1982 Military Constitution is still in force in Turkey…

24 Sep

Some more pieces about 1980 Military Takeover and its victims.  I saw that the government is not giving full compensation to everybody in this military takeover subject. Some victims are excluded, according to complaints of the victims. I am still looking for more info if candidate public employees who were victimized and lost all of their lives due to military takeover and its 1982 military constitution which is still in force in Turkey. I know that these candidates are not protected by the new pardon. It does not clarify that if there is a secret background file prepared under the 1982 military takeover concerning these candidates they will be compansated. Clearly, there is nothing so far that brings the concept of military background report and the canditate public employees who lost their lives due to these reports. I am still hoping to see this. If there is no hope then I have no choice but walk to protest the 1980 military takeover, 1982 military constitution, their military political background reports, and their inhuman injustice to candidates like me, and promote the quantum computer to get rid of these stupid world and live in a quantum life.

====================================================================

  • SON GÜNCELLEME: 20:49
  • 24.09.2011
  • Danıştay binlerce 12 Eylül mağdurunun hakkını iade etti
  •  
  • Anayasa Mahkemesi’nin, 12 Eylül darbe döneminde çıkarılan ve Emekli Sandığı Yasası’na eklenen geçici maddeyi iptalinin ardından, Danıştay 11. Dairesi de bu yasayla, emekli edilen kişilerin hak kayıplarının giderilmesine karar verdi. Bu karar sadece re’sen emeklileri değil, askerleri, üniversiteden atılan hocaları, binlerce 12 Eylül mağdurunu da kapsıyor. 12 Eylül’de re’sen emekli edilen binlerce kişiyle birlikte, emeklilik hakkı verilmeden işlerinden edilen binlerce kişi Danıştay’ın verdiği bu kararla kaybettikleri haklarına kavuşacak.

12 Eylül döneminde, Emekli Sandığı Yasası’na 29 Ocak 1982’de eklenen geçici bir maddeyle re’sen emekliliğe sevkedilen 33 merkez valisinin de aralarında bulunduğu 1300 bürokrat ve kamu çalışanı, 1000 civarında asker ile 1402’liklerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, Danıştay 11. Dairesi’nin verdiği emsal kararla haklarına kavuşabilecek. Bu hukuk mücadelesini veren ise Antalya eski Valisi Güngör Aydın.

Güngör Aydın’ın 2001 yılından beri sürdürdüğü hukuk mücadelesi sonucu Danıştay 2559 sayılı re’sen emeklilik yasasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş, Anayasa Mahkemesi de 12 Eylül yönetiminin çıkardığı 2559 sayılı re’sen emeklilik yasasını iptal etmişti. Danıştay onbirinci dairenin oy birliği ile verdiği son karar ise yasanın iptali ile doğan boşluğu da doldurdu; bu karar,  tüm 12 Eylülzedelere emsal oluşturacak bir karar oldu.

DAVANIN SEYRİ

Bu uzun hukuk mücadelesini kazanan Güngör Aydın Merkez Valisi olarak görev yaptığı dönemde, 5434 sayılı Yasaya 2559 sayılı Yasa ile eklenen Ek Geçici 2’nci madde uyarınca  29 Ocak 1982 günlü Bakanlar Kurulu Kararı ile re’sen emekliye sevk edildi. Kararın tebliğ edildiği Aydın, “Olağan hukuk kanalları açıldığında kazanılmış tüm haklarımı arama hakkım saklı kalmak koşulu ile” şerhini düştü. Güngör Aydın, 25 Mayıs 1990’da 8 yıl 3 ay 22 gün süren bir emeklilik döneminden sonra, idarenin; “Olağandışı bir atama yöntemine başvurarak ve şahsa bağlı özel kadro ihdas ederek, işlemin keyfi ve hukuka aykırı bir tasarruf olduğunu, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun bulunmadığını ve hizmet kusuru oluşturduğunu” kabul etmesiyle görevine geri döndü. Aydın, ardından da 12 Eylül Milli Güvenlik Konseyi döneminde hakkında verilen ve hiçbir geçerli ve haklı nedene dayalı olmayan, hukukun, temel hakların, nedenini öğrenme ve kutsal savunma hakkının gereklerine uyulmaksızın uygulanan, haksız, yanlış ve hukuki dayanaktan yoksun re’sen emeklilik kararının kaldırılması ve emeklilikte geçen sürenin fiili hizmetine sayılması talebiyle Danıştay’a dava açtı.

Anayasa’da 2001 yılında yapılan değişiklik uyarınca, Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan kanunlar, kararnameler, alınan karar ve yapılan tasarruflar hakkında hak arama ve yargı yolunun açılmasıyla, Aydın da yargı yoluna başvurdu. 11 Aralık 2001’de İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık’tan başvurularına yanıt alamayan  Aydın, 29 Aralık 2002’de konuyu yeniden Danıştay’a götürdü. Davası Danıştay Onbirinci Daire tarafından 18 Mart 2005’de oybirliği ile reddedilen Aydın, temyiz ederek, konunun Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesini istedi.

Danıştay Dava Daireleri Kurulu temyiz istemini kabul edip kararı bozdu. Bu bağlayıcı karar üzerine Danıştay Onbirinci Daire 2009’da oybirliği ile “itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı” verdi. Anayasa Mahkemesi bu başvuru üzerine 3 Haziran 2010’da verdiği karar ile 2559 sayılı resen emeklilik yasasını oybirliği ile iptal etti. Karar 23 Ekim 2010’da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Danıştay Onbirinci Daire, davayı açan emekli vali Güngör Aydın’ın haklarının verilmesi istemiyle 22 Aralık 2010’da davayı noktalamış oldu.

BİNLERCE MAĞDURU İLGİLENDİRİYOR

Tüm 12 Eylülzedelerin haklarına kavuşabilmesinin yolunu açan, emsal niteliğindeki bu karar 1300 re’sen emekliyi ilgilendirdiği gibi, o dönem görevlerine son verilen 1000 civarında subayı, 1402’likleri ve diğer kamu görevlilerini de ilgilendiriyor.  Kararı gazetemize değerlendiren Güngör Aydın, 2001 yılından beri verdiği hukuk mücadelesinin bu şekilde sonuçlanmasının oldukça önemli ve büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi’nin ilgili yasayı iptal etmesinin ardından idarenin, Anayasa’nın 137. maddesi gereğince, yasa iptal edildiği için yeniden düzenleme yapıp, hakların iadesini sağlaması gerektiğini hatırlatan Aydın, “Bu yapılmadığı gibi Anayasa Mahkemesi kararları geriye işlemez diye bütün işlemleri reddetti” dedi.

‘TARİHİ BİR KARAR’

Aydın, Danıştay’ın verdiği bu kararın, zamanaşımı ve Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye işlemeyeceği tartışmalarına da son verdiğinin altını çizdi. Aydın, “Zamanaşımı işlemez, çünkü o zaman hukuksal yargı yolu kapalı idi. Yargısal denetim yapılamıyordu. 2001’den sonra yapılan değişiklikle geçici 15. maddenin son fıkrası çıkarılınca, yargı yolu açılmış oldu” dedi. “Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye işlemeyeceğine” gerekçesine de bu kararın cevap olduğunu belirten Aydın, çünkü yasanın iptali ile zaten hukuksal temeli ortadan kalmıştır. Danıştay bu kararı ile hukuksuzluğu ortadan kaldırmıştır. Danıştay’ın bu kararı ile zaten hukuksal temeli olmayan bu kararların yasal dayanağını da ortadan kaldırmıştır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Güncelleme tarihi: 2011-03-10 11:14:32

 

Gündem2008

 

 

12 Eylülzedelere hak iadesi

13.03.2004

 

1980 darbesinin ardından kocalık ve babalık hakları bile elinden alınan 12 Eylül mahkumlarına iade-i itibar öngören yasa yürürlüğe girdi.

 

Yaklaşık 8 ay TBMM‘de bekleyen ve siyasi yasakların kalktığı 31 Aralık 1987 tarihinden önce yargılanıp mahkum olanların yasaklanmış haklarının iadesini öngören yasa, Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece velilik, vasilik yapamayan, mallarını idare etme hakkı bulunmayan, kocalık-babalık haklarını kullanamayan, devlet memurluğuna alınmayan, seçimlerde aday olamayan ve oy kullanamayan, hatta bir savaşta madalya almaya hak kazansa bile bunu takamayan binlerce 12 Eylülzedenin yıllardır süren mağduriyetleri giderilmiş oldu.

 

ASDER-ADALETİ SAVUNANLAR DERNEĞİ

Mali hakların iadesini bekliyorlar

Ağustos 6, 2011 ASDER-ADALETİ SAVUNANLAR DERNEĞİ Yorum yapın Yorumlara git

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla ilişiği kesilen askerler, geriye dönük tüm mali haklarının iade edilmesini bekliyor.

12 Eylül’deki halk oylamasıyla yapılan anayasa değişikliklerle “kimlik, yeşil pasaport, silah” gibi imkanlara yeniden kavuşan YAŞ mağdurları yasaya rağmen, geçmişe dönük maaşlarını alamamaktan yakınıyor.

YAŞ kararıyla ordudan atılan Topçu Üsteğmen Kerim Akçakoyun, Hava Astsubay Salim Aynacı ve Jandarma Astsubay Alattin Yalçın, hükümetin bu konuda da adımlar atmasını istedi.

YAŞzedeler adına Cihan Haber Ajansına konuşan Kerim Akçakoyun, ordudan ihraç edilmelerinin hukuksuz olduğunun kendilerine iade-i itibar edilmesiyle resmen ortaya çıktığını söyledi.

Akçakoyun, “Kanuna göre atıldığımız tarih ile bugün arasında geçen sürelere ilişkin tüm mali haklarımızı almamız gerekirken, şimdilik bu konuda herhangi bir gelişme olmamıştır.”dedi. Akçakoyun, kamuda üzerine atılı bir suçtan dolayı açığa alınıp sonra suçsuzluğu anlaşılan herkese, tüm kayıplarının yeniden sunulduğunu hatırlattı.

YAPTIĞIMIZ MASRAFLAR ÖDENMEDİ

TSK’den atılırken hiçbir hukuki ve vicdani engel tanımayan bürokrasinin, haklarını iade ederken çeşitli yasal engelleri önlerine sürmelerinin kabul edilemez olduğunu belirten Akçakoyun, birçok subay ve astsubayın zorunlu hizmeti doldurmadan atıldığından “öğrenim gideri’ adı altında yaptıkları masrafların derhal kendilerinden tahsil edildiğini vurguladı.

Şimdi suçsuz oldukları resmiyet kazandığı halde apar topar alınan bu paraların bile taraflarına ödenmediğini ifade eden Akçakoyun, “Tüm rütbeli askerlerin emekliliklerinde en büyük menfaatlerinin kaynağı OYAK’tır.

Yasayla her ne kadar tekrar OYAK’tan faydalanıyor gözüksek de pratikte sistem dışına atıldığımız küçük bir hesap sonucunda ortaya çıkacaktır.”diye konuştu.

Emekli sandığı primleri hususunda da tam bir kargaşanın yaşandığını işaret eden Kerim Akçakoyun, şöyle devam etti: “Yasa bizim zayıf bütçelerimize daha uygun ödeme seçenekleri sunarsa büyük bir rahatlama olacak.

2003′te 26 bin lira çeken bir yüzbaşıdan bugün güncelleştirmeyle birlikte 71 bin lira isteniyor. Bu rakam 48′e bölünse bile ortaya çıkan taksit miktarı can yakıyor.

Aradığımız zaman SGK yetkilisi çıkan yasayı farklı yorumluyor, diğer kurumlardan başka bir bürokrat ayrı şeyler söylüyor.”

Mağdurlara atıldıkları rütbe üzerinden kimlik kartlarının verildiğine işaret eden Akçakoyun, emsalleri albay olan bir subayın atıldığı dönemdeki kimliği taşıyacağını aktardı.

Bu trajikomik uygulamayı üzüntü verici ve rencide edici bulduklarını anlatan Akçakoyun, söz konusu sorunları çözülmediği sürece kayıplarının büyük ölçüde devam edeceğini dile getirdi.

HAKLARIMIZ TAKSİTLE VERİLSİN

Önerilen ‘memuriyete dönüş ve yaşı gelenlere emeklilik hakkı’ verilmesiyle atılan adımı ve gösterilen iyi niyet mesajlarını asla inkar etmediklerini aktaran Akçakoyun, şunları söyledi:

“Bizlerden gasp edilenlerin yine iade edilmesi elbette bir külfet oluşturacaktır. Gerekirse def’aten ve bir senede değil, 4 belki 5 seneye bölerek taksitler halinde haklarımızın verilsin. 1960′lı yıllarda bu fakir millet 7 bin subayını resenemeklietmek için milyonlarca dolar Amerika’dan borç almış.

Yetmemiş gibi bu torpilli zevatı üstü üste çıkarttığı 4 kanunla ‘korgeneral’ seviyesinden emekli etmiştir. Böyle bir anlayışı asla tasvip etmiyoruz. Ancak biz haklarımızı adil bir çerçevede, taksitlere bölüp yükü hafifleştirerek, en uygun bir şekilde almaktan yanayız.”

1998′de JanDarma Astsubay rütbesinde iken ordudan atılan Alaattin Yalçın, YAŞ mağdurlarıyla ilgili düzenlemeyi yapan hükümete teşekkür eti.

Yalçın, kimlik, tabanca ve pasaportlarını aldıklarını ancak, SGK,OYAKve maaş gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının halen devam ettiğini açıkladı.

1991′de TSK’den ilişkisi kesilen Hava Astsubay Salim Aynacı da emeklilik ve atama işlemlerindeki sıkıntılarının giderilmesini gündeme getirdi.

 

Solcuysan hak yok

AKP ordudan atılanların başvurularını ‘12 Eylül fişleri’ nedeniyle reddetti

12 Eylül 2011 Pazartesi 16:14

 

Mahkemenin bile delil saymadığı fişlere AKP sahip çıktı. 12 Eylül’de ordudan solcu oldukları iddiasıyla atılan askerlerin haklarının iadesi için yaptıkları başvurular, dönemin fişleri gerekçe gösterilerek reddedildi. Haklarını alamayan iki eski subay, nedenini sorduğunda “hakkınızda tesis edilen idari işlemin dayanağı fiillerin vasıf ve mahiyeti” yanıtını aldı. Oysa yargılandıkları mahkeme fişlemelere itibar etmeyerek takipsizlik kararı vermişti.
ERDEM GÜL’ün haberi

AKP’den, solcu askerlerin af başvurularına ‘12 Eylül fişleri’ gerekçesiyle red

Mağdura ‘solcu’ ayrımı

ERDEM GÜL

ANKARA- AKP, 31. yıldönümündeki 12 Eylül’le ilgili çarpıcı bir icraata imza attı. Ordudan solcu oldukları ve sol eylemlere karıştıkları iddiasıyla atılan askerlerin haklarının iadesi için yaptıkları başvuruları, 12 Eylül yönetiminin fişlerini gerekçe göstererek reddetti. Üstelik AKP’nin gerekçe gösterdiği fişlerin, Sıkıyönetim Mahkemeleri tarafından suç olarak delil kabul edilmeyen “asparagas” dosyalar olduğu ortaya çıktı.

AKP’nin ordudan irticai faaliyetler gerekçesiyle özellikle 28 Şubat ve sonrasında YAŞ kararıyla atılanlarla, sol eylemlere karıştıkları iddiasıyla 12 Mart ve 12 Eylül döneminde atılanlar arasındaki ayrımcılığın altından 12 Eylül dönemi fişleri çıktı.

MSB’nin çifte standardı

28 Şubat süreci ve sonrasında atılan askerlerin başvurularını kabul ederek haklarını büyük ölçüde iade eden MSB, 12 Mart döneminde atılanların başvurularını reddetti, 12 Eylül döneminde atılanların başvurularına ise yanıt dahi vermedi. MSB, 1983’te Şırnak’ta vurulunca ilk sınır ötesi harekâtın yapılmasına neden olan, ancak 1984 yılında YAŞ kararıyla ordudan atılan ilk Güneydoğu gazisi Üsteğmen Ahmet Şener’in de aralarında bulunduğu 14 jandarma subayına da ret kararı verdi.

Hak iadesi başvurusuna ret kararı verilen üsteğmenler Mehmet Yılmaz ve Selçuk Çivit, Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde, kararın gerekçesini öğrenmek için Genelkurmay Başkanlığı’na başvurdular. Yılmaz ile Çivit’e verilen yanıt, 30 yıl önce atılmalarına gerekçe gösterilen 12 Eylül fişlerinin peşlerini bırakmadığını ve MSB’nin ret kararına da gerekçe oluşturduğunu ortaya koydu.

Yılmaz ve Çivit’in haklarının iade edilmeme kararına gerekçe olarak, “hakkınızda tesis edilen idari işlemin dayanağı fiillerin vasıf ve mahiyeti” gösterildi.

Suçları bıyık bırakmak

Genelkurmay Başkanlığı’nın verdiği yanıta göre, MSB’nin ret kararına dayanak gösterdiği üsteğmenlerle ilgili 2 Nisan 1984 tarihinde YAŞ’a sunulan ve oybirliğiyle kabul edilen ilişik kesme gerekçeleri şöyle sıralandı: “DEV-YOL siyasetini benimsemek. Harp Okulu’nda ve Piyade Okulu’nda bulunduğu sürelerde çeşitli yayınlar okumak, tartışmalar yapmak, seminer ve toplantılara iştirak etmek. Harp Okulu’nda sol görüşü benimseyenlerin protesto mahiyetindeki eylemlerine iştirak etmek. Piyade Okulu’nun yönetimine karşı devrimci dayanışma için bıyık bırakmak. J. Subay Okulu’nda uygulanan baskıları protesto için bıyık bırakmak. J. Komando Okulu’nda da faşist tutumu protesto etmek amacıyla derslerde pasif direnmelerde bulunmak. Yazılama, pullama, bildiri dağıtma, pankart asma, İstanbul Pendik Tren İstasyonu’na bomba koyma; Göztepe yolu üzerinde BP benzin istasyonu ve Bahariye’de kuyumcu soygunu eylemlerine katılmak.”

Asparagas fişler

YAŞ’ın üsteğmenler Yılmaz ve Çivit’in ordudan atılmalarına gerekçe gösterilen bu eylemlerle ilgili olarak ise İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, 17.10.1984 tarihinde üsteğmenler hakkında takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararına karşın, aradan 30 yıl geçtikten sonra, Yılmaz ve Çivit’in darbezede asker yasasından yararlanmak için yaptıkları başvurular AKP hükümeti tarafından reddedildi.

—————————————————————————————————–

ANAYASA 2011 “TÜRKİYE’NİN YENİ ANAYASASI”

12 Eylül referandumu Türkiye’ye ne kazandırdı?

By

admin

12 Eylül 2011Posted in: YAKIN GEÇMİŞTE ANAYASA

12 Eylül referandumu Türkiye demokrasi tarihi açısından bir milattı.

Darbe anayasasından kurtulmak isteyen milyonlar sandık başına koştu. Değişiklik paketine ‘evet’ oyu veren millet, demokratik ve sivil Türkiye’nin önünü açtı. Asker-sivil ilişkileri yeniden ve olması gerektiği gibi düzenlendi. Yargı imparatorluğu çöktü. İşadamlarının önü açıldı. YAŞ mağdurlarının itibarları iade edildi. Emekli, memur ve işçiler yeni haklara kavuştu. Engellilere yeni haklar verildi.

Türkiye, bir yıl önce yapılan referandumla demokrasi ve özgürlüklerin alanını genişleten yepyeni bir döneme adım attı.12 Eylül1980 askerî darbesinin 30. yıldönümünde referanduma sunulan anayasa değişikliği paketi, halkın yüzde 58′inin ‘evet’ oyuyla kabul edildi. 26 maddeden oluşan paketle, ileri demokrasi ve sivil Türkiye’nin yolunu açan birçok yeni düzenleme hayatımıza girdi. 1982 Anayasası’nda yapılan reform niteliğindeki değişiklikler, Türkiye için adeta milat oldu. Özellikle yargı alanındaki düzenlemeler daha demokratik, sivil ve çoğulcu bir yapı sağladı. Darbecilere yargılama yolu açıldı ve başlatılan soruşturma kapsamında hayatta olan Konsey üyelerinin ifadeleri alındı. Askerî mahkemelerin alanı daraltılırken yargıdaki çift başlılığın kaldırılması için de adım atılmış oldu. Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Yargıtay ve Danıştay’da önemli değişikliklere imza atıldı.

Emekliler, memurlar, işçiler yeni haklara kavuşurken kadınlar, çocuklar, engelliler ve şehit ailelerine pozitif ayrımcılık getirildi. Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararıyla ‘disiplinsizlik’ kılıfı altında TSK’dan ihraç edilen askerlere gasp edilen hakları iade edildi. Memurlar, yıllardır mücadelesini verdiği toplu sözleşme hakkına kavuştu. Hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle yurtdışına çıkamayan işadamları seyahat özgürlüğüne kavuştu.

Türkiye’de yaşayan 8,5 milyon engellinin yüzü 12 Eylül 2010 anayasa referandumundan sonra güldü. Zira bugüne kadar kendilerine bir lütuf gibi sunulan özürlülerin vatandaşlık hakları “pozitif ayrımcılık” maddesiyle anayasadaki yerini aldı. Anayasa değişikliğipaketindeki 10. madde çocuklar, yaşlılar ve özürlüler gibi özel surette korunması gerekenler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı ilkesini getirdi. Buna bağlı olarak referandumun üzerinden bir yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özürlü vatandaşlar için birçok alanda devrim niteliğinde gelişmeler yaşandı. Bunların en başında istihdam yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin, Sağlık Bakanlığı da 2 bin olmak üzere toplam 7 bin özürlü vatandaş kamuda sınav yapılarak istihdam edildi. Kamu kurumlarına memur alınırken özürlüler için ilk kez ayrı bir merkezi sınav sistemi uygulanmaya başlandı. Bugüne kadar verdiği kararlarla demokrasinin önünde engel olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarihinde ilk kez özürlülere özel sandık uygulamasına geçti. 12 Haziran genel seçimlerinde özürlü ve yaşlı vatandaşlar için sandıklar giriş katlara konuldu. Özürlüler, araç satın alırken ÖTV’den sonra KDV’den de muaf tutuldu. Özürlü vatandaşlar PTT şubelerinde sıra beklemekten kurtuldu. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK), yayınladığı yönetmelikte GSM operatörlerine görme özürlüler için kabartma yazılı fatura düzenleme şartı getirdi. Noterlerde özürlülerden şahit istenmesi uygulamasına son verildi.

Yaşlı, malul ve özürlüler 2008 yılından itibaren maaşlarını PTT Bank’tan sıra beklemeden alıyor. 2022 sayılı Yaşlı ve Özürlü Kanunu çerçevesinde PTT’ye devredilen ve 2 Haziran 2008 tarihinden itibaren başlayan uygulama, özürlü vatandaşları kuyruk çilesinden kurtardı. Önceki maaş ödemelerinde banka önlerinde saatlerce bekleyen özürlü ve yaşlı vatandaşlar, PTT şubelerinde de kendilerine özel numara alarak sıra beklemeden işlemlerini gerçekleştiriyor.

Türkiye Özürlüler Federasyonu Genel Başkanı Cemal Merdan, referandumun sonuçlarını demokrasinin, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin ufkunun önündeki bir engelin kalkması olarak değerlendiriyor. Merdan, “Bir sivil toplum örgütü olarak küçük bir değişikliğin bu kadar büyük bir etkisi olacağını açıkçası ummuyordum. Bu kadar beklentim yoktu. Özürlüler arasında bir heyecan oluştu. Haklarını daha çok sormaya başladılar. Bizi daha fazla sıkıştırmaya başladılar. Bu heyecan sivil toplum örgütlerine yansıdı. Eskiden kurumlarımız bu konuyla ilgili çalışma yapmazken şimdi özürlülerle ilgili hizmetlerini artırmaya başladılar.” şeklinde konuşuyor.

Türkiye Beyazay Derneği Başkanı ve AK Parti eski milletvekili görme özürlü Lokman Ayva, 12 Eylül referandımunu zihinsel bir devrim olarak nitelendiriyor. Ayva, “Anayasa referandumundan sonra Türkiye’de zihinsel olarak bir sistem oturdu. Özürlülere bakış açısı değişti. Özürlülere özgüven geldi. Artık bir özürlü vatandaşımız kendi hakkını savunabiliyor. ‘Bu benim hakkım’ diyor.” ifadelerini kullanıyor.

 ‘Zaman kaybına tahammülümüz yok, yeni bir anayasa istiyoruz’

12 Eylül referandumunda sandık başına giden milyonlar gibi, yazar ve sanatçılar da artık yeni ve sivil bir anayasa hazırlamanın zamanının geldiğini söylüyor.

Ediz Hun (Sanatçı): “Referandumda oylanan maddeleri daha demokratik gördüğüm için ‘evet’ dedim. Türkiye kendisine yakışan; her şeyi içeren bir anayasa yapmalı. Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde yeni anayasa hazırlanmalı.”

Adalet Ağaoğlu (Yazar): Yeni anayasanın da vesayet altında olmaktan kurtarılması ümidiyle referandumda ‘evet’ dedim. Çünkü ‘evet’in önü açık!”

Ahmet Yenilmez (Sanatçı): “O gün ‘evet’ demek tarihi bir vazifeydi. Gereğini yapmayanlar ise tarih önünde hesap verecekler.”

Ahmet Özhan (Sanatçı): “Referandumdan sonra fark edilir demokratik adımlar atıldı. Bütün bunları sadece bir başlangıç olarak görüyorum.”

Şanar Yurdatapan (Müzisyen): “Geçen bir yılda ordunun olması gereken yere gitmesi için yapılan değişiklikler hızlandı.

Engelli oğlum için ‘evet’ dedim

Türkiye, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda tarihi bir karara imza atarak, 26 maddelik anayasa değişikliğine onay verdi. Darbe anayasasından kurtulmak isteyenler, daha demokratik bir Türkiye hayali kuranlar o gün ‘evet’ oyu kullandı. O gün ‘evet’ diyenlerden biri olan yazar Orhan Miroğlu, sadece siyasi mülahazalarla oy kullanmadığını söylüyor. Miroğlu, “Siyasi bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Bu referandum yıllar önce yapılmış olsaydı, oyum yine ‘evet’ olacaktı. 12 Eylül referandumu, değişim sürecinde önemli bir merhale. Ancak oy verirken engelli oğlum Zerdeşt’i de düşündüm. Yaşı itibarıyla ilk kez 12 Eylül referandumunda oy kullanma hakkına sahip oldu. Konuşamıyor, ama ona anlatılan ve söylenen her şeyi anlıyor. Sandık başına gittiğimiz sabah Zerdeşt’e, neye ‘evet’ diyeceğini anlatmaya çalıştım. ‘Senin için bu anayasa değişikliği pozitif ayrımcılık getiriyor, evet oyu verirsen bu değişime katkı vermiş olacaksın.’ deyince gülümsedi ve bizimle gelmek istedi. Sandığa beraber gittik ve ‘evet’ oyu kullandık.” diyor. Orhan Miroğlu, aradan bir yıl geçmesine rağmen bu konuda önemli bir düzenleme yapılmadığını da hatırlatıyor. Referandumdan sonra yapılan seçimlerin AK Parti’ye yüzde 50 oy desteği ile önemli görevler yüklediğini belirten Orhan Miroğlu, askeri vesayetin sona ermesi, yeni bir anayasanın yapılması, Kürt sorununun çözümü ve silahların susması konusunda beklentisi olduğunu aktarıyor. Kürt sorununun çözümü, milli birlik ve kardeşlik projesi gibi yeni anayasa sürecinde de önemli bir mesafe alınamadığını belirten Miroğlu, “Hükümet diyalog ve müzakere sürecini geniş tutmalı ve belli başlı aktörlerle sınırlamamalı. Aydınlar ve sivil topluma daha fazla yakın durmanın çabası içinde olmalı. Çünkü bu taahhüdün gerçeğe dönüşmesi için, güçlü bir halk desteği söz konusu.” diyor.

Hakkımda ihraç kararı verenlerle mahkemede hesaplaşacağım

12 Eylül referandumundan sonra yapısı değiştirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), meslekten ihraç edilen hâkim ve savcılar hakkında verdiği tarihî kararla yıllardır süren mağduriyetleri bitirdi. Üzüntüsü sevince dönenlerden biri de eski Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Hüseyin Altın. Seyfi Oktay’ın Adalet bakanlığı döneminde çıkarılan Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun aleyhine kitap yazdığı için 1997′de meslekten men edilmişti. Yapılanları gururuna yediremeyen Altın, meslekten atıldığını eşine bile söyleyememiş. İhraçtan kısa süre önce verdiği emeklilik dilekçesi sayesinde konuyu yakınlarından gizlemeyi başarmıştı. Hakkındaki ihraç kararı kaldırılınca Altın’ın yıllar süren kâbusu da son buldu. Yaşadıklarını Zaman’a anlatan emekli savcı, o dönem eşinin “Neden ayrıldın?” sorularına bir türlü cevap veremediğini söylüyor. “Artık gururla ‘emekli savcıyım’ diyebiliyorum.” diyor. Yaşadığı baskılar sebebiyle erken emekli olmak zorunda kaldığını anlatıyor. Altın, “Bu karar benim aklandığımı gösterir. Benim ihraç kararımda imzası olanlar hakkında maddi ve manevi tazminat davası açmayı düşünüyorum. 11 yılın hesabını soracağım.” ifadelerini kullanıyor.

Emekli Savcı Hüseyin Altın’ın eşi Suzan Altın, “Eşimin ihraç edildiğini, itibarı iade edildiği gün öğrendim.” diyor. 14 yıl boyunca eşinin kendisinden ihraç edildiğini sakladığını belirten Altın, “Bir şeylerin ters gittiğini yüzündeki üzüntüsünden seziyordum. Ama bugün bir başka gülüyor. Referandum sonrasında 14 yıllık hüzünlü bakışların yerini sevinç gözyaşları aldı.” diyor.

Pasaportunu aldı, ilk yolculuk Çin’e

Referandum, iş dünyası için de yeni kapıların açılmasına imkân sağladı. 12 Eylül öncesi vergi borcu gerekçesiyle yurtdışına çıkamayan işadamı Ahmet Şenyıldız, pasaportuna kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Değişiklik sonrası yasağı kaldırılan 71 bin 516 kişiden biri olan Şenyıldız, ilk yolculuğunu gelecek ay Çin’deki eşya fuarına yapacak. Ahmet Şenyıldız, İstanbul’da sürücü kursu işletmeciliği yapan ve Çin’den araçlara özel GPS DVD oynatıcısı ithalatı yapan bir işadamı. Referandum öncesi vergi cezası borcu nedeniyle hakkında yurtdışına çıkma yasağı konulmuş. Bu yasaktan 16 Ağustos 2008′de bir iş gezisi için Çin’e gitmek üzere havalimanına geldiğinde haberdar olduğunu söylüyor. Yurtdışına çıkamadığı için işadamlarıyla 2 yıl boyunca telefonla ticaret yapmak zorunda kaldığını anlatıyor. Şenyıldız, “Yurtdışı yasağım varken ticaret yaptığım kişilerle görüştüğümde inanılmaz huzursuzluk duyuyordum. Ya beni tanışmak için çağırırlarsa veya bir fuara davet ederlerse ne diyeceğim diye telaşlanırdım. Şimdi ise pasaportum elimde, ne zaman görüşmek isterlerse yurtdışına çıkabilirim. Referandum değişikliği sonrası ilk iş olarak 10 yıllık bir pasaport çıkarttım. İlk seyahatim ekimde Çin’e olacak. Yasağım varken yurtdışında yapılacak fuarlara gidemiyor, kimseyle konuşamıyordum.” diyor.

Toplu sözleşme hakkını aldık, grev hakkı da istiyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kendileri için 12 Eylül’ün milat olduğunu anlatıyor. Referandumda darbecilerin kirlettiği 12 Eylül tarihinin temizlendiğini anlatıyor. Şunları söylüyor: “Milletin verdiği ‘evet’ oylarının kalıcı olması ve kurumsallaşması, topyekûn millet iradesinin saygın olması için yeni anayasa zarureti var. Referandumdaki evet, 12 Eylül’ü millet iradesiyle temizledi. Topyekûn bir anayasa değişikliği bu milletin geleceğini garanti altına alacak, daha sağlıklı bir yön çizmeye vesile olacak. Referandumdaki ‘evet’ 12 Eylül sisteminin millet iradesiyle barışması, demokrasiye yöneltme yönünde bir kırılma noktasıydı. Artık bütün günlerin millet iradesiyle dolu dolu geçmesini sağlamamız lazım. Yargı reformu, toplu sözleşme, YAŞ kararlarının yargıya açılmasıyla başlayan millete ait sistemin bütün mevzuatıyla millete döndürülmesi gerekiyor. 12 Eylül’e kadar memurların sadece örgütlenme hakkı vardı, toplu sözleşme ve grev hakkı yoktu. Referandumla toplu sözleşme hakkı geldi, memurun uyarı ve kınama cezalarına yargı yolu açıldı. Yeni anayasayla da grev ve siyaset hakkı istiyoruz.”

12 Eylül mağduru valiler: Hak ve itibarımız iade edilsin

Vali Rıza Akdemir, 12 Eylül darbesinden sonra re’sen emekli edilen 33 validen biriydi. 30 yılı aşkın süre geçmesine rağmen hâlâ özlük haklarına kavuşamadı, devletten iade-i itibar alamadı. “80 yaşına gelmişim. Bu bir ayıptır. Bu hukuk değildir. İnsanlığı, gökkubbeyi ayakta tutan haktır. Gözümün yaşı hiçbir zaman akmadı. Hayatım hiçbir suç olmadan darmadağın oldu.” diyen Akdemir, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurup haklarının iadesini istedi.

12 Eylül darbesinde idam edilen, işkence gören binlerce kişinin yanı sıra bir o kadarı da mesleğinden edildi. Bin 300 civarında üst düzey devlet görevlisi re’sen emekliye ayrıldı. Birçoğu uzun yıllar sonra görevine geri döndü ancak bu süreden dolayı özlük haklarıyla ilgili ciddi kayıplar yaşandı, iade-i itibar alamadılar. 12 Eylül darbesi sırasında hiçbir mahkeme kararı olmamasına rağmen görevlerinden uzaklaştırılan kamu görevlilerinden birisi olan dönemin İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Özlük Hakları Genel Müdürü eski Vali Rıza Akdemir ise bölge idare mahkemesinden gelecek olumlu cevabı bekliyor. Akdemir gibi binlerce kişi idare mahkemelerine başvurmuş durumda, hatta vefat edenlerin vârisleri de hak arıyor. Anayasa ve yasalardaki engellerden dolayı birçok benzer durumdaki kişi hak arayamıyordu. Ancak Akdemir gibi re’sen emekli edilen 33 validen bir diğeri Güngör Aydın’ın 20 yıllık hukuk mücadelesi bu yolu açtı. Danıştay 11. Daire’de başvuruları reddolan Güngör Aydın’a ilişkin kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu temyiz etti. Bunun üzerine 11. Daire konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Aydın, Mahkeme Başkanı Haşim Kılıç ile görüşerek “Benim durumumdakilerin yaşı çok ilerledi. Bu davaya öncelik vermenizi rica ediyorum.” sözleri üzerine konuyu öne alan mahkeme, 3 Haziran 2010′da 12 Eylül darbe yönetiminin çıkardığı 2559 sayısı resen emeklilik yasasını esastan görüşerek iptal etti. En son Elazığ valiliği yapan Aydın ve onun gibi binlerce mağdur 12 Eylülzede için emsal niteliğindeki bu karardan sonra birçok kişi özlük haklarını geri istiyor, manevî tazminat talep ediyor.

ELAZIĞ’DA KONTRGERİLLAYA MÜSADE ETMEDİK

75 yaşındaki Güngör Aydın, bireysel olarak başlattığı mücadeleyi mahkeme kararıyla lehinde neticelendirdi. Aydın, 8 yıl 3 aylık maaş farkı ve bu sürenin emekliliğe sayılmasını talep ediyor. Maliye Bakanlığı hakların verilmesi konusunda olumlu cevap verdi ancak Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı bürokratları bu davanın reddini istiyor. Emekli vali, 12 Eylül referandumunda ‘hayır’ oyu vermiş ancak AK Parti’nin referandum sürecinde darbeye karşı vermiş olduğu sözleri tutmasını bekliyor. Diğer arkadaşlarının mahkeme kararı olmadan iade-i itibar yapılması gerektiğini söylüyor.

12 Eylül darbesinden önce Elazığ valiliği yapan Güngör Aydın “Kontrgerilla, 1978 yılında Maraş olaylarını Elazığ’da yapmaya çalıştı ancak buna müsaade etmedik.” diyor. Sol kimliğiyle bilinen Güngör Aydın, CHP içinde de kontrgerillanın uzantılarının olduğunu, kendisini Elazığ valiliğinden bu güçlerin uzaklaştırdığını düşünüyor.

Evren, hataları itiraf etmiş

Turgut Özal işbaşına geldikten sonra, “Hangi koltuktan kalkmışsam o koltuğa geri oturdum.” diyen Rıza Akdemir, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine geri döndü. Bir süre sonra Balıkesir valiliği görevine geri geldi. Balıkesir’de bir programda Kenan Evren ile karşı karşıya geldi: “Yemekte ‘Bakanlıktan atılmama sebep kâğıdı imzaladınız’ dedim. Şaşırdı, elindeki kadeh düşecek gibi oldu. Ben her şeyi bilemem, dedi. Her şeyi bilemediğiniz bir valiyi nasıl emekli ettiniz, 33 insanın hayatını nasıl böldünüz dediğimde ‘Bazı hatalar oluyor.’ dedi.”

Diyarbakır Cezaevi araştırma komisyonu kurulsun

Askerî vesayetin ülke yönetimine el koyduğu 12 Eylül 1980 darbesinden sonra insanlık suçlarına maruz kalanlar, Diyarbakır Cezaevi için araştırma ve adalet komisyonu kurulmasını istedi. Diyarbakır Cezaevi önüne karanfil bırakan mağdurlar, yaşanan acıların hafiflemesi için işkence yapanların yargılanması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

78′ler Girişimi 12 Eylül’de cezaevinde yaşanan dramlara dikkat çekmek amacıyla bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasî partilerin katılımıyla yürüyüş düzenledi. Terör örgütü PKK’nın 2008 yılında gerçekleştirdiği termoslu bomba olayının yaşandığı yerde inşa edilen Yaşam Hakkı Anıtı önünde bir araya gelen girişim üyeleri ve STK temsilcileri, buradan Diyarbakır Cezaevi’ne kadar yürümek istedi.Diyarbakır Valiliği’nin izin vermemesi üzerine her kurumdan bir kişi olmak şartıyla oluşturulan heyet, cezaevine kadar yürüdü.

Basın açıklaması yapan 78′ler Girişimi sözcüsü Ahmet Andıç, 12 Eylül askerî darbesinin mağduru olarak taleplerini şu şekilde sıraladı: “TBMM 12 Eylül gerçeğini araştırma ve adalet komisyonu kurulmalı. 82 Anayasası tamamen kaldırılmalı. Demokratik, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan yeni bir anayasa için tüm toplum kesimlerinin dahil olacağı bir çalışma başlatmalı.”

Aynı koğuşta yatan Ülkücüler de Dev Yolcular da yeni anayasa istiyor

12 Eylül askeri darbesi sonrasında Dev-Yol Davası’nda yargılanan Nedim Soylu (59) ve MHP AdanaDavası nedeniyle cezaevinde yatan Seyfi Atmalıoğlu (50) 31. yılında darbenin izlerinin silinmesi için özgürlükçü bir anayasa yapılmasını istiyor. Mamak Cezaevi’nde kalan Soylu ile Atmalıoğlu’nun ortak beklentisi ise özgürlükçü anayasanın bütün partilerin katılımıyla hazırlanarak darbenin izlerinin bir an önce silinmesi.

Nedim Soylu, örgüt yöneticiliği yapmak ve adam öldürmek suçlarından 13 yıl boyunca Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No’lu Askerî Mahkemesi tarafından tutuklu yargılandığını ve cezasının önce idama, daha sonra da müebbet hapse çevrildiğini söyledi. 12 Eylül sürecinin, Cumhuriyet tarihinin en karanlık ve utanç verici dönemi olduğunu belirten Soylu, darbenin 31. yılında o dönemin ürünü olan bir anayasa ile yönetilmenin Türkiye’ye yakışmadığını anlattı. Soylu, “AK Parti, darbeci yapılanmaya karşı durmanın simgesi haline geldi. Yapılan düzenlemeler çok önemli. Türkiye’de işkence kalktı.” diye konuştu. Darbeci yapılarla mücadeleyi asıl yapması gerekenlerin sosyal demokrat kültürden gelenler olması gerektiğini anlatan Soylu, “Darbeci zihniyetle mücadeleyi başka ülkelerde sol partiler üstlendi. CHP de bir an önce AK Parti gibi özgürlükçü bir anayasa için inisiyatif almalı. Bu sürece ortak olmalı. Ülkücüleri Mamak’ta tanıdım. Kim işkence görürse birbirimizin yarasını sarar ve su verirdik.” dedi.

12 Eylül döneminde Adana Ülkücü Gençlik Derneği üyesi olan Seyfi Atmalıoğlu, 1978′de işlenen bir cinayetten dolayı tutuklandığını söyledi. Atmalıoğlu, “Anayasa değişikliği Türkiye’nin çağı yakalaması noktasında büyük katkı sağlayacak. Toplumun bütün katmanlarıyla insana değer veren, insan haklarına saygılı, yeni bir Anayasa’ya acil ihtiyaç var. Her iki kesimde de yetişmiş kadrolar vardı. Türkiye’nin kalkınmasında rol alacaklardı. Maalesef bu kadrolar Mamak cehenneminde yok edildi.” ifadelerini kullandı.

İdama götürülen arkadaşlarım, nişan yüzüklerini bana verdi

Niğde’nin Kemerhisar beldesinde yaşayan Ahmet Solak (56), 12 Eylül döneminde idama götürülen birçok ülkücü arkadaşının nişan yüzüklerini kendisine teslim ettiğini söyledi. Solak, “Artık 12 Eylül’ler yaşanmasın. Bizim canımız yandı, neslimizin canı yanmasın.” dedi.

Haksız yere idamla yargılanarak cezaevlerinde işkence çektiğini ifade eden Solak, gencecik arkadaşlarının kanlı gömleğini yıkadığını, idam edildiklerini gördüğünü dile getirdi. “12 Eylül’ü hazırlayan zihniyete soruyorum, hiç mi vicdanlarınız sızlamıyor?” diye soran Solak, “Cezaevindeyken hep şunu hayal ettim; eğer 12 Eylül’ün mimarı Kenan Evren mahkûm, ben gardiyan olsaydım, vicdanım sızlar, ona, bana yaptırdığı işkenceyi yapmazdım.” dedi.

Cezaevinden çıktığında iş bulamadığını belirten Solak, “Nereye gidip iş başvurusu yaptıysam kırmızı zarflı personel diye işe almadı. Bana 12 Eylül’ü yaşatanları Allah’a havale ediyorum. Hükümetimden, Kenan Evren ve onun gibi zihniyete sahip kişilere bir an önce cezasını vermesini istiyorum.” diye konuştu.

Oğlu idam edilen anne: Yüreğimdeki ateş 31 yıldır sönmüyor

12 Eylül 1980 darbesinin ardından 18 yaşında tutuklanan ve 21 yaşında idam edilen Halil Esendağ’ın ailesi, oğullarının ölümünden sorumlu tuttukları 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in yargılanmasını istiyor. Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Gözlet köyünde yaşayan Halil Esendağ’ın babası Toker (77) ve annesi Mürüvvet Esendağ (75), yıllardır çektikleri sıkıntıları hâlâ unutamadıklarını, idam edilen evlatlarının acısını yüreklerinde taşıdıklarını belirtti. Anne Mürüvvet Esendağ ise evlat acısının tesellisinin olmadığını kaydederek, “Benim yüreğim yandı, yüreğimdeki ateş 31 yıldır sönmüyor. Kenan Evren, memleketi kurtarmak bahanesiyle gencecik evlatlara kıydı. Ben yıllardır ağlıyorum. Ahirette iki elim yakasında olacak.” dedi.

Baba Toker Esendağ ise o dönemde oğullarının avukatlığını, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın üstlendiğini söyledi. Kenan Evren hakkında geçen yıl suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayan Baba Esendağ, “12 Eylül sorumlularının cezasız kalmamasını diliyoruz.” diye konuştu.
’12 Eylül’de oynanan oyunları göremedik, gençlerin diyalog kurması gerekiyor’

12 Eylül 1980 askerî darbesi öncesinde sağ görüşlü olarak Ülkü Ocakları’nda bulunan Yusuf Kenek (54), üniversite yıllarında cezaevinde elektrikli sandalyede işkence gören arkadaşının karşısına oturtularak yaşananların izlettirildiğini söyledi. Kavgayı körüklemek için yüzlerce üniversite öğrencisinin okullardan atıldığını belirten Kenek, gençliğin verdiği heyecanla üstlerinde oynanan oyunu göremediklerini ifade etti. Kenek, her dönemde kavgadan uzak durularak diyalog içinde olunması gerektiğini vurgulayarak, gençlerin fikirleri ile insanları aydınlatması gerektiğinin altını çizdi.

12 Eylül 1980 askerî darbesi öncesi olaylara karışan yüzlerce öğrenciden birisi de Kocaeli’nde ikamet eden Yusuf Kenek. Gençliğin verdiği heyecanla o dönemki olayları doğru şekilde analiz edemediklerini söyleyen Kenek şunları söyledi: “Ortak paydada buluşulmuş olsaydı bu ülkede bu kadar genç fidan biçilmezdi. Gençler, tahsillerinin en iyisini yapmalı. Bu ülkeyi çok sevsinler. Dış güçlerin oyuncağı olmasınlar.”

Yeni Şafak Gündem

YAŞzedelere hak iadesi

 

 

CAHİT SARAÇOĞLU / ANKARA

12 Eylül’de yapılan referandumda kabul edilen anayasa değişikliği ile YAŞ kararlarına yargı yolu açılmıştı. Hükümet, şimdi de daha önceki YAŞ kararlarıyla ordudan ihraç edilen askerlere hak arama yolu getirdi. Meclis’e sevk edilen yasa tasarısına göre, YAŞ kararlarıyla ordudan ihraç edilenler, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulacak komisyona başvuracaklar. Komisyon başvuruları bir yıl içinde karara bağlayacak. Komisyonun haklı bulduğu kişilere hakları iade edilecek. Komisyon olumsuz karar verdiği kişiler ise Yüksek Askeri İdare Mahkemesi’ne başvurabilecek. Tasarıya göre başvurunun kabulü halinde bu kişilerin ilişiklerinin kesildiği tarihten tasarının yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süreleri TSK’da geçmiş kabul edilecek ve buna göre (eğer kendilerine ödeme yapılmışsa bunları geri ödemeleri şartıyla) ikramiye ödenecek ve emekli aylığı bağlanacak. Emekli olmayanlardan isteyenlerden, Devlet Memurları Kanununun genel şartlarını taşımaları kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının atanabilecekler. OYAK üyeliği haklarından yararlanmalarına imkan sağlacak bu kişilerin TSK’den ilişiklerinin kesilmesi sırasında sicillerine işlenen belgeler de hükümsüz sayılacak.

YAYIN TARİHİ: 17.02.2011

——————————————————————————————————————————————-Darbezede askere Bakanlıktan şok

14/08/2011 10:44

Darbezede asker yasasından yararlanmak isteyen “12 Martzede” askerlerin başvuruları MSB tarafından toptan reddedildi.

ANKARA – Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri (ADAM) Platformu Sözcüsü Re’sen Emekli Üsteğmen Rahmi Yıldırım’ın açıklamasına göre, 28 Şubat dönemi YAŞ mağdurlarının başvurularına bekletmeden olumlu yanıt veren MSB, geçen mart ayından bu yana beklettiği “12 Martzede” asker başvurularını sonuçlandırdı.

12 Mart 1971 muhtırasından sonra mahkeme kararı olmadan TSK’den atılan askerlerin başvuruları reddedildi. Aynı şekilde çeşitli dönemlerde idari kararla ordudan atılan askerlerin başvuruları da reddedildi. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra atılan askerlerin başvurularına ise hiçbir yanıt verilmedi. Yıldırım, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Darbelerin açtığı yaraları saracağız” sözünü anımsatarak, “Darbe mağdurları arasında ayrımcılık yapılması, sözüne güvenilirlik konusunda Sayın Başbakan’ı nasıl bir duruma düşürmüştür, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” dedi.

CHP’Lİ HAMZAÇEBİ:“AYRIMCILIK VİCDANI İNCİTİR”
CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, geçen Mart ayında yürürlüğe giren yasada hak başlangıcı tarihinin 12 Mart 1971 tarihi olarak düzenlendiğini, buna karşılık yasadan sadece 28 Şubat mağdurlarının yararlandırıldığını söyledi. 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri mağdurlarının yargı yoluna gidemediklerini anlatan Hamzaçebi, “Darbeler ve mağdurları arasında ayrımcılık, kamu vicdanını inciteceği gibi herkes için adalet anlayışına da aykırıdır” dedi.

Akif Hamzaçebi, ayrımcılığın önlenmesi için TBMM’ye yeni bir yasa teklifi verdiklerini bildirdi. (anka)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: