aşırı zalimlik yaptı!

As I was deserted by Kuyumcullu people upon my father’s pressures I was visiting my old high school friend Şefik Kır in Little Karasu village for a change.

Babamın baskıları sonucunda Kuyumcullu köyü halkı beni yalnız bıraktığı için değişiklik için eski lise arkadaşım Şefik Kır’ı yaşadığı Küçük Karasu’da ziyarete gidiyordum.

I was sitting alone in front of a tea house in Little Karasu waiting for Şefik but instead of him, Ismail came and sat to my table.

Küçük Karasu’da bir kahvehanenin önünde yalnız oturup Şefiği beklerken onun yerine masama Ismail gelip oturdu.

Ismail was direct to his point!

Ismail fikrini doğrudan söyledi!

I told him I sacrificed all my life for justice.

Ona bütün hayatımı adalet için feda ettiğimi söyledim.

P

instead of
Meanwhile my father was very sure that he already burned me totally. Bu sirada, babam artik beni tamamen yaktigindan cok emindi. My father would never expect me to win any college. Babam asla benim bir universite kazanmami beklemezdi. He reduced me from a winner student in Haydarpasa into a loser student in Karasu! Babam beni Haydarpasa’da kazanan ogrenci durumundan Karasu’da kaybeden ogrenci durumuna indirgemisti. Because it took years of preparation in special classes for most Karasu High School grads to win a college. Cunku cogu Karasu Lisesi ogrencisi bir
universite kazanmak icin yillarca hazirlik kurslarina gidiyordu. My father did not get me test book let alone sending me to preparation classes! Babam birakin dersaneye yollamak bir test kitabi bile almamisti! Why does a fascist hitman need a test book? Niye bir fasist tetikcinin test kitabina ihtiyaci olsun?

I had extremely unfortunate incidents within 3 years in high school. Lisede 3 yil icinde son derece talihsiz bircok olay yasamistim. My father forced me to change 3 schools and 5 dormitory-houses according to his own pleasure! Babam beni kendi keyfine gore 3 okul ve 5 yurt-ev degistirmeye mecbur etmisti! In this 3 years, my father used me as hitman and almost got me kill my sister, her husband and rape her girlfriend. Babam bu uc yilda beni tetikci olarak kullanmis, nerdeyse bana kizkardesimi ve kocasini oldurtmus ve kizkardesimin kiz arkadasina tecavuz ettirmisti. In this time because of my my father’s provocations, l was almost shot to kill from behind by leftist Mustafa Tuylu. Bu zamanda babamin tahrikleri sonucu solcu Mustafa Tuylu tarafindan nerdeyse arkadan vurularak oldurulmustum. In this time again due to my father’s provocations, I was expelled by Karasu high school principle Resat Sirin outside province borders and sentenced for 6 months postponed prison by Karasu criminal court too just for freedom of expression, right of defense and criticism by writing “principle is protecting communists” in my defense. Bu zaman icinde yine babamin tahrikleriyle Karasu Lisesi Müdürü Resat Sirin tarafindan “müdür komunistleri tutuyor” diye savunma yazarak ifade ozgurlugumu, savunma ve elestiri hakkimi kullandigim icin liseden Sakarya il sinirlari disina surulmus ve Karasu asliye ceza Mahkemesi tarafindan ertelenen 6 ay hapse mahkum edilmistim.

So my father absolutely forgot about my school until I received the test result mail. Boylece sinav sonuc mektubu gelene kadar babam benim okulumu tamamen unuttu. That year, I won the Faculty of Political Sciences despite these incidents. O yil, bu olaylara ragmen Siyasal Bilgiler Fakultesi’ni kazandim. The college was leader in its area. Siyasal alaninda lider bir okuldu. Here: Burda: http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_Üniversitesi_Siyasal_Bilgiler_Fakültesi

Tahir Iskender, son of uncle Mithat Iskender, came to me with my letter and told me l won the political sciences. Mithat Iskender amcamin oglu Tahir Iskender elinde benim mektubumla geldi ve Siyasal’i kazandin dedi. He was nosey and already opened my letter.
Merakli idi ve benim mektubumu acmisti. He used me before as security hitman to extract his family’s stolen hazelnuts from house of Suleyman Altinsoy in Kuyumcullu. Daha once beni ailesinin calinan findiklarini kurtarmak icin muhafiz tetikci olarak beni Suleyman
Altinsoy’un evine goturmustu. Because he knew l was a fascist hitman carrying loaded browning handgun with 14 bullets in it all the time. Cunku herzaman fasist tetikci
olarak 14’lu tabancayla 14 mermi dolu olarak dolastigimi biliyordu. Here: Burda:
http://en.wikipedia.org/wiki/Browning_Hi-Power He did not look for me instead he passed all day before he gave it to me. Simdi beni arayip bulmak yerine tersine butun gun mektubumla dolasmisti. He was biology student and won College of Law in Istanbul in the same time.mBiyoloji ogrencisiydi ve benle ayni anda Istanbul’da Hukuk Fakultesini kazanmisti. He became lawyer and worked in Adapazari. Adapazari’nda avukat olarak calisti.

He never helped to my long legal struggle to return to my career against the Gladio Ozceri. Gladyo Mustesari Ozceriye karsi meslegime donmek icin yaptigim uzun
hukuk mucadelemde bana asla yardim etmedi.When I wanted to sell my car before l started my 3 marches l went to speak with him about car transaction. 3 yuruyusumu yapmadan once arabamin satis islemiyle ilgili avukat Tahirin yanina konusmaya gittim. He wanted to transfer my car on his name by tricking me.Beni kandirarak arabami ustune gecirmek istedi.

Years ago during my first signature campaign after village beach struggle and substitute teacher work, I visited Tahir’s law office in 1991. 1991 yilinda koyumuzun plaj mucadelesinden ve Kocaali’de vekil ogretmenlik isinden sonra imza kampanyami yaparken avukat Tahir’i burosunda ziyaret ettim. Attorney Tahir was with my leftist cousin Yusuf Erturk. Avukat Tahir burosunda halamin oglu solcu Yusuf Erturk ile oturuyordu. Tahir let Yusuf Erturk insult me as to starve unemployed real teachers by stealing job from them as working as substitute teacher in Kocaali high school. Tahir fadime halamin oglu solcu Yusuf Erturk’un Kocaali Lisesinde vekil ogretmenlik yaparak issiz gercek ogretmenlerin isini caldigimi ve onlari ac biraktigimi soyleyip bana burosunda hakaret etmesine musaade etti.

etti. Fascist Lawyer Tahir Iskender and Socialist Worker Party of Turkey (TSIP) executive commitee member Yusuf Erturk together had fun torturing me while I was struggling to return my career as a victim of Gladyo Mustesari Ozceri! Fasist Avukat Tahir Iskender and Turkiye Sosyalist Isci Partisi (TSIP) Merkez Yonetim Kurulu uyesi Yusuf Erturk birlikte bana meslegime geri donebilmek icin mucadele ettigim Gladyo Mustesari Ozceri’nin bir kurbani olarak iskence etmekten zevk aldilar. So Yusuf had hated me while he loved coming to see Tahir! Yani Yusuf benden nefret ederken fasist Tahir’i gormeyi seviyordu.

Tahir’s younger brother Tayyip also kept me talking while leftist Mustafa Tuylu tried to shoot me behind and run away while an old man named Nuri Kaymak hit me from behind with his cane while I was trying to unarm my attacker! Tahirin genc kardesi Tayyip beni lafa tutarken solcu Mustafa Tuylu arkadan beni vurmaya kalkmis ve ben donup tutukluk yapan tabancayi almaya calisirken ihtiyar Nuri Kaymak arkadan bana bastonla vurup Mustafa’yi kurtarirken Tayyip kacip gitmisti.

Yusuf Erturk spoke to me directly only one another time in
my life which was when l was in their house and in free boarding student dormitory in the
Adapazari Central High School.
Yusuf Erturk hayatimda bir kere daha benle konusmustu o da ben evlerinde kalirken ve Adapazari Merkez Lisesinde Parasiz yatili ogrenci olarak yurtta
kalirken benimle konusmustu. In their house Yusuf Erturk was trying to impress me with the might of the Soviet Union which actually made a backlash effect on me and worried me about freedoms of peoples especially Turkish-origin people living there. Yusuf Erturk evlerinde beni Sovyetler Birligi’nin gucu ile etkilemeye calisiyordu ki bu aslinda orada yasayan Turkler olmak uzere halklarin ozgurlukleri konusunda bende aksine tesir birakti ve urkuttu. Yusuf Erturk also spoke to me while I was living in the free boarding dormitory around the corner and tried to impress me that his comrades were in charge of the dormitory. Yusuf Erturk ben kosedeki ogrenci yurdunu parasiz yatili sinaviyla kazanip oraya gecince yine yurdun kendi yandaslarinin idaresinde oldugunu soyleyerek beni etkilemeye calisti.

Yusuf Erturk was very bitter and tried to impress me with his political choice Soviet Union and dormitory director friend as my father constantly harassed and beat him. Yusuf Erturk, babamdan surekli baski ve dayak yedigi icin bana karsi tepkiliydi ve siyasi tercihi olan Sovyetler Birligi ve yurt müdüru arkadasi ile beni etkilemeye calisiyordu. One day
Yusuf Erturk caught me when i visited my aunt Fadime after school and impressed me that his comrades became managers in my free boarding dormitory.
Birgun okuldan sonra ziyarete gittigim Fadime halamin evinde Yusuf Erturk bana Parasiz kaldigim yurda yeni tayin olan idarecilerin kendi arkadaslari oldugunu soyleyerek beni etkiledi.

So I was caught as innocent poor student in a political feud between my fascist father and my leftist cousin Yusuf Erturk who tried to use his dormitory management friends to stop my father’s violent assault and threats on him. Yani masum bir ogrenci olarak fasist babam ile babamin siddetli saldiri ve tehditlerini durdurabilmek icin yurt yoneticisi arkadaslarini kullanmaya calisan solcu hala oglu Yusuf Erturk arasinda kalmistim. My father assaulted and insulted Yusuf Erturk so much and took me out of their house as part of his hostility against him. Babam solcu Yusuf Erturk’e cok saldirdi ve hakaret etti ve ona olan dusmanligindan dolayi beni o evden cikartti. There was never a problem between me and my cousin up until my father provoked us against each other like he used me as hitman against my own sister and brothers! Beni kiz ve erkek kardeslerime karsi tetikci olarak kullanirken oldugu gibi benimle hala oglu arasinda babam bizi birbirimize karsi kiskirtana kadar asla hicbir sorun yoktu. I avoided any physical trouble from my father’s use of me as hitman against my siblings but his political provocations almost caused my death, my blacklisted and tortured life and troubles in my diplomatic career. Babamin beni kendi oz kardeslerime karsi tetikci olarak kullanmasindan ve bizi birbirimize karsi kiskirtmasindan dolayi fiziksel bir sorun olmadan siyrilmayi basardi ancak siyasal kiskirtmalari nerdeyse beni olduruyordu, mimli ve iskence dolu bir hayat yasamama ve diplomatik kariyerimde sorunlara neden oldu.

My goal in writing my autobiography is only to do truth work. Otobiyografimi yazmamdaki amacim sadece gercek calismasi yapmaktir. Truth work is to remember and analyze all my life and replace all false knowledge with the truth. Gercek calismasi, butun hayatimi hatirlamak ve incelemek ve tum yalanlarin yerine gercegi koymaktir. All negative stuff is result of lie and false knowledge which must be replaced with truth. Tum kotu seyler yerine gercegin koyulmasi gereken yalan ve yanlis bilgi sonucudur. When we replace all the bad stuff which is based on false knowledge, with truth it will set us free. Yanlis bilgiye dayanan kotu seylerin yerine dogrulari koydugumuz zaman gercek herkesi ozgurlestirir. Ozgurluk

Yusuf Erturk’s comrade manager in the dormitory in a night time stopped me at the stairs by the gate and lectured me about fascist police state and how cops tortured his female comrade by shoving batons into her genitals. Yusuf Erturk’un Yoldasi olan yurt Müdürü bir gece diskapi merdivenlerinde beni durdurdu ve fasist polis devletini bana anlatti ve polislerin bir bayan yoldasinin cinsel organina cop sokarak iskence yaptiklarini bana anlatti.

Another day the same leftist dormitory manager while eating his lunch ordered me to fill his empty aluminum water jar on his table from the water taps nearby as l was leaving dining hall after l finished my meal. Bir baska gun yememi bitirip yemekhaneden cikarken yine ayni solcu yurt müdürü yemek yedigi masanin uzerinde duran bos surahiyi su musluklarindan doldurmami emretti. As the manager claims he is an anti-oppressive person he should not use a student as his personal servant which is forbidden even in Turkish laws. Müdür somuruye karsi oldugunu iddia ettigi icin Turk mevzuatinin bile yasakladigi gibi bir ogrenciyi kolesi olarak kullanmaya kalkismamasi gerekirdi. Leftist Yusuf Erturk’s and dormitory manager’s contradictions pushed me more to my father’s fascist mindset and follow my father’s orders to join the gray wolves. Solcu Yusuf Erturk’un ve yurt mudurunun celiskileri beni babamin fasist kafa yapisina daha cok itti ve ulku ocagina katilma icin babamin emirlerini uyguladim.

The man who took me to gray wolves center in Adapazari first time was the groom to Abali family in our village is doing politics and business as construction builder in Adapazari . Beni ilk kez ulku ocaklarina goturen kisi koyumuzdeki Abali ailesinin damadidir ve Adapazari’nda muteahhitlik ve politika yapmaktadir. This fascist groom of our village slaved me to load and unload his truck for free and engaged me in training in the gray wolves. Koyumuzun bu fasist damadi kamyonunu yukleyip bosaltma islerinde gelip beni bedava kole olarak kullandi ve ulku ocaklarinda beni fasist egitimine baslatti. When this groom of our village was Adapazari Head of Great Unity Party he did not even speak with me for one minute as I visited him to get back to my diplomatic career. Koyumuzun bu muteahhit damadi Adapazari Buyuk Birlik Partisi baskani iken Disisleri gorevime donmek icin kendisini ziyarete gittigimde benimle bir dakika bile konusmadi.

My father’s provocation forced me to the exploitation of leftist dormitory manager which pushed me to exploitation of the groom of our village who is best man of my father. Babamin provokasyonu beni solcu yurt mudurunun istismarina zorladi ki bu da beni babamin cok iyi bir adami olan koyumuzun damadinin istismarina itti. My father prevented me to be friendly with my leftist cousin and forced me to be prey for the gray wolves with the groom of our village! Babam solcu hala oglu ile yakinligimi onledi ve beni koyumuzun damadiyla ulku ocaklarina beni yem olmaya mecbur etti.

I knew leftist dormitory manager was trying to provoke me by treating me like a slave so l calmly filled the jar and saw him as I turned to door spying on me right by the door. Solcu yurt mudurunun bana koleymisim gibi davranarak bana karsi provakosyon yapmak istedigini anladigim icin sakin bir sekilde surahiyi doldurdum ve kapiya dondugumde onu tam kapinin yaninda beni gizlice gozetlerken gordum. Dormitory manager said he was spying on me to
see if l spit inside the jar and l passed the spit test.
Yurt Müdürü surahiye tukurup tukurmeyecegimi gormek icin beni gozetledigini ve tukuruk testini gectigimi soyledi.

By the way, it was during 42nd government from January 5, 1978 till November 12, 1979 which was run by leftist Bulent Ecevit. Sirasi gelmisken, bu yurt olayi 5 Ocak 1978 tarihinden 12 Kasım 1979 tarihine kadar suren solcu Bulent Ecevit tarafindan kurulan 42.ci hukumet doneminde oldu. http://tr.wikipedia.org/wiki/42._Türkiye_Hükûmeti I was never bothered by the high school management or by any teacher at all in school in Istanbul or in Adapazari. Istanbul’da veya Adapazari’nda hicbir okul-yurt yoneticisi veya ogretmen tarafindan asla rahatsiz edilmedim. I was very good student liked by my all teachers in fact for passing the free boarding test without even looking at any test book as I was taken to the test by my father without any notice. Babam tarafindan hicbir uyari yapilmadan ve hicbir test kitabina bakmadan ansizin girdigim parasiz yatili sinavini kazandigim icin gercekten butun ogretmenlerim tarafindan sevildim.

I was also selected for wrestling team and exercising regularly but could not win medals as I did not have any coach to guide me to exercise in my free times. Gures takimina da secilmis ve duzenli olarak antrenmanlara da giriyordum ama bos zamanlarimda calismaya yonlendirecek hicbir antrenorum olmadigi icin madalya alamadim.

Actually I wanted to help our village youth to learn how to wrestle under our apartment building but my father trashed my press clippings and cursed at me for wrestling idea, evicted me with beating and threats just after village beach struggle in 1990. Gercekten, 1990 yilinda koyumuzun plaj mucadelesinden hemen sonra apartman binamizin altinda koylu cocuklara gures yapmayi ogretmek istiyordum fakat babam gazete kupurlerimi alip yirtti ve gures icin bana sovup doverek tehditlerle beni binadan atti.

After the spit test leftist management in the dormitory never bothered me but my father did not like the fact that dormitory managers are leftist and pulled me from Adapazari to Karasu.
Tukuruk testinden sonra solcu yonetim beni rahatsiz etmedi ama babam sol idareden hoslanmadigi icin beni Adapazari’ndan Karasu’ya cekti.

When l received the official letter notifying me about my university exam result I took the letter to my father immediately. Universite giris sinav sonuc mektubunu alinca mektubu derhal babama goturdum. After he read the letter he acted like l was leper or devil. Babam mektubu okuduktan sonra bana sanki cuzzamli veya seytanmisim gibi davrandi.
He avoided speaking with me all the time. Benle konusmaktan hep kacti. I started complaining about this to his buddies in the village. Koyde babamin yakin arkadaslarina sikayete basladim. His acts gave me the impression that he
thinks I am a devil and my study will worsen everything.
Babamin hareketlerinden sanki beni bir seytanmisim gibi gordugu ve okursam herseyin daha da kotulesecegini dusundugu izlenimini aldim. Therefore he blocked my registration to the college until the last day. Boylece son gune kadar Siyasal’a kaydimi engelledi. My father tried to destroy my registration chance! Babam kayit sansimi yok etmeye calisti!

Nobody in my family or Iskender clan tried to get me to registration. Ailemden veya Iskender sulalesinden hickimse beni kayita goturmek istemedi. Both my gran parents were spending so much money for showy religious and other charities but never wanted to get me to my registration. Her iki dedem de gosterisci dini ve oteki yardimlara buyuk paralar harcadilar ama beni kayita goturmek istemediler.

My father extracted a fortune by using me as a hitman on my sister, her husband and her girlfriend but now he did not get me to my registration until the last day! Babam kucuk bir servet kopartmak icin ablami ve kocasini vurmak icin beni tetikci olarak kullanip bir servet kopartti ama beni son gune kadar kayita goturmedi!

Even though my grandfather Osman Cavus had so much money to build 2 different apartment buildings and a multi-story religious school he never even cared that I almost missed my registration! Osman Cavus dedem iki apartman binasi ve bir cok katli dini okul binasi dikecek kadar parasi olmasina ragmen benim kayit gununu nerdeyse kacirmama hic aldiris etmedi bile!

My father was totally against me going to my college. Babam, siyasal’a gitmeme son derece karsiydi. The same fascist gray Wolfe neighbor Muhsin Kocmar also
spoke all against my college like my father.
Ayni fasist ulkucu komsum Muhsin Kocmar da babam gibi kazandigim Siyasal aleyhine konusuyordu. My father and fascist Muhsin
Kocmar ridiculed me that I would be a worthless head of town in a forgotten part of the country as a representative of the state at the town.
Babam ve bu fasist komsu Muhsin Kocmar
memleketin ucra bir yerinde devletin bir kaymakami olacaksin deyip benle alay ediyorlardi.

My father also said business schools are much better to put me down!
Babam beni kucuk dusurmek icin isletme okullarinin Siyasal’dan daha iyi oldugunu soyledi. I told him there is best business and finance departments inside my college but he did not care at all! Babama Siyasalin icinde en iyi isletme ve maliye bolumleri
oldugunu soyledim ama hic onemsemedi.

Very close friends of my father secretly told me that he does not want me to
study at all.
Babamin cok yakin arkadaslari bana gizlice babamin beni hic okutmak istemedigini soylediler. My father thought that he can stop me.
Babam beni durdurabilecegini sandi. I started complaining and forced him to register me
in the college.
Sikayetlere basladim ve babami beni Siyasal’a kayit yapmaya mecbur ettim.

However, my father beat me up in the bus on the way traveling to Ankara to
register in the college
. Babam, Siyasal’a kayit yaptirmak icin otobusle giderken yolda beni dovdu. My cousin Muhsin Iskender was in the bus to help me in the
registration
. Amcaoglu Muhsin Iskender kayit icin yardimci olmak amaciyla otobuste bizimleydi. Muhsin was high school graduate and working in Karasu Tax Office. Muhsin lise mezunu idi ve Karasu Vergi Dairesinde calisiyordu. Muhsin was with us as he knew Ankara where he lived to participate in an internal training course run by Ministry of Finance. Muhsin, Maliye Bakanliginin Ankara’da duzenledigi hizmet ici kursa katildigi icin Ankara’yi bildiginden bizimle idi.

However Muhsin never mentioned that his sister’s husband also graduated from my college and was a high ranking official in the Ministry of Fnance. Ancak Muhsin ablasinin kocasinin da Siyasal’dan mezun oldugunu ve Maliye Bakanliginda yuksek burokrat oldugunu bana hicbir zaman soylemedi. Muhsin’s brother Muhittin was police officer and he also never mentioned this fact. Muhsinin kardesi Muhittin de polis memuru idi ve o da enistelerinden hic bahsetmemisti. If Muhsin can help me because he was in Ankara for a few months now you imagine how much support I could get from that finance ministry bureaucrat! Eger Ankara’da sadece birkac ay kalan Muhsin bana yardim edebiliyorsa bu Maliye Bakanligi burokratinin ne kadar yardim edebilecegini artik siz hayal edin.

Muhsin knew my father will starve me and promised to me that he would change my father which he never changed! Muhsin babamin beni ac birakacagini biliyordu ve bana babamin hareketini degistirecegini soyleyip soz verdi ki bu konuda hicbirsey yapmadi. The right action would be to get student dormitory and scholarships with the help of Finance Ministry bureaucrat from the beginning. Dogru hareket tarzi Maliye Bakanligi burokratinin yardimiyla yurt ve burslar bulmakti.

My cousin Muhsin tried to relax my father while he was assaulting me on the bus as I said I am hungry. Muhsin acim dedigim icin bana vurup soverken babami sakinlestirmeye calisti. Muhsin was fond of my college. Muhsin Siyasal’i seviyordu. My
father was so mad at me as I said I was hungry.
Karnim ac deyince babam bana cok sinirlendi.

Muhsin said he lost my most important result letter as we arrived at the registration table in the college in the very final day! Muhsin Siyasal’da kayitlarin son gunu kayit masasina vardigimizda en onemli belgem olan sinav sonuc belgesini kaybettigini soyledi! Fortunately manager let us go to national exam center to get an official duplicate later in the same day. Talihliydim ki yetkili müdür sinav merkezinden resmi bir ornek alip ayni gun gecikerek gelmemize izin verdi.

On the way coming back to village Muhsin took the express blue train and made me drunk by giving me beers first time in my life. Koye donuste Muhsin ekspres mavi trene bindi ve hayatimda ilk kez bana bira icirip beni sarhos etti. I was only 17 and served beers by official state train crew under military regime! Yasim sadece 17 idi ve askeri rejim altinda devletin treninde gorevliler tarafindan bana bira servisi yapildi!

Muhsin helped my father and my brothers as arbiter in their secret land share. Muhsin babama ve kardeslerime gizli yer paylasma isinde hakem olarak yardim etti. When I complained about my father Muhsin mentioned his role helping them and pointed out that my father cannot even enjoy his tea as he is very stressed man. Ben babamdan sikayet edince Muhsin yer paylasma isini ilk defa bana acti ve babamin cok strese girdigi icin ictigi caydan tad alamadigini anlatti.

I could not tell Muhsin that his mother also complained to me that he is beating her for money. Muhsin’e kendi annesinin de Muhsin beni para icin dovuyor diye sikayet ettigini soyleyemedim. What about Muhsin’s poor mother beaten by him? Muhsinden dayak yiyen Muhsinin zavalli annesinden ne haber? Can she enjoy her tea? Acaba annesi cayindan tad alabiliyor mu?

When I was about to fly to America Muhsin wanted me to send him money from America to trade hazelnuts. Ben Amerika’ya gelmeden once Muhsin benim amerikadan kendisine findik ticareti icin para yollamami istedi. Muhsin also called me after I came to America from Turkey to ask for trading money. Muhsin Ben Amerika’ya geldikten sonra da beni Turkiyeden ticaret parasi icin telefonla aradi. Muhsin should ask that money from my father and brothers that he helped secretly as arbiter! Muhsin bu parayi gizlice hakem olarak yardim ettigi babam ve kardeslerimden istemesi lazim.

My father also condemned me to starve in the college from then on. Babam Siyasal’da da bundan sonra beni acliga mahkum etti. My father was against my education and always ordered me to find a job to pay for my food and basic needs. Babam okumama karsiydi ve her zaman yiyecek ve temel ihtiyaclarimi karsilamam icin bir is bulmami emretti.

Fascist gray Wolfe neighbor Muhsin Kocmar also moved to Ankara in the same time working for Mersin Itimat bus company owned by Bayramoglu. Fasist Ulkucu komsum Muhsin Kocmar ayni zamanda Bayramogullarina ait Mersin Itimat otobus firmasinda calismak icin Ankara’ya tasindi. But he always refused to support me when I was in
trouble finding food or place to sleep.
Ancak yiyecek yemek ve kalacak yer sikintim oldugunda bana yardim etmeyi reddetti. This is fascist gray Wolfe solidarity for you. Iste bu sizin icin fasist ulkucu dayanismasi!

Muhsin Kocmar always charged me full price on the bus. Muhsin Kocmar otobuste herzaman tam ucret aldi. He never offered any treat! Asla bir sey ismarlamadi! This is fascist solidarity for you. Iste size fasist dayanismasi.

Later on this fascist Muhsin Kocmar moved to Mersin to work in the headquarters in the Mersin Itimat Bus company. Bu fasist Muhsin Kocmar daha sonra Mersin Itimat otobus sirketinin merkezi olan Mersine tasindi. He became chairman of fascist MHP in Mersin. Mersin’de fasist MHP’nin baskani oldu. This title fits Muhsin’s personality perfectly. Muhsin’in kisiligine mukemmel yakisan bir unvan.

Fascist Muhsin never had any money problem and imagined himself as fascist mafia godfather. Fasist Muhsin hicbir zaman para sorunu yasamadi ve kendini fasist mafya
babasi olarak hayal etti. Fascist Muhsin brainwashed me to be his hitman all in black suit in his mafia style black mercedes. Fasist Muhsin mafya usulu siyah takim
elbise icinde siyah mersedesle tetikcisi olmam icin benim beynimi yikiyordu. Fascist Muhsin got the hitman idea from my father and applied it to his taste as a foxy guy. Fasist Muhsin beni tetikci olarak kullanma fikrini babamdan kapti ve kurnaz biri olarak kendi zevkine uyarladi.

Muhsin Kocmar was in his final year in institute of journalism in Istanbul and was mentoring me to be gray Wolfe hitman in my last year in high school in Karasu ! Muhsin Kocmar Istanbul’da Gazetecilik Enstitusunde son siniftaydi ve ben Karasu Lisesinde son siniftayken beni fasist tetikci olarak yetistiriyordu. His uncle Emrullah Kocmar was giving me browning 14-shot pistol and Muhsin was feeding me with fascist books and his intimate friendship. Muhsinin amcasi Emrullah Kocmar bana 14lu tabanca verirken Muhsin bana fasist kitaplarini ve yakin arkadasligini sunuyordu.

Muhsin Kocmar turned against me instantly as soon as he learned l won my college. Siyasal’i kazandigimi duyar duymaz aninda bana karsi cephe aldi. So l
destroyed his dream as well as my father’s.
Boylece babamin oldugu gibi onun ruyasini da mahvetmistim. They could not use me as fascist hitman anymore. Artik beni fasist tetikci olarak kullanamayacaklardi. Now all of sudden, l became a bad boy in the fascist circles in Kuyumcullu and Karasu. Simdi ansizin Kuyumcullu ve Karasu’nun fasist
cevrelerinde kaka cocuk olmustum. They treated me like a leper or devil now. Simdi bana seytan veya cuzzamli muamelesi yapiyorlardi. My gray Wolfe mentors knew that they cannot use me as hitman and they did not want to hear me complaining about my starvation too. Ulkucu akil hocalarim artik beni tetikci olarak kullanamayacaklarini biliyorlar ve benim acliktan sikayet etmemi de duymak istemiyorlardi. Under the military regime there was no need for me confronting the left as it was crushed by the military! Askeri rejim altinda solculara karsi koymak icin bana bir ihtiyac yoktu cunku ordu zaten solu ezmisti. I was worthless as hitman in my new situation so none of them wanted to help my study in Ankara! Yeni durumumda tetikci olarak degersizdim bu yuzden hicbirisi Ankara’da okumama yardim etmek istemiyordu.

Fascist Emrullah Kocmar was living right next to our house and gave me his Browning
14 shot capacity handgun and bullets and some pocket money to use me as fascist hitman before the military regime
. Askeri rejimden once fasist Emrullah Kocmar kapi komsumuzdu ve beni fasist tetikci olarak kullanmak icin bana ondortlu tabanca, mermiler ve cep harcligi veriyordu.
Emrullah Kocmar and his brother fasist Kemal Kocmar were best friends of my fascist father. Fasist Emrullah Kocmar ve kardesi fasist Kemal Kocmar fasist babamin en
yakin komsulari ve dostlariydi. My father was very happy to see me used as fascist hitman by his best buddies. Babam en iyi dostlarinin beni fasist tetikci olarak kullanmasindan cok memnundu.

I had my handgun visible on my belt even we sat together with the Colonel when fascist Kemal Kocmar invited me to greet and drink tea with his brother-in-law Colonel Habil Kucuk in front of tea house in Kuyumcullu. Fasist Kemal Kocmar beni kayincisi olan Albay Habil Kucuk’e hosgeldin demek ve cay icmek icin cagirdiginda Albayla birlikte otururken bile belimdeki ondortlu tabanca acikca goruluyordu. Here: Burda: http://medyabar.com/haber/11072/sakaryada-yetisen-generaller.aspx

My fascist father and his fascist buddies used me as their fascist hitman when I was 17 before the 1980 military takeover. Fasist babam ve fasist yakin arkadaslari 1980 askeri rejiminden once 17 yasimda beni fasist tetikci olarak kullandilar. As I won my college with the coup d’état they turned their back to me as I needed their help to survive but they did not need any body like me in the military regime! Askeri darbe ile birlikte ben Siyasal’i kazaninca bana sirtlarini donduler cunku artik hayatta kalmak icin benim yardima ihtiyacim vardi fakat askeri rejim de onlarin benim gibi birisine ihtiyaclari yoktu. Coup d’état was biggest fascist hitman army itself! Ihtilalin kendisi enbuyuk fasist tetikci ordusu idi zaten!

My father with his best friend Kemal Kocmar was taken to Karasu gendarmerie station and abused by the captain right after the 1980 military takeover because of his gray Wolfe activism. Babam en yakin arkadasi Kemal Kocmar ile beraber 1980 Ihtilali olunca jandarma karakoluna cekildi ve ulkucu faaliyetlerinden dolayi yuzbasidan eziyet gordu. My father and Kemal Kocmar complained about it to me in the village square meanwhile I was never taken to police or gendarmerie station after the 1980 military takeover for political activism. Babam ve Kemal Kocmar koy meydaninda bu olayi bana sikayet ettiler ama ben 1980 darbesinden sonra siyasi faaliyetten dolayi karakola dusmedim. Except when I was taken from Economic Press Agency in 1986 and in my 3 marches and chained protests in 1999! 1986 yilinda Ekonomik Basin Ajansi’ndan alindigim zaman ve 1999 yilinda yaptigim uc yuruyus ve zincirli protestolarim sirasindaki maruz kaldigim tutuklamalar haric!

Eight years later from my first meeting where I had my 14-shot pistol on my belt seen by him, I visited Albay Habil Kucuk in his military office near Istanbul by the main highway just as I began my eight months long mandatory military service.Belimdeki 14lu tabamcayi gordugu ilk gorusmemizden ekiz yil sonra sekiz aylik zorunlu askerlik hizmetime baslayacagim sirada Albay Habil Kucuk’u Istanbula yakin ana yol uzerindeki kislada makaminda ziyaret ettim. Habil Kucuk was having a meeting with his officers and did not make a private meeting with me. Habil Kucuk subaylariyla toplanti yapiyordu ve banimle ozel gorusme yapmadi.

But as I finished my military service Director of Karasu Deed Titles Enver Salman took Colonel Habil Kucuk and me to visit my maternal grandparents in old Salikkaya. Fakat askerligimi bitirince Karasu Tapu Müdürü Enver Salman beni ve Albay Habil Kucuk’u arabaya alip anneannemi ve dedemi ziyarete goturdu.

When l was fired from the Foreign Ministry I learned Habil Kucuk is assigned in the general staff in Ankara l tried to see him but he never called me back. Disisleri’nden
atildiktan sonra Habil Kucuk’un Ankara’da Genel Kurmaya tayin oldugunu ogrenince kendisini gormek icin cok aradim ama bana hic geri donmedi. When I started to work in the
International Press Center in Istanbul in 1991 after my brother Sezai’s shooting incident with my aunt Ayse’s sons l learned that Habil Kucuk became general and assigned to Istanbul and I tried to see
him but again he never called me back.
Kardesim Sezai’nin Ayse halamin ogullariyla karistigi vurgun olayindan sonra ben Uluslararasi Basin Merkezi’nde 1991 yilinda calismaya baslayinca Habil Kucuk’un general olarak Istanbul’a tayin oldugunu ogrendim ve kendisini gormek icin cok aradim ancak bana hic geri donmedi.

In a few day later, General Habil Kucuk was all over in the news with the suicide attempt by his private waiters on Chief of General Staff. Bir kac gun sonra, General Habil Kucuk, kendi ozel garsonlarinin Genelkurmay Baskanina karsi duzenledigi suikast girisimi nedeniyle birinci haber olmustu. Habil Kucuk’s name was involved in assassination attempt by his PKK member waiters against top generals. Albay Habil Kucuk’un adi en ust generallere karsi PKK elemani ozel garsonlarin duzenledigi bir suikasta karisti. Here: Burda:
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/03/28/3-pasaya-zehirli-kahve-ikram-edildi

Later on General Habil Kucuk’s name was also involved in Ergenekon case. Daha sonra General Habil Kucuk ismi Ergenekon davasina da karisti.
Here: Burda: http://tr.wikipedia.org/wiki/Osman_Gürbüz

In the same summer time in 1991 I stayed in fascist Emrullah Kocmar’s empty house while
I worked in the International Press Center but as summer ended my uncle Fahri’s son Abdullah Iskender came home and ejected me from the house saying I cannot stay there any more as his school mates will come soon.
Ayni yaz mevsiminde Uluslararasi Basin Merkezi’nde calisirken fasist Emrullah Kocmar’in bos evinde kaldim fakat yaz bitince Fahri amcamin oglu Abdullah Iskender eve geldi ve okul arkadaslari eve gelecegi icin benim artik evde kalmamin mumkun olmadigini soyleyip beni evden cikardi.

Only a few days ago I was shot by aunt Ayse’s sons and now being ejected by uncle Fahri’s son Abdullah from fascist Emrullah Kocmar’s house who used me as hitman when I was 17. . Sadece birkac gun once Ayse halamin ogullari tarafindan vurulmustum ve simdi de Fahri amcamin oglu Abdullah Iskender tarafindan beni 17 yasimda tetikci olarak kullanan fasist Emrullah
Kocmar’in evinden kovuluyordum. Later on fascist Emrullah Kocmar was shot death and Abdullah Iskender’s brother Tuncay Iskender was sent to prison for shooting that killer for revenge.
Daha sonra fasist Emrullah Kocmar vurularak olduruldu ve Abdullah Iskender’in ozkardesi Tuncay Iskender dayisi Emrullahin katilini intikam icin oldurmekten hapse dustu.

I stayed a while in my half uncle Hakki Iskender’s daughter’s family far way from International Press Center. Uluslararasi Basin Merkezi’nden cok uzakta Hakki Iskender amcamin kizinin ailesi ile bir sure kaldim. Because my father excluded me as usual I had to move in a terrible slum house where I lived until I moved to Ankara as I returned to Foreign Ministry upon court order. Babam beni attigi icin buradan cikip cok kotu bir gecekonduya girdim ve mahkeme karariyla 1992 yilinda Disisleri Bakanligi gorevime donene kadar burda kaldim.

Meanwhile I passed master exams to study international relations in the Marmara University. Bu arada Marmara Universitesi’nin uluslararasi iliskiler master sinavlarini kazandim. But the management in the international press center did not allow me to attend my master classes. Fakat Uluslararasi Basin Merkezi yonetimi master derslerine katilmami engelledi. Here: Burda : http://psir.siyasal.marmara.edu.tr/lisansustu-programi/yukseklisans-programi/

I made a reform project for international press center and campaigned for my project. Uluslararasi Basin Merkezi icin bir reform projesi yaptim ve projem icin kampanyaya basladim. I made letter campaign and visited notable journalists and got some news published to pressure for reform. Mektup kampanyalari yaptim ve onemli gazetecileri ziyaret ettim ve reform icin baski yapmak amaciyla bazi haberler yayinlattim. Here: Burda: http://www.byegm.gov.tr/basinduyurulari.aspx?ahid=267&ac=1 ; http://en.wikipedia.org/wiki/Basketmakers’_Kiosk

While I worked in the Center I met and chatted with famous writer Yasar Kemal. Merkez’de calisirken buraya ziyarete gelen unlu yazar Yasar Kemal ile tanistim. Here: Burda : http://en.wikipedia.org/wiki/Yaşar_Kemal

I also met and developed a friendship with businessman Uzeyir Garih who was stabbed death later on. Daha sonra bicaklanarak oldurulen isadami Uzeyir Garih ile tanistim ve arkadaslik kurdum. Garih invited me to his office in Alarko Holding center which he co-owned with Ishak Alaton and offered me a manager job in their Moscow office. Garih beni Ishak Alaron ile beraber sahibi oldugu Alarko Holding merkezindeki burosuna davet etti ve Holding’in Moskova burosunda yoneticilik teklif etti. I kindly refused Garih’s offer because I expected to return to my diplomatic career soon as it happened. Garih’in teklifini nazikce reddettim cunku gercekte oldugu gibi Disisleri Bakanligi’na geri donmeyi umuyordum. Here: Burda: http://huseyinsaglam.wordpress.com/2008/12/17/uzeyir-garih/

I was official host in the the international press center for foreign journalists who were invited to Turkey by Turkish government. Uluslararasi Basin Merkezi’nde Turk hukumeti tarafindan Turkiye’ye davet edilen yabanci gazetecilere mihmandarlik yapiyordum. One day I was bullied by a co-host while doing my work in the Marmara Hotel and a bomb squad police officer who is related to me from Daricayiri town, interfered and stopped the bullying and came to my office later on to follow up on the case. Birgun Marmara Otelinde gorevimi yaparken bir is arkadasim tarafindan taciz edildim ve Daricayirli bomba imha uzmani polis akrabam olayda mudahale etti ve tacizi engelledi ve durumumu takip etmek icin daha sonra isyerime geldi.

Another day I got doctor’s note from Haydarpasa Hospital and was resting in my home in Sultanbeyli due to my stress from hassles for my reform project. Bir baska gun reform projeme karsi baskilarin yarattigi stresten dolayi Haydarpasa hastanesinden Doktor raporu alip Sultanbeylideki evimde istirahate cekildim. I was in the entrance level of two-story building and when I woke up from the noises outside I noticed that a van was leaving the area. Almanyada calisan bir aileye ait iki katli bir evin giris katinda oturuyordum ve
disardaki seslerden uyandigim zaman bir minibusun uzaklastigini gordum. Press and Information Istanbul Director Orhan Tasan sent 2 supervisors with a driver to check if I was home wasting all day! Basin-Yayin ve Enformasyon Istanbul Il Müdürü Orhan Tasan benim evde olup olmadigimi tespit etmek icin iki muduru bir soforle gondermis ve bir gunu bunun icin harcamisti. Rightist Director Tasan tried to punish me for they did not find me at home but I disproved him with many witnesses! Sagci Müdür Tasan beni evde bulamadiklari icin cezalandirmaya calisti ama ben bircok sahit gostererek gayretlerini cikardim. Here: Burda: http://bianet.org/bianet/print/82931-devletle-meslek-arasinda; http://www.hurriyet.com.tr/gundem/10421205.asp

Rightist Tasan tried to send me to prison after I returned to Foreign Ministry by falsely charging that l lied in the job application form that I never worked in the Foreign Ministry before! Sagci Tasan basvuru formunda daha once Disisleri gorevinde calismadigimi yazarak yalan beyanda bulunmaktan ayrica haksiz bir ceza davasi acti. I disproved rightist Orhan Tasan’s false charge by requesting the said application form and showed that there was not even a question about any past work! Sagci Orhan Tasan’in suclamasini sozkonusu basvuru formunu mahkemeye getirterek curuttum ve gecmis calismamla ilgili bir soru bile sorulmadigini gosterdim.

In the meantime rightist Orhan Tasan fired me for speaking to press after I returned to the Foreign Ministry. Ayni zamanda Sagci Orhan Tasan ben Disisleri’ne dondukten sonra basina beyan vermekten beni memuriyetime son verdi. Upon Tasan’s termination the Foreign Ministry terminated my position again within a few months. Tasan’in gorevime son vermesine dayanan Disisleri birkac ay icinde yeniden gorevime son verdi.

As I helplessly started to work as diplomatic correspondent for Briefing diplomatic magazine and Gunaydin newspaper the foreign ministry got me fired from them too! Mecburen Diplomatik Briefing dergisinde ve Gunaydin Gazetesinde Diplomatik muhabir olarak calismaya baslayinca Disisleri beni onlardan da attirdi.

Back to my college again. Siyasal’a donelim yine. My father always ordered me to find a job to buy my food and other basic needs to cut my chances of study. Babam egitim sansimi oldurmek icin yemek ve oteki temel ihtiyaclarimi karsilamak icin surekli is bulmami emretti. My father constantly ordered and forced me
to find a night shift job in a hotel and come back to report to him every week or two at minimum
. Babam surekli olarak bir otelin gece vardiyasinda calismami ve her hafta veya en azindan
iki haftada bir haftasonu tatilinde koye gidip kendisini gormemi emretti ve zorladi.

So I was not to find any time to study wasting all time in a terrible hotel job and on terrible
interstate buses trying to see and listen to oppressive talk of my dictator father.
Boylece tum zamanimi berbat bir otel isinde ve berbat sehirlerarasi otobuslerde diktator babamin baskici konusmasini dinlemek icin ziyan edecektim. He forced me to work and report to him like this by starving me! Bu sekilde beni calismaya ve kendisini gormeye beni ac
birakarak mecbur ediyordu! Nonstop work and travel would certainly put me to sleep in my classes. Hic durmadan calisma ve seyahat beni derslerde uyumaya ve basarisizliga
mahkum edecekti. It was absurd that if you have to work like poorman but you are traveling so much like a richman. Bir fakir gibi calismaya zorlanirken bir
zengin gibi asiri seyahat etmek son derece sacmaydi. This was my father’s plan to burn me. Bu babamin beni yakma planiydi.

For years he refused to support me and ordered me to go to my paternal grandfather Osman Cavus in his house to ask for food and bus money. Yillarca beni bakmayi reddetti, yemek ve otobus parasi istemek icin Osman Cavus dedemin evine gitmemi emretti.
My grandfather Osman Cavus spent so much money to build 3 buildings and he donated one of them for religious school in Kuyumcullu while they starved me! Osman Cavus dedem Kuyumcullu koyunde din egitimi vermek amaciyla cok katli bir bina yaptirmak icin cok buyuk paralar harcadi. He built two apartment buildings in the Kuyumcullu center! Kuyumcullu Merkez’de iki ayri apartman binasi yaptirmisti! One has 3 levels and the other has five levels. Birisi uc katli digeri de bes katliydi.

Grandfather Osman was super generous to his buildings and religious school but super cheap to me. Osman Cavus dedem binalarina ve din okuluna karsi son derece comert bana karsi ise son derece cimriydi. Uncle Bilal Iskender’s son Osmar Hizir Iskender always ridiculed this strangeness. Bilal amcamin oglu Osman Hizir Iskender bu acayiplikle her zaman alay ederdi. Many people found this bizarre in those years. O yillarda bircok insan bunu cok acayip bulmustu. But my family was so meager to me. Fakat bana karsi cok cimriydi.

My visits back to Kuyumcullu in each time became worse than death. Kuyumcullu’ya ziyaretim her seferinde olumden beter hale geliyordu. Each time my aunt Mumine living with my grandfather was harassing me like “why do you bother your grandfather?, he is sick in his bed!, he does not have money!, why does your my elder brother send you here!?”. Her seferinde dedemle oturan Mumine halam “niye dedeni rahatsiz ediyorsun?, hasta yataginda yatiyor!, parasi yok!, abim niye seni buraya yolluyor?!” diyerek beni sikistirirdi.

I think my father, grandfather and aunt Mumine altogether forced me into this money torture to drive me crazy and commit suicide like my mother. Babam,
dedem ve Mumine halam beni cildirtmak ve intihar ettirmek icin bu para iskencesine soktular.

My father brainwashed all his family that l destroy his economy by going to school. Babam benim okula giderek ekonomisini mahvettigim yalaniyla butun herkesin
beynini yikamisti.

One day when l stopped by to visit her in her house in Sogut on my way to my college my elder sister Nezahat yelled at me like “you robbed my father, took all his money”. Siyasal’a giderken yolumun ustundeki Sogut’te oturan Ablam Nezahat Iskender’i ziyarete ugradigimda bana “babami soydun para birakmadin” diye kizip bagirmisti.

My elder sister Nezahat Iskender could yell to me as much as she could but could not even imagine to even mention that my half brother Ozcan Iskender who traded stocks while he was in college living like a king!. Ozablam Nezahat bana gucu yettigince
bagirabilirdi ama universitedeyken borsada hisse senetleriyle
oynayip kral gibi yasayan uvey kardesim Ozcan’a karsi tek bir laf bile edemezdi. My real elder sister Nezahat sees our step mother as her real mother and me as half brother! Ozablam Nezahat uvey annemi ozannesi olarak, beni de uvey kardesi olarak goruyor! This is my father’s brain wash. Bu babamin beyin yikamasidir.

My father had massive experience in torture and
deception to my mother, did not he?
Babam, anneme karsi
iskence ve yalan konusunda cok buyuk tecrube sahibi olmustu,
degil mi?

If my father had to give some money for my education he said to my face many times that he felt like he is burning his money! Babam eger egitimim icin para verdiyse bile parasini yakmis gibi hissettigini bircok kere yuzume karsi soyledi!

But he always showed his luxury hotel bills to me to brag while I starved. Ancak ben aclik cekerken herzaman bana kaldigi luks otelin faturalarini gosterip hava atti. One day I was working and living in a small hotel as to make and serve tea right by Kizilay square and studying when I have any spare time and my father showed up and asked me “what is written here take a look at this” what is written on his luxury hotel receipt that he stayed overnight around the corner. Bir gun Kizilay meydaninda kucuk bir otelin cay ocaginda calisip yasarken ve bos zamanlarda derslerimle ilgilenirken babam geldi ve hemen yakinda geceledigi luks otelde odedigi faturayi “bunda ne yaziyor buna bir bak” diye bana uzatti. So I realized then that my father came a day before to Ankara and stayed away from me a whole day! Boylece babamin birgun onceden Ankara’ya geldigini ve bana hic haber vermeden luks bir otelde kaldigini boylece anlamis oldum.

While he lives luxuriously like a boss he starves me like a slave. Kendisi bir patron gibi luks yasarken beni bir kole gibi ac birakiyordu. It was same like my grandfather
Osman Cavus bragged that he has 3 apartment buildings, one of them is donated for religious school while he kept me starving in Ankara.
Bu, Osman cavus dedemin beni
Ankara’da ac birakirken Kuyumculluda birisini din okulu olarak bagisladigi uc apartman binam var diye ovunmesi ile aynidir.

This is like my father buying many totally useless and biggest size water pump engines, spending big money to burn forest, buying new lands and building two story luxury house while starving me in Ankara. Bu, babamin beni Ankara’da ac birakirken hicbir ise yaramayan en buyuk boy su motorlarindan cok sayida almasi, orman yakmak icin buyuk para harcamasi, yeni yerler almasi ve iki katli luks ev yapmasi gibidir.

This is like my family was building a 50 cow capacity factory farm attached with a new house, buying brand new luxury Opel car and brand new farm tractor with its semitrailer and other equipments while I starved in Ankara. Bu, ben Ankara’da aclik cekerken ailemin Salikayaya yaninda bir evle beraber 50 bas kapasiteli modern ahir yapmasi, romorkuyle beraber sifir bir traktor, tarim aletleri ile sifir bir luks Opel araba almasi gibidir.

This is like my brother Sezai and Murat living like king in Denmark gambling and womanizing full time on the monies from their wives and children. Bu, ben Ankara’da ac
kalirken kardesim Sezai’nin ve Murat’in Danimarka’da eslerinin ve
cocuklarin paralarini kumar masalarinda ve kadin pesinde yiyip
krallar gibi yasamasi gibidir.

This is like my brother living like kings with the lands they secretly took from my father and maternal uncle Hasan. Bu, ben Ankara’da boyle aclik cekerken kardeslerimin babamdan ve Hasan dayimdan aldiklari yerlerle krallar gibi yasamasi gibidir.

My father’s favorite insult to me was always yelling “drop off my collar”. Babamin en sevdigi hakaret sekli her zaman “yeter dus yakamdan” diye bagirmakti.

My father refused to co-sign and blocked my student loan to starve me. Babam beni ac birakabilmek icin kredi formlarini imzalamayi reddetti ve ogrenci kredimi surekli engelledi.
Here: Burda: http://tr.wikipedia.org/wiki Yüksek_Öğrenim_Kredi_ve_Yurtlar_Kurumu

My father got so mad as he learned that I had scholarship from the Office of Dean to escape his starvation. Babam dayattigi acliktan kurtulmak amaciyla Dekanliktan karnimi
doyurmak icin burs aldigimi ogrenince cok sinirlendi.mDean Prof. Necdet Serin and Deputy Dean Prof. Guney Devrez decided to give me this scholarship and l took my cheque
every month directly from Prof. Guney Devrez for my third and fourth year.
Dekan Yardimcisi Prof. Guney Devrez and Dekan Prof. Necdet Serin bu bursu bana vermeye birlikte karar
verdiler ve ucuncu ve dorduncu sinifta her ay Prof. Guney Devrez’in bizzat kendisinden cekimi aldim. This was totally dishonoring because I believe every human being should get everything totally free like food, housing, education, healthcare, transportation and all. Bu tamamen onur kiriciydi cunku ben insanoglunun gida, konut, egitim, saglik, ulasim gibi herseyi tumden parasiz olarak hakettigine inaniyorum. Basic needs are human rights! Temel ihtiyaclar insan hakkidir!

My scholarship was from Babur Tarikahya Foundation. Bursum Babur Tarikahya Vakfi’ndan geliyordu. Here: Burda: http://www.baybul.com/dernekler/1005943-babur-tarikahya-vakfi.html Babur Tarikahya was a Turkish diplomat.
Babur Tarikahya bir Turk diplomatiydi. Here: Burda: http://www.taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=164991&CtNode=451

My father could not hold his tears from his eyes as he realized that he could not torture me with his money anymore. Babam artik bana parasiyla iskence edemeyecegini anlayinca gozlerine dolan yaslarini tutamadi. He was like a sadist who lost his torture victim. Iskence kurbanini elimden kaciran bir sadist gibiydi. I told him all.
Ona herseyi soyledim.

I was working as tea service guy in the main bus terminal in Ankara while l took my
classes in my college.
Ankara’daki buyuk otobus terminalinde cayci
olarak calisirken Siyasal’da derslere giriyordum. After I finished my work I was looking for a night job better than tea serviceman as my father always brainwashed me. Babamin herzaman beynimi yikadigi sekilde cayciliktan daha iyi bir gece isi bakiyordum.

I spoke with a baker in Kolej neighborhood to ask for a job who advised me to speak with the Office of Dean for help. Kolej semtinde is istemek icin konustugum bir firinci yardim icin dekanlikla konusmami tavsiye etti. Deputy Dean Prof. Guney Devrez immediately gave
scholarship as he saw my terrible clothes and checked my grades
. Dekan Yardimcisi Prof. Guney Devrez notlarimi ve perisan elbiselerimi gorunce bana derhal burs verdi.

Deputy Dean Prof. Guney Devrez said Prof. Oral Sander is assigned to take me to shopping for cloths in Ulus by the monument but Prof. Sander never showed up for weeks so I had to do it by myself. Dekan yardimcisi Prof. Guney Devrez bana Prof. Oral Sander’in giysi almak icin beni Ulusa alisverise goturmek icin gorevlendirildigini soyledi ama Prof. Sander bizi haftalarca oyalayinca alisverisi ben tek basima yapmak zorunda kaldim.

I used to criticize Prof. Sander for writing Turkish history from American sources, not using local original Turkish archives, not knowing old Turkish! Prof. Sander’i
Turk tarihini Amerikan kayaklarindan yazdigi, yerli Turk arsivlerini kullanmadigi ve eski Turkce bilmedigi icin acikca yazili olarak elestiriyordum. He was already mad at me as l was one
of rare students in the college who learned English by myself and got this Scholarship for it.
Siyasalda kendi kendine ingilizce ogrenen ve bunun icin bu bursu hakeden nadir kisilerden oldugum icin zaten bana kizgindi.

Almost all other students in the international relations department were middle or high social class kids from special foreign language schools and naturally they were the ones who passed the special entrance exam to study in the international relations department . Uluslararasi Iliskiler bolumundeki hemen hemen tum diger ogrenciler yabanci dille ogrenim yapan ozel okullardan mezun orta veya ust sosyal sinifa mensup cocuklardi ve uluslararasi Iliskiler bolumunde okumak icin gereken ozel giris imtihanini boyle gecmislerdi. In the past this political translation exam was done at 3rd year but that year changed it to 2nd year. Gecmiste bu siyasi tercume sinavi 3cu sinifta yapiliyordu ama o yil 2ci sinifta yapildi. None of other departments had any entrance exam or precondition. Oteki bolumlerin hicbirinde boyle bir giris sinavi veya onsarti yoktu.

My classmates could not accept that someone with zero family support and no special school background is accepted in the class and can even do better than them. Herhangi bir ozel okuldan gelmeyen ve sifir aile destegi olan birisinin kendileriyle ayni sinifa girmesini ve hatta kendilerinden daha basarili olmasini kabullenemediler.

It was totally class conscious rejection and grudging nothing to do with my political background. Tamamen sinifsal bilincle ve kizginlikla yapilan bir dislama idi ve siyasal
gecmisimle ilgisi yoktu. For example as leftist dormitory roommate Ali Tekin in the Republic Dormitory , who was elected as member of parliament for Democratic Left Party from
Adana in 1999 and now Deputy Dean in Yasar University, continued his friendship until he left for USA and even came to see my room in the guesthouse of association of political sciences
grads.
Ornegin 1999 genel secimlerinde DSP’den Adana milletvekili secilen ve halen Yasar Universitesinde Dekan Yardimcisi olan Ali Tekin sol goruslu birisi olarak Amerikaya gidene kadar dostlugunu surdurmus ve hatta mulkiyeliler birligi misafirhanesinde kaldigim odayi gelip gormustur. http://ik.yasar.edu.tr/universite-kadromuz/akademik-kadromuz/fakulteler/iktisadi-ve-idari-bilimler-fakultesi/uluslararasi-iliskiler-bolumu/

Actually this reaction started in my first year when I was in the Republic Dormitory right behind the college. Gercekte bu tepki birinci siniftayken Cumhuriyet yurdunda basladi. As I tried to study English seriously one roommate from special Saint Benoit French high school reacted very negatively. Ben ciddi olarak Ingilizce ogrenmek icin ugrasirken ozel yabanci Saint Benoit Fransiz Lisesi mezunu bir oda arkadasi cok olumsuz tepki gosterdi. He was bragging so much with his privilage and so mad at me that I can achieve same foreign language skills by my own self-study! O ayricaligi ile cok fazla ovunuyor ve ayni yabanci dil yetenegini kendi basima calisarak kazanma fikrime ates puskuryordu. He constantly provoked other roommates against me by abusing his respectable status. O saygin statusunu istismar ederek oteki oda arkadaslarimi bana karsi surekli kiskirtiyordu. He ridiculed me by unexpected quizzes from my texts and constantly physically abused and even ejaculated on my bed while I was outside! Ders kitaplarindan ansizin sordugu ders sorulari ile beni kucuk dusurur ve beni surekli taciz eder ve hatta ben disarda iken yatagimin uzerine masturbasyon yapardi. This masturbation to my bed in my absence was horrible rape threat! Yoklugumda yatagima yapilan bu masturbasyon korkunc tecavuz tehdidi idi! Then he disappeared but when I was in the second year I saw him in the farmers market in Esat neighborhood. Sonra ortadan kayboldu fakat ikinci sinifta iken Esat semt pazarinda onu tekrar gordum. He was selling shopping bags! Pazar poseri satiyordu. He picked a fight and I broke his toot with a punch! Kavga baslatti ve bir yumrukla disini kirdim. So my self-important bragging privileged old roommate made me have a sweet taste of an unexpected revenge. Yani kendini begenmis ayricalikli oda arkadasim bana umulmadik intikam lezzeti yasatmisti. http://www.sb.k12.tr/spip.php?article2833

My father forced me to live with gray Wolfe students in Private Nigde Dormitory where I had to walk with gray wolfs to my college every day. Babam beni ulkuculere ait Ozel Nigde yurdunda kalmaya ve ulkuculerle beraber hergun Siyasal’a yurume gitmeye beni mecbur etti. My father made me a target for leftist group in my college and in State Republic dormitory which I transferred. Babam Siyasal’da ve daha sonra gectigim Resmi Cumhuriyet yurdunda beni solcularin hedefi yapti. Because of my father leftist students masturbated to my bed in my absence to threaten me with horrible rape in Republic dormitory as I mentioned above! Babamin yuzunden solcu ogrenciler beni tecavuzle korkutmak icin yukarda anlattigim gibi ben yokken yatagima masturbasyon yaptilar ve baskilar uyguladilar.

My father was so mean that he did not give me rent money to stay in a student house with other students from my home town Karasu in Kolej area and got me evicted and transferred to House of religious Nur students. Babam cok kotu idi ve Kolej semtinde Karasulu hemseri ogrencilerle kaldigim evde Kira parasini vermedigi icin evden atilmama ve nurcularin evine gecmeye beni mecbur etti. My father forced me to move there because nur religious house was free of charge and too much mind control which did not allow critical thinking. Babam beni buraya gecmeye zorladi cunku nurcularin evi ucretsizdi ve elestirel dusunceye izin verilmiyordu.

My friends Hamit Bektas and Ali Ozkan from Karasu high school rented a house in Topraklik area while they were going to test preparation course but my father forced me to be a political target as always. Karasu Lisesinden arkadaslarim Hamit Bektas ve Ali Ozkan universiteye hazirlik icin dersaneye giderken Topraklik semtinde bir ev kiralayip otururlarken babam her zaman oldugu gibi beni siyasi hedef haline getirdi.

In the meantime, Mehmet Ali gemuhluoglu and his brother Selman Gemuhluoglu were in my class for years in the college. Ayni zamanda Mehmet Ali Gemuhluoglu ve kardesi Selman Gemuhluoglu Siyasal’da uzun yillar benimle ayni siniftaydilar. They never had any money issues as their father Fethi Gemuhluoglu who was one of the leaders of nationalists collected monies from the oil giants as head of the Oil Foundation. . Babalari Turkiye’de milliyetcilerin liderlerinden olan Fethi Gemuhluoglu’nun Petrol Vakfi baskani olarak petrol devlerinden topladigi paralar sayesinde hicbir zaman para sikintisi cekmediler. Here: Burda:
http://www.ihvanforum.org/showthread.php?100563-Fethi-Gemuhluoğlu-kimdir

In third year, one weekend, Selman Gemuhluoglu invited me to drink beer with his friend who was a student in Russian language at Faculty of Languages, History and Geography of Ankara university. Ucuncu sinifta bir hafta sonu, Selman Gemuhluoglu Ankara Universitesi Dil Tarih ve Cografya Fakultesi’nde Rus Dili okuyan bir arkadasiyla birlikte beni bira icmeye cagirdi. Selman said we will race to drink fast and the loser will pay the bill and started the race. Selman ve arkadasi hizli bira icme yarismasi yapacagiz kaybeden hesabi odeyecek dediler ve yaris baslattilar. As l did not have money l drank fastest and they paid the bill. Benim param olmadigi icin ben cok hizli ictim ve parayi onlar odedi.

However they got bitter and hostile for money and picked a fight with me on the way coming home. Ancak para yuzunden ters ve dusmanca davranip donus yolunda bana vurmaya basladilar. I had to do my self defense and Selman’s eyeglasses were broken in the fight. Mesru mudafaami yapmak zorunda kaldim ve kavgada Selman’in gozlukleri kirildi.

In the morning, Selman’s elder brother Mehmet Ali came to the Republic dormitory where I lived and yelled at me to pay the cost for eyeglasses or else they will go to police! Sabahleyin Mehmet Ali kaldigim Cumhuriyet yurduna geldi ve gozluklerin parasini odemem icin bagirdi ve parayi vermezsem polise gitmekle tehdit etti. I replied “do whatever you can
do!”
“Elinden geleni yap” diye karsilik verdim.

Even though Gemuhluoglu brothers never had any money problem they attacked me for money in a nice beer party and then threatened me with a beating by police for money. Gemuhluoglu kardeslerin hicbir zaman para sorunlari olmadigi halde guzel bir bira eglencesinde para icin bana saldirdilar ve sonra da yine gozluk parasi icin beni polise dovdurmekle tehdit ettiler.

Same Mehmet Ali was caught cheating by Prof. Dogu Ergil in his exam in master’s class and got very bitter to me outside the class and assaulted to me but l stopped him by a kick
to his crouch for self defense.
Ayni Mehmet Ali master sinifinda kopya cekerken Prof. Dogu Ergil tarafindan yakalandi ve bana cok kizdigi icin kapi onunde vurmaya basladi fakat ben mesru mudafa icin bacak arasina bir tekme atarak onu durdurdum.

I never had any fight with any student inside my college other than Gemuhluoglu brothers! Gemuhluoglu kardesler disinda Siyasal’in icinde hicbir kavgam olmamistir. The only other fight with another leftist student who masturbated to my bed was in Esat farmers market far way from college. Oteki kavgam yatagima masturbasyon yapan sol goruslu siyasalli bir ogrenciyle okuldan cok uzak olan Esat semt pazarinda olmustur. In short I was attacked both by left and right all for social class reasons! Kisacasi sosyal sinif farki nedeniyle hem sagdan hem soldan saldiri ve baskilara maruz kaldim. This is my reality lasting my life time! Bu benim hayatim boyunca suren gercegimdir!

Mehmet Ali Gemuhluoglu was assigned as general secretary for Turkish Radio and Television (TRT) by the AKP government. Mehmet Ali Gemuhluoglu AKP iktidari
tarafindan TRT genel sekreteri yapilmistir. It is obvious that Mehmet Ali harvests his late fathers heritage. Aciktir ki Mehmet Ali olen babasinin siyasi mirasindan istifade ediyor. Here: Burda: http://www.dunyabizim.com/aType=haberYazdir&ArticleID=11196&tip=haber; http://www.kayseriehaber.com/fethi-gemuhluoglu-1-makale,1649.html

My father came to my college many times every year just to spy and harass me. Babam sadece beni taciz etmek ve gizlice izlemek icin her yil bircok kez Siyasal’a geldi. He returned right back after yelling at me. Bana kizip bagirdiktan sonra oylece geri dondu.
He ordered and made me to stay with fanatical religious cult people. Asiri dinci fanatiklerin evlerinde kalmami emretti. He wanted to control me by help of other cult people. Oteki tarikat mensuplarinin yardimiyla beni kontrol altinda tutmak istedi. My father was and is always a racist gray Wolfe who did not even pray until he was 50 but forced me to be a fanatical religious cult member! Babam herzaman irkci bir ulkucu olmustu ve 50 yasina kadar namaz da kilmamisti fakat beni bir fanatik tarikat mensubu yapmak istemisti. His main reason was to control my mind and kill my critical thinking nature! Babamin esas nedeni beynimi kontrol etmek ve elestirel dusunme kapasitemi yok etmekti. He especially loved it as it was free of charge too. Bedava oldugu icin de bunu ozellikle cok sevdi.

My father wanted me to get even more blacklisted. Boylece daha cok mimlenmemi istedi. He especially made me to stay with other fascist gray wolves in terrible Nigde private dormitory. Ozellikle berbat ozel Nigde yurdunda fasist ulkuculerle kalmaya beni mecbur etti. My father sent his fellow villager petty officer Davut Cengiz who was stationed in Ankara in those years in his uniform with his driver and body guard in his military vehicle to the Nigde dormitory and petty officer Davut Cengiz started yelling my name at the door as loud as possible. Babam koylumuz olan ve o yillarda Ankara’da gorevli bulunan Astsubay Bascavus Davut Cengiz’i kaldigim Nigde yurduna gonderdi ve Bascavus Davut Cengiz kapida durup avazi ciktigi kadar bagirarak beni kapiya cagirdi.

Everybody in the dormitory and in the college got scared and suspicious thinking that l work for the military and trying to snitch on students. Yurtta ve Siyasalda herkes benim
orduya calistigimi ve ogrencileri yakalamaya calisan satilik bir ajan oldugumu dusunup korktu. Here: Burda: http://www.kuyumculu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1058&Itemid=118

I want you remember horrible military shootings, tortures, abuses, and blacklistings under the military regime! Askeri rejim altindaki adam vurmalari, iskenceleri, kotu muameleleri ve fislemeleri hatirlamanizi istiyorum.

Then he forced me leave a student house in Kolej area and to stay with leftist group in the same room in Repuclic Dormitory. Sonra beni Kolej semtinde kaldigim ogrenci evinden cikmaya ve Cumhuriyet yurdunda solcu grupla ayni odada kalmaya mecbur etti. My father made me political target again like in the high school! Babam beni lisedeki gibi yine siyasi hedef yapti!

My father sent our fellow villager and relative police sergeant Kemal Unal who used to
be assigned in Ankara, in his uniform to announce my name in the entrance in the Republic dormitory.
Babam yine koylumuz ve akrabamiz olan ve Ankara’da gorevli bulunan Baskomser Kemal Unal’i uniformasiyla kaldigim Cumhuriyet yurduna gonderdi ve giris bolumunde ismimi anons ettirdi. After military sergeant Davut Cengiz, police captain Kemal Unal showed up in in his uniform at my dormitories which inevitably forced everybody who suffer under the military regime to believe that l was an informer and must be dealt with appropriately ! Bascavus Davut Cengiz’den sonra baskomser Kemal Unal’in resmi uniformayla yurlarima gelip beni arayip gorusmeleri askeri rejimde baski goren herkesin kafasinda ajan oldugum ve uygun sekilde ugrasilmam gerektigi inancini yerlestirdi! After that I could not even speak with anybody as all groups target and mob on me! My father made me a perfect victim of mobbing from my birth wherever he could reach! Babam dogusumdan beri ulasabildigi her yerde beni mukemmel mobbing (taciz ) kurbani yapti! http://en.wikipedia.org/wiki/Mobbing

He made me blacklisted from all left, fascist and religious groups. Hem sol hem fasist hem de dinci gruplar tarafindan mimlenmemi sagladi. So he killed
my study and future chances by forcing me to be a mobbing victim .
Boylece beni mobbing kurbani olmaya zorlayarak okulumu ve istikbal sansimi oldurdu.

No surprise here. Sasilacak birsey yok. He was mad at me as he could not prevent my study. Okumami onleyemedigi icin bana cok kizgindi. He made me insane by starting the mobbing first and brainwashing me and my family against me all my life like “even if you become a governor you cannot be a man!” “Vali olsan bile adam
olamazsin” seklinde butun hayatim boyunca beynimi yikayarak ve mobbingi ilk baslatarak beni deli etti.

Like a god he determined my bad fate even before I was born. Tanri gibi ben daha dogmadan once kotu kaderimi tayin etmisti. That is what he repeated all my life as soon as he brought my step mother that even if I become governor he had condemned me to be nobody and that he will make sure I become nobody all his life! Yani vali bile olsam
beni “hickimse” olmaya mahkum ettigini, artik beni hep hickimse olarak kalmami saglayacagini uvey annemi getirdigi gunden beri butun hayatim boyunca tekrarladigi bu sozlerle ifade etti.

What kind of father repeats this insane story all his life to his son for mobbing? Hangi baba boyle manyak bir hikayeyi mobbing yapmak icin omur boyu ogluna anlatip durur? I used to cry and scream in my grandfather Osman Cavus’ household that I want school not new mother when l was five and six year-old as they told me my father will bring new mother! Babamin bana cici anne getirecegini soyledikleri zaman bes ve alti yaslarimda Osman Cavus dedemin evinde ben okul istiyorum cici anne degil diye aglayip feryatlarla protesto yapiyordum.

So l became a protester in very early age! Yani cok erken yasta bir protestocu oldum! They hated me and made me mobbing victim for my protest. Protestom icin benden nefret ettiler ve beni mobbing kurbani yaptilar. My father reacted to my screaming protests against his new mother oppression like “l want school not new mother” with his insane governor story which he never stopped telling me. Cici anne baskisina karsi “ben okul istiyorum cici anne degil” diye feryatlarla yaptigim protestolarima karsi babam hayatim boyunca hic usanmadan soyledigi bu manyak vali hikayesi ile cikti!

He means “ok so you want school to riot against my order but l will make sure you become a mobbing victim and it will be useless for you and you will be nobody because of your mother”! “Tamam evlat benim emrime isyan etmek icin okul istiyorsun ama ben de gerekeni yapacagim, seni mobbing kurbani yapacagim, okulun sana bir hayri olmayacak cunku sen annenden dolayi benim icin bir hicsin” demek istiyor.

When my father says you cannot be man he is actually announcing that he degraded me from position of real son to unwanted step son with my mother. Babam sen adam
olamazsin derken annemle birlikte beni de oz evlatliktan uvey evlatliga attigini acikliyor gercekte. My father announces that l cannot be his real son like he does not regard my mother as his real wife! Babam, annemi kendine nasil gercek bir es olarak kabul etmiyorsa benim de onun gercek evladi olamayacagimi ilan ediyor.

He had this mobbing practice from my mother! Bu mobbing pratigini annem uzerinde uygulamisti. Even if you can give birth to six healty children and be most harmless woman they make you a living dead zombi with their mobbing! Alti saglikli cocuk bile dogursan ve en zararsiz kadin bile olsan onlar mobbing yaparak seni yasayan bir olu zombi haline getirirler.

You can always be beaten and abused by misogynist family. Kadin dusmani fasist bir aile tarafindan daima dovulebilirsin ve ezilebilirsin. You can be forced to commit suicide to escape horrible abuses. Korkunc eziyetler den kurtulmak icin kendi canini kiymaya mecbur edilirsin. You can be tortured with electro shocks. Elektro soklarla iskence gorursun. You can be massively drugged to destroy your brain. Beynin yok olana kadar cok ilac yutmak zorunda kalirsin. Because of mobbing, you can be forced to live in a massive terror in unreal world all isolated from your children and world as insane devil person. Mobbing sonucu, deli seytan bir insanmis gibi cocuklarindan ve dunyadan tamamen tecrit edilip gercek disi bir dunyada muthis bir korku icinde yasamaya mecbur kalirsin.

And this misogynist Kuyumcullu village would just contribute to this mobbing.. Ve bu kadin dusmani Kuyumcullu koyu bu mobbinge destek verir. Perhaps all world system is so cruel. Belki butun dunyanin sistemi boyle vahsi. Totally so. Tamamen oyle.

This is totalitarian global fascist capitalist system. Bu totaliter kuresel fasist kapitalist sistemdir. We need to think about this and come together to build a humane world. Bu konuda dusunmemiz ve daha insancil bir dunya kurmak icin birlesmemiz
gerekir. Another world is possible. Baska bir dunya mumkundur.

I had a lawyer uncle living very close to my college. Siyasal’a cok yakin oturan avukat bir amcam vardi. His name is Resat Iskenderoğlu.
Adi Resat Iskenderoğlu’dur. I met and spoke with my uncle Resat like an hour or so in a pastry shop right across my college in my first semester. Resat amcamla ilk yil ilk donem Siyasal’in onundeki pastanede tanisip konustum.

He was so friendly. Akrabam cok candandi. My lawyer uncle seriously warned me against my father’s order to work while in the school. Avukat Resat amcam babamin okuldayken is bulup calisma emrine karsi beni ciddi sekilde uyardi. He advised me to study hard and learn excellent English. Cok calismami ve iyi ingilizce ogrenmemi
tavsiye etti.

I told him that my father ordered me to work in hotels for night shift. Amcama babamin otellerde gece vardiyasinda calismami emrettigini anlattim. He explained to me that every hour is precious not to be wasted in anything else other than my classes and foreign
languages.
Amcam her saatin cok kiymetli oldugunu ve bu nedenle dersler ve yabanci diller disinda harcanamayacagini bana acikladi.

He said if I work hard and learn languages he would help me overcome my past political
troubles
. Amcam eger derslerime cok calisirsam ve ingilizce ogrenirsem gecmis siyasi sorunlarimi asmama yardimci olacagini soyledi. My uncle told me that the Turkish
President Kenan Evren is his classmate from the military school.
Amcam Cumhurbaskani Evren’in askeri okuldan sinif arkadasi oldugunu soyledi. My uncle said he can get the President vouch for me and clear up all the past political troubles if I wanted to be diplomat.

Amcam eger diplomat olmak istersem Evren’e gidecegini ve Evren’in destegini alacagini ve gecmis siyasi sorunlarimi cozecegini soyledi. I made another big mistake and did not know how to
hide this meeting with my uncle Resat from my father.
Yine buyuk bir hata daha yaparak Resat amcamla yaptigim bu konusmayi babamdan gizlemeyi dusunmedim.

I told every detail to my father as he asked everything. Babama sordugu herseyi butun ayrintilari ile anlattim. Then he told me that my uncle Resat is super mean to his old wife and his visiting family members etc. Ondan sonra Resat amcamin hem eski karisina hem de ziyarete gelen aile fertlerine karsi cok kotu oldugunu anlatti.

My father also warned me that my uncle Resat is also a leftist so he would not help me. Babam Resat amcamin solcu oldugunu ve bu nedenle bana yardimci olmayacagini
anlatti. My father brainwashed me that uncle Resat was a mean leftist playing with my stupidity. Babam Resat amcamin benim aptal duygularimla oynayan cok kotu kalpli bir
solcu oldugunu soyleyerek beynimi yikadi.

Then my father ordered me not to see my uncle Resat again and always repeated his insane story and order. Daha sonra babam Resat amcami bir daha gormemi yasakladi ve manyak hikayesini ve emrini yillarca tekrar edip durdu. I was so young and stupid to trust my father and follow his insane order. Babama guvenecek ve onun manyak emrine uyacak kadar genc ve aptaldim.

Yes I never saw my golden hearted uncle Resat again almost 15 years.
Evet yaklasik 15 yil kadar altin kalpli Resat amcami bir daha aramadim. When I saw him once more he said he knows all about me from his family members in the village. Bir kere daha kendisini gordugum zaman bana koydeki aile yakinlarindan herseyi ogrendigini soyledi. He said he was upset I totally ignored him all those years. Bunca yildir aramadigim icin kustugunu soyledi. He said it was too late and now my troubles are 100 times bigger and his classmate Evren is not president anymore. Amcam artik cok gec kaldigimi ve simdi sorunlarimin 100 misli buyudugunu ve sinif arkadasi Evren’in artik Cumhurbaskani olmadigini soyledi.

Today I see it clearly how my father made me mobbing and blacklisting victim and burned me. Bugun babamin beni nasil mobbing ve mimleme kurbani yaptigini ve yaktigini cok acik sekilde goruyorum. The less control my father has on me the clearer my view gets! Babamin uzerindeki kontrolu ne kadar azalirsa gorusum o kadar daha netlik kazaniyor! When I was little child he had full control on my life and I had no idea what was going on. Ben cocukken hayatim uzerinde tam kontrole sahipti ve Ben ne oldugunu hic anlamiyordum. There was nothing to balance his total control as my mother was already destroyed. Annem zaten yok oldugu icin babamin mutlak kontrolunu dengeleyecek hicbirsey yoktu. My life experience with his unlimited destructive full control power can explain why l accepted his fascist gray wolf brain washing without question. Babamin sinirsiz yokedici mutlak kontrol gucunu tecrubeyle yasamis olmam babamin fasist ulkucu beyin yikamasini sorgusuz neden kabul ettigimi aciklayabilir. Abusive fascism was only reality I knew from my own experience. Istismarci fasizm kendi deneyimi den bildigim tek gercekti. Like every life form I had to adapt to my the super abusive fascist conditions that my father imposed on me to survive which would make any child become like me! Her canli gibi ben de hayatta kalmak icin her cocugu benim gibi yapacak olan babamin bana dayattigi istismarci fasist sartlara adapte oldum.

I graduated from international relations and began my masters in public administration but my father still tried to block my study. Uluslararasi iliskilerden mezun olup kamu
yonetiminde mastiri kazandim fakat babam yine beni engellemek icin ugrasti. He said bad stuff against my masters.Masterimi kotuleyici seyler soyledi. He said masters and doctorate are useless and there is no financial benefit in it. Master ve doktoranin
faydasiz oldugunu ve parasal bir yararinin olmadigini iddia etti. On the contrary, master, doctorate, better foreign language skills and first hand experience in different agencies are perfect advantage to get a better job. Tam tersine, master, doktora, daha iyi yabanci dil yetenekleri ve farkli kurumlarda ilk elden tecrube daha iyi bir ise girmek icin mukemmel avantajlardir. Because of these advantages I joined my diplomatic career extremely easily! Bu avantajlar sayesinde diplamatik kariyerime son derece kolay sekilde girdim.

My father also got some spy on me to separate me from my girlfriend as he always did. Babam her zaman yaptigi gibi beni kiz arkadasimdan ayirmak icin pesime casus takti.
He used to spy on me in the village or in the city if I am dating with a girl. Koyde veya sehirde bir kizla cikarsam bizi takibe alan babam benim kizla konusmami yasaklardi.

Sureyya Iskender’s mother told me to visit her daughter who was a student in the faculty of pharmacy in Ankara in her dormitory in case we might need help from each other in Ankara. Ankara’da Eczacilik Fakultesinde ogrenci olan Sureyya Iskender’in annesi birbirimize yardim edebilecegimizi soyleyip kaldigi yurtta ziyaret etmemi soyledi. My father spied on me while I was speaking with Sureyya’s mother and later questioned about this conversation on the Salikkaya road and my visits to Sureyya. Babam Sureyya’nin annesi ile Salikkaya yolundaki konusmami ve Sureyya’ya yaptigim ziyaretleri gizlice takip etti. Sureyya’s father was village headman and deceased years ago in a farm tractor accident. Sureyya’nin babasi koy muhtari idi ve yillar once bir traktor kazasinda olmustu.

My father questioned me about my conversation with Sureyya and her mother also ordered me not to speak or visit with any of them. Babam Sureyya ve annesi ile ne konustugumuzu sorguladi ve onlari ziyaret etmemi ve konusmami kesinlikle yasakladi.
My father told me Sureyya and her mother and uncles are leftist and ordered and brainwashed me to stay away from leftists. Babam Sureyya’nin, annesinin ve amcalarinin solcu oldugunu soyledi ve solculardan uzak durmam icin beynimi yikayip kesin emir verdi.

My father isolated me like this and left me in ankara as moniless, starving, miserable, abandoned, all alone! Babam beni boyle tecrit etti ve Ankara’da parasiz, ac, sefil, kimsesiz yapayalniz birakti. But my father did not mind that his second wife is from a leftist family! Fakat babam imam nikahli ikinci karisinin solcu bir aileden olmasina hic aldiris etmedi.

In this way, father prevented me to establish loving relationship leading to a marriage which would enable me to get decent resources from my family and stabilize my life to spend more time for my studies! Bu sekilde, babam evli statusu kazanarak ailemden ve cevreden yardim almami ve hayatimi duzene sokarak derslerim icin daha cok zaman ayirmami saglayacak bir evlilige gidecek olan sevgi dolu bir iliski gelistirmemi onledi. Basically he killed my skills to build good relationship and ruined my personal and social skills! ESA olarak babam benim iyi iliski kurma yetenegime oldurucu darbe atti, kisisel ve toplumsal yeneklerimi tahrip etti. It was a must that l was alone in order for my father to be successful in his mobbing campaign! Babamin mobbing kampanyasinda basarili olabilmesi icin benim hep yalniz olmam sartti. Such a marriage would kill the mobbing my father imposed on me. Boyle bir evlilik babamin bana uyguladigi mobbingi yokederdi.

My father brainwashed me to use women for money as soon as I started college. Siyasal’a baslar baslamaz babam kadinlari para icin kullanmami emredip beynimi yikadi. My father ordered me to stay away from poor girls and chase for rich women. Babam fakir kizlardan uzak durmami ve zengin kadinlari kovalamami emretti. My father did not also leave me any other way except chasing rich women to survive as he forced me to stay unmarried and starving! Babam beni evlendirmeyerek ve ac birakarak hayatta kalabilmek icin zengin kadinlari kovalamaktan baska bir care de birakmadi.

I met young British woman Andrea Bear in Sultanahmet Park in front of German Fountain in Istanbul as I passed second year in college. Ikinci sinifi gecince yaz tatilinde Istanbul’da Alman Cesmesinin onundeki Sultanahmet Parkinda genc Ingiliz kadini Andrea Bear ile tanistim. As we could not afford staying in Istanbul I took her back to my Kuyumcullu vilage. Istanbul’da kalacak paramiz olmadigi icin onu Kuyumcullu koyune goturdum. My elder sister Nezahat hosted us only one day and told me that my father is evicting us from the village immediately. Ablam Nezahat bizi sadece birgun misafir etti ve babamin bizi derhal koyden kovdugunu soyledi. I had to take Andrea back to Istanbul without any money. Andrea’yi geriye Istanbul’a parasiz goturmeye mecbur kaldim.

While walking away with Andrea to leave Kuyumcullu village I noticed my grandfather Osman Cavus was sitting in front of tea house in the village square and sat at his table with Andrea. Andrea ile beraber yuruyerek Kuyumcullu koyunden ayrilirken Osman Cavus dedemin koy meydanindaki kahvehanenin onunde oturdugunu farkettim ve Andrea ile beraber masasina oturdum. I introduced Andrea with my grandfather. Andrea ile dedemi tanistirdim.

This is my elder sister Nezahat who yelled to me that l bankrupted my father by taking his money! Bu parasini alip babami iflas ettirdin diye bana bagiran benim Nezahat ablam! This is how my father evicted me moneyless and hungry to force me befriend only rich women. Iste babam beni sadece zengin kadinlarla arkadaslik etmem icin boyle kovup, ac ve parasiz birakti.

Law student Tahir Iskender refused to give his key to his house in Istanbul. Hukuk ogrencisi Tahir Iskender Istanbul’daki evinin anahtarini vermeyi reddetti. So finally we got in Tahir’s house when his brother-in-law Omer Iskender was in the house. Nihayet Tahirin kayinbiraderi olan Omer Iskender’in evde oldugu bir zamanda eve girdik. However Omer Iskender did not give me house key and sent me out for something and he stayed at home with Andrea. However Omer Iskender bana evin anahtarini vermedi ve beni disari yalniz gonderip evde Andrea ile kaldi.

After a day Omer disappeared and locked out me with Andrea! Bir gun sonra Omer ortadan kayboldu ve beni Andrea ile disarda birakti. Andrea got even madder at me as I still spoke very nice about Omer.Ben hala bizi disari atan Omer hakkinda cok iyi konusunca Andrea iyice kizdi. Andrea said Omer raped her by using his power in the house after he sent me out and dumped me for that rape, moneylessness and evictions! Andrea, Omer’in gucunden yararlanarak kendisine evde kendisine tecavuz ettigini anlatti ve bu tecavuz, parasizlik ve evden atmalar yuzunden benden ayrildi. But later Andrea started her college and wrote a lot of letters and came to visit me when I was about to be fired and stayed in my official lodging in August 1989. Fakat Andrea okullar acilinca bana cok ask mektubu yazdi ve 1989 Agustos ayinda Disisleri’nden atilmak uzereyken bir bayan arkadasiyla beni ziyarete geldi ve lojmanimda misafir kaldi. Andrea said she is studying socialogy in the Open University with her friend. Andrea arkadasiyla birlikte Ingiltere’de Acik Universite’de sosyoloji okuduklarini soyledi. I received sexually transmitted disease from her and had to go to Foreign Ministry doctor who wanted to see my genitals for diagnosis and treatment. Kendisinden cinsel yolla bulasici hastalik kaptim ve Disisleri doktoruna gittim ki doktor teshis ve tedavi icin cinsel organima bakmak istedi.

Later on Omer admitted he had sex with Andrea but blamed it on her. Daha sonra Omer Andrea ile cinsel iliskiyi kabul etti ama sucu Andrea’ya atti. Omer also blamed me for his locking us out that a neighbor spied on us from his keyhole and saw me and Andrea in intimate position while he locked us out outside apartment door at the stairs well! Omer bizi kapida birakmasinin sucunu da benim ustume atti ve bir komsunun kapi deliginden bizi dikizledigini ve biz daire kapisinin onunde merdivenlerde beklerken Andrea ile beni mahrem durumda gordugunu soyledi.

However Omer was first to want to see my genitals in the Kuyumcullu beach. Ancak Omer bundan once bizzat kendi Kuyumcullu koyu plajinda cinsel organimi gormek istemisti. Because Omer’s provocation in the following say I showed it to everybody in the beach and he brought my shorts running to me in the sea. Omer’in provokasyonu sonucunda ertesi gun plajda herkesin icinde cirilciplak soyunup denize girdim ve Omer sortumu kosarak bana getirdi. https://mobile.twitter.com/oiskender; https://www.facebook.com/omeriskender/about ;http://omeriskender.blogspot.com/2010/07/sohbet-1.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Open_University

Omer somehow convinced me that he did nothing wrong to me or to Andrea and joined me for a hitch-hiking tour of Turkey. Omer hernasilsa bana ve Andrea’ya karsi kotu birsey yapmadigi seklinde beni ikna etti ve otostopla Turkiye turu yapmak icin bana katildi. We were arrested in Kusadasi for absolutely no reason and we stayed overnight in Kusadasi police station. Kusadasi’nda kesinlikle hicbir neden olmaksizin tutuklandik ve geceyi Kusadasi polis karakolunda gecirdik. Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Kuşadası

In the following day, Omer Iskender told me that he does not enjoy this tour and he tried to convince me to quit together but he never said anything that he will leave me alone or showed any convincing reason for this. Ertesi gun Omer Iskender bana bu geziden hoslanmadigini soyledi ve geziyi birlikte birakmak icin beni ikna etmeye calisti fakat hicbir zaman beni birakip ayrilacagini soylemedi veya bunun icin bir ikna edici bir neden gostermedi.

When I woke up with the sunshine in the morning somewhere around Kusadasi, I realized that Omer Iskender abandoned me and escaped without speaking with me and a goodbye to me! Kusadasi civarinda bir yerde sabah gunisigi ile uyaninca Omer Iskender’in benimle konusmadan ve hoscakal demeden beni birakip kactigini anladim. I really enjoyed my all-free hitch-hiking tour and repeated it many times to travel every part of Turkey. Otostopla tamamen parasiz gezmeyi cok sevdim ve bunu tekrar tekrar yaparak Turkiye’nin her yerini gezdim. I even hitch-hiked all free Eastern and South Eastern Turkey during my semester break in a dead winter! Cok kotu bir kis mevsiminde bile somestir tatilimde Dogu ve Guneydogu Turkiyeyi otostopla tamamen parasiz gezdim.

After semester break Omer Iskender came from Istanbul to Ankara to ask my help for his door to door survey job for Turkish Milliyet daily newspaper and I gave all the help he needed to finish his job in Ankara. Somestir tatilimden sonra Omer Iskender Milliyet gazetesi icin yaptigi anket calismasi icin Istanbul’dan Ankara’ya gelerek benden yardim istedi ve ben Omer’e Ankaradaki anket isini bitirmesi icin gereken her yardimi yaptim.

In my military service I sent Omer a few letters but never received any reply then I also tried to reached him a few times when he was in England but he never returned. Askerlik gorevimde Omer Iskender’e bir kac mektup yazdim ancak hic cevap alamadim, Omer Ingiltere’ye gittikten sonra da actigim telefonlar bosa gitti.

My brother Sezai Iskender told me in Denmark that Omer travelled to Denmark and spoke with him and Omer called me stupid. Kardesim Sezai Ben danimarka’dayken Omer’in Danimarka’ya gezmeye geldigini ve kendisi ile konustugunu ve benim icin aptal dedigini anlatti. I do not understand how my brother Sezai let Omer insult me like this without explanation and the why he passed it to me as my brother! Kardesim Sezai’nin Omer’in bir aciklama yapmadan bana aptal diye hakaret etmesine nasil musaade ettigini ve kardes olarak bu lafi bana nasil soktugunu hala anlamiyorum.

As always my father put spies to break my relationships with any girl. Babam, her zaman yaptigi gibi tum kiz arkadaslarimdan beni ayirmak icin pesime casus takti.
He tried with his all might to break my relationships from beginning to last day all my life. Ilk gunden son gune butun hayatim boyunca butun gucuyle iliskilerimi bozmaya
calisti. He was a total control freak fascist! Tam kontrol manyagi fasist idi!

My father’s first target was my angel hearted mother. Babamin ilk hedefi melek kalpli annemdi. He argued that my mother is super insane and ordered me
not to speak with her.
Annemin son derece deli oldugunu one surup annemle konusmamami emretti.

Then came aunt Zekiye who supported my mother. Sonra annemi destekleyen Zekiye teyze geldi. Of course her son uncle Ziya and grandsons Mujdat and Murat. Tabi, Zekiye teyzenin oglu Ziya amca ve torunlari Mujdat ve Murat. My father was a freak fascist mind dictator! Babam manyak fasist bir dusunce diktatoruydu!

Except for rigtists, of course. Tabi sagcilar haric. He banned me to speak wit professors in my college as they are mostly leftists except fascist capitalist Prof. Aydin Yalcin. Fasist capitalist Prof. Aydin Yalcin haric solcu olan diger tum hocalarla konusmami
yasakladi. Prof. Yalcin’s New Forum journal was a CIA organ. Prof. Yalcin’in Yeni Forum Dergisi bir CIA organiydi. Here: Burda: http://www.barikat-lar.de/barikat/birincibar/19/neredengeliyor.htm

He banned me to speak with foreign students in the college as he said “they are spies”. “Casustur onlar” diyerek Siyasal’daki yabanci ogrencilerle konusmami yasakladi.

He beat me up for any excuse picking on my hair and wear style or what l eat and drink. Sacimi ve kiligimi veya yedigimi ve ictigimi bahane eder her firsatta beni
doverdi. My father was violently against any matter about Kurds and minorities! Babam, Kurtler ve azinliklarla ilgili herturlu konuya siddetle karsiydi! This is total fascism controlled by my father and military coup d’état government. Bu, babamin ve cunta
hukumetinin kontrol ettigi tam fasizmdi.

Fourth year in college, Prof. Fusun Arsava was teaching European Economic
Community and in the end of her class she announced that Prof. Baskin Oran sought a voluntary student to help for the news in the Capital newspaper.
Siyasal son sinifta Prof. Fusun Arsava Avrupa Ekonomik Toplulugu dersini veriyordu ve ders bitince Prof. Baskin Oran’in Baskent Gazetesinde cikan haberlere yardimci olacak gonullu ogrenci aradigini duyurdu. I was the only one volunteering as Prof. Oran was fired from my college and banned to work as leftist by the military regime. Prof. Oran askeri cunta tarafindan solcu oldugu icin Siyasal’dan atilmis ve ders vermesi yasaklandigi icin benden baska kimse bu ise talip
olmamisti. I took the chances against the military regime! Askeri rejime karsi riski yuklenmistim.

I start working with Prof. Oran in Capital newspaper and helped for international news and published some translations with my name on them. Baskent Gazetesinde Prof. Oran ile calismaya basladim ve uluslararasi haberlere yardimci oldum ve imzamla birkac ceviri yazi yayinladim.

Then l met Eymir Bey in the Capital newspaper and he said he graduated from the same
international relations department and he liked my translations and offered me a translator/reporter position in his office in the news department at the Press and Publications General Directorate.
Ondan sonra Baskent Gazetesinde Eymir beyle tanistim ve bana kendisinin de ayni uluslararasi iliskilerden mezun oldugunu ve tercumelerimi begendigini soyledi ve Basin ve Yayin Genel Müdürlüğü Haber Dairesi’nde kendisinin yaninda tercuman/muhabir olarak calismami onerdi.

I went to the office of Head of News Department and passed his news translation test and started in the same evening. I worked in the second shift full time on payroll and had daily dinners , drop off van service and yellow press card. Tam gun uzerinden
aylikli olarak her gece yemek ve arac servisi ve sari basin karti alarak ise basladim.
https://eksisozluk.com/basin-yayin-ve-enformasyon-genel-mudurlugu–1099980?nr=true&rf=basin%20yayin%20ve%20enformasyon%20genel%20mudurlugu

One day I missed an exam given by Ambassador Semih Gunver who said he can give me a re-take chance if I bring him my doctor’s note. Birgun Buyukelci Semih Gunver’in yaptigi imtihana yetisemedim, eger kendisine Doktor raporu getirirsem bana bir sans
verecegini soyledi. That night while l work I start chatting with French translator Zerrin Ceylan sitting at her desk right across my desk. O aksam calisirken masamin tam karsisindaki masada oturan Fransizca tercumani Zerrin Ceylan ile laflamaya basladim. I just happened to tell her my problem. Kendisine sorunumu soylemis bulundum.

Zerrin Ceylan said her father is well known heart surgeon Prof. Ibrahim Ceylan and called her father right then and there and told me go to see his father at the Ankara University hospital first thing in the morning. Zerrin Ceylan, babasinin tannin is kalp cerrahi Prof. Ibrahim Ceylan oldugunu soyledi ve hemen orada masasindan babasini aradi ve sabah ilk is olarak Ankara Universitesi Hastanesine gidip babasini gormemi soyledi. Zerrin Ceylan is a very special
angel.
Zerrin Ceylan cok ozel bir melektir. http://www.dizgimedya.com/default.asp?part=kose&yazar=1&idyazi=317

Prof. Ibrahim Ceylan was so kind to me and gave me the doctor’s note immediately and sent me to Ambassador Semih Gunver. Prof. Ibrahim Ceylan bana karsi cok iyiydi
ve doktor raporunu aninda verip beni Buyukelci Semih Gunver’e yolladi. When ambassador Gunver saw the doctors note he was in shock and ask me about all the story. Buyukelci Gunver Doktor raporunu gorunce sok oldu ve butun hikayeyi anlatmami
istedi.

I passed Ambassador Guner’s exam easily then in the first class he asked if anybody has yellow press card then only I said yes I have it then he said let me see it and after he checked it he announced to class that he is writing to papers so many years but he still does not have a yellow press card! Buyukelci Gunver’in sinavini kolayca gectim ve sonraki ilk dersinde sinifta kimsede sari basin karti var mi diye sordu ve sadece ben “evet benim var” dedim ve sonra ver bakayim dedi ve baktiktan sonra sinifa donup yillardir gazetelerde yazi yazan bir Buyukelci olarak hala kendisinin bile bir sari basin karti olmadigini soyledi! http://tr.wikipedia.org/wiki/Semih_Günver

Ambassador Gunver acted as a friend to me and we used to go to the college library to look at some archives for him to write some articles and then he drive me to my work at the Press and Publication after class.. Buyukelci Gunver bana arkadas gibi davraniyor ve derslerden sonra arsivlere bakip makale yazmasi icin birlikte Siyasal kutuphanesine gidiyor ve oradan da arabasiyla beni calismakta oldugum Basin Yayin Genel Mudurlugune birakiyordu.

Ambassador Semih Gunver pushed me to join the Foreign Ministry during my last year and master study and became my first reference along with Prof. Mumtaz Soysal and Prof. Turkkaya Ataov in my application form. Buyukelci Semih Gunver son sinifta ve masterda beni Disisleri’ne girmek icin itekledi ve Disisleri basvuru formunda Prof. Mumtaz Soysal’in ve Pof.Turkaya Ataov’un uzerinde birinci referansim oldu.

Ambassador Semih Gunver even showed up during the exams in the Ministry and encouraged me by warmly speaking with me not to give up for the Ministry. Hatta Buyukelci Semih Gunver sinavlar sirasinda Disleri’ne geldi ve benle sicak bir sekilde konusarak beni Disisleri’nden vazgecmemem icin tesvik etti.

Ambassador Semih Gunver also showed up in the promotion party for the newest members of the career diplomat class at the Ankara Palace State Guesthouse where he chatted with me. Hatta Buyukelci Semih Gunver yeni baslayan meslek memurlugu mensuplari icin Ankara Palas Devlet Konukevinde duzenlenen geceye de katildi ve benimle konustu.

But when l was isolated and forced to leave the Ministry before my military service he was shockingly cold to me when I called him many times to seek his help. Fakat askerligimden once Disisleri’nden kopmam icin tecrit ve baski altina girdigim zaman yardimini istemek icin actigim bircok telefonda bana karsi sok edici derecede soguktu. As I became target of military regime Ambassador Gunver refused me totally! Ben askeri rejimin hedefi haline gelince Buyukelci Gunver beni tamamen reddetti!

As Ambassador Semih Gunver avoided giving me an appointment on the phone l went to Altay Group which I learned from his wife directly to see him after l was fired by the Gladio undersecretary Ozceri in 1989. Gladyo Mustesari Ozceri tarafindan 1989’da Disislerinden atilinca telefonda bana randevu vermeyen Semih Gunver’i gormek icin dogrudan danisman olarak calistigini esinden ogrendigim Altay Grubu’na gittim. Gunver was upset with my visit to his secret work place and said “diplomats do not make visits without appoitment” to me. Gunver gizli isyerini bulup kendini ziyaret etmeme kizdi ve bana “diplomatlar randevusuz ziyaret yapmazlar” dedi.

Therefore, Gunver proved that he regarded me as a stranger diplomat not as friend. Boylece Gunver beni artik bir dost gibi degil bir yabanci diplomat gibi gordugunu ispatlamis oldu. Our meeting was short and cold. Gorusmemiz kisa ve soguk gecti. But inside I noticed to my astonishment that my classmate Kaan Asena from my college was working there too. Fakat icerde beni cok sasirtan bir sekilde Siyasal’dan bizim siniftan Kaan Asena’yi gordum.

Kaan Asena was also in Prof. Baskin Oran’s house when I worked for Prof. Oran in Capital city Newspaper. Kaan Asena’yi Prof. Baskin Oran icin Baskent Gazetesinde calistigim gunlerde hocanin evinde de gormustum. Asena was complaining about his kleptomania disorder to Prof. Oran. Asena Prof. Oran’a kleptomanya rahatsizligindan sikayet ediyordu.

However Asena did not want to speak with me in the Altay Group. Ancak Asena Altay Grubu’nda benle konusmak istemedi. I never knew until today Altay group was a major arms dealer representing Lockhed Martin involved in major bribery scandal and Gunver could work for such scandalous company and my classmate Asena married with Altay’s founder
scandalous Nezih Dural’s daughter Yasemin.
Simdiye kadar Altay Grubu’nun cok buyuk rusvet skandalina karisan cok buyuk bir silah taciri oldugunu ve Gunver’in boylesine skandal bir firma icin calisabilecek karakterde birisi oldugunu ve sinif arkadasim Kaan Asena’nin Altay’in kurucusu skandallik Nezih Dural’in kizi Yasemin ile evlendigini bilmiyordum.

I also never knew that Suleyman Demirel worked for bloody arms dealer scandalous Altay group while he was representative of America Morrison company. Suleyman Demirel’in de Amerikan Morrison şirketinde calisirken kanli silah taciri skandallik Altay grubuna calistigini bilmiyordum. Because Gunver published a book to prove NATO hung Turkish Prime Minister Menderes and Gunver and Asena said Altay was a ready cement company. Cunku Gunver NATO’nun Basbakan Menderes’i astigini ispatlamak icin bir kitap yazmis ve Gunver ve Asena bana Altay’in bir hazir beton şirketi oldugunu soylemistiler. Gunver’s book and his articles in leftist Republic newspaper instantly make you believe that Gunver would never work for a NATO-accredited scandalous arms dealer Altay Group! Gunverin kitabi and solcu Cumhuriyet gazetesindeki makaleleri sizi hemen Gunver’in NATO onayli skaldallik silah taciri Altay Grubuna asla calismayacagina inandirir.

Actually Altay exhibits its deception when you see Altay claims ethics is its fundemental value since its inception in its web site! Aslinda Altay, web sitesinde kurulusundan beri durusluk ilkesini esas aldigini yazarak bu sahtekarligini sergiliyor! Here:
Burda: http://www.aktifhaber.com/kim-kimi-nerden-asti-291174h.htm;
http://medya7.blogspot.com/2010/09/tbmm-belgeleri-ile-bir-ucak-rusvet.html;
http://www.vefatilani.com/muazzez_artuz.jsp;
http://www.altay.com.tr/pages/443/428/f/tr-TR/Etik_ilkeler;
http://www.ankarascene.com/haber/kaan-asena-4276.html ;
http://sosyetegb.blogspot.com/2006/12/dural-ailesi-melih-murat-dural-hk.html

One day Semih Gunver’s son Counsel General Haydar Gunver came to our room in Coultural Relations Department and sat with us and questioned his father’s involvement in my life and how I was blacklisted and he reacted like “my father changed his direction acording to the wind, did not he?” after l told him my story. Bir gun Semih Gunver’in oglu Baskonsolos Haydar Gunver odamiza geldi ve bizimle oturup sohbet etti ve babasinin benim hayatimdaki rolunu ve nasil mimlendigimi sorup cevabimi dinledikten sonra “babam ruzgara gore yonunu degistirdi, degil mi? diyerek tepki verdi.

Actually Semih Gunver advised me not to rove against currents. Aslinda Semih Gunver bana akintiya karsi kurek cekmeme tavsiyesinde bulunmustu. Ambassador Semih Gunver pushed me in the Foreign Ministry and backstabbed me as soon as he realized I was blacklisted by the military regime. Buyukelci Semih Gunver Disisleri’ne girmem icin beni itekledi ve askeri rejim tarafindan fislenip mimlendigimi anlayinca derhal beni arkadan hancerledi.

Around the same time another Counsul General who was Suleyman Demirel’s Director of Private Office, sat in the same room after said it was unfair that they fired me so many times while they hired Hasan Fehmi Gunes’s son who was tried for armed robbery, for the Private Office of the Foreign Minister. Ayni zamanlarda baska bir Suleyman Demirel’in ozel Kalem mudurlugunu yapmis olan bir Baskonsolos yine calistigim ayni odama gelerek Hasan Fehmi Gunes’in devsol davasindan silahli soygunlara karisan oglunun Disisleri Bakani Ozel Kalem Müdürlüğü’nde calisirken benim bu kadar cok Bakanliktan atilmamin haksizlik oldugunu soyledi. I spoke with Hasan Fehmi Gunes’s son Kutlan Gunes for help but he was not interested. Hasan Fehmi Gunes’in oglu Kutlan gunes ile yardim istemek icin konustum ama hicbir sonuc alamadim. Here: Burda: https://eksisozluk.com/hasan-fehmi-gunes–338083

Another polished diplomat was Mehmet Ali Bayar who gave me a cold shoulder as I asked help from him. Parlatilan bir baska diplomat yardim istegime karsilik bana soguk davranan Mehmet Ali Bayar’dir. Here: Burda: https://eksisozluk.com/mehmet-ali-bayar–291491

Back to school time. Okul zamanina donelim.As summer
vacation came l passed the tests and started to work as news translator in the Anatolian News Agency in the day shift along with night shift at the General Directorate of Press and Publication where I started earlier.
Yaz tatilinde baslayinca Basin Yayin Genel Mudurlugu’nde daha once basladigim gece vardiyesinin yaninda Anadolu Ajansinda sinavlari gecerek gunduz vardiyasinde de calismaya basladim.

After a while the foreign news superviser Selim Atalay at the Anatolian News Agency terminated my translator position at the foreign news service without any reason
after abusing me by ordering me around as his personal servant like sending me to dry-clean his ties and singling me out to write my biography for him and forcing me to quit from my night translator job at the Press and Publication claiming it is illegal to work at two places.
Bir sure gecince Anadolu Ajansi Dis Haberler Sefi Selim Atalay beni ozel hizmetcisi gibi kullanip beni
kravatini kuru temizlemeye goturmeye, bir tek beni kendisine hitaben ozel bir otobiyografi yazmaya ve iki iste calismamin yasadisi oldugunu ileri surup Basin Yayin Genel Mudurlugundeki gece tercumanligindan beni istifa etmeye mecbur ettikten sonra hicbir sebep gostermeden dis
haberler servisindeki tercumanlik gorevime son verdi. Supervisor Atalay had also secret police followed me and told me he know my other translator job in the Press and Publication! Sef Atalay beni gizli polise de takip ettirdi ve Basin ve Yayin’daki oteki tercumanlik isimi de bildigini bana soyledi. Both General Directorate of Press and Publication and Official General Directorate of Anatolian News Agency general collaborated under military regime to terminate my both translator/correspondent jobs in the day and night shifts!

Selim Atalay was fascist agent of military regime then and today he is still fascist capitalist agent for Wall Street. Selim Atalay o zaman beni mimleyen askeri rejimin fasist bir ajaniydi ve bugun hala Wall Street’in fasist kapitalist ajanidir. Here:
Burda: http://haber.stargazete.com/yazar/kul-olasin-kerem-gibi-yana-yana/yazi-748729;
https://eksisozluk.com/selim-atalay–2085445;
http://www.ratemyprofessors.com/ShowRatings.jsp?tid=1252166

Prof. Hasan Koni said he seriously favored and supported Selim Atalay while he was spying on me for the Foreign Ministry. Prof. Hasan Koni, bana karsi Disisleri
icin ajanlik yaparken Selim Atalay’i ciddi olarak sevdigini ve destekledigini anlatmisti bana.

Judge Mehmet Akkaya showed me the secret archive about me sent by the Foreign Ministry. Mahkemede hakim Mehmet Akkaya Disisleri’nin yolladigi hakkimdaki gizli jurnalleri bana gosterdi. Judge Akkaya said secret archive is ordinary part of the court system and always used in my cases!. Hakim Akkaya gizli arsivin mahkeme sistminin olagan parcasi oldugunu ve benim davalarimda daima kullanildigini anlatti.
Here: Burda: http://www.antalyabim.adalet.gov.tr/hakimbim.html

When i saw Foreign Ministry reported false evaluations about my qualifications
l submitted my State Public Personnel Language Test result and my signed publishings.
Disisleri’nin beni tembel gosteren sicilleri gorunce Ingilizce KPDS testinden aldigim sonuc belgesini ve yayinladigim imzali yazilarimi dosyaya koyarak cevap verdim.

Due to military regime I was treated extra-judicial everywhere from translator job to career diplomat job! Askeri rejim yuzunden ben tercumanlik isimden diplomatik meslegime kadar her yerde hukukdisi ozel muameleye tabi tutuldum. I sought justice for decades within a non-existing law system like millions of victims. Olmayan hukuk Sistemi icinde milyonlarca kurban gibi yillarca bosuna hak aradim durdum.

Foreign Ministry sent secret reports from Prof. Hasan Koni and former Head of Town Kemal Baykal. Disisleri, Prof. Hasan Koni’nin benim hakkimda yazdigi jurnalleri oteki ajani eski kaymakam Kemal Baykal’in jurnalleriyle birlikte gizli kaydiyla mahkemeye yollamis.

I was in shock when l saw them. Ben bunlari gorunce sok oldum. Later on when l saw Prof. Hasan Koni by accident at Turkish American Association I told him “l saw your secret reports!” Sonra tesadufen Prof. Hasan Koni’yi Turk Amerikan Derneginde gorunce “jurnallerini aldim” dedim. Prof. Hasan Koni instantly knew very well what l was talking about and never even asked anything about my statement! Prof. Hasan Koni neden bahsettigimi cok iyi biliyordu ve ne dedigimi hic sormadi bile.

Of course I did not know then but in fact Prof. Koni was head of the Turkish American Association in those years. Ben o zaman bilmiyordum tabi meger Prof. Koni Turk Amerikan Dernegi’nin baskani imis o yillarda. When Prof. Koni started to scream to his security guards as “there is insane person here, save me, call cops” I had another shock and l run out of the building fast. Prof. Koni avazi ciktigi kadar guvenlik elemanlarina dogru “deli var burda, kurtarin beni, polis cagirin” diye bagirinca tekrar sok yasadim ve kendimi disariya zor attim.

Fascist Americanist Prof. Koni, giving lectures to torture specialist police and military officers in the military regime, used to dine and vine me a Galatasaray high school grads club in Izmir Avenue and walk with me to the Turkish American Association in Cinnah Avenue to get something from my mouth. Askeri rejimde iskence uzmani Polis ve askerlere yillarca ders veren Amerikanci fasist Prof. Koni agzimdan laf almak icin Izmir Caddesindeki Galatasaray Lisesi mezunlari lokalinde sanki bir dost gibi beni yedirip iciriyor ve Cinnah Caddesindeki Turk Amerikan Dernegine
kadar benimle beraber uzun yuruyusler yapiyordu.

He ridiculed military officers as dumb even though he proudly served to them all his life just because he worships military regime. Sadece askeri rejime taptigi icin omru
boyunca hizmet ettigi generallere aptal diyerek onlarla alay ediyordu. By ridiculing military regime Prof. Koni sought to build trust between us to extract some words from my mouth. Askeri regimi kucuk dusurerek aramizda guven yaratmak ve agzimdan laf almak istiyordu.

My meeting with Prof. Koni was in the national day celebration reception at the British Embassy Garden in june of 1988. Benim Prof. Koni ile tanismam 1988 yilinin Haziran ayinda Ingiliz Buyukelciligi’nin bahçesinde verilen milli gun kutlama resepsiyonunda oldu. I never met Prof. Koni before. Bundan once Prof. Koni’yi hic gormemistim. Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Queen%27s_Official_Birthday

At the reception, l was with Prof. Yahya Sezai Tezel. Ben milli gun resepsiyonunda Prof. Yahya Sezai Tezel ile birlikteydim. Prof. Tezel taught us his economic
systems class and l really loved it and got very high mark.
Prof. Tezel bize Iktisadi Sistemler dersini verdi ve ben bu dersi cok sevdim ve cok yuksek not aldim. Prof. Tezel’s class in my second year was one of most feared but l loved his innovative ways in which he tackled with quantum physics theory against authoritarian logic and birth of ancient state from irrigation systems in the middle east area. Ikinci siniftayken aldigim Prof. Tezel’in dersi encok korkulan derslerden biriydi ama ben onun dikta mantigina karsi quantum fizik torisi ile karsi cikisini ve ilk devletin ortadoguda sulama kanallarindan dogdugu seklinde yenilikci yaklasimlarini cok sevdim.

I visited Prof. Tezel upon his invitation at his office as founder director of social sciences institute in the Middle East Technical University. Prof. Tezel’i daveti uzerine Ortadoguda Teknik Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu’nun kurucu Müdürü olarak makaminda ziyaret ettim. He gave me serious Engish books to read and treated me well where ever he saw me. Prof. Tezel bana ciddi okuma kitaplari verdi ve gordugu heryerde cok iyi davrandi.

However one day near the end of fourth year l saw his interview in right wing Tercuman newspaper and l typed a letter in my office at the Press and Publication and sent to him to
criticize him for giving interview to Tercuman newspaper not to Cumhuriyet newspaper.
Ancak son sinifin bitmesine dogru Prof. Tezel’in sagci Tercuman Gazetesinde verdigi roportaji gordum ve Basin Yayin Genel Mudurlugundeki buromda daktiloda yazdigim bir mektubu kendisine gondererek solcu Cumhuriyet gazetesi yerine sagci Tercuman Gazetesine roportaj verdigi icin kendisini elestirdim.

By sending this letter, I risked my established trust with him, my job at the Press and Publication and my scholarship from the Office of Dean. Bu mektubu gondererek onunla aramizda yerlesmis bulunan guveni, Basin Yayin’daki isimi ve Dekanlik’tan aldigim bursumu
tehlikeye atiyordum. Because of this l lost my scholarship for my master study! Bunun yuzunden master calismamda bu bursu kaybettim. I do not even know what other damages I got from this letter! Askeri rejimde bu mektuptan dolayi daha baska ne zararlar gordugumu bilmiyorum bile.

Deputy Dean Prof. Guney Devrez told me to speak with Prof. Tezel after he gave me my scholarship check. Dekan Yardimcisi Prof. Guney Devrez burs cekimi verdikten sonra Prof. Tezel ile konusmami istedi. Prof. Tezel was kind to me as usual and stressed the trust between us and told me he wished Cumhuriyet newspaper published this interview him instead. Prof. Tezel bana karsi her zamanki gibi davrandi ve aramizda olusan guveni vurguladiktan sonra keske Cumhuriyet gazetesi benle bu roportaji yapsaydi dedi. Here: Burda: http://www.yahyatezel.com/whoishe.php?page=1&l=en

So this Prof. Tezel introduced me to Prof. Hasan Koni who joined our conversation at the reception in the garden in a nice June night. Iste bu Prof. Tezel guzel bir Haziran gecesinde bahçedeki resepsiyonda konusmamiza katilan Prof. Hasan Koni ile beni tanistirdi.

At the reception Prof. Tezel teased Prof. Koni why he was not teaching in our college and
Prof. Koni reacted by saying he is teaching at the police and military academies and can get anybody assasinated in a fake car accident due to his relations with the military regime
.
Resepsiyonda Prof. Yahya Sezai Tezel Prof. Koni’ye neden Siyasal’da ders vermedigini sorup takilinca Prof. Koni de polis akademisi ve harp akademilerinde ders verdigini ve askeri rejimle olan iliskisi nedeniyle istedigi adami bir araba kazasi susu vererek yok edebilecegini soyleyip tepkisini gosterdi.

Later on l met Prof. Koni second time at the British Embassy when l was at the lunch invitation by British Ambassador Timothy Daunt. Prof. Koni’yi daha sonra yine Ingiliz
Buyukelcisi Timothy Daunt’un Safarette verdigi yemek davetinde gordum. Ambassador Daunt was teasing Prof. Koni by inviting him to lunch at the embassy and exhibiting Prof. Tezel’s book Economic History of Republican Era on our lunch table. Ambassador Daunt yemege davet ettigi Prof. Koni’ye Prof Yahya Tezel’in yazdigi Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi kitabini yemek yedigimiz masanin ustunde sergileyerek dokunduruyordu.

Prof. Koni acts against this book tease with his logic that he would write easy journals on friends instead of wasting himself writing books like this and become unforgettable face on the tv screens with the gossips he picks from the Foreign ministry, the general staff and foreign embassies and get anybody assasinated in a fake car accident. Prof. Koni de bu kitap dokundurmasina karsi ben kendimi boyle kitap yazip harcayacagima mis gibi jurnaller yazip Disisleri ve genelkurmay ve elciliklerden kaptigim dedikodularla televizyonlarin unutulmaz simasi olurum ve de istedigim adami kaza susu verip temizlerim mantigi ile hareket ediyor.

This fits well to you Prof. Koni. Sana da bu yakisir Prof. Koni. Here: Burda: http://www.hayykitap.com/haber.php?haber_id=140&print=1
British Ambassador Daunt reminded Turkish Foreign Ministry that he is the real boss by seating Head of Political Planning Department Ümit Pamir, Undersecretary of American Embassy
Marc Grossman and Prof. Koni together with me while I was under massive pressure from the military regime.
Ingiliz Buyukelci Daunt, beni askeri rejimin bana acikca siddetli baski yaptigi bir zamanda Siyaset Planlama Dairesi Baskani Umit Pamir, American Buyukelciligi Mustesari Marc Grossman ve Prof. Koni ile ayni masada yemege alarak asil patronun kendisi oldugunu Turk Disisleri’ne hatirlatti.

Do not forget Turkey is a slave NATO country! Turkiye’nin NATO kolesi bir ulke oldugunu unutmayin! Ingiliz Buyukelci Daunt did all this knowingly as he saw my ID card in the elevator at the Ministry and learned my degradation from career diplomat class to administrative class. Ingiliz Buyukelci Daunt, Disisleri’nde asansorde benim yaka kartimi gorunce meslek memurlugu sinifindan idari memurluguna tenzili rutbe oldugumu ogrendigi icin butun bunlari bilerek yapiyordu.

Moreover my British diplomat colleague Julian who was second secretary at the British Embassy told me that his boss Ambassador Daunt wanted to send me to study in London with
scholarship if I wished so in my official lodging house in the following day after I was fired by the Gladio undersecretary Ozceri in August 1989
. Hatta Ingiliz Elciliginde Ikinci Katip olarak gorevli diplomat meslektasim Julian ben Gladyo Mustesari Ozceri tarafindan 1989 Agustos ayinda Disisleri’nden atildiktan sonraki gun beni lojmanimda ziyaret ederek patronu Ingiliz Buyukelcisi Daunt’un beni burslu okumak icin Londraya yollamak istedigini anlatti.

I declined this full scholarship offer from British embassy immediately saying “no thank you l will fight for justice.” Ingiliz Sefaretinden gelen bu tam bursu “hayir cok tesekkur ederim ben hakkim icin mucadele edecegim” diyerek aninda reddettim. l never wanted to owe anything to British Foreign Office. Asla Ingiliz Disisleri’ne borclu duruma dusmek istemedim. I was determined to fight for justice for my lifetime. Hayatim boyunca surecek bir hak mucadelesi yapmaya kararliydim.

My British diplomat colleague Julian downplayed democratic justice campaigns like my petition struggle in the ministry. Ingiliz diplomati meslektasim Julian Disisleri’ndeki dilekce mucadelem gibi Demokratik hak arama mucadelesinin ise yaramayacagini savundu. Julian stressed that l will suffer a lot with democratic justice campaigns like this petition
struggle which caused this termination.
Julian, atilmama sebep olan bu dilekce mucadelem gibi Demokratik hak arama mucadeleleri ile cok buyuk cile cekecegimi vurguladi.

Instead Julian tried to put me under British debt yoke to abort my democratic justice struggle. Julian bunun yerine demokratik hak arama mucadelemi bosa cikartmak icin
beni Ingiliz borcunun boyundurugu altina sokmak istedi. I am very glad I never saw any British diplomat since then. O zamandan beri hicbir Ingiliz diplomati gormedigim icin cok memnunum.

One of two spies who wrote secret reports against me in the secret file sent to the court by the foreign ministry was written by Prof. Koni as you already know and the other was written by former Head of Town Kemal Baykal. Disisleri’nin mahkemeye gizli kaydiyla
yolladigi dosyadaki iki jurnalden biri gordugunuz gibi Prof. Koni tarafindan digeri de eski kaymakam Kemal Baykal tarafindan yazilmisti.

Kemal Baykal of Giresun who was fired for speaking Kurdish in his office appears now a full racist as seen in his introduction in a racist book. Makaminda kurtce konusuyor diyerek kaymakamliktan atilan Giresunlu Kaymakam Kemal Baykal irkci bir kitaba yazdigi tanitim yazisindan gorulecegi uzere simdi tam irkci gorunuyor. Here: Burda:
http://www.bianet.org/biamag/insan-haklari/120784-kaymakam-kurtce-konusunca
; http://www.idefix.com/kitap/cepniler-mevlut-kaya/tanim.asp?sid=I4UC863ZW8T44YT8FDXF

Kemal Baykal is a perfect double agent. Kemal Baykal mukemmel ikili oynayan bir ajan. When l was working in the International Press Center in 1991 I was assigned to Press Center in Diyarbakir and wanted to visit former minister of public works uncle Recai Iskenderoğlu of our clan in Diyarbakir who was working as adviser in the Ekinciler Holding
Regional Directorate in Ankara.
Diyarbakirdaki Uluslarasi Basin Merkezi’nde gorevli giderken Ankara’da Ekinciler Holding Bolge Müdürlüğü’de danisman olarak calisan Diyarbakirli akrabamiz eski Bayindirlik bakani Recai Iskenderoğlu amcayi ziyarete gittim.

Uncle Recai introduced me to Regional Director Kemal Baykal and said Baykal is former head of town also graduated from my college. Recai amca beni Bolge Müdürü Kemal Baykal ile tanistirdi ve Baykal’in da Siyasal mezunu bir eski kaymakam oldugunu soyledi. While Kemal Baykal won my trust by speaking like “I am burned like you so l will fix your problem with my classmates in the Foreign Ministry” in reality he sold me out by writing secret reports against me to Foreign Ministry. Kaymakam Kemal Baykal “ben de senin gibi harcandim senin sikintini Disisleri’ndeki Siyasalli arkadaslarimla cozecegim” diye benim
guvenimi kazanirken meger gercekte jurnaller yazip beni satiyormus.

Strange thing about my secret political archives in my file is that l never heard any tip about this from other friends supposedly supporting me to get back to my career. Dosyamdaki gizli arsivlerle ilgili acayip bir durum sudur ki meslegime geri donmem icin sozde bana yardimci olan arkadaslarimin hicbirisinden boyle bir sey duymadim. I never heard from my so called friends that we live military regime and I am a victim of coup d’état. Benim sozde arkadaslarimdan bir askeri rejimde yasadigimizi ve benim darbenin kurbani oldugumu hic duymadim. Even though they knew how the system operated as they worked with files of blacklisted personnel all the time but kept me in dark. Surekli olarak mimli gorevlilerin dosyalariyla calisan bu arkadaslar sistemin nasil isledigini bildikleri halde beni karanlikta biraktilar. Even though they did not like my political background they still smiled to my face and acted like they supported my justice struggle but stabbed my back in reality. Siyasi gecmisimden hoslanmadiklari halde yuzume gulumsediler ve bana dostmus gibi davrandilar fakat gercekte beni arkadan bicakladilar. They are not only Prof. Koni and Head of Town Kemal Baykal. Bunlar Prof. Koni ve Kaymakam Kemal Baykal’dan ibaret degildir.

Council of State Prosecutor Metin Yuksel must certainly know my secret archive in the file. Danistay Savcisi Metin Yuksel dosyamdaki gizli dosyayi kesinlikle bilmesi gerekir. I met Metin Yuksel by chance as l went to see another Council of State Prosecutor Cavit Zeybek . Yine bir Danistay Savcisi olan Cavit Zeybek ile tanismaya gittigim zaman Metin Yuksel ile tanistim. Another judge referred me to Prosecutor Zeybek. Baska bir hakim beni Savci Zeybek’e havale etmisti. I met Prosecutor Metin Yuksel because he was sharing the same office room with Cavit Zeybek. Savci Metin Yuksel ile Savci Cavit Zeybek’in odasini paylastigi icin tanistim.

When l realized and told him that he was the Investigative Judge in my career diplomat case Metin Yuksel admitted it. Metin Yukselin benim Disisleri melek memurlugu davama bakan Danistay Tetkik hakimi oldugunun farkina vardim ve kendisine bunu soyledim o da davama baktigini teyit etti. I visited Metin Yuksel and Cavit Zeybek, who are prosecutors in the Council of State, so many times that he told me he liked gray wolves as they are the only ones fighting the Kurdish militants. Danistay 10.cu Daire Savcisi Metin Yuksel’i o kadar cok ziyaret ettim ki sonunda bana Kurt militanlara karsi sadece onlar mucadele ediyor diye ulkuculeri sevdigini anlatti.

I pressed him why he refused to meet me during my career diplomat case and did not write a truthful opinion that I was degraded after 5 months education instead of 12 months Metin Yuksel said he did not know it at that time. Neden benim Disisleri meslek memurlugu davam sirasinda benimle gorusmeyi hep reddettigini ve 12 egitim degil 5 aylik egitim sonucu meslekten atildigim seklinde gercekci bir gorus yazmadigini sorarak sikistirinca o zamanlar bunu bilmedigini soyledi. It is the main law the case was based on here we were talking about! Burda bahsettigimiz bu davanin dayandigi asil kanundur!

As you see judge Metin Yuksel destroyed my diplomatic career case in the court and defended himself he did not know my political background from my secret archive in my case file. Gordugunuz gibi hakim Metin Yuksel Disisleri meslek memurlugu davami mahvetti ve dava dosyamdaki gizli yazidaki siyasi gecmisimi hatirlamadigini anlatti. Here: Burda: http://www.istanbul.edu.tr/idarehukuku/belgeler/danistaykolluk.pdf ; http://www.kararara.com/danistay/9d/danistay7400.htm

Another fascist supposedly helping me but actually selling me in the Council of State is Ender Cetinkaya who was member of Fifth Department of the a Council of State. Danistayda guya bana yardim eden ama aslinda beni satan oteki fasist de Besinci Daire uyesi Ender Cetinkaya idi. Now l learned that Cetinkaya was appointed to Council of State by Coup d’état chief General Kenan Evren and was elected as Head of Couincil of State. Here: Burda: http://tr.wikipedia.org/wiki/Ender_Çetinkaya; http://www.turkiyegazetesi.com.tr/Genel/a81323.aspx

Cetinkaya is from Adapazarlidir and also powerful member of Couincil of State appointed by the Coup d’état General Kenan Evren. Cetinkaya, hem Adapazarlidir hem de General Kenan Evren’in atadigi anli sanli Danistay uyesidir. For years Cetinkaya pretended to me he is helping me but never tipped me about my secret archive that he knows very well from my file in his office and from his past experience as personnel department in the State Railways General Directorate. Ender Cetinkaya yillarca bana yardim ediyormus gibi yapti ama kendi burosunda elinin altinda olan ve TCDD Personel Daire Bakanligindan gelen tecrubesi ile dava dosyamdaki gizli arsivleri cok iyi bildigi halde benden sakladi. Neither Ceinkaya gave me smallest tip about real reason behind my troubles nor he defended two-year training rule of the law covering my case! Cetinkaya ne dertlerimin asil nedeni olan gizli arsivimi bana fisildadi ne de davama hukmeden kanunun emrettigi iki yil egitimi savundu.

Head of Council of State Ender Cetinkaya sold me out to military regime like Council of State Prosecutor Metin Yuksel. Danistay Baskani fasist Ender Cetinkaya Danistay savcisi fasist Metin Yuksel gibi beni askeri rejime satti. Cetinkaya was military regime president general Evren’s apponted man in the council of state and naturally protected the regime by hiding blacklisting application crime of the regime! Cetinkaya askeri rejimin basindaki Cumhurbaskaninin Danistaya atadigi adamiydi ve dogal olarak rejimin fisleme uygulama sucunu gizleyerek rejimi korudu.

Another pretender, who hid my secret archive from me which is the real reason of my troubles, is Chief Prosecutor of Council of State Selami Selayir. Yardim ediyormus gibi yapan ve dertlerimin asil nedeni olan gizli arsivi benden gizleyen bir baskasi da Danistay Bassavcisi Selami Celayir’dir. Selami Celayir was pretending like a father congratulating me for my marriage as “you did the best thing” and sent me to High Court of Audit expert audit Fahri Aydin as “Fahri should help you, go to him” as Aydin who was original introducer and sent me to Celayir, became the Deputy General Director of State Fertilizer industries, instead of tipping me about my secret archive and enforcing two years training rule Selami Celayir, dosyamdaki gizli arsivi bana bildirmek ve 2 yillik egitim kuralini uygulamak yerine sanki babammis gibi rol kesiyor ve evlenmemle ilgili “en iyi seyi yaptin” diyerek beni tebrik ediyor ve beni kendisine yollayan ortak tanidigimiz Sayistay denetcisi Fahri Aydin Turkiye Gubre Sanayi genel Müdür yardimcisi olunca “Fahri sana yardimci olsun, ona git ” diyor. Selami Celayir spent his life supporting military regime as you can see from his speech at the funeral of Governor Mustafa Gonul in front of Interior Ministry and naturaly defends its practice by hiding it from me. Selami Celayir Icisleri Bakanligi’nin onunde Vali Mustafa Gonul’un cenazesinde yaptigi konusma yapmak icin secilmesinden de belli oldugu gibi butun omrunu askeri rejimi savunmak icin harcamistir ve dogal olarak onun uygulamasini benden gizleyerek savunuyor. While military regime discharged 32 governors in 1980 Selami Celayir and Mustafa Gonul got sweet posts in the high courts during military regime! Askeri rejim 1980 yilinda 32 valiyi meslekten attigi halde askeri rejim doneminde Vali Selami Celayir ve Vali Mustafa Gonul yuksek mahkemelerde kaymak gorevler yapmislardir. Here: Burda : http://tr.wikipedia.org/wiki/Selami_Celayir ; http://www.taraf.com.tr/haber/yuksek-yargiya-pasa-brifingi.htm ; http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx/flash/flash/12/05/default.icisleri_2.aspx?id=4825 ; http://www.cihan.com.tr/caption/Icisleri-Bakanligi-darbe-magduru-valilere-haklarini-vermeye-hazirlaniyor-Ozel–CHNzAwNjEyLzE=

Another main actor was Dr. Cahit Tutum from Adapazari who was assigned to the Advisory Assemby by the coup d’état generals. Diger buyuk aktor de cuntaci generallerin Danisma Meclisine tayin ettigi Adapazarli Dr. Cahit Tutum’dur. While military regime destroyed countless people it selected Dr.Tutum for its Assembly of Advisers. Askeri rejim sayisiz insani yok ederken Dr. Tutumu Danisma Meclisi icin secmistir. Dr. Tutum is the state personnel expert with all political connections to know my secret archives. Dr. Tutum, kendisinin siyasi iliskileri ile beraber gizli arsivimi bilmesi gereken devlet personel uzmanidir. But Dr. Tutum also hid blacklisting practice of the military regime from me while pretending he is helping me. Fakat Dr. Tutum da, bana yardim ediyormus gibi yaparken askeri rejimin fis uygulamasini benden gizledi. Here: Burda: http://tr.wikipedia.org/wiki/TBMM_1981_Danışma_Meclisi

High Court of Auditors expert auditor Ozer Altan like other so-called supporters always hid my secret blacklisting archive in the case file which is real reason behind my troubles but abused my misery! Sayistay uzman denetcisi Ozer Altan diger sozde destekciler gibi dertlerimin arkasindaki asil neden olan dava dosyamdaki gizli arsivimi benden hep gizledi ve ezilmisligimi istismar etti.

Expert Auditor Ozer Altan was on police payroll while he studied in my college. Uzman denetci Altan Siyasal’da polisten maasli olarak okudu. Naturally it was Altan’s duty too to spy on students and blacklist them as all police officers do! Dogal olarak butun polislerin yaptigi gibi ogrencileri takip etmek ve fislemek onun da goreviydi! As he graduated from college he became captain at the private office of the general director of police as reward! Siyasal’dan mezun olunca mukafat olarak Emniyet genel mudurunun ozel kaleminde baskomser oldu. Blacklisting was his main specialty so he hid it from me intentionally. Mimleme Altanin asil isiydi bu yuzden bilerek benden bunu gizledi.

Auditor Altan was from my home town Adapazari and running an illegal blue jean sweat shop in a crappy block! Basdenetci Altan Adapazarli hemserimdi ve Ankara’da berbat bir kosede ufak bir yasadisi merdivenalti kot taslama fabrikasi isletiyordu. Altan drove me to his illegal sweatshop one day to my astonishment! Altan bir gun beni kacak merdivenalti kot taslama tesisine goturunce hayretler icinde kaldim. Ozer Altan is in the news that he was prosecuted for criminal activity in his duty. Here: Burda: http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d22/c059/b119/tbmm220591190195.pdf; http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d22/c061/b002/tbmm220610020092.pdf; http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d22/c061/tbmm22061002.pdf

Back to my work during my school. Okulum sirasindaki calismama donelim. As my father heard I worked as translator/corespondent in the Press and Publication at night and Anatolian News Agency at daytime during summer as I graduated my father came and appropriated all my savings in my bank account. Babam, benim Siyasal’dan mezun oldugum yaz mevsiminde geceleri Basin ve Yayin’da ve gunduzleri de resmi Anadolu Ajansi’nda tercuman/muhabir olarak calistigimi duyunca yanima gelip bankadaki butun tasarrufuma el koydu.

My father’s reason was that he needed my money to pay his farm workers picking hazelnuts. Babamin bahanesi, findik iscilerine odeme yapmak icin parama ihtiyaci varmis. My father comdemned me to starve as usual. Babam beni herzamanki gibi acliga mahkum etti. Because of my father’s robbery of my money I lost my home and had to live in locker room in an abandoned old swimming pool in a shanti town. Babamin parami soymasindan dolayi evimi kaybettim ve gecekondu mahallesinde terk edilmis eski bir yuzme havuzunun soyunma odasinda yasamak zorunda kaldim.

Meanwhile during my master study I wore the fur hat everywhere as typical Russian/Communist and Turkish national liberator costume gifted to me by Ali Tekin who had same fur hat for himself. Ali Tekin’in alip hediye ettigi kurk kalpagi tipik Rus/komunist ve kuvayi milliyeci sembolu olarak her yerde giydim. Ali Tekin did his doctorate in America and
became member of parliament and professor at Yasar University now.
Ali Tekin doktorasini Amerika’da yapti, milletvekili ve universite hocasi oldu.

When I was with my fur hat going to visit my Polish girlfriend Maria on a city bus one night Prof. Yalcin Kucuk saw me and teased me for my fur hat so we spoke and become acquainted first time on the city bus. Bir gece Gaziospanpasa semtinde oturan Polonyali bayan arkadasim Marya’yi ziyarete basimdaki kurk kalpakla giderken belediye otobusunde kalpagimi begenen Prof. Yalcin Kucuk bana takilinca ilk defa konusup tanistik. Here: Burda: http://www.nkfu.com/sembolleri-kalpak-gozluk-ve-kirmizi-kaskol-olan-profesor/

Prof. Kucuk stated in his so called Ergenekon Terror Organization trial that state is filming anybody who visits his house. Prof. Kucuk sozde Ergenekon Teror Orgutu davasinda evine ziyarete gelen herkesin devlet tarafindan filme alindigini soyledi. Therefore I am blacklisted for this too. Bu nedenle, bunun icin de mimlendim.Here: Burda:http://www.odatv.com/n.php?n=odatv-davasinda-surpriz-1306131200

During my semester break in my master studies I joined the Turkish Daily News (TDN) and worked as translator/reporter and wore my riot symbol fur hat everyday Master okurken subat tatilinde Ankara’da Turkish Daily News (TDN) Gazetesinde muhabir/tercuman olarak calismaya basladim ve hergun isyan sembolu olan kurk kalpagimi giydim.

When l was in TDN I visited Yalcin Kucuk in his house and made an intervew with him which was published following day. TDN gazetesinde iken Prof. Yalcin Kucuk’u
evinde ziyaret ederek onunla roportaj yaptim ve roportajim ertesi gun gazetede yayinlandi. People in the paper teased me that l made interview as soon as l walked in. Gazetedeki insanlar gelir gelmez roportaj yaptin diyerek takildilar.

TDN was in favor of deposed Primeminister Suleyman Demirel against then Ozal government. TDN, o zamanki Ozal Hukumeti’ne karsi devrik Basbakan Suleyman Demirel’i tutuyordu. This is why TDN liked my interview with Prof. Kucuk which stressed too much pressure and tortures on opposition like flying military helicopters on Prof. Kucuk’s house and harassing him by following him everywhere. Bu nedenle TDN gazetesi, Prof. Kucuk’un evinin uzerinde askeri helicopter ucurtmak ve her gittigi yerde onu takip ederek taciz etmek gibi muhalefet ustunde asiri baski ve iskence uygulandigini vurgulayan bu roportajimi sevdi.

Later on l visited Prof. Yalcin Kucuk in his house again. Daha sonra Prof.Yalcin
Kucuk’u tekrar evinde ziyaret ettim. Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Ushanka ; http://en.wikipedia.org/wiki/Yalçın_Küçük ; http://www.sehriadana.com/ali_tekin.php

In the meantime l had Polish girlfriend named Maria working in the Polish company Elektrim, which was a communist block country, building power plants in Turkey which should grab attention of the state. Ayni zamanda Turkiyedeki enerji santrallerini yapan o zamanlar komunist bloktaki Polonyali Elektrim firmasinda calisan Maria isimli polonyali bir bayan arkadasimin olmasi da devletin dikkatini cekmis olmali. http://arsiv.sabah.com.tr/1999/10/07/y43.html

After Selim Atalay put me out of my two jobs at Press Publication and
Anatolian Agency at once l started to work in the Economic Press Agency (EBA) as translator/reporter writing economic daily bulletins in English in Kumrular Sokak with Founder Yavuz Tolun and Editor Omer Faruk Gunel in 1986.
Selim Atalay beni ayni anda hem Basin Yayin’dan hem de Anadolu Ajansi’ndan atinca 1986 yilinda Kumrular Sokaktaki Ekonomik Basin Ajansi’nda (EBA) Kurucu Yavuz Tolun ve Yayin Müdürü Omer Faruk Gunel ile birlikte tercuman/muhabir olarak Ingilizce gunluk ekonomik bultenleri yazarak calismaya basladim. Here: Burda: http://www.ticarihayat.com.tr/haber.asp?id=21640; http://www.dunya.com/gazeteci-omer-faruk-gunel-vefat-etti-188145h.htm

I used to call Prof. Kucuk to chat from EBA. EBA’dan Prof. Kucuk’e telefonla arayip hal hatir soruyordum. One day some police came to EBA and took me to the police station and questioned me all day about my relationship with my Polish girlfriend Maria supposedly because another jealous Turkish woman neighbour reported our relationship is suspicious.Birgun birkac polis EBA’ya gelerek beni alip karakola goturduler ve kiskanc bir Turk kadininin Polonyali Maria ile olan arkadasligimizi kuskulu bulup sikayet etmesi nedeniyle butun gun boyunca Maria ve Ozen hanimla olan illskimle ilgili sorguya cekildim. I had relationship with two women living in the same building, one was widowed by a Jewish man and had lived in Italy and other as polish, was very suspicious for the state! Ayni binada oturan birisi bir yahudi ile evlenmis ve dul kalinca Italyada yasamis ve oteki Polonyali olan iki bayanla ayni anda iliskimin olmasi devlet tarafindan cok sakincali bulunmustu.

I met this Turkish woman Ozen who lived in Italy for years, pretending l am a foreigner but later on l revealed her the truth. Italyada uzun yillar yasayan bu Turk bayan Ozen ile bir yabanci gibi rol yaparak tanistim ancak sonradan kimligimi belli ettim. But as she sold her house and bought another house l lost her track. Fakat evini satip baska bir ev alinca izini kaybettim.

Then l met Polish Maria and as Maria moved to another house my former Turkish girl friend Ozen stopped me inside the hall and l was tangled in a intense situation with two women. Ondan sonra Polonyali Maria ile karsilastim ve baska bir eve tasininca burada yasayan izini kaybettigim Turk bayan arkadasim Ozen beni koridorda cevirdi ve parasiz bir ogrenci olarak iki kadinla yogun bir iliskinin icinde kaldim.

This is how l got in trouble with state and moreover the mafia boss Ram who was living in the building used to sit in his jeep with his son also started to harass me on Shady street for visiting my polish girlfriend Maria and Turkish Ozen. Iste boyle basim belaya girdi ve ayni binada yasayan mafya babasi Koc ogluyla beraber jipinin icinde oturarak yolumu kesip Ozen ile Maria’yi ziyaret ettigim icin beni surekli Golgeli sokakta taciz ediyordu. Do not forget police state always uses mafia for its dirty job like this so l ended up in police station interragotion soon. Polis devletinin mafyayi boyle pis isler icin kullandigini unutmayin iste bu sekilde kendimi karakoldaki sorguda buldum.

When I returned to the EBA in the following day EBA’s owner Yavuz Tolun told me that secret police ordered him to fire me. Ertesi gun sabahleyin EBA’ya calismaya gittigim
zaman patron Yavuz Tolun gizli polisin beni isten atmasi icin kendisine emir verdigini soyledi. So I lost my job again for the police state. Polis devleti beni yine isten attirmisti.

Same EBA Owner Yavuz Tolun hired me again around 1992 as l was fired again by the
Foreign Ministry and fired me again after a while saying the Foreign Ministry is very annoyed seing my name in the masthead and it banned my access to the Ministry weekly press briefings and
threatened him with cancellation of Diplomatic Briefing subscriptions which was his main source of income.
Ayni EBA patronu Yavus Tolun 1992 civarinda Disisleri’nden tekrar atilinca beni Diplomatik Briefing dergisinde calismak icin ise aldi fakat Disisleri’nin Briefing dergisinin kunyesinde ismimi gormekten cok rahatsiz oldugunu ve benim Bakanliktaki haftalik basin toplantilarina girmemin artik yasaklandigini ve kendisinin en buyuk gelir kaynagi olan Briefing dergisinin abonelerini kesmekle tehdit ettiklerini soyleyerek beni yeniden isten atti. Turkish Foreign Ministry was single biggest client of the diplomatic Briefing magazine. Disisleri Bakanligi Ingilizce diplomatik Briefing dergisinin en buyuk satin alicisiydi. So it’s owner Yavuz Tolun was totally dependent on the mercy of state. Yani patron tamamen Yavuz Tolun devletin insafina bagli birisiydi.

So next I joined Economic News Agency IKA owned by Ziya Tansu in 1986 and was fired after a short while by Owner Tansu as he accused me of despising him and his agency even though l never knew his brother was founder of fascist counter-guerrilla organization in Turkey and Cyprus and both brothers were very close friends of Alpaslan Turkes. Bundan sonra 1986’da Ziya Tansu’ya ait olan Iktisadi Haber Ajansina girdim ve ne Ziya Bey’in ve ne de Turkiyede ve Kibrista fasist kontrgerillayi kuran kardesi Ismail Tansu’nun Alpaslan Turkes’in has adami oldugunu hic bilmedigim halde “kendisini ve ajansini kucuk gordugum” seklinde tamamen uydurma bir gerekceyle Ziya Tansu tarafindan isten atildim. Fascist Ziya Tansu targeted me! Fasist Ziya Tansu beni mimledi! I think Tansu got the call about me from the state. Sanirim Tansu’ya devletten benim hakkimda bir telefon geldi.

Tansu brothers and Turkes were very close friends and all were CIA agents. Tansu kardesler ve Turkes cok yakin dosttular ve hepsi de CIA ajaniydilar.
Here: Burda: http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-23896-34-turkes-tmtyi-benden-ogrendi-boynuma-sarildi.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Counter-Guerrilla

After l started working in the Foreign Ministry l saw Prof. Kucuk in our Grads Club sitting alone in his table in the garden and l started speaking with him but he seriously warned me that secret police must be already spying on me so l must be very careful. Disisleri’nde
calismaya basladiktan sonra 1987’de Prof. Yalcin Kucuk’u mulkiyeliler birligi bahsesinde yalniz basina otururken gordum ancak yanina gidince beni ciddi sekilde uyardi ve gizli polisin beni takip ettigini ve kendime dikkat etmemi istedi. Neither Prof. Yalcin Kucuk nor Prof. Baskn Oran warned me about secret blacklisting and how to deal with it! Ne Prof. Yalcin Kucuk ne de Prof. Baskin Oran beni fisleme hakkinda ve fislemeye karsi ne yapmam gerektigi konusunda beni uyarmadi. They benefitted from my volunteer journalism work but refrained training me how to deal with the results. Gonullu gazetecilik calismamdan yararlandilar fakat sonuclariyla basetme konusunda beni egitmekten kacindilar.

Journalist Uluc Gurkan actually tried to burn me totally by forcing me to steal diplomatic cables for him and never cared about me as he was the Acting Speaker of Parliamet when l asked support from him after I was fired. Uluc Gurkan gercekten Diplomatik kriptolari calmam icin beni sikistirdi ve ben Disisleri’nden atildiktan sonra kendisi TBMM baskan vekili olunca kendisine yaptigim yardim isteklerimi hic umursamadi bile.

The Foreign Ministry undersecretary was ambassador Nuzhet Kandemir as I entered in 1986 until I was degraded in 1989. Benim Disiserine girdigim 1986 yilinda sinif tenziline maruz kaldigim 1989 yilina kadar Disisleri Mustesari Buyukelci Nuzhet Kandemir’di.

Kandemir was undersecretary between 1986 and 1989 so he was undersecretary before my entrance and was sitting in his undersecretary chair while I was degraded from my
career diplomat down to administrative class in 1989.
Kandemir, 1986’dan 1989’ya kadar yani Ben Bakanliga girmeden once Mustesar oldu ve ben 1989’da meslek memurlugu sinifindan idari memur sinifina tenzil olurken mustesarlik makaminda oturuyordu. With Kandemir’s decision I lost my chance of becoming ambassador! Kandemirin karariyla buyukelci olma ihtimalim kalmamisti. This kind of degradation was seen first time in the Foreign Ministry. Disisleri’nde bu tur bir tenzil de ilk defa goruluyordu.

Kandemir was Freemason, fan of Suleyman Demirel, member of Bilderberg , Salonica donmeh and run to Suleyman Demirel to join the right wing justice party after he retired from the Ministry and served there many years. Kandemir Demirelci, mason, Bilderbergci Selanikli bir donme diplomatti ve Disisleri’nden emekli oldukten sonra demirelin yanina kosmus ve uzun yillar orada hizmet etmistir. Here: Burda: http://istanbul.indymedia.org/tr/news/2011/03/271800.php; http://www.trwikipedia.com/nuzhet-kandemir/

Therefore, the original main attack in my career diplomat job came from Kandemir and then Ozceri who was also assigned just after Kandemir by same right wing Motherland Party. Bu nedenle bana meslek memurlugumda ilk gelen darbe Kandemir’den ve hemen onun pesinden yine sagci Anavatan Partisinin atadigi mustesar Ozceri’den gelmistir.

Kandemir degraded me from the career diplomat class into administrative class illegally and and Ozceri also illegally fired me from the Minnistry. Kandemir ileride Buyukelci olmayayim diye beni yasalara aykiri olarak meslek memurlugu sinifindan cikarip idari memurluk sinifina atti, Ozceri de yine yasalara aykiri olarak Disisleri’nden atti. They were agents of general Evren’s coup d’états. Onlar general Evren’in yaptigi darbenin ajanlariydi.

The tv producer who made a 40 minutes movie and aired it at his right wing BTV, which belonged to Ozer and Tansu Ciller couple, stressed to me that he noticed that it was always right wing politicians and officials who targeted and destroyed me all the time. Ozer ve Tansu Ciller ciftine ait olan BTR kanalinda mucadelem uzerine 40 dakikalik bir film yapip 1998’de yayinlayan tv produktoru beni hep sagcilarin hedef alip harcamasinin dikkat cektigini vurguladi.

Actually they were masons, Bilderberg, both right-left donmehs and CIA agent coup d’états generals. Gercekten masonlar, bilderbergciler, hem sol hem sagdan donmeler, CIA ajani cuntacilar! Producer privately said even though Ciller got me fired during her government she is using my misery as propaganda film against leftist government now.
Produktor ozel olarak bana Cillerin kendi hukumeti zamaninda beni attirdigini ama simdi solcu hukumete karsi beni bir propaganda filmi olarak kullandigini soyledi.

Actually military regime is manipulating secret information about me according to
situation.
Aslinda askeri rejim hakkimdaki gizli bilgileri duruma gore manipule ediyor. If the Judge/bureaucrat is leftist they send a file like l am rightist if official is
rightist then they send file like l am leftist.
Eger davama bakan hakim/burokrat solcu ise beni sagci gibi gosteren bir dosya eger sagci ise beni solcu gibi gosteren bir dosya gonderiyor. Under military regime, every bureaucrat and judge is supposed to take part in the destruction of the targeted person. Askeri rejim altinda, her burokrat ve hakim mimlenen kisinin yok edilmesinde rol almak zorundaydi. Otherwise that dissenting bureaucrat or judge would be punished by the regime. Aksi halde bu aykiri hareket eden burokrat veya hakim rejim tarafindan cezalandirilir.

As illuminati divided the country into right and left they never lose anything with the secret files and lies in their hands. Illuminati ulkeyi sag ve sol diye boldugunden gizli dosyalarla ve yalanlarla asla birsey kaybetmiyorlar.

While I mentioned Prof. Kucuk l also must write about Halis Ulus Gurkan. Prof. Kucuk’ten bahsetmisken Halis Uluc Gurkan’dan da bahsetmem lazim. After I was
fired from EBA in 1986 I went to ANKA news agency and met with Its owner Muserref Hekimoglu and editor Uluc Gurkan.
1986 yilinda EBA’dan atildiktan sonra ANKA haber ajansina gittim ve patron Muserref Hekimoglu ve Uluc Gurkan ile tanistim. Here: Burda:
http://en.wikipedia.org/wiki/ANKA_news_agency; http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-20579-34-uluc-gurkan-ceyrek-adamim.html

As Muserref Hekimoglu did not accept my request to work in a flexible hours with my master classes l did not have a job there but l kept visiting Gurkan and l spoke with him in our
walk from office after his work hours.
Muserref Hekimoglu master derslerimle birlikte esnek saatlerde calisma teklifimi kabul etmedigi icin ANKA’da calismadim ama Gurkan’i
ziyarete devam ettim ve isten sonra burosundan cikip yuruyerek konustuk.

Later on I visited Gurkan a few times as he transferred to Sabah Newspaper with astronomical payment but in each visit he pressured me to bring him secret diplomatic cables
from my office in the Ministry which might put me in prison for lifetime in Turkish state security court .
Daha sonra Gurkan astronomik ucretle Sabah Gazetesine transfer olunca
onu birkac kere ziyaret ettim fakat her ziyaretimde bana baski yaparak meslek memuru olarak calistigim Disisleri’nden Devlet Guvenlik Mahkemesi’nde beni omur boyu hapse sokabilecek gizli
kriptolari kendisine getirmemi istedi.

While Prof. Kucuk showed real solidarity by warning me against secret police Uluc Gurkan pushed me to the hell of secret police. Prof. Kucuk beni gizli polise karsi uyarip gercek dayanisma ornegi verirken Uluc Gurkan beni gizli polisin cehennemine itikliyordu.

After l was fired from the Foreign Ministry I visited Uluc Gurkan in his newspaper again to ask for his support he kept me alone all day in his office and totally ignored my request for solidarity. Ben Disisleri’nden atilinca herhangi bir yardim almak icin Uluc Gurkan’i yine gazetesinde ziyaret ettim ancak beni butun gun odasinda yalniz bekletti ve yardim taleplerimi tamamen gormezden geldi.

Uluc Gurkan and his best buddy politician Hasan Celal Guzel together caused Hande
Sevkat Mumcu to be fired from her career and tried in the State Security Court (SSC) in the diplomatic cable scandal and killed in a car crash in her young age.
Uluc Gurkan ve cok yakin arkadasi Hasan Celal Guzel bIrlikte Disisleri memuresi Hande Sevkat Mumcu’nun kripto skandalinda mesleginden atilmasina ve Devlet Guvenli Mahkemesi’nde (DGM) 15 yildan yargilanmasina ve genc yasinda bir araba kazasinda olmesine neden oldular.
Here: Burda: https://eksisozluk.com/hande-mumcu–487279

l also visited Hasan Celal Guzel to unite our fight against Gladio undersecretary Ozceri but he yelled and kicked me out of his room for speaking truth to Tan newspaper. Gladyo
mustesari Ozceriye karsi kavgamizda birlesmek icin Hasan Celal Guzel’i de ziyaret ettim fakat bana Tan Gazetesine gercegi soyledigim icin bagirip kovdu.

Both Gurkan and Guzel did not want me to be witness in the SSC to say how Uluc Gurkan
pressured me to get diplomatic cables like both of them did same on Hande Mumcu and prevented me to support Hande.
Hem Gurkan hem de Guzel Hande’ye yaptiklari gibi Gurkanin benden kripto almak icin nasil baski yaptigin DGM’de benim tanik olarak anlatarak Hande Mumcuya destek vermemi istemediler.

Uluc Gurkan assigned Emel Armutcu in Istanbul to yell at me in Ankara in his Sun newspaper but still l defended oppressed public employees’ rights like myself and Hande Sevkat
Mumcu against the oppressors like undersecretary Tugay Ozceri and SSC oppression in the published interview.
Gurkan Gunes gazetesindeki Istanbul muhabiri Emel Armutcuyu Istanbuldan Ankaraya bana bagirmak icin gorevlendirdi ama ben yayinlanan roportajimda kendim ve Hande gibi ezilen kamu calisanlarinin haklarini Mustesar Tugay Ozceriye ve DGM zulmune karsi savundum.

While Uluc Gurkan preached justice all his life he never wrote anything about his boss Dinc Bilgin. Uluc Gurkan butun hayati boyunca adaletten bahsederken Sabah gazetesindeki soyguncu patronu Dinc Bilgin hakkinda hic yazi yazmadi. http://www.nihat-genc.com/nihatgenc/forum/12-nihat-gencle-yaplan-soeylesiler/197-nihat-genc-hrsz-ve-eskiya-yuvas-merkez-sag

Uluc Gurkan also served to 28 February military coup by passing their laws instead of resigning totally. Uluc Gurkan 28 Subat darbesinde tamamen istifa etmek yerine
darbenin yasasini meclisten gecirerek darbeye hizmet etmistir.

Uluc Gurkan pretends he is big anti-racist but he proves he is very racist himself as he claims the acquittal of Malta courts by the British is enough reason to reject Armenian
Genocide claims in his book.
Uluc Gurkan buyuk bir irkcilik karsiti imis gibi yaziyor ama soykirim konusundaki kitabinda Malta mahkemelerinde ingilizler tarafindan verilen aklama kararinin Ermeni soykirim iddialarini redetmek icin yeterli oldugunu one surerek kendisinin nasil bir irkci oldugunu ispatliyor.

Golden rule is universal evidence. Altin kural evrensel gecerliligi olan delildir. You should consider if there is evidence not a court decision. Mahkeme kararinin olmasina degil delile bakacaksin. Court decision does not prove anything. Mahkeme hicbirsey ispatlamaz. Court was and is a theater now too. Mahkeme bir tiyatroydu ve simdi de oyledir.

Evidence is the most important and above anything. Onemli olan delildir ve delil herseyin ustundedir. If Armenians have evidence we have to look at them because golden rule orders us to do so. Eger Emenilerin bir delili varsa buna bakmak zorundayiz cunku altin kural bize bunu emreder. Golden rule is peace at home peace in the world. Altin kural yurtta baris dunyada baristir. We cannot have peace without justice. Adalet olmadan baris olmaz. No justice no peace! Adalet yoksa baris ta yoktur!

However Uluc Gurkan brags about his poweful ancestor in the state which plundered Armenian and other minority wealth. Ancak Uluc Gurkan Ermeni ve oteki azinlik servetini
yagmalayan devlet icinde guclu atalari ile ovunuyor. I wonder why Uluc Gurkan is so silent about the issue of opening the archives of Amenian wealth. Acaba Uluc Gurkan Ermeni mal kayitlarinin acilmasi konusunda neden suspus?

Gurkan is very proud that he took revenge when chief of general staff saluted him as president for his pains from his blacklisted status in his military service. Gurkan askerligini yaparken fislenmesinin intikaini meclis baskan vekili olarak genel kurmay baskaninin onunde yuruyerek almakla ovunuyor.

But in fact Gurkan rose in the state by supporting state oppression and never fought to compensate all victims of all coup d’états! Fakat aslinda Gurkan devlet zulmunu destekledigi icin devlet icinde yukselmistir ve hicbir zaman butun darbelerin butun magdurlarinin tazmin edilmesi icin hic mucadele etmemistir! Gurkan brags he compensated himself. Gurkan kendini tazmin ettigi icin ovunuyor. Here: Burda:
http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-31047-215-her-donemde-kullanilan-gazeteciler-var.html;
http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-20579-34-uluc-gurkan-ceyrek-adamim.html;
http://www.duzceyerelhaber.com/Taner-AKCAM/18612-Defterler-nerede

Because Ambassador Semih Gunver, Prof. Mumtaz Soysal and Prof. Turkaya Ataov convinced, pushed and vouched me during my master in my college to enter into the Foreign Ministry as career diplomat I passed it in my first attempt in 1986. Siyasalda master
yaparken Buyukelci Semih Gunver, Prof. Mumtaz Soysal ve Prof. Turkaya Ataov bana Disisleri meslek memurluguna girmem icin beni ikna ettiler, girmem icin iteklediler ve referans olunca
1986’da Disisleri meslek memurluguna ilk sinavda girdim.

I did not really think to join the diplomatic career otherwise I would take the exam as soon as I graduated. Disisleri’ne Diplomatik meslek memurluguna girmeyi dusunmuyordum yoksa mezun olur olmaz ilk sinava girerdim. If we had post graduate program in my field of international relations when I graduated l would join this program and work in the press and l would never join the corrupt Foreign Minisry. Eger mezun oldugum zaman uluslararasi Iliskiler alaninda yuksek lisans programi olsaydi ben buraya girer ve basinda calisir asla yoz Disisleri Bakanligi’na girmezdim. Here: Burda: http://www.butundunya.com/pdfs/2009/04/062-068.pdf

Ambassador Gunver, Prof. Soysal and Prof. Ataove also became my references in my entrance application form to the Foreign Ministry. Buyukelci Gunver, Prof. Soysal ve Prof. Ataov Disisleri’ne giris basvurusu formunda benim referansim oldular. They all wanted me to write their names in the form. Benim forma kendi isimlerini referans olarak yazmami istediler.

While Ambassador Semih Gunver served to bloody war-mongering corrupt arms dealer Altay group, Prof. Turkaya Ataov made pseudo science under the command of the 1980 military coup d’état generals as a trusted man in his own words and demanded a scientist to be fired for publishing a book against his official opinion . Buyukelci Semih Gunver kanli, savas kiskirticisi, yoz, silah taciri Altay Grubu’na hizmet ederken, Prof. Turkkaya Ataov kendi ifadesine gore 1980 askeri darbesini yapan generallerin emrinde guvenilen adam olarak halen sozde bilim yapiyor ve kendi resmi gorusune karsi bir kitap yayinlayan bir bilimcinin bu kitap icin isinden atilmasini talep ediyor.Here: Burda: http://www.turkishnews.com/tr/content/2009/04/15/soykirimin-kaynagi-irkciliktir-ve-bu-turklerde-yoktur/

Prof. Mumtaz Soysal became Minister of Foreign Affairs for four months but he just ignored my situation as a famous professor of constitution and human rights who pushed me to enter the Foreign Ministry. Prof. Mumtaz Soysal da unlu bir anayasa ve insan haklari hukukcusu olarak dort ay sureyle Disisleri Bakanligi yapmis ancak girmem icin beni itekledigi bakanlikta durumumu gormezden gelmistir. While I was breaking world record as victim this did not even matter a bit for our human rights champion professor! Ben magduriyette dunya rekoru kirarken insan haklari sampiyonu hocamizin umurunda olmamis bile. Here: Burda: http://tr.wikipedia.org/wiki/Mümtaz_Soysal

Another champion of law is Prof. Huseyin Pazarci who verbally encouraged me in the college but slaughtered the law just to fire me from the Foreign Ministry. Oteki hukuk sampiyonu Siyasal’da beni Disisleri’ne girmem icin tesvik eden ancak Disisleri’nden beni atabilmek icin hukugu katleden adam Huseyin Pazarci’dir. Prof. Pazarci was Head of Legal Advisory Department of the Foreign Ministry for 8 years from 1989 till 1997. Prof. Pazarci 1989 yilindan 1997 yilina kadar 8 yil Disisleri Bakanligi’nda Hukuk Musavirligi Dairesi’nin Baskanligini yapmistir. Pazarci has to pay for the slaughter of law sooner or later. Pazarci hukuk katliaminin hesabini odemek zorunda. He served to military coup d’état not to the justice. Kendisi adalete degil askeri darbeye hizmet etti. Word meaning of Pazarci is stallholder and he practiced stallholder law as subset of coup d’état law ! Pazarci kelimesi pazar yeri esnafi demektir ve kendisi cunta hukukunun bir alt konusu olan pazarci hukugunu uygulamistir. Pazarci became a deputy from the Republican People’s Party which is the party of state in NATO under the control of imperialism. Pazarci emperyalizmin vesayeti altindaki NATO uyesi devletin partisi olan CHP milletvekili olmustur.
Here: Burda: http://www.uludagsozluk.com/k/hüseyin-pazarcı/

I passed first written and then oral exam. Once yazili sinavi ve sonra sozlu siavi
gectim. In the written exam l strongly criticized soviet communism in
order to curtain my relationship with leftists in the college.
Siyasalda solcularla olan iliskilerimi perdelemek icin Disisleri yazili sinavinda sovyet komunizmini siddetle elestirdim.

While walking out of the oral exam room a stange guy saluted me warmly just at the examination door and started to speak wth me like he is my best friend Sozlu sinavi oldugum odadan cikarken acayip bir adam beni sicak bir sekilde selamladi ve sanki candan bir arkadasimmis gibi benle konusmaya basladi. He was strange because he was over the age limit to be an exminee and his body language gave me the feeling he was checking on me and then l never saw him again. Adam acayipti cunku yasca sinav yasinin uzerindeydi ve vucut dili beni kontrol ediyor gibiydi ve ondan sonra onu hic gormedim. He was questioning how
l made in the oral exam.
Sozlu sinavimin nasil gectigini sorusturuyordu. Secret police is famous to extract a statement from your mouth to destroy your career. Gizli polis agizdan laf alip insanin meslegini mahvetmekte meshurdur.

Secret police used mainly Ambasador Erdogan Sanalan and Edogan Aytun to force me to leave my career by isolating me in an empty room without anything to do and pressuring me to leave by false propaganda like “you are too good for this boring bureaucracy, you should go to excitingly lucrative holdings or academic career “. Gizli polis beni bir odada butun gun issiz bos olarak tecrit ederek ve “sen bu sikici burokrasi icin cok iyisin, senin heyecan uyandiran yuksek maaslar veren holdinlere veya akademik kariyere gitmen lazim” seklinde yalan propagadayla beni meslegimden kopartip surundurmek icin esas olarak Genel Müdür Erdogan Sanalan and Genel Müdür Yardimcisi Erdogan Aytun’u ve oglu baskatip olan bir bayani kullandi.

This pressure torture continued until l left for mandatory military service with permission. Bu baski iskencesi mecburi hizmet olarak izin alip askere gidene kadar surdu. After l returned from military they hypnotized me with high power position to trap me in the illegal training exam. Askerden dondukten sonra yasadisi hizmetici egitim sinavlarinda tuzaga dusurebilmek icin beni havasi yuksek gorevle hipnotize ettiler. Foreign a ministry shifted its tactic from brainwashing me to leave for exciting private sector or academic careers to trapping me by building false trust in me. Disisleri Bakanligi taktigini beni heyecanli ozel sector veya akademik kariyerler icin ayrilmaya tesvik etmekten icimde sahte bir guven yaratarak beni kapana dusurme yonunde degistirdi. They continued to build this false trust and promised me to give my lawful education right until they degraded my class from career diplomat down to administrative. Bu sahte guveni olusturmaya devam ettiler ve sinifimi meslek memurlugundan idari memurlugu indirene kadar yasal hizmet ici egitim hakkimi vermeye soz verdiler.

Then they degraded me to force to leave the Ministry but on the contrary l started to
resist with petitions then they fired and never ended hostilities till now.
Sonra beni Disislerini birakmaya zorlamak icin bana sinif tenzili yaptilar fakat ben tersine dilekcelerle direnip hakkimi aramaya baslayinca beni isten attilar ve bugune kadar dusmanliklarini hic kesmediler.

Besides fomenting the maddening and destruction of my mother, State’s hostility started in 1979 by expelling me from high school and sentencing me for six months for using my freedom of expression. Bana karsi Devletin dusmanligi annemin delirtilip yokedilmesini tesvik ettikten sonra 1979 yilinda ifade ozgurlugumu kullandigim icin beni Karasu Lisesinden surup 6 ay hapse mahkum etmesiyle basladi.

State fomented mobbing on me during my college education from my entrance in 1980. Devlet 1980 yilinda girdigim Siyasaldaki ogrenimim boyunca bana mobbing yapilmasini tesvik etti. State continued its assault on me by rejecting to give me my passport in 1984 without any excuse. Devlet 1984 yilinda pasaportumu hicbir neden olmadigi halde bana vermeyi red ederek bana karsi saldirisini surdurdu.

State organized mobbing on me in every work place I entered during and after my college. Devlet Siyasal’da okurken ve bitirdin ten sonra girdigim her is yerinde bana mobbing yapti.

State fomented mobbing in the Foreign Ministry from my entrance in 1986. Devlet Disisleri’ne 1986 yilinda girisimden itibaren bana surekli mobbing yapilmasini tesvik etti.

State degraded my career diplomat class to administrative officer class to force me to resign and fired me in 1989 and with never ending abuses and 6 terminations until 1999 in the Foreign Ministry. Devlet beni istifaya zorlamak icin 1989 yilinda meslek memurlugundan idari memur sinifina tenzil etti ve Bakanliktan atti ve 19999 yilina kadar Disisleri’nden beni 6 kere atti ve hep surundurdu.

State went on assaulting me by stripping me from my earned rank and title in my 8 months long mandatory military service in 1987-1988 without any excuse and made me serve as a plain private. Devlet 1987-1988 doneminde 8 aylik mecburi askerlik hizmetimi yaparken kazandigim rutbe ve unvanimi vermeyip bana er olarak askerlik yaptirarak bana saldirisini surdurdu. State also fomented soldiers’ and officers’ mobbing on me. Devlet askerlerin ve subaylarin bana mobbing yapmasini tesvik etti.

State continued its mobbing in its own courts to review its own actions too. Devlet kendi islemlerini goz den gecirdigi kendi mahkemelerinde ve Avrupa Insan Haklari Mahkemesi’nde mobbingini surdurdu.

State continued its mobbing in my private sector employments and even in my marriage too. Devlet ozel sektordeki islerimde ve hatta iki evliligimde mobbingini surdurdu.

State even forced me to return of my last salary 10 years after my termination when I was in the USA and tripled my passport renewal time in New York Colsulate General and made me miss my trip to Italy. Devlet beni isten attiktan tam 10 yil sonra Amerika’da yasarken Disisleri’ndeki son maasimi benden zorla geri aldi ve kaybolan pasaportumu yenilemek icin islem suresi uc misli uzatarak Italyaya yapmak istedigim is gezisini kacirmama neden oldu.

I have to say truth to the retired ambassadors who cry out against government. Hukumete karsi aglayan emekli buyukelcilere gercegi soylemek zorundayim. They complain that the privileged career diplomat status is under attack by the government. Ayricalikli meslek memurlugu statusune hukumetin saldirdigindan sikayet ediyorlar. http://www.odatv.com/n.php?n=monserler-akpye-karsi-neden-ayaga-kalkti-2207131200

They should democratize access to employment status and working conditions in the foreign ministry. Disisleri’ndeki ise girme ve calisma kosullarini demokratiklestirmeleri gerekirdi. They should establish central test system by discarding oral exam. Sozlu sinavi kaldirip sadece merkezi test sistemini getirmeleri gerekirdi.

They should also accept all university grads equally to the central test system. Merkezi test sistemine butun universite mezunlarini esit sekilde almalari gerekir. They should support financially all working people in the Foreign Ministry to go to university and enter the central test system. Disislerinde calisan herkesin universite gitmesine maddi destek vermeleri ve sonra merkezi sinava girmelerine yardimci olmaliydilar. They should change all exams like in-job training and First secretary exam in the foreign ministry into central test system. Hizmetici egitim ve baskatiplik sinavi gibi Disisleri’ndeki butun sinavlari merkezi sisteme cevirmeleri gerekirdi.

They should establish a ministry wide discussion and electoral forum of all workers including most menial workers to elect for all posts with equal votes. Butun tayinlere esit oyla secim yapacak sekilde en dusuk islerde calisanlar dahil butun Disisleri calisanlarinin olusturdugu uygun Bakanlik capinda tartisma ve secim forumu kurulmaliydi.

Power should go from bottom up not top down and spread it to all other state institutions. Guc yukardan asagi degil asagidan yukari gitmeliydi ve bunu devletin her kurumuna yaymaliydilar. As they did not do anything democratic the have no right to speak now. Demokratik hicbirsey yapmadiklari icin simdi konusmaya haklari yok.

Let Ambassador Mahmut Dikerem answer to these shameless diplomats. Bu utanmazlara benim yerime Buyukelci Mahmut Dikerdem cevap versin. Dikerdem writes his 3 years work in the Peace Association is better than his 37 years in Foreign Ministry in paying his due to his country. Dikerdem memlekete olan borcunu odemekte 3 yillik Baris Dernegi calismasinin 37 yillik Disisleri calismasindan daha iyi oldugunu soyluyor. Here: Burda: http://tr.wikipedia.org/wiki/Mahmut_Dikerdem

While Ambassador Mahmut Dikerdem suffered in the prisons for peace due to the Peace Assocition trial Ambassdor Semih Gunver was serving to the war-mongering arms dealer Altay Group which robs infant orphans’ right. Buyukelci Mahmut Dikerdem, Baris Dernegi Davasi’nda baris icin hapislerde surunurken Semih Gunver tuyu bitmemis yetim hakkini soyan savas kiskirticisi silah taciri Altay Kolektif sirketine hizmet ediyordu.

All of these diplomats brag serving to the brutal torturer human right abuser military regime. Bu diplomatlarin hepsi vahsi iskenceci insan haklari ihlalcisi askeri rejime hizmet etmekle ovunurler. Let alone opposing to the war they clearly brag in their protest statement as their cause of shining pride to serve to the war inside the war zones risking their
lives.
Savasa karsi cikmak bir tarafa dursun bu diplomatlar hayatlarini tehlikeye atarak savas bolgeleri icinde savasa hizmet etmekle acikca ovunerek bunu pariltili bir gurur vesilesi yapiyorlar ve protesto bildirilerinde yer veriyorlar. Anti-war diplomats rather listen to their conscience and resign than priding themselves to serve in the war zones. Savas karsiti diplomatlar savas bolgelerinde gorev yapmak tan gurur duymak yerine vicdanlarinin sesini dinleyip zips gigs ediyorlar. Here: Burda : http://www.commondreams.org/archive/2008/03/19/7765

Let’s go back to my family. Aileme geri donelim. But my father insulted me for my diplomat career too.Ancak babam bana Disisleri kariyerim icin de hakaret etti.

I had to live a little more in the Cebeci State Student Dormitory where I entered to study my master. Master okumak icin girdigim Devletin Cebeci Ogrenci Yurdunda biraz daha kalmak zorunda kaldim.

Actually I was very fortunate to find this dormitory again after two years of waiting.Aslinda iki yil bekledikten sonra tekrar bir yurt buldugum icin cok talihliydim.

Let me tell you why. Nedenini size soyleyeyim. After l passed 3rd year l wanted to go abroad to stay in a youth camp program to improve my language skills like my uncle Iskender Iskender’s son Omer Iskender.

Ucuncu sinifi gecince Iskender Iskender amcamin oglu Omer Iskender gibi yabanci dil pratigi icin yurt disinda bir genclik kampina gitmek istedim. I applied and paid all fees for a passport in Governor’s office in Adapazari but it was refused for a secret ban by the military
regime.
Pasaport almak icin Adapazarinda Valilikte yaptigim ve butun harclarini odedigim basvurum gizli bir yasakla red oldu.

My father yelled and beat me up for asking help about my passport and forced me to slave for him all summer in the farm. Babam pasaport icin yardim etmesini istedigim icin beni dovdu ve butun yaz mevsimini tarlada kendisine zorla kolelik yaparak gecirmemi emretti.

I spoke with Tahir Iskender to stay in his empty apartment in Uskudar in Istanbul. Istanbulun Uskudar semtindeki bos dairesinde kalmak icin Tahir Iskender ile konustum. Tahir’s father Mithat Iskender bought an apartment for his son to study in Istanbul. Tahirin babasi Mithat Iskender oglunun okumasi icin bir apartman almisti.
Tahir lived in his apartment with his wife Hatice and her brother Omer Iskender during school time and left their apartment empty during summer to go back to Kuyumculu. Tahir esi Hatice ve esinin kardesi olan Omer Iskender ile okul zamani burada oturuyor ve yazin koye donuyordu. Tahir left the apartment empty but refused to give me the he house key to let me stay there during summer. Tahir apartmani bos birakti fakat yaz mevsiminde benim burda kalmam icin anahtari bana vermeyi reddetti.

Remember Tahir Iskender is the man who used me as hitman to extract their stolen hazelnuts from inside a dangerous house as I carried 14-shot browning handgun before my college. Hatirlarsaniz Tahir Iskender Siyasal’a girmeden once belimde ondortlu tasidigim icin calinan findiklarini kurtarmak icin tetikci olarak beni cok tehlikeli bir evin icine goturen adamdir. That dangerous house belonged to a man called Suleyman the thief and I could get shot inside his house. Bu tehlikeli ev Hirsiz Suleyman lakapli birisine aitti. Breaking in the House of Suleyman the thief was really dangerous as he had many sons and one of them was Hazim Altinsoy who later on raped a woman after forcing her man away with his hunting rifle in Karasu beach. Hirsiz Suleyman’in evine zorla girmek gercekten cok tehlikeli idi cunku Suleyman’in bircok yetiskin oglu vardi ve bunlardan birisi olan Hazim Altinsoy daha sonra Karasu plajinda bir kadini av tufegi ile kocasindan zorla alip tecavuz etti.

Tahir the attorney used me as his hitman in breaking in most dangerous house in the village for his family’s stolen hazelnuts but threw me to ground like a trash when I needed to stay as a guest in his empty house in Istanbul. Avukat Tahir ailesinin calinan findigi icin koydeki en tehlikeli eve zorla girmek icin beni tetikcisi olarak kullanmis fakat Istanbul’daki bos evinde yazin misafir olarak kalma ihtiyacimi kendisine anlatinca beni bir cop gibi yere atmistir. Here: Burda: http://medyabar.com/haber/61223/azrail-pacasindan-yakaladi.aspx ; http://www.mebpersoneli.com.tr/mahkeme-kararlari/ogretmenin-ogrencisine-cinsel-istismar-davasinda-4-tahliye-h69966.html

Therefore I started to live in the student dormitory on duty in Istanbul which was far away in Istanbul. Bu nedenle Istanbul’da cok uzak olan nobetci ogrenci yurdunda kalmaya basladim. One night while I try to make a phone call from the coin operated public telephone boot in front of dormitory my coin got stuck the broken phone and security guard did not want to help me so l stated to shake the phone to free my stuck coins. Bir gece yurdun onundeki ankesorlu telefonla bir yeri aramak isterken jetonlarim icerde sikisti ve yurt bekcisi yardim etmek istemeyice mecburen jetonlarimi bozuk telefondan
kurtarmak icin telefonu sallamaya basladim.

The same security came with the manager on duty and I was evicted from the
dormitory immediately for coins which also banned me from all state dormitories in Turkey.
Ayni bekci nobetci muduru alip geldi ve bana telefon sallamak nedeniyle Turkiye’nin heryerindeki butun devlet yurtlarinda etkili olacak sekilde derhal yurttan ihrac islemi yapildi. Here: Burda : http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankesörlü_telefon

First thing in the morning l went to the regional directorate of state dormitories in
lstanbul.
Sabah ilk is olarak Istanbul Yurtlar Bolge Mudurlugune gittim. Regional director called the dormitory and told me l lost my right to live in the state dormitories as
student from now on
Bolge Müdürü yurda telefon ettikten sonra bana ogrenci olarak devlet yurtlarinda kalma hakkimi tamamen kaybettigimi soyledi.

I started to live with other relatives but they tried to get rid of me so l was desperate for a solution. Oteki akrabalarin yaninda zor bela kalmaya basladim ama benden
kurtulmak icin ugrastiklari icin bir cozum bulmak zorundaydim.

Suddenly l met a Dutch woman named Ineke and we got friendly and she said she is flying back to Holland following day. Ansizin Hollandali Ineke isimli bir bayanla karsilastim ve birlikte arkadaslik kurduk ancak ertesi gun Hollandaya donuyorum dedi. I got in the
cab with her and went to the Yesilkoy airport together.
Taksiye onunla bindim ve beraber Yesilkoy havaalanina gittik. Here: Burda:
http://en.wikipedia.org/wiki/Istanbul_Atatürk_Airport

At the airport gatewe we hugged each other for goodbye but after a minute Ineke passed the door l followed and told the cops l must catch my wife she took all my stuff in English.
Now l passed all the doors with the same story telling cops that “my wife took all my stuff and l must catch her” and when I got together with Ineke between doors we spend time discussing what to do next. Arada Ineke ile ne yapmali diye konustuk ama butun kapilari gecmek icin polislere Ingilizce “karim herseyimi alip gitti yetismem lazim” dedim.

Ineke got very excited and took a lot of sedative and she wanted to sit separately inside plane. Ineke cok heyecanliydi ve cok yatistirici hap yuttu ve ucakta ayri oturmamizi
istedi. It was a charter plane for Turkish workers and the Turkish worker next to me had very dark skin, big mustache and corns and callouses in his hands and never said anything to me while I had only sandals, shorts and t-shirt. Bu ucak, THY’na ait Turk iscileri tasiyan bir charter ucagi idi ve yanimda oturan cok esmer, pala biyikli ve elleri nasirli bir Turk oturuyordu ve ben terlik, sort ve tisortle yaninda otururken bana tek kelime bile soylemedi.

Nobody asked me anything during flight and l did not move a bit but lost Ineke in the way. Ucus sirasinda kimse bana birsey sormadi ve ben de hic yerimden kalkmadim fakat ucus sirasinda Ineke’yi kaybettim. I was excited thinking air stewards will ask my papers and prepared myself with the same story. Hosteslerin ucus belgelerimi soracaklarini dusunup biraz heyecanlandim fakat ayni hikayeyi anlatmak icin kendimi hazirladim. I would say I had a fight my wife and she sits separately with my stuff. Esimle kavga ettigimi ve esimin esyalarimi alarak ayri bir yerde oturdugunu soyleyecektim. But nobody bothered me! Fakat hickimse beni rahatsian etmedi!

Finally our plane landed in Amsterdam, Capital city of Netherlands. Nihayet ucagimiz Hollandanin baskenti Amsterdama indi. l walked outside Schiphol with the same story. Ayni hikayeyi polislere anlatip Schiphol havaalanindan disari yuruyup ciktim.
Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam_Airport_Schiphol

I realized my goal with this trip and gave a much deserved lesson to the military regime which did not give me my passport and evicted me from my crappy dormitory. Bu gezi ile amacima ulasmis ve bana pasaportumu vermeyen ve berbat yurttan beni atan askeri rejime coktan hakettigi dersi vermistim. I hitch-hiked to Haarlem city where Ineke lived but ended up with Turkish people running a cafe bar. Otostop yaparak Ineke’nin yasadigi Haarlem
kentine geldim ancak Ineke’yi ararken Turklerin islettigi bir kafe bar mekanina dustum.

I spent three days looking for Ineke and trying to call my father for some information help but he did not even come to phone from teahouse. Ineke’yi aramak ve telefona bile cikmayan Kuyumcullu’daki babamdan bilgi yardimi almak icin uc gun ugrastim. I was trying to get the phone number of my relative Enver Yildiz who was guest worker in Holland but my father refused to come to the phone! Hollandada misafir isci olarak calisan akrabamiz enver Yildiz’in telefon numarasini almak icin ugrastim fakat babam telefona gelmeyi reddetti. Probably my father refused to come to telephone as he thought l have gone insane and was making a joke. Belki babam delirdigimi ve saka yaptigimi dusundu ve kizarak telefona gelmedi.

I stayed upstairs as guest and witnessed weird stolen tv purchase inside the cafe bar. Ust katta kaldim ve kafe bar mekanda acayip calinti tv alimina sahitlik ettim. A Dutch guy came with a hot TV set he jut stole from somewhere and asked something for it and
somebody bought it on the spot.
Bir Hollandali hala sicak olan TV setiyle hizla kafe bar mekanina daldi ve bunu satiyorum dedi ve birisi hemen satin aldi. After the seller guy
left they said this guy always does it and the TV set is still hot and he must have stolen again.
Adam ciktiktan sonra bu adam hep bu isi yapiyor, tv seti hala sicak, yine calmis herhalde dediler.

In the meantime, I was telling everybody a story like “l travelled all the way from Turkey by train for two weeks and lost my bag under my legs while sleeping in the train station”. Bu arada ben herkese “iki haftadir trenle Turkiyeden beri seyahat ediyorum ve istasyonda uyurken bacakalarimin altindan valizim calindi” seklinde bir hikaye anlatiyordum.

Turkish people was very nice and gave me shower, lodging, food, beer, cloths, and free international phone calls even offered more help to survive but while we were walking on the sidewalk undercover police grabbed and arrested me for not having an ID on me. Turkler bana karsi iyiydiler, banyo, yatak, yemek, bira ve giyecek verdiler, bedeva Turkiye’ye telefon ettirdiler ve daha cok yardim etmek icin de soz verdiler fakat yolda beraber yururken polis beni yakaladi ve kimlik olmadigi icin tutukladi.

Police kept me in super solitary confinement for seven says and l never saw any human
face or heard any body talking except the guard walking me to a room with high walls where I could see sky.
Polis beni tam yedi gun super tecritte tuttu ve duvarlari yuksek biraz gokyuzu gorulebilen bir odaya beni goturen gardiyan disinda hicbir insan yuzu gormedim ve insan sesi duymadim.

There was a toilet in my cel, walls were all white and lights were always
on
. Hucremde bir tuvalet vardi, duvarlar beyazdi ve isiklar hep acikti. It was torture in Holland. Holanda’da iskence idi. Supposedly Holland was respectful to human rights. Guya Hollanda insan haklarina saygili idi.

Netherland’s Police allowed commercial exchange of stolen goods but tortured me for defying passport ban from Turkey’s coup d’états and using my universal human right of travelling! Hollanda polisi calinti mallarin alinip satilmasina goz yumdu fakat Turkiye’nin darbe rejiminin koydugu pasaport yasagina karsi geldigim ve evrensel insan hakki olan seyahat hakkimi kullandigim icin bana iskence yapti. Solitary is torture. Tecrit bir iskencedir. Here: Burda: http://ccrjustice.org/solitary-factsheeta

After seven days in solitary confinement two guys came to my cell, one of them said “he is Turkish translator and will translate” even though I never needed a translator and he said because l do not have passport othe guy charges me for illegal immigration. Yedi gun gectikten sonra iki adam hucreme geldi, birisi “ben Turkce tercumaniyim ben tercume yapicam” dedi halbuki hicbir zaman tercuman ihtiyaci olmadi ve bana pasaportum olmadigi icin kacak gocmen muamelesi yaptiklarini soyledi.

I asked the translator who is the other Duch guy he said Dutch guy is a prosecutor. Tercumana Hollandalinin gorevini sorunca bana savcidir dedi. Then I directly asked Dutch guy what was his position and Dutch guy said he is police officer and l told Dutch guy that translator says he is prosecutor. Ondan sonra Hollandaliya dogrudan gorevin nedir diye sordum o da ben polisim dedi ben de Tercuman senin icin savcidir diyor dedim.

Deception torture after solitary torture! Tecrit iskencesinden sonra aldatma iskencesi!They closed the matter and two udercovers took me to the Turkish consulate in Rotterdam to get a pass check for me. Konuyu kapatilar ve iki sivil polis beni seyahat belgesi almak icin Roterdamdaki Turk konsolosluguna goturdu. Here: Burda:
http://rotterdam.bk.mfa.gov.tr

A young lame consulate official who did not introduced himself to me, prepared my pass check then cops drove me to the Schiphol airport. Unvanini soylemeyen topal bir genc Turk konsolosluk gorevlisi seyahat belgesini hazirladi ve ayni sivil Hollandali polisler beni Schiphol havaalanina goturdu.

They confined me in a room and then they put a very agitated Portuguese youth in the same room. Beni ucak kalkana kadar bir odaya hapsettiler ve yanima yerinde duramayan bir portekizli genc getirdiler. He said he is a drug addict then they gave me my papers and put me in the Dutch KLM plane. Portekizli uyusturucu muptelasi
oldugunu anlatti ve sonra benim belgelerimi verip Hollandali KLM ucagina bindirdiler.

As we arrived in Istanbul stewards knew my status and they ordered me to go to police alone. Istanbul’a varinca ucaktaki gorevliler benim durumumu biliyorlardi ve bana polise yalniz basima gitmemi emrettiler. Police must be waiting to arrest me so l just walked by
the police check point while one policeman was working to finish a long passenger line and exited airport.
Polis beni yakalamak icin bekliyor olmaliydi o nedenle tek bir polis cok buyuk bir kuyrugun onunde pasaprtlarla canla basla ugrasirken ben hizla yanindan gecip havaalindan cikip gittim.

As l lost my dormitory right in Istanbul l could not get it back until l got into master program and had to live three terrible places during my fourth year and summer. Istanbulda yurttan atildigim icin Ankara’da dorduncu sinifta okurken ve yazin mastera gidinceye kadar yurtta kalamadim ve mecburen cok kotu uc yerde kaldim.

My first place was in Topraklik neighborhood and worse than my father’s barn . Ilk yerim Topraklik semtindeydi ve babamin ahirindan kotuydu. It was slum house down a steep slop and attached with other structures. Dik bir yokusun dibinde oteki yapilara
bitisik olan bir gecekondunun bir tek odasi idi.

Its owner was white bearded old man. Evin sahibi beyaz sakalli yasli bir adamdi. Neighbors told me that slum lord’s son plays drum for famous Turkish singer Baris Manco. Komsular gecekondu agasi beyaz sakalli adamin oglunun unlu Turk muzisyeni Baris Manco’nun grubunda davul caldigini soylediler. It was surprising to me that such a reactionary looking slumlord’s son is making progressive music with famous Baris Manco. Bu kadar geri gorunen bir gecekondu agasinin oglunun unlu muzisyen Baris Manco ile beraber ilerici muzik yapmasi benim icin sasirticiydi.

The same neighbours also asked me and showed their respect and admiration as I answered them I was in my final year at the college and working as translator/correspondent in evening shift at the General Directorate of Press-Publication and Information. Ayni komsular sorunca Siyasal son sinifta okudugumu ve Basin-Yayin ve Enformasyon Genel Mudurlugunde aksam vardiyasinda Tercuman/muhabir olarak calistigimi soyledigim zaman bana saygi ve hayranliklarini gosterdiler.

I even mention my surprise to Ambassador Semih Gunver when he asked me about my place of living while he was driving me from my college to my work in the General Directorate of Press-Publication and Information. Bu saskinligimi arabasiyla beni Siyasal’dan cikip calistigim Basin-Yayin ve Enformasyon Genel Mudurlugune gotururken nerde kaldigimi soran Buyukelci Semih Gunver’e de soylemistim.

Constant noise from children playing upstairs was big problem. Ust katta surekli oynayan cocuklarin gurultusu cok buyuk sorundu. It was a decrepit small slum room and common toilet was outside standalone in the yard and there was no shower or kitchen available. Bu kucuk berbat bir gecekondu odasiydi, ortak tuvalet binanin disinda toprak bahcedeydi ve banyo ile mutfak yoktu.

There was similar room right across my door but l never saw anybody living in that
room.
Kapimin tam karsisinda benzer bir oda vardi fakat ben orda yasayan komsulari hic gormedim.

On the Cyprus street on my way going to my college there was a very small street vendor selling second hand books . Siyasal’a giderken yolumun ustunde Kibris caddesi uzerinde eski kitap satan bir seyyar satici vardi. From this young vendor l bought a book written by
former Prime Minister Prof. Nihat Erim who was leftist originally but was shot by armed leftists for torturing leftists.
Bu genc saticidan bastan solcu olup Basbakan olunca solculara iskence
yaptirdigi icin vurulan Prof. Nihat Erim tarafindan yazilan bir kitap aldim.

This vendor told me the horrible tortures he suffered during his arrest by military regime. Bu satici bana tutukluyken askeri rejim tarafindan kendisine yapilan korkunc
iskenceleri anlatti. Sad part of it was that Ambassador Semih Gunver who defended this bloody military regime for years as representative at the Council of Europe, acted as a friend to me and wrote in the so called leftist Republic newspaper. Isin aci tarafi Buyukelci Semih Gunver’in bu askeri rejimi Avrupa Konseyinde daimi temsilci olarak yillarca savunmus birisi olarak bana arkadas gibi davranmis olmasi ve sozde solcu Cumhuriyet Gazetesinde yazilar yazmasidir.

Semih Gunver complained that he received unfair criticisms to defend the military regime as ambassador and expressed he was happy that now he can answer them in a leftist newspaper. Semih Gunver Buyukelci sifatiyla iskenceci askeri rejimi savundugu seklinde haksiz elestiriler aldigindan sikayet ederdi ve simdi bunlara sol gazetelerde cevap veriyor olmaktan mutlu oldugunu soylerdi.

My father and brother Sezai Iskender stopped to see my decrepit slum room in a night on their way to eastern Turkey to go to my brother’s military service unit. Babam ve kardesim Sezai dogudaki askerlik gorevine giderken yol uzerinde durup benim kaldigim berbat gecekondu odasini gormek icin geldiler. My father ridiculed me by resembling my
place to a barn.
Babam kaldigim yeri bir ahira benzeterek benle alay etti. My father joined my brother Sezai to go to a long way to eastern Turkey but never travelled with me during my all life except one bus trip to my college when he beat me up for my hunger. Babam kardesim Sezaiye askerde doguya yaptigi uzun yolculukta yaninda yer aldi ama Siyasal’a gelirken otobuste ac oldugum icin beni dovdugu zamanki haric hicbir zaman yanimda gelmedi.

Life was not easy in my room. Odamda hayatim kolay degildi. I
had to take shower and wash my cloths in public bath in Topraklik down town.
Topraklik carsisindaki hamama gidip yikanmak ve camasir yikamak zorundaydim. I tried to cut my bath cost by sneaking in the sports center of my college. Siyasalin spor salonuna gizlice girip yikanmaya calistim.

Athletes got mad and yelled at me if they saw me in the showers. Sporcular eger beni yikanirken yakalarlarsa kizip bana bagiriyorlardi. I used to ask them “why do you get crazy for your double privileges”? Onlara “neden cifte ayricaliginiz icin boyle deliriyorsunuz? diye sorardim. They had playing privilege and then showering privilege but l had none because l was rejected by the system.

Onlarin hem oyun oynamak hem de yikanmak ayricaligi vardi fakat sistem tarafindan red
oldugum icin benim elim bostu. One day l helped another homeless student who was looking for a place. Birgun kalacak yer arayan bir ogrenciye yardim icin yer verdim. He was very mad at me because l could read Foreign Policy and other journals and listen to British Broadcasting Corporation (BBC) radio on short waves everyday.. Hergun kisa dalga uzerinden Ingilizce BBC radyosunu dinledigim ve Dis Poitika ve benzeri ingilizce
yayinlar okudugum icin bana cok kiziyordu.

One day he threatened me in a scary way even though he was half my size. Benim yarim kadar olmasina ragmen birgun beni korkunc sekilde tehdit etti. He said “l can drop a few drops of water on your back when you sleep and when you wake up you will think l raped you”. “Sen uyurken arkana birkac damla su damlatirim ve sen uyaninca benim sana tecavuz ettigimi dusunursun” dedi.

He left without saying anything in a few days for good and l never saw him again for years until in a bus trip where he moved next to me in an empty bus squeezed me to the window all
the way.
Birkac gun sonra hicbirsey soylemeden ansizin kayboldu ve yillar sonra bir otobus yolculugunda beni taniyarak aniden ortaya cikti ve bombos otobuste gelip benim yanima
oturdu ve beni yol boyunca cama dogru sikistirdi. His father was an educated bank employee. Babasi egitimli bir banka gorevlisiydi.

He said he finished his school and working for a construction company like a bookkeeper. Okulu bitirdigini ve bir insaat şirketinin santiye muhasebesini tuttugunu soyledi. He glorified English band deep purple as usual in my place and now upgraded to motorcycling. Odamda herzaman yaptigi gibi Ingiliz heavy metal grubu Deep Purple’i ve yeni basladigi motorsikletciligi yuceltti. Here:
Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Purple ;
http://en.wikipedia.org/wiki/Motorcycling

When I was very little like 4 my grand mother used me to beat and force unwilling cows to get them raped by raging bulls inside our family cow pen right by our old house. Ben 4 yasimdayken Babaannem beni eski evimizin bitisigindeki avlu icinde azgin bogalarin direnen danalara tecavuz etmeleri amaciyla danalari dovup zorlamak icin beni egitip kullandi. My leftist roommates led by a French Private High School grad in the Republic Dormitory masturbated to my bed when I was away and bullied me to establish their domination over me in 1980. 1980 yilinda Cumhuriyet Yurdunda Ozel Fransiz Lisesi mezunu bir siyasalli ogrencinin basini cektigi oda arkadaslarim uzerimde hakimiyet kurabilmek amaciyla benim olmadigim saatte yatagima masturbasyon yaptilar ve ben gelince de beni tehdit ettiler. In the final year of my college my leftist homeless student roommate who I let to stay in my slum house room made his bizarre rape threat like he can drop a little water on my back to make me believe he raped me during my sleep. Siyasal’da son sinifta iken evsiz oldugu icin aciyip gecekondu odama aldigim solcu evsiz ogrenci beni korkutmak icin uyurken arkama biraz su dokecegini ve ben uyaninca bana tecavuz ettigini dusunecegimi soyledi.

When I was fired from the Foreign Ministry I lived with a girl friend in her apartment who teased me in every way she could. Disisleri’nden ilk atildigim zaman evinde yasadigim kiz arkadasim beni her yonden makaraya aliyordu. My girl friend was only elementary school grad from Black Sea Town Findikli of Rize Province but had well-paid union job as type-writer in State Oil Office General Directorate and luxury apartment purchased by her family in high-scale Asagi Ayranci neighbourhood. Kiz arkadasim Rize ilinin Findikli Kasabasindan ilkokul mezunu idi fakat Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü’nde daktilo memuru olarak yuksek maasla sendikali isci statusunde calisiyor ve zengin semti olan Asagi Ayranci sentinde ailesinin aldigi luks dairede oturuyordu. My girl friend took me to her house and forced me to sign for marriage by using her sexuality and financial power. Kiz arkadasim benim zor durumumdan istifa de etmek icin beni evine almis, cinsellik ve maddiyatini kullanarak beni nikah yapmaya zorluyordu.

I was so agitated by her abusing me like this. Beni boyle kullanip sikistirmasindan dolayi cok sinirliydim. She would do all sexual acts but still claimed that she was virgin and I would get nothing without signing marriage. Her turlu cinsel iliskiyi yapiyor fakat hala ben bakireyim benimle nikah yapmazsan havayi alirsin diyordu.

Her elder brother was a leftist forestry engineer and insulted us for living together without marriage when he took us out for a dinner. Abisi solcu bir orman muhendisi idi ve nikah siz birlikte yasadigimiz icin bize goturdugu yemek davetinde hakaret etmisti. She raped me for marriage and her brother insulted for this on top of it. Kiz arkadasim evlenmek icin bana tecavuz etti ve ustune abisi bunun icin hakaret etti.

On top of all these abuses and insults she left me alone in the apartment and took her bus to spend the summer in Findikli in 1990. Bu baski ve hakaretlerin ustune 1990 yilinda yaz tatilini gecirmek icin beni evde yalniz birakip ailesiyle yaz tatilini gecirmek icin otobuse atlayip Findikliya gitti. I also took the money for my bus trip from the chest in the house and went to Kuyumcullu and joined with the villagers to save our village beach. Ben de evdeki kasadaki parayi kendime yol parasi olarak alip Kuyumcullaya gittim ve koy plajini kurtarmak icin koylulerle birlestim. When I returned she insulted me for the the money and I terminated my abusive relationship with her. Ankaraya dondugum kasadan aldigim para icin bana hakaret edince onunla bu kotu iliskiye son verdim.

In my slum room one early morning like 3am l woke up due to noise from my door as some people were forcing to break into my decrepit room. Gecekondu odamdamyken bir gece sabaha karsi uc sularinda birileri berbat odama girmek icin kapimi zorlarken cikan gurultuden uyandim. Instantly l started to roar strangely with my all force to scare the breakers
and wake up neighbours at least.
Aninda kapiyi zorlayanlari korkutmak veya en azindan komsulari uyandirmak icin butun gucumle bir acayip naralar atmaya basladim. I did not even have a stick for self defense but l showed that l am ready to fight back and die like a lion against attackers. Mesru mudafa icin bir cubugum bile yoktu fakat saldirganlara karsi aslan gibi dovuserek olmeye hazir oldugumu gosterdim. Nobody came to my roars.
Naralarima hic kimse gelmedi. I thought it was an attack to rape me as nobody can expect to find any money in this slum room. Bu gecekondu odasinda hickimse para bulmayi dusunemeyeceginden bu saldirinin tecavuz icin yapildigini dusundum.

One night l found a letter shoved under my slum room door by my white bearded
slumlord when l came home
. Birgece odama geldigim zaman beyaz sakalli gecekondu agasinin kapimin altindan iceri attigi bir mektup buldum. It was a very caring letter from a nice female doctorate student in my college. Mektup, Siyasal’daki guzel bir bayan doktora ogrencisinden geliyordu.

l met and chat with her in the periodicals section of our college library where l loved to read international news and opinions everyday and she used to study her doctorate thesis and take notes on her cards. Onun doktora tez arastirmasi yaparken kartlara notlar aldigi ve benim uluslararasi haberleri ve gorusleri okumak icin hergun geldigim Siyasal kutuphanesinin sureli yayinlar bolumunde tanisip konusmustum onunla.

By the way, I visited periodicals section room everyday to read international periodical publications as soon as I started my college. Sirasi gelmisken, Siyasal’a girer girmez uluslararasi sureli yayinlara bakmak icin sureli yayinlar odasini hergun ziyaret ediyordum. I felt like I am monitoring pulse of the world in this periodicals room. Sureli yayinlar odasinda dunyanin nabzini tutuyormusum gibi geliyordu bana. You would only find postgraduates and professors in this room not any undergrads. Bu odada sadece yuksek lisans yapanlari ve profesorleri bulurdunuz bu odada, hicbir lisans ogrencisi yoktu.

First of all you needed high level foreign language skills here. Herseyden once burda ileri duzeyde yabanci dil yetenegi gerekiyordu. Those students proved their skills to pass the exam to join the international relations department in the college. Bu ogrenciler bu yeteneklerini Siyasal’da Uluslararasi Iliskiler Bolumu’ne girmek icin yapilan sinavi gecerek ispatliyordular.

But all in those years I never saw any of my class mates in this room. Fakat onca yildir hicbir sinif arkadasimin bu odaya geldigini gormedim. I think same about visiting museum of Anatolian civilizations. Anadolu Medeniyetleri Muzesi’ne ziyaret konusunda da ayni dusunuyorum. I never saw anybody from my college visiting the museum in my so many visits throughout years. Yillar boyunca Muzeye yaptigim onca ziyarette Siyasal’dan hic kimseyi gormedim. When Prof. Ozham Uluatam asked if anybody visited the museum I said at least 50 times while nobody else ever did in my second year in my college. Siyasal ikinci siniftayken Prof. Orhan Uluatam Muzeyi hic ziyaret eden var mi diye sorunca ben 50’den fazla gittim dedigim zaman baska hic kimse cikmamisti. Here: Burda: http://www.ismetinonu.org.tr/index.php/uluslararasi-siyasette-kazanimlari/savas-yillari-politikalari/81

When you visit this museum you monitor different worlds before your eyes inside a hall. Bu muzeyi ziyaret ederken bir salonun icinde gozlerinizin onunde farkli dunyalari izliyorsunuz. Your horizon opens and your respect to differences grows. Ufkunuz acilir ve farkliliklara sayginiz buyur. Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Anatolian_Civilizations ; http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_Üniversitesi_Siyasal_Bilgiler_Fakültesi_Uluslararası_İlişkiler_Bölümü

Her letter shined and filled and warmed my decrepit slum room with love. Onun mektubu fakir gecekondu odami sevgiyle isildatti, doldurdu ve isitti. Her letter was inviting me to meet her in our grads club in Kizilay. Mektubunda beni Kizilay’daki mulkiyeliler birliginde bulusmaya cagiriyordu.

I went to meet her in the grads club and we sat down inside and talked. Mulkiyeliler Birligine gittim ve icerde oturup konustuk. She said she lives with her family
in Kavaklidere around upscale Kugulu Park and her elder brother is well known scholar graduated from our college and doing his post doctorate in world class Paris-Sorbonne university.

Varikli sinifin yasadigi Kavakliderede Kugulu Park civarinda ailesiyle oturdugunu ve abisinin Siyasal’dan mezun olduktan sonra Paris-Sorbonne’da Doktorasini bitirip hocalik yaptigini soyledi.

I think she was very status conscious and I never saw her again. Sanirim cok statu duskunuydu ve kendisini bir daha hic gormedim.

While living in my decrepit slum room l started to volunteer to help for Prof. Baskin Oran in Capital City newspaper in around Demirtepe where l met two other students and we walked back to Kizilay together. Berbat gecekondu odamda yasarken Demirtepe civarinda olan Baskent gazetesinde Prof. Baskin Oran’a gonullu yardim etmeye basladim.
http://www.baskinoran.com/Ozgecmis-web.doc

Prof. Oran never mentions this Capital newspaper in his short biography but l
am sure he will mention in a longer autobiography in the future.
Prof. Oran, Baskent Gazetesi’ne ozgecmisinde yer vermiyor ama eminim daha uzun bir otobiyografide bundan
bahseder.

One night while l was walking together with two other young journalists from Capital City newspaper to Kizilay the guy kept calling the woman as his intimate friend “dostum” and she
reacted angrily to him as “l am not your intimate friend “dostum”, never call me like this again.”
Bir gece Baskent Gazetesinde calisan diger iki gazeteciyle ciktik ve Kizilay’a dogru yolda yururken erkek kadina “dostum” diye hitap etmeye baslayinca bayan sert tepki gostererek bana bir daha “dostum” diye onu azarladi.

After that guy left l sat with the woman journalist in a bakery in Kizilay to drink tea and she told me that CIA was training secret army how to torture people and terrorize Turkey. Erkek ayrildiktan sonra bayan gazeteciyle Kizilay’da bir pastanede oturup konusurken bana
CIA’nin Turkiye’de gizli bir orduya iskence yapmayi ve Turkiye’ye terorizmi getirdigini soyledi.

I defended Turkish state by arguing against her that Turkish state is not that slave to
CIA
! Ona karsi Turk devletinin CIA’ya o kadar kole olmadigini iddia ederek Turk devletini savundum. I wish we had internet social media in those days! Keske o gunlerde Internet sosyal medya olsaydi!

As the same Turkish state fired me from the Foreign Ministry I went to a panel discussion about human rights in my college and argued that the Turkish state practices systematic torture and military coup d’état is torture itself. Ayni Turk devleti beni Disisleri Bakanligi’ndan atinca Siyasal’da duzenlenen insan haklari konusunda bir panele gittim ve Turk devletinin sistematik iskence yaptigini ve askeri darbenin zaten iskencenin kendisi oldugunu soyledim.

Soon editor Eymur in the Capital City newspaper told me he also graduated from my international relations department and liked my published translated articles with my name and invited me to work with him in the Press and Publication in the night shift after my class hours. Fazla gecmeden Baskent gazetesinin editoru Eymur kendisinin de benim okudugum uluslararasi Iliskiler bolumunden mezun oldugunu ve imzamla cikan tercume makalelerimi begendigini soyledi ve kendisinin calistigi Basin Yayin Genel Müdürlüğü’nde aksam vardiyasinda calismak icin beni davet etti.

After l passed translation test by the head of news department l immediately started to work in the night shift and got my prestigious permenant press card which let me use municipal buses for free. Haber Dairesi baskaninin yaptigi tercume sinavini gecerek derhal gece vardiyasinda calismaya basladim ve saygin daimi basin karti alarak belediye otobuslerine ucretsiz bindim.

Famous Turkish politician Bulent Ecevit also worked in Press and Publication General Directorate as English translator. Unlu Turk politikaci Bulent Ecevit de Basin Yayin Genel Müdürlüğü’nde Ingilizce tercumani olarak calismisti. Here: Burda: http://tr.wikipedia.org/wiki/Bülent_Ecevit; http://home.arcor.de/osoysal/Neuer%20Ordner/messages/45.htm

I had direct access to world news and free evening meals and drop off van service too. Dunya haberlerini dogrudan goruyor ve ucretsiz aksam yemegi yiyor ve is bitince minibus servisi ile eve gidiyordum. But if l go to visit my Polish girlfriend Maria one troublemaker guy in the van would bully me why I change my destination and who l am seeing there. Fakat eger bayan arkadasim Maria’nin evine gitmek istersem minibuste oturan bir basbelasi personel neden gittigim yeri degistirdigimi ve orada kimi gordugumu sorup beni rahatsiz ederdi.

Soon another English translator in my office from the Middle East Technical University offered me to rent an available room in their apartment. Cok gecmeden Ortadogu Teknik Universitesinden gelen dairedeki oteki ingilizce Tercuman apartmanlarinda bosalan bir odayi kiralayip evlerinde kalmami teklif etti.

I immediately moved in new house as it was in much better Maltepe neighborhood and nice building but inside our apartment was in need of renovation. Cok daha iyi
bir semt olan Maltepede ve guzel bir binada oldugu icin hemen tasindim fakat dairenin icinin cok tamire ihtiyaci vardi.

Soon our landlady who was a female pharmacy store owner evicted everybody and came to speak with me. Bayan bir eczane sahibi olan evsahibi evdeki herkesi tahliye
ettikten sonra beni gormek icin eve geldi. Landlady pharmacist said this eviction story is a long story and it was mean that other tenants cheated me like this but she offered me to rent
her apartment alone.
Evsahibi bayan eczaci bu tahliye hikayesinin eski oldugunu ve diger kiracilarin beni bu tahliye olan eve getimelerinin cok kotu oldugunu soyledi fakat istersem evi
tek basina bana kiralamayi teklif etti. My two co-workers tricked me and then run away to their new places and left me alone in the apartment. Iki is arkadasim beni oyuna getirmisler, yeni yerlerine kacip gitmisler ve apartmanda beni tek basima birakmislardi.

I realized that my two co-workers, the translator and supervisor Osman who
brought me in this house were really mean people.
Beni bu eve getiren Tercuman ve sef Osman’in cok kotu insanlar oldugunu anladim. Supervisor Osman and Translator
moved in different places but never even asked what I will do now.
Sef Osman ve Tercuman baska yerlere tasinmislar fakat bana ne yapacagimi bile sormamislardi.

In the meantime my father came and robbed all my savings and soon Selim Atalay fired me Anatolian News Agency after forcing me quit from the Press and Publication. Bu arada babam gelip butun parami soyup gitmis ve Sef Selim Atalay beni once Basin-Yayin Genel
Mudurlugu’nden koparttiktan sonra Anadolu Ajansi’ndan atmisti.Here: Burda:
https://eksisozluk.com/selim-atalay–2085445

Under these terrible conditions I had to decline landlady pharmacist’s offer to rent her nice apartment and look for something l could afford.Bu berbat kosullar altinda evsahibi bayan eczacinin bana kiralamayi teklif ettigi bu apartmani geri cevirmek ve butceme uygun bir oda bakmak zorunda kaldim.

By the way, l had to deal with roommate Supervisor Osman Basaran. Bu arada, evde Sef Osman Basaran’la ugrasmak zorunda kaldim. One night as l came from work to my room l got really mad when l found Osman Basaran laying on his stomach in my bed and started screaming “get out of here” and he just walked away to his own room. Birgun odama girdigim zaman Osman Basaran’i yatagimda yuzustu yatarken bulunca cok sinirlendim ve “defol burdan” diye bagirmaya basladim ve Osman hicbirsey olmamis gibi cikip kendi odasina gitti.

Also English translator housemate threatened me to get beaten by cops if I did not give him last room rent as if it was not enough that he trapped me in his evicted apartment. Ingilizce Tercuman da beni tahliye olan dairede tuzaga dusurdugu yetmiyormus gibi eger son oda kirasini vermezsem beni polise verip dovdurmekle tehdit etti. English translator even secretly followed me to the Anatolian News Agency like a spy and threatened me to get fired from my jobs. Ingilizce Tercuman bir casus gibi gizlice beni takip edip Anadolu Ajansina geldi ve kirayi vermezsem beni islerimden attirmakla tehdit etti. I believe he spoke with my managers to get me fired. Beni attirmak icin mudurlerle konusup beni haksizca sikayet ettigine inaniyorum.

Finally l found a small change room in an old swimming pool in Altindag neighborhood. Nihayet Altindag semtindeki eski yuzme havuzunda kucuk bir soyunma odasi buldum. Head of neighborhood was living with his family in his house next to the swimming pool and was slumlord of this slum pool business. Mahalle muhtari havuzun bitisigindeki evinde ailesiyle birlikte duruyordu ve yuzme havuzunun gecekondu agaligini yapiyordu.

After l started my master class l saw and spoke a little bit with Ümit Aslanbay in the college. Master derslerim icin Siyasal’a gittigimde Ümit Aslanbay’i gorunce ayakustu konustuk. My department international relations and his department public administration had joint class of Economic Systems from Prof. Yahya Sezai Tezel and Criminal Law and Criminology Class in the second year. ikinci siniftayke bizim uluslararasi Iliskiler
bolumu ile onun kamu yonetimi bolumu ortak olarak Ceza Hukuku ve Kriminoloji dersi ile Prof. Yahya Sezai Tezel’den Iktisadi Sistemler dersi aldik.

So we knew each other from second year. Bu nedenle birbirimizi ikinci siniftan beri taniyorduk. Ümit Aslanbay said he is working in Republic newspaper and wanted to make a news for my life in the swimming pool room as a master student. Ümit Aslanbay Cumhuriyet Gazetesinde muhabirlik yaptigini ve Siyasal’da bir master ogrencisi olarak Altindag’daki
yuzme havuzu soyunma odasinda gecen hayatimi haberlestirmek istegini soyledi.

Then for some reason we never saw each other again until our celebration party for the new career diplomats in the Foreign Ministry entrees in Ankara Palace State Guesthouse. Nedense birbirimizi goreve yeni baslayan meslek memurlari icin Ankara Palas Devlet
Konukevinde verilen kutlama gecesine kadar hic goremedik.

Nearly a year passed since he promised to make a news about me in Republic newspaper and Ümit Aslanbay said he is really surprised that l entered this creme dela creme diplomatic position in the country from that decrepit Altindag swimming pool. Ümit Aslanbay’in
hayatimla ilgili Cumhuriyet’te haber yapma sozu vermesinden sonra yaklasik bir yil gecmisti ve benim Altindag ‘daki o berbat havuzun soyunma odasindan ulkenin en kaymak meslegi olan Disisleri meslek memurluguna girdigimi gorerek gercekten sasirdigini soyledi. Here : Burda: http://www.odatv.com/n.php?n=tarafin-kunyesine-giren-surpriz-isim-kim-2704131200 ; http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_Palas ; http://www.taraf.com.tr/umit-aslanbay/makale-hipperr-gercekler.htm

After I joined the Foreign Ministry I had to live a little longer in the Cebeci Student Dormitory which was very difficult to enter as a master student. Disisleri’ne girdikten sonra master ogrencisi olarak guc bela girdigim Cebeci Ogrenci Yurdunda bir sure daha kalmaya mecbur kaldim.

My pay for the diplomatic creme dela creme job did not even pay the rent for smallest apartment with food and basic needs. En kaymak meslek sayilan diplomatik
meslekte aldigim aylikla en kucuk apartmanin kirasini karsilayip yiyecek ve temel ihtiyaclarimi odeyemiyordum.

Even though I posted an add in the notice board for the Ministry personnel looking for an affordable apartment with my pay it did not yield any result for years. Bakanlik personel duyuru panosuna aldigim aylikla kirasini odeyebilecegim bir daire aradigim seklinde bir ilan koymama ragmen yillarca bir sonuc cikmadi.

I used to live with 15 other students in a stuffy room filled with bunkers like a prison. Hapishane gibi ranzalarla dolu havasiz bir odada 15 ogrenci ile beraber kaliyordum. Dormitory Directorate did not allow me to use my dormitory address in the Foreign Ministry exam. Yurt Müdürlüğü yurdun adresini Disisleri sinavlarinda kullanmama izin vermedi. I had no choice but use my Kuyumcullu village address. Kuyumcullu
koyu adresini kullanmaktan baska carem kalmamisti.

Therefore the Ministry sent the telegram to Kuyumcullu village notifying me to start my new career diplomat job in a very short time. Bu nedenle Disisleri Bakanligi,
yeni meslek memurlugu isime cok acele baslamami emreden telgrafi Kuyumcullu koyune cekmisti. My father took this telegram and never noticed me. Babam bu telgrafi
almis ve bana asla haber vermemisti.

I told my father many times to notify me for any news for me in this crappy dormitory where l lived more than a year. Bana birsey gelirse bir yildan fazla kaldigim bu berbat yurtta bana haber vermesini babama cok soyledim. But still I knew he would burn me if he could so l asked the Ministry personnel department everyday and started to work my new caree diplomat job. Babamin beni gucu yeterse yakacagini bildigim icin hergun personel dairesini aradim ve sonunda Disisleri’nde yeni diplomatik meslek memurluguma basladim. Calendar showed 22 December 1986. Takvim 22 Aralik 1986’yi gosteriyordu.

Soon when I visit Kuyumcullu village l asked my father about the Foreign Ministry telegram. Fazla gecmeden Kuyumcullu koyune gittigim zaman babama Disisleri’nin bana cektigi telgrafi sordum. He said that he did not know what this telegram was all about and did not understand why the Ministry sent it to Kuyumcullu village. Babam bu telgrafin neyle alakali oldugunu bilemedigini ve Disisleri’nin bunu neden Kuyumcullu’ya yolladigini anlamadigini soyledi. Therefore he trashed my telegram. Bu nedenle telgrafimi yok etmisti.

He tried to scare me by saying that I will starve by my miserable diplomat paychecks and get shot by Armenians. Babam Bakanligin sefil diplomat maaslari yuzunden aclik cekecegimi ve Ermeniler tarafindan vurulacagimi soyleyip beni korkutmaya calisti. It
took a few months for my paycheck to rescue me from my prison-like dormitory.
Maasimin beni kaldigim hapishane benzeri yurttan kurtarmasi bir kac ayi buldu.

My economic situation would be perfect contrary to my father’s scare-mongering if I was not hit from my behind so many times by my own state. Eger kendi devletim tarafindan bir cok kere sirtimdan vurulmasaydim babamin oculerle korkutmasina ragmen ekonomik durumum mukemmel olacakti. In fact, Armenian ASALA already dissolved after 1983 Orly massacre . Aslinda 1983 Orly katliamindan sonra ASALA dagilmisti. I was victim of back stabbing from my own state and my father and brothers, but not of ASALA! ASALA’nin degil beni arkamdan vuran kendi devletimin, babamin ve oz kardeslerimin kurbani oldum. Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Secret_Army_for_the_Liberation_of_Armenia#Dissolution

My father refused to help me. Babam bana yardim etmeyi reddetti. One day my father unexpectedly came to the Foreign Ministry and was very upset at me because l could not stop everything instantly and bring him to my room. Birgun babam aniden Disisleri Bakanligi’na geldi ve herseyi aninda birakip neden kendisini yukari odama cikarmadigimi soyleyip bana kizdi.

My father did not believe me that l was not allowed to stop my work and bring my family members to my room and asked the security at the door in my presence if it is true just shame me. Istedigim zaman isimi birakmama ve aile fertlerini odama cikartmaya izin verilmedigini
soyleyince bana inanmadi ve beni utandirmak icin muracaatta gorevli guvenlik gorevlisine yanimda ayni seyi sordu.

After this shaming as he wanted to eat l took him to a very quiet and simple restaurant not far from the Ministry but in the restaurant he got very mad at me suddenly yelling that “this is a drinking tavern, why you brought me to a tavern”! Bu utandirmadan sonra babam yemek yemek isteyince kendisini kosedeki sakin ve basit bir restorana goturdum fakat iceride bana aniden kizarak “burasi ickili taverna, niye beni meyhaneye getirdim” diye bagirmaya basladi.

I was in shock thinking why my father is making non-stop troubles for me instead of feeling happy as l work in the best career and even if this was a tavern so what he was not so religious anyway and asked him why he called this a tavern. Babam, zaten oyle dinci degil
ve Turkiye’nin en iyi mesleginde calistigim icin sevinecegine neden bana hep sorun cikariyor diye dusunup sok olmus vaziyette neden restorana ickili meyhane dedigini sordum. He showed me water glasses on our table and told me they are alcohol glasses. Masamizin ustundeki su bardaklarini gosterip bunlarin icki bardagi oldugunu soyledi.

I was in real shock with the fact that my father is upset with me because of my career success and looking for trouble in any false excuse. Babamin benim mesleki basarimdan dolayi bana kizgin oldugunu ve her turlu yapay bahane ile sorun cikartmak istedigini gorerek gercek bir sok yasiyordum. While in shock l began to look at the walls hopelessly and helplessly and suddenly noticed the Koranic scriptures all around the walls like a magic and showed them to him but he never ever accepted his mistake and just ignored everything! Sok halindeyken umutsuz ve caresizce duvarlara bakmaya basladim ve ansizin bir buyu gibi restoranin butun duvarlarini susleyen Kuran yazilarini farkettim ve hemen babama gosterdim fakat babam hicbir zaman hatasini kabul etmedi ve herseyi gormezden geldi. Those Koranic scriptures were exactly same ones inside vilage mosque in Kuyumcullu. Bu Kuran yazilari Kuyumculu’daki koy camisinin icindeki Kuran yazilarinin birebir aynisiydi.

Of course, my father refused to help me move out from terrible Cebeci Student dormitory. Tabi, babam berbat Cebeci ogrenci yurdundan cikip kurtulmama yardim etmedi.

Because my brother Sezai argued as usual on the Kuyumcullu Solidarity Facebook page that he always helped me now l am obliged to tell you a few incidences about him. Kardesim Sezai Facebooktaki Kuyumcullu Dayanisma sayfasinda bana hep yardim ettigimi soyleyip beni yalancilikla sucladigi icin onunla ilgili birkac olayi anlatmam sart oldu.

First incident was during winter semester break in my second year in my college. Ilk olay Siyasal’da ikinci sinifta kis ayindaki somestir tatilinde oldu. I met two Dutch students in my college who like to see my village. Siyasal’da tanisip arkadas oldugum iki Hollandali ogrenci koyumuzu gormek istediler. We stayed in sister Nezahat Iskender’s husband Resat Iskender’ house in Salikkaya only one night when my brother Sezai Iskender tried to rape me while I was sleeping. Salikkaya’da enistem ablam Nezahat Iskender’in kocasi enistem Resat Iskender’in evinde kaldigimiz tek bir gecede kardesim Sezai Iskender bana zorla tecavuz etmeye calisti. I had to fight him to stop and stayed awake until morning. Sezaiyi durdurmak icin onunla dovusmek ve sabaha kadar uykusuz beklemek zorunda kaldim.

Second incident was when l finished the second year in my college my brother Sezai Iskender wanted to come with me to see Istanbul in the summer time but he disappeared in the morning of the first day while I was making bus boy interview in the Gran Bazaar without any word, complaint or any message therefore l desperately had call to Kuyumcullu to find out if he was ok. Ikinci olay, ikinci sinifi bitirince yazin kardesim Sezai Iskender benimle gelip Istanbulu gormek istedi ancak birinci gunu sabahleyin ben Kapali Carsidaki restoranda komilik icin is gorusmesmesi yaparken tek bir soz veya sikayet etmeden ve hicbir mesaj birakmadan yanimdan kayboldu ve durumunu ogrenmek icin caresiz vaziyette Kuyumculluyu arayip durdum.

Later on I learned that Sezai just used me to visit the public brothels by pretending he wanted to live in Istanbul with me. Daha sonra Sezai’nin sadece geneleve gidebilmek icin yalandan benle Istanbul’da durmak istiyormus gibi yaptigini ogrendim.

Third situation was during my career before my military service when brother Sezai Iskender finished his 2 years military service. Ikinci olay ben askere gitmeden once
Disisleri’nde calisirken kardesim Sezai Iskender doguda iki yil suren askerligini bitirdigi zaman oldu. Because I had real hard time from my father to survive I could not visit Sezai so l wrote and called Sezai to stop in Ankara on his way home and he agreed to stay a few days as my guest in the same Grads Guesthouse but he never showed up in the Ankara Main Bus Terminal and wasted all my day and called or wrote for any apology ! Babamin yarattigi sikinti yuzunden ben Sezai’yi ziyarete gidemedigim icin mektupla ve telefonla haberlesip Sezai’nin eve giderken yolunun izerinde olan Ankarada durup benim misafirim olarak Mulkiyeliler Misafirhansinde birkac gun yanimda kalmasi icin kendisiyle anlastim fakat Sezai Ankara Otobus Terminalinde hic gorunmedi ve butun gun beni bosuna bekletti ve hicbir zaman bir telefonla veya mektupla ozur aciklamasi yapmadi.

I think he changed his mind thinking that l still live in my decrepit slum room or decrepit swimming pool change room. Sanirim hala gozleriyle gordugu berbat gecekondu
odasinda veya berbat yuzme havuzu soyunma odasinda kaldigimi dusunup dusuncesini degistirdi. Or he just did not want to waste his time with a poor diplomat brother. Veya yoksul diplomat abisiyle zamanini heba etmek istemedi.

My brother Sezai refused to support my justice struggle against Foreign Ministry from the beginning and brainwashed my family against my struggle in collaboration with my father and in order to dismiss me he advised me to ask help from a mafia boss living in neighboring Kirazli village. Kardesim Sezai en basindan beri Disisleri’ne karsi hak arama mucadeleme yardim etmeyi reddetmis ve babamla beraber olarak ailemin de mucadeleme karsi beynini yikamis ve Kirazli’da oturan bir mafya babasindan yardim istememi onererek beni basindan atmistir.

Sezai always refused from the beginning to help me getting to Denmark and advised me to find a way on my own to go abroad in order to fight better for justice. Sezai daha iyi hak arama mucadelesi icin kendi oturdugu Danimarka’ya gitmek icin bana. Yardim etmeyi en basindan beri reddetti ve yurt disina kendi kendime cikmami onerdi. Sezai bought my plane ticket to Denmark only after I embarrassed him with 3 marches lasting all summer from our village to Ankara during which he never contacted me. Sezai butun yaz boyunca suren koyumuzden Ankaraya dogru uc yuruyusum sirasinda beni hic aramamis ve asla destek vermemistir ancak en sonunda onu utandirdiktan sonra Danimarka’ya ucak biletimi almistir. Nobody ever shamed Sezai for 11 years since 1989 till 2000. 1989 yilindan 2000 yilina kadar Sezai’yi 11 yil hic utandiran olmamistir.

Sezai excluded me from family land sharing and other rights but picked a fight on his own with my aunt Ayse’s son Vahdet Unal excluding me totally from this fight and its background. Sezai beni ailemizin yerlerinin paylasimindan ve baska kardeslik haklarindan tamamen dislamis ayrica arasindaki bu olaylardan ve evveliyatindan beni tamamen dislayarak Ayse halamin oglu Vahdet Unal ile kendi kendine kavga cikarmistir.

But Sezai got me involved instantly after his fight to use me as his soldier and got almost killed me in the shooting incident in the same night. Fakat Sezai cikarttigi kavgada beni kendi askeri olarak kullanmak icin kavga biter bitmez beni derhal olayina katmis ve ayni gecede patlayan vurgun olayinda beni nerdeyse vurdurup oldurttu. Afterwards Sezai or my family never called me for almost six years until I divorced. Olaydan sonra Sezai veya ailem beni bosanma olayima kadar tam 6 yil arayip sormadilar. When Sezai called me he accused me for my broken marriage. Sezai aradigi zaman yikilan evliligimin sucunu bana atti. Sezai and my family always backstabbed me in my justice struggle but almost got me killed and then still banned and intimidated me to avoid speaking for peace. Sezai ve ailem hak arama mucadelemde daima beni arkadan bicakladilar fakat beni nerdeyse oldurttuler ve sonra baris konusmami da yasaklayip beni korkuttular.

In another incidence, my brother Sezai organized with my father and other brother to secretly share family land while abandoning me in my justice struggle against Foreign Ministry from the beginning. Baska bir olayda, kardesim Sezai, en basindan beri Disisleri’ne karsi yaptigim hak arama mucadelesinde beni en basindan beri terk edip yalniz birakmis, babam ile oteki kardeslerimi benden gizli orgutleyerek ailemizin yerlerini aralarinda gizlice paylasmistir.

In yet another incidence, My brother Sezai never called me during nearly six years since his shooting incidence but after I left my ex-wife in Ankara he miraculously managed to call my ex-wife from Denmark and then called me to accuse me in my broken marriage on his one sided long distance nosey attitude. Yine baska bir olayda, kardesim Sezai vurgun olayindan sonra yaklasinca 6 yil boyunca beni hic aramadi fakat Ankaradaki eski esimden ayrildiktan sonra mucizevi sekilde eski esime uzak mesafeleri asarak Danimarka’dan telefon acip konusmus ve daha sonra beni arayarak bozulan evliligime burnunu sokarak eski esimin tek tarafli olarak yaptigi suclamalara dayanarak ayrilma sucunu benim ustume atti.

In Denmark , Sezai always humiliated, intimidated and isolated me and delayed his participation in my visa extension meeting there and deliberately brainwashed me with his lies to leave Denmark and go to USA to isolate me from family, community and country. Danimarka’dayken Sezai beni kucuk dusurdu, korkuttu, tecrit etti, vize uzatma gorusmesine gitme tarihini surekli geciktirdi ve ailemden, cevremden ve Turkiyeden beni tecrit etmek icin Danimarka’dan Amerika’ya gecmem icin yalanlariyla beynimi yikadi.

Sezai openly and clearly accused me on Kuyumcullu solidarity Facebook page as a personal failure protecting the 1980 military coup d’états, my family and himself. Sezai Kuyumcullu koyu Facebook sayfasinda acikca ve kesin bir sekilde beni beceriksizlikle ve delilikle suclayarak 1980 askeri darbesini, ailemi ve kendisini korumustur.

Sezai became so spoiled and abusive because of my father’s favoritism. Sezai babamin koruyucu hareketleri yuzunden boylesine simarik ve kotu olmustur.

When I just finished my middle school I was at roof of our house in Salikkaya fixing our tv antenna and I overheard my father speaking with uncle Iskender Iskender outside that he did not want me as his child and did not want me to send me to school anymore but as I was too successful at school he had no choice! Ortaokulu bitirdigim gunlerde Salikkaya’daki evimizde catiya cikip tv anteni ayarlarken babami evin onunde yolda Iskender Iskender amca ile konusurken duydum ve babam amcama beni cocugu olarak istemedigini ve bundan sonra okula da gondermek istemedigini ancak simdiye kadar okulda cok basarili oldugum icin baska caresinin olmadigini soyledi. If I did not get all highest grades from all classes and certificates of merit every year including elementary school my father would never send me to high school. Eger notlarim her yil hepsi pekiyi olmasa ve her yil ilkokul dahil taktirnameler almamis olsam beni asla liseye gondermezdi. Even with all my success my father agreed to send me to high school only because of social pressures from his friends like uncle Iskender Iskender. Butun bu basarima ragmen babam beni liseye yollamaya ancak Iskender amca gibi arkadaslarindan gelen cevre baskisiyla istemiyor istemiye razi oldu.

My father proved that he let me study involuntarily only upon social pressures as he never came to visit me while I was in high school in Haydarpasa and Adapazari and never gave any pocket money at all and refused to give money to my aunt Binnaz for my food claiming it was fancy for him and starved me in college and forced me to work in the night shifts in the hotels.
Babam, Haydarpasa ve Adapazari’nda liseye giderken hicbir zaman yanima gelmedi ve cep harcligi vermedi ve Binnaz halamin istedigi yemek parasini bile fantazi diyerek vermedi ve Siyasal’da beni ac birakti ve beni otellerde gece vardiyasinda calismaya zorladi, boylece beni ancak cevre baskisiyla mecburen okuttugunu ispatladi.

My father also proved he wanted to burn me as he used me as a hitman on my sister, her husband and as rapist on her girl friend by pulling me back from my free boarding high school in Haydarpasa which is best school in the country. Babam beni yakmak istedigini ulkenin en iyi okulu olan Haydarpasa Lisesinde parasiz yatili olarak okurken beni bir tetikci olarak ablami ve kocasini bir tetikci oldurmek ve ablamin kiz arkadasina tecavuz etmek icin okuldan beni aldirtarak ta beni yakmak istedigini ispatlamistir.

If my father cared about my success in the school he should spare me not Sezai and instead prefer my only one year younger brother Sezai who was never good at school. Eger babam benim okuldaki basarima deger verseydi beni okulda birakir ve benden sadece bir has kucuk olan okulda hic iyi olmayan Sezai’yi kayirmamis olsaydi benim yerime onu kullanirdi.

My father also tried jackets, pants and other cloths on me in Ankara and took them for Sezai and left me empty handed when I started my college. Babam Ankara’da benim ustunde ceket, pantolon, vesaire giysileri deneyip aldiktan sonra bunlari Sezai goturdu ve beni boylece Siyasal’a basladigimda eli bos birakmisti.

My father punished me for my hard work while he rewarded Sezai for his laziness. Beni calismam icin cezalandirirken Sezai’yi tembelligi icin odullendirdi. That is the reason why Sezai and other siblings did what they did. Iste bu nedenle Sezai ve oteki kardeslerim ne yaptilarsa bundan yaptilar. From then on Sezai quit calling me “abi” which is respectful addressing to one’s elder brother. Iste bundan sonra Sezai bana saygi ifadesi olan “abi” diye hitap etmeyi birakti. Even worse Sezai started to call me “George” like he calls a dog to show his disrespect after I was fired from the Foreign Ministry in 1989 and did it ever since. Hatta daha da kotusu Disisleri’nden 1989 yilinda atildiktan sonra bana karsi saygisizligini gostermek icin bir kopek ismi cagirir gibi bana “Corc” diye hitap etmeye basladi ve hep bu hitapta israr etti.

If anybody calls his brother like calling a dog to show disrespect do you honestly expect any help from this person? Eger birisi abisine karsi saygisizligini gostermek icin onu bir kopegi cagirir gibi cagirirsa durustce bu kisinin abisine yardim etmesini beklermisiniz?

First my father used me as a hitman then burned my education and provoked and forced me into political struggle against the left again as his hitman and therefore he got me blacklisted and as a result when the military regime oppressed me he with Sezai and brothers backstabbed me while using my hitman money to burn forests to make land. Ilk once babam beni tetikci olarak kullandi ve sonra egitimimi yakti ve sola karsi beni kiskirtti ve zorla siyasi mucadeleye sokup beni yine tetikcisi olarak kullandi ve boylece beni fisletip mimletti ve sonucta askeri rejim bana zulum ettigi zaman Sezai ve kardeslerimle ile birlikte beni arkadan bicaklarken sirtimdan kazandigi tetikci parasiyla ormanlari yakip yer acti.

While I was oppressed by the never ending 12 September military regime my father and brother Sezai backstabbed me and shared family land and lived like a king by burning forests. Ben asla bitmeyen 12 Eylul askeri rejimi tarafindan omur boyu magdur edilirken babam ve Sezai beni arkadan hancerlediler ve aile yerlerini aralarinda pay ettiler ve ormanlari yakarak krallar gibi yasadilar.

My brothers argued that they excluded me from land sharing because I went to school but my education was only possible because I worked very hard to get highest grades while starving. Kardeslerim beni okudugum icin yer paylasmaktan dislandigimi acikladilar fakat benim egitimim ancak acken cok calisarak aldigim yuksek notlarla mumkun olmustur.

My father’s original betrayal campaign of backstabbing me in response to my very hard work under conditions of starvation and misery was doubled by participation of anti-democratic military and civilian regimes, was tripled by participation of my brothers and quadrupled by participation of all my family. Ac perisan vaziyette cok calismamin karsiliginda aslen babamin aleyhime baslattigi arkadan vurup ihanet etme kampanyasi, askeri ve sivil vesayet rejiminin katilimiyla ikiye katlanmis ve buna kardeslerimin katilmasiyla uclenmis ve tum ailemin ve sozde arkadslarin da katilmasiyla dortlenmistir.

My brother Sezai went to Denmark in 1988-1989 after he married with Mercan Karadayi and became good friend with leftist Mustafa Tuylu who tried to shoot me and hit my head from my back and escaped to Denmark in 1980. Kardesim Sezai Mercan Karadayi ile evlenince 1988-1989’da Danimarka’ya gitti ve 1980 yilinda beni arkamdan tabanca ile vurmaya calisan ve ates almayan tabancasini arkamdan kafama vurarak beni yaralayip Danimarka’ya kacan solcu Mustafa Tuylu ile yakin arkadas oldu. Sezai was too fast to forgive and become friends with my attacker who tried to kill me but he never forgives and never wants to make peace with my aunt Ayse’s sons Unal brothers after 22 years. Sezai beni oldurmek isteyen Mustafa’yi affetmek ve barismak icin cok acele etti fakat Ayse halamin ogullari Unal kardesleri 22 yil gecmesine ragmen hala affedip barismak istemiyor.

Sezai became best friends with my attacker who tried to shoot me and injured me but in the same time he organized a family coup d’état against me and secretly shared family land while leaving me helpless in my justice struggle after I was fired by the Foreign Ministry. Sezai beni vurmak isteyip yaralayan adamla cok iyi arkadas oldu sirada bana karsi bir aile ici darbesi yapti ve Disisleri’nden atildigim anda ailemizin yerlerini babam ve kardeslerimle aralarinda gizlice paylasip beni dislayarak beni hak arama mucadelemde caresiz birakti. My brother Sezai backstabbed me first with his secret friendship with my would-be murderer in Denmark then as he saw I was already backstabbed by the Foreign Ministry he backstabbed me with my father and brothers in Kuyumcullu village. Kardesim Sezai benim katilim olacak olan adamla gizli arkadas olarak Danimarka’da beni arkadan vurduktan sonra Disisleri’nin beni arkadan vurdugunu goruyor ve babam ve kardeslerimle beraber Kuyumcullu koyunde aile ici darbe yaparak beni gizli yer paylasimindan atarak yine arkamdan vurdu.

While Sezai secretly became best friend with my would-be murderer leftist Mustafa in Denmark he bragged that he was best gray wolf when we met Pharmacist Yakup Altintas in his new store in Karasu around 1990. Sezai nerdeyse beni katleden solcu Mustafa ile Danimarka’da gizlice cok iyi dost oldugu halde Eczaci Yakup Altintas’in Karasu’da yeni actigi eczanesinde 1990 yili yaz mevsiminde en iyi ulkucu olmakla ovundu. While pharmacist Yakup stated that Sezai was the real gray wolf and I was the fake one Sezai was flying with pleasure. Eczaci Yakup Sezai’nin gercek ulkucu oldugunu benim turkucu oldugumu soylerken Sezai zevkten ucuyordu. Pharmacist Yakup was speaking so just to deny everything while I was backstabbed by the state and my family simultaneously. Eczaci Yakup ben hem devlet hem de ailem tarafindan arkadan hancerlenirken sadece herseyi inkar etmek icin boyle konusuyordu. Yakup who was a gray wolf in the high school already became a supporter for capitalist Primeminister Turgut Ozal at the time. Lisedeyken ulkucu olan Yakup o anda konusurken kapitalist Basbakan Turgut Ozal’in destekciligini yapiyordu. Now same Yakup is supporting ruling AKP. Ayni Yakup iktidar partisi AKP’yi destekliyor. Here: Burda: http://www.sakaryabolgehaber.com/?NetPaper.ANKAmedya=EDITORS&eid=1237895814 ; http://www.karasununsesi.com/haber/4329/ak-partiden-iki-aday-adayi-daha.html

However, social media is rising so powerful and empowering my justice struggle that I already found enough energy with it to last a forever long fight. Ancak sosyal medya oyle cok guclu yukseliyor ve hak arama mucadeleme guc veriyor ki bana ebediyyen surecek bir mucadele icin yetecek gucu verdi bile.

Finally I moved to a room for four people at our Grads Society Guesthouse in Kizilay.
Nihayet Kizilay’daki Mulkiyeliler Birligi Misafirhanesi’nde dort kisilik bir odaya gectim. I was very happy I could move from 15- people stuffy state dormitory room in Cebeci to this room in the Guesthouse in Kizilay. Cebecideki 15 kisilik havasiz devlet yurdundaki
odadan Kizilaydaki bu misafirhanesine odasina gectigim icin cok mutluydum. I stayed there until I went to my mandatory military service. Mecburi askerlik hizmetine gidene kadar burada kaldim.

I started to work as candidate career diplomat in the bilateral cultural relations department of the Foreign Ministry in 22 December 1986 and stayed there until around July 1987 when l left for military service with permission from Ministry. 22 Aralik 1986mtarihinde Disisleri Bakanligi Ikili Kulturel Iliskiler Dairesi’nde aday meslek memuru olarak ise basladim ve 1987 Temmuz ayinda izinli olarak askere gidene kadar burada kaldim.

Head of our department was a strange guy minister Acar Tuzun. Dairemizin Baskani Acar Tuzun isimli acayip bir elciydi. Head of Department Acar Tuzun did not hold the experienced administrative officer even for one day to show me how he did the work and never wanted to train me himself and made me learn everything like a blind man in an aggravating way. Daire Baskani Acar Tuzun isini devraldigim tecrubeli idari memuru bana egitim vermesi icin bir gun bile tutmadigi gibi kendisi de bana hicbirsey gostermek istemedi ve sinir bozucu sekilde bir kor gibi herseyi kendi kendime ogrenmeye mecbur etti.

Of course, deputy general director minister Erdogan Aytun and General Director Ambassador Erdogan Sanalan took this destruction order from Undersecretary Nuzhet Kandemir and Deputy Undersecretary For Administrative Affairs Metin Mekik and Head of Personnel Department Yalcin Oral and ordered Acar Tuzun to destroy my career. Tabi Genel Müdür Buyukelci Erdogan Sanalan and Genel Müdür Yardimcisi Elci Erdogan Aytun bu yoketme emrini yukarda Mustesar Nuzhet Kandemir, Idari Islerden Sorumlu Mustesar Yardimcisi Metin Mekik ve Personel Dairesi Baskani Yalcin Oral’dan alip Acar Tuzun’e aktariyorlardi. Here: Burda: http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/uluc/2005/06/30/Yalcin_Oral ; http://www.internethaber.com/emekli-buyukelci-oral-oldu-131622ah.htm ; http://m.youtube.com/watch?v=qVL_1KJ8n_M&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DqVL_1KJ8n_M ; http://www.mayadergisi.com/wp-content/themes/NewsDaily/arsiv-files/245metinmekik.pdf ; http://www.mayadergisi.com/dr-oguz-aygun-ile-e-buyukelci-metin-mekiki-kaybettik/ ; http://www.mayadergisi.com/wp-content/themes/NewsDaily/arsiv-files/243metinmekik.pdf

Metin Mekik clearly supports all military coup d’états in his article which proves how his team in the Ministry implemented secret orders from military regime to destroy my life. Metin Mekik makalesinde acikca butun askeri darbeleri destekliyor ki bu onun ekibinin askeri rejimden gelen gizli emirlerle hayatimi nasil mahvettigini ispatliyor. Metin Mekik clearly states that loyalty to Ataturk is loyalty to America! Metin Mekik acik bir sekilde Ataturke baglilik Amerika’ya bagliliktir diyor! Turkish oligarchs are always believe that loyalty to Ataturk is loyalty to America. Turk oligarklari daima Ataturk’e bagliligin Amerika’ya baglilik olduguna inanirlar.

From my entrance until my degradation from career diplomat class and first termination there were 3 constant officials directly responsible from personnel to oppress me, they are Undersecretary Nuzhet Kandemir, Deputy Undersecretary Metin Mekik and Head of Personnel Department Yalcin Oral. Girisimden meslek memurlugu sinifindan tenzil dilmeme ve Disisleri’nden ilk atilmama kadar surekli olarak personel islerimden dogrudan Sorumlu olan uc kisi Mustesar Nuzhet Kandemir, Mustesar Yardimcisi Metin Mekik ve Personel Dairesi Baskani Yalcin Oral’dir. Especially Yalcin Oral is the man who delivered deadly blow to me while he always smiled and talked sweet to me! Ozellikle Yalcin Oral bana daima guler yuzlu ve tatli dilli konusarak oldurucu darbeyi vuran adamdir!

So oligarchs in the Foreign Ministry who destroyed my life following secret orders from the military regime had loyalty both to Ataturk and America. Yani Disislerinde askeri rejimin gizli emirleri uygulayarak hayatimi mahveden oligarklar hem Ataturke hem de Amerika’ya bagliydilar. All governments during my struggle also exhibit same two loyalties. Mucadelem suresindeki butun hukumetler de ayni ikili bagliligi sergilediler.

Today diplomatic and military oligarchs are same people and have exact same two loyalties! Bugun Disisleri ve askeri oligarklar ayni insanlardir ve ayni ikili bagliliga sahiptirler! Turkey’s oligarchs are still loyal to America and this is why they ignore their victims cries and protect coup d’états generals, collaborators, murderers, rapists, torturers, human rights violators. Turkiye’nin egemenleri halen Amerika’ya baglidirlar ve bu yuzden kurbanlarinin feryatlarini onemsemezler ve darbeci generalleri, isbirlikcilerini, katilleri, tecavuzculeri, iskencecileri, insan haklari dusmanlarini korurlar.

One day when l was in my boss Acar Tuzun’s room he picked up his phone he said on the phone to his friend that he crashed to a person with his Mercedes car but it did not matter because the victim was a cross dresser. Birgun amiri olan Acar Tuzun’un odasindayken gelen bir telefona cevap verdi ve telefonda arkadasina bir kaza yaptigini ve Mercedes arabasiyla birisine carptigini ancak onemli birsey olmadigini cunku carptigi kisinin bir travesti oldugunu soyledi. Tuzun showed in his own words that he thought cross dressers did not deserve human treatmen . Tuzun travestilerin insan muamelesini hak etmediklerini dusundugunu kendi sozleriyle gosterdi.

l understood that Acar Tuzun was really a mean guy as one night l met him by chance in front of the door of Ethnography Museum of Ankara for an official invitation and as we both realized we were at the wrong location and agreed that the invitation should be in the other location but he just abandoned me there stranded without even saying goodnight like an enemy by jumping in his Mercedes car. Bir gece resmi davetli olarak gittigim Ankara Etnografya Muzesi’nin kapisinda tesadufen ayni davete gelen amirim Acar Tuzun’le karsilastim ve her ikimizde yanlis addrese geldigimizi ve davetin baska yerde olmasi gerektigini farkedip konustuk ancak Acar Tuzun issiz ve karanlikta iyi geceler bile demeden bir dusman gibi beni oylece orda birakip Mercedesine atlayip cekti gitti.

When l arrived in the invitation later that night Deputy General Director Minister Erdogan Aytun spied on me all night and after the invitation finished he interrogated me about who the peoples I chatted and where l knew them! O gece davetin oldugu yere gidince Genel Müdür Yardimcisi Elci Erdogan Aytun butun gece casus gibi beni izledi ve davet bittikten sonra da konustugum insanlarin kim oldugu ve nerden tanigim seklinde beni sorguladi.

Later on Minister Acar Tuzun was killed in a car crash. Sonradan Acar Tuzun bir trafik kazasinda oldu gitti. But there was strange stuff going on before his death. Fakat olumunden once bazi acayip isler oldu.

My first work was coordinating research permits for foreign researchers in a room right next to Acar Tuzun but in a couple of months as l learned my work they put me alone in another room in an isolated corner of the floor. Bakanliktaki ilk isim yabanci arastirma gorevlilerinin arastirma izinlerini Acar Tuzun’un hemen yanindaki odada koordine etmekti
fakat iki ay icinde isi ogrenince beni dairenin en ucra kosesinde tekbasima bir odaya attilar.

Then they gave me only 3 jobs. Sonra bana sadece uc is verdiler.
They were to get field information reports from related Ministries about horse racing industry and then from hot springs health industries. Bunlar at yarisi ve sifali ilicalar konusunda ilgili bakanliklardan alan bilgilerini almakti. I did ask permission from Acar Tuzun to interview top researchers and top executives in the area and prepared first hand reports myself and we sent them to our embassies.Acar Tuzunden izin alarak bu alanlardaki
en yetkili kitap yazmis ve isin basindaki isimlerle bizzat gorusme yaparak derledigim bilgileri Buyukelciliklere yolladik.

But last one was real difficult one. Fakat en sonuncusu gercekten cok zordu. For months, I was unable to provide Turkish costumes requested by our Washington
embassy for the international costume museum in the USA
. Aylardir, Amerika’daki uluslararasi kostum muzesinin istedigi Turk kostumlerini temin edemiyordum.
http://www.metmuseum.org/about-the-museum/museum-departments/curatorial-departments/the-costume-institute

The offices and agencies like Maturation Institut (Technical High School for girls) and Ministry of Culture that my superiors wanted me to contact with letters and phone calls were no help. Amirlerimin basvurmami istedigi Olgunlasma Enstitusu ve Kultur Bakanligi gibi kurumlar yardim etmiyordu. Our embassy in Washington was pushing for it. Washington Buyukelciligimiz bastiriyordu. We were stuck. Takilip kalmistik. Head of Department Minister Acar Tuzun, General Director Ambassador Erdogan Sanalan and Deputy General Director Minister Erdogan Aytun put the blame on me like I was the failure. Daire Baskani Elci, Acar Tuzun, Genel Müdür Buyukelci Erdogan Sanalan ve Genel Müdür Yardimcisi Elci Erdogan Aytun sanki benim beceriksizligimmis gibi sucu bana yukluyorlardi.

In the meantime Prime Minister Ozal’s wife Semra Ozal was criticized in the press for spending a lot of money for an ottoman style costume ball which drew my attention. Ayni zamanda Semra Ozal’in Osmanli usulu sasaali kiyafet balolari yapmasi basinda elestirildiginden dikkatimi cekmisti. Here: Burada: http://www.farukbildirici.com/index.php?Did=541 I guessed Semra Ozal would be very happy to get rid of her collection of costumes by donating them to our work pursued by our department as state work and I did not fail in my guess but l angered my superiors very much. Semra Ozal’in kostum kollesiyonunu dairemizde devletin takip ettigi bir is icin hediye ederek kurtulmaktan cok mutlu olacagini tahmin ettim ve bu tahminimde yanilmadim ancak amirlerimi cok kizdirdim.

I told Acar Tuzun that l will try to get help from the Foundation of Turkish Women’s Promotion founded and chaired by the Prime Minister Ozal’s wife Semra Ozal. Basbakan Ozal’in esi Semra Ozal’in kurup idare ettigi Turk Kadinlarini Tanitma Vakfi’ndan yardim almaya
calisacagimi soyledim. He did not like it but still had to let me try it as we did not have any alternative solution. Fikri begenmedi ama baska bir alternatif cozum olmadigindan mecburen bana olur dedi.

I called the Foundation and told the managing lady about our costume problem and mentioned a picture on my desk in the Foreign Ministry. Vakfi telefonla aradim ve cikan
bayana kostum sorunumuzu anlattim ve Disisleri Bakanligi’ndaki masamda duran bir resmimden bahsettim. I told her that I had a picture with Ozal in order to get the costumes. Kostumleri alabilmek icin telefondaki bayana Ozallarla beraber bir resmim oldugunu soyledim.

Instantly I had prime minister’s wife Semra Ozal on the phone. Semra Ozal aninda telefonuma cikti. I told Semra Ozal very short stories about the costumes and the picture. Semra Ozal’a kostumlerin ve resmin hikayesini cok kisa anlattim. Semra Ozal was very happy to diffuse her critics while l was very happy to diffuse pressure on me from the hierarchy. Semra Ozal elestirilerden boylece kurtuldugu icin ben de ustumdeki Amir baskisini attigim icin cok mutluyduk.

But my supervisors and the opposition was not so happy to lose their ammunition in their hands. Fakat hem benim ustlerim hem de muhalefet gucleri ellerindeki cephaneyi kaybetmekten o kadar mutlu degillerdi. My superiors were already isolating me alone in a room without any work except this select impossible costumes one to destroy my life according secret blacklisting. Amirlerim gizli fisleme ve mimlemeye gore benim hayatimi mahvetmek icin beni yalniz bir odada bu secilmis imkansiz kostum isi haricinde issiz birakarak tecrit ediyorlardi. My superiors were supposed to serve to the opposition party by hiding this costume request and my secret blacklisting from the Primeminister in order to damage his charisma and my life. Amirlerim muhalefet partisi SHP’ye hizmet etmek icin basbakan Ozal’in karizmasini yikmak ve benim hayatimi mahvetmek icin bu kostum talebi ile benim fislendigimi gizlemeleri gerekiyordu. Suddenly the bird in their cage was flying for its freedom. Aniden kafeste tutmak tuttuklari kus ozgurlugune ucmaya basladi.

The picture in my desk showed me talking with Prime Minister Turgut Ozal and his wife Semra and wife of then State Minister Mesut Yilmaz. Masamdaki resim beni basbakan Turgut Ozal, esi Semra Ozal ve Mesut Yilmaz’in esi Berna Yilmaz ile konusurken gosteriyordu.

It was taken in a break in a theater show titled “Streetcar Named Desire” when I was in third year in college. Siyasal’da ucuncu sinifta iken “Arzu Tramvayi” adli oyunun perde arasinda cekilmisti. I made direct interview with the Prime Minister Ozal during
intermission for my research thesis on “International Terrorism And It’s Effects On International Relations And International Law” which I wrote in English.
“Uluslararasi Terorun
Uluslararasi Iliskiler ve Uluslararasi Hukuk Uzerindeki Etkileri” basligi altinda yaptigim ve lngilizce yazdigim arastirma tezi icin Basbakan Ozal’la oyunun perde arasinda dogrudan mulakat yapmistim.

Prime Minister opposed to my calling murders against Turkish diplomats as “Armenian terrorism”. Basbakan Ozal Turk diplomatlara karsi yapilan cinayetlere “Ermeni Teroru”
dememe karsi cikmisti. He suggested to avoid any ethnic group name for terrorism. Terorizm icin herhangi bir etnik grup adi kullanmaktan sakinmami onerdi.

During my call from my office in the Foreign Ministry, Semra Ozal said to me on the phone that they wil ship the costumes immediately and told me to come over and meet her and her husband Turgut Ozal in the Primeministry residence for signing the picture. Disisleri’ndeki buromdan actigim telefonda Semra Hanim esi Turgut beyle birlikte resme imza atmak icin bana Basbakanlik konutuna gelmemi soyledi.

She said they had a lot of Ottoman style costumes they used in a ball party in Istanbul. Ellerinde, Istanbulda bir baloda kullandiklari Osmanli usulu bircok kostumden olusan bir kolleksiyon oldugunu soyledi. Then suddenly our General Director Sanalan and Deputy General Director Aytun entered in my room like they spied on my phone conversation. Aniden sanki gizlice telefon gorusmemi dinliyorlarmis gibi Genel Müdür Sanalan ve Genel Müdür Yardimcisi Aytun odama girdiler.

They wanted to see the picture. Resmi gormek istediler. I showed the picture and told them what happened. Resmi gosterdim ve olanlari soyledim. They said it is insubordination in the ministry. Bunun bakanlikta itaatsizlik oldugunu anlattilar. They said I should not overstep my superiors and go to Prime Minister. Ustlerimi cigneyip Basbakana gitmemem gerektigini emrettiler. They intimidated me by telling me that this kind of insubordination is very bad habit for a diplomat. Bana bu tur bir itaatsizligin bir diplomat icin cok kotu bir
aliskanlik oldugunu soyleyerek beni korkuttular.

They said if I go I should at least refrain telling anything passed in the ministry and
ask the Prime Minister a position like working in holding companies making much more money.
Bana eger gidersem bile en azindan Disisleri’nde gecenleri Basbakan’a soylemememi ve cok daha fazla para getiren buyuk holdinglerde bana bir is bulmasini Basbakandan istememi
soylediler.

I said it cannot be insubordination because l have no choice as Primeminister’s wife Semra Ozal ordered me to go for a signature and this is following the order not disobeying the order without choice. Basbakanin esi Sema Ozal resmi imzalamak icin bana emir verdiginden emre uymaktan baska bir carem olmadigini bunun da itaatsizlik degil tam tersine caresiz emre itaat oldugunu soyledim.

In the meantime, there was my secret blacklisting order which I never knew, to be implemented by my superiors and now they started a secret campaign. Bu sirada ustlerim tarafindan uygulanan ancak benim hic bilmeigim bana karsi gizli mimleme emri
vardi ve boylece bana karsi gizli bir kampanya baslattilar. All my superiors intimidated me not to tell anything to Ozals about my isolation and tension on me from them. Butun amirlerim bana uyguladiklari tecrit ve baski konusunda Ozallara hicbir sey soylemem icin beni korkuttular.

I went to Prime Minister Turgut Ozal’s official residence and we had warm conversation with nice tea. Basbakan Turgut Ozal’in resmi konutuna gittim ve guzel bir cay esliginde sicak bir sohbet yaptik. As Ozal asked about my research I told Ozals that l learned a lot in
my college and I really respected it!
Ozal arastirmami sorunca Ozallara Siyasalda cok sey ogrendigimi ve okuluma cok saygi duydugumu anlattim.

They both signed the picture. Her ikisi de resmi imzaladilar. Prime
Minister made a joke about his wife’s signature.
Basbakan Ozal esinin attigi imzayla ilgili bir saka yapti. His joke to his wife Semra was “your signature always has to be bigger than mine”. Ozal’in esi Semra hanima yaptigi saka “senin imzanin her zaman benimkinden buyuk olmasi lazim” seklindeydi.

After this night my superiors debriefed me and kept me totally idle without any work and always advised me like “you are too good for this boring ministry, you should get in a very highly paying very active holding company job”. Bu geceden sonra amirlerim gorusmenin nasil gectigini benden dinlediler ve beni askere gidene kadar tamamen issiz bos olarak biraktilar ve hic durmadan bana “sen bu sikici bakanlik icin cok iyisin, cok paralar veren cok aktif bir holding sirketine girmen lazim” seklinde tavsiyede bulundular.

They isolated me totally and forced me out of my career by isolation and advising me to get a private job until l went to military service. Askere gidene kadar beni tumden tecrit ettiler ve meslegimden atmak icin tecritle ve ozel sektorde ise girme tavsiyesiyle beni manevi olarak zorladilar. Just before several days I was fired several ambassadors and NATO Gladio Undersecretary Tugay Ozceri reminded me these fake good advises. Gorevime son verilmeden bir kac gun once bircok Buyukelci ve NATO Gladyo Mustesari Tugay Ozceri bana bu
sahte iyi ogutleri hatirlatti. They reminded me the proverbial “a trouble is better than thousand advises”. Bir musibet bin nasihattan iyidir” atasozunu bana hatirlattilar.

Meaning l deserved this one trouble which is better than thousand advises because l did not listen to their orders and advises to “avoid the Prime Minister first and find a private job to leave the Foreign Ministry”. Yani “Basbakandan uzak dur ve Disisleri’ni birakip ozel sektorde kendine is bul” emirlerini dinlemedigim icin bu belayi haketmistim ben.

I was isolated and my all life was destroyed by undersecretary Ambassador Nuzhet Kandemir and his team in the Foreign Ministry who showed his real face after he retired and
entered into politics to revive his idol Suleyman Demirel.
Emekliye ayrildiktan sonra gercek yuzunu gosteren ve idolu Suleyman Demirel’i yeniden diriltmek icin siyasete soyunan Mustesar Buyukelci Nuzhet Kandemir ve Disisleri’ndeki ekibi tarafindan tecrit edildim ve tum hayatim mahvedildi. Kandemir’s idol Suleyman Demirel worked for arms dealer Altay group after he returned from USA, he forced Turkey into terror chaos and readied it for 1971 and 1980 coup d’états and 28 February soft coup d’états and was involved in Ozal’s poisoning. Kandemir’in idolu Suleyman Demirel ABD’den donunce silah taciri Altay kollektif şirketi icin calisti, ulkeyi teror kaosuna sokup 1971 ve 1980 ve 24 Subat darbelerine hazirladi ve Ozal’in zehirenerek oldurulmesi olayina karisti.

Insider retired Ambasador Coskun Kirca says father and mother of Nuzhet Kandemir are donmehs from Salonica. Emekli Buyukelci Coskun Kirca icerden birisi olarak Nuzhet Kandemir’in anne ve babasinin Selanikli donme oldugunu anlatiyor. It was documented that Suleyman Demirel is a robber and violent fascist mason who had CIA training in the USA. Suleyman Demirel’in ABD’de CIA egitiminden gecmis soyguncu ve saldirgan fasist bir mason oldugu da belgelenmistir. Here: Burda: http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-7710-34-o-da-asiretten.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Dönmeh;
http://m.haber7.com/haberDetay.php?id=890234 ; http://www.angelfire.com/hi5/hopegiver/mas2i.html; http://okul.selyam.net/docs/index-19497.html?page=8

While l gave this state opportunity to Turgut and Semra Ozal to turn their politically troubled costumes into a political success they closed their ears to all my calls for help
against destruction to my all life for years.
Ben Turgut and Semra Ozal’a siyaseten sorunlu kostumlerini siyasi basariya cevirmek icin bir devlet imkani sunarken tum hayatimin mahvedilmesine karsi yaptigim yardim cagrilarima yillarca kulaklarini tikadilar.

President Turgut Ozal was poisoned and his wife Semra Ozal is most likely to be prosecuted for it! Cumhurbaskani Turgut Ozal zehirlenerek olduruldu ve karisi Semra Ozal cok muhtemeldir ki bunun icin yargianacak! Here: Burda:
http://www.haberacisi.com/yazilar/haber21007-SEMRA_OZAL_YARGILANACAK_MI.html;
http://m.youtube.com/watch?v=bmL-2f_27T8&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DbmL-2f_27T8

There is a strange connection between the pressure from the team under donmeh undersecretary Ambassador Nuzhet Kandemir and the pressure from my family that l never realized until now. Donme Buyukelci Nuzhet Kandemir ve altindaki ekibin baskisi ile ailemin yaptigi baski arasinda simdiye kadar hic dikkatimi cekmeyen acayip bir iliski var. My father, grandfather and uncle Yunus ordered me to quit my creme dela creme career diplomat job in the Foreign Ministry and get a simple job. Babam, dedem ve Yunus Iskender amcam Disisleri’ndeki kaymak gibi diplomatik meslek memurlugunu terketmemi ve basit bir ise girmemi emrettiler.

My family starved me all my life but still talked like they cared for me. Butun hayatim boyunca beni ac birakan ailemin bu adamlari yalandan sanki beni dusunuyormus gibi konusuyorlardi. My family argued that my career diplomat job is too stressful while they imposed starvation to death campaign on me. Ailem diplomatik meslek memurlugumun cok stresli oldugunu one surup beni istifaya zorlarken bana karsi acliktan oldurme kapanyasi uyguladi.

Did my family and the Undersecretary Kandemir gang have direct organic connection? Ailemi ve Mustesar Kandemir cetesinin dogrudan organik baglantilari oldu mu? If they had, how? Eger olduysa, nasil?

In the meantime, my secret blacklisting arrived at the Ministry without my slightest feeling. Benim en kucuk bir haberim olmadan mimlenmemi emreden yazi geldi. I learned this fact almost after 12 years. Bu gercegi yaklasik 12 yil sonra ogrendim.

I saw this blacklisting file very unexpectedly in the court against the Ministry. Bu
mimleme dosyasini Disislerine karsi olan davamin goruldugu mahkemede hic ummadigim sekilde gordum. Judge Mehmet Akkaya showed it to me and told me all decisions about me were made based on this secret blacklisting file. Hakim Mehmet Akkaya bu gizli yaziyi bana gosterdi ve benimle ilgili tum kararlarin bu gizli mimleme dosyasina dayanarak yapildigini soyledi.

Judge Mehmet Akkaya said his father is retired General Director of Agricultural Bank Kemal Akkaya. Hakim Mehmet Akkaya babasinin emekli Ziraat Bankasi Genel Muduru Kemal Akkaya oldugunu soyledi. He hid from me that his father Kemal Akkaya was Prime
Minister Turgut Ozal’s favorite State Minister.
Babasi Kemal Akkaya’nin Basbakan Turgut Ozal’in gozdesi bir Devlet Bakani oldugunu benden gizledi.

Strangely as l never forgot his last name Judge Akkaya l googled and found that Judge Mehmet Akkaya is a member of Antalya Regional Administrative Court member now. Hakim Akkaya ismini hic unutmadigim icin Google’dan simdi bakinca Hakim Mehmet Akkaya’nin simdi Antalya Bolge Idare Mahkemesi uyesi oldugunu gordum. I also read that his father fell in prison as he could not pay his debts and his houses were seized for his debts. Babasinin borcunu odeyemeyerek hapislere dustugunu ve evlerine haciz geldigini okudum. Why did not the judge send me to his state minister father to fix this thing from its root? Hakim Akkaya neden beni babasina yollayip bu isi kokunden cozdurmedi? l hope he can answer me? Umarim bana bir cevap verebilir?

Because judge Mehmet Akkaya did not tell me the truth about his father l believe that he hid most of my secret file in the court too. Hakim Mehmet Akkaya’nin babasiyla ilgili gercegi benden sakladigi gibi mahkemedeki gizli dosyamin cogunu da benden sakladigina inaniyorum.

The Foreign Ministry sent me to mandatory military service which lasted 8 months.
Bakanlik beni 8 ay suren mecburi askerlik hizmetine gonderdi. I did my training in the Bilecik Gendarmerie Private Training Garrison. Egitimimi Bilecikteki Jandarma Er Egitim Alayinda yaptim. One day when l was in my downtown permission l helped to a couple of foreign tourists in the main downtown park for some directions and informations about the city and this became the reason for my first jail in my life. Carsidaki Ana parkta bir turist cifte sehrin yollarini tarif edip turistik bilgi vererek yardimci oldum ve bu benim haytimda ilk kez hapse girmemin nedeni oldu.

My superiors said a soldier is not supposed to speak with foreigners. Ustlerim bir askerin yabancilarla konusmasinin yasak oldugunu soylediler. I said l work in the Foreign Ministry as career diplomat and this will be first in the world. Ben Disisleri Bakanliginda meslek memuru oldugumu ve bu cezanin dunyada ilk olacagini soyledim.

While the Turkish state sends people like Demirel, Ecevit and Turkes to CIA training in USA and make them top state officials the same State jailed me as career diplomat for helping
tourists for directions!
Turk devleti bir yandan Demirel, Ecevit ve Turkes gibi insanlari ABD’de CIA egitimlerine gonderirken ayni devlet turistlere yol tarifinde yadimci oldum diye
bir Disisleri meslek memuru olarak beni hapse atti!

Turkish General Staff is controlled by foreigners in NATO but they punished me for just helping needy tourists a few minutes for road direction in my free time. Turk Genel Kurmayi NATO’daki yabancilarin kontrolu altinda ama ayni ordu caresiz turistlere birkac dakika yol tarifi yaptim diye beni cezalandirdi. They are addicted to take NATO orders but punished me for socializing with tourists! NATO emirlerini almaya alismislar ama beni turistlerle konustum diye cezalandirdilar!

I was not even allowed to read foreign papers for the same reasons. Ayni nedenlerle yabanci dil yayinlari okumam da yasakti. Anyway CIA runs our world why do
we need to read anything?
Zaten CIA dunyamizi yonetiyor neden birsey okumamiza gerek olsun ki?

One day the major came to my face in front of everybody in the training field and insulted me like “how much money did you pay to become career diplomat?” Birgun binbasimiz egitim alaninda herkesin ortasinda gelip gelip bana “Dissislerinde meslek memuru olmak icin kac para odedin”
diye hakaret etti. I answered the major like “No Sir Commander, contrary the Foreign Ministry incentived me to enter career diplomat job”. “Tam tersine komutanim Disisleri beni meslek memurluguna gireyim diye tesvik etti” diyerek cevap verdim. Remember retired ambassador Semih Gunver and Prof. Mumtaz Soysal and Prof. Turkaya Ataov were my references and naturally worked for and represented Foreign Ministry and pushed me to join. Buyukelci Semih Gunver, Prof. Mumtaz Soysal ve Prof. Turkaya Ataov tabi ki Disisleri icin calistilar, onu temsil ettiler ve benim referansim oldular ve girmem icin beni iteklediler.

In the oath-taking ceremony everyone’s family was present. Yemin toreninde herkesin ailesi hazirdi. Everyone had their family in the visits. Herkesin ailesi ziyaretlerde hazirdi. I never saw my father in all this military service. Bu askerlik hizmetim boyunca babami hic goremedim. He did not want one hour trip from
Adapazari to Bilecik.
Adapazari’ndan Bilecik’e bir saatlik bir yolculuga gitmek istemedi.

After the oat-taking ceremony there was a rank advancement ceremony. Yemin toreninden sonra rutbe takma toreni oldu. Suddenly captain of my unit told me that even though l earned my sergeant rank with highest grades he will show me some secret file from general commandment in Ankara signed by a general about my rank advancement and he assured me that he regards me like an ambassador and ordered me not to worry about a sergeant rank. Aniden bolugumuzun komutani yuzbasi bana Cavus rutbemi en yuksek dereceyle hakettigimi ancak bana genel komutanliktan general imzasiyla gelen gizli bir dosya
gosterecegini soyledi ve beni bir Buyukelci gibi gordugunu bu yuzden Cavus rutbesini onemsemememi emretti.

Because of his and other officers similar flattering and deceiving talk l could not admit the fact that l am blacklisted by the state! Yuzbasinin ve oteki komutanlarin benzer ovucu ve aldatici konusmalari nedeniyle devletin beni mimledigi gercegini kabullenemedim.

This flattering and deceiving attitude continued when l returned back to Foreign Ministry which prevented me to get necessary precaution for it! Bu ovucu
ve aldatici tavir ben askerden sonra Disisleri’ne donunce de devam ettiginden mimlenmeme karsi gereken tedbiri almami onledi.
Strategy of flattering and isolation was used together to destroy my life by the Foreign Ministry from the beginning. Hayatimi mahvetmek icin Disisleri tarafindan basindan beri ovgu ve tecrit stratejisi birlikte kullanildi.

They repeated none sense like you are too bright for this boring Ministry! Bu sikici Disisleri icin sen cok akillisin gibi bir sacmaligi tekrarlayip durdular. It was childish none sense because If I was so bright then why do not you make me your big boss! Cocukca bir sacmalikti cunku eger o kadar akilliysam neden beni basiniza bas amir yapmiyorsunuz!

lf they did not flatter and deceive me l could easily fix the blacklisting issue with a signature campaign in the national parliament before they trapped me! Eger beni boyle overek ve kandirarak uyutmamis olsalardi ben mecliste bir imza kampanyasiyla onlar beni tuzaga dusurmeden once mimlenme sorunumu rahatca cozerdim!

However as my military service finished I went to Kuyumcullu village to spend 10 days
vacation permitted by the Foreign Ministry.
Askerlik bitince Disisleri’nden 10 gunluk izinle Kuyumcullu koyune geldim. I came across with my maternal aunt Fadime’s son-in-law leftist director of title deeds Enver Salman in Karasu. Karasu’da Tapu Muduru solcu enistem Enver Salman’la tesadufen karsilastim. Enver Salman explained to me that Army General Habil Kucuk was also related to us. Enver Enistem Karaci General Habil Kucuk’un de akrabamiz oldugunu acikladi. Then he took me with General Habil Kucuk together in a car to visit my maternal grand parents in Salikkaya. Enver Enistem Karaci General Habil Kucuk’u de arabaya alarak Salikkaya’daki anneannemi ve dedemi ziyarete goturdu. It was extraordinary trip. Olaganustu bir yolculuktu. Director, Army General and me as diplomat openly supported my grandparents who were always traumatized by my fascist father. Tapu Müdürü, Karaci General ve diplomat olarak ben fasist babam tarafindan daima ezilen anneannemi ve dedemi acikca destekledik.

My leftist relative Salman forgave that l was used as a fascist hitman by my father and chairman Karabulut! Benim solcu enistem Salman babam ve Baskan Karabulut tarafindan fasist tetikci olarak kullanilmis olmami da affetmislerdi!

If l was was not deceived with flattering actions by the captain and other officers and
ambassadors I had so much support like this to smash their blacklisting trap!
Eger yuzbasi, oteki komutanlar ve buyukelciler tarafindan gurur oksayici hareketlerle aldatilmamis olsaydim onlarin mimleme tuzagini parcalayacak bunun gibi cok buyuk destegim vardi.

On the return we stopped to drink tea in the middle of Kuyumcullu village.
Donuste Kuyumcullu koyunun ortasinda cay icmek icin durduk. Everybody was surprised. Herkes cok saskindi. My father, grandfather and uncles saw us too. Babam, Dedem ve amcamlar da bizi gorduler. They realized they are losing their abusive power. Ellerindeki baskici gucun yokolmaya basladigini farkettiler.

They put new tricks on me. Bana karsi yeni hileleri uygulamaya koydular. The same uncaring father who did not take one hour trip to my oat-taking ceremony ordered me to stay in the village for good and not to go back to my job in the Foreign
Ministry.
Bir saatlik yoldaki yemin torenime gelmeyen ilgisiz babam 10 gunluk izni cigneyerek hep koyde kalmami ve Disisleri Bakanligi’ndaki isime donmememi emretti.

He was so trickery that you would think he did this because he really cares for me. O kadar hilekardi ki gercekten beni dusundugu icin bunu yaptigini zannedersiniz. He was not alone in trickery. Hilekarlikta yalniz degildi. Then my father, my grandfather and , my uncle Yunus all tried to convince me to quit my career diplomat position.
Babam, Dedem ve Yunus amcam hep Disisleri’ndeki diplomatlik işini birakmam icin beni ikna etmeye ugrastilar. As if they cared about me if I died from starvation! Sanki acliktan olsem umurlarindaydi!

They argued that I should quit my career diplomat job because they claimed it is extremely risky and stressful and take an easy going simple local job. Diplomatlik isinin
son derece riskli ve stresli oldugunu iddia ederek isimden istifa etmemi ve yakin yerde rahat basit bir ise girip calismami emrettiler. I was surprised to see them pretending they cared for me. Beni dusunuyormus gibi rol yaptiklarini gorunce sasirdim. Honestly l never
thought at that time they said exactly same thing what the Ministry said until l left for military service.
Acikcasi Disisleri’nin askerlik icin ayrilana kadar soylediginin aynisini soylediklerini hic dusunmedim o zaman. Ministry and my family pressured me to quit my diplomatic career almost in the same time! Disisleri ve ailem hemen hemen ayni zamanda diplomatlik meslegimi birakmam icin bana baski yaptilar! Naturally my family was very happy when I was oppressed and fired by the Ministry and always crushed my struggle for justice. Dogal olarak Disisleri tarafindan eziyete ugradigim ve meslegimden atildigim zaman ailem cok mutlu oldu ve hak arama mucadelemi daima yok etmeye calisti.

Ministry strategy after my visit to prime minister ozal was to keep me totally idle and bored and encouraging me with flattery words like “you are too good for this boring ministry, you should find a lucrative and exciting holding job”. Disisleri ben Basbakan Ozal”i konutunda ziyaret ettikten sonra bena hicbir is vermeyerek tamamen bosta birakip yarattigi can sikintisi ortaminda “Recai sen bu can sikici Disisleri icin cok iyisin neden gidip bol parali ve heyecanli
holding isi bulmuyorsun” gibi yagci sozlerle kopartma stratejisini uyguluyordu.

My family also used same deceiving strategy with words like they cared for my happiness and pressured me to quit from so called stressful diplomatic career. Ailem de ayni hilekar stratejisi kullanarak benim mutlulugumu istiyormus gibi yapti ve guya stresli diplomatlik meslegimi birakmam icin bana baski yapti.

I always loved so much my diplomatic career and was always on top of it and never ever thought or said it was stressful even under most terrible pressures in all my life. Diplomatlik meslegimi her zaman cok sevdim ve her zaman meslegimin zirvesindeydim ve butun hayatim boyunca en korkunc baskilara altinda bile meslegimin stresli oldugunu dusunmedim ve soylemedim.

I always fought to get justice for my career when I suffered starvation and did 3 marches and naked actions with chains risking my life and attacks from some media bosses like Ertugrul Ozkok and Reha Muhtar. Aclik cektigim zaman meslegim icin hak arama mucadelesi verdim ve hayatima kastedilmesini ve Ertugrul Ozkok ve Reha Muhtar gibi medya patronlarinin kisilik haklarima onursuzca saldirmasini goze alarak uc yuruyus ve zincirli ciplak hak arama eylemleri yaptim. There was no reason for my family to brainwash me like this against my diplomatic career. Ailemin bu sekilde benim beynimi diplomatlik meslegime karsi yikamasi icin hic bir sebep yoktu. Here: Burda: http://www.medyagundem.com/ertugrul-ozkokun-attigi-silahli-manset-28-subatta/ ; http://www.ensonhaber.com/reha-muhtar-gunah-cikardi-2012-09-09.html

Did my family get money and orders from the Foreign Ministry to get me quit from my diplomatic career? Ailem beni diplomatlik meslegimden kopartmak icin Disisleri’nden para ve emir aldi mi?

My real brothers all argued that my father grabbed money to sell us in the shooting
case.
Ozkardeslerimin hepsi vurgun davasinda babamin para yiyip bizi sattigini cok iddia ettiler. They also argued that uncle Yunus loves to finish such dirty deals. Kardeslerim Yunus amcamin boyle pis isleri bitirmeyi sevdigini de iddia ettiler.

Uncle Yunus was a cop in Istanbul and fired from his job for paying bribe as donation to terrorists while he was gambling in an illegal gambling pit. Yunus amcam Istanbul’da polisti ve kacak bir kahvehanede kumar oynarken teroristlere rusvet gibi yardim parasi verdigi icin isten atilmisti. All his life he provided his family by running illegal gambling houses. Butun hayati boyunca kacak kumarhane isleterek ailesinin gecimini temin etti. My father always praised gambling operators as winners and ridiculed the gamblers as losers. Babam hep kumarhanecileri kazananlar diye ovmus ve kumarbazlari de kaybedenler diye alaya almistir.

Uncle Yunus is the perfect person to broker a deal on us. Bizim ustumuzde anlasma yapacak adam Yunus amcamdir. My father uses uncle Yunus for such dirty deals. Babam Yunus amcami kullanir boyle pis isler icin. My father used uncle Yunus as facilitator when he used me as a stand-by hitman on my sister and her husband and rapist on her girlfriend when I was 15. Babam ablami ve kocasini vurmak icin beni bir tetikci olarak ve ablamin kiz arkadasina bir tecavuzcu olarak kullandigi zaman Yunus amcami yine isbitirici olarak kullanmisti. This is same uncle Yunus who mercilessly took me from my free boarding Haydarpasa high school to my father to finish this hitmanship and rape jobs. Beni bu tetikcilik ve tecavuz isleri icin parasiz yatili olarak okudugum Haydarpasa Lisesi’nden hic acimadan alip babama getiren iste bu Yunus amcamdir.

If they had money and orders from the Ministry who was the contact
person?
Eger Disisleri’nden para ve emir aldiysalar bu baglantiyi kim sagladi?

But I refused their tricky arguments and returned to the Ministry. Onlarin sahte iddialarini reddettim ve Disisleri’ne dondum. However, Fascist Turkish State collaborates with my father in the blacklisting. Ancak fasist Turk Devleti mimlemede babamla isbirligi yapar. State and my father are serving to the same purpose. Devlet ve babam ayni amaca hizmet eder.

They are oppressors. Onlar ezenlerdir. People like me and my mother are the oppressed.Annem ve benim gibi insanlar da ezilenleriz. My father treated my siblings as unwanted step children but pretending he cares for us. Babam oz kardeslerime uvey evlat muamelesi yapmis ama bizi seviyormus gibi rol kesmistir.

This mistreatment was major complaint between my real brothers until my father bought them with secret land sharing without me! Bu kotu muamele sikayeti babam benden gizlice kardeslerime yer dagitip onlari satin alana kadar ozkardeslerim arasinda en buyuk sikayet konusuydu! My father bought them and turned them against me. Babam
kardeslerimi satin aldi ve onlari bana karsi cevirdi. My father used same divide and swallow tactic like state. Babam devlet gibi bol ve yut taktigini uyguladi. State protects the powerful and pretends it cares for the oppressed. Devlet gucluyu korur ve
ezileni de koruyormus gibi rol yapar. So fascist state served to my fascist father by purging me. Fasist devlet beni harcayarak fasist babama hizmet etti. Oppressors protect and support each other! Ezenler birbirini korur ve destekler! This is system of oppressors and it serves only to oppressors! Bu ezenlerin duzenidir ve sadece ezenlere hizmet eder!

After military service the Ministry instantly changed its strategy to hypnotize me with best flattering working conditions and free luxury housing. Askerlik hizmetimden sonra Disisleri ansizin taktik degistirerek beni en gururlandirici calisma kosullari ve bedava luks lojmanla hipnotize etme taktigini uyguladi. Ministry strategy changed from isolation and pressuring me to quit with flattering lies to blinding me with flattering position and free luxury housing! Disisleri stratejisi tecrit ve yalanlarla beni ayrilmaya zorlamaktan gurur oksayici bir gorev ve bedava luks bir lojman vererek beni korlestirmeye donmustu. This blindness filled me with unlimited trust in my superiors motives. Bu korluk bende amirlerimin niyetleri konusunda benim icimi sinirsiz bir guvenle doldurdu.

Due to this false trust I never needed to seek for political support in the national parliament or legal help from lawyers until I was degraded from my career diplomat class! Bu bos guven yuzunden diplomatlik mesleginden cikarilana kadar hicbir sekilde mecliste bir siyasi destek veya avukatlardan bir hukuk yardimi aramadim. There is only one exception to this inaction. Bu hareketsizligimin sadece bir istisnasi oldu. Administrative Attaché Ms. Rukiye Demir was working in our department and got an appointment for me to see lawyer Haluk Oztrak as she knew him. Idari Atese Rukiye Demir dairemizde gorevliydi ve tanidigi icin avukat haluk Oztrak’tan benim icin randevu aldi. I visited attorney Haluk Oztrak a few times but he run me around and never helped me. Avukat Haluk Oztrak’i birkac kez ziyaret ettim fakat beni oyaladi ve asla hicbir yardim etmedi.

Rukiye also sent me to Prof. Ahmet Demir who was working in our college and adviser in the Primeministry. Rukiye beni Siyasal’da hocalik yapan ve bas bakanlikta danisman olan Prof. Ahmet Demir’e yolladi. Demir was a gray wolf and writing to right wing papers and married with Rukiye about time when I was fired. Demir ulkucu idi ve sagci gazetelere yazilar yaziyordu ve benim atildigim zaman Rukiye hanim ile evlendi. Neither leftist attorney Haluk Oztrak nor graywolf Prof. Ahmet Demir pitied and helped in my struggle for justice. Ne solcu avukat Haluk Oztrak ne de ulkucu Ahmet Demir bana aciyip yardim etmedi. Both were known as champions of charity! Her ikisi de yardimseverlik sampiyonu olarak bilinir. http://www.trakyagazetesi.com.tr/gundem/chp-buyuksehire-haluk-oztraki-gostersin-oyum-ak-partinindir-h4207.html ; https://eksisozluk.com/ahmet-demir–453535 ; http://cerideimulkiye.com/?p=11086

Foreign Ministry blacklisted me and illegally degraded my grade from career diplomat to administrative officer. Disisleri Bakanligi beni mimledi ve yasalara aykiri olarak meslek memurlugundan idari sinifa tenzil etti. At that time, the Special Law for the Foreign Ministry permitted degradation of a career diplomat candidate down to administrative officer position only with one condition. O zaman gecerli olan Disisleri Bakanligi Teskilati Kanunu, bir Meslek Memuru Adayi’nin Idari Memurluk kadrosuna dusurulmesine ancak bir sartla izin veriyordu. Only if he/she fails in an evolution at the end of one-year long education in the Foreign Ministry Center for Education. Sadece Disisleri Egitim Merkezi’nde yapilan bir yillik egitim sonunda yapilacak bir degerlendirme sonucundaki basarisizlik durumunda musaade ediyordu.

My degradation was supposedly based on this rule. Benim sinif tenzilim sozde bu kurala dayandirilmisti. However, this evaluation was made after only a total five-month long education in the Center. Ancak, bu degerlendirme, Merkez’de toplam sadece bes ay suren bir egitim sonucunda yapildi. It was not even half of the period required by the Law. Bu da Kanun’un sart kostugu surenin yarisi bile degildi.

My exam papers were also tampered and stolen in the Center. Sinav kagitlarimla oynandi ve Merkez’de kagitlar calindi. Head of Center was Ambassador Huseyin Celem and Deputy Head of the Center was Consul General Reha Parla. Merkez’in baskani Buyukelci Huseyin Celem ve Baskan Yardimcisi Baskonsolos Reha Parla idi. My
various written complaints were made ineffective.
Bircok yazili sikayetim hic dikkate alinmadi.

But soon after Parla committed suicide in his official lodging in the Turkish Consulate
General to which he was assigned.
Ancak kisa sure sonra Parla tayin oldugu Baskonsolosluk’taki resmi ikametgahinda intihar etti. According to press he used his own official handgun in Scopje in Romania. Basina gore Romanya’nin Uskup sehrinde kendisine ait beylik tabancasini kullanmisti.

Ministry pretended his suicide never occurred. Disisleri bu suikast hic olmamis gibi yapti. Ministry also argued it had nothing to do with my grievance. Disisleri,
ayrica bu suikastin benim sikayetimle hicbir ilgisi olmadigini da iddia etti.

However, Consul General Reha Parla’s brother Prof. Taha Parla,is a very good socialist thinker/writer. Ancak, Baskonsolos Reha Parla’nin kardesi Prof. Taha Parla cok iyi bir sosyalist, dusunur/yazardir. Here: Burda: http://urundergisi.com/makaleler.php?ID=1678 I hope Prof. Parla investigates CIA/Gladio Undersecretary Tugay Ozceri and
his brother Reha Parla and all circumstances and enlighten us wth the truth.
Umarim Prof. Parla CIA/Gladyo Mustesari Tugay Ozceri’yi, kardesi Reha Parla’yi ve o zamanki gercekleri arastirir ve bizi aydinlatir. I believe Prof Parla can help for justice. Prof. Parla’nin adalete yardimci olabilecegine inaniyorum.

Capitalist injustice system totally ignored its own law and did not respect its requirement for one year long education in the Center in its decision in my case. Kapitalist Adaletsizlik Sistemi benim davamda kendi Kanunu ve onun geregi olan egitim merkezinde bir yillik egitimin
yapilmadigini hic dikkate almadi. Capitalist injustice system preferred lies of corrupt officials instead of the Law as usual. Kapitalist Adaletsizlik Sistemi her zaman oldugu gibi Kanun yerine yoz burokratlarin sozlerini tercih etti.

I tried to resist against this injustice with petitions. Bu adaletsizlige karsi dilekcelerle direnmeye calistim. I was already in the trap. Coktan tuzaga dusmustum. I said my supposed insult to my high school principle was in fact freedom of expression and universal right of self defense and seeing the Prime Minister Ozal for autographing was also freedom of expression not an insubordination. Lise Müdürü’ne sozde hakaretin ifade ozgurlugu ve evrensel savunma hakki oldugunu ve basbakana imza icin gitmemin de ifade ozgurlugu oldugunu soyledim.

As I started to refer to the Primeminister they disappeared me immediately. Basbakana atifta bulunmaya basladigim icin aninda beni ortadan kaybettiler. Ministry terminated my administrative officer position instantly. Disisleri idari memurluk gorevime derhal son verdi.

The signing Foreign Minister was corrupt Mesut Yilmaz who was convicted for embezzling by the high court. Dosyama imza atan Disisleri Bakani, sonradan Yuksek Mahkeme tarafindan yolsuzluktan mahkum edilen Mesut Yilmaz’di. It was reported that his origin is Armenian but his origin does not matter l wish he was a humane person. Mesut Yilmaz’in Ermeni asilli oldugu bildirildi fakat asli onemli degil keske insan olsaydi. Here: Burda: http://tr.wikipedia.org/wiki/Mesut_Yılmaz

Signing Undersecretary was Tugay Ozceri who slaved himself for NATO all his life and was member of freemason illuminati Council on Foreign Relations (CFR). Dosyama imza atan Mustesar da hayati boyunca NATO icin kole gibi calisan dunyayi yoneten karanlik gizli mason efendilerin Dis Ilskiler Konseyi (CFR) uyesi Tugay Ozceri’ydi. Previous undersecretary Nuzhet Kandemir is a donmeh and also a big fan for Freemason Suleyman Demirel. Beni yasadisi olarak meslek sinifindan cikaran onceki Mustesar Nuzhet Kandemir bir donme ve mason Suleyman Demirel’in de buyuk hayrani idi. Here: Burda: http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-7710-34-o-da-asiretten.html

Ozceri was a Bilderberg member like Mesut Yilmaz. Mesut Yilmaz gibi Ozceri de bir Bilderberg uyesidir. Here: Burda: http://blog.milliyet.com.tr/uluslararasi-masonik-zirve–bilderberg-grup/Blog/?BlogNo=405841

Ozceri died from Alzheimer’s disease. Ozceri Alzheimer (erken bunama) hastaligi cekerek oldu. Ozceri as Bilderberg member worked very hard to use Turkey as hitman for USA/NATO invasion in Iraq as Undersecretary. Ozceri, Bilderbergci Mustesar olarak ABD/NATO’nun Irak’i isgali icin Turkiyeyi bir tetikci olarak kullanmak amaciyla butun gucuyle calisti.

These corrupt diplomatic Bilderberg officials twisted my universal petitioning right as illegal leafletting. Bu yoz Bilderbergci Disisleri yetkilileri evrensel dilekce hakkimi yasadisi bildiri dagitmak olarak carpittilar. NATO Gladio Undersecretary Ozceri told me he blacklisted me and yelled to threaten me that he would throw me under the doormat and crush
me there like a bug if I did not stop complaining.
NATO gladyo mustesari Ozceri beni mimledigini soyledi ve sikayetlerimi birakmazsam beni Disisleri’nin kapisindaki paspasin altina atip bocek gibi ezmekle tehdit etti. He showed he is part of CIA/Mafia/Gladio in his obscene threat! Ozceri yaptigi igrenc tehditle CIA/Gladyo/mafya orgutunun bir parcasi oldugunu gosterdi.

He accused me of traveling to Holland for mafia without passport and getting same mafia to shoot him for revenge! Ozceri beni pasaportsuz olarak mafya icin hollandaya seyahat etmekle ve kendisini intikam icin ayni mafyaya vurdurtmak istemekle sucladi! Ozceri expressed insane imaginations like he was a CIA torturer on dope interrogating me! Ozceri sanki kokain muptelasi CIA sorgucusu gibi manyak hayallerle bana iskence yapti.

I told Ozceri that I travelled to Holland when I finished third year in college without passport as a natural reaction to human rights violation of 1980 military regime by denying my natural right of passport. Ozceriye 1980 askeri rejiminin bir insan olarak dogal hakkim olan pasaportumu vermeyi reddetmesine dogal bir tepki olarak Siyasal’da ucuncu sinif sonunda yaz mevsiminde Hollandaya seyahat ettigimi soyleyerek karsilik verdim.

In fact CIA/NATO/Gladio and their puppet regime in Turkey is real mafia and death squads. Gercekte CIA/NATO/Gladyo ve onlarin Turkiyedeki kukla rejimi gercek mafya ve
olum mangalaridir. Undersecretary Ozceri is part of that global Bilderberg illuminati mafia and twisted the fact totally! Mustesar Ozceri o kuresel Bilderbergci illuminati mafyasinin bir parcasiydi ve gercegi tamamen carpitti!

NATO Gladio Undersecretary Ozceri fired me and sent an answer to court that there is no witness statement to the accused illegal leafleting because all of the witnesses were sent to assignment to foreign countries. NATO Gladyocu Mustesar Ozceri beni Bakanliktan atti ve sonra mahkemeye yolladigi cevabinda sozde yasadisi bildiri dagitma sucuma sahit olan memurlardan tanik belgelerinin alinamdigini cunku bu memurlarin yurtdisi gorevlere
atandiklarini one surdu.

This insane coup d’état trial based on this insane answer took more than 2 years in the Turkish military coup d’état injustice system. Bu manyak cevaba dayanan bu manyak askeri darbe Mahkemesi, Askeri Darbe Adaletsizlik Sisteminde iki yildan fazla surdu.

Undersecretary Ozceri spent all his life for NATO as the executive dealing with Gladio. Mustesar Ozceri butun hayatini Gladio ile ilgili NATO yetkilisi olarak harcadi. Gladio is responsible all the cold war, terrorism and coup d’états and death squads around the world under CIA control. Gladyo, CIA’nin kontrolunda dunyadaki soguk savastan, terorizmden ve darbelerden ve olum mangalarindan sorumludur. That is Ozceri as an executive of NATO’s world terrorism tortured me with his insane pressures. Yani dunya terorizminin orgutu olan NATO’nun yetkilisi Ozceri bana manyak baskilariyla iskence etti.

Gladio uses counter guerrillas to incite people against each other to start civil war and then Gladio generals take over the country to exploit it as a happy slave in a quiet marshal
law environment pimping it to global bloodsuckers.
Gladyo kontur gerillalari kullanarak halki birbirine karsi kullanip ic savaş cikartir ve sonra kendine bagladigi generallerle darbe yapar ve sikiyonetimin sessiz ortaminda ulkeyi mutlu bir kole olarak peskes cekip yabanci
kan emicilerle somurur.

Everybody is a pawn for Gladio. Gladyo icin herkes birer piyondur. Everything is to continue imperialism without obstacles. Hersey emperyalizmin engelsiz surmesi icindir. As soon as l was fired by the Foreign Ministry I called my father on the phone for help to fight the injustice. Disisleri’nden atilir atilmaz haksizlikla mucadelemde yardim icin babami telefonla aradim. He clearly and loudly said “they did good to you” on the phone. Telefonda acik ve gur sesle “iyi yaptilar sana”dedi.

He was so mad at my request for legal aid. Avukat destegi istememe cok kizdi.
My father yelled on the phone and ordered me to go back to Kuyumcullu village to burn the forest and uproot the wood and clear hazelnut land. Babam bana telefonda bagirdi ve orman yakmak, agac sokmek ve findik tarlasi acmak icin Kuyumcullu koyune geri donmemi emretti.

When I returned to village he woke me up by kicking me badly in the dawn of morning. Koye dondugum zaman sabahin safaginda beni feci tekmeleyerek uyandirdi. My father yelled at me exactly “get up political science grad, burn some forest, uproot some wood to clear land”. Babam bana aynen “kalk siyasalli, orman yak, kok sok, yer ac” diye bagirdi.

I run outside and joined the villagers’ resistance against construction of vacation housing by state railcar industry on our village beach. Disari kostum ve koyumuzun halkiyla bir olup devlet vagon sanayisi tarafindan koy plajina tatil sitesi yapilmasina karsi baslayan direnise katildim. We were effective. Etkiliydik. Contractors run away with their tents. Insaatcilar cadirlariyla kactilar.

Then gendarmerie came to our village and station commander gendarmerie captain arrested me with 5 others from the tea house for nothing while I was peacefully drinking my tea and chatting with a friend. Sonra jandarmalar geldi ve karakol komutani jandarma yuzbasisi beni bir arkadasimla sessiz bir sekilde cay icerken 5 kisiyle birlikte sebepsiz yere tutukladi.
I was drinking my tea chatting peacefully with a fellow villager on my chair. Sandalyemde cayimi icerek bir koylu arkadasimla sakin bir sekilde sohbet ediyordum.

Captain or soldiers never asked anything to us. Yuzbasi ve askerler bize hicbirsey sormadilar. How did the captain identify me? Yuzbasi beni nerden tespit etti? Who snitched me? Beni kim ispiyonladi?

Obvious suspects are my father and his childhood buddy village headman Talat Naci Aydinoglu. Babam ve cocukluk arkadasi Muhtar Talat Naci Aydinoglu acik supheli.
Village headman Talat cannot do anything against my father and captain cannot take any step without village headman Talat. Muhtar Talat babama karsi hicbirsey yapamaz
ve yuzbasi da Muhtar Talat olmadan adim atamaz.

We stayed in the jail all day without food. Butun gun karakolda ac olarak tutuklu kaldik. After we were released we continued our campaign. Ciktiktan sonra
kampanyamizi surdurduk. We told everyone that village headman Talat took bribe and sold the village beach. Muhtar Talat’in vagon sanayine rusvet karsiligi imzasini atarak plaji sattigini anlattik.

My father threatened me personally for this. Babam sahsen beni bunun icin
tehdit etti. Village headman Talat threatened me by sending his wife as a messanger. Muhtar Talat da esini haberci yollayarak beni tehdit etti. His wife said very bad things will happen to me! Muhtarin karisi bana cok kotu seylerin basima gelecegini soyledi!

The gendarmerie raided the tea houses in the night time imposing some curfew and
fired to the villagers and the provoked villagers fired back too.
Jandarma geceleyin koyu basip kahvelerde oturma yasagi uyguladi ve koylulere otomatik silahla ates acti ve provoke olan bazi koyluler de atesle karsilik verdi. But who snitched that villagers overstayed the set curfew hours? Fakat koylulerin kahvelerin kapanma saatinde hala orda olduklarini jandarmaya kim haber verdi? Usual suspects are my father and his best buddy village headman Talat. Her zamanki supheliler babam ve en yakin arkadasi koy muhtari Talat’tir. They almost cause some horrible deaths! Nerdeyse bazi feci olumlere yol aciyorlardi!

Then I set an observation station in the beach. Sonra plajda bir gozetleme
istasyonu kurdum. All villagers helped me for everything. Butun koylu hersey icin yardimci oldu. They brought big excavator and dug for fresh water.Kepce getirip su cikarmak icin calistilar. We could not find drinkable water but they installed electric lines and brought electric. Icilebilir su bulamadik fakat elektrik hatti cekip elektrik getirdiler.

My village people supported me everyday like this. Her gun beni boyle desteklediler. They made special meals with Turkish dinner party and had me as guest. Ozel yemek daveti duzenleyip beni davet ettiler.

In the meantime we made a signature campaign to promote our beach struggle and I made copies and mailed them to many places. Ayni zamanda plaj mucadelemizi duyurmak icin bir imza kampanyasi yaptik ve ben kendim bunlari Adapazari’nda cogalttim ve bircok yere yolladim.

We also put up very good signs on the windows of some tea houses in the village. Koydeki bazi kahvelerin camlarina da cok guzel yazilar astik.

But one day my father came with his farm tractor and trailer to my station. Fakat birgun babam traktorunu kasasiyla getirdi. He was with my real brother Sezgin Iskender. Ozkardesim Sezgin Iskender ile birlikteydi. They came with handguns in
their belts and they knew l never had guns!
Bellerinde tabancalariyla geldiler ve benim asla silahim olmadigini biliyorlardi!

My father used my brother Sezgin as hitman on me. Babam kardesim Sezgini bana karsi tetikci olarak kullanmisti. Two of them destroyed my beach observation station tent. Ikisi paj gozetleme istasyon cadirimi yiktilar. My father hit me and yelled at me that wood sticks in my tent belonged to him.Babam, cadirimin agac direklerinin kendisine ait oldugunu soyleyip bana bagirdi ve vurdu.

My father who ordered me to burn the forest was so mad at me for using a few wood sticks to protect the beach. Orman yakmami emreden babam plaji kollamak icin bir kac odun parcasi kullanmama cok kizmisti. I feared they wanted to shoot to kill me if l resisted. Eger direnirsem beni vurup oldureceklerinden korktum. I could see their gun on their belt. Bellerindeki tabancalari gorebiliyordum.

My father and brother Sezgin broke my tent therefore l needed a new place. Babam ve kardesim Sezgin cadirimi yiktigindan dolayi simdi yeni bir yere ihtiyacim vardi. Then I entered in the ground floor of the building my father was living. Babamin oturdugu binanin giris katina girdim. It was empty and had broken glass and needed paint. Yer bos, camlari kirik ve boyasi dokuktu. I entered and painted it and began using as my press office for the beach and career diplomat campaign. Buraya girdim ve boyasini yaptim ve burayi plaj kampanyasi ve Disisleri kampanyam icin basin burosu olarak kullanmaya basladim.

Without two days passed my father raided my new office while I was chatting with a fellow villager on my chair. Iki gun gecmeden ben bir koylu arkadasla yeni buromda oturmus konusurken babam baskin yapti. He was so violent and took all the press clippings
and my picture with prime minister Turgut Ozal from the wall and destroyed and
took away pieces.
Cok vahsiydi ve duvardaki tum basin kupurlerimi ve Basbakan Turgut Ozal’la olan resmimi yirtip goturdu. My father ruined my autographed picture with the
Prime Minister.
Babam, Basbakanla imzali resmimi mahvetti. He threatened to shoot me if I do not evict. Bosaltmazsam beni vurmakla tehdit etti.

In that office somebody was already shot by another villager a few years ago. O buroda birisi bir kac sene once zaten bir baska koylu tarafindan vurulmustu.
My father reminded me that murder. Babam bu cinayeti bana hatirlatti. But villagers gave me another place in the next building. Fakat koyluler yan binada bana yer verdiler.

Viiage people also brought me their hazelnuts to sell it for them. Findiklarini da satmam icin bana verdiler. But my father got angrier at me. Fakat babam simdi daha da kizmisti bana. My father, his buddy village headman Talat and the gendarmerie continued to target me. Babam, yakin dostu Muhtar Talat ve Jandarma beni
mimlemeye devam ettiler. All powers blacklisted me. Butun gucler beni mimlediler.

Power centers made me an open target.Guc merkezleri beni acik hedef haline getirdiler. I was blacklisted totally by Grandfather Osman Cavus family, Office
of Village Headman and his deputies and by gendarmerie, and by the Foreign Ministry.
Osman Cavus dedemin ailesi, muhtarlik, azalar, jandarma ve Disisleri tarafindan tumden mimlenmistim.

My brothers already backstabbed me by sharing land with my father in total secrecy. Kardeslerim tamamen gizli bir sekilde babamla aralarinda yer paylasarak zaten
beni arkadan vurmuslardi. Brother Sezgin already acted like my father’s hitman and later defended it to destroy my tent and our resistance in the beach! Kardesim Sezgin
plajdaki cadirimi ve plaj direnisimizi yikarken ve sonradan bunu savunurken babamin tetikcisi gibi hareket etmisti. My family always stood against my justice struggle. Ailem daima hak arama mucadeleme karsi durmustu.

Now l was totally surrounded by all sides. Simdi her tarafimdan tamamen sarilmistim. My participation in the beach struggle angered power centers. Plaj mucadelesine katilmam guc merkezlerini kizdirdi. Their hitman Yellow Mehmet Erturk did not miss the opportunity. Bu guclerin tetikcisi olan Sari Mehmet Erturk firsati kacirmadi. Yellow Mehmet Erturk always lived on drugs and targeted peaceful mellow persons to extract money by threat of murder. Sari Mehmet Ertürk her zaman uyusturucu ile yasamis, bariscil mulayim insanlari olumle tehdit edip paralarini soymustu. Yellow Mehmet was totally corrupt and became tool of the corrupt powers. Sari Mehmet tamamen yozlasmis ve yoz guclerin aleti olmustu.

They brainwashed Yellow Mehmet against me. Bana karsi Sari Mehmetin beynini yikadilar. So Yellow came to my office and was all high and showed his gun in his belt and demanded money. Boylece Sari sarhos halde benim dukkana geldi ve belindeki
tabancasini bana gostererek benden para istedi. I knew the drunk was there to shoot to kill me for an excuse.Sarhosun bir bahane ile beni vurup oldurmek icin geldigini biliyordum.

I had to give him all the money I had to save my life. Canimi kurtarmak icin olan butun parami Sari’ya vermek zorunda kaldim. It was equivalent of two tones of
good hazelnuts.
Iki ton kaliteli findik parasiydi. For some reason I hoped that I could get my money when I come together with my brothers. Nedense, kardeslerimle biraraya gelip parami geri alacagimi umuyordum.

For some reason I forgat that my brothers backstabbed me already and they encouraged Yellow Mehmet the most. Nedense kardeslerimin coktan beni arkadan vurduklarini ve boylece Sari Mehmeti en cok onlarin tesvik ettigini unutmustum. However in a few minutes after Sari walked away I heard gun shots and soon learned that Yellow murdered a
young poor fellow villageman named Kamil working in his own shoe store.
Ancak Sari disari ciktiktan bir kac dakika sonra silah sesleri duydum ve Sari’nin koyde kendi ayakkabi dukkaninda calisan zavalli koylumuz Kamil’i vurup oldurdugunu ogrendim.

Yellow murdered Kamil for money again. Sari Kamil’i yine para icin oldurmustu. He went to jail. Hapse girdi. I went to Yellow’s home for my money.. Parami almak icin Sari’nin evine gittim. I spoke with his mother who is my paternal half aunt Fadime. Sari’nin annesi olan uvey halam Fadime ile konustum. Aunt Fadime said it is up to her husband Mustafa. Halam Mustafa Eniste’ne kalmis bu is dedi. Her husband Mustafa was mad and yelling at me. Mustafa enistem kizgindi ve bana bagiriyordu. Here: Burda:http://www.kuyumculu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1164 The guy with the crouches in the pictures is Yellow Mehmet Erturk in his father Mustafa’s funeral. Koltuk degnekleriyle resimlerde gorulen kisi babasi Mustafa’nin cenazesine katilan Sari Mehmet Erturk’tur.

He quickly kicked me out of his home. Evinden beni hizla kovdu. I saw Yellow in the teahouse almost 10 years later as he was released from prison. Sari’yi 10 yil sonra cezasi bittince koy kahvesinde gordum. He invited me to sit with him to drink tea. Beni beraber oturup cay icmek icin davet etti. I sat alone saying I am good like
this.
Ben boyle iyiyim deyip yalniz oturdum. I noticed that Yellow lost one of his legs. Sari’nin bacaklarindan birinin olmadigini farkettim.

Later on my brother Sezgin told me Yellow’s own son Taskin Erturk had to shot him in his leg for self defense. Sonra kardesim Sezgin bana Sari’nin oz oglu Taskin Erturk’un mesru mudafaa icin babasi Sari’yi bacagindan vurdugunu soyledi. Then I told my brother Sezgin
about how Yellow robbed my money.
O zaman kardesim Sezgin’e Sari’nin parami nasil soydugunu anlattim.

Sezgin was upset that l did not tell him earlier about this. Sezgin kendisine onceden soylemedigim icin tepkiliydi. My brother Sezgin told me that he won’t let Yellow enjoy my money. Kardesim Sezgin Sari’nin benim paramla keyif surmesine izin vermeyecegini bana soyledi. For some reason l did not tell my brother Sezgin that my brothers’ backstabbing encouraged yellow Mehmet to rob me. Nedense kardesim Sezgine kardeslerimin beni arkadan vurmalarinin Sari Mehmeti tesvik ettigini soylemedim.
I hope he knows he realizes his part in it now. Umarim simdi bu olaydaki rolunun farkina varmistir.

As a victim of violence l needed some time to recover a bit from lifetime traumas. Siddet magduru olarak hayat boyu suren travmalarin etkisinden biraz olsun kurtulmak icin biraz zamana ihtiyacim vardi. I closed my store after Yellow Mehmet robbed my money. Sari Mehmet parami soyunca dukkani kapattim.

While sitting in front of tea house in Kuyumcullu my mufti cousin Rahmi came from Salikkaya with his official Mercedes car right next to me. Kahvenin onunde otururken Muftu Rahmi abi Mercedes makam arabasiyla Salikkaya’dan gelerek tam yanima yanasti.
Mufti cousin Rahmi ordered tea for us and told me that he is the mufti of Kocaali town and Administrator of Kocaali Town offered me a job as substitute English teacher in Kocaali High
School.
Muftu Rahmi abi caylari ismarladi ve kendisinin Kocaali muftusu oldugunu ve Kocaali Kaymakami’nin bana Kocaali Lisesi’nde vekil Ingilizce ogretmenligini teklif ettigini
soyledi.

Corrupt state keeps thousands of full teachers unemployed and wants my free slavery. Yoz devlet binlerce asil ogretmeni issiz tutarken benden bedava kolelik istiyordu. I told so to the mufti. Muftuye bunu soyledim. Mufti promised me that Head of
Kocaali Town will equalize my pay to a full teacher from the poverty funding under his control.
Muftu bana kaymakamin emrindeki Fakir Fukara Fonundan maasimi normal bir
ogretmen maasina denklestirecegine soz verdi. Here: Burda: http://www.egitimsen.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=460#.UrL3w3-9KK0 ; http://devrimciproletarya.info/daha-kac-issiz-ogretmen-intihara-edecek/

Mufti reminded me that he graduated from the Haydarpasa High School and helped me to get registered there. Ayrica kendisi Haydarpasa Parasiz Yatili Lisesi mezunu oldugunu ve benim oraya kaydimi yapmaya yardim ettigini hatirlatti. Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Haydarpaşa

Also Kocaali was my middle school which I wanted to pay my tribute to. Kocaali Ortaokulu’ndan mezun oldugum icin oraya gonul borcum vardi. I began teaching immediately in Kocaali High School. Kocaali Lisesi’nde ogretmenlige derhal basladim.

Administrator of Kocaali Town also used me as free translator to write for his own official report about his official educational tour in England. Kocaali Kaymakami ayrica lngiltere’de yaptigi stajin resmi raporu icin bana bedavaya tercume yaptirip beni kullandi. This Administrator of Town represents the state perfectly! Bu kaymakam devleti
mukemmelen temsil eder! Both freeloader and plagiarizer! Hem bedavaci hem fikir hirsizi.

Now l also remembered writing English class reports for daughter of Gladio General Orhan Sefa Kilercioglu. Simdi burda Gladyo Generali Orhan Sefa Kilercioglu’nun Amerika’da master yapan kizi icin Ingilizce ders raporu yazdigimi da animsadim. Kilercioglu’s daughter in USA used to fax her papers to get translated by me in Ankara and l used to write her reports. Kilercioglu’nun kizi kagitlarini Amerika’dan Ankara’ya bana tercume icin faksliyor ben de Ingilizce raporlari yazip ona faksliyordum.

Owner couple of the translation company where l worked as translator were from
Konya.
Calistigim tercume burosunun sahibleri kari koca Konyaliydilar. The wife was German translator raised and studied in Germany and husband was receiving True Path political party adviser paychecks from the Ministry of Agriculture for his political
connections.
Hanim Almanyada buyuyup okumus bir Almanca tercumani, kocasi da Tarim Bakanligi’nda Dogru Yol partili danisman olarak maas aliyordu.

They knew each other as the general Orhan Kilercioglu also worked for cruel animal industry.. General Orhan Kiercioglu acimasiz hayvancilik sanayisi icin calistigindan birbirlerini taniyorlardi. I escaped from their sweatshop slave house translation office in one month! Onlarin esir kampi tercume sirketlerinden bir ayda kacip kurtuldum.

Gladio Kilercioglu was responsible for the Taksim massacre and Lockheed Altay scandal and attacking counter guerrilla researcher Talat Turhan in the press. Gladyo Kilercioglu Taksim katliamini yaptiran ve Lockheed Altay skandalina karisan ve kontur gerilla arastirmaci Talat Turhan’a basinda saldiran generaldir. Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Orhan_Sefa_Kilercioğlu; http://bmajans.blogspot.com/2010/09/tbmm-belgeleri-ile-bir-ucak-rusvet.html l never knew Kilercioglu was such until now. Kilercioglunu bugune kadar boyle bilmiyordum.

Back again to the Administrator of Kocaali Town. Gene Kocaali Kaymakam’ina donelim. Naturally Administrator of Kocaali Town did not keep his promises about equalizing my pay during one term. Tabi, bir donem boyunca Kocaali Kaymakami maasimi denklestirme sozlerini tutmadi.

I was walking from Salikkaya to Kocaali High school everyday back and fort for hours.
Hergun Salikkaya ile Kocaali arasinda saatlerce yayan gidip geliyordum. Administrator of Kocaali Town and Office of Mufti or officials in high school or in board of education or anybody else did not even help me for meals or commuting fee or in any way. Kaymakam, Muftu, lise ve ilce milli egitim yetkilileri veya herhangi bir baskasi hicbir sekilde yemek veya yol parasi vs icin hicbir yardim yapmadi.

All Kocaali people never cared about their English teacher! Tum Kocaali halki Ingilizce ogretmenine hicbir deger vermedi! Everyday I had to walk to pass right in front of Kocaali Police Directorate. Hergun Kocaali Polis Müdürlüğü’nun onunden gecmek zorundaydim. Everyday corrupt cops cut my way and forced me inside the station and
harassed me like “your uncle Yunus Iskender is so great man because he gambles with prosecutor Arif Karabas and high officials and lives a high life and you can never be even close to his greatness and you walk all day like a dog”.
Her gun yoz polisler yolumu cevirip beni karakola cektiler ve “senin Yunus amcan buyuk adam cunku savci Arif Karabas ve yuksek memurlarla kumar oynuyor ve luks hayat yasiyor ve sen onun buyuklugune yaklasamazsin bile, sen ancak hergun kopek gibi boyle yollarda yurursun” diye hakaret ediyorlardi.

l complained these to the mufti, head of Kocaali town and even to the director of police of Sakarya province. Bunlari her gun muftuye, kaymakama ve hatta Sakarya Polis Müdürü’ne sikayet ettim. All in vain. Hersey bosuna. Finally my uncle Yunus Iskender’s gambling partner prosecutor Arif Karabas got me into Karasu prison for 3 days for a false charge coming from my military service as I was blacklisted by the military regime. Sonunda amcamin kumar arkadasi savci Arif Karabas askeri rejim tarafindan fisletip mimlendigim askerlik zamanimdan buldugu uydurma bir dosyayla beni mahkemesiz uc gun hapsettirdi.

Then I complained this prosecuter Karabas to the ministry of justice in Ankara.
Sonra ben bu savciyi Ankara’ya Adalet Bakanligi’na sikayet ettim. Later on I personally went to the Justice Ministry and followed my complaint against this prosecutor.
Daha sonradan sahsen Adalet Bakanligi’na gidip bu savciyla ilgili sikayetimi takip ettim. Fighting injustice got me into more trouble from my uncle Yunus’ gambling partner prosecutor Arif Karabas. Haksizliga karsi mucadelem Yunus amcamin kumar arkadasi Savci Arif Karabas ile basimi daha buyuk belaya soktu.

After all this injustice I quit from the substitute teacher job in Kocaali High School at the end of the school term and began a signature campaign for my career diplomat job.
Butun bu haksizliklardan sonra Kocaali’deki vekil ogretmenlik isini donem sonunda biraktim ve Disisleri meslek memurlugu isim icin imza kampanyasina basladim. I explained the issue to and got the supporting signatures from all assembly and executive committee
members of the ruling Motherland Party in Kocaali and Karasu.
Kocaali ve Karasu ilcelerindeki o zamanki iktidar partisi olan Anavatan Partisi’nin herturlu meclis ve yurutme kurulu uyesine konuyu aciklayip destek imzasi aldim.

I had very supportive high school class mate at that time and he said we should get our candidate elected as head of Karasu Motherland Party district organization. O zaman cok destekleyici Lise’den sinif arkadasim vardi ve kendi adayimizi Anavatan partisi ilce baskani olarak sectirmemiz gerekir dedi. His name is Sefik Kir. Ismi Sefik Kir’dir. As soon as we started to campaign my uncle Yunus Iskender set Pharmacist Adem Kilicaslan as his candidate and started to campaign against us. Biz kampanyaya baslar baslamaz amcam Yunus ta eczaci Adem Kilicaslan’i bize rakip aday cikarip bize karsi kampanyaya basladi.

We worked smart and effective. Akilli ve etkili calistik. Our candidate Tuna Eren who was retired teacher and owner of test preparation school, won, became Karasu district chairman for the ruling Motherland Party. emekli ogretmen ve dersaneye sahibi olan adayimizi Tuna Eren kazandi ve iktidar partisi Anavatan partisinin ilce baskani oldu.
Chairman was a teacher and owner of test preparation school in Karasu. Baskan Karasu’da dersane sahibi bir ogretmendi. Chairman always promised to support my fight against injustice in the Foreign Ministry. Baskan daima Disisleri’nde ugradigim haksizliga karsi mucadelemi destekleme sozu veriyordu. Now we were ready to campaign for my diplomatic career in Ankara. Simdi Ankara’da benim Disisleri meslegim icin kampanyaya hazirdik. Here: Burda: http://www.sondakika.com/haber/haber-ak-parti-karasu-teskilati-partinin-kurucularini-3923017/

But the chairman Tuna Eren suddenly changed his mind and insisted that we go to Ankara with my father. Fakat Baskan aniden fikir degistirdi ve Ankara’ya giderken babami da alma sartini kostu. He knew very well that my father was not into helping me. Babamin beni destekleme yanlisi olmadigini cok iyi biliyordu. Moreover he knew why my uncle Yunus campaigned against us. Dahasi Yunus amcamin neden bize karsi
kampanya yaptigini da biliyordu.

He said he cannot finance a trip for me alone. Yalniz basina bu yolculugun masrafini karsilayamam dedi. He took another ruling party political boss Halit Bayramoglu who also knew well my father was totally against me, from our village Kuyumcullu in his car and we came to our village supposedly to take my father to drive to Ankara. Baskan Kuyumcullu koyunden iktidar partisi Anavatanda siyasi agirligi olan ve babamin bana karsi oldugunu iyi bilen Halit Bayramoglu abiyi de arabaya aldi ve biz guya babami alip Ankara’ya gitmek icin koye geldik.

Once we came to Kuyumcullu, they wanted to stay behind and sent me to get my father
from forest.
Koye varinca carsida kalmak istediler ve ormandan babami almak icin beni yolladilar. I took a long trip to find my father. Babami bulmak icin epey yol gittim. I found him burning forest in Saricaali forest area. Saricaali orman mevkisinde babami orman yakarken buldum.

He was so mad at me I thought he would murder me right there in the forest. Babam bana o kadar kizgindi ki hemen orda ormanda beni vurup oldurecek sandim. He beat me up all the way while coming back to village square. Tum donus yolu boyunca surekli bana sovdu ve vurdu. Finally he met with the chairman and political boss Halit Bayramoglu in the village. Nihayet koye gelince baskan ve partici Halit Bayramoglu
ile konustu.

He said he will not waste any time or money because he does not see any hope in my case. Durumumla ilgili hicbir umut gormedigi icin hicbir zaman ve para harcamayacagini soyledi. He humiliated me as usual by cursing obscenely at me in front of our guest chairman and Halit Bayramoglu. Misafirimiz olan baskanin ve Halit Bayramoglu’nun yaninda her zamanki gibi bana ana avrat soverek beni kucuk dusurdu. He also yelled at me and ordered me to stop wasting anything in my signature campaign. Imza kampanyasi icin de bosuna zaman kaybetmemem icin bagirip emir verdi. I realized that l wasted all my time for this deceitful chairma Tuna Eren. Bu sahtekar baskan Tuna Eren icin bosuna onca zaman harcadigimi farkettim.

I knew I could do it my way much better. Bildigim sekilde cok daha iyi yapacagimi biliyordum. Ruling Motherland party political boss Halit Bayramoglu is our relative and very close business friend of my father. Iktidardaki anavata Partisi’nin siyasi patronu olan Halit Bayramoglu bizim akrabamiz ve babamin cok yakin is arkadasidir. Halit was member of Sakarya provincial general assembly. Halit, Sakarya il Genel meclisi uyesi idi.

He was constantly shuttling to Ankara for political business. Siyasi is icin hic durmadan Ankara’ya gidip geliyordu. Halit explained to me that even though he would love to help me he cannot help me because my father does not want it. Halit bana yardim etmeyi cok istemesine ragmen babam istemedigi icin yardim etmesinin imkansiz
oldugunu acikladi. Otherwise everybody knew he could easily move the mountains! Yoksa herkes onun daglari yerinden oynatabilecegini iyi biliyordu!

I defied my father’s order and blockade and collected all signatures from ruling motherland party officials in its the assemblies and executive committees in Sakarya province. Ben babamin bu emrine ve engeline karsi geldim ve iktidar olan partisi Anavatan Partisi’nin Sakarya Vilayetinde tum meclis ve kurul yetkilileri ile tek tek goruserek imzalarini aldim. All ruling party mayors in the Sakarya province and all members of national parliament representing Sakarya also signed. Vilayetteki butun belediye baskanlari ve Sakarya milletvekilleri de imzaladi. Ruling Motherland Party had Ayhan Reyhan Sakallioglu, Ersin Taranoglu, Mumtaz Ozkok ve Yalcin Kocak in parliament from our province Sakarya. Iktidardaki Anavatan Partisi’nin meclisteki Sakarya milletvekilleri Ayhan Reyhan Sakallioglu, Ersin Taranoglu, Mumtaz Ozkok ve Yalcin Kocak idi. All of them signed to fight injustice and get my career back but none of them informed me about my secret blacklisting and none stayed loyal to his signature and none kept their promise to support me in my justice struggle. Hepsi hak arama mucadelemi desteklemek ve meslegimi geri almak icin imza atti fakat hepsi hakkimdaki gizli fislemeyi benden gizledi ve hicbiri imzasina sadik kalip hak arama mucadeleme verdigi destek sozunu tutmadi.

I went to Ankara with my signatures and continued collecting signatures for my campaign from all motherland party members in the national parliament. Imzalarla Ankara’ya gittim ve kampanyam icin meclisteki oteki Anap milletvekillerinden imza toplamaya basladim.
I got so many signatures that was enough to pass a law but could not reverse injustice in the Foreign Ministry. Kanun cikaracak kadar imza topladim ama Disisleri’nin haksizligini duzeltemedim. Reason for this failure was they all covered up my blacklisting. Bu basarisizligin nedeni hepsinin bir olup fislendigimi benden gizlemeleriydi. Even Interior Minister Mustafa Kalemle signed to support my justice struggle but hid my secret blacklisting. hatta Icisleri Bakani Mustafa Kalemli bile hak arama mucadeleme destek icin imza verdi fakat fisli oldugumu benden gizledi. Kalemli is the only Speaker of Parliament who lost his membership of parliament due to his corruption! Kalemli yolsuzluk yaptigi gerekcesiyle milletvekilligi dusurulen tek Meclis Baskani. Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kalemli ; http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/106212.asp ; http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-4790-33-20-donem-ruzgar-gibi-gecti.html

I wanted to get signatures from all members of parliament to get justice. Adalet icin Meclisteki butun milletvekillerinin imzasini almak istiyordum. This would be enough signatures to pass constitution! Bu anayasayi degistirecek kadar cok
imza demekti! My campaign scared Foreign Ministry so badly that head of foreign relations committee Bülent Akarcali in the parliament tried to grab my signatures and to beat me and kick me out of parliament. Kampanyam Disisleri Bakanligi’ni cok korkuttu ve meclisteki Disisleri Komisyonu Baskani Bülent Akarcali imzalari elimden zorla cekip calmaya ve beni
dovmeye calisti ve meclisten atmakla tehdit etti. Akarcali protected his leader Mesut Yilmaz who signed to approve my dismissals as Foreign Minister. Akarcali Disisleri’den atilmami bakan olarak imzasiyla onaylayan lideri Mesut Yilmaz’i korudu.

But later he quit his party by criticizing his former leader Mesut Yilmaz. Fakat sonradan eski lideri Mesut Yilmaz’i elestirerek partisinden ayrildi. Akarcali attacked me to gain favor from his leader but he gained nothing from it. Akarcali liderinden menfaatini kapmak icin bana saldirdi fakat bundan bir sey kazanamadi. http://arsiv.zaman.com.tr/2003/04/27/politika/h9.htm ; http://www.radikal.com.tr/politika/bulent_akarcali_akpye_demedigini_birakmamis-917115

After this Akarcali and ruling party motherland officials cut my stay in the state guest Houses and forced me to starve and stop my campaign. Bundan sonra Akarcali ve ktidar partisi anavatan yetkilileri beni kaldigim misafirhaneden cikarttilar ve acliga zorlayip kampanyami durdurdular.

Bulent Akarcali established Turkish Democracy Foundation. Bulent Akarcali Türk Demokrasi Vakfı’ni kurdu. Bülent Akarcalı received $106, 100 from CIA! Bülent Akarcalı CIA’dan 106 bin 100 dolar almis. All this is documented by Turkish General
Staff!
Hersey Genelkurmayca belgelenmis! Here: Burda: https://groups.google.com/forum/m/#!msg/cekirdeks/AtYL6vsyC4o/7mFgv_gL5bQJ

All l needed was food and a place to stay for my campaign. Kampanyam icin sadece yemege ve kalacak yere ihtiyacim vardi. I could collect enough signatures to change the constitution in the parliament. Mecliste Anayasayi degisterecek kadar imza toplayabilirdim. But only if my father and brothers did not backstab me in the land sharing and if this backstabbing did not encourage Yellow Mehmet to rob my money and if those members of parliament backstabbed me too my signature campaign to return to my career diplomat job would be a totally perfect success. Tabiki eger babam ve kardeslerim beni arkadan vurup yer paylasiminda dislamasaydilar veya bu ihanet Sari Mehmet’i parami soymak icin
cesaretlendirmeseydi ve imza veren milletvekilleri beni arkadan vurma sayid Disisleri meslek memurlugu gorevime donus icin imza kampanyam tamamen mukemmel bir basari olacakti. Of course my family was slave to my father like relative Halit Bayramoglu and l never ever saw any help but blockade from my brothers and uncles. Tabi Halit Bayramoglu gibi butun ailem babamin kolesi olmustu ve kardeslerim ve amcamlardan yardim yerine hep engelleme gordum.

While I was in the parliament I met the Primeminister Ozal. Meclisteyken Basbakan Ozal’la karsilastim. He had a security army around him walking in the hall. Etrafindaki koruma ordusu ile salonda yuruyordu. He recognized me and ordered them to allow me to speak with him. Beni tanidi ve konusmam icin beni birakmalarini emretti. I updated him shortly. Gelismeleri kisaca anlattim.

Primeminister Ozal promised to help me but he condemned me to starve and cut my signature campaign in the Parliament. Basbakan Ozal bana yardim sozu verdi ama tam tersine beni Ankara’da acliga ve kampanyami kesmeye mahkum etti. He was the number one betrayer as l trusted only in his solidarity as Prime Minister when his wife Semra ordered me to go for autographing in their residence. Esi Semra bana resmi imzalamak icin ikametgaha gitme emri verdigi zaman ben sadece Basbakanin dayanismasina guvendigimden dolayi Ozal benim icin en buyuk haindir.

He proved that he was a puppet of fascist capitalist imperialism in my case too.
Fasist kapitalist emperyalizmin kuklasi oldugunu benim olayimda da ispatladi. He used and wasted me for his political advertisement from the beginning in the streetcar named desire
show.
Arzu Tramvayi tiyatrosunda en basindan beri beni de siyasi reklami icin kullanip harcadi.

Both Ozal and I were used in the theater of imperialism. Emperyalizmin tiyatrosunda Ozal da ben de kullanildik. He died on his running belt marketing Turkey to imperialists and I may die fighting for justice all my life telling the truth. Ozal Turkiye’yi emperyalistlere pazarlarken kosma bandinda oldu ve ben hayatim boyunca gercegi anlatmak icin mucadele ederken olebilirim.

While Ozal got me thrown out from my career and signature campaign he assigned the first secretary Namik Tan who took part in my dismissals in the personnel department of the ministry me to his office as he bacame President of Turkey. Ozal beni meslegimden ve imza kampanyamdan aittirdi ama benim atilma islerimi Disisleri Personel Dairesi’nde yapan Baskatip Namik Tan’i Cumhurbaskanligi ozel kalemine aldirdi.

Even though Namik Tan wanted to resign a few times complaining from too much work instead of firing him from the diplomatic career on the basis of insufficiency his superior rewarded him by giving him a temporary assignment in our NATO delegation in Brussels so that he can put some money in his pocket and travel but they always tried it cut me off from my diplomatic career with some compasses. Namik Tan cok isten sikayet ederek birkac kez istifa etmek istemesine ragmen amirleri onu yetersizlikten dolayi meslekten atmak yerine tam tersine odul olarak cebine para koysun ve gezsin diye onu gecici gorevle Bruksel’deki NATO delegasyonumuza yolladilar ama her zaman beni diplomatik meslegimden atmak icin komplolar kurdular. Namik Tan is Turkey’s ambassador in Washington who prides himself that his mother’s origin is from thoselonica Donme and father was governor. Turkiye’nin Amerika Buyukelcisi olan Namik Tan anneannesinin Selanikli donme olmasi ve babasinin vali ve Danistay Genel Sekreteri olmasiyla ovunuyor.

As he took part in getting me out of career diplomat class then fired when he was in the personnel department how was I supposed to get justice from the Council of State where his father Mehmet Rami Tan was ruling it as its General Secretary? Beni meslek sinifindan ve Disisleri’nden atan kisinin babasi Mehmet Rami Tan’in Genel Sekreter olarak hukum surdugu Danistay’da bu islemlere karsi nasil bir adalet arayabilirim? Here: Burda: http://www.haberler.com/turkiye-nin-yeni-washington-buyukelcisi-namik-tan-haberi/ ; http://www.milliyet.com.tr/2006/12/13/pazar/axpaz02.html ; http://www.the-american-interest.com/articles/2012/02/13/a-conversation-with-namik-tan/ ; http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnewsmobile.aspx?id=7177350

Ozal’s favorite Gladio Undersecretary Tugay Ozceri who threatened and fired me as Undersecretary, lost his memory completely due to Alzheimer disease and died from it. beni tehdit eden ve Disisleri’nden atan Ozal’in gozdesi Mustesar Tugay Ozceri Alzheimer bunaklik hastaligina yakalanip tum hafizasini kaybetti ve bu hastaliktan oldu.

Turkish Injustice System and my family’s backstabbing when l needed most help
encouraged these corrupt officials by delaying to reverse its termination of my position more than two years.
Turk Adaletsizlik Sistemi ve en fazla destege ihtiyacim oldugu anda
ailemin beni arkadan hancerlemesi goreve donusumu iki yildan fazla geciktirerek bu yoz yetkilileri tesvik etti. Military regime as well as massively powerful family relations between the Foreign Ministry and the Council of State like Ambassador Namik Tan on me in personnel department and his father as General Secratery in the Council of State. Buyukelci Namik Tan’in personel Dairesi’nde bana islem yaparken babasinin Danistayda Genel Sekreterlik yapmasi gibi Disisleri ile Danistay arasinda muthis guclu aile iliskileri kadar Askeri Darbe Rejimi etkili rol oynamistir. Military Coup d’états Regime was based on security investigation and secret blacklisting. Askeri Darbe Rejimi guvenlik sorusturmasina ve gizli fislemeye dayaniyordu.

Due to these incentives the Ministry always oppressed me and fired me 6 times in 12 year-long period. Bu tesviklerden dolayi Disisleri 12 yillik surede beni surekli ezdi ve tam 6 kere gorevime son verdi. My colleagues and ambassadors agreed on that my lack of financial backing is major factor in this aggression on me! Meslektaslarim ve buyukelciler mali destekten yoksun olmamin bana yapilan bu eziyette en buyuk etken oldugunda hemfikirdiler.

It is exactly same backstabbing from my family which made Yellow Mehmet almost killed and actually robbed me in Kuyumcullu. Bu aynen ailemin beni arkadan hancerleyerek beni Sari Mehmete soydurmasi ve nerdeyse oldurtmesi gibidir.

Capitalist Injustice System and Foreign Ministry together broke a world record by keeping me as candidate for 12 years. Kapitalist Adaletsizlik Sistemi ve Disisleri beraberce beni tam 12 yil aday olarak tutarak bir dunya rekoru kirdilar. They both decided that my candidacy might last to my retirement. Hatta herikisi de adayligimin emekliligime kadar uzayabilecegini yazili olarak kararlastirdilar.

In this long struggle all of my family refused to back me up, not even a slight argument to support me! Bu uzun mucadelemde butun ailem bana destek olmayi reddetti, hatta beni desteklemek icin en kucuk bir tartisma bile cikmadi!

Finally I saw with my own eyes a secret file to blacklist and purge me everywhere in the State System. En sonunda Devletin her kademesinde beni mimleyen ve harcanmami emreden gizli dosyami kendi gozlerimle gordum. Fascist State blacklisted and purged me as my father wished. Fasist Devlet babamin arzusuna gore beni mimleyip harcadi.

Ministry used many tricks to blind me about my secret blacklisting. Disisleri
mimlendigimi benden gizlemek icin bircok hile uyguladi. Firstly they insisted that if I had any blacklisting issue I would definitely be eliminated during the entrance examinations. Oncelikle, eger mimlenmis olsam giris imtihanlari sirasinda kesinlikle elenmis olacagimda israr ettiler.

However, finally I saw date of original blacklisting communications in the General Directorate of Police in Ankara and Police Directorate of Sakarya Province. Ancak, en
sonunda mimlendigimi bildiren asil yazismalarin tarihini Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ve Sakarya Il Emniyet Müdürlüğü’nde gordum. Their date was later than the December
22, 1986 which is when I started to work on payroll as career diplomat candidate in the Foreign Ministry.
Hepsi Disisleri Bakanligi’nda aday meslek memuru olarak maasla calismaya
basladigim 22 Aralik 1986 tarihinden sonraki tarihtir.

They backstabbed me while smiling to my face. Benim yuzume gulerek beni arkamdan vurdular. If they did not hide my blacklisting from me l could get all members of parliament on my side and easily beat this blacklisting insanity. Eger mimlendigimi benden gizlememis olsaydilar meclisteki butun milletvekillerini kendi tarafima alir ve bu mimleme manyakligini rahatca altederdim.

In order to hypnotize me they assigned me in most popular Western European Bilateral Political Affairs Division as the only career diplomat candidate. Benim gozlerimi
baglayabilmek icin beni Bakanligin en gozde dairesi sayilan Bati Avrupa Ikili Siyasi Iliskiler Dairesi’ne tek aday meslek memuru olarak tayin ettiler. I was circulating service notes to all departments almost every other day attending and reporting Western European ambassadors’ meeting in the Ministry. Bati Avrupa ulkeleri buyukelcilerinin Disisleri’nde nerdeyse iki gunde bir yaptiklari toplantilara katiliyor ve toplanti raporlarini yazip servis notu olarak butun
dairelere dagitimini yapiyordum.

They loaded heavy work on me in the department and never gave me a help. Ustume agir calisma yuklediler ve asla hic bir yardim gostermediler.

They also provided me with a luxury three bedroom apartment in Emek right next to the most popular Director of Private Office of the Foreign Minister. Ayrica bakanlikta en gozde makam olan Bakan Ozel Kalem Müdürü’ne kapi komsusu olarak Emek semtinde uc yatak odali luks bir lojmani bana tahsis ettiler.

I was with most senior Turkish and foreign diplomats all day and night. Butun gun ve gece en ust duzey rutbeli Turk ve yabanci diplomatlarla birlikteydim. I was invited to receptions and cocktails almost every night by these ambassadors. Bu buyukelciler
tarafindan nerdeyse her gece resepsiyon ve kokteyllere davet ediliyordum. They intentionally made me feel like I am really loved and significant in the diplomatic community!
Diplomatik camiada cok sevildigim ve onemli oldugum duygusunu bana kasten verdiler! Like nobody else could be found there to share some of my heavy work load! Sanki agir is yukumu paylasacak hic kimse bulunamiyordu! Normally this heavy work load would also cause a resignation most times. Normalde bu asiri calisma yuku cogu kere istifaya neden olur.

When our copier machine was broken mu superior Deputy General Director Minister Ahmet Ermisoglu used to force me to get copies where ever I find them. Dairemizdeki fotokopi makinesi bozuldugu zaman amirim olan a Genel Müdür Yardimcisi Elci Ahmet Ermisoglu nerde fotokopi bulursam ordan cekmem icin beni zorluyordu.

I used to get copies from the Department of Administrative Affairs where employees refused to share it but Ermisoglu still insisted me to use it and ordered me to tell them his order! Idari Isler Dairesindeki fotokopiyi kullaniyordum ama Daire elemanlari benim makinesi kullanmami yasakladilar fakat amirim ermisoglu yine de o yasak makineyi kullanmamda yine israr etti ve emrini de onlara iletmemi emretti. Trusting Ermisoglu’s statement I got caught using it again by someone who yelled and insulted at me and tried to pick a fight with me who happened to be their head of department minister Aydemir Erman. Ermisoglunun ifadesi ne guvenecek makineyi kullanirken yakalandim ve sonradan Daire Baskani Elci Aydemir Erman oldugunu ogrendigim birisi bana bagirip hakaret etmeye ve kavga cikartmaya calisti. This was a set up between Ermisoglu and Erman upon order fro Personnel department to pick a fight and get me fired but I avoided their trap! Bu Personel Dairesinin emrine gore Ermisoglu ile Erman arasinda bir kavga cikarip beni atmak icin bana karsi kurulan bir komploydu fakat onlarin tuzagina dusmedim. Here: Burda: http://www.bizimanadolu.com/haber/101102.htm ; http://www.sosyalistforum.net/52056-post1.html

As ambassador Ahmet Ermisoglu was taking part in the secret setup to destroy my life because I was originally secretly blacklisted as gray wolf he personally took part in a secret psychological operation to organize gray wolves in mosques in Europe under military regime orders. Buyukelci Ahmet Ermisoglu, en basinda gizlice ulkucu olarak fislendigim gerekcesiyle hayatimi mahvetmek icin yapilan gizli komploya katilirken ayni zamanda askeri rejimin emri geregince avrupadaki camilerde ulkuculeri orgutlemek icin yapilan gizli bir psikolojik operasyona katilmis. Total hypocrite! Tam bir ikiyuzlu!

Ambassador Ahmet Ermisoglu was so mean to me that whenever I asked him some information on the matters in my hand he would say “Foreign Ministry is not school and I am not your teacher”! Buyukelci Ahmet Ermisoglu bana karsi oyle kotuydu ki uzerinde calistigim konularla ilgili kendisinden bir bilgi istedigim zaman “Disisleri okul degil ve ben de ogretmen degiim” diyerek beni terslerdi! Ermisoglu and the ministry took part in breaking established law to degrade me from my class and then to fire me just because I was blacklisted and did not have backing. Ermisoglu ve Disisleri yerlesmis kanunlari cigneyerek sadece fisli oldugum ve arkamda guc olmadigi icin beni meslek sinifindan cikartmislar ve sonra da isten attilar.

Their reaction to a new law by ruling party AKP to allow outsiders become top ministry executives is hypocritical! Bunlarin Iktidardaki AKP’nin yeni bir kanunla Bakanlik ust yonetimine disardan atama yapilmasina musaade etmesine karsi gosterdigi tepki ikiyuzludur. They never care about laws and established values in reality. Gercekte onlar kanunlara ve yerlesmis degerlere onem vermezler. Here: Burda: http://t24.com.tr/haber/emekli-buyukelcilerden-yeni-yasaya-tepki-kurumsal-yapi-tahrip-olacak/234826

Another hypocrisy is from my classmate Kerim Uras who is ambassador in Greece. Baska bir ikiyuzuluk de Yunanistan’daki Buyukelci Kerim Uras’tan geldi. Kerim Uras was in the adjacent building of the ministry in Tandogan to do something with his diplomatic passport and saw me while he was walking outside. Kerim Uras diplomatik pasaport islemi icin Disislerinin Tandogandaki ek binasina gelmisti ve disari cikarken beni gordu.

I was right in front of my beat down office room which was formerly drivers’ room. Ben daha once Disisleri sofoleri tarafindan kullanilan odamin tam onundeydim. Uras shortly spoke with me about my justice struggle and told me that the ministry is sexually raping me and advised me to enjoy this rape instead of resisting it!!! Uras hak arama mucadelemle ilgili benimle kisaca konustu ve Disisleri’nin bana cinsel tecavuzde bulundugunu soyledi ve bu tecavuze direnmek yerine bu tecavuzden zevk almami tavsiye etti!!! This was great shock for me. Bu benim icin buyuk bir soktu.

Kerim Uras states that his father was also graduate of our college and worked as career diplomat many years in the Ministry but quit as first secretary in Brussels to marry his British mother and published diplomatic TurkPulse magazine in Ankara all his life. Kerim Uras babasinin da Siyasal mezunu oldugunu ve yillarca meslek memuru olarak Disisleri’nde calistigini fakat Ingiliz uyruklu olan annesi ile evlenebilmek icin Bruksel’de Baskatip olarak gorevliyken Disisleri’ni biraktigini ve omru boyunca diplomatik TurkPulse (Pals okunur) dergisini cikardigini ifade ediyor. Here: Burda: http://kemergazete.com/?page=10&haber_ID=1249

Ambassador Uras prides himself that his late father always continued the tradition of our college in all his life. Buyukelci Uras babasinin mulkiye gelenegini butun hayati boyunca surdurmesiyle guru duyuyor. Our tradition is justice struggle against oppression! Bizim gelenegimiz zulme karsi hak mucadelesidir. If you advise to enjoy the rape like Uras told me as my classmate you actually attack on the justice struggle which is totally against the tradition of our college. bendim. Bir sinif arkadasim olarak Kerim Uras’in bana dedigi gibi Disisleri’nin yaptigi tecavuzden zevk almami tavsiye ederseniz bu tamamen hak arama mucadelesine yani mulkiye gelenegine karsidir. This rape in question is actually implemented by the ministry for the military regime. Burada sozkonusu olan tecavuz gercekte Disisleri tarafindan askeri rejim icin yapilmistir. My college grads should support our tradition of justice struggle against oppressive military generals or oppressive ambassadors. Mulkiye mezunu arkadaslarin baskici generallere ve buyukelcilere karsi hak arama mucadelesi gelenegini desteklemeleri lazim. Here: Burda: http://www.mulkiye.org.tr/index.php?page=sayfa&id=124&tur=5

But my colleague Omer Gucuk who was not from my college, offered support for my justice struggle. Fakat Siyasalli olmayan meslektasim Omer Gucuk hak arama mucadeleme destek teklifinde bulundu. I could never use his support as I lost contact with him after I was fired. Disisleri’nden atildiktan sonra onunla temasimi kaybettigim icin desteginden hicbirzaman yararlanamadim. Here: Burda: http://tunus.be.mfa.gov.tr/AmbassadorsBio.aspx

This was secret plan to hipnotize and trap me off guard! Bu beni hipnotize etmek ve savunmasiz tuzaga dusurmek icin yapilan gizli plandi! So even devil could not imagine I was blacklisted. Artik mimlendigimi seytan bile hayal edemezdi. Of course now they stopped telling me “you are too good for this boring bureaucracy why do not you find a highly paying holding job?”. Tabi artik “bu sikici burokrasi icin sen cok iyisin niye kendine bol parali bir holding isi bulmuyorsun?” demeyi biraktilar.

Of course I am not only blacklisted victim. Tabi ki mimlenen kurban tek ben degilim. Millions of people were blacklisted in Turkey and around the world. Turkiyede ve dunyada milyonlarca insan mimleniyor. Blacklising is a dictatorship
practice and totally a human rights violation.
Mimleme bir diktatorluk uygulamasidir ve tamamen bir insan haklari ihlalidir.

My blacklisting was implemented according to the Turkish constitution which was enacted by the 12 September 1980 Military Coup D’état which is still in power today. Fislenmem 12 Eylul 1980 Askeri Darbesinin koydugu ve bugun hala yururlukte olan Turk Anayasasi’na gore uygulanmaktaydi. 1980 military takeover was product of NATO Gladio like all others. 1980 darbesi de tum digerleri gibi NATO Gladyonun eseriydi.

Coup leader General Evren was commander of Gladio! Darbenin lideri General
Evren Gladyonun komutaniydi! Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Kenan_Evren Gladio is waging war of terrorism on unarmed people around the world under CIA control. Gladyo, CIA’nin kontrolu altinda dunyanin heryerinde silahsiz insanlara karsi terorizm savasi uyguluyor.

Finally I saw the secret blacklisting file and spoke against this game. Sonunda mimleme raporunu gordum ve bu oyuna karsi tepki gosterdim. There was no way to continue to play this inhuman game. Bu insanlikdisi oyunu surdurecek bir yol kalmamisti. I knew that legal game was over and political struggle was the only option. Hukuk oyununun bittigini siyasal mucadelenin tek secenek oldugunu biliyordum. I started media campaign about it which ended this crazy legal game. Bu manyak mahkeme
oyununa karsi medya kampanyasi baslatinca bu oyun bitti. Here: Burda: http://arsiv.sabah.com.tr/1998/11/14/y14.html

So this blacklisting file argument became the end of my legal struggle there. Bu mimli dosya tartismasi ordaki mahkeme mucadelemin sonu oldu. It took a long
time for me to realize that I was used as fascist hitman by Gladio grassroots like my own father and MHP Karasu chairman Karabulut and then secretly discarded by the top Gladio official Foreign Ministry Undersecretaries Nuzhet Kandemir and Tugay Ozceri.
Benim icin ozbabam ve MHP Karasu baskani Cevat Karabulut gibi Gladyo’nun yerel fasist uzantilari tarafindan bir fasist tetikci olarak kullanildigimi ve sonra en yuksek Gladyo yetkilisi olan Disisleri Mustesarlari Nuzhet Kandemir ve Tugay Ozceri tarafindan gizlice harcandigimi anlamam epey zaman aldi.

Main reason for this delay is it took long time for me to understand my father and Gladio and it was too hard to accept this bitter truth. Bu gecikmenin belli basli nedeni babamin ve Gladyonun ne oldugunu cok gec anlamam ve bu aci gercegi kabullenmemin cok zor olmasiydi. Backstabbing by my brothers in line with my father and Gladio Undersecretaries Kandemir and Ozceri made this even worse. Kardeslerimin babam ve Gladyo
Mustesarlari Kandemir ve Ozceri ile ayni cizgide beni arkadan vurmalari bunu daha da kotulestirdi.

Alpaslan Turkes was member of CIA-controlled Gladio and leader of the fascist gray wolves in Turkey. Alpaslan Turkes, CIA’nin kontrolundaki Gladyonun uyesi ve fasist ulkucu hareketin lideriyd. Turkes is Gladio. Turkes Gladyodur. Here: Burda: http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_Wolves ; https://eksisozluk.com/ulkucu-komando-egitim-kamplari–1679581?a=nice

Undersecretary Tugay Ozceri was one of the most powerful NATO civilian official and Gladio was his real career. Mustesar Tugay Ozceri NATO’nun en yuksek sivil yetkililerinden birisiydi ve Gladyo onun esas isi idi: Ozceri is gladio. Ozceri Gladyodur. Here: Burda: http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=136&t=7031 Gladio expert Dr. Ataman Aksöyek absolutely proves that Ozceri is the man to ask questions about Gladio! Gladyo uzmani Dr. Ataman Aksoyek, Gladyo
hakkinda soru sorulacak kisinin Ozceri olduguna kesinlikle ispatliyor! Here: Burda: http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gladionun-turkiyedeki-macerasi-4-turkiye-ornegi-haberi-71843

Undersecretary Ozceri used me as Gladio top boss like my father did and then threw me under the doormat like my father did. Mustesar Ozceri Gladyo’nun en buyuk patronu olarak babam gibi beni kullandi ve babam gibi beni kaldirip paspasin altina atti. When l was fired by Gladio Ozceri my father said to my face that he was happy to hear that in a clear
and loud way and kicked me in the morning and ordered me “get up political science grad and burn forest and uproot woods”.
Gladyo Ozceri beni attigi zaman babam yuzume karsi
acik ve net “iyi olmus” dedi ve sabahleyin “kalk siyasalli orman yak agac sok” diye bagirip beni tekmelerle uyandirip orman yakip agaclari sokmemi emretti.

My father was so overconfident and violent because my brothers sold me out to my father for some land. Babam kardeslerim beni biraz yer icin kendisine sattiklari icin bu kadar kendine asiri guvenli ve vahsiydi. My father gave some land to all of my five brothers secretly to buy their complicity. Babam kardeslerimi de suc ortagi yapmak
icin besine birden gizlice yer vererek satin almisti. So that they can backstab me together. Boylece hep birlikte beni sirtimdan vurabildiler.

In the meantime, I retained Lawyer Mehmet Rifat Eke to return to the Foreign Ministry. Ayni zamanda Avukat Mehmet Refet Eke’yi Disisleri’ne donmek icin avukat olarak tuttum. I found out that Mehmet Refet Eke was special lawyer for Gladio Alpaslan Turkes and also Deputy General Chairman of Nationalist Action Party. Avukat Mehmet Eke’nin, Gladyo
Alpaslan Turkes’in ozel avukati ve Milliyetci Hareket Partisi’nin genel baskan yardimcisi oldugunu ogrendim.

Special lawyer Mehmet Refet Eke of Gladio Turkes grabbed all of my savings for his fee and condemned me to starve. Gladyo Turkes’in ozel avukati Mehmet Refet Eke butun tasarrufuma ucret olarak el koydu ve beni acliga mahkum etti. Fascist lawyer Eke ridiculed
my situation by ordering me to starve as “from now on when you eat sandwich doner kebab do not drink ayran on the side.”
Fasist avukati Eke, “bundan sonra ekmek arasi doner yerken ayran icmezsin” diye beni acliga mahkum eden emrini verirken durumumla alay etti. He knew I was gray wolf too. Benim de ulkucu oldugumu biliyordu.

While my mother is sick and illiterate and my father is totally against me fascist lawyer Eke was bragging that he is general deputy chairman of the Nationalist Action Party and his mother is a judge in Council of State in Ankara and he does not need money and refusing fee offers of millions of dollars. Benim annem hasta ve okuma yazma bile bilmezken ve babam tamamen bana karsi iken fasist avukat Eke annesinin Ankarada Danistay’da hakim oldugunu ve kendisinin paraya ihtiyaci olmadigi icin milyonlarca dolarlik ucretleri elinin tersiyle ittigini ve Miliyetci Hareket Partisi’nde genel baskan yardimcisi oldugunu anlatip ovunuyordu.

One day l accidentally saw my gray wolf friend Harun Alemdar from Kocaali outside in Kizilay square of Ankara and Harun wanted to see this lawyer Eke! Bir gun tesaduf eseri Kocaali’den ulkucu arkadasim Harun Alemdar’i Ankara’nin Kizilay meydaninda gordum ve
Harun bu Avukat Eke’yi gormek istedi.While Eke was bragging same stuff my friend Harun Alemdar interrupted lawyer Eke and asked him why he grabbed my money as l was gray wolf too if he does not need money. Avukati Eke ayni seylerle ovunurken arkadasim Harun Alemdar
lafa girip “madem paraya ihtiyacin yok neden benim ulkucu arkadasimdan para aliyorsun” diye sordu.

Harun Alemdar also asked Eke why he did not take me to leader Turkes to fix it above politically. Harun Alemdar Eke’ye neden beni lider Turkes’ e goturup bu isi siyasi olarak yukardan cozmedigini de sordu. Eke really got mad at Harun and threatened to remove Harun from his chairmanship position in Kocaali. Eke Harun’a cok kizdi ve Harun’u partinin Kocaali baskanligindan atmakla tehdit etti. Eke took my money and never cared for me. Eke parami aldi ve bana asla deger vermedi.

This situation is exactly same when I was abandoned by fascist chairman Cevat Karabulut in Karasu Criminal Court while I was 17. Bu durum, 17 yasimdayken Karasu ceza Mahkemesi’nde Fasist Baskan Cevat Karabulut tarafindan yuzustu yalniz birakilmamla aynidir.

Later, l met Harun Alemdar in Kocaali. Daha sonra Harun Alemdar’i Kocaali’de gordum. Harun said he quit Turkes’ party and added he cannot believe my father is against my justice struggle and he came with me to confront my father. Harun, Turkes’in partisinden ayrildigini ve babamin benim hak arama mucadeleme karsi olmasini
anlamadigini soyledi ve babami ikna etmek icin benimle Kuyumcullu’ya geldi.

Later on Harun confirmed my father will never change. Daha sonra Harun babamin hicbir zaman degismeyecegini teyit etti. Harun Alemdar also said he was in shock that while I was starving my younger brother Tural drives in Luxury car with a lot of money and abusing a young girl in Kocaali angering people in Kocaali. Harun Alemdar, ben ac gezerken kardesim Tural’in luks arabayla ve bol parayla gezmesine ve Kocaali halkini
kizdiracak sekilde Kocaali’de genc bir kizi istismar etmesine de sok oldugunu soylemisti.

There is nothing to add to this because it is normal in the world of my fascist father and my sellout brothers and fascist Gladio Ozceri. Buna eklenecek birsey yok cunku fasist babamin, satilmis kardeslerimin ve fasist Gladyo Ozceri’nin dunyasinda bu normaldir.
My father always tried to block my struggle for justice. Babam hak arama mucadelemi her zaman engellemeye calisti.

He or my brothers never gave any money for a lawyer or legal fee against Gladio Ozceri in my long struggle. Baam veya kardesim Sezai Gladyo Ozceriye karsi uzun suren mucadelemde bir avukat veya yargi harci icin hicbir zaman para vermedi. I repeat again i received no penny from anybody in this long struggle in the courts. Mahkemelerde suren bu uzun mucadelemde hickimseden tek kurus yardim gormedim.

My brothers today accuse me as victim! Kardeslerim bugun bir kurban olarak beni sucluyorlar! Typical fascist solidarity for you. Tipik fasist dayanismasi iste size. My father beat me up and tore down the press clippings reporting my justice
struggle and evicted me from his house.
Babam,evinden beni kovarken hak arama mucadelemi anlatan basin kupurlerini yirtti ve beni dovdu.

First news was in National Press Agency reporting that Foreign Ministry admits there
is no witness statement as they are all abroad!
Ilk kupur, Ulusal Basin Ajansi (UBA) tarafindan yapilan ve Disisleri’nin hicbir tanik ifadesi getiremedigini cunku taniklarin yurtdisinda
oldugunu itiraf eden haberiydi.

Second clipping was from the National Newspaper reporting same news. Ikinci kupur Milli Gazete
tarafindan ayni sekilde yapilan haberdi. Third clipping was Translator Newspaper showing me and stressing that Undersecretary Ozceri is not legitimate undersecretary and his
action is wrong in my case.
Ucuncu kupur Tercuman Gazetesiydi ve beni resimle gosteriyor ve Ozceri’nin makaminda gayrimesru oturdugunu ve beni de kanunsuzca attigini yaziyordu.

Fourth clipping was Dawn Newspaper and showing my picture and saying Ozceri forced a female career diplomat Hande Mumcu to make false charges to involve her Crypto Scandal and sent her to State Security Court. Dorduncu kupur Tan Gazetesiydi ve resmimle beraber Mustesar Ozceri’nin baski yaparak bayan meslek memuru Hande Mumcuya kripto skandalina karistirip Devlet Guvenlik Mahkemesine yolladigini anlatiyordu.

Fifth clipping was Sun Newspaper where I focused on Ozceri’s abuse on career diplomats and demanding more protections for employees against abuses like this. Besinci
kupur Gunes gazetesi idi ve Ozcerinin calisanlari ezdigi konusuna yogunlasiyor ve calisanlarin baskilara karsi korunmasi icin tedbirler alinmasini talep ediyordu.

My father never supported me in my justice struggle and destroyed these original clippings to kill my struggle against Gladio Ozceri! Benim babam hak arama mucadeleme hep karsi cikti ve Gladyo Ozceriye karsi mucadelemi mahvetmek icin bu original kupurleri yok etti.

My brothers sold me out for land to my father and became accomplice in his reckless betrayal. Kardeslerim beni yer icin babama satarak babamin bu manyak ihanetine ortak oldular.

My father ordered me to burn forest and uproot wood and clear hazelnut land while kicking and beating me up during early morning dawn time. Babam, sabah safak vakti beni tekmeyle dovup bagirarak orman yakma ve findik tarlasi acma emri verdi.
During this time, he secretly shared hazelnut land between all my brothers without me so he could use them as his hitmen on me .

Bu sirada, babam bana karsi tetikci olarak kullanabilmek icin benden gizlice tum erkek kardeslerime findik tarlasi paylastirdi. It was so secret that the news took a while to reach me in the same village where l had so many comrades from the beach struggle . Yer paylasma isi o kadar gizliydi ki ayni koy icinde durmama ve plaj mucadelesinden o kadar destekcim olmasina ragmen haberin bana varmasi epey bir zaman aldi.

My father bought loyalty from my five brothers against me. Babam bana karsi
kardeslerimden sadakat satin aldi. He secretly gave them land as bribe to use my brothers as hitmen on me! Kardeslerimi bana karsi tetikci olarak kullanmak icin onlara rusvet olarak gizlice yer verdi! My brothers sold me out for some land and put the blame on me in all oppression on me and cleared Gladio Ozceri and military coup d’états since land sharing. Kardeslerim bir parca yer icin beni sattilar ve yer paylasimindan beri Gladyo Ozceri’yi ve askeri darbeyi temize cikarip yasadigim zulmun sucunu bana yiktilar.

Brother Tural’i and Sezgin together argued that l should know better and avoid political troubles like themselves by refusing my father’s provocations. Kardesim Tural ve Sezgin kendileri gibi daha akilli hareket edip, babamin provakosyonlarini reddederek siyasi sorunlara
dusmemem gerektigini iddia ettiler.

They think nobody will know that they became my father’s thoughtless hitmen to assassinate my body or character like this for land from my father. Babamdan gelen yer icin benim bedenimi veya karakterimi katletmek icin beyinsiz birer tetikci olduklarini hic
kimsenin bilmeyecegini zannediyorlar. Even a while ago my real brother Sezai and half brother Murat protected my father and Gladio Ozceri and insulted me by calling me as lier, insane and incompetent in Kuyumcullu group and on my timeline on Facebook. Hatta gecenlerde ozkardesim Sezai Facebooktaki Kuyumcullu grubunda ve uvey kardesim Murat on my facebook timeline Gladyo Ozceri’yi ve babami koruyarak bana yalanci, deli ve beceriksiz diyerek bana hakaret etti.

Leading actor in the land sharing was my real brother Sezai working in Denmark then who already gone back when l learned. Yer paylasma isinde basi ceken kisi o zaman Danimarka’da isci olan oz kardesim Sezai idi ve ben ogrendigim zaman coktan Danimarka’ya donmustu bile.

My father and step mother brainwashed everybody that he provided me all education and put me in a nice diplomatic career but I screwed it because I was a natural failure or insane like my mother etc. Babam ve uvey annem Hayriye Ozturk beni rahat okuttuklarini ve tatli Disisleri meslegine beni soktuklarini ama benim dogustan beceriksiz veya ozannem gibi deli oldugumu soyleyip herkesin beynini yikadilar.

Real reason is that my brothers backstabbed me as they got land. Gercek
neden kardeslerim yer alinca beni sattilar. They told everybody that as an oppressor l riot to them unjustly despite all their extraordinary favors for me therefore l deserve a good punishment. Bana yaptiklari onca iyilikten sonra benim kendilerine haksizca isyan eden bir zalim oldugumu dolayisiyla cok iyi bir cezayi hakettigim yalanini herkese yutturdular.

In fact this land sharing is best proof that my family burned me hidden from eyes. Gercekte bu yer paylasimi benim ailemin gozlerden sakli bir sekilde beni yaktiginin
en iyi ispatidir.

I could not get back to my career diplomat job because my family sneakily stabbed my back when I needed their support most. Diplomatlik meslegime geri donemedim cunku onlarin destegine en fazla ihtiyacim oldugu anda ailem beni sinsice arkadan hancerledi.

Now my real brother Sezai and half brother Murat publicly accuse me of lying, insanity and natural born incompetency. Simdi oz kardesim Sezai ve uvey kardesim Murat acikca beni yalancilikla, delilikle ve dogustan beceriksizlikle sucluyorlar.

They also accuse me of not giving some favors to them as money and gifts even though they backstabbed me! Ayrica beni arkadan vurduklari halde kendilerine para ve hediye gibi iyiliklerde bulunmamakla da beni sucluyorlar!

They killed my struggle in Turkey by backstabbing me and made me an expelled person so far away from home in America and now accuse me of not seeing my mother for 13 years! Beni arkadan hancerleyerek Turkiyedeki mucadelemi kesintiye soktular ve beni dunyanin
bir ucunda Amerika’ya gonderip surgun yaptilar ve simdi de annemi 13 yil gormemekle sucladilar!

However I listened to my brother Sezai’s advice to “get therapy” and found Dr. Tacco the
therapist dog and started my intensive therapy program.
Kardesim Sezai’nin “tedavi gor” tavsiyesini dinledim ve Dr. Tacco isimli bir terapist kopek buldum ve yogun tedavi programina basladim.

Now I have to see Tacco the Doctor Dog three times a week to heal myself. Artik
Tacco isimli Doktor Kopegi haftada uc gun gormek zorundayim. Doctor Tacco decided that I got massive issues from my suffering under oppression and this is the minimum I should get. Kopek Doctor Tacco zulum altinda cok cektigim icin cok buyuk sorunlarim oldugunu ve minimum uc gun birlikte kendisinden terapi gormek zorunda olduguma karar verdi. I gotta listen to Doctor Tacco’s order! Doktor Tacco’nun emrini dinlemek zorundayim!.

I got a picture with Doctor Tacco showing me in therapy with him. Beni Doktor
Tacco ile terapi esnasinda gosteren bir resmim var. My therapist dog Doctor Tacco is here. Kopek terapistim Doktor Tacco burda. Doctor Tacco : Doktor Tacco: https://www.facebook.com/recai.iskender/posts/405334216238717:0

However after my therapy with Tacco l started to enjoy my writing blacklisted gladio hitman blog much more! Ancak Tacco ile yaptigim terapiden sonra Mimli Gladyo tetikcisi yazimi yazmaktan daha cok tat almaya basladim.

My brother Sezai will be upset to hear that my doctor Tacco ordered to increase my blog writing. Kardesim Sezai doktorum Tacco’nun yazi yazmami artirmam icin doktor emri vermesinden dolayi uzulecek. Doctor Tacco told me that writing is best form of therapy too. Doktor Tacco yazmanin eniyi terapi oldugunu bana anlatti.

I agree that I am totally incapable at backstabbing. Arkadan adam hancerleme konusunda tamamen yeteneksiz oldugumu kabul ediyorum. Backstabbing is totally a Gladio nature like Undersecretary Ozceri and my father and their minions in my family. Arkadan hancerleme Mustesar Ozceri ve babam ve onun ailemin icindeki tetikcileri gibi tamamen Gladyo mizacidir.

I cannot even think anything against solidarity and brotherhood. Dayanisma ve kardeslige aykiri hicbirsey dusunemem bile. I will be considered as insane naturally in
their treacherous Gladio world.
Onlarin Gladyo ihanet dunyasinda ben tabi deli olarak gorunurum.

I had these two brothers in Denmark before I was fired from the Foreign Ministry. Bu iki kardesim Ben daha Bakanliktan atilmadan once Danimarka’daydilar. Half
brother Murat wasted all his money on gambling.
Uvey kardesim Murat butum ayligini kumara harcadi. If Murat could save some money he sent it to other half brother Ozcan
in Turkey.
Eger Murat biraz para biriktirebilse onu da uvey kardesim Ozcan’a yolladi.

Real brother Sezai spent all his money on womanizing like a machine and sent any money he can rob from his poor wife Mercan to my father to burn forest, uproot wood and clear land for hazelnuts. Ozkardesim Sezai butun parasini kadin pesinde harcadi ve karisi Mercandan koparabildigi parayi da orman yakmak, agac sokmek ve findik yeri acmak icin babama gonderdi.

I never received any support in any way from them. Bunlardan hicbir yardim gormedim. If they did not stab me in my back in their secret land sharing this would put me back to my career and l would take care of my family. Yer paylasiminda beni arkadan vurmasalardi benim yerim beni meslegime geri dondurmeye yeterdi ve aileme de bakardim.

For years they blocked me to go to Denmark until I started my marches to Ankara. Ankaraya yurumeye baslayana kadar yillarca benim Danimarka’ya gitmeme engel oldular. Only after my marches to Ankara l put them on shame so they agreed to buy my
tickets.
Sadece onlari Ankara’ya yaptigim yuruyuslerimle utandirmaya basladiktan sonra biletimi almaya razi oldular.

I wish I stayed in Turkey and kept marching and struggling for justice until l die. Keske Turkiye’de kalsaydim ve olene kadar hep yuruyus be hak arama mucadelesi yapsaydim. I wish l stayed in Turkey to resist against oppression instead of keeping quiet in
Denmark or in USA.
Keske Danimarka’da ve ABD’de kalip zulme karsi susmak
yerine Turkiye’de kalip zulme karsi direnseydim yapsaydim.

l wish l never witnessed my insane womanizer brother Sezai and my gambler brother Murat destroy their innocent wives and children. Keske kadin duskunu manyak kardesim
Sezai ve kumarbaz kardesim Murat’i gunahsiz eslerini ve cocuklarini dayak, tehdit, psikolojik iskence ve iftiralarla mahvettiklerine hic sahit olmasaydim. I rather march till my death
than see Grandfather Osman Cavus’ misogynist tradition live with its all horror in Denmark.
Osman Cavus dedemin kadin dusmani geleneginin tum korkunclugu ile Danimarka’da yasadigini gormektense olene kadar yurumeyi tercih ederdim.

I wish l never experienced the suffering when my real brother Sezai trapped me to wait with half brother Murat in his car as he cheated on his angel hearted wife Mercan in Denmark. Keske oz kardesim Sezai’nin Danimarka’da iyilik melegi olan esi Mercan’i aldatmak icin beni uvey kardesim Murat ile arabasinda kandirip zorla alikoymasinin acisini hic yasamasaydim. Sezai cheated me and Murat to drive us to see a nice scenery but left us in his car for a minute but did not return 2 hours while we had no remedy in a remote Danish village! Sezai beni ve Murat’i gezmeye gidelim diyerek kandirip arabasina aldi ve issiz bir danimarka koyune goturup bir dakika da gelirip deyip bizi arabada caresiz iki saat bekletti. Murat told me there that Sezai is notorious womanizer! Murat orda bana Sezai’nin uc kursuna duskun olarak sohretli oldugunu anlatti.

I wish I did not hear half brother Murat telling me “Are not you elder brother for Sezai anymore? Why are not you tell him to stop? Why do not you stop Sezai?” while waiting together Sezai to do his womanization inside a strange housing! Keske arabada Sezai’nin acayip bir evde kadinla birlikte olmasini beklerken uvey kardesim Murat’in bana “Sen Sezai abim icin artik abi degil misin? Niye ona vazgecmesini soylemiyorsun? Sezai’yi niye durdurmuyorsun?” diye sordugunu hic duymasaydim.

My brother Sezai caused angel hearted Mercan’s early death by constantly beating her and oppressing her with his shameless womanization and robbing her money to burn forest and to loanshark to helpless poor people and to use my brothers Tural and Sezgin as his hitmen on those helpless poor people. Kardesim Sezai karisi Mercana karsi alenen utanmadan hergun kadin pesinden kosarak ve Mercan’in parasini zorla alip kadinlarla yiyerek, bu parayi pis tefecilik isinde zavalli caresiz yoksullara karsi kullanarak ve kardeslerim Tural ve Sezgin’i o zavalli yoksul insanlara karsi tetikci gibi kullanmak icin harcayarak ve direnen melek kalpli Mercani aynen babamin anneme yaptigi gibi doverek eze eze oldurdu.

This is grandfather Osman Cavus’ old misogynist, fascist, reactionary tradition. Bu Osman Cavus dedemin kadin dusmani, fasist, geri kafali gelenegidir. This cheating and oppression machine brother Sezai falsely and shamelessly charges me to be lier, insane and loser! Aldatma ve zulum makinesi olan bu kardesim Sezai simdi bana yalanci, deli ve beceriksiz diye iftira atiyor. This champion backstabber brother Sezai supposedly advises me as “you got problems you must see a doctor” because I write my autobiography. Bu arkadan vurma sampiyonu kardesim Sezai bu otobiyografiyi yazdigim icin bana “sorunlarin var doktora git” diye guya akil veriyor! What is better than writing only truth? Sadece gercegi yazmaktan daha iyi olan nedir?

Brother Sezai your mind does reach only that far and you think all people are like you. Kardesim Sezai senin aklin o kadar eriyor milleti de kendin gibi saniyorsun.
Wake up and smell the coffee! Uyan da sabah kahvesinden kokla biraz!. You are so accustomed to backstabbing I am speechless now. Ihanetlere o
kadar alismissiniz ki insanin nutku tutulur yani.

You hurt so many poor people by loansharking as if you need money to survive in Denmark and now in Kuyumcullu. Sanki senin paraya ihtiyacin varmis gibi tefecilik yaparak Danimarka’da ve Kuyumculluda onca insanin canini yaktin. As you are so accustomed to backstab your own brother and twist the truth loansharking fits you perfectly my brother. Kardes vurmaya ve gercegi carpitmaya iyi alistigin icin tefecilik sana yakisir kardesim.

Of course, you learned from my father how to use our brothers as hitmen for your filthy
loansharking work in Kuyumcullu.
Pis tefecilik islerin icin Kuyumcullu’daki kardeslerimizi de tetikci olarak alet etmeyi babamdan ogrendin tabi. My father is just a little empty imitator backstabbing his son and so are you brother Sezai. Babam oglunu arkadan hancerleyen kucuk bos bir taklitci ve Sezai kardesim sen de aynen babam gibisin.

I hope you cease your loansharking oppression before you become like Ford Ahmet Ak in Imdat Erturk’s store. Umidim siz Imdat Erturk’un dukkaninda Ford Ahmet Ak gibi olmadan once tefecilik zulmunden donersiniz. I wish my family fights against oppression instead of backstabbing! Keske ailem arkadan hancerleme yerine zulme karsi mucadele etseydi! Sezai, enough with you now let’s go to my father. Sezai, simdi senle bu kadar ilgilendigim yeter hadi simdi babama bakalim.

My father double burned me by excluding me from his land sharing by kicking and insulting me and demolished my beach tent and burning my press clippings when I needed such a support most in my worst time. Babam, bir destege encok ihtiyacim olan en kotu zamanimda beni tekmeleyip hakaretler etmis, plaj cadirimi yikmis, basin kupurlerimi yakmis ve yer paylasimindan uzak tutarak beni iki kere yakmistir.

If my brothers were not backstabbers like my father and Gladio Ozceri they would not exclude me in land sharing and give my right to me for solidarity in my fight against oppression
of Gladio Undersecretary Ozceri.
Eger kardeslerim babam ve Gladyo Ozceri gibi arkadan vuran hainler olmasalardi beni yer paylasma isinden dislamazlar ve NATO Gladyo Mustesari
Ozceri’nin zulmune karsi mucadeleme destek olmak icin bana payimi verirlerdi.

I know my brothers always claim they side with the oppressed against the oppressor. Kardeslerim her zaman zalime karsi ezilenin tarafini tuttuklarini iddia ederler. All family and even all world would benefit from my victory against Undersecretary Ozceri. Ozceri’ye karsi kazansaydim butun aile hatta butun dunya bundan fayda gorurdu. Truth and justice would win against Gladio oppression. Gladyo zulmune karsi
gercek ve adalet kazanirdi. But this injustice started with 1980 military coup d’états against all Turkey and is still on. Fakat bu adaletsizlik butun Turkiye’ye karsi yapilan 1980 askeri darbesiyle basladi ve hala devam ediyor.

Here only problem is brainwashing. Burda tek sorun beyin yikama sorunu.
Again my father used his murderer buddy as his hitman in this land sharing deal. Yine babam bu yer paylasma isinde katil bir dostunu tetikci olarak kullandi. His buddy had murdered and then burned a guy just for his money. Babamin ahbabi sadece parasi icin bir adami oldurdukten sonra yakmisti.

When I told my father about my justice struggle and asked his solidarity he beat me up many times inside and outside the village tea houses just to get rid of me from Kuyumcullu. Babam hak arama mucadelemi anlatip destegini istedigim zaman Kuyumculludan beni atabilmek icin koy kahvehanelerinin icinde ve disinda beni bircok kez yumrukla dovdu ve sovdu.

He always ridiculed my plead for solidarity from him. Dayanisma isteklerimi hep alaya aldi. He always ridiculed me that I should be leftist not to be blacklisted in the leftist ministry. Babam hep solcu bakanlikta mimlenmemek icin solcu olmami soyleyerek benle
alay etti. He always refused the fact that Ozceri was not lefist but a NATO Gladio Undersecretary. Babam Ozceri’nin solcu degil NATO Gladyo Mustesari oldugu gercegini kabul etmedi. Donmeh Undersecretary Nuzhet Ozdemir is not leftist but rightist. Donme Mustesar Nizhet Kandemir bir solcu degil fakat sagcidir. President General Kenan Evren was Gladio too. Cumhurbaskani General Evren de Gladyoydu.

Foreign Ministry oppressed me to break a world record for I was blacklisted as a sympathizer for the Association of Idealist (Gray Wolves) Youth while it assigned Leader of Gray Wolves Alpaslan Turkes as secret ambassador to Armenia and had him secretly negotiate with Head of State of Armenia Petrosian. Disisleri Ulkucu Genclik Dernegi sempatizani olarak fislendigim icin bana dunya rekoru eziyet ederken Ulkuculerin Basbugu Alpaslan Turkes’i Turkiye’nin Ermenistan’a gizli elcisi olarak tayin edip Devlet Baskani Petrosyan’la gizli gorusmeler yaptiriyordu. Here : Burda : http://gizlibelge.wordpress.com/2010/03/16/gurbuz-capanin-ermenistan-itirafi-turkes-baslatti-abd-istedi/ ; http://keykubat.blogspot.com/2012/10/turkes-petrosyan-bulsumasi-projesi.html#axzz2omy6TN5j

Alpaslan Turkes was very busy secretly meeting with Armenians from 1993 until he died in 1997 when he always refused to meet me to listen to my justice struggle. Alpaslan Turkes 1993 yilindan 1997 yilinda olene kadar Ermenilerle gizli gorusmeler yapmakla mesguldu ki bu tarihlerde hak arama mucadelemi bir kere bile dinlemeyi reddetmistir.

Therefore I spoke with the gray wolves’s weekly newspaper Ortadogu about my struggle which run a full front page news with my pictur on it headlined as “Drama of the Gray Wolve”. Bu nedenle ulkuculerin haftalik gazetesi Ortadogu gazetesi ile gorustum ve tum bas sayfasini kaplayacak sekilde resmimle beraber “Ulkucunun Drami” baslikli bir haber cikarttim.

After my news in Ortadogu my worse experience in trying to speak with Turkes was when officials in his office in the National Action Party finally told me “Leader” is busy meeting with the American Ambassador and they will punish me if I insist on meeting him. Ortadogu’daki bu haberden sonra Turkesle gorusme cabalarim esnasinda yasadigim en kotu tecrubem en sonunda Milliyetci Hareket Partisi’nde Turkesin ozel burosunda gorevli yetkililerin bana “Basbugun” Amerikan Buyukelcisi ile gorusmekle mesgul oldugunu ve bir daha “Basbugla” gorusmek icin gelirsem beni cezalandirmakla tehdit etmeleriydi.

But I easily met with Devlet Bahceli who deputy to Turkes and he pledged to help my justice struggle if he gets in the Government. Fakat Turkesin yardimcisi olan Devlet Bahceli ile kolayca gorustum ve kendisi bana eger hukumete girerse hak arama mucadeleme destek olacagina soz verdi. After Bahceli joined the government he refused to meet me and officials in his office threatened to beat me if I come again. Bahceli hukumete girdikten sonra benimle gorusmesi reddetti ve burosundaki gorevliler eger bir daha gelirsem beni dovmekle tehdit ettiler.

By the way, Menter Sahinler was undersecretary in Turkish Embassy in Paris and closely worked with Gray Wolves Leader Alpaslan Turkes and joined in the secret negotiations with Armenians and authored his book about kemalism. Yeri gelmisken Menter Sahinler Turkiye’nin Paris Buyukelciligi Mustesari olarak ulkuculerin Basbugu Alpaslan Turkes ile yakinda calismisti ve Ermenilerle yapilan gizli muzakerelere katilmis ve kemalizm hakkinda kitap yazmisti.

Kemalist diplomat Menter Sahinler who received a reward from kemalist UFO fans, was assigned to Cultural Affairs Department of Foreign Ministry and harassed me by constantly assigning illegal works. Kemalist UFO’culardan odul alan kemalist diplomat Menter Sahinler calistigim Disisleri Kultur Dairesi’ne tayin olmus ve yetkisi olmadigi halde bana surekli evrak havale ederek beni taciz etmisti. Kemalist Sahinler knows my blacklisting as he knows me from the first days when I entered Foreign Ministry. Kemalist Sahinler beni Disisleri’ne ilk girdigim gunlerden beri tanidigi icin fislendigimi biliyordu. Here: Burda: http://uzayci.tripod.com/kemalist_ufocular.htm ; http://www.amazon.com/The-Origin-Effect-Currency-Kemalism/dp/3861210991

Gladio works for CIA. Gladyo CIA’ya hizmet eder. My father’s accusation to the left is a fasicist Gladio tactic. Babamin solu suclamasi bir Gladyo taktigidir. Evren, Ozal and Ozceri were American puppets and fought for America. Evren, Ozal ve Ozceri Amerikan kuklasiydilar ve Amerika icin savastilar.

My fascist father denies that it was right wing capitalist fascist imperialist puppets like President General Evren, Prime Minister Turgut Ozal, Foreign Minister Mesut Yilmaz, Donme undersecretary Nuzhet Kandemir and Gladio Undersecretary Ozceri fired me. Babam beni sagci kapitalist fasist emperyalist kuklasi Cumhurbaskani General Evren, Basbakan Ozal, Donme Mustesar Nuzhet Kandemir ve Gladyo Mustesari Ozceri’nin attigini inkar eder.

My father never admits he got me blacklisted deliberately. Babam beni bile bile mimlettigini asla kabul etmez. He always mocks me by yelling “You are blacklisted my son”. Babam her zaman “Oglum sen mimlendin” diye bagirip alay eder. He ridicules me saying “Leftists branded your ass!”. “Solcular seni gotunden damgaladilar!” diye alay eder. He tries to pit me against the leftists everywhere especially in the state.
Boylece beni heryerdeki ve ozellikle devlet icindeki solculara karsi kiskirtir.

Typical Gladio tactic. Bilinen Gladyo taktigi. He always denies that Undersecretary Ozceri was NATO Gladio Undersecretary. Mustesari Ozceri’nin NATO Gladyo Mustesari oldugunu daima inkar eder. He also denies that the then Prime Minister was American puppet rightist fascist capitalist Ozal. O zamanki Basbakanin da Amerikan
kuklasi sagci fasist kapitalist Ozal oldugunu inkar eder.

My father will never admit he deliberately and willingly blacklisted and burned me. Babam beni bile bile isteyerek mimledigini ve yaktigini asla kabul etmeyecek. But he can never deny the solid proofs .Ancak kesin ispatlari inkar edemez. Welcome to Gladio world and its fascist Gladio puppet republic. Gladyo dunyasina ve onun fasist Gladyo kuklasi cumhuriyete hosgeldiniz.

As l lost legal battle in the Gladio Coup d’états injustice system I came to Kuyumcullu village. Gladyo Darbesi Adaletsizlik Sisteminde mahkeme savasini kaybedince Kuyumcullu koyune geldim. I visited my father when he was in jail for de-forestration, for violation against the forest law hoping to get some support again. Orman yakmaktan, Orman Kanunu’na muhalefetten hapse giren babami destek saglamak umuduyla ziyaret ettim.

My father was standing and speaking to me together with Omer Iskender, son of
Huseyin Iskender.
Huseyin Iskender oglu Omer Iskender ile birlikte ayakta benimle konusuyordu. I heard Omer burned an innocent man after robbing him for
money.
Omer’in masum bir adami parasi icin oldurdukten sonra yaktigini duymustum. My father ordered me to shoot to murder my own brothers for a piece of hazelnut land. Babam bir parca findik tarlasi icin oz kardeslerimi vurup oldurmemi emretti.

My father said my real brother Sezai imposed on him this land sharing deal. Babam ozkardesim Sezai’nin bu yer paylasma isini kendisine dayattigini soyledi. My father said my real brother Sezai and two other real brothers Tural and Sezgin robbed my share for themselves. Babam oz kardesim Sezai’nin diger oz kardeslerim Tural ve Sezgin’le beraber benim yerimi de zorla kaptiklarini soyledi.

I asked him “You are my father, why did you allow them to rob my land?” My father answered that he had to give in to my brothers’ force. Babam oz kardeslerimin gucu karsisinda mecbur kaldigini soyledi. He ordered me to murder my own real brothers and take my hazelnut land back. Kendi ozkardeslerimi oldurup findik tarlami geri almami emretti. His jail mate Omer Iskender also supported my father’s order. Babamin kogus arkadasi Omer Iskender de babamin emrini destekledi.

I was so shocked with this order to murder my own brothers. Kardeslerimin
katli icin verilen bu emirle muthis sok olmustum. They were yelling at my surprise and telling me that this mind-set I have is why I deserve starvation. Benim saskinligima kizip bagiriyorlar ve bu kafa yuzunden acligi hak ettigimi soyluyorlardi. I was frozen and looking
at my father and Omer like I saw devil.
Ben donup kaldim ve sanki seytan gormus gibi Babamla Omer’e baktim.

Cruelty is an established value of this system. Acimasizlik bu sistemin kabul edilmis bir degeridir. Both in global and local level. Hem kuresel hem de yerel duzeyde. Against social solidarity NATO Gladio imposes lies and violence in all levels to divide people in the name of capitalist elites. Kapitalist elitler adina NATO
Gladyo her duzeyde halki bolmek icin yalani ve siddeti dayatir.

NATO Gladio implemented false flag terrorism before 1980 in order to justify its military coup d’état. NATO Gladyo 1980 oncesinde sahte terorizm uygulayarak askeridarbeye kilif uydurmustu. NATO Gladio hurt millions in Turkey and other countries by pitting people against each other. NATO Gladyo Turkiye’de ve oteki ulkelerde halklari birbirine karsi dusurerek milyonlarca insana aci cektirdi.

My father follows same plan in his little world. Babam kendi kucuk dunyasinda ayni plani takip eder. System produces its imitators. Sistem taklitcilerini yaratir. Let me put a note here please. Burda bir not koymama musaade edin lutfen.

Later on in Denmark my real brother Sezai also said to me in Denmark that he can easily kill my father now because my father is sick and lost all his power. Daha sonra Oz kardesim Sezai, babamin artik yaslandigini, hastalandigini ve eski gucunu kaybettigini soyleyip babami artik kolaylikla oldurebilecegini anlatti.

Sezai told me that he gave money and luxury car and pampered my brothers Tural and Sezgin in Kuyumcullu and stressed that he can kill any body he wants including my father. Sezai Kuyumculluda oturan oz kardeslerim Tural ve Sezgine para ve luks araba verdigini ve onlari el ustunde tuttugunu ve babam dahil istedigi herkesi oldurebilecegini anlatti.

My brother Sezai gave me shocking life threat to my own life too as he explained he uses my two brothers Tural and Sezgin as his hitmen in his loansharking operation. Kardesim Sezai tefecilik isinde kardeslerim Tural ve Sezgin’i tetikci olarak kullandigini bana aciklayarak ve babam bile oldurebilecegini vurgulayarak benim hayatima karsi da korkunc bir tehditte bulunmus oldu.

This is micro level mafia Gladio protecting Gladio Ozceri against my struggle for justice. Iste bu kardeslerimin kurdugu ve Gladyo Ozceriyi benim hak arama mucadeleme karsi koruyan en kucuk boyutta mafia Gladyodur. Lying, false charging, violence, threat and murder are normal. Yalan, iftira, siddet, tehdit ve cinayet normaldir. This is
Gladio culture.
Gladyo kulturu budur.

My brother Sezai also said he is the man who imposes the ban on aunt Ayse’s family since her sons shot to kill us. Sezai bizi oldurmek icin ates eden Ayse halamin ailesine koye gelme yasagini uygulayan asil kisinin kendisi oldugunu soyledi. Sezai said he can get all of aunt Ayse’s family killed by trapping them with a fake peace. Sezai yalandan barismis gibi yaparak Ayse halamin butun ailesini tuzaga dusurup oldurebilecegini anlatti.

My brother Sezai continued and insulted me saying he is my elder brother and l am not his elder brother anymore because he is the winner and l am the loser. Sezai hayatta benim kaybettigimi kendisinin kazandigini dolayisiyla artik benim abi olmadigimi ve bundan sonra benim ona abi demem lazim geldigini soyledi. Sezai talked and acted like he was mafia family boss! Sezai mafya patronu gibi konusup hareket etti!

One day my real brother Sezai sneaked inside my girl friend’s bedroom in her apartment without any invitation or notice. Bir gun oz kardesim Sezai bayan arkadasimin dairesinin yatak odasina hic haber vermeden davetsiz girip bizi korkuttu. I was so shocked Sezai found the apartment! Sezai’nin Apartmani bulmasindan dolayi buyuk bir sok yasadim.

Sezai said my Danish girlfriend was very bad because she wanted him to buy a bottle of wine to drink when he picked her up in the street driving her to his apartment. Sezai bana benim Danimarka’li bayan arkadasimin cok kotu oldugunu cunku gecen gun onu yoldan alip
oturdugu dairesine giderken yolda kendisinden bir sise sarap almasini istedigini anlatti.

Sezai also said his Danish coworker Oli in his factory was living upstairs in my girlfriend’s apartment building and he is hiding all his cash he saved in his lifetime in his apartment. Sezai calistigi fabrikadaki Danimarkali mesai arkadasi Oli’nin benim bayan arkadasimin oturdugu dairenin ust katinda oturdugunu ve Oli’nin hayati boyunca biriktirdigi butun parasini nakit olarak dairesinde sakladigini anlatti.

Sezai really scared me when he said he could kill Oli to rob all his cash from his apartment. Sezai apartmandaki tum parasini soymak icin Oliyi oldurebilecegini soyleyince beni gercekten cok korkuttu.

I wish l never went to hear and to live such horrible experience. Keske boyle korkunc bir seyi duymak ve tecrube etmek icin Danimarka’ya hic gitmeseydim.

When my father ordered me to kill my own real brothers Tural, Sezgin and Sezai my father knew very well l was against violence all my life but he just repeated his habit of using me as his hitman. Babam ozkardeslerim Tural’i, Sezgin’i ve Sezai’yi vurup oldurmemi istedigi zaman benim butun hayatim boyunca siddete karsi oldugumu biliyordu fakat o beni tetikci olarak kullanma aliskanligini tekrarladi.

My father should know l would not and could not do it. Babamin bunu yapmayacagimi ve yapamayacagimi cok iyi bilmesi gerekirdi. Otherwise my father would talk to me in private. Yoksa babam benimle gizli olarak konusurdu. My father wanted to scare my brothers sending them a message with this move. Babam bu hareketiyle kardeslerime bir mesaj gondererek onlari korkutmak istedi.

In the meantime he hoped that my brothers would kill me out of their fear that l might kill
them.
Ayni zamanda kendilerini oldurecegimden korkan kardeslerimin beni oldurebileceklerini umdu.

My father also knew that as I am not professional hitman so even if l wanted to follow his order to kill l could not possibly kill all three of my real brothers. Babam professionel bir
tetikci olmadigimi bu nedenle babamin oldurme emrine uysam bile ozkardeslerimin ucunu birden oldurmemin hic mumkun olmadigini biliyordu. My father wanted to send me to a suicide mission. Babam beni bir intihar saldirisina gondermek istedi. Even if l never do
anything my brothers could kill me out of fear!
Ben hicbirsey yapmasam bile kardeslerim korkudan beni oldurebilirlerdi. If my brothers killed me out fear then my father would take all power and properties back! Eger kardeslerim korkudan beni oldurmus olsaydilar babam gucunu ve mallari yeniden kazanacakti.

If my father wanted justice by killing my brothers Sezai, Tural and Sezgin like this then why he did not order half brothers Murat and Ozcan to team up with me to kill for justice? Eger babam ozkardeslerim Tural’i, Sezgin’i, ve Sezai’yi oldurerek adalet istediyse neden uvey kardeslerim Murat ve Ozcan’a benimle birlik olmalarini emretmedi? Why did he spare my half brothers Murat and Ozcan like his eyes while burning me? Neden beni yakarken uvey kardeslerim Murat ve Ozcan’i bu isten gozu gibi sakindi?

After my father’s order to hit my own brothers, I went to speak with my sister Nezahat and her husband Resat Iskender about this horrible plan. Babamin oz kardeslerimi
vurma emrinden sonra bu korkunc plan hakkinda ablam Nezahat ve kocasi Resat iskender ile konusmaya gittim. I told my sister and her husband about all this murder plan by using me as hitman against her 20 years ago and now against my own real brothers but they reacted
wildly.
Babamin 20 yil once ablama karsi ve yine simdi ozkardeslerime karsi beni tetikci olarak kullanarak yaptigi cinayet planlariyla ilgili herseyi ablama ve kocasina anlattim ama bana cok sert tepki gosterdiler.

They yelled at me that I should never mention this story again. Bu konuyu bir daha acmamam icin bana bagirdilar. They argued that my father is a very good man and in fact I am the mean one. Babamin cok iyi bir adam oldugunu asil benim kotu kalpli oldugumu iddia ettiler.

My sister Nezahat’s husband Resat used to complain that it was big injustice that my father extracted big ransom money as they eloped 20 years ago! Nezahat ablamin kocasi Resat 20 yil once ablamla kactiklari zaman babamin buyuk fidye parasi kopartarak buyuk haksizlik yaptigini sikayet ediyordu! They forgat that they paid that small fortune ransom money to my father only because they feared I was to take their lives as my fathers’ hitman. Sadece babamin tetikcisi olarak onlarin canlarini alacagimdan korktuklari icin kucuk bir servet olan parayi babama odediklerini unuttular. They also do not understand that those properties would never exist without that money if my father did not use me as hitman by sacrificing me.
Babamin beni gozden cikarip tetikci olarak kullanip sirtimdan aldigi o para olmasa o mallarin da olmayacagini anlamiyorlar.

Here I cannot pass without writing about a dog. Burda kardeslerimin kopege yaptigini yazmadan gecemem. My brothers Tural and Sezgin brought a very good dog to my mother’s house. Kardeslerim Tural ve Sezgin annemin evine cok iyi bir kopek getirdiler. That dog was ver loyal and protective. O kopek cok sadik ve koruyucuydu. But people complained that they were scared of that dog barking and getting close at them. Fakat yoldan yaya gecen halk o kopegin kendilerine dogru yaklasip havlamasindan korktuklari icin sikayetci oldular.

That dog never touched anybody. O kopek hickimseye dokunmadi. My brothers Tural and Sezgin shot that dog just for his loyalty! Kardeslerim Rural ve Sezgin o kopegi sadece sadakati yuzunden vurdular! They killed him only because he was loyal and protecting the family. o kopegi sadece sadik oldugu ve ailesi korudugu icin oldurduler. They could easily weave fence around the yard but they preferred killing him in response to his loyalty. Rahatlikla bahcenin etrafina cit orebilirlerdi fakat sadakatine karsilik onu oldurmeyi tercih ettiler. This is cruel tradition coming from my father and grandfather. Bu acimasiz gelenek babamdan ve dedemden gelmektedir.

Similarly my father’s family destroyed my mother even though she was totally loyal to my father. Benzer sekilde babamin ailesi babama tamamen sadik olan annemi mahvetmistir. Similarly they backstabbed me even though I was totally loyal. Benzer sekilde tamamen sadik olmama ragmen beni arkadan bicaklamislardir.

They kicked me out of their apartment after midnight and forced me to walk at least 3 hours to get back to my real mother’s place. Beni dairelerinden gece yarisindan sonra kovarak Karasu’dan Salikkaya’ya enaz uc saat annemin evine yurumeye beni mecbur ettiler. ln a little bit later the big earthquake hit my sister Nezahat’s building which almost killed everybody. Kisa bir sure sonra gelen buyuk deprem Nezahat ablamin kaldigi binayi yerle bir ettigi icin herkes canini zor kurtardi.

As I lost all legal remedies against Capitalist injustice system I had decided to march from my village Salikkaya (Karasu District of Sakarya Province) to the Primeministry in Ankara to fight all the injustices that I saw in my life. Kapitalist Adaletsizlik Sisteminde tum yasal yollari tuketince Turkiye’de hayatimda gordugum butun haksizliklara karsi koyum Salikkaya’dan (Sakarya Vilayeti’nin Karasu Ilcesi ) Ankara’da Basbakanliga yuruyus yapmaya karar verdim. My grievances focused on my career diplomat job in the Foreign Ministry of Turkey. Sikayetlerim Disisleri Bakanligi’daki meslek memurlugum uzerinde yogunlasiyordu.

My three walks took 45 day altogether. Uc yuruyusum toplam 45 gun surdu. My brothers Sezai, Tural and Sezgin were in the village. Kardeslerim Sezai, Tural ve Sezgin koydeydiler. Nobody in my clan supported my protests except a few silent supporters. Sulalemden birkac sessiz destekci disinda hickimse acikca protestomu desteklemedi. But I found a lot of supporters during my protests. Fakat protestolarim sirasinda cok destekci buldum.

Sezai and Tural insulted me waking me up while sleeping in the nigh time in my mother’s house with noise and acting like l am a loser and does not belong to their groupie. Sezai ve Tural gece annemin evinde ben uyurken gurultu yaparak beni uyandirdilar ve bana becereksizmisim ve aileden degilmisim gibi hakaret ettiler. This incident happened in that summer between my protests! Bu olay o yaz protestolarimin arasinda oldu.

As a response to my protests my brother Tural said l deserved all these abuses because l called him forest bear in front of foreign tourists. Kardesim Tural turistlere kendisi icin orman ayisidir dedigim icin herseyi hakettigimi soyledi.

Brother Tural repeated this bear story so many times as he banged big iron digging bar on the floor while I was on my bed. Kardesim Tural ben yataktayken buyuk oygu demirini yere vurarak bu ayi hikayesini tekrarlayip durdu. That was scary show with Tural banging big iron digging bar in the middle of the night. Bu Turalin gecenin yarisinda buyuk oygu demirini yere vurarak yaptigi korkunc bir gosteriydi. It was like Tural was digging my grave in the middle of the room! Sanki Tural mezarimi odanin ortasina kaziyordu!

I think forest bears are beautiful, peaceful, much better animals than humans. Orman ayilari, insanlardan cok daha iyi, guzel ,bariscil hayvanlardir. All animals are better than humans. Butun hayvanlar insanlardan daha iyidir. Because animals support ecosystem while humans destroy it! Cunku hayvanlar doga sistemin korurken insanlar dogayi yok ederler.

I wish humans become intelligent as animals and protect the ecosystem. Keske insanlar hayvanlar kadar akilli olabilseydi ve dogayi korusaydi.

I cannot pass without mentioning that my real brother Tural tried to intimidate me by bragging that they own an AK-47 automatic rifle and he fires to air in the weddings. Oz kardesim Tural’in kendilerine ait AK-47 otomatik keles silahi oldugunu ve dugunlerde havaya attiklarini beni korkutmak icin bana soyledigini yazmadan gecemem.

Tural scared me by bragging that he is more dangerous than terrorists. Tural teroristlerden daha tehlikeli oldugunu soyleyip ovunerek beni korkuttu. Tural also
bragged to scare me that he and brother Sezgin almost killed my younger sister Kadriye’s husband Mehmet Yildiz who is a totally harmless long time depressed person by kidnapping, beating and
torturing him for showing off to public under the guise of punishing him and got away without any charge.
Tural beni korkutmak icin kardesim Sezgin ile beraber kiz kardesim
Kadriye’nin tamamen zararsiz psikolojik depression yasayan kocasi Mehmet Yildiz’i millete hava atmak amaciyla guya cezalandirmak icin kacirdiklarini, dayak ve iskenceyle nerdeyse oldurduklerini ancak cok rahat takipsizlik karariyla kurtulduklarini ovunerek anlatti. Victim Mehmet has children and a nice unionized welding job in the Railcar Factory! Magdur Mehmetin cocuklari var ve Vagon Fabrikasinda sendikali kaynak ustasi olarak calisiyor!

Tural said my father and step mother provoked them for this atrocity. Tural bu acimasiz olayda kendilerini babamin ve uvey annemin kiskirttigini anlatti. lf the victim Mehmet Yildiz did not survive Tural and Sezgin would go to jail so that my father and step mother would take back all power and property back. Eger magdur Mehmet Yildiz olseydi Tural ve Sezgin hapse hapse gidecek ve babamla uvey annem gucu ve mallari geri alacaklardi.

Their excuse was that Mehmet told my sister Kadriye not to look outside window! Bahaneleri ise Mehmetin Kadriyeye camdan bakma demesiydi! Why do you kidnap, torture and almost murder a harmless guy for such a poor excuse while all you guys from the village do not even allow women walk in the village center? Koyun butun erkekleri olarak siz kadinlarin koyun ortasindan yuruyerek gecmesine musaade etmezken neden kimseye zarari olmayan isi gucu cocuklari olan bir adami silah zoruyla kacirip iskenceyle nerdeyse oldurdunuz? Nobody from the village questioned this atrocity. Koyden hickimse bu vahseti sorgulamadi.

What kind of twisted sick mind is this? Nasil bir hastalikli kafa yapisidir bu?
Now you know why my brother Sezai is calling me insane for writing my life! Simdi kardesim Sezai’nin bana hayatimi yazdigim icin neden deli dedigini biliyorsunuz! Once you are labeled insane you lose your legal and social status and can be murdered by torture without trouble! Birkere deli olarak damgalaninca herturlu yasal ve sosyal statunuzu kaybediyorsunuz ve sorun cikmadan iskence altinda oldurulebilirsiniz! Once they take away your status will lies nobody will question your death under torture. Birkere yalanlarla statunuzu yokettikleri zaman iskence altindaki olumunuzu kimse sorgulamaz.

Of course none of my brothers and sisters liked my marching protests. Tabiki hicbir kardesim yuruyus protestolarimi istemedi. My brother Tural got defensive against my marches and always said they did not give me land because l went to schools. Kardesim Tural yuruyuslerime karsi savunma durumuna gecti ve okullara gittigim icin bana yer vermediklerini soyledi. All brothers and sisters disappeared from my sight. Butun kardeslerim ortadan kayboldular.

Brother Tural argues that if you study you lose your position in the family.
Kardesim Tural eger okursan ailedeki hakkini kaybersin diyor. To him, going school is like trying to murder father. Ona gore okula gitmek baba oldurmeye tesebbus gibidir. Automatically you lose your family rights. Otomatikman aile haklarini kaybedersin.

They label you insane to strip your rights then burn you as they wish. Seni
haklarindan mahrum etmek icin deli damgasi vururlar, sonra da istedikleri gibi seni yakarlar. So my brother Tural pointed out the real reason why Grand Father Osman Cavus family, my father and step mother started this destructive campaign to burn me: my study was a threat for them. Kardesim Tural, Osman Cavus ailesinin, babamin, uvey annemin nicin beni yakmak icin bu yikici kampanyaya basladiklarini boylece gostermis oldu: okumam onlar icin bir tehditti.

Yes school is big threat to sick minds. Evet hasta kafalar icin okul cok buyuk
tehdittir. That is why sick minded people do not send their daughters to school in many countries. Bu nedenle bircok ulkede hasta kafali adamlar kiz cocuklarini okul yollamazlar.

My brother Tural built a 50 cow-capacity factory farm right next to my real mother’s old house in her backyard while I needed most help to fight Gladio undersecretary Ozceri.Benim Gladyo Ozceri’ye karsi encok destege ihtiyacim oldugu zamanlarda Oz kardesim Tural annemin oturdugu eski evin tam yaninda arka bahcesine 50 inek kapasiteli bir modern ahir
yapti.

Tural is so greedy. Tural cok acgozludur. Tural got all the support from brothers Sezgin, Sezai and my father for this factory farm while they all backstabbed me!. Beni hepberaber arkadan hancerlerken Tural, bu modern ahir icin Sezgin, Sezai ve babamdan
herturlu destegi aldi. My brothers robbed our family resources for this factory farm while excluding me from land, hazelnuts, money, car and tractor and everything like l am their enemy. Kardeslerim beni sanki onlarin dusmaniymisim gibi yerden, findiktan, paradan, arabadan, traktorden ve herseyden dislarken kendileri bu modern ahir icin aile kaynaklarini soydular.

Okey here is some successes of my family while they backstabbed and starved me in my struggle against Gladio undersecretary Ozceri in the Foreign Ministry. Beni Disisleri’ndeki Gladyo Mustesari Ozceri’ye karsi mucadelemde arkadan hancerleyip ac birakirken ailemin bazi ekonomik basarilari sunlardir.

My grandfather Osman Cavus enjoyed two apartment buildings, one 3 stories and other 5 stories and built and donated multi-story religious school and sold 20 tones hazel nuts every year until he died. Osman Cavus dedem birisi uc katli oteki de bes katli iki apartman binasi yaptirdi ve ayrica cok katli bir din okulu yaptirip dernege bagisladi ve olene kadar her yil 20 ton findik topladi.

My father sold 30 tones hazel nuts every year and built two-story luxury house and registered it to my step mother Hayriye Ozturk. Babam her yil 30 ton findik topladi ve iki katli luks bir ev yaptirip uvey annem Hayriye Ozturk’un ustune kaydetti.

Brother Tural, Sezgin and Sezai grabbed lands from my father for themselves but falsely claiming it is for my real mother and also my maternal uncles after my maternal grandparents’
death.
Kardesim Tural, Sezgin ve Sezai sanki annem icin agliyor us gibi yapip babamdan ve anneannemle topal Mehmet dedem oldukten sonra da Hasan Yilmaz dayimdan kendileri icin yer koparttilar. They used my mother’s position to grab land for themselves. Kendilerine mal kapmak icin annemin durumunu kullandilar.

Brother Sezai robbed money from her late wife Mercan and from poor victims of his loansharking operation by using Tural and Sezgin as his hitmen and gave Tural and Sezgina luxury German opel car and a lot of money. Kardesim Sezai olen karisi Mercandan ve Tural ve Sezgin’i tetikci olarak kullandigi tefecilik isindeki kurbanlarindan kaptigi paralarla Tural ve Sezgine luks Alman Opel marka araba ve bol para verdi.

Again Brother Tural with help from Sezgin and Sezai built this 50-cow capacity factory farm. Tekrar kardesim Tural, Sezgin ve Sezai’nin yardimiyla 50 bas kapasiteli modern ahir yaptirdi. Brother Tural used to tell me constantly that he wants to be a meat king from poor animals. Tural bana zavalli hayvanlarin sirtindan buyuk paralar kazanip et krali olmak istedigini anlatip dururdu.

Tural’s factory farm is a torture chamber for poor animals. Tural’in modern ahiri zavalli hayvanlar icin bir iskence yeridir. He brags that he will tie animals all day to fatten them so he can make more money. Butun gun zavalli hayvanlari bagli tutarak onlari
sismanlatacagini ve boylece cok para yapacagini anlatip ovunurdu.

Tural’s factory farm produces dangerous manor and urine and emits so much dangerous gases destroying environment. Tural’in modern ahiri cikardigi cok buyuk diski ve
idrarla ve tehlikeli gazlarla cevreyi yok etmektedir. Sick and cruel business in the middle of new Salikkaya neighbourhood! Yeni Salikkaya mahallesinin ortasinda hasta ve vahsi bir isletme!

Tural also abused my poor mother to use her like forced slave labor in the construction of his factory farm. Tural modern ahirin yapiminda annemi zorla kole gibi calistirdi ve cok eziyet etti. Tural also pressures my poor mother too much to do all dirty work in his
factory farm and serve him in the house like a slave.
Tural ahirindaki pis isleri ve evdeki herturlu hizmeti kole gibi yaptirmak icin zavalli anneme asiri baski yapiyor. My poor mother tried commit suicide under unbearable abuses and subjected to painful electroshocks and is on prescription drugs all the time in the past. Zamaninda zavalli annem dayanilmaz eziyetler altinda intihar edip kurtulmak istemis ve bu nedenle son derece aci veren elektro soklara tabi tutulmus ve hep doktorlarin verdigi ilaclari kullanmistir.

Brother Tural used to threaten my mother to lock her inside his car trunk and drive her to Bakirkoy Mental Hospital to forcefully subject her to painful electroshocks if she disobeys him! Kardesim Tural eger annem emirlerine karsi gelirse annemi arabasinin arka bagajina kilitledikten sonra annemi Bakirkoy Akil Hastanesine goturmek ve orda zorla zalim elektro soklara tabi tutmakla tehdit ediyordu!

Tural did threaten my mother like this when l was in the house. Tural ben evdeyken bu tehdidi anneme yapti. I told Tural “you deserve it if my mother poison you”! Tural’a “annem seni zehirlerse sen bunu hak ediyorsun” dedim. But my mother is a total angel! Fakat benim annem tam bir melek! Brother Tural lives on my mother’s house and hazelnuts land driving luxury car like a king and terrorizing my mother for any excuse. Kardesim Tural annemin evinde ve annemin findik bahcelerini yiyip luks araba kullanarak krallar gibi yasarken annemi terorize ediyor.

Brother Tural is right that he is more dangerous than a terrorist because no one can do this torture to a poor mother. Kardesim teroristlerden daha tehlikeli oldugunu soylerken hakli cunku kimse zavalli bir anneye bu iskenceyi yapmaz. Brother Tural enlivens Grandfather Osman Cavus’ misogynist tradition perfectly. Kardesim Tural Osman Cavus Dedemin kadin dusmani gelenegini mukemmel sekilde yasatiyor. My brother Tural is misogynist, enemy of animals, enemy of environment, enemy of justice. Kadin dusmani, hayvan dusmani, cevre dusmani, adalet dusmani Kardesim Tural. Perfect grandson! Mukemmel torun!

This is why misogynist people never send girls to school! Iste bu nedenle kadin dusmani insanlar kizlarini okutmazlar! They want to keep women like slaves. Kadinlari kole gibi tutmak isterler. They could not stop my study but they treacherously
assasinated my character, backstabbed me and condemned me to starvation as much as they wished.
Okumami engelleyemediler ama istedikleri gibi serbestce kisiligimi katlettiler, beni arkadan bicakladilar ve acliga mahkum ettiler.

They brainwash people that school is so hard that if you study you lose your mind and become insane! Okulun cok zor oldugunu dolayisiyla universite okuyanlarin aklini kaybedip delirdikleri seklinde insanlarin beynini yikarlar. Of course this logic works only for their blacklisted person. Tabi bu mantik sadece mimledikleri insan icin gecerlidir.

This logic does not work for my step brother Ozcan. Uvey kardesim Ozcan icin bu mantik islemez. Of course, none of my brothers liked my protest march like they never liked my study and struggle for justice. Tabi kardeslerimin hicbirisi protesto yuruyusumden hoslanmadi aynen okumamdan ve hak mucadelemden hoslanmadiklari gibi.

Therefore, none of them called or came to see me leaving on foot from Salikkaya for
USA.
Bu nedenle ben Amerika’ya gelmek icin Salikkaya’dan yaya ayrilirken beni ugurlamak icin kimse aramadi ve gelmedi. My maternal aunt Hayriye’s husband Dursunali Ak saw me on my way walking from Salikkaya and picked me up and said he cannot believe his eyes and shamed my brothers. Hayriye Teyzemin kocasi Dursunali Eniste Salikkaya yolunda beni gorup arabasina aldi ve gozlerine inanamadigini soyledi ve kardeslerimi ayipladi. My family and coup d’états oligarchs backstabbed me and I rose my justice struggle to level of marches and they almost killed me by choking me and isolated me in response. Ailem ve cuntanin oligarklari beni arkadan bicakladilar ve ben hak arama mucadelemi yuruyusler yapma duzeyine yukseltince cevap olarak beni nerdeyse bogarak oldurduler ve tecrit ettiler.

However my father and his childhood buddy Talat cut my march to Ankara with the help from cops. Ancak babam ve cocukluk arkadasi muhtar Talat polislerin yardimiyla Ankara yuruyusumde izimi buldular. They cut me off and beat me up and ordered me to stop
my struggle.
Yolumu kestiler, beni dovduler ve mucadeleyi birakmami emrettiler. They said they will get the police to stop my march. Polise yuruyusumu durdurtacaklarini soylediler.

I was beaten many times on my marches and almost got chocked by 20 cops in front of national media cameras at the prime ministry main office, in my protests at the governor’s main office in Sakarya and at the Koroglu statue in the main square in Bolu. Sakarya Vilayet binasi onunde, Bolu Sehir Meydani’ndaki Koroglu Heykeli’nde ve Ankara’daki Basbakanlik Anabinasi onundeki protestolarimda ulusal medya kameralarinin karsisinda ve yollarda gece gunduz yururken polis engellerine ve dayaklarina maruz kaldim ve Basbakanlikta kamerallarin karsisinda ustume cullanip bogazimi sikan 20 polis tarafindan nerdeyse boguluyordum.

Police was encouraged by pleads from my father and his buddy village headman Talat to stop me. Babamin ve arkadasi muhtar Talatin beni durdurmak icin yaptigi ricalar polisi cesaretlendirdi. My father did everything in his capacity against my education, career,
justice struggle, immigration and improving my life.
Babam egitimime, meslegime, adalet mucadeleme ve guzel bir hayat kurmama karsi elinden gelen herseyi yapti.

When he got out of prison he snapped a fork to my eyes while l was eating my food at the same table with him and step mother Hayriye Ozturk! Ayni sofrada babam ve uvey annem Hayriye Ozturkle yemek yerken babam ansizin bir hareketle catal kasigini gozume saplamak icin hucum etti. They also banned me to eat food in the house like grapefruit! Evdeki greyfruit gibi yiyeceklerden de yememi yasakladilar!

My father is a little imitator of global fascist system. Babam kuresel fasist sistemin kucuk bir taklitcisidir. In the same way global capitalist fascist system imposes cruelty and condition masses against solidarity. Ayni sekilde, kuresel kapitalist fasist
sistem dayanismaya karsi vahseti dayatiyor ve kitleleri dayanismaya karsi sartlandiriyor.

In the meantime I found a serious date in one online dating site. Ayni zamanda
internetteki arkadaslik sitesinde ciddi bir kiz arkadas buldum. My father and step mother spied on me against my dating. Babam ve uvey annem kizla konusmama karsi casus gibi beni takibe aldilar. My father cussed out and beat me up for answering my date’s call on my cellphone. Kiz arkadasim beni cep telefonumdan aradiginda Babam bana kufur edip dovuyordu.

My father, step mother and elder sister Nezahat Iskender and brother Sezai
Iskender or Tural and Sezgin Iskender all ridiculed my efforts and refused to help me about my online dating in any way.
Babam, uvey annem, Nezahat ablam, kardeslerim
Sezai, Tural ve Sezgin hepsi internette arkadaslik cabalarimla alay ettiler ve bana yardim etmeyi reddettiler. All was negative. Hepsi olumsuzdu. They did not assist me even for a cent for my marriage and travelling to America. Ailem evlenmem ve Amerika’ya gelmem icin bir kurus bile yardim etmedi.

Once my brothers realized that I am seriously getting married they let me and my American wife stay overnight in the village and gave us a ride to marriage office to fake hospitality to a foreigner and to get rid of us! Kardeslerim ciddi olarak evlendigimi fark edince yabanciya karsi goz boyamak ve bizi baslarindan atmak icin Amerikali esimle beraber koyde gecelememize izin verdiler ve bizi arabayla Nikah Dairesi’ne goturduler. My family never ever helped about my marriage and flight other than this show! Ailem evliligim ve ucusum konusunda bu sov haricinde asla yardim etmedi.

However, after I came to America in 2000 my father started to call me many times each year. Ancak 2000 senesinde ben Amerika’ya geldikten sonra babam beni her yil bircok
kez aramaya basladi. Only thing he wanted from me was money for my half brother Ozcan in Kuyumcullu. Benden tek istedigi sey Kuyumculludaki uvey kardesim Ozcan icin
para idi.

He ordered me to send money to my half brother Ozcan to buy gas station. Babam uvey kardesim Ozcana benzin istasyonu almak icin para yollamami emretti. He hassled me for money for ten years. Beni tam on yil boyunca para icin sikistirip durdu.
However as I told him in 2010 that I got bankrupt then he stopped calling me for the last three years. Ancak 2010’da aradiginda kendisine iflas ettigimi soyleyince uc yildan beri aramayi tamamen kesti. This is the proof that he called me only for money but nothing else. Bu hareket babamin beni baska hicbirsey icin degil sadece para icin aradigini ispatliyor.

My brother Sezgin texted me many times to hassle me for money in the same period. Kardesim ayni zaman icinde para icin beni attigi mesajlarla sikistirdi. Sezgin argued that I owed him the cost of my car as he helped me to rescue it from my ex turkish wife. Sezgin eski esimden arabami kurtarmaya yardim ettigi icin o arabanin parasi kadar kendisine borclu oldugumu iddia etti. I wished I left that car to my ex wife! Keske arabami eski karima biraksaydim.

Around 2003 my brother Sezai warned that I should not call his landline in order to prevent his wife Mercan to complain about his beatings and womanizings and in 2010 he did not accept my request on the Facebook! Galiba 2003 yilinda kardesim Sezai karisi Mercani dovdugunu ve hergun baska kadinlarin pesinden kostugunu duymami engellemek icin evine telefon etmememi istedi ve 2010 yilinda Facebook uzerindeki arkadas listesine almayi reddetti.

In 2013 Sezai called me crazy for writing my life story and lied that he always helped me but never said why he avoided speaking with me for 10 years and refused my friendship request! 2013 yilinda hayat hikayemi yazdigim icin beni delilikle sucladi ve bana hep yardim ettigi seklinde yalan soyledi fakat nicin 10 yildir benimle konusmadigini ve Facebooktaki arkadas listesine almadigini aciklamadi.

Since first I got in the line waiting to embark on my plane to fly to USA I was always blacklisted as a Turkish immigrant everyday. Evlenerek ABD’ye gelmek icin havaalaninda ucaga binmek icin kuyruga girdigimden beri bir Turk gocmen olarak hergun mimlendim. The Airline security personnel treated everybody like we were all worthless garbage. Havayolu guvenlik gorevlileri sanki hepimiz degersiz copmusuz gibi muamele yaptilar.

When I was in the line waiting for passport control a female Delta Airlines employee approached to me and forced dishonorable interrogation on me in front of everybody with crazy questions like “Did you visit America before? Pasaport kontrolu icin kuyrukta beklerken Delta Havayollari’nin bir elemani daha once Amerika’ya ziyarette bulundun mu? gibi manyak sorularla herkesin onunde beni onur kirici sorgulama tacizine tabi tuttu.

When I complained her attitude of public interrogation to other people in the line they said this is very common practice! Gorevlinin herkesin icinde yaptigi onur kirici sorgulama tacizinden dolayi sirada bekleyenlere sikayet edince herkes bunun her zamanki uygulama oldugunu soyledi. Here: Burda: http://posta212.com/politika/abdde-havalimani-eziyeti

When I arrived at the Kennedy Airport in New York immigration officer kept me 4 hours in the waiting room for nothing. New York’taki Kenedi Havaalanina vardigim zaman Gocmen polisi beni 4 saat bosu bosuna bekleme odasinda bekletti. Immigration police tried every stupid trick to keep me longer. Gocmen polisi beni daha fazla alikoymak icin herturlu numarayi yapti. Here : Burda: http://www.nhregister.com/general-news/20120128/coming-to-america-mistreatment-of-immigrants-is-nothing-new

But then I heard every immigrant is complaining about this terrible treatment. Fakat yine her gocmenin ayni berbat muameleden sikayetci oldugunu duydum. In fact this mistreatment starts in the visa line at the American consulate. Aslinda bu berbat muamele Amerikan konsoloslugundaki vize kuyrugunda baslar. This is the norm in the capitalist empire. Bu kapitalist imparatorlukta gecerli bir yasam kuralidir.

You are always a second class citizen as an immigrant. Bir gocmen olarak daima ikinci sinif vatandas durumundasin. Immigrants have to deal with constant discrimination. Gocmenler surekli bu ayrimcilikla ugrasmak zorundadir. Immigrants have to deal with xenophobia. Gocmenler yabanci dusmanligi ile
ugrasmak zorundadir.

Immigrants are subjected to horrible conditions in the immigration and deportation
procedures!
Gocmenler gocmenlik ve sinirdisi islemlerinde korkunc islemlere maruz kalirlar!

On top of this oppression in the same time my father hassled me to rob my money to enrich my half brother Ozcan for ten years by calling me. Bu eziyetin ustune ayni zamanda babam da parami soyup uvey kardesim Ozcan’a yedirmek icin telefonla tam on
yil ugrasti durdu.

I suffered this because my father and military and civilian coup d’états burnt me from beginning and my family backstabbed me all the time. Bu aciyi cekmemin sebebi babamin ve askeri ve sivil cuntanin beni en basindan yakmasi ve ailemin de hep arkadan hancerlemesidir.

I worked extreme hours after I became a driver to earn freedom from slavery. Sofor olduktan kolelikten kurtulup ozgurlugumu haketmek icin korkunc uzun saatler calistim. I drove various vehicles professionally. Hayatimi kazanmak icin cesitli motorlu araclari kullandim.

When I started to live with ex wife who worked in night shift for many years, in Bay Shore Town, Long Island of New York State she just changed her night shift to day shift . New York Eyaletindeki Long Island bolgesindeki Bay Shore kasabasinda beraber yasamaya basladigim gun eski esim uzun yillar calistigi gece vardiyasini birakip gunduz vardiyasina gecti. She was away all day working which left me alone in adapting my new conditions. Esim gun boyunca iste oldugu icin cevre sartlarinda uyum saglama konusunda beni yalniz birakti.

My ex wife started to hassle me in the second week like “You have to get a job, you cannot hanging around unemployed any longer!” Eski esim geldigimin ikinci haftasinda “Bir ise girmen lazim, boyle bos duramazsin” diye beni sikistirmaya basladi. She took all my 6K from Turkey and did not even get me a bike to look for a job. Turkiyeden getirdigim 6 Bin dolarimi aldi ve is arayabilmem icin bana bir bisiklet bile almadi. She argued that my $6K money she took from me belonged to my ex turkish wife not to me therefore I did not deserve anything from it! Eski karim benden aldigi 6 Bin dolarin bana degil Turk esime ait oldugunu iddia ederek bu nedenle bu paradan benim hicbirsey hak etmedigimi iddia etti.

When I found a job in King Kullen supermarket with my own efforts in Bay Shore. Kendi gayretlerimle Bay Shore’daki King Kullen Supermarket zincirinde bir is buldum. My ex wife ridiculed me for my income and pressured me to work in a gas station for much longer hours. Eski esim kazandigim parayla alay etti ve bir benzin istasyonuna girip cok daha mesai yapmam icin bana baski yapti. Here: Burda : http://en.wikipedia.org/wiki/King_Kullen

My ex wife was very bitter about her previous Turkish fiancé who dumped her for her belligerence and foul mouth and was making up fake complaints about him to police in order to get him deported back to Turkey. Eski esim kendisini kavgaci ve kufurbaz oldugu icin kacip giden eski Turk nisanlisini sinirdisi ettirip Turkiye’ye geri yollamak icin polise gidip yalandan sikayetler uyduruyordu. She falsely alleged him to tamper with the basement lock and cut the phone and tv cable connections in the basement. Eski nisanlisini yalandan yere bodrum katinda giden kilite anahtar uydurup bodruma girip oradaki telefon ve televizyon kablolarini kesmekle sucladi.

My ex wife claimed she was debt-free until I moved in her house. Eski karim Ben evine girene kadar hicbir borcu olmadigini soyledi. In the first week she admitted $10K debt then $20K and which she gradually increased to $50K within a few months. Ilk hafta borcunun 10 bin dolar, sonra 20 bin dolar oldugunu ve yavasca artirarak bir kac ay icinde 50 bin dolara cikti.

This is consumerist system. Bu tuketimci sistem. My ex wife asked me to clean her garage. Eski karim garajini temizlememi istedi. While I clean her garage I found many unopened packages she bought long time ago but never opened! Garajini temizlerken cok onceden satin aldigi fakat hic acmadigi paketleri buldum. There was a huge set of garden furniture in its unopened package. Hic acilmamis paketin icinde buyuk bahce mobilyalari takimi vardi. Then there was big gas girl set. Sonra tuplu buyuk acik hava izgara seti vardi. There was running band. Kosu bandi vardi. There was professional tool box. Profesyonel alet kutusu vardi.

Like it was not enough she bought massive flowering, planting and gardening materials and brand new plastic fencing around the yard. Sanki bu yetmemis gibi cok buyuk ciceklik, fidelik ve bahcivanlik malzemeleri ve bahce icin yeni plastik cit aldi.

She bought expensive puppies from puppy mills that came with massive medical bills. Cok buyuk veteriner masraflarina yol acan pahali kopek yavrularini kar amaciyla calisan igrenc ureticilerden satin aldi. As she did not pay attention to care and training for her 3 dogs, they got massive fleas and shit and pissed everywhere on the house. Uc kopegin de bakim ve terbiyesi ile ilgilenmedigi icin ayni yatakta yattigi kopekler korkunc bitlendi ve her yere diski ve idrar yaptilar.

Then she started to take guitar lessons but refused to let me go to college, not even trucking school. Sonra gitar dersleri almaya basladi fakat benim universiteye veya agir vasita surucu okuluna gitmeme karsi cikti.

She refused to pick me up from a nearby office where I was for a job interview therefore got me soaking wet under cold torrential rain and later in winter time she obscenely cursed at me when I called her to pick me up from my workplace due to snow blizzard! Is basvurusu yaptigim yakindaki bir sirketten beni arabasiyla gelip almayi reddettigi icin soguk ve saganak yagan yagmur altinda eve gelene kadar sirimsiklam oldum ve daha sonra kisin kar firtina olunca beni calistigim isten gelip almasi icin telefon actigim zaman bana en agir sekilde kufurler etti.

When I told her to stop doing wrong stuff she always threatened me with deportation! Yanlis yapmaya son vermesini soyledigim zaman beni daima sinirdisi ettirmekle tehdit etti. She treated me like slave not like a equal life partner. Bana esit bir hayat arkadasi olarak degil bir kole olarak davrandi.

While I was with my ex wife I never had my own bank account and she took all of my checks and cash to her bank account. Eski esimle birlikte yasadigimiz surede benim kendime ait bir hesabim hic olmadi ve eski esim calisip kazandigim butun cekmediler ve nakit parayi kendi hesabina koydu.

Finally after 2 torturous years she evicted me and my stuff and left a lot of threats to my voice mail and got a protection order with false charges and sent letter to get deported as she always threatened me. Iskence gibi gecen iki yildan sonra beni ve esyalarimi evinden atti ve telefonuma tehditlerle dolu bir suru sesli mesaj birakti. Even though she had a boyfriend on the side but divorced me for not having sex with her! Gizli bir erkek arkadasi olmasina ragmen kendisiyle cinsel iliski kurmadigimi iddia ederek bosanma davasi acti.

Even though she refused to let me to go to trucking school for money shortage she spent thousands of dollars in her divorce and deportation efforts against me. Para yoklugunu one surerek agir vasita surucu okuluna gitmeme karsi cikmasina ragmen bana karsi bosanma ve sinirdisi cabalari icin binlerce dolar harcadi.

While she secretly subscribed to paid porn and adult dating sites she refused to let me go to trucking school for money shortage! Kendisi porno ve seks arkadasi arama sitelerine gizlice parali abone olurken benim agir vasita surucu okuluna gitmeme engel oldu!

As my ex wife did not let me go to trucking school I posted a note on the window of a Turkish store to look for a tractor-trailer driver to get free training. Eski karim agir vasita surucu okuluna gitmeme izin vermedigi icin bir Turk marketinin camina parasiz tir kullanmayi ogrenmek icin ilan yapistirdim. An anti-terror police group harassed and interrogated me why I got my license and posted it. Bir anti-teror polis ekibi neden ehIiyet aldigimi ve ilan astigimi sorarak beni sikistirip sorguya cekti. Turkish store owner who let me post my note was also harassed and interrogated by the same police group for my posting! Turk market sahibi de bana ilan asmak icin izin verdiginden dolayi ayni polis ekibi tarafindan sikistirilip sorgulandi. If my ex wife let me go to trucking school we would not live this terrible experience at all. Eger eski karim agir vasita surucu okuluna gitmeme izin verseydi biz bu korkunc tecrubeyi hic yasamayacaktik.

My ex wife posted a big American flag and a tiny Turkish flag underneath outside her house to prove her mindset that she was master and I was her slave. Eski esim kendini efendi beni de kole gibi goren zihniyetini sergilemek icin evinin onune cok buyuk bir Amerikan bayragi ve altina da kucucuk bir Turk bayragi asti.

She always mixed pork into food she cooked forcing me either to starve or eat pork as if I do not exist at all! Sanki ben hic yokmusum gibi beni acliga veya domuz eti yemege zorlamak icin her pisirdigi yemege domuz eti karistirdi!

As me ex wife evicted me I rented a room from my woman patient client who I drove from hospital to her house with ambulette in Hamptons of Long Island after her knee cap replacement surgery. Eski karim beni evden atinca hastaneden Long lsland’daki Hamptons’daki evine diz kapagi ameliyati gecirdikten sonra ambuletle goturdugum bir bayan musterimin evinde bir oda kiraladim.

My rooming lady in Hamptons got very upset about abuses of my ex wife and started to say scary things like that she will poison my ex wife’s 3 innocent dogs to punish her. Hamptons’daki evini paylastigim hanim eski esimin bana yaptigi kotu muamelelere cok sinirlendi ve onu c