I will walk to protest 1980 military takeover and promote quantum democracy…

24 Sep

I am a victim of 12 September 1980 military takeover in Turkey. I was subjected to secret registry and penalized in many ways: I was denied my passport. I was denied my military rank, I was denied my right to work in the Foreign Ministry of Turkey in both career diplomat and administrative officer positions and kept in candidate position more than 12 years and fired so many times. Here are two pieces showing the military takeover victims are claiming justice. I am totally joining their plight and supporting them. I will participate in this fight.

I want to walk from Denmark to Ankara, Turkey to protest this military takeover inhumanity and tell people we must build quantum computer to escape this inhuman life to heavenly life.

————————————————————————————————————

 

12 Eylül mağdurları bu kararı bekliyor

 

12 Eylül darbesinin mağdurlarından bine yakın kişi suç duyurusu yaptı.

 

 

Paylaş 

1980 darbesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında 81 ilden gelen şikayet dilekçeleri Ankara’da toplandı. Karanlık dönemde fişlenen 1.5 milyon kişinin durumu incelemeye alındı. Ağırlıklı olarak Evren ve Konsey üyelerinin yargılanmasının istendiği dilekçelerde tazminat talepleri de bulunuyor.

İLHAN TOPRAK – YENİ ŞAFAK

12 Eylül’de yapılan referandum ile dokunulmazlık zırhı kaldırılan 80 darbecileri ve ortakları için yapılan suç duyurularının sayısı bine yaklaşırken, şikayet dilekçelerinin tasnifi de tamamlandı. Doğrudan zarar görenler ve yakınları zarar görenler şeklinde ayrılan suç duyurularında, fişlemelerin de kapsamlı olarak soruşturulması talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda toplanan dilekçeler içinde darbe sebebiyle iflas ettiğini belirten tüccarların da olduğu öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm başsavcılıklara bir yazı göndererek 1980 darbesi sorumluları hakkında yapılan suç duyurularının Ankara’ya gönderilmesini istemişti. 81 ilde Ankara’ya gelen şikayet dilekçeleri ile başkentteki dilekçelerin toplamının bini bulduğu belirtildi. Dilekçelerde ağırlıklı olarak, darbede rolü olan Kenan Evren ile diğer askeri yetkililer ile bazı sivil bürokratların da yargılanmasının talep edildiği öğrenildi. 12 Eylül’den hesap sorulmasının şu ana kadar “Yargı engeline” takıldığını belirten şikayetçilerin bazıları ise tazminat talebinde bulundu. Tazminat talebinde bulunanların darbe döneminde ticaret yapan, ancak darbe sebebiyle iflas eden esnaf olduğu belirtildi.

ZAMANAŞIMI KARARA BAĞLANACAK

Darbecilerin yargılanmasının önünü açan 12 Eylül referandumu ile başlayan süreçte sorumluların yargılanıp yargılanmayacaklarının düğümünü zamanaşımı konusunda verilecek karar belirleyecek. Geçici 15. maddenin zamanaşımı sürecine etkisi konusunda fikir birliği bulunmuyor. Ancak darbe suçunun insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamında olduğu gerekçesiyle zamanaşımının darbe sorumlularının yargılanmasının önünde engel olamayacağı ifade ediliyor.

CUMHURİYET SAVCILARI YÜRÜTECEK

12 Eylül askeri müdahalesi Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin (DGM) kurulmasından önce gerçekleştiği için soruşturmanın özel yetkili savcı eli ile değil Cumhuriyet savcıları eliyle yürütüleceği kaydedildi. Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, 30 yıl sonra 12 Eylül 1980 darbesine ilk soruşturmayı 2010/605 hazırlık numarası ile başlatmıştı. Ancak Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Hamza Keleş, 12 Eylül askeri darbesini gerçekleştiren dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve kuvvet komutanları hakkında “Anayasal düzeni yıkmak, insanlığa karşı suç işlemek” iddiasıyla açılan soruşturmada görevsizlik kararı vermişti. Keleş, olayın 1980’de meydana geldiğini, kendi görev alanlarının 1984 sonrası ile sınırlı olduğunu ifade ederek soruşturma dosyasını Ankara Başsavcısına göndermişti.

FİŞLEMELER DE DOSYADA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen dilekçeler arasında fişlemeler sebebiyle mağdur olanların da şikayetlerinin inceleneceği belirtildi. 12 Eylül 1980 darbesinde 1 milyon 500 yüz binden fazla kişinin fişlendiği ortaya çıkmıştı. Dilekçelerde sadece darbenin sorumlularının değil işkencecilerden de hesap sorulması talep edildi. İşkenceci cezaevi müdürleri, devlet memurları, polis ve askerlerin yargılanması da isteniyor.

12 Eylül darbesinde gözaltına alınan ya da tutuklananlar insanlık dışı işkencelere maruz kaldılar. 1980-84 arasında 17 sol görüşlü, sekiz sağ görüşlü, 24 de adli mahkum, yani tam 50 kişi idam edildi. Onbinlerce insan işkence gördü. Yüzlercesi kayboldu. Kenan Evren’in idamlar için “Netekim pişman değilim” cümlesi kimileri için tarihin tozlu sayfalarında kaldı ama oğlu idam edilen annelerin bu cümleyi unutması mümkün olmadı.

 

Hurriyet

Gündem2008

30 Nisan 2004

 

12 Eylül mağduru memura işe dönüş yolu

Anayasa Mahkemesi, 12 Eylül askeri darbesinin ardından güvenlik soruşturmasıyla “sakıncalı” bulunan kamu görevlileri arasında işinden olanlar ile görevlerine başlatılmayanlara dönüş yolunu açtı.

 

Yüksek Mahkeme, bu kişilerin sınava bile girmeden görevlerine kurumlarına başvurup işlerine dönebilmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin, 12 Askeri müdahalesinden sonra güvenlik soruşturması nedeniyle işlerine son verilen kamu görevlilerinin “sınav kazanma” koşuluyla görevlerine dönebilmelerine olanak sağlayan düzenlemeyi iptal eden kararı Resmi Gazete‘de yayımlandı. 

Ankara 3. İdare Mahkemesi, daha önce işçiler lehine iptal edilen 4045 sayılı “Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un geçici 1’nci maddesindeki eski göreve dönüş için “sınav kazanma” şartının “kamu görevlileri” açısından da iptali istemiyle açtığı dava Anayasa Mahkemesi’nce esastan görüşüldü.  

Yüksek Mahkeme, 1994 yılında “Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Vernin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince iptaline” karar verdi.

Mahkeme, iptal kararının oluşan hukuki boşluğun doldurulması amacıyla bir yıl sonra uygulamaya konulacağını bildirdi.

 


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: